ASAERT, G: Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen.
De Boer Maritiem int., 1974, Folio Cloth dj numer ill s 141pp €18
xo49
BARKER, F en A: Ontdekkingsreizen in de oudheid
Rdm, 1971, 4to Ppbd dj vele ills ged €10
ds003
BAUMHAUER, E H von: Scheikundig onderzoek van het ijzer van het aan boord der Pro Patria gesprongen kanon
E KA, c1860, 14pp €15
xo87
BAUMHAUER, E H von: Scheikundig onderzoek van het ijzer van het aan boord der Pro Patria gesprongen kanon.
E KA, 1860 8vo 14pp, 14pp €24
Zie Wikipdia (Gesprongen Kanon)'misbaksels zoo de Pro Patria' 'Verschrikkelijk ongeluk a/b exercitieschip Pro Patria'Semarangs dagbla4
xo68b
BEPALINGEN: ter verzekering van een regelmatig beheer der strandvonderij
BSB 208, 1839, 6pp €22
xo88e
Besluit betr,: STOOMBOOT op het veer aan de Moerdijk.
BSB, 1822, 2pp €15
xo88c
BESLUIT ORGANISATIE vervattende der Artillerie troepen van de marine,
23 meert 1810, 2/18pp blad1 ontbr €15
xo92- 282
BESLUYT aangevende de approvisionnementen van Mondbehoeften tot de dienste van de Marine.
1 germinal XIII, 26/29pp €20
1:Wyn, appel en peren dranken 2.Toebak; 3.Speelkaarten; 4.stookeryen; 5.bieren etc
xo92- 267
BIJLBRIEVEN: Valsche BIJLBRIEVEN om zeebrieven …
E Bijvoegsel Staatsblad, 3 nov 1823, 4pp €5
Circulaire van de Procureur-generaal in de Noordelijke provinciën… voorzieningen tegen de pogingen welke worden in het werk gesteld om doormiddel van valsche bijlbrieven te bekomen zeebrieven voor schepen
xo87 (xo68e WAAR?)
BOREEL, (W): Klachte Van den Heer Boreel, Ambassadeur van mijne Heeren de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, Gedaen in tegenwoordigheyt van sijne Majesteyt, den Koning van Vrankryk, Over het beslaen en arresteren uytgevoert tegens de Hollandsche Koopluyden en hare Schepen in't selve koningrijck met 't geen daer op gevolght is.
Gedruckt in't jaer 1657, 1657, 4to12pp Randen slordig €32
Betreft het jagen van Franse schepen op Hollandse schepen in het bijzonder de vice-admiraal De Ruyter. Het gedrag van Louis XIV en verwijzing naar De Thou Knuttel 7848 Tiele 4554
xo69g
Borgemeesteren…: doen te weten… Lemster veerschepen… aansluiting Postwagens… verhoging tarieven
1756, 4to 2pp €30
xo74e/Gr
BREST= BRIEF: van een waer patriot aan zyn vriend te Rotterdam over de mislukte expeditie naar Brest
NNp, 1782, 8vo 45pp €45
Knuttel 20029
xo81-a
Brest= BYLAND, Louis,: Comte de, Memoire de Vice admiral au service de la Republique, soumis á l'épreuve de la Pierre de Touche Par F Bernard
à Utrecht chez G T van Paddenburg, 1783, 8vo 104pp €65
Knuttel 20375 NNBW III,100
xo81-a
BREST= VRIEND: van goede orde en vrijheid (=F H de Kemp) De XXX. Artikelen nevens hunne aanhangsels OF Nieuwe Bedenkingen voorgedragen aan den Heere Admiraal-Generaal … over de mislukking der expeditie naar Brest.
In Holland October 1783, 1783, 8vo xxviii, 158, 1pp €120
Knuttel 20368
xo81-a
Brun: TRAITÉ de la marine, fait, conclu et arresté à la Haye, [17 dec 1650] entre messires Antoine Brun, Ambass. Ordin. … d'Espagne, & … Est. Gen. Des Provinces Unis du Pays Bas d'autre part.
dH vWouw, 1663, 4to 46pp €48
xo82-c
BRUTEL DE LA RIVIÈRE, F M: De werking van het zeewater op het metaal der schepen.
E KA, 1862, 8vo 12pp €15
xo87aa 2x
CAMBIER VAN NOOTEN, N F: Uit de geschiedenis van het veer Tiel-Wamel.
Tiel, 1950, ) OW ills 12pp €15
^823.5
COMMISSIE: ... tot het Examineren der Zee-officieren, het zamenstellen en verbeteren der Zeekaarten ... INSTRUCTIE
Bijv Staatsblad, 3 maart 1820, 1 pag €5
…almanak….
XO87
DECLARATIE van OORLOGH,: mitsg. Placaet…,…..St Generael … verbodt tegens de ingesetenen der selver Landen en raekende de navigatie en commercie van Neutralen op de Havenen van Vrankrijk, alsmede contrabande…
dH Scheltus, 1689, 4to 18pp €45
Houtsnede op tp Uncut, Frayed Knuttel 13071
xo69g
DECREET…militaire eerbewijzen in de havens en arsenalen der marine
42pp71 pp €10
xo92- 22
GENUA,: Verhael van het geene verricht is tot Genua, door de zee-armada van syn alderchr… Majesteit sedert den 17, tot den 24. mey 1684 , Na de France Copie
dH G. Rammazeyn 1684, 1672, 4to 8pp €75
Knuttel 11926
xo73d
Groningen=: INSTRUCTIE voor den havenmeester van Steentil en Kleine Poortjen
1732, 4to 12pp €30
xo74e/Gr
Groningen=: INSTRUCTIE voor den YKER op het yken der turfscheepen
Gron Gesina Elama, 1733, 4to 8pp €20
xo74e
Groningen=: ORDONNANTIE op het wagen-veer van de Lange-Akker-Schans 1732
Gron Elama, 1743, 4to 10pp €35
Knuttel
xo74e
Groningen=: ORDONNANTIE van Borgmesteren… Op de haven van Der AA en de Krane met annexen.
Gron/Elama, 1732, 4to 12pp €30
xo74e
HASSELT: naar de AVEREESTER VENEN , Reglement voor de Rijksvaart van --
Bijvoegsel Staatsblad, 6 jan 1827, 13pp €18
xo87
KAISER, F: STERREKUNDIG SLINGERUURWERK
E KA, 1860, 40pp €32
Onderzoekingen omtrent den gang van het sterrekundig slingeruurwerk der Nederlandsche marine HOHWÜ No 15
xo68b
Kanarische eilanden: BERIGT…. Betaling schepen onder Nederl. Vlag…. .
Bijvoegsel Staatsblad, 4-2-1823, 2pp €12
XO87
KOK,G A de {ed}: De Koninklijke Weg.100 jaar geschiedenis Kon.Mij DE SCHELDE te Vlissingen 1875-1975
Middelburg PP, 1975, 4to Cl dj 595pp €55
dsh20
KOOPVAARDIJ, enquète: Parlementaire enquete naar de Nederlandse koopvaardij
E, Tds Nijverh., 1874/5, mw 60pp €35
De comm.: Fbius, vHouten, Insinger, s'Jacob, ackay, Mirandolle, TakvPoortvliet… 17 aanbevelingen.
656=z2
Kyserlyk decreet raekende de vangst van Aberdaen, Haring en verschen visch binnen de maritime arrondissementen van Holland en Antwerpen.
25 april 1812, 24/38pp €30
Aberdaen (Labberdaen)= gezouten kabeljauw
xo92- 435
Kyzerlyk decreet aengaende de Kom van de Schelde en van de Aa, mitsgaders het navigatie-regt op de rivieren die dezelfde kom uytmaeke.
22 Brumaire AN VII, 12/25pp €28
xo92- 52
Kyzerlyk decreet aengaende de vaste wooninge der Galey-boeven die op vrye voeten gesteld zyn.
6 frimaire AN VII, 51/71pp €35
xo92- 79
LAST- of TONNENGELD.: WET van 12 Mei 1819/LOI…-.concernant le droit de TONNAGE/….-. 12 mars 1818 qui modifie ….impositions indirectes et les accises
E, Bijv Staatsblad, 1819, 71pp/ 208pp 9 lat pp manquent) €95
idem OPHEF van de in- en uitgaande rechten/….Droits d' entrée et de sortieet des accises… 283pp. Bi-lingual Jnl officiel du Royaume des Pays Bas. Sl soiled in margins. Gives a detailed insight in the mobility and transport in particular food merch
656=z2
MARCK=: Zaaklyke inhoud van de missive en memorie door zyne hoogheyd… aan hun Ho:Mo: den 7. oktober 1781 overgegeven; in zig behelzende een omstandige opening van hoogstdeszelfs bestier als Admiraal Generaal vande Unie,
Rotterdam Bennet en Hake, 1782, €80
Knuttel 20069
xo85a
MERCURIUS REFORMATUS: MERCURIUS REFORMATUS of nieuwe Aenmerker (7+6 items i. a. 4: Op de tegenwoordige beweeginge onzer vloot 5: Brieven Charles III aan Franse koning betr. bouwen van schepen (1)wgs contin van dit geschrift (2)Aenmerckinge op het bestier van onse vloot (3) Dat de Fransen bedrogen en ontrieft(6) Aenmerckinge op het comportement van de Hollanders… …)
Na de Engelse copie tot London, gedruktvoor Dorman, 1690, 2 vols 4to 8.8p €75
Knuttel 13411 Niet in CCP
xo81-a
Meting van zeeschepen: RESOLUTIE …betrekkelijk de meting van zeeschepen en de afgifte van meetbrieven.
E BSB, 1823, 8vo 3pp €18
xo87
MISSIVE van Haar H: Mo:: Augmentatie mitsg bericht … nopens de aan-spraak door een deputatie van 40 kooplieden over een armature ter zee
NNp, 1758, 8vo 13pp €35
xo82-b
NAUKEURIG VERHAAL: van de laatste Batailje ter zee tusschen de Engelsche, Hollandse en Franse vlooten en 't gene daar omtrent gepasseert is van 22 Juny tot de 5 July (OS) met eenige aanmerkingen …
Na de copye, tot London gedruckt voor John Karris , 1690, 4to 56pp €44
Knuttel 13403
xo81-a
OPROEPING…: alle zeelieden geboren sedert 11 02 1762 tot en met 10 02 1787…Prov. Maire der Stad Utrecht op aanschrijven… voor zeelieden worden gehouden… die naar buyten 'sLands of langs de kusten varen, die visschen…'
Utrecht P Muntendam,OudeGracht, tusschen Vie- en J, 1811, 4to 4pp €30
xo85d
PIKBROEK, Een Oude Hollandse,: BRIEF geschreven aan een nieuwerwetse matroos van onzen tyd.
NNp, 1783, 8vo 44pp €40
Knuttel 20379
xo81-b
PUBLICATIE: houdende het ALGEMEEN REGLEMENT ter wering van besmettelijke ziekten, welke door scheepvaart …
Bijvoegsel Staatsblad, 10 jan 1801, 8pp €18
xo87
REGLEMENT : waar naar de veer- of marktschippers varende op Gorinchem, 'sHertogenbosch, Bommel, Thiel en Heusden, mitsgaders de commisssaris van dezelfde veeren zich hebben te gedragen
Dordrecht Jv Braam, 1752, 4to 9pp €25
xo89
REGLEMENT nopens de organisatie der marine.
5 germinal AN XI, 57pp €15
xo92- 23
REGLEMENT vervattende den uniform der officieren en civiele-ampt-officieren van de marine.
5 Prairéal XII, 37/55pp €35
xo92- 4
REGLEMENT: op de markt-, veer- en jaag-schuiten, mitsgaders op de geoctroijeer-de Post-, vrachtwagens of diligences te Utrecht
Bijvoegsel Staatsblad, 12 feb 1825, 6pp €15
xo87
REGLEMENT: ter regeling van den handel en scheepvaart op het eiland Curacao
BSB, 1827, 11pp €45
xo88d
REGLEMENT: waar naar de veer- of markt schippers, varende op Gorinchem, 'sHertogenbosch, Bommel, Thiel en Heusden mitsgaders de commissaris van dezelve …veeren, zig zullen hebben te reguleeren.
Dordrecht vBraam, 1752, 4to Woodcut on tp 9pp €35
… Met uitgebreide tarieven voor geld en goederenvervoer.
vvv2n
RESOLUTIE: (Generale directie ontvangsten) betrekk. De meting van de zeilschepen en de afgifte v meetbrieven
Bijvoegsel Staatsblad, 21 feb 1823, 5pp €15
XO87
RESOLUTIE: Aanslag schippers regt van Patent Goevern.
Gron, 1839, 8pp €10
xo88d
ROUEN-Robert Dugard: Blanco vrachtbrief uitgegeven voor Dugard.(3 per pagina, 2 pagina's nederl.-2 pagina's frans.
…., 17??, folio 4 one-sided printed, 1729-1770 €65
SEE: Miquelon: Dugard of Rouen; French trade toCanada and the West-Indies
vv003
Schepen onder Nederlandse vlag, in de havens: BERIGT van de gemaakte verordening voor schepen onder Nederlandsche vlag in de havens der Kanarische eilanden.
E BSB 8vo 2pp, 1823, 2pp €10
xo87
THOU, De (Ambassadeur Vrankrijk): ter eenre En uyt onse vergaderinge (Gedeputeerden uit St Generael) ter andere zyde…twee Fransche schepen door Vice-admiraal DE RUYTER genomen… ,
dH wed vWouw, 1657, 17aug. 4to A/24pp B/32pp €90
Tractaat van Marine ….ADDED: d.d.9 aug deels zelfde tekst
xo69g?
Traité=: ARTICLES extraicts… du Traitté d 'Amitié Confoederation, Navigation, Commerce et la marine, entre La France et les Etats Gen.
dH Hillebrandt van der Wouw … …, 1663, 4to 22pp €75
xo81-a
vikings- DELOGA, Raffaello / SCUDERI, Vincenzo.: La reggia dei Normanni e la Cappella Palatina
I Tesori Sansori Ed, 1969, Folio 56 fotogr in colours €8
xo49
WASMUTH, Matt en LIEUWE WILEMSZ GRAAF: Kort Begrip van de algemeene Herstellinge des Tijdts…
In 'sGravenhage by Pieter Hagen, Boekverkooper op , 1689 4to 24pp, €260
LW de Graef (Schotel) Doopsgezind voorganger en stuurman ter zee en befaamd wiskundige. De berekeningen in dit astrologische werk zullen van zijn hand zijn.NNBW III p485 . L W: Graaf Harlingen 1652 -Adm 1704 Autodidact. Het werk van Matth WASMUTH (Hoogleraar in Kiel) in het Latijn liet hij vertalen en op eigen kosten drukken en uitgeven. 1689 e v examinaties door Chr. Huygens (Vinding van de lengten op zee) Discussies etc met Huygens Batlth Bakker DeVolder, Fullenius, e a. Knuttel 13309NNBW III p 485
xo73d
WESTINDISCHE COMPAGNIE,: Consideratien ende redenen der -Bewindhebberen van de geoctroijeerde West-Indische Compagnie inde vergaederinghe der …Staten Generael … deser Vereenigde Vrije Nederlanden overgelevert nopende de teghenwoordige deliberatie over den Treves met den Coning van Hispanien. Mitsgaders conscientieuse bedenkingen op dese vrage : Of men in goeder conscientie mach Treves machen met den Coning van Hispanjen.
1629, 4to 32pp OW (mod) €120
De WestIndische Comp. Werd (eerstemaal) opgericht in 1621. Knuttel 3909
xo72d
Wet betrekk. op het bestier,de policie en de administratie der pleyten en schuyten op de stroomen, rivieren en bevaerbare scheep-vaerden.
21,
xo92- 246
WIENTJES, R C M: Arnhem, Wageningen en het veer op de Praats.
E (G), 1985, 11pp €8
E (G), 1985
ZEEHELDEN EN VLOOTVOOGDEN,: Het leven en de daden, van Nederlands meest beroemde - Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Adm vMunster, 1841, 8vo Pr wr 172pp €24
licht beschadigd
xo72d
ZEEMANS HOOP: (Amsterdam) Reglement van het zeemans-fonds genaamd …. .
Bijvoegsel Staatsblad, 6 aug 1823, 8pp €15
xo87
ZEEMANS PRAATJE voorgevallen tusschen een Hoogh-Bootsman en Schieman. Gepast op de tegenwoordige gelegentheyd van Hollands Oorlogh en schielijcken Nederganck.
n.pl., 1672, 4to 4pp ppbd €85
Gedruckt in't jaer O H na de waerheyt 1674, en na de gemeene praet 1674
X090
ZEEMANS PRAATJE voorgevallen tusschen een Hoogh-Bootsman en Schieman. Gepast op de tegenwoordige gelegentheyd van Hollands Oorlogh en schielijcken Nederganck.
n.pl., 1672, 4to 4pp ppbd €85
Gedruckt in't jaer O H na de waerheyt 1674, en na de gemeene praet 1674
xo90
Zeeschepen: …premien voor het aanbouwen van zeil- en Stoom Zeeschepen
BSB, 1827, 2pp €20
xo88e
ZUIDHOEK,Arne: Sail '86 Amsterdam: ALLE HENS
Weesp De Boetr, 1986, 4to Ppbd 120[pp ills €10
dsh7