949.291 Zeeland

1. Authentique missiven van… Prince van Orangien aan … Burgemeesters en Regeerders der Stadt Middelburgh in Zeeland ……,
NNp, 1676, 4to 12pp  €15
ende aan het Collegium Qualificatum; Classis Z.Beveland aan Momma en de Classis Schouwen; Consultatie en advies van XV advocaten in Zeeland; het recht-verkerend advys van XV advocaten van verscheyden quartieren…..Marges gerafelt, los, watervl.
xo77c
2. Breskens= FRUIN, R: Ordonnantie..voor.. Breskens
E (OVR), 1909, 10pp  €6
x054-6
3. EXTRACT …brief uyt Vlissingen Inhoudende een ROEF-PRAATJE t' scheep voorgevallen tusschen Dort en Ter Vere.
dH v Walsdorp, Drucker van het Roefpraetje, 1650, 4to 24pp  €45
Knuttel 6854,
xo74a 2 x
4. Missive van sijn Hoogheyt den Heere Prince van Orangien aan de Heeren Staten van Zeeland
Anno 1684, 1684, 4to 8pp  €35
Knuttel 11969,
xo78d
5. PROPOSITIE door den Heer Raedt Pensionaris… van Zeelandt aangaande de designatie … Prins van Orangien tot Capiteyn en admirael… der Ver. Ned.
Middelburgh Pieter vander Hellen, 1660, 4to 24pp  €25
xo75a
6. Scherpenisse= FRUIN, R: Ordonnancie, door Floris van Egmond in 1528…
E (OVR), 1896, 26pp  €15
aan de heerlijkheid Scherpenisse gegeven
xo64-4
7. Veere= ROLLIN COUQUERQUE, L M: Oude keuren van Veere
E (OVR), 1896, 35pp  €
x054-4
8. Zeeland= POLS, M S: De keur van Veere/ Die keure van Dreyschor….
E (OVR), 1885, 30pp  €18
Dingtalen van Middelburg/// Verklaring van Rechten vd Hooge Vierschaar v Zeeland/// Inleiding
xo54-2
9. ABELEVEN, Wim: Tumult in Veere.
Oostburg, c1960, 4to Half linnen 64pp  €20
Met stofomslag(Rug beschadigd) Tekeningen en omslag vd schrijver
9-91-Z05f
10. AFDAMMING VD ZEEARMEN: Nadere beschouwingen ivm de ---5e interrim advies…
OW kaart 45pp  €6
9-91-z03
11. ANDRIESSEN, P J: De weezen van Vlissingen.
Leiden, zj, Gedecor.Linn  €22
een (jeugd)verhaal 1600-1648 4 lithographiën in kleuren
9-91-zo2
12. BAERT, P J en R v d HELM: 400 jaar Terneuzen.
c1984, c50 fotogr, 112pp  €22
9-91-zo3
13. BE NNEKOM, J A van: De meester, de mammoet en Middelburg.
Kampen, 1973, OW 144pp  €15
Herinneringen aan school, kamer, en de Zeeuwen.
9-91-zo3
14. BEEKMAN, F, en HJE v BEUNINGEN: Westerschouwen, Het verdronken
OW ills 20pp  €12
o.m. Lijst van insignes
9-91-Z01
15. BENNEMA, J en K van der MEER: De bodemkartering van Walcheren.dH
1952, 2 vols  €35
Vol I OW num maps and ills 171pp Vol II 6 maps on 7 folding in colours in map
9-91-zo2
16. BEVEREN, J C van: Om 't eeuwig welbehagen- De geschiedenis van de christelijke Gereformeerde Kerk te Zierikzee 1836-1986
1836, 5 lithogr in kleuren 404pp  €15
Zierikzee Kerkeraad>… 1986 Linnen dj, vele ills 188pp
9-91-Z01
17. BEVEREN, P van: Een wandeling door Zierikzee.
Z., 1949, OW plattegr  €20
9-91-Z02
18. BORSSELE vd HOOGHE, Adr.: Gedenkschriften uitg E Heeringa
1916, Mod. OW 70pp  €12
Heer van Geldermalsen. 17de eeuws handschrift in het Frans
heiding van 1834 in Zeeland
19. BOTS, J A e. v.a.: Zuidwest Nederland als ontsluitingsgebied.
'sH, 1978,  €12
OW taltijke ills 44pp Goirlese Werkgroep
9-91-Z05f
20. BOUWS, Tom [ED]: Kijk op Zeeland.
Adm, Elsevier, 1978, 4to Ppbd dj  €15
kaarten eb meer dan 350 foto-ills in kleur
9-91-Z05f
21. BREE, L W de, M P de BRUIN ea: Middelburg in beeldspraak
Midd., 1967, OW Vele ills 128pp  €15
9-91-z03
22. BROECKE, JP vanden:: Middeleeuwse kastelen van Zeeland.
Delft, 1978, Ppbd DJ Talrijke ills 332pp  €22
Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden.
9-91-Z01
23. CRAMER-PEETERS, E; ea: Een middelned. …prognose uit Aardenburg.
Gent, 1966, Op20pp ills  €10
Kon Vlaamse Academie Taal- en Letterk.
9-91-z03
24. CYSOUW, K: Zeeland, achter dammen.
Hoorn, 1972, Ppbd ills 207pp  €15
9-91-z03
25. DAMSTÉ, P H: Veere., 4 eeuwen markiezaat.
Veere, Patist, 1941, OW ills 78pp 2)  €12
9-91-Z01/3
26. DIJKHUIZEN, S & K SCHERER: Kijk op het groene Zeeland.
Adm, Elsevier, 1983, 4to Ppbd omslag 135pp  €15
Talrijke foto's in kleur, tekst-ills
9-91-Z05f
27. DIJKVERHOGING OOSTERSCHELDE: Stichting -- --.Oosterschelde open/dicht. Analyse Open Schelde probleem.
Baarn, z j , ills, kaarten 88pp  €15
9-91-z03
28. DOOLAARD, A den: Het verjaagde water.
Adm, 1961, OW 286pp  €8
Leessporen
9-91-z03
29. ds: De ramp, een reconstructie.
Goes, 1992, OW ills 437pp  €35
Uitslaande kaart rijk geïllustreerd BIJGEVOEGD: Krantenknipsels (recencies)
9-91-z03
30. EEKHOUT, Jan H: De boer zonder God. Zeeuws Vlaamsche roman.
Adm, , scheuren) 274pp  €20
Houtsnede omslag en band Albert Looys.
9-91-Z02
31. EEKHOUT, Jan H: Katelijne Claes. De historie van -- van Sluys in Vlaanderen(!)
Utr., NENASU, 1944, H.linn 191pp  €18
9-91-z03
32. ELSEVIERS WEEKBLAD: Verloren land herwonnen.Bijdragen uit --.
Adm, 1954, Ppbd ills, 125pp  €12
Over de watersnood 1953 Piet Bakker dr C K Bos Eppo Doeve E.Elias M Reckman W Vogt,e a
9-91-z03
33. FEEN, P J vd//BORK-FELTKAMP,A J van: Twee mensenrassen in Zeeland//Anthropologica uit oudeeeuwse begraafplaatsen.
1965, OW Platen, ills,tab. Op52pp  €22
Archief Bijgev:Idem: Menselijk skeletmateriaal van Wissekerke op Noord-Beveland
9-91-zo3
34. FEY, G M: Zierikzee
1983, OW 64pp 2)  €12
9-91-Z01
35. GARGON, M: Walcherse Arkadia
Uitg Loek's Boekhandel (Midd., Vliss.,Veere) Schro, (1717), folio OW 3 plattegr, kaart,4 portr.  €12
9-91-Z05f
36. GRIJPSKERKE, Jacob van: t Graafschap van Zeeland, ofte corte representatie …..tot 1579, behelzende zeer omstandigh de staat van de ridderschao eb edelen.
Midd., 1882, Gecart.537pp  €50
Eerste en enige uitgave door het Zeeuws Genootschap. Rooms-Katholieke tegenhanger vn de kroniek van van Boxhorn. Haitsma Mulier 195 De Buck 1466
9-91-Z02
37. GROOTJANS, H: Nederl.Herv.Gem Koudekerke 1583--1983
OW 48pp  €
9-91-Z01
38. HAAMSTEDE, Westeren Bas: Catalogus Chinees porcelein…prenten..meubilair, in Huis --,
Zonder plaats en datum OW 35 pl., 124pp  €19
9-91-Z01
39. HAAR, A A ter: De cultuur van de in 1906 in Zeeland ondergelopen polders.
1910, OW 146pp  €12
is pag 86/118 vd Verslagen en mededelingen directie Landbouw
9-91-z03
40. HOEK, K van den [ED] e v a: De provincie Zeeland.
Lekturama, 1985, 4to Ppbd omslag, 142pp ca 200 fotogr in kleur  €12
9-91-Zo5f
41. HOLLESTELLE, L M e a: Werken met Zeeuwse bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken.
Wapen van Zeeland op voorplat…, 1998, OW lls 201pp  €22
9-91-Z01
42. HOMAN, G: De ambachtsheerlijke rechten in Zeeland en het recht van aanwas in het bijzonder.
Op46pp Half linnen  €15
Archief 1962
9-91-Z05f
43. HOOGVLIET, F C:: Zeeuwsch Reisje '……
1774, 1980 OW 16 platen Op22pp  €15
Ed J H Kluiver Op Archief 1980
9-91-Z01
44. HULLU, J de: De hofsteden van Biervliet.
Oostburg, Bronswijk, 1939, OW 1 plaat 75, 5pp  €18
9-91-Z01
45. HULLU, J de: Over de oprichting van eenige protestantsche gemeenten in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen…
1916, Op66pp  €12
Bouw vd kerkgebouwen id 17de eeuw, Mod OW (Archief,…)
9-91-zo2
46. JAPIKSE, N: De Prins van Oranje en de Schotse Stapel te Veere in 1668
1906, OW Op12pp  €8
9-91-Z01
47. JILLEBA, Fred: Het oude Zeeuwse woonhuis.
Zutphen, 1983, 4to OW Talrijke fotogr. 64pp  €25
9-91-Z05f
48. JOLLES, J A: De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland,
Middelb, Zeeuwsch Genootschap, 1934, OW ills 140pp  €24
9-91-z03
49. JONG, A M de: Aan de stroom.
Naarden, c1974, OW 125pp  €10
ills George van Raemsdonck.
9-91-z03
50. JONGEJAN-DE GROOT, C Th: Een kerstvacantie in Zeeland.
Nijkerk, Callenbach, c1950, Ppbd(Front in kleur, rugje beschad.) ills 52pp  €10
9-91-Z01
51. KAMPA, Theo & Hans VANDERMISSEN: Atlas van de monumenten in de Zeeuwse Delta.
Alph., Sijthoff, 1983, 4to Linnen Stofomslag vele ills kleur-zw/w  €25
9-91-Z05f
52. KARHOF, Nic, journalist: Bezet, verzet, ontzet, GOES eb omgeving in de bewogen jaren 1940-1944
Goes, c1945 , OW vele ills 71pp25  €25
9-91-Z01-2x
53. KRABBENDIJKE(Gemeente): Middelburg
1967, klein4to Ppbd  €
Kees vd MAAS(tekst) Wim RIEMENS(foto's) M P de Bruijn (Historisch portrtet)
9-91-Z05f
54. KRAMER, Jaap ,Theo KAMPA: ZeeLand.
Bussum, 1976, 4to OW Foto.s in kleur en Zw/w 144pp  €10
Nieuw Oosterscheldeplan, schone industrie… Verdronken land zonder zee
9-91-Z05f3
55. KRAMER, Jaap [ED],Theo Kamps (lucht)foto's, Peter Los Kaartjes: ZEELAND Vaargids van Willemstad tot Breskens en de Belgische zeehavens,
Bussum, 1978, sm4to OW 119pp  €15
talrijke fotogr en kaartjes
9-91-Z01
56. KROOK, Hans: Toeren door Zeeland,
Adm, c1960, ills, kaarten 111pp  €10
9-91-z03
57. KUIJT, Gert H: De schaduw van drie sterren.
Goes, 1994, OW 245pp  €10
9-91-z03
58. LASONDER, L W A M: Acta der Zeeuwsche Synode van 1638
Midd, 1909, OW Op52pp  €15
Archief
9-91-Z01
59. LASONDER, L W A M: Bijdrage tot de geschiedenis van de Hooge Vierschaar in Zeeland.
dH, Nijhoff, 1909, OW(Licht beschad.) TH152 pp25  €25
Enkele HS aantekeningen
9-91-Z01
60. LEEUW, Jan van der: Erit. dagboek 1944
Middelb, 1977, /5. LC 128pp  €5
Zeeuws-Vlaanderen
9-91-z03
61. LINGSMA, J S:: Gids voor de Deltawerken,
Adm, Nijgh&vD, 1964, OW ills 220pp kl8vo  €15
9-91-z03
62. MAAS, Kees van der: Walcheren, een eiland of niet soms.
Haren, 1972, Ppbd Talrijke ills 120pp LC  €20
9-91-Z01
63. MAN, Maria G A de: De opleesrol der begrafenis van Jacoba Duvelaer 1667
Midd, 1932, OW Op56pp  €15
9-91-Z01
64. MEERKAMP v EMBDEN, A: De archieven van het Vrije van Sluis 1584 -1796 en Hulsterambacht 1242-1795.
dH, Alg Landsdrukkerij, 1928, OW 203pp  €20
9-91-Z05f
65. MEERKAMP v EMBDEN, A: Zeeuwsch Genootschap, Het - in den Franschen Tijd.
1932, 2 platen Op18pp  €4
Onderstrepingen
9-91-Z01
66. MEVAHOR naar een oud dagboek: Simon Gieke, De ketter v Scherpenisse Deel I.
Hlnn 303pp  €8
Gebruikssporen
9-91-Z01
67. MIDDEL, H H: Eenvoudig verhaal van Gods menigvuldige reddingen…
Half linnen 124pp  €20
Utrecht Verploeg 1866 (c1930) Middel is Chr Gereformeerd predikant in Wolphaartsdijk
9-91-Z01
68. MIDDEL, H H--Anna Harmina: Gods vrije genade verheerlijkt in het zalig afsterven …
Middelburg, 1854(=Utr c1950), 16pp  €12
Middel is predikant in Wolphaartsdijk
9-91-Z01
69. MONUMENTENZORG in ZEELAND: Heemschutnummer
1992, 4to vele ills 43pp  €6
Heemschut jrg 69, 3
9-91-Z05f
70. OOSTERBAAAN &LE COINTRE: De Brug. Een boekje over de langste brug van Europa
klein 4to  €12
talrijke tekeningen. Tekst en ills Studio Oosterbaan.
9-91-Z05f
71. PATTIST, J N: Zeeuwsch-Vlaanderen, een karakterschets van zijn bewoners
1938, 8pp  €8
IN: Haagsch Maandblad Aug 1938 OW 110pp
9-91-Z01
72. POLMAN KRUSEMAN, W: Zeeland van 1813- tot 1913.
Midd., 1914, OW Op 83pp  €22
Vergelijkende schets. Archief
9-91-Z01
73. QUIST, J J Nw Vossemeer 1846-1918 Adm 1918: Zeeuwse volksdracht 2 vrouwen, een man van de serie
Goes, c1890, 3 foto's c10x14cm  €115
Gemonteerd op carton met adres J J Quist Klokstraat Goes. Deel van een serie? Afbeeldingen (geen vindplaats)
9-91-Z05f
74. RAMP, DE,: Nationale uitgave
Adm, Febr, 1952, Ppbd vele foto's etc  €12
met grote kaart in kleuren
9-91-z04
75. RAMP, DE,: Nationale uitgave
Adm, Febr, 1952, Ppbd vele foto's etc  €10
Rug ontbreekt
9-91-z04
76. REGLEMENT op de wegen voetpaden in Zeeland 6 sep 1914
49pp Gecartunneerd  €22
9-91-Z01
77. RENISSE, Mr Pieter van Beoostenzween: biedt den Hertog Philips van Bourgondië een register aan van 'sLands Privilegiën
Grav/Aquatint  €35
Jan Kobell (c1787)( Naar miniatuur uh Remissorium?) 155x210 [afbeelding] Zie collectie Rijksmuseum etc Muller Portretten nr 296
n91=ZO5f
78. RIEMENS, Wim/Kees CIJSOUW: Reimerswaal.
Middelburg, c1987, 4to Ppbd  €18
Gemeentebestuur van Reimerswaal.Met inscriptie:DE Raad is een harde weg met een zachte berm.
9-91-Z05f
79. SCHATTEN UIT DE SCHELDE,: Gebruiks- en siervoorwerpen uit de verdronken plaatsen in de Oosterschelde.
Bergen op Zoom, 1987, Fol OW ca 300 ills 82pp  €20
(Enk pp los) Tentoonstelling Markiezenhof G GROENEWEG [ED] e.v.a.
9-91-Z05f
80. SCHORER, J A: De geschiedenis van calamiteuse polders in Zeeland.tot het reglement van….1791
Leiden, 1897, OW(beschad, rug vergaan,pag 193 verkleurd)TH 200pp  €45
9-91-Z05f
81. SCHOUTE, D: De levensloop van een ziekenhuis. Geschiedenis van het Gasthuis te Middelburg.
1916, n Nw omslag 185pp  €25
Archief…
9-91-zo2
82. SLAGER , C H: De ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw-Vossemeer en het tiendrecht.
Zutph, c1990, OW ills 96pp  €15
9-91-Z01
83. Smallegange=VERKRUIJSSE, PJ: Mattheus Smallegange 1624-1710 en zijn cronyk
 €20
9-91-Z02
84. STAMPERIUS, J: t Verhaal van den toren van Zierikzee
.Heusden, Veerman, c1898, Linnen 3 lithogr platen 94pp  €20
1858-1936 Stamperius (jeugd)bibliotheek, fraaie band met afb toren in kleur, klein scheurtje top vd rug
9-91-Z01
85. STEIGENGA=KOUWE, S E: ZEEUWSCH-Vlaanderen.
dH, 1950, OW(Achterplat ontbr) kaarten  €50
Vele ills, kaarten en tabellen.2 uitsl kaarten.Proefschrift Univ Utrecht
9-91-Z02
86. STOPPELAAR, J H de: Willem III in Zeeland. Gedenkboek1862. Een bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners.
Middelburg, 1863, Oorspr Linnen met goud Wapen van Zeeland op voorplat, 5 lithogr in kleuren 404pp  €58
Klein scheurtje top vd rug; mooi ex met fraai frontispiece zeilvloot en koninklijk stoomjachtt en 4 heraldische kleurlithogr. Naamlijst van Inteekenaaren. Op pp 72/76 beschrijving vh diner, bereid door Zomerdijk Buisman (Adm)pp 111 e v het diner bereid door Hoogenstraten en Zonen te Leiden. Etc
9-91-Z01
87. STUVEL, H J: Het Deltaplan: De geboorte.
Adm, , Linnen platen en kaarten 362pp  €20
9-91-zo2
88. TRACTATEN: en Tractaatsbepalingen de SCHELDE betreffende sinds 1648
. Adm, 1919, OW 727pp fold tables  €60
9-91-zo2
89. VEERE- P H D(amsté?): Verzamelboek voor diverse -COURANT-UITKNIPSELS-.
 €25
Serie van 34 (Genummerde) artikelen over Veere getekend "P H D" ingeplakt 39e jrg. 13 maart 1953-29 jan 1954
9-91-Z05f
90. VELTENAAR, C: De geschiedenis van Tholen.Staatkundig-maatschappelijk-kerkelijk
Middelburg, 1943, H linnen uitsl.kaart 130pp  €30
Stofomslag ontbr. Met opdracht van Burgemeester vd Hoeven aan Burgemeester Smets vd gem Drunen.
9-91-Z01
91. VERHEES-van MEER, J Th H: De Zeeuwsche kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog 1702 -1713
Middelburg, 1986, OW 294pp  €20
16 platen en 1 uitslaande plaat in kleuren
9-91-Z02
92. VERHORST, A: Marnix v St Aldegonde Of de Zeeuwsche vrijheidsheld.
Rdm, Bredée, c1880, Or. Gecart  €15
Met platen 3) 159pp
9-91-z03
93. VET A C W van der: De Zeeuwse havens,
Adm, 1956, Ppbd num ills 114pp  €18
"Schip en haven, 49 foto's C van der Meulen.
9-91-Z01
94. VISSCHER, H A: Walcheren. Natuur landschap en geschiedenis.
Buss., 1983, Ppbd 139pp vele ills  €10
9-91-Z05f
95. VORSTERMAN VAN OIJEN, CA: De berenning van Aardenburg, …
1660, X, 211pp  €
Op titelpag: Eerste aflevering Samengevoegd met 2e en 3e afk EERSTE DRUK Gec(gebruikt)
9-91-Z01
96. VORSTERMAN VAN OIJEN, CA: VOOREN, G A C van: ---1836-1915
OW ills 156pp  €22
Bijdragen Geschied. West-Zeeuws-Vlaanderen nr 7 Ëen markante figuur uit Aardenburg
9-91-zo3
97. VRIES, Joh de: Postale herinneringen.
Terneuzen, van Aken, 1980, Half linnen dj platen en illls 147pp  €35
TERNEUZEN
9-91-Z02
98. WAARD OM TE BEHOUDEN! …bewoond en beleefd door mensen van vroeger en nu, …
 €18
ca 100 foto's Voorw inkt-onderstr.
9-91-zo2
99. WAARD, Henk van: Walcheren onder de zeegolven, Eerste golf De NoordWestkust; 2de en derde golf.
dH, 1945, 2 delen OW  €25
48, 64pp
9-91-Z02/3
100. WAGENAAR, J: HEDENDAAGSCHE HISTORIE of tegenw.staat…in 't bysonder van Zeeland.
Adm, Tirion, 1751, /3 = Zaltbommel 1966 5 vols vele ills OW  €95
Nederland in vroeger tijd XV/XIX
9-91-z04
101. WALCHEREN 1944-1945: Ex-libris H Hendrikse houtsnede ??
 €8
9-91-Z01
102. WATERSCHOOT vd GRACHT, WAJM: …delfstoffen…in West.Noord-Brabant en Zeeland….
dH, Mouton, 1912, OW(vlekkig) 3 platen Op30pp [Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap)  €10
9-91-Z05f
103. WEDUWEBEURS ONDERWIJZERS: Reglement ter oprigting.en beheering eener --- voor schoolonderwijzers in Zeeland.
1823, 24pp  €15
in de provincie ZEELAND
b-n91=z5
104. WELINGS, Y J A: Overzicht van archivalia betreff. Heerlijkheden in Zeeland
 €10
Middelburg 1984 4to OW 69pp Rijksarchief in Zeeland Nadere Toegang nr 1
9-91-Z05f
105. WESSELING, J: De afscheiding van 1834 in Zeeland
 €25
9-91-zo3
106. WESTERHEIJDEN, D F:: Schuiven in de Oosterschelde.
Enschede, Univ Twente, 1988, OW TH389pp  €24
Besluitvorming rond de Oosterschelde 1973-1976
9-91-z03
107. WOLFF, Wim & Jankees POST: Oosterschelde, het leven in en om het water.
'sGravel., ,  €22
Veren Behoud van natuurmonumenten 1979 Folio Ppbd Omslag Talrijke kleurfoto's 206pp
9-91-Z05f
108. ZEELAND DOCUMENTAIR: 1e jaargang Nr 1-4/5
Middelburg, Merlijn, 1979, -1981 4to Verzamelband Linnen Ca 30 publicaties in facsim..  €50
AL WAT VERSCHEEN ! Ca 30 handschriften en zeldzame publicaties zorgvuldig gereproduceerd.
9-91-Z05f
109. ZEEUWSCH-VLAANDEREN.: Zwerversboekjes
Blaricum, De Waelburgh, 1928, OW 96pp pp talrijke fotografiën, advertenties  €25
Met vele foto's van D But(foto-pionier Terneuzen. K L Reepmaker e.a. Precieus uitgegeven boek.
9-91-Z01
110. ZIERIKSEE, De schoonheid van: Uitgegeven door het Comité Eeuwfeest --
OW 13 foto's  €15
16pp Foto's door ANEFO
9-91-zo3
111. ZIERIKZEE en Omstreken: Gids van --- VVV Zierikzee Piet Ochtman
1931, OW  €25
Talr fotografiën enz Uitsl plattegrond/ wandelkaart
9-91-Z02
112. ZIERIKZEE viert feest! 849-1949: Uitgeg. Tgv 1000jarig bestaan der stad --.
1949, Oblong  €18
OW 26 fotogr platen.
9-91-zo2