Het Koeboek
1. AA, Ch. M A Simon van der
Iets over de vee-sterften in Friesland en de daartegen genomen maatregelen van af 1713 tot heden.
Leeuwarden, 1849 36
OW 84pp
NNBW X, 1 I. a. editor of the Frieschen Volksalmanak 636.2
2. ADMINISTRATEUR NATIONALE NIJVERHEID
omtrent de verpligting om van elke aanstekende ziekte onder het vee kennis te geven.
E, BSB, 1836 8
1 pag
636.2KR03
3. ALBRECHTSEN, J
Die Sterilität der Kühe. Ihre Ursachen und ihre Behandlung…
Bln, 1910 12
OW 21 ills 96pp Holzhausen.
From the Danish … R 636.2 M09
4. AMERONGEN JJ v& MC PIETERSE
De lama, management ziekten, vruchtbaarheid
, 1992 8
Ppbd ills 68pp 39 No 1
636.296
5. BARBAL, J A
Engraissement des vaches flamandes.
E, 15
.. With lithograph in colors c15x22cm
Extrait de Jnl d'Agriculture Pratique 27, II 636.2
6. BEGOUËN, Max:
Les bisons d’Argyle.
Paris, 1925 32
OW 252p
FIRST EDITION, Back sl. dam/The author discovered Lascaux and mixed authentic knowledge, imagination and artistic skill 636.2 M09
7. BLAXTER, K Lyon
The energy metabolism of ruminants.
Lndn, 1962 18
Cloth 329pp
636.2 vetG14
8. Bullfights= TYNAN, K
Bull Fever.
London, 1955 18
Cloth plates 155pp 1)
636.2
9. BUTAYE R
Het haarkleed der runderen in Oost-Vlaanderen rond 1772
Gent, 1967, 1772 40
pbd ills 44pp
636.2
10. CLERCQ, L de
Les shorthorns en France et en Angleterre.
Paris, Maison Rustique, c1900 16
12mo OW 126pp
Concours général de Paris en 1897-le 'mark lane express' au concours de Paris-Les étables de Germigny... 636.2
11. DANNHEIMER, Friedr
Die Rinderknochen der römischen Zivilsiedlung in Hüfingen (Landkreis Donaueschlingen)
Münch, 1964 25
9 plates; plans and tables TH38pp
Tieranatomischen Institut Der Universität München. 636.2
12. DEKKER HWJ & KP STAPEL
100 jaar K Ver Het Nederlandse rundvee-stamboek 1874-1974
No place no date, 1977 110
cl ills XV; 656pp
636.2
13. DEKKER, H W J en K P STAPEL
HET NEDERLANDSCHE RUNDVEE-STAMBOEK 1874-1974,100 jaar Kon Vereniging
, 1977 65
Cloth num ills 656pp 2)
636.2 vetG9
14. DOWELL, A. A. /K. BJORKA
Livestock marketing.
NY, 1941 45
Cloth Num ills 534pp
636.2+33
15. ELDIK J V & E A A SMOLDERS (ED)
Handboek voor de rundveehouderij Samengesteld door het Proefstation voor de rundveehouderij…
Lelystad, 1977
pbd ils 291pp
636.2
16. FONDS voor de Landbouw
…betreklijk de heffing eener belasting op het vee ten behoeve van --
E, BSB, 1840 25
3+11 pagina's
Met: Circulaire houdende een handleiding 11pp (Ook vergoeding wgs longziekte; erkende en niet-erkende veeartsen e. V. A. Bepalingen 636 .2 T119
17. FOOT-and-MOUTH DISEASE,
Studies on …
Washington, Nat Acad of Sciences, 1966 18
OW (Pasted over) XXII, 90, XIX, 90pp
Bi-Lingual (Engl-Spanish) Public 1343 A report of the Argentine-US Comm. I:Survival of the virus in prepared meat …II: Epizooliologic survey of the Island of Tierra del Fuega (With 4 folded maps in pocket) . 636.2 m03
18. FRANCQ VAN BERKHEY, J Le
Natuurlyke historie van Hol-land. IV,1 Horses IV,2-IX His-torie van het rundvee in 6 vols contemp.boards(Sides loose)
Adm.Yntema & Tieboel, l, 1769 /1811 660
9 vols in 13 (7 in) half cloth (19th century; title printed in bl/red and 4 title-vignettes) and (6 with the title Natuurlijke historie van het rundvee in Holland; in) original boards Numerous (folding) engravings
BG 1992, VOL I/III (in 6):With 26 (of 30) mostly folding engraved plates,13 letterpress tables,wanting map(IV,1 Horses 4( of 6) platesI.a.: plan of ‘kaatsbaan’ Dutch hand-tennis court); iv,1 (horses) 5(of 6 plates.Vol.IV,2-IX (in 6 Natuurlyke Historie van het rundvee in 6 banden)) 62(of 64 pl.II/III miss) mostly fold.engraved plates 636.2
19. FRITZSCHE, E
Die Dasselfliegen des Rindes und ihre wirtschaftliche Bedeutung.
, 1920 8
Op7pp ( . 14 cols) [Naturwiss. ]
636.2
20. FÜRSTENBERG-LEIFERING
Die Rindveezucht nach ihrem jetzigen rationellen Standpunkt
Bln,Wiegande, 1876 42
Hcalf Back gilt r e; 795pp
Band I (Only) MÜLLER, C F: Anatomie und Physiologie des Rindes, [Vollständig neu bewerkt) 373 woodcuts 636.2-C
21. GILS, JHJv
Acuut longemphyseem bij het rund. Een pathologisch-anatomische studie.
H’sum, 1951 12
TH(Ut)162pp
636.2 vetG12
22. HENGEVELD, G J
Het rundvee op de Alg. Landbouwtentoonstelling in Parijs,
E, TdsNijverh, 1856 25
38pp
636.2 =636-D
23. HENGEVELD, G J
Het rundvee. zijne verschillende soorten, rassen en veredeling.
Haarlem, Loosjes, 1865 1200
2 vols large8vo Contemporary half cloth (Title etc in gold on back, discoloured (removed labels) 85 chromo=lithographs in colours, 1 lithograph, 1 lith map, 2 fold letterpress tables
First printed in a periodical, first and only bookedition with new plates. This is his most known publication, prized with a golden medal. G J Hengeveld was a teacher at the Rijks Veeartsenijschool 1853-1881, co-founder of the Maatschappij voor Diergeneeskunde (and the periodical) ; in 1875 he was the fist head inspector of the Dutch herdbook. He died in 1894 636.2 M01
24. HICKMAN, John
Veterinary orthopedics.
Edinb, 1964 20
cloth Numer ills 479pp
636.2 vetG18
25. HOEFNAGEL, K
Ziekten en gebreken van het rundvee.
Gouda, 1907 40
Ooespr half linnen,lithogr.front in kleuren 20 ils 243pp
636.2vet13
26. INTREKKING VERBOD RUNDVEE
Besluit tot intrekking van het verbod van invoer van rundvee uit Frankrijk
E, Bijv Staatsblad, 1818 12
5pp (
…bêtes à cornes. De France. . 636.2=z4
27. INVOERING VAN SLAGTVEE
Dispositie gouverneur Overijssel KB --- te Zwolle.
E, BSB, 1823 8
2pp
636.2-b-n81=z9
28. Kalverziekte=POELS, J
Rapport over de kalverziekte in Nederland.
dH, Nijhoff, 1899 65
Hcl 6 fold.lithogr. Plates, some in cols.
Gebruikssporen 636.2 -C
29. KEUR DER STIEREN,
Reglement op der … G S van Drenthe
E, 1836 12
5pp
636.2KRO3
30. KOEPOK-inenting/VACCINE
BESLUIT…. . bevordering …. . koepok-inenting…. Arrété…
E, Bijv Staatsblad, 1818 18
15pp
…. mesures pour étendre de l'Inoculation de la Vaccine…. 636.2=z4
31. KROON, H M
De fokkerij der landbouwhuisdieren in Nederland.
Gron, 1925 35
cloth numer fotogr ills 300pp
= 2de, omgewerkte druk van:De tegenw richtingen…. 636.2 vet13
32. KROON, H M
De tegenwoordige richtingen in de fokkerij der landbouwhuisdieren in Nederland.
Maastr Leiter Nijpels, 1913 18
4to cloth numer fotogr ills 192pp
636 vet13
33. KüNZEL, Carl
Der Rindviehstall
Berlin Reichsnähr-stand Verlag, 1939 18
OW 57 ills 64pp
Künzel ist ‘Baumeister Architekt’ Verwaltungsamt des Reichsbauernführers 636.2 mo9
34. LEWIS, D [ED]
Digestive physiology and nutrition of the Ruminant.
Lndn, 1961 18
Cloth ills 295pp (23 contributions)
636.2 vet12
35. LITTLE, R B and W N PLASTRIDGE
Bovine mastitis. A symposium.
NY, 1946 25
Cloth some ills 546pp
Over 17 essays (one on goats) 636.2vetG3
36. Mij van Onderlinge Vee-verzekering
ALTERATIËN…1823 [Simons en Schlosser]
E, BSB, 1823 15
38pp
636.2=z9
37. MISSIVE van de Admiraliteyt te Amsterdam:(MS)
… Weyden, brandmerken, betalen van cautie tbv landsregten…
, 1727 25
Folio 5pp
...hoedanige precautien souden behoren te worden genomen omtrent het laatste inkomen en weder uitgaan van rundvee... n.a.v. MISSIVE van de Admiraliteyt te Amsterdam.(Weyden, brandmerken, betalen van cautie tbv landsregten …Fragment Minuten… Staten-Generael. [Pres. Ockerse, leden vWelderen, vHeukelom, vHeeckeren, vWijnbergen, Six ea] 636.2
38. NIJDAM, S J
De koe.
Purmerend, Muusses c, 1950 12
OW fold letterpress table ills 60pp UND
Monografieën voor de DOEschool. Proeve van behandeling van een çentre d’interet … 636.2 m09
39. PUREBRED DAIRY CATTLE
Canadian record,/8 Report no 40
, 1947 12
474pp
636.2 vetG10
40. QUALM, A
"Curiosa" Het onovertroffen middel voor afdrijven van navuil bij koeien,
, 1921 12
12mo OW 15pp
voorkomt en geneest baarmoederontsteking Vlaardingen Frima -- 636.2
41. REIMERS, J H W Th
De ontwikkeling der lichaams-vormen… bij zwartbont Friesch-Hollandsch vee.
Wag, 1921 22
OW 60pp and 140 pp with tables
Reimers was a prof at Stellenbosch (Union of South-Africa) 636.2 mfol2
42. RESOLUTIE…misbruiken van…
vrijdom van accijns…graan tot mesting en voeding van het vee.
E, BSB, 1823 25
4pp+3pp . . opgave van het getal rijpaarden
Met lijst van het aantal paarden bij iedere rang. 636.2=z9
43. RUNDEREN Frankrijk, Invoer --
… Il ne reste aucun motif de gener l'introduction des bêtes à cornes de la France…
Brux, 6 Avril 1818 8
5pp
Jnl officiel du Royaume de Pays Bas XIV, (Bi-lingual FR-D 636.2
44. SANDIFORT, G
Over de vorming en ontwikkeling der horens van zogende dieren in het algemeen, en van die der hertebeesten ih bijzonder.
Adm, KA, c1818 85
4to OW (sl dam) 7 (fold) engravs by D Veelwaard after Sandifort 40pp
NNBW III 1122/4 G. Sandifort Leiden 1779-1848 1801 Dr hc (Medicijnen) Hoogleraar anatomie[Tabulae anatomicae] en als zodanig veelgeroemd. (Off-print ?] Verhandeling Kon Akadademie v Wetenschappen 2nd year 636.2
45. SCHATZ, Hartmut:
Die Tierknochen funde aus einer mittelalterlichen Siedlung Württembergs
Münch, 1965 20
3 plates; tables 36pp
Tieranatomischen Institut Der Universität München. 636.2 mFOL2
46. SPRINGSTIEREN DRENTHE
Reglement op de keur der stieren in die provincie…
E, BSB, 1836 25
Met model register. 6pp
636.2 T119
47. STEYGERWALD, W F veearts
Over de verschillende manieren om door meting het gewigt van het rundvee te bepalen.
E, KA, 1855 22
17pp lith. Plate
636.2=z9
48. TELLEGEN, B H D
De uitvoer van het vee naar Groot-Brittanje
E, TdsNijverh, 1853 22
12pp 5 tables, 1 folding
636.2=z9
49. VANDEPLASSCHE, M and F PAREDIS
Caesarias section in the bovine.
Antw/Par, c1930 22
OW 28 fotogr on 14 plates 30pp
Based on 150 operations. 636.2 vet12
50. WALCO Hoogeveen,
Ziek en gezond vee. Chema-therapeut, preparaten
, c1925 5
OW 23pp
636.2 vet16