Plaatsnamen alfabetisch geordend

ALBLASSERWAARD,: ALBLASSERWAARD, Kort en opregt verhaal van de ellende der opgezetenen van de overstroomde .... Alblasserwaard. Opgesteld uit verscheiden' geloofwaardige brieven en berigten
Z pl, 1742, 4to 8pp €35
Door Jan Wagenaar cf Knuttel 17116
x ^823-626
ALBLASSERWAARD,: ALBLASSERWAARD, Resolutie, Reglement van den -- om te blyven in syne vigeur, 31 maart
1677, 4to €35
x ^823-626
Alphen= Appeltern2= KUYPER, J: Plattegrond, grenzen gekleurd c180x150
1866, €36
Koeman II; KUY 19 (p235, nr10) 1: 50.000
x ^823.3 Buren (Graafschap) + NEDER-BETUWE
ALPHEN=: Dorpspolder-Geërfdendagsbesluit benoeming P G de Leeuw,
Prov Blad van Gelderland, 1906, 11pp €18
Brouwerij De Leeuw eindigt ca 1906, P de Leeuw wordt benoemd als burgemeester als eerste van vele burgemeesters de Leeuw
^823.7-a
Amsterdam CULINAIR 1980: Menukaarten van de goede restaurants in Amsterdam
Adm, Teleboek, 1980, 4to OW ills 77pp €15
607%621 T124
Amsterdam-: AENMERKINGEN over de althans zwevende verschillen onder de leden van den staat van ons vaderlant.
n p n publ, 1684, 8pp €10
fair copy
vv004
Amsterdam: RELAAS van de onlusten, voorgevallen in Amsterdam, begrepen in een brief
NNp, 1748, 8vo 12pp €20
Knuttel 17908
xo76b
Amsterdam: VERANTWOORDINGH van het beleyd van Heeren van Amsterdam tot bevordering van de rede, en het eyndigen van de oorlogh, tusschen? Vranckrijck en Spanje, in de Nederlanden ontsteeken, met d'aenmerckingen op de Missive van een regent, soo hij sich noemt, over het gepasseerde ter vergadering…
NNp, 1684, 4to 144pp €85
Knuttel 12108d
xo78c
Amsterdam= Berckel, E F van: ADRES van --- pensionaris der stad Amsterdam. Om zijne geschonden eer te kunnen defenderen, tegens bescheiden, die mogten zijn gesuppediteerd…. overgenomen 4 may 1781.
NNp, 1781, Folio 4pp €48
xo91
Amsterdam=: Korte schets of dagverhaal… gedrag der burgeren van Amsterdam.
Gron. Etc , 1748, 8vo pag.1-34 €10
Niet compleet kn7961
xo91
AMSTERDAM-RIJNKANAAL: Aquamarijn. Waterfantasie bij de internationale manifestatie 'De Rijn in de RAI'
OW talr ills 20pp €22
Bijgevoegd 2 prentbriefkaarten [perforaties] vd manifestatie. Programmaboekje in kleuren gedrukt.
^83-62-u30
APELDOORN eo: Wegwijzer
Uitg tWal Eefde, 1948, €8
x ^822.12 APELDOORN.
Apeldoorn/ Het Loo-MENNINK, G: Strafrechtspleging en criminaliteit in de Hoge en vrije heerlijkheid Het Loo 1748-1795
E (G), 1988, 20PP €12
E (G), 1988
Apeldoorn/ Oude Loo-HOEFER, F A: Mededelingen omtrent het Oude Loo en den Cannenburch.
Arnhem G.Qunt, 1908, 119pp, OW (Licht besch) 19 platen €22
Werken Gelre7
Werken 2
Apeldoorn/Het Loo- AARDOOM, L: Christiaan Pieter, tekenaar van Het Loo en andere Van Stadens als hoveniers ten hove.
E (G), 1991, 17pp €12
E (G), 1991
Apeldoorn/Het Loo- DUNK, Thomas H von der: 's Konings dubbelkerk in Apeldoorn.
E (G), 1996, 32pp €15
De plannen voor een simultaankerk voor Rooms-Katholieken en Nederlands-Hervormden op Het Loo onder Koning Lodewijk Napoleon.
E (G), 1996
Apeldoorn/Het Loo= HOEFER, F A: Een inventaris van het paleis Het Loo in 1810.
E (G), 1917, 78pp €24
E (G), 1917
Apeldoorn/Het Loo-AARDOOM, L: Landmeters en andere kaartmakers op Het Loo
E (G), 1996, 34pp €20
1685-1813
E (G), 1996
Apeldoorn/Het Loo-EVERS, G A: De menageriën op Het Loo
E (G), 1912, 8pp €5
E (G), 1912
Apeldoorn: 12 platen (Uitg Gem bestuur?)
€8
x ^822.12 APELDOORN.
Apeldoorn: Apeldoorn/Het Loo-EVERS, G A: De menagerie van prins Willem V op het Loo.
E (G), 1914, 13pp €10
E (G), 1914
Apeldoorn: APELDOORNSE SCHRIJVERS: Aan de verwachtingen voldaan. Pain de Luxe (Samenst J Ringel) Priv.
1979, 57pp [Gedr in 500 exx. Stencil] €12
x ^822.12 APELDOORN.
Apeldoorn: GEDENKBOEK 75jr Alg. Technische School Apeldoorn.
Apeldoorn, 1901, -1976. ill. 80pp €12
x ^822.12 APELDOORN.
Apeldoorn-DUNK, Thomas H von der: 's Konings eigen kerk in Apeldoorn.
E (G), 1992, 24pp €15
De problemen rond een prijsvraag in het Nederland van Willem I
E (G), 1992
Apeldoorn-Het Oude LOO-AARDOOM, L: Peter van Langenfelt (-1494) een miskend Heer van Het Loo
E (G), 1994, 19p €15
E (G), 1994
Apeldoorn-LUIKENS, E: De Apeldoornse Afgescheidenen kortstondig erkend (1836)
E (G), 1993, 16pp €12
E (G), 1993
Apeldoorn-WAALS, J D v d: Een klokbekergraf met crematieresten bij Hoog Buurlo
E (G), 1964, €10
(Gem Apeldoorn)
E (G), 1964
APELDOORN-Zutphen 33 West. Top krt
1950, €8
x ^824.4 Winterswijk e. o
Arnhem (Meinerswijk) - VRIES, W de: Claring Opghen Praest
E (G), 1944, 28pp €22
E (G), 1944
Arnhem- BOER, E de: De kans op een beter bestaan, de groei van de bevolking van Arnhem sinds 1815.
E (G), 1983, 25pp NB15 €15
Met vele ills
E (G), 1983
Arnhem- DAS, G: Orgels en organisten te Arnhem.
E (G), 1925, 16pp €15
E (G), 1925
Arnhem- DUFF- HUES, Ton: Van liberaal bolwerk tot politiek meerstromenland.
E (G), 1986, 28pp €18
De formatie van politieke partijen in Arnhem 1880-1920
E (G), 1986
Arnhem- ENNO VAN GELDER, H: Vondst van 12de eeuwse munten te Arnhem
E (G), 1951, 25pp €15
Met veel pl en afb.
E (G), 1951
Arnhem- FOCKEMA ANDREAE, S J: De uitbreiding der stad Arnhem tusschen 1815 en 1878
E (G), 1925, 44pp €25
E (G), 1925
Arnhem- GENSEL, Jan Willem: Beschryving der stad Arnhem
E (G), 1911, 74pp €48
Behelzende haar begin, opkomst en lotgevallen alsmede de voornaamste gebouwen…. Medegedeeld door J J S Baron Sloet
E (G), 1911
Arnhem- GROOT, A de: De Arnhemse ambachtsgilden in 17de en 18de eeuw.
E (G), 1939, 40pp €30
E (G), 1939
Arnhem- HAARST, J W G: Rekening van het Sinte Catharinagasthuis te Arnhem van 1396/97.
E (G), 1917, 20pp €18
E (G), 1917
Arnhem- HOEFER, F A: Mededelingen omtrent bezittingen van Marten van Rossem
E (G), 1928, 16pp €15
E (G), 1928
Arnhem- IDDEKINGE, P R A van: Arnhem 1944 Een halve eeuw herdenken.
E (G), 1995, 9pp €5
E (G), 1995
ARNHEM in beeld.: SOUVENIR, aangeboden door Willem van Santen JacZn
dH, 1895, oblong 4to((==niet compleet)slechts 6 photogr met on derschrift €30
5 photogr op de voorkant. Schipbrug, Velperplein, Middachten, In ter. Eusebius, Bronbeek, Sonsbeek. Publiciteit Delftse Roomboter Inrichting, dH. Voorkant kleine beschadiging.
949.282.1b
Arnhem- JOLLES, J A: "De schutterye van de Olde Craen" te Arnhem
E (G), 1937, 16pp €15
E (G), 1937
Arnhem- JOLLES, J A: De openbare bibliotheek te Arnhem
E (G), 1938, 125pp €22
E (G), 1938
Arnhem- JOLLES, J A: De schutterij van de St Jansbeek te Arnhem
E (G), 1936, 8pp €5
E (G), 1936
Arnhem- JOLLES, J A: De schutterij van den Klingelbeek
E (G), 1933, 6pp €8
E (G), 1933
Arnhem- JOLLES, JA: De schutterye van St Antony's Broederschap en Munnichuyser beeck" onder Arnhem.
E (G), 1934, 15pp €12
E (G), 1934
Arnhem- JOOSSE, Kees: Kwam Willem Kloos verder dan het sanatorium "De Vogel en Plantentuin" te Arnhem?
E (G), 1995, 12pp €8
Een onderzoek naar de lezers van de beweging van Tachtig in de streek Arnhem-Deventer
E (G), 1995
Arnhem- Kemperberg- HOGERLINDEN, J G A van: Kemperberg. Met kaartje
E (G), 1926, 5pp €5
E (G), 1926
Arnhem- KEUSSEN, H: Die Stiftung Joh.von Hueven von Arnheim
E (G), 1932, 3pp €5
E (G), 1932
Arnhem- KUYK, G A: Het "Gulden Spyker" op Sonsbeek bij Arnhem
E (G), 1915, 3pp €5
E (G), 1915
Arnhem- MARIS , A J: Eenige bijzonderheden aangaande de St Walburgiskerk te Arnhem
E (G), 1937, 22pp €18
E (G), 1937
Arnhem- MARIS A.Joh.: De Sint Jansbeek en de Prümer Hof en watermolen te ARNHEM
E (G), 1960, €12
E (G), 1960
Arnhem- MARIS, A Joh: De vicarieën in de Grote of Oude Kerk te Arnhem
E (G), 1964, 39pp €12
E (G), 1964
Arnhem- MARIS, A Joh: Een dubbele vicariestichting in de Sint Walburgiskerk te Arnhem
E (G), 1967, 30p1 pl 12 €12
E (G), 1967
Arnhem- MARIS, Joh.A: De pastoors der Oude of Grote Kerk
E (G), 1960, 28pp €12
E (G), 1960
Arnhem- MIDDEL- BEEK, H W: Van woonstad tot werkstad. Industrie in Arnhem 1800-1980
E (G), 1983, 30pp €15
E (G), 1983
Arnhem- MUSCHART, R T: Grafzerken … St.Walburgis
E (G), 1940, 14pp €10
Mariëndaal, Gem Museum en Waalsche Kerk
E (G), 1940
Arnhem- MUSCHART, R T: Grafzerken en grafmonumenten in de Groote of Sint Eusebiuskerk te Arnhem
E (G), 1939, 98pp €25
E (G), 1939
Arnhem- OLTMANS, Alb.: Het Nassausche Weduwenhuis te Arnhem
E (G), 1928, 24pp €15
E (G), 1928
Arnhem- OLTMANS, Alb.: Het bezoek van prins Willem V aan Arnhem … na de patriottische woelingen 1788
E (G), 1929, 40pp €25
E (G), 1929
Arnhem- POLS, J F: Arnhemse regenten in de 18de eeuw
E (G), 1996, 30pp €15
E (G), 1996
Arnhem- SCHAAP, K: Arnhem, monumenten en parken
E (G), 1983, 16pp €10
1933-1983 ills
E (G) 1983
Arnhem- SCHEIDT, Adelheid: Der Anholter Rhein-und Isselzoll bei Arnhem. Ein Beitrag zur Zollgeschichte.
E (G), 1925, 50pp €18
E (G), 1925
Arnhem- SCHOOR, Rob van de: A.J.C. Kremer, een veelzijdig Arnhems publicist
E (G), 1996, 12pp €10
E (G), 1996
Arnhem- SCHOUWENAAR, J C: Vreemde dingen, de Arnhemsche Courant in het geding (1845-1847)
E (G), 1994, 16pp €12
E (G), 1994
Arnhem- SIGAL, M C: De Vaderlandsche Societeit… voor Vrijheid, Gelijkheid en Broederchap te Arnhem.
E (G), 1918, 18pp €12
E (G), 1918
Arnhem- SIGAL, M C: Hoe "Onderlangs" te Arnhem ontstaan is.
E (G), 1921, 5pp €5
E (G), 1921
Arnhem- SIGAL, M C: Uit de geschiedenis der Waalse Gemeente te Arnhem.
E (G), 1919, 48pp €22
x ^822.1-a / E (G), 1919
Arnhem- SNOECK, M W: Een uitstapje in de environs
E (G), 1933, 14pp €15
E (G), 1933
Arnhem- TIEMENS, W H: Het Ehrenfriedhof Zypendaal bij Arnhem. De geschiedenis van een Duitse soldatenbegraafplaats.
E (G), 1988, 20pp €15
E (G), 1988
Arnhem- VEEN, J S van: Arnhem in de tijd van overgang 1578-1590
E (G), 1912, 112pp €15
E (G), 1912
Arnhem- VEEN, J S van: Eene bladzij uit de geschiedenis van Arnhem (1487)
E (G), 1930, 8pp €5
E (G), 1930
Arnhem- VEN, A J van de: De ambtswoning van den commissaris
E (G), 1928, 22pp €15
E (G), 1928
Arnhem- VERHALLEN, R E M: Beschavingsoffensief te Arnhem 1604-1671
E (G), 1990, 25pp €15
E (G), 1990
Arnhem- VERKERK, C L: Arnhem van koningsgoed tot stad
E (G), 1983, 40pp, Platen en ills €18
E (G), 1983
Arnhem- VOLLMER, B: Die Belagerung Arnheims und seine Verpfandung an Kleve 1467-1483
E (G), 1924, 26pp €18
E (G), 1924
Arnhem- VREDENBERG, J P: Een gemeentebestuur in bezettingstijd.
E (G), 1995, 20pp €15
E (G), 1995
Arnhem,: De oudste bewoning van Arnhem
Tentoonstelling, 1983, OW 30 foto/s 30pp 30pp €8
825sup3
Arnhem/Elden- TIEMENS, W H: Tragedie in het Eldense Veld.
E (G), 1992, 17pp €12
E (G), 1992
Arnhem/Sonsbeek- KUYK, G A: De geschiedenis van het landgoed Sonsbeek bij Arnhem.
E (G), 1914, 34pp €22
Met 9 uitsl.kaarten
E (G), 1914
Arnhem: Folio aanteken cahier 231pp (meest blanco) Met aanzetten tot, aantekeningen over geschiedenis van Arnhem
Arnhem?, c1890, Folio 231pp €100
Folio
ARNHEM: ARNHEM, Oud -- begin deze eeuw.
Uitgave De nwe Krant, 1976, Ppbd 68 ills in kleur €22
Reproducties van prentbriefkaarten Arnhem.
825sup3
Arnhem= EEGHEN, I H van: De kersentol te Arnhem in het midden der 16de eeuw
E (G), 1946, 10pp €8
E (G), 1946
Arnhem= EIJSINK, Th N: Restauratie en revolutie in Arnhem 1 Juli 1787-6 mei 1795.
Arnhem Gem Archief, 1967, OW pltn 116pp €15
Bijdragen tot de gesch van Arnhem 2 (Gemeente Archief)
949.282/1a
Arnhem= GASTHUIZEN,: Eea uit de geschiedenis van de Drie Gasthuizen
Arnhem, 1952, OW ills 39pp €8
949.282/1a
Arnhem= GIDS voor Arnhem en omstreken.: Uitgave van de Vereeniging "VVV" 3 uitvouwbare kaarten in kleur vele. fotogr) ills 96pp
Arnhem, c1920, 96pp €30
omslag beschad.
xo89
Arnhem= GOSLINGS, F: Een en ander uit het verleden der Latijnsche School van Arnhem.
E (G), 1924, 48pp €25
E (G), 1924
Arnhem= GRASWINKEL, D P M: De archieven der gasthuizen en fundatiën, gilden, schutterijen en vendels… Arnhem.
dH, 1930, OW (Front gone) 413pp €15
949.282/1a
Arnhem= HASSELT, G van: Arnhemsche oudheden.
Arnhem, J H Moeleman, 1803/4, 4 vols in 2 Later half-leer met 4 banden, titelstukjes vergulde filets (Platten besch. ) €200
kast1,pl.1
Arnhem= KERKHOFFS, Bert: Knipoog naar Arnhem van toen.
Arnhem, 1983, OW pltn 118pp €15
949.282/1a
Arnhem= KESSELS, Jan W: Een jaar uit honderd. Arnhem in de wereld van 1868
Zutphen, Walburg pers, 1968, ppbd talrijke platen 169pp €12
949.282/1a
Arnhem= KNAP, W en GFC VERGOUWE: Arnhem 1233-1933 Gedenkboek
Arnhem, 1933, OW talr ills 374pp €36
949.282/1a
Arnhem= LEEUW, L de: De vroegste stadsrekeningen 1353-1417.
E (G), 1983, 22pp €15
Een bronnenkritische beschouwing op basis van stedelijke inkomsten.
E (G), 1983
Arnhem= MARIS. A J: Het oud-archief van de kerkvoogdij der Ned Herv Gem te Arnhem.
Arnhem, 1930, OW 47pp €15
949.282/1a
Arnhem= MARKUS, A: Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met geschiedkundige aanteekeningen.
Arnhem Arnh. Courant, 1907, Linnen (Jugendstil-decoratie) 64 platen kaarten en portretten. Arnhem Arnh. Courant 504pp €75
ORIGINELE EDITIE (Enk onvolkomenheden)
949.282/1a
Arnhem= NIJHOFF, I A: Wandelingen in een gedeelte van Gelderland of geschiedkundige en plaatsbeschrijving, beschouwing van de omstreken der stad Arnhem.
Arnhem, I A Nijhoff, 1836, Pr brds Koper gravure van J Bendorp naar A Schelfhout 158pp 5) €52
Rug besch (platten los) Verder mooi onafgesneden ex.
1b
Arnhem= OLTMANS, Alb: Zondenregister van de Arnhemsche Nieuwe-Plooiers
E (G), 1926, 9pp €12
c.a.:ID:Het beroepen van Henr Meylingius (1610)
E (G), 1926
Arnhem= SIGAL, M C: Uit de geschiedenis der Waalse gemeente te Arnhem.
E (G), , Op48pp met plaat [Gelre] €15
949.282/1a
Arnhem= SWIECICKI, Marek: Roode Duivels in Arnhem.
Adm, 1945, OW 112pp Talrijke foto's op platen €22
949.282/1a
Arnhem= VEN, A J van der: Het Genootschap "Prodesse Conamur" te Arnhem opgericht 1792
E (G), 1938, 42pp €18
E (G), 1938
Arnhem= WESSELS BOER J: Stadrecht van Arnhem
E (OVR), 1891, 33pp €24
xo54-3
Arnhem= WOUDE, Johan vd: Arnhem
Adm, 1945, hcl 77pp 1) €15
949.282/1a 3x
Arnhem=: ARNHEM en de Arnhemmers. 750 jaar Arnhem, de Arnhemmers en hun rijke verleden.
Arnhem/Zw, 1983, 13 aflev in linnen verzamel band. 4to index Talrijke platen, ills etc ged. in kleur €45
folio 2x
Arnhem=: De oudste stadsrekeningen van Arnhem
Gron, 1955, Ow 67pp €12
Fontes minores medii aevi III Uitg W Jappe Alberts 67pp
949.282/1a
Arnhem=: DEDUCTIE van de regten ende privilegien der vrye stad Arnhem, het collegie van de geswoore gemeente, gildens.... ofte Apologie van de wettige regering na den ouden gronden van de Vrye-Stadt Arnhem
Anthoni Smiths, 1703, 4to 72, 59, 1; XVIpp €120
Gouda Quint p 95 van Bemmel p79
949.282/1b
Arnhem=: GIDS Ned Openluchtmuseum
PP, 1968, OW ills 56oo €8
825sup3
Arnhem=: GIDS VOOR ARNHEM EN OMSTREKEN
Arnhem VVV, 1915, Plattegr in kleur vele platen en schetsen 102pp [WANDELKRTN ONTBR] €18
949.282/1a
Arnhem=: GROOTE MARKT, Prinsenhof, Stad Huis en Hoofd Kerk te Arnhem. Kopergravure 195x165mm
1729, Philips naar Pronk. (Uit Tegenw Staat, Vouwen) €25
1b
Arnhem=: KORTE MEMORIE van't gene de Oude en Wettige Magistraet der Stadt Arnhem, tot haere ontlasting...
Arnhem, 1704, 4to 8pp (lijmresten op 2 pag) €40
Gouda Quint p 96
949.282/1b
Arnhem=: OPREGT ENDE WAERACHTIG BERICHT ten dienste van de geswooren gemeente, borgery en gildens der stad Arnhem....
Arnhem, 1705, 4to 20pp €50
Gouda Quint p96 Kn15404 Verdediging van Johan van Brienen NNBW, VII p210
949.282/1b
Arnhem=: OUD-ARNHEM KOERIER, De --.
Arnhem, 1933, 4to OW ills €30
"In desen bundel sijn saemgevat alle die [16 x 4pp] blaeden… de welcke verschenen sijn, toen op't Velperplein was die stadt Oud-Arnhem..."
x ^822.1 Folio
Arnhem=: REGLEMENT over de Regeeringe van de Stadt Arnhem.
Arnhem Anth Smiths, 1705, 4to 16pp Onafgesn €45
vBemmel (Gelre 1983, pag 79/80) Vanaf 1703...is Anthonius Smith als stads drukker werkzaam...en pag 95: Het begin- en eindjaar worden gemarkeerd door twee uitgaven: Reglement over de Regeeringe... en de heruitgave in 1708
949.282/1b, 2 ex
Arnhem=: VERBAEL EN WAERACHTIG VERTOOGH, van't geene ter occasie van de tegenwoordige ontstane onlusten in de Stadt van Arnhem, tusschen de magistraet en de Gemeensluyden…
dH P Scheltus, 1703, 4to Drukkersmerk op titel 32, 32pp €50
Watervl. 19e eeuws gemarmerd omslag. Gouda Quint p 95
949.282/1b
Arnhem=: VERBAEL EN WAERACHTIGH VERTOOGH… tegenw. Onlusten in de Stadt van Arnhem, … aenstellen van de … gemeens luyden…
dH Scheltus, 1703, 4to 32, 32p, [32pp betreffende documenten] €75
Knuttel 15026
xo76a
BAARDMAN, C. e. a: Het oude land van Brederode. .
Den Haag nd dj, , cl ills 128pp 4-lingual €28
Vianen Lexmond Ameide Tienhoven Meerkerk. Nederlands Engels Frans Duits
VIANEN
BARNEVELD, D: De oude banketbakkerij.
Buss, vDish, €12
664.68 BB7/BB5/BB3
BARNEVELD-Putten Nijkerk-Ede Stafkaart 1: 50.000 Amersfoort Oost
1960, €8
^822.10-b
Batenburg/ Nijmegen= Schevichaven, H D J van: Geschillen tusschen de heeren van Batenburg en de stad Nijmegen.
E (G), 1913, 54pp €25
E (G), 1913
Batenburg= Geldersche volksalmanak: 5de Jrg 1839 OW 4, V, 15, 213pp 3 gegrav pltn; Uitsl gegrav muziekblad
€45
Batenburg (grav) , Dodenwaard-Hien, Herveld, Betuws Meikersenlied...
GVA
Batenburg= KUYPER, J: Plattegrond, grenzen gekleurd c180x150
1866, €36
Koeman II; KUY 19 (p235, nr16) 1: 37.500
x ^823.3 Buren (Graafschap) + NEDER-BETUWE
Batenburg= VEEN, J S van: Batenburgse rechten.
E(OVR ), 1922/1923, 42,17 €24
2 delen 42. 17pp E (OVR 1923) 17pp
x052?54? 949.282.3
Batenburg-CHARLÉ, B: Een praatje aangaande de kerk van Batenburg
EG, 1924, 5pp €5
E (G) 1924
Batenburg- HIEBENDAAL, C A: Eenige bijzonderheden betreffende het slot te Batenburg.
E (G), 1923, 20pp €15
E (G), 1923
Batenburg- KEIJMEL, P D: Statistieke beschrijving vd ambtmanie Batenburg
E (G), 1971, 3pp €4
E (G), 1971
Batenburg-SCHMIDT, Ferd: Herzog Karl von Geldern-Egmont und Jakob von Bronkhorst Herr zu Batenburg und Anholt.
E (G), 1912, 42pp €24
E (G), 1912
Batenburg- VRIES, W de: Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland XIII: Stad en heerlijkheid Batenburg
E (G), 1953, 4pp
E (G), 1953
Batenburg- VRIES, W de: Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland XIII-XIV: De hoge of bannerheerlijkheid Batenburg (Batenburg, Horssen, Leur)
E (G), 1953, 4pp
E (G), 1953
Bennekom- BELONJE, J: Het huis Harsseloo en zijn bezitters
E (G), 1936, 18pp €15
E (G), 1936
Bennekom- GIFFEN, A E van: Een meerperioden-heuvel
E (G), 1954, 20pp €15
Tumulus I te Bennekom, gem Ede. Veel platen etc
E (G), 1954
BENNEKOM, J A van: De meester, de mammoet en Middelburg.
Kampen, 1973, OW 144pp €15
Herinneringen aan school, kamer, en de Zeeuwen.
9-91-zo3
Bennekom= DRIESSEN, H L: Het Huis Hoekelum.
E (G), 1940, 8pp €10
E (G), 1940
BOLHUIS, E E en J D vd PLOEG: Boerenarbeid en stijlen van landbouwbeoefening.
Leiden, 1985, OW 511pp THESES €25
Leiden development studies 8. Een socio-economisch onderzoek naar de effecten van incorporatie en institutionalisering op agrarische ontwikkelingspatronen in Italië en Peru.
630T162
Breskens= FRUIN, R: Ordonnantie..voor.. Breskens
E (OVR), 1909, 10pp €6
x054-6
BREST= BRIEF: van een waer patriot aan zyn vriend te Rotterdam over de mislukte expeditie naar Brest
NNp, 1782, 8vo 45pp €45
Knuttel 20029
xo81-a
Brest= BYLAND, Louis,: Comte de, Memoire de Vice admiral au service de la Republique, soumis á l'épreuve de la Pierre de Touche Par F Bernard
à Utrecht chez G T van Paddenburg, 1783, 8vo 104pp €65
Knuttel 20375 NNBW III,100
xo81-a
BREST= VRIEND: van goede orde en vrijheid (=F H de Kemp) De XXX. Artikelen nevens hunne aanhangsels OF Nieuwe Bedenkingen voorgedragen aan den Heere Admiraal-Generaal … over de mislukking der expeditie naar Brest.
In Holland October 1783, 1783, 8vo xxviii, 158, 1pp €120
Knuttel 20368
xo81-a
BRIELLE: BRIELLE, 1 April 1572 . De Inneming van -- door de voornaamste geschiedschrijvers
Rdm Hoog en Kruyt, 1872, OW 80pp OW 80pp €12
Bor, Hooft, Wagenaar, Bilderdijk, van Lennep, Motley, Nuyens. Uncut.
987063
Brielle= JAGER, H de: De Middeleeuwse keuren der stad Brielle.
dH Nijhpff, 1901, OW 430pp €35
Oude Vaderlandse Rechtsbronnen Werken 2e reeks 2
dsh19
Brielle= SCHELVEN, A van: De inneming..... aan de Neder­landsche Jeugd verteld.
Nijmegen, Weesinrichting, c1872, 12mo OW 30pp Volksuitgave 2e 10.000 €8
Primitieve afb weeshuis Neerbosch op achterplat
987109
Brummen- GRAAF, J de: De mark van Hall en Eerbeek.
E (G), 1934, 51pp €25
E (G), 1934
Brummen- VEEN, J S van: Het ambt Brummen onder het bestuur … van de jonkers. 1703-1792
E (G), 1909, 102ppp €22
E (G), 1909
Brummen= GRAAF, J de: Brummen in de tijd van overgang.
Zutphen, 1947, hcl. (los id bd, verkleurd) Pltn 263pp €10
^822.10-a
BUREN- Ambt- KEIJMEL, P D: Statistieke beschrijving van het ambt Buuren
E (G), 1971, 7pp €5
Stat beschr.//Gelderland Herdruk van 1808
E (G), 1971
Buren- GRAAF, J de: De stichtingskosten van het Weeshuis te Buren.
E (G), 1919, 25pp €22
5
E (G), 1919
Buren- HOEFER, F A: Speckle en de plattegrond van Buren
E (G), 1912, 12pp €15
E (G), 1912
Buren- KEIJMEL, P D: Statistieke beschrijving v. Buren
E (G), 1958, 20pp €8
(Herdruk v.1808)
E (G), 1958
Buren- KOCH, A C F en A Joh.MARIS: Meentgenootschappen in het land van Buren.
E (G), 1949, 40pp €22
5
E (G), 1949
Buren- SCHILFGAARDE, A P van: De commanderij te Buren.
E (G), 1929, 3pp €5
5
E (G), 1929
Buren- SCHILFGAARDE, A P van: De kerken te Buren.
E (G), 1930, 26pp €20
5
E (G), 1930
Buren- SCHILFGAARDE, A P van: De ondergang van het kasteel te Buren
E (G), 1928, 5pp €8
E (G), 1928
Buren- SCHILFGAARDE, A P van: De wallen en poorten van Buren
E (G), 1927, 19pp €10
E (G), 1927
Buren- SCHILFGAARDE, A P van: Het klooster te Buren.
E (G), 1925, 4pp €5
E (G), 1925
Buren- SCHILFGAARDE, A P van: Het stadhuis te Buren.
E (G), 1924, 6pp €8
E (G), 1924
Buren- SCHILFGAARDE, A P van: Verbouwing van den toren der kerk te Buren
E (G), 1922, 4pp €5
E (G), 1922
Buren- SCHIPPERUS, P J: Buren en Oranje.
Buren, 1962, ppbd plten 75pp €20
^823.3- cul
Buren= HEUFF, J A: Het Graafschap Buren en het Burensche weeshuis.
Buren, 1897, OW 6 pltn 34, Ipp 3) €16
5
^823.2-a
Bussum= VRANKRIJKER, ACJ de: Jong leven in een oude dorpskern. De jaren 1907-1925
Zeist Ker-ckebosch, 1977, €18
uit mijn levensverhaal
xo57
BUSSY, A le Cosquino de: Het ontstaan van de Satisfactie van Utrecht[1577]
Adm, de Bussy, 1910, OW TH286p €22
Utrecht,Katholiek en loyaal,begeerde den rebelschen en Calvinistische Prins van Oranje tot stadhouder.. Met tekstcritische uitgave van het verdrag.U7-u4/3exx MULLER,S: Catalogus van het Museum van Oudheden. Utrecht Leijdenroth 1904 OW XXXII,408pp 2)verm. [3444 nrs] *30
U16-u4/3exx
Coevorden= GRATAMA, S: enige rechtsbronnen van Coevorden
E (OVR), 1891, 46pp €20
xo54-3
Delft- DeGeer= Rijns- burg=BOURICIUS, L G N: Een jurisdictie- geschil in fr 15e eeuw
E (OVR), 1911, 52pp €16
xo54
Didam- HEYDEN, LJ vd: Lager onderwijs te Didam sinds 1667
E (G), 1919, 12pp €10
E (G), 1919
DIDAM: Kadastrale atlas Gelderland 1832. Tekst en kadastrale gegevens
Arnhem, priv publ, 1995, Portfo lio Cloth, Text 124pp ills Kaart in 19 bladen €38
^824.2-b
Didam= PIJLS, FWG: Een gedetailleerde bodemkartering van de gemeente Didam
dH, 1948, Vol I [oorspr editie proefschr.] 116 pp €10
2 (stellingen)
^824.2-b
Didam= PIJLS, FWG: Een gedetailleerde bodemkartering van de gemeente Didam
dH, 1948, 2 vols OW dj ills 116pp Portfoli o (vol II) : Large map in cols and 9 other annexes €38
^824.2-b
DIDAM= TINNEVELD, A: in oude ansichten.
Zaltb, 1971, obl Ppbd 80pp 1) €18
^824.2-a
Didam= TINNEVELD, A: Toponymie van Didam.
Adm KA, 1973, OW 252pp 3 uitslaande kaarten €35
^824.2-a
Doesburg- HOEFER, F A: Een stukje oud-Doesburg.
E (G), 1909, 5pp €5
E (G), 1909
Doesburg- KLEIJNTJENS, Jos: Beknopt overzicht van de lotgevallen van Evert Hendels fundatie of Zoers Armenbuydel.
E (G), 1910, 10pp €8
E (G), 1910
Doesburg- MULDER, J: Een magistraat in beroering.
E (G), 1984, 22pp €15
Een onderzoek naar de sociale mobiliteit onder de regenten van Doesburg….1665-1717. EN: Heijnis-Renssen en Mulder in 1986 8pp
E (G), 1984
Doesburg- MUSCHART, T T: Grafzerken en memoriesteenen in de Groote of St Maartenskerk te Doesburg
E (G), 1938, 88pp €25
E (G), 1938
Doesburg- SLET, J J S: Doesburg in November/December 1813
E (G), 1913, 30pp €22
E (G), 1913
Doesburg- SNELTING, B I: De tweevoudige stichting van Egbert van de Wedersche te Doesburg
E (G), 1912, 10pp €5
E (G), 1912
Doesburg- VEEN, J S van: Het accoord der stad Doesburg met Parma (1585)
E (G), 1908, 8pp €5
E (G), 1908
Doesburg- VEN, A J van de: Bouwstoffen tot de geschiedenis der geestelijke goederen te Doesburg
E (G), 1950, 9pp €5
E (G), 1950
DOESBURG,: Uitg mmv gemeentebestuur en Doesburgs Belang.
Adm Alta, 1927, OW talr afb 56pp €22
^824.6/7
Doesburg= RENTING, R A D: De stadsrekeniungen van Doesburg 1400/1401 wn 1402/1403
uitgeg. Gron, 1964, OW 104pp €12
Fonte57s minores medii aevi XV
^824.6/7
Doesburg= VEN, A J vd en L S Meihuizen: De oudste stadsrekening van Doesburg 1273-1274
E (G), 1943, 32pp €18
E (G), 1943
Doesburg=: GIDS illustraties, centrumkaartje
c1925, Omslag ontbreekt €10
825sup2
Doetinchem- BEEKMAN, A W H: Het kasteel "De Slangenburg" en zijn kunstschatten.
E (G), 1946, 70pp €22
E (G), 1946
Doetinchem- GROTEN, Manfred: Ein Nekrologfragment des 13. Jahrh. Aus des Stift Bethlehem bei Doetinchem,
E (G), 1982, 6pp ills €4
E (G), 1982
Doetinchem- HAARST, J W G van: Stukken betr. den geldelijken toestand van het klooster Bethanië omstreeks 1500
E (G), 1914, 14pp €10
E (G), 1914
Doetinchem- HEYDEN, L J vd: Eenige uittreksels uit het Liber Parochialis Ecclesiae Dotinchemiensis.(1672)
E (G), 1918, 6pp €5
E (G), 1918
Doetinchem- HOPPENBROUWERS, H: De wandschilderingen ….van "De Slangenburg" Een poging tot interpretatie.
E (G), 1952, 26pp €15
Veel platen
E (G), 1952
Doetinchem naar Zeddam: Wijziging in het toltarief op de grindweg van --.
1908, BSbl nr 353 2pp €8
x ^824.3 Doetinchem e. o.
Doetinchem- ROES, R L: Onderzoek naar de economische toestand van individuele boeren in de buurschap Gander 1665-1810.
E (G), 1987, 36pp €12
Vergelijking van garfpachtprijzen en graanprijzen.
E (G), 1987
Doetinchem: KRONIEK van Deutekom en Salehem 47
OW ills 24pp €5
^824.3
DOETINCHEM: Tolplaatsing op den kunstweg van -- naar Varsseveld.
1862, BSbl nr 86 €8
x ^824.3 Doetinchem e. o.
Doetinchem= BOUWMEESTER, W L: In Doetinchem voor 7 eeuwen.
Z pl en j Priv publ, 1930, OW (slordig) 133pp €16
^824.3
Doetinchem= MOOLHUIZEN, J J: Het keurboek van de stad
(E (OVR), 1896, 52pp €20
xo54-4
Doorwerth- BEELAERTS van BLOKLAND A: Enkele bladzijden uit de geschiedenis van de Domeinbosschen … onder Oosterbeek en Doorwerth
E (G), 1927/8 , 14+14pp €22
E (G), 1927/8
Doorwerth- BUNT, Aleid van der: Iets uit het leven van een vrouwe van de Doorwerth
E (G), 1967, 8pp €4
E (G), 1967
DOORWERTH,: DOORWERTH, Veren De
1960, OW num plts and ills 24pp €8
^822.10-b 3x
Doorwerth: De uitoefening van de criminele justitie in de heerlijkheid Doorwerth
E (G), 1927, 6pp €5
E (G), 1927
Doorwerth= LELOPUX, H J: Kroniek van Mooi-Land, doopsgezind tehuis 1936-1986. Een halve eeuw inzet voor ouderen.
Zutphen, 1996, OW ills 144pp €12
^822-a
Doorwerth=: DOORWERTH, Enkele medelingen omtrent kasteel--
Oosterbeek, 1938, ) OW ills 28pp €15
^822.10-b
DORDRECHT GASFORNUIS: Beschrijving en toepassing… Serie 130;131;140;131-6--160
Dordrecht, 1927, sm8vo OW ills 63pp+AANVULLING 1929 8pp €25
Landwehr R056(ed 1942=BG 2451 Scarce with suppl. 1929 Serie 133
642.012.16=T15
Dordrecht= : CONSIDERATIËN op het bericht van syn hoogheyd, de Heere Prince van Orange, aangaande het verschil met de stad Dordrecht
NNp, 1685, 4to brds 8pp €65
kn12377
xo91
Dordrecht= REQUEST, : gepresenteerd aan … prince van Oranje, rakende de nominatie van de goede Luyden van Achten der stad -- etc.
Dordrecht,Jasper en Dirck Goris, 1685, 4to 14pp €65
vgl: kn 12370
xo91
Dordrecht=: MAGASYN van meyneedige ontuch ende bastard Spaense moedwil
Gedruckt in'tJaer, 1647, 4to 11pp €35
xo82d
Dordrecht-DONSELAAR-DIJKSTERHUIS, CH van: Kookboek Dordrecht gasfornuis. [Type 4020-4030]
dH, Nell & Stutterheim, c1940, Ppbd 4 Plates 224pp 5) €12
Not in BG/Landwehr Typen 6060-6060T-6060TV=6060TG-6060TGV Back dam BIS 10) 224pp
642.012.16=T15
DORDRECHT-Ordonnantie: ter verzekering van de stedelijke impost op de wijn en sterke drank.
Dordrecht, Blussé, 1823, 4to OW €12
incl. Merwede/Eiland vD.. Vervoer in meerdere hoeveelheid als drie kannen wijn of twee kannen sterke drank…
663.03-41
Duurstede- BORN, Wina: Overheerlyck Duurstede [Born, Paul Fagel, Eva Smit, WvAmerongen]
WijkbDuurstede, PP, c1980, 10, 5x18cm OW (verkl) €10
De geschiedenis van een restaurant aan de Lek, bij Wijk bij Duurstede
606%83 T132
Edam= BEZEMER, W: Keurboekje van Edam.
E (OVR), 1894, 34pp €15
xo54-4
Elburg en Hattem=: BEREDENEERD BUNDELTJE VAN ECHTE STUKKEN, raakende het gebeuren omtrent de steden --, in den jare 1786
Leyden by Luzac en van Damme MDCCLXXXVI, 1786, 8vo 4,55,3pp €75
Het "bericht" vooraf is ondertekend 'De Vaderlandsche Staatsbeschouwers' en is vooral bedoeld om een zelfdertijds 'echt bundeltje' te plaatsen. Tevens vragen zij om échte stukken'. De verzameling zelf heeft als titel Authentycke stukken betreffende Elburg en Hattem. Knuttel 21460
xo85b
Elburg- HOEFER, F A: De vesting Elburg.
E (G), 1922, 22pp €18
E (G), 1922
Elburg- WIT, J A de: Een tyrannieke Franse gouverneur in Elburg
E (G), 1989, 14pp €10
E (G), 1989
ELBURG= HEIJMAN, H: Elburg korte plaatsbeschrijving etc
Elburg, 1921, OW ills 56pp+16pp advertenties €18
^822.121/9a
Elburg= MEURS, P A N S v: Geschiedenis en rechts ontwikkeling van Elburg.
Arnhem Gouda Quint, 1885, OW (beschad) TH 225pp €32
822-1-c
Elburg= OLTHUIS, H J: Elburg 1233-1933. Gedenkboek
1933, OW platen 196pp €35
^822.121/9a
Elburg= WESTERINK, G: Insituut van Kinsbergen Instituut van Opvoeding in Elburg.
Zutphen, 1976, OW pltn 88pp €10
822-1-c
Elburg-ENGELEN vd VEEN, GAJ: Het Goor te Elburg
E (G), 1922, 26pp €20
E (G), 1922
Elburg-ENGELEN vd VEEN: De bedijking langs de Zuiderzee ten Noorden van Elburg.
E (G), 1921, 8pp €5
E (G), 1921
ELBURG-ENGELEN vd VEEN: Voedergronden (Fe Mheen van Elburg)
E (G), 1921, 16pp €12
E (G), 1921
Elburg-Hattem= RESOLUTIE: REQUEST…verzoek den erfstadhouder in zyne hooge charges te bepalen…met NAAMLIJST der inteekenaren.
den Haag, 1796, 8vo 16pp €48
begin burgeroorlog!! Naamlijst van ongeveer 400 namen. (Rosendael pp333-38) kn21275
xo89
Elburg-HOEFER, F A: Mededelingen over Elburg
E (G), 1911, 16pp €10
E (G), 1911
Elburg-MUSCHART, R T: Grafzerken, graftombes etc. in de Groote of St Nicolaaskerk te Elburg Beschreven …1948
E (G), 1949, 32pp €15
E (G), 1949
Geldersche volksalmanak: 22e jrg
1856, OW 3 plaatjes en en lith in kleur €35
Arnhem 2 pl; liberalen; Gewelddadige ontvoering eener non uit. . St Clara bij Wamel; Deine-Meu JJ Cremer (pl) Wandelingen Epe (pl)
GVA
Geldersche volksalmanak: 26e jrg 1860 OW 2 lith plaatjes
€35
Rozendaal (pl) , Cannenburg; Mettray (pl) ; De armen van Tuil
GVA
Gelselaar= LUGT, G A vd: De Mölle en andere vertelsels oet Gelster.
Lochem, 1937, OW ills 179pp €18
-
^824.6/7
Gelselaar= VOORTMAN, A J: Honderd jaar Geesteren- -- e. o. 1889-1989.
Onderlinge Verzekeringsmij, 1989, 1989 OW ills 126pp €15
^824.6/7
GRONINGEN- SLACHTHUIS: verslag…. . OPENBAAR SLACHTHUIS 1908
Gron Jacobs, jacobs, 1908, OW 37pp €15
637.54 T 102
GRONINGEN, - 25- jarig feest der: LandbouwhuishoudkundigeSchool
E, 1867, 6pp €5
647 X035
Groningen= HALL, H P van: Mededelingen omtrent de statistiek van de landbouw in de prov, ---
E, Tds Nijverheis, 1860, 26pp €15
633=T 71c
Groningen= HALL, H P van: Mededelingen omtrent de statistiek van de landbouw in de prov, ---
E, Tds Nijverheis, 1860, mw 22pp €18
633=T 71c
Groningen=: BIER-ACCYNS, Ordonnantie van … de Raadt op de Verpachtinge van het - , van de Stadts Pondt Kamer
Gron Ges. Elama, 1730?, 4to 12pp €45
xo74e
Groningen=: BORGEMEESTEREN… doen te weten…Goederen uit de Hoven gestoolen, op de Wallen nagtegallen en drinken… IDEM IDEM IDEM 4pp 4to 1726
1717, 4to 2pp €20
xo74e
Groningen=: HANDELINGEN provis. Representanten des volks van Stad en Lande No 19 - Uitvoer Tarwe, Rogge, Aardappelen, Negotiatie van Losrenten (4%)
Dit Weekblad wordt alle Vrijdag by de Boekverkoper, 1795, 8vo 16pp €20
vgl CCP6 pag1713 nr pa.o4359.68
xo81-d
Groningen=: INSTRUCTIE voor de bezorgers en aanstekers der LAMPEN dezer stads Lanteerns. ||| Ordonnantie Op de verdeilinge der panden onder de 12 Lanteernopstekers 1709 4to 8pp||| Idem dito 1765 16pp
Gron. Ges. Elama, 1732, 4to 14pp 3 vols parts €25
xo74e
Groningen=: INSTRUCTIE voor de bouwmeesters deser Stad
1781, 4to 12pp €18
xo74e
Groningen=: INSTRUCTIE voor de schrijver der Groene Waaren.
Gron Elama, 1741, 4to 4pp €18
xo74e
Groningen=: INSTRUCTIE voor de stads HOPPE MEETER.
Gron Elama, 1733, 4to 6pp €25
xo74e
Groningen=: INSTRUCTIE voor de Stads makelaars in granen
Gron Corn Barlinckhof, 1766, 4to 16pp €25
xo74e
Groningen=: INSTRUCTIE voor de YKER van wijnvaaten, biervaaten, Botertonnen…
Groningen Gesiona Elama, 1731, 4to 8pp €30
xo74e
Groningen=: INSTRUCTIE voor den havenmeester van Steentil en Kleine Poortjen
1732, 4to 12pp €30
xo74e/Gr
Groningen=: INSTRUCTIE voor den YKER op het yken der turfscheepen
Gron Gesina Elama, 1733, 4to 8pp €20
xo74e
Groningen=: INSTRUCTIE waarna de Opzigter van de BEURS zich zal moeten reguleren
1775, 4to 8pp €30
xo74e
Groningen=: ORDONNANTIE gestatueert op de STADTS-HALLE Gron Elama ||| Ampliatie 1742 4pp|||… 1756 6pp||| Nadere Ampliatie 1742 6pp||| 2pp 1736[!] 6pp 1756
Groningen Elama, 1732, 4to 16pp €45
xo74e/Gr
Groningen=: ORDONNANTIE op de begravinge der dooden in de beneden Pekel A.
Gron. Gesina Elama, 1742, 4to 6pp €25
xo74e
Groningen=: ORDONNANTIE op het wagen-veer van de Lange-Akker-Schans 1732
Gron Elama, 1743, 4to 10pp €35
Knuttel
xo74e
Groningen=: ORDONNANTIE van Borgmesteren… Op de haven van Der AA en de Krane met annexen.
Gron/Elama, 1732, 4to 12pp €30
xo74e
Groningen=: ORDONNANTIE… Borgemeesteren… op de Post-Wagen op De Lemmer v. v.
Gron Elama, 1732, 4to 12pp €38
xo74e
Groningen=: ORDONNANTIEN… Borgemesteren…I: Op 't Neder-gerichte II: OP 'tstuck van executie mitsg. De instructie voor deser Stadts Pander ende waterschulte
Groningen, C Barlinck-hof, 1685, 4to 16pp €30
Knuttel 12418
xo74e
Groningen=: PROTHOCOL, Ordonnantie op het recht van [Stads Schuldt-) - , in beide Oldambten
Gron Elama, 1738, 4to 6pp, Laatst pag ontbr Copie?? €22
xo74e
Groningen=: REGLEMENT voor de Gerichtsdienaeren …executoriale en vrywillige vercoopingen
Groningen, F Bronchorst, 1668, 4to 4pp €15
xo74e
H W S: Uit en voor het leven. Woorden van troost en bemoediging voor wie het behoeven.
Hlm, 1900, Cloth 145pp €18
Tiel Mei 1901 Opgedr aan de Nederl Diaconessen....
x ^823.11 Loevestein
HAARLEM CULINAIR 1980: Menukaarten van de goede restaurants in Haarlem en omgeving
Adm, Teleboek, 1980, 4to OW ills 77pp €15
607%623 T124
Haarlem: PUBLICATIE ende verkiesinghe des Raets tot Haerlem. Met de namen……
Hlm Adr Rooman voor Niclaes van Geelkerck, 1618, 4to 4pp €25
Knuttel 2703
xo75c
Haarlem: VROUWE GOUVERNANTE, Haare Koniglyke Hoogheid De - : Missive Aan …Staaten van Holland en Zeeland …consideratien op de requeste van 18 leden van de vroedschap van Haerlem raakende de aanstelling van Salomon van Egten tot burgemeester derzelver stad
Te Arnhem Nyhoff enz enz, 1758, 8vo 37pp €65
xo77b
Haarlem= RAPPORT over : het stuk dr AMPTEN door de Comm. Ter revisie van het provisionele Reggeerings-Reglement der stad Haarlem.
Haarlem, Enschede , 1785, 8vo 23pp €35
xo91
Harderwijk- EKKART, R E O: Promoveren in Harderwijk
E (G), 1980, 9pp €5
E (G), 1980
Harderwijk- IDENBURG, O C D: De laatste jaren der Hoogeschool van Harderwijk
E (G), 1934, 12pp €12
E (G), 1934
Harderwijk- LINDEBOOM, G A: Het lesrooster van het Athenaeum
E (G), 1969, 4pp,1 pl €4
E (G), 1969
Harderwijk- MARS, K: Overleveringen over de slachtoffers van de Harderwijkse stadsbrand
E (G), 1974, 10pp ills €5
E (G), 1974
Harderwijk- MUSCHART, R T: Grafzerken en graftegels
E (G), 1950, 54pp €22
in de OL.Vrouwekerk te Harderwijk
E (G), 1950
Harderwijk- PENNING, C P J: Gedenksteen te Harderwijk en bouwkamer voor de bewaring van physische instrumenten.
E (G), 1930, 4pp €5
E (G), 1930
Harderwijk- STEGEMAN, Saskia: Eendagspromoties aan de Gelderse Universiteit.
E (G), 1995, 14pp €8
Adviezen van een Harderwijkse hoogleraar.
E (G), 1995
Harderwijk- VEEN, Js van: Het bezoek van prins Willem V
E (G), 1923, 8pp €5
E (G), 1923
HARDERWIJK, = SONKE, A: Gids voor HARDERWIJK
Adm, 1924, OW (roestvl) talrijke ills 48pp+20pp advert. €18
Sonke is gemeentesecretaris van Harderwijk
^822.121/9a
HARDERWIJK, Kroniek van ,: HARDERWIJK, Kroniek van , 1231-1931.
Harderwijk, E Schilder, 1931, OW vele platen 453pp €35
^822.121/9a
Harderwijk= GEDENKSCHRIFT 25 febr 1903 - 25 aug 1915: Harderwijk= GEDENKSCHRIFT den Raad der gemeente HARDER WIJK...26 aug 1915 … de 12.5-jarige ambtstermijn van zijnen voorzitter heeft willen gedenken.
H'wijk Priv Publ, 1915, OW Portr 23pp €25
Ex No 69. Jubileum van een gedenkwaardig burgemeester
^822.121/9a
Hattem- HOEFER, F A: Een stukje krijgsgeschiedenis van Hattem
E (G), 1914, 30pp €18
E (G), 1914
Hattem-HOEFER, F A: Mededelingen… Hattem i v m een inventaris van het kasteel te Hattem uit 1493
E (G), 1927, 30pp €18
E (G), 1927
Hilversum- BRUIJN Cor: ons Hilversum
Hils, , 2e dr en 1e druk met dj
xo57
Hilversum- BRUIJN Cor: ons Hilversum
Hils, , 2e dr en 1e druk met dj
xo57
Hilversum-: Herinneringen aan 75 jaar Hilversums gymnasium
PP, 1988, folio ills 96pp €22
xo56
Hilversum-: Herinneringen aan 75 jaar Hilversums gymnasium
PP, 1988, folio ills 96pp €22
xo56
Hilversum-: WEGWIJZER voor de gemeente Hilversum
Fa P. Beukers, 1954, OW wegenkaart (dubbelpag) ills 32pp €20
Plattegrond ontbreekt, gebruikssporen
xo56
Hilversum-: WEGWIJZER voor de gemeente Hilversum
Fa P. Beukers, 1954, OW wegenkaart (dubbelpag) ills 32pp €20
Plattegrond ontbreekt, gebruikssporen
xo56
Hilversum= (PROOSDIJ, Cvan): Een halve eeuw. De sterken voor de zwakken Zonnestraal 1928-1978
i o v bestuur Bussum Unieboek, 1978, 4to ills OW 136pp €15
xo57
Hilversum= (PROOSDIJ, Cvan): Een halve eeuw. De sterken voor de zwakken Zonnestraal 1928-1978
i o v bestuur Bussum Unieboek, 1978, 4to ills OW 136pp €15
xo57
Hilversum= ABRAHAMSE, C M// C CABOUT [ed]: Hilversum en de omroep.
Hilversum Verloren, 1995, sm4toOW veel ils 208pp €24
x057
Hilversum= ABRAHAMSE, C M// C CABOUT [ed]: Hilversum en de omroep.
Hilversum Verloren, 1995, sm4toOW veel ils 208pp €24
x057
Hilversum= Leerlingen van het Alberdingk Thijmcollege: Verslag van Nederland in de tweede Wereldoorlog.
PP, nd, Folio ca 20pp €15
Interviews
xo57
Hilversum= Leerlingen van het Alberdingk Thijmcollege: Verslag van Nederland in de tweede Wereldoorlog.
PP, nd, Folio ca 20pp €15
Interviews
xo57
Hilversum= MEIJER, A H: Straatnamenboek van Hilversum.
Verloren, 1988, Cloth vele ills 2 losse kaarten 278pp €20
Hilversums historie vanuit de straatnaam
x056
Hilversum= MEIJER, A H: Straatnamenboek van Hilversum.
Verloren, 1988, Cloth vele ills 2 losse kaarten 278pp €20
Hilversums historie vanuit de straatnaam
x056
Hilversum= MONUMENTENCOMMISSIE HILVERSUM: Rapportage over cultuur-historische aspecten…..De Kerkbrink, Zon en Maansteeg
1981, 4to OW Vele ills 45pp(stencil) €20
xo55
Hilversum= MONUMENTENCOMMISSIE HILVERSUM: Rapportage over cultuur-historische aspecten…..De Kerkbrink, Zon en Maansteeg
1981, 4to OW Vele ills 45pp(stencil) €20
xo55
Hilversum= Platteel= OTTEN, W: Walen en Vlamingen. Bijdrage tot een genealogie Platteel
PP, 1976, folio OW38pp €25
Ex met handtekeningen
X057
Hilversum= Platteel= OTTEN, W: Walen en Vlamingen. Bijdrage tot een genealogie Platteel
PP, 1976, folio OW38pp €25
Ex met handtekeningen
X057
Hilversum= PROOSDIJ, Cvan: 1891-1991 100 jaar Hilversumse ziekenhuishistorie.
Hilversum verLoren Ziekenhuis Hilversum, 1991, 4to vele ilsOW 96pp €18
xo57
Hilversum= PROOSDIJ, Cvan: 1891-1991 100 jaar Hilversumse ziekenhuishistorie.
Hilversum verLoren Ziekenhuis Hilversum, 1991, 4to vele ilsOW 96pp €18
xo57
Hilversum= RESTAURATIE RAADHUIS HILVERSUM;: Prospectus Architectenbureau …….1987
1987, Large 4to (Wendingenformaat) 30x30cm OW 16pp Vele afbeeldingen en schema.'s €22
xo55A
Hilversum= RESTAURATIE RAADHUIS HILVERSUM;: Prospectus Architectenbureau …….1987
1987, Large 4to (Wendingenformaat) 30x30cm OW 16pp Vele afbeeldingen en schema.'s €22
xo55A
Hilversum= W GROSS: 60 jaar Hilversumse kei.
TVE, 1981, OW ill34pp €6
xo57
Hilversum= W GROSS: 60 jaar Hilversumse kei.
TVE, 1981, OW ill34pp €6
xo57
Hilversum= WERKGROEPEN: Hilversum, onderdrukking en verzet 1940-1945
Hilversum; de Boer, 1985, OW ills 160pp Losse kaart €25
xo57
Hilversum= WERKGROEPEN: Hilversum, onderdrukking en verzet 1940-1945
Hilversum; de Boer, 1985, OW ills 160pp Losse kaart €25
xo57
Huissen- DRIESSEN, H L: De geschiedenis van de Ned. Hervormde Gemeente te Huissen.
E (G), 1949, 8pp €5
E (G), 1949
Huissen- KEIJMEL: Statistieke Beschrijving v Huissen.
E (G), 1959, 6pp €5
Herdruk van 1808
E (G), 1959
Huissen= BARTEN, J: De affaire Griffinus.
Op19pp €12
Archief Gesch Kath Kerk in N-Nederland. Opdracht van de Schr.
^823.4-b
Huissen= OEDIN, S: De gemeente Huissen. Proeve eener sociaal-geographische analyse.
1946, Gecart. Tabellen, kaarten, etc. 3 Grote uitsl kaarten, wv een in kleur. TH320pp €20
^823.4-a
Huissen= VEEN, J S van: Rechten der stad Huissen.
E (OVR), 1914, 48pp €18
xo54
HUIZEN(NH). (spec.nummer): Tussen Vecht en Eem 13, 2 mei 1995
Veren van Vrienden vh Gooi, 1995, OW vele illls 75pp €12
xo54
Huizen= SCHALKWIJK, H J: De Hervormde gemeente "de Goede Herder"
Huizen, 1985, OW ills 120pp €18
…. ontwikkeling van "Hervormde Evangelisatie" tot "Deelgemeente"
xo57
INRIGTING ten verkoop van KUNST EN HANDWERKEN: vervaardigd door hulpbehoevenden van Goeden Huize.
E, 1827, 10pp €22
Amsterdams Genootschap tot beoefening van Deugd en Kunde(1818)
xo88b
Laren ZO = KUYPER, J: Plattegrond, grenzen gekleurd c 180x150
1867, €36
Koeman II; KUY 19 (p235, nr97= Laren 2) 1: 75. 000
x ^824.4 Winterswijk e. o
Laren(G)- MARTENS VAN SEVENHOVEN, A H: Velhorst.
E (G), 1935, 30pp €18
E (G), 1935
LAREN, A J Van: Geneeskruiden en geneeskruidenteelt.
Adm, 1919, Cloth umer. (photogr) ills 360pp €60
vLaren was hortulanus Hortus Bot. Adm. Handboek voor apothekers. . . Veeartsen, tuin- en landbouwers. . .
x 617
Laren= TOLHEFFING: TOLHEFFING op den weg van Lochem door -- naar Ruurlo, met tarief.
1887, 3pp €15
x ^824.4 Winterswijk e. o
Laren= VRANKRIJKER, A C J de en Dabriël SMIT: Sint Jan. De Sint Jansprocessie van Laren in het Gooi
Laren, Broederschap van St Jan, 1952, Cl dj ills 1`26pp €20
ow56
Leiden- BIJLEVELD, W J J C: Het geslacht van Nispen te Leiden in de 17e eeuw
Leiden, OpNed Leeuw, 1917, fold table 20, Ipp €12
987111
Leiden: Leiden, Schadevergoeding ramp BSB
1822, 7pp €22
xo88c
Leiden= HAMAKER, H G: De stad Leiden in staat van faillissement
E OVR), 1894, 27pp €15
bijgev: POLS, M S: Nog iets over de oudste Heeren van LANGERAK 4pp
xo54-4
Leiden= KUFFELER, P F van: Copie van het declaratoir ….
NNp, 14 10 1794, Folio 2pp €30
Vraagt ontslag uit vroedschap etc
xo91
Leiden= LELYVELD, Pieter v: Copie van het declaratoir ….
NNp, 22 09 1794, Folio 3pp €40
Vraagt ontslag uit vroedschap etc kn22448
xo91
Leiden= OVERVOORDE, J C: De ordonnanties voor de Leidse ambachtsbroeder-schappen
E (OVR), 1914, 84pp €18
xo54
Leiden= REMONSTRANTIE: gedaan maken en aan …de groote vroedschap der stad Leiden, overgegeven als Geconstitueerden der requesterende burgerij 12 maart 1787. (Was geteek. ) Pieter Vreede[19]
NNp, 1787, Folio 8pp EN bijl.3pp €45
DE bijlagen zijn: A Qualificatie B Resolutie C Declaratoir
xo91
Liemers- NISPEN TOT PANNERDEN, A J M van: De vereniging van geërfden in het Ambt Lymers.
E (G), 1949, 62pp €22
[Groter verband/ Gemen gronden Duiven/ idem Babberich]
E (G), 1949
Liemers- NISPEN TOT PANNERDEN, A J M van: Wegen in het ambt Lymers 1791-1800
E (G), 1950, 7pp €5
E (G), 1950
Liemers- SCHREINER, Joh.: Ein Grenzfall im Grenzland. Das Deichrecht der Deichschau Liemers.
E (G), 1995, 28pp €15
E (G), 1995
Liemers= A G van DALEN: Overdrukken Streekblad
Streekblad Liemers Lantaren, Zevenaar, 1962, Ow ills 80pp, p. d. 12 €12
4: Het Huis Sevenaer 6: De Havezathe Camphuysen en de Swanepol 7: Het Huis Enghuysn en de Leemcuyl 8 Poelwijck, de Magerhorst, de Ploen. 9: Het Huis Hamerden, het huis Ryswyck, 15 Het huis Aerdt, 16 Het kasteel te Didan, 17 De Havezathe De Hees, 18: Het huis Dijck te Didam, 19 De Kloosterhof, 20 De Baerle te Didam, 21 Angeren of Angeroyen, Lensenburg, 25 Grondstein, 26 De Raeyhof te Pannerden, het goed Hengelder, 27 Schenkenschans, het goed De Notebom, HetGoed Rijnegge, 28 Halsaf of het Huis Babberich, het Huis Bylant, 30 De Houberg nabij Elten, De Byvanck te Beek, 35: Het Loogasthuis, Het huis Rijck, Een eeuwfeest te Lobith
825sup1
Liemers= DALEN, A G van: Gelderse historie in de Liemers Eerste Deel
Rotterdam, Nijgh en vD, 1972, Ppbds dj pltn 358pp €35
825sup1
Liemers= DALEN, A G van: Rondom het Tolhuys aan Rijn en Waal. U d geschied. Van Lobith, Tolkamer, Spijk Herwen en Aerdt.
Zutph Walburg, 1972, OW 214pp €20
825sup2
Liemers= VEN, D P van de: Aan de wieg van Rijkswaterstaat. De wordingsgeschiedenis van het Pannerdens kanaal.
Zutph. Walburg, 1976, OW 438pp kaarten etc €28
Gelderse Historische Reeks VIII
825sup3
Liemers=: STREEKARCHIVARIAAT de Liemers en Doesburg. Na 150 jaar, Schetsen uit de Lymers
Zutphen Walburg, 1966, OW ills 118pp €15
825sup2
Linge= BRUSSE, Paul: Leven en werken in de Lingestreek. De ontwikkeling van het platteland in een verstedelijkt land 1850-2000.
Utrecht Matrijs, 2002, 4to Linnnen dj Talrijke ills, meest in kleur 255pp €45
Onderzoekinstituut Geschiedenis en cultuur; Rijksuniversiteit Utrecht, Rabo-Bank
x ^823.22 CULEMBORG
Linge= BURGELER, W A G en H WONINK: Langs de Linge. Bloeiende boomgaarden en oude stadjes.
Zutphen Waanders, 1982, 4to ppbd dj Talrijke foto's van Ger DEKKER, gedeeltelijk in kleur. 158pp €25
x ^823.22 CULEMBORG
Linge= KOLFF, M: De Beneden-Linge en hare uitwatering.
Tiel, 1924, OW 74pp €25
x ^826.6
Linge= KUN, L J A van der e. a.: Bescheiden betrekkelijk de rivier DE LINGE.
1854, Folio 245pp en 3 uit slaande kaarten a) Schetskaart der Defensie-Linie van de Diefdijk en van de Lingedijken c400x1000 (Goilberdingen-Gorkum) b) [Kaart van de Betuwe i. h. b. het stroomgebied van de Linge van Doornenburg tot Gorkum] 435 x143 0mm c) [Lengte profil van de Linge] c 400x1250mm Lithographie van Langenhuijzen den Haag. In oorspronkelijk karton met etiket. €1300
Bijlage VIII (2e ged. ) van de Beschrijving van de peilschalen, hakkelbouten en andere verkenningen langs de rivieren de Boven-Rijn etc o. l. v. --, achtereenvolgens verzameld door N T Michaëlis, G van Diesen, PJ van den Berg en Th Bleckman. L J A van der Kun [1801-1863] zie NNBW IIpp738/744 A: Beschrijving van peilschalen, hakkelbouten... Amsterd. Peil van Elst tot Gorinchem B: Idem Diefdijk C: Beschrijv. vdLinge en haar werken-Diefdijk-Lingebrieven. Sluizen D: Dijkhoogten E: Linge-Overlaten ... De bijlage betreffende DE Linge is eerder verschenen ivm de Linge-questie. vdKun gaf vorm aan de dienst Waterstaat en zijn unieke werk betreffende de rivieren Emmerik-Gorinchem is de basis voor het latere werk. De Linge-brieven zijn een uitgave van alle Linge-relevante stukken middeleeuen tot midden 19e eeuw. Intern rapport van Waterstaat, zeer moeilijk te vinden.
^823-626
Linge= LAMPING, W A: De Lingequaestie.
Rdm, 1889, OW Folding map TH 191 pp €65
826.3
Linge= LAMPING, W A: De Lingequaestie.
Rdm, 1889, OW Folding map TH191pp €45
826.3
Linge= REGLEMENT: voor het waterschap van de Linge
Arnhem vdWiel, 1968, OW 39, 4pp €15
826.3
LINGE= UITWATERING, Waterschap van de: [ca 100] Bevelschriften van betaling
1903/4, Ingevuld in HS en ondertekend door Cremer, dijkgraaf en AC de Leeuw, heemraad. Voor zover vereist voorzien van gespecificeerde nota's voor goederen en diensten, (incl wedde's) €125
Interessant voor waterschapsgeschiedenis, maar vooral voor de geschiedenis van de plaatselijke ondernemingen en de regionale economie. In map met linten en handgeschr. etiket.
x ^823-626
Linge=: BEELDEN a d LINGE. Werken van 48 hedend kunstenaars uit Nederland,
Acquoy, 1984, Utr, Reflex
x ^823.22 CULEMBORG
LINGE=: COMMISSIE, rapport der , … ingesteld …1924
Arnhem vd Wiel, 1927, Folio Hcl 237pp €125
Lith. kaart in kleur 1m72x42cm; "stroomgebied van de Linge" en 37 andere grafische bijlagen. Voorztter dr C Lely, onderwerpen o m Steenen Hoek, scheepvaaart op Linge en Korne, etc
826.4
Linge=: KOLFF, M: De Beneden-Linge en hare uitwatering Geschiedkundig overzicht.
Tiel A van Loon, 1924, OW 73pp €18
826.3
Linge=: ORDRE EN REGLEMENT om het vegenen de Schouwe van de reviere de Lingen offte groote Lant-weteringe
Nymegen Abraham van Wesel, 1699, 4to 8pp €25
826.3
LINGE=: ORDRE EN REGLEMENT op het vegen en schouwe van de Reviere de LINGEN offte grote Land-weteringe.
Nymegen, vWesel, 1699, 4to Wapen op titel 8pp €60
Landdag Quartier v Nijm 7 april
x ^823.22 CULEMBORG
Linge=: REGLEMENT voor het waterschap van de Linge
1953, OW 39, IVpp €12
x ^823.22 CULEMBORG
Linge=: REGLEMENT voor het waterschap van de Linge
Arnhem, 1953, OW 40pp en Suppl 1968 4pp €10
x ^823.22 CULEMBORG
Lochem - EIJKERN, E. van: Rumoer om Dikke Dries.
Alkmaar nd pbd, , ills 151pp €15
x ^824.4 Winterswijk e. o
Lochem - STARING, A: De kroniek van Lochem, Wetenswaardigheden verzameld.
Lochem, 1932, Ppbd 72pp ills 2) €22
^824.6/7
Lochem -: Photogr (lichtdruk) Markt met kerk en stadhuis ca
1900, €8
x ^824.4 Winterswijk e. o
Lochem- BERKVENS, A M J A: De magistraatsrescriptie van 1569 en de afbakening van de strafrechtelijke bevoegdheden van scholtis en magistraat te Lochem in de 18de eeuw.
E (G), 1981, 15pp12 €12
E (G), 1981
Lochem- PROP, G: De historie van een kleine landstad.
Lochem, 1958, Cl dj pltn 292pp €12
^824.6/7
Lochem- PROP, G: Historie van de Lochemse berg.
Lochem, 1965, OW 86pp ills €12
^824.6/7
LOCHEM: 2 gravures op een blad van Hendrik SPILMAN naar Jan de Beijer.
€25
x ^824.4 Winterswijk e. o
Lochem-GRAAF, J de: Het huis en de heerlijkheid
E (G) Verwolde, 1923, 50pp €22
E (G) 1923
Lochem-KEPPEL, J R van: Oolde.
E (G), 1923, 16pp €12
E (G), 1923
Lochem-KOLKS, HLJ: De aanstelling van Laurens Leen tot stadsschoolmeester te Lochem in 1766
E (G), 1964, 6pp €5
E (G), 1964
Lochem-MARIS, A J: De geestelijke en kerkelijke stichtingen in Lochem
E (G), 1935, 50pp €22
E (G), 1935
Loevestein- BEELAERTS van BLOKLAND: Een Gelders edelman in Loevestein
E (G), 1912, 10pp €5
Hollandsche dienst en het beleg van Loevestein in 1397
E (G), 1912
Loevestein- HARDENBERG, H: De stichting van het slot Loevestein.
E (G), 1934, 25pp €18
E (G), 1934
Loevestein= ANDEL, P van: 6 eeuwen Loevestein.
Gorinchem, 1969, OW# ills 213pp €15
^823.11-a 2x
Loevestein= ANDEL, P van: Loevestein Gorinchem
Gorinchem, 1972, OW ills 16pp €8
x ^823.11 Loevestein
Loevestein= BREKELMANS, M: Slot Loevestein.
Zutphen Walburgh, 1987, sm4to OW 24pp €12
Een korte bouw- en bewoonersgeschiedenis.
^823.11-a
Loevestein= DICKE, Otto: Woudrichem en Loevestein. Tekeningen van stad en land.
Baarn, 1983, Obl OW 24 plates €16
x ^823.11 Loevestein
Loevestein=: De vlugt der zeven remonstrantsche predikanten uit --. R. Vinkeles/Bogertz naar J Buijs 55x60mm
1669, €18
kleine gravure op groot papier Muller Historiepl. I, cf 1669= Variant [Vriend der Jeugd?] gedrukt Deel VIII, pl 1 Niet in Makken.
x ^823.11 Loevestein
Loevestein=: LOEVESTEYNSE TON, De vast-gekuypte . aan duygen.
Den Haag Snavelenburg???, ca 1653 , 4to 16pp (mist titelpag) €45
Knuttel 10429 Muller Historiepl. I, 2424 Libel op de Gebr de Witt.
x ^823.11 Loevestein
MEEGEREN, P J A van: Katholiek Utrecht in de 2e helft van de 19e eeuw.
Inst voor Gesch RUU, , OW 154pp €16
Utrechtse Historische | Cahiers nr 8,3/4
^83-25-u33
MIDDEL, H H: Eenvoudig verhaal van Gods menigvuldige reddingen…
Half linnen 124pp €20
Utrecht Verploeg 1866 (c1930) Middel is Chr Gereformeerd predikant in Wolphaartsdijk
9-91-Z01
Nijkerk BEERNINK, G: Nog iets over het klokkenspel te Nijkerk.
E (G), 1911, 8pp €5
E (G), 1911
Nijkerk- BUNT, Aleid W van der: Een klein stadje in een bewogen tijd.
E (G), 1949, 15pp €12
E (G), 1949
Nijkerk- WARTENA, R: "De Nye Rijn" bij Nijkerk, Het kanaalplan Wageningen Zuiderzee van hertog Karel van Gelre.
E (G), 1954, 10pp €8
E (G), 1954
Nijkerk/Putten= BEERNINK, G: Heimelijke trouw, huwelijk zonder kerkgangen, heilige echt
E (G), 1908, 17pp €15
E (G), 1908
Nijkerk-BEERNINK, G.: De reformatie te Nykerk 1578-1628
E (G), 1912, 156pp €35
E (G), 1912
Nijkerk-BEERNINK, G.: Het weeshuis te Nykerk in de 17de eeuw
E (G), 1909, 59pp €25
E (G), 1909
Nijkerk-BEERNINK, G: Een glasfabriek te Nykerk.
E (G), 1914, 34pp €22
E (G), 1914
Nijkerk-BEERNINK, G: Een kunstwerk uit de 18e eeuw.
E (G), 1911, 22pp €15
E (G), 1911
Nijkerk-BEERNINK, G: Nijkerks uurwerk en klokkenspel
E (G), 1910, 26pp €22
E (G), 1910
Nijkerk-BEERNINK, G: Vernieuwing, gebruik en verwoesting van het eerste kerkorgel te Nijkerk.
E (G), 1917, 18pp €12
E (G), 1917
NIJMEGEN (HASSELT, J J van e. v. a. ): Aanteekeningen op de gereformeerde land-rechten ende gewoonten van het Rijk van Nijmegen [enz ] (1ste stuk van 3)
Nymegen, Isaac van Campen, 1777, 604pp carton (overpl) €120
Het eerste stuk loopt tot art. 31 van de 13e titel. [Van de 37 titels]. …my werd door Joh. Jac. Van Hasselt… om te drukken deszelfs gemaakte aanteekeningen op de Gereformeerde landrechten der IV Boven-ampten. …deskundigen examineren…. . etc
x 826.1
NIJMEGEN 10 prentbriefkaarten: NIJMEGEN 10 prentbriefkaarten
1930, €25
o. a. Uitg WvE, Muntz, tenHoet
x ^823.3 Buren (Graafschap) + NEDER-BETUWE
Nijmegen- DAM HAM, WJ ten: Iets over de oudste Jodenkerkhoven te Nijmegen.
E (G), 1926, 6pp €5
E (G), 1926
Nijmegen- DELAHAYE, A: Het opschrift aan de voormalige Hezelpoort te Nijmegen
E (G), 1954, 12pp €15
E (G), 1954
Nijmegen- HOEFER, FA: De artillerie in de rekeningen der stad Nijmegen.
E (G), 1921, 23p €30
E (G), 1921
Nijmegen- HOMBERGH, F A H vd: Brugman en de brief,
E (G), 1985, 12pp €10
Een onbekend stukje Gelderse geschiedschrijving. [Verheffing St Stevenskerk c1475]
E (G), 1985
Nijmegen- HOOF, P M M van: Geschiedenis van de smokkelhandel rond Nijmegen tijdens de eerste wereldoorlog (1814-1918)
E (G), 1993, 20pp €15
E (G), 1993
Nijmegen- KEIJMEL, P D: Statistische beschrijving 1808
E (G), 1954, 30pp €10
I Schependom van Nijmegen
E (G), 1954
Nijmegen- MARIS VAN SANDELIN- GENAMBACHT, J C: De Remonstranten in Nijmegen
E (G), 1946, 10pp €8
E (G), 1946
Nijmegen- MARIS, A J: De kerkelijke goederen in het Schependom van Nymegen
E (G), 1943, 18pp €22
E (G), 1943
Nijmegen- MARIS, A Joh.: De geestelijk fundatiën in de St Nicolaaskapel op het Valkhof
E (G), 1952, 15pp €12
E (G), 1952
Nijmegen- MARIS, A Joh: Het Regulierenkloostr van Sint Catharina te Nijmegen en het ontstaan van het Oud Burgeren Gasthuis
E (G), 1970, 15pp €10
E (G), 1970
Nijmegen- MUSCHART, R T: Grafzerken….St Stevenskerk te Nijmegen.
E (G), 1936, 106pp €30
E (G), 1936
Nijmegen- NEYBOER, C A: De postkantoren der stad Nijmegen
E (G), 1926, 6pp €5
E (G), 1926
Nijmegen- PRINGLE, K: De afstrooming door de Teerse Sluis. [1487 wijziging 1919]
E (G), 1924, 11pp €10
E (G), 1924
Nijmegen- PRINSEN, J: Een verzameling oude Nijmeegsche woorden
E (G), 1909, 13pp €15
E (G), 1909
NIJMEGEN reproductie: reproductie panorama Merian
in kleur ( vouw) €8
x ^823.3 Buren (Graafschap) + NEDER-BETUWE
Nijmegen- SCHAIK, R van: De bevolking van Nijmegen in het eerste kwart van de 15de eeuw.
E (G), 1978, 26pp €18
Een kritisch onderzoek naar de waarde van fiscale bronnen.
E (G), 1978
Nijmegen- SCHEVICHAVEN, H D J van: Het dagverhaal van den ing. H J LOTICHIUS over het beleg van Nijmegen in 1794
E (G), 1919, 16pp €12
E (G), 1919
Nijmegen- SCHEVICHAVEN, H D J: Afval en reductie van Nijmegen 1585=1591
E (G), 1911, 52pp €30
E (G), 1911
Nijmegen- SCHEVICHAVEN, H D J: Het huishouden der St Stephens kerk… het laatst der 16de eeuw
E (G), 1911, 8pp €5
E (G), 1911
Nijmegen- SCHEVICHAVEN, H DJ van: Een beschuldiging van ritueelen moord te Nymegen [1716]
E (G), 1914, 14pp €12
E (G), 1914
Nijmegen- SCHEVICHAVEN, HDJ van: De stad Nijmegen en de eerste ketterij-plakkaten
E (G), 1908, 20pp €18
E (G), 1908
Nijmegen- SCHEVICHAVEN, HDJ van: Uit het huishouden van een Nijmeegsche kanunnik in troebele tijden. (1563-1592)
E (G), 1914, 64pp €25
E (G), 1914
Nijmegen- SCHEVICHAVEN: Een goedkoop reisje Deutz-Arnhem-Deutz 1003
E (G), 1915, 10pp €8
E (G), 1915
Nijmegen- TROSÉE, J A G C: Hees en Henrick Hanssen
E (G), 1934, 36pp €15
E (G), 1934
Nijmegen- TUTEIN NOLTHENIUS, A: Schipmolens.
E (G), 1958, 12pp,5 pl. €12
NB Aanvulling 1964 2pp NB
E (G), 1958
Nijmegen- VERKERK, C L: Nijmegen en de Dominicanen
E (G), 1978, 44pp €18
E (G), 1978
Nijmegen- WERTHEIM, W F en A H Wertheim…: Nieuw licht op de geweldige opschudding te Nijmegen [c1705]
E (G), 1982, 16pp €10
E (G), 1982
Nijmegen- Willemskwartier: RENOVATIE, blijven of vertrekken.
R M O Nijmegen, 1978, Spiraalband, tabellen, 93pp stencil €15
Folio
Nijmegen, Rijk van, en =KEIJMEL, P D: Statistieke Beschrijving Rijk van Nijmegen en Nederrijkse Walt
E (G), 1960, 26pp €10
Herdruk van 1808
E (G), 1960
NIJMEGEN, Rijk van: VERBETERING der waterlossing in de polderdistricten -- en Land van Maas en Waal.
1887, BSbl nr174 5pp €35
x ^823.3 Buren (Graafschap) + NEDER-BETUWE
NIJMEGEN, Rijk van= WILLEMS, J (tekst): een excursie langs 11 natuurgebieden…
Nijm. Rabo, 1977, obl OW talr afb 96pp €12
^823.4-b
Nijmegen,: Ampliatie van't Dykregt der vier Bovenampten des quartiers van -- in't houden van dyk-proceduren,
Arnhem, W. Heggers, 1723, 4to 7pp €18
826.2
NIJMEGEN,: Gereformeerde dyck-rechten, van 'tRijck van --, …. ……Mitsgaders op eenen landt-dagh tot Arnhem …1679…
Arnhem, J F Hagen, 1679, 4to 41, vpp €90
veel aantekeningen in de marge, sommige pp gebruind
????
NIJMEGEN,: Ghereformeerde DYCK-rechten van 't Rijck van , Over- ende Neder-Betouwe, sampt Maes ende Wael….
Arnhem, Jacob van Biesen, 1670, 4to Perkament €285
EXEMPLAAR IN RUIME MATE MET WIT DOORSCHOTEN, en met vele aantekeningen in contemporain HS. Aantekening op titelpagina en 1670 verandert in 1679 (ten onrechte)
826.2
NIJMEGEN,: Ghereformeerde LANDT- rechten ende gewoonten van het Rijck van Nijmegen, van de ampten van tusschen Maes ende Wael, Over- ende
Arnhem Elisabeth van Biesen, 1686, 4to 209pp Perkament €290
Neder-Betuwen, mitsgaders van de Heerlickheden ende gerighten daer onder resorterende. EXEMPLAAR op GROOT PAPIER, met vele aantekeningen en onderstrepingen. OP tp in HS: Ex libris M Scheers, procureur 1723,
x 826.1
Nijmegen/Lent- SCHEVICHAVEN, H D J van: Lent.
E (G), 1918, 42pp €22
E (G), 1918
NIJMEGEN: Ghereformeerde DYCK-rechten van 't Rijck van , Over- ende Neder-Betouwe, sampt Maes ende Wael….
Arnhem. Jacob van Biesen, 1652, 4to iv, 20pp €50
826.2
Nijmegen: Arbeid en levensstandaard in Nijmegen 1550-1600.
Zutphen, 1972, OW pltn en tab 239pp €28
^823.5-f
Nijmegen: CB Voorlichting gem Nijmegen
1986/92, 4to ills €10
Stadhuis- Augustus tot Barbarossa-Stad ad Rivier-Stevenskerk
^823.5-f
Nijmegen: DONUM LUSTRALE. Bundel tgv 25-jarig bestaan, 26 essays
Nijm, 1949, Cl ills 518pp €35
[Theologie, Letteren, Rechtsgeleerdheid) i. a. Groot: Kern vh conflict met de Reformatie/ WEIJNEN: Katholicisme weerspiegeld in de Brabantse volkstaal/ Pollman geestelijk lied… antithese… Boeren: Franse Messianisme/Moonen Verval Angelsaksische kerk id 8e eeuw/
^823.5-c
Nijmegen: KANUNNIKENHUISJES, Herstel,
Nijmegen, 1971, . OW 4to Talrijke platen transparan-ten en ills [24pp] €15
^823.5-e
NIJMEGEN: NIJMEGEN in de spiegel.
Nijm, 1960, OW ills 165pp €12
Rogier, Pikkemaat, vDuinkerken, Bomans (Nijm. herinneringen) ea
^823.5-f
NIJMEGEN: NIJMEGEN verdeeld in wijken, straaten steegen en streeken boven en beneden de Stad met Ubbergen, Beek, en de Holle Doorn voor zo verre betreft het geenen aldaar gevonden is van Romeinschen oorsprong en ouderdom
Nijmegen, Avan, 1805, OW 59, ii, 8pp €55
Door Joh In De Betouw. Met het bijvoegsel van 1806
x 825sup3
NIJMEGEN: NIJMEGEN, [Plattegrond in kleur] Smulders Kompas
1960, 1: 10. 000 Versleten op vouwen sellotape-verkleuringen €8
^823.5-f
Nijmegen: Nijmegen, Ampliatie van de Dykregten der vier Bovenampten des Nijmeegsche quartiers, voor soo veel de dycken langs de WAAL zyn gelegen.
Arnhem Wed H van Goor, 1763, 4to 12pp €25
826.2
Nijmegen: STAD AAN DE WAAL. Nijmegen van Romeinse tot moderne stad.
Nijmegen, Dwarsstap, 1984, Klein4to OW Talrijke foto-ills 144pp €16
Red: Abma, Boersema, Buylinckx, Hoeks, KleinLankhorstr mmv de Heiden, F Eliens, Verheijen.
^823.5-c
Nijmegen: VEEN, J S van: Het vermogen van Nijmegen en het Rijk, Over- en Nederbetuwe in 1474.
E (G), 1926, 6pp €5
E (G), 1926
Nijmegen= SEVEKE, Jod (red): Nijmegen, levensbeelden van Nederl. Keizerstad.
Nijm., 1955, Ppbd 102pp Talrjke foto's €15
^823.5-f
Nijmegen= ADRIAENS, FHMC: De magistraat van Nijmegen en de armenzorg, 1750-1800
1956, 84pp €12
^823.5-c, ^823.5-f
Nijmegen= GORISSEN, F: Stede-atlas van Nijmegen
Arnhem Gouda Quint, 1956, 4to vele ills e.d. 164pp €75
Werken Gelre 29
Werken Gelre 3
Nijmegen= SCHEVICHAVEN, H D J van: De Nymeegsche Landweer.
E (G), 1921, 22pp €18
E (G), 1921
Nijmegen= TERMEER, H: Nijmegen frontstad. September 1944-mei 1945 politiek en vakbeweging.
Zutphen, 1979, pltn 228pp €22
Gelderse Historische Reeks XIII
^823.5-e
Nijmegen= TERPSTRA, J L A: Nijmegen in de middeleeuwen.
Adm Kruyt, 1917, OW TH XVI, 1`26, 4 (stell) pp €35
^823.5-c
Nijmegen= WAGNER, J D: Het leengoed de Duckenburg, in het schependom van Nijmegen.
E (G), 1912, 7pp €5
E (G), 1912
Nijmegen=: KWAAD DROESIGE PAARDEN, Onteigenen van -- te Nijmegen. 27 mrt 1862
1862, nr 100 €15
x ^823.3 Buren (Graafschap) + NEDER-BETUWE
Nijmegen=: NJMEGEN, Ghereformeerde Landtrechten Arnhem Elisabeth van Biesen 1686
Arnhem Elisabeth van Biesen, 1686, 4to, 209ppHbezaan €420
EXEMPLAAR IN RUIME MATE MET WIT DOORSCHOTEN, en met vele aantekeningen in contemporain HS. Inliggend: 4to kladpapier voor 3/4 beschreven Opschrift: Codificatie in het Nijmegen Quartier/// Quartier Nijmegen Veneris den …Junij Bijna zeker is dit een aantekening van mr van Lennep
^826.1
NIJMEGEN=: Reglement…beheer…gecombineerde waterlossing van de polder- districten Rijk van Nijmegen en Maas en Waal.
Prov Blad nr 27, 1882, 16pp €5
826.2
Nijmegen-KLEIJNTJENS, J: Bijdrage tot de geschiedenis der St Stephenskerk te Nymegen.
E (G), 1911, 18pp
E (G), 1911
Noordwijk= VEER, Joseph de: Gods voorzienigheid zichtbaar in het redden van Nederlands geliefden vorst
Rotterdam Joh Hofhout en zoon, 1789, 8vo 7pp €24
Ondertekend Noordwijk-binnen 1789 met een gedicht van Jan Scharp over Noordwijk Not in Knuttel
xo85c
NOTARIËLE ARCHIEVEN,: Archief- invent II
Utr, , 654p €10
Utrecht[ 2e stuk pp-333-477]Veenendaal,Vinkeveen,Vleuten,Vreeland,Vreeswijk, Werkhoven,Westbroek, Wilnis, Woudenberg,WijkbD,IJsselstein,Zeist,Zevender. Indices ( i. a Lijst notarissen)
^83p -343-ufol10
Nymegen- SCHEVICAVEN: Stukken betreffende Nymegen EN, H D
E (G), 1917, 48pp €24
Nijmegen in de jaren 1672-1674
E (G), 1917
Oene= RIJNDORP, J L: De Hof van Sint Marie te Oene.
E (G), 1943, 38pp €22
E (G), 1943
OTTERLOO, A H van: Eten en eetlust in Nederland 1840- 1990 Een historisch-sociologische studie
Adm, 1990, OW ills 363pp €22
n%voor1900w640,02
OTTERLOO, Anneke H van: Eten en eetlust in Nederland c1840-1990 Een historisch-sociologische studie.
dH, Bbakker, 1990, OW 363pp €20
n%voor1900w640.09-16
PRAEVOSTIUM, Barth: Praedicatie over de CXXII.Psalm.Tot opweckinghe tot dancksegginghe tot Godt wegen de gepubliceerde eeuwige vrede.
Adm, Pieter Walschaert, 1648, 4to 29pp Watervl., €25
Amsterdam….10 Juni inde Christelijke vergaderinghe der ghener diemen REMONSTRANTEN noemt. Gebruikssporen
xo90
PUTTEN, H van: "..... en de krant kwam uit!" Roman van een journalist in bezettingstijd.
Hoorn, 1945, Hcl 227pp €15
987167
Renkum-JOLLES, JA: Twee schuttersgilden aan de rand der Veluwe
E (G), 1932, 12pp €10
(Renkum en Epe)
E (G), 1932
Renkum-TERSTEEG, J: Enkele hoofdzaken uit de geschiedenis van het oude kerspel Renkum.
E (G), 1974, 25pp €15
E (G), 1974
Renkum-VEEN, J S van: Bijdrage tot de geschiedenis van het huis Grunsfoort
E (G), 1934, 16pp €15
E (G), 1934
Roermond= VRIES, W de: Speculaties rond het stadsrecht van Roermond
E (G), 1969, 13pp €10
E (G), 1969
Rotterdam= FRANCKEN, J C: Rotterdam bevrijd, De Meidagen van 1945
1945, Rdm­, Herrijzend Rotterdam 8 plates with fo­togr. 56pp €18
987065
ROTTERDAM=: HABBEMA, Joh.: Aanspraak aan de gemeente van ROTTERDAM ter voorbereidinge tot het avondgebed op 23 september 1787
1787, 8vo ii,34pp b)1787 8vo 22pp €30
Over Habbema zie Schotel a v: …. een zeer geleerd man. handhaver van de rechtzinnigheid in de leer.. Knuttel 21692
xo85b
Rotterdam=DUPONT, F J: Over microscopisch drinkwateronderzoek.
(Rdm), 1888, Hclothb. 33pp €25
Letterpress tables Rapport uitgebracht aan de Openbare Gezondheidscommissie van Rotterdam.
663.96W1
ROTTERDAMMER:: 'tSAMENSPRAECK -Vervolgh- tusschen een Rotterdammer en een Geldersman over d'Hollandsche gepretendeerde vryheyt. Verdicht door H. V. V. . - Tweede deel Verhandelende de schrickelijcke geschiedenissen van den beginne de Arminiaensche beroerten…
'sHertogenbosch, in de Stadt Wesel, voor Hardebol , 1663, 4to 48pp €60
(Joh Naeranus? Van Doorninck) 247)
xo74h
ROTTERDAMSE HUISHOUDSCHOOL: Recepten boek van J C Smit de Lange
nvt, nvt, c1925, Clothb. Leesbaar handschrift 63pp recepten €32
Wat meer ingewikkelde recepten
641.594.92MS SK2,3
Rozendaal-BUURMAN, D J G: Over "tardenoisien" van het Rozendaalse zand
E (G), 1942, 10pp €10
E (G), 1942
Rozendaal-HULST, R S: Het middeleeuwse Kasteel Rozendaal in archeologisch perspectief
E (G), 1986, 22pp €15
E (G), 1986
SIEMES, Hans: Anderhalve eeuw aanwakkeren.
Utr priv publ, , Folio Ppbd dj Talrijke platen en ills ged inkleur 174pp €25
Utrechts Landbouw Genootschap en Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie Zuid Midden Oost.
^83p- 63-ufol6
Smits, D W=: Verdeediging van de stadhouderlyke regeering en het stadhouderlyke Orange-huys … … schaadelykhheid der thans heersende tweedragt in onze republiek en beste raad…
Te Rotterdam by Bennet en Hake, 1782, 8vo 154pp €65
Rotterdam 1748-1806; predikant (Zuilen); medewerker Post van de Nederrijn (?) Knuttel 20198 Schotel S; p244 NNBW 10 p940
xo79f
Tiel- B: THIELRE ENDE BOMMELERWEERDEN, Gereformeerde dyckrechten van --.
Arnhem, Wed J F Hagen, 1683, 4to unn. A-M1-4 , N1-2 €110
826.2
Tiel- DRIESSEN, H L: De overgave van Tiel aan de Franschen op 7 januari 1795
E (G), 1926, 3pp €5
E (G), 1926
Tiel en Zandwijk- KEIJMEL, P D: Statist.beschrijving 1808
E (G), 1956, 12pp €10
E (G), 1956
Tiel- HUYBERS, HFM: Tiel in de eerste jaren van de 19de eeuw 1805-1816
E (G), 1919, 16pp €12
E (G), 1919
Tiel- LENNEP, M J van: De economische ontwikkeling van Tiel gedurende de late middeleeuwen en de 16de eeuw.
E (G), 1970, 15pp €10
E (G), 1970
Tiel- LENNEP, M J van: Schets der Economische ontwikkeling van Tiel gedurende de 17de en 18de eeuw
E (G), 1978, 31pp €15
E (G), 1978
Tiel- MOORMAN VAN KAPPEN, O: Hoe Tiel in 1339 van Brabants Gelders werd
E (G), 1990, 5pp €4
E (G), 1990
Tiel- MUSCHART, R T: Grafzerken….Ter Navolging//Sint Maartenskerk Lutherse Kerk
E (G), 1942, 62pp €25
E (G), 1942
Tiel- REGLEMENT: tot bestuur in den ambte vanTielre Waard concern. Den dykstoel gerigten dorpsregeeringen. . . .
Arnhem W Avan Goor, 1795, 4to 23pp €35
^826.2
Tiel- SCHILFGAARDE, A P van: Dirck Vijgh de koning van
E (G), 1933, 12pp €10
E (G), 1933
Tiel- UDEN, J D H van: Johan Richard van Lidt de Jeude/ … patriottentijd te Tiel
E (G), 1931, 14pp €12
E (G), 1931
Tiel- VEEN, J S v: Een voorval uit het leven van
E (G), 1911, 9pp €5
E (G), 1911
Tiel- VEEN, JS van: Tiel in de 2de helft des jaars 1787
E (G), 1917, 26pp €18
E (G), 1917
Tiel- VURTHEIM, J J: Latenstein.
E (G), 1937, 8pp €10
E (G), 1937
TIEL, (A. Rademaker) Kabinet van Ned en Kleefse oudheden: De stad Thiel.
1803, mod wr 19pp €12
De tekst bij de bekende gravures
^823.5
TIEL, J M van: Hotelbedrijfsleer De verschillende beroepen in het HORECA-bedrijf
Delft, Gaade, 1932, OW 132pp platen €30
606.6 T127
TIEL, J M van: Hotelbedrijfsleer. De verschillende beroepen in het Hotel-, restaurant- en cafébedrijf.
Dfelft, Gaade, c1931, OW talrijke platen 130pp €30
Een der oudste vakleerboeken, mmv veel vak- en organisatiemensen
606.6 T122
Tiel/Sandwijk= VEEN, J S van: Keuren en buurspraken van Tiel/Sandwijk
E (OVR), 1905, 34pp €15
xo54-6
TIEL: TIEL De Stad -- van de Waalkant te zien. Panorama gravure door J C Philips
1740, naar A de Haan (Getekend 1736) Handgekleurd in passepartout €200
^823.5
Tiel= Avezaath- =HUFVAN BUREN, J: Jonker van Duinenstein.
Kesteren, Arend Datema Instituut, 2004, Ppbd portr. €20
Huf van Buren is J A Heuff 1843-1910
825sup2
Tiel= Concessie ad gem - - ,: tot heffing van rechten over het veer over de Waal.
1887, BSbl nr316 €10
x ^823.11 Loevestein
Tiel= LAUWERIER, R C G M & P VILLARI: Vee en vlees in de stad Tiel (9de-18de eeuw) Dierlijk bot onderzocht
E (G), 1995, 16pp €12
E (G), 1995
Tiel= MOORMAN VAN KAPPEN, O. ,: Jan Korf, O W A Baron van Verschuer: Tieler en Bommelerwaarden 1327-1977.
Tiel-Zalt-bommel, 1977, Cl ills. front in kl. 441pp €22
Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg
^826.2
TIEL= Plattegrond met daarboven panorama door N. van GEELKERKEN. in: in: SLICHTENHORST, Arend van: XIV boeken van de Gelderse geschiedenissen...
Arnhem Iacob van Biesen, 1654, XIV, 115, (iv) , 596, (xx) pp €420
Perkament met op beide platten een centraal ornament, met daaromheen fraaie vlakverdeling Met gegraveerde titel en 2 gegraveerde kaarten [Schenken schans+St Andries+De Voorn) en TIEL Plattegrond met rivieraanzicht daarboven] (Overige platen ontbreken) ; talrijke heraldieke houtsneden in de tekst (Door N van Geelkerken?) Nijhoff- vHattum 281 Haitsma Mulier- vd Lem 444
x ^823.11 Loevestein
TIELE, P A: Catalogus codicum manu scriptorus bibliothecae Universitatits Rheno-Trajectina.
Utr/dH, , klein-folio Later half linnen VI,412,Ipp €36
^83-655-u28
TIELEMAN&DROS: Molens en klederdrachten in Nederland.
Leiden, PP, 1949, 4to Hcl (discol.)64pp €25
Tekst [costumes]M A Hylkema 27 plates incolours mounted num ills [Mills H B E Warnaara 27 mounted plates in colour by J W Heyrink
664.7 BB9
TIELERWAARD: TIELERWAARD, De, Geïllustreerde beschrijving.
dHaag Alg Landsdrukkerij, 1975=1946, 4to Cl ills 147 fotogr 200pp €42
idem, idem 1946
folio
TIELMAN, R A P: Humanistische sociologie. Een paradox als paradigma
AD, , OW 14pp Portr €5
d0014 (of d0035)
TIELMAN= CRAMER, I.: Tien voor Tielman.
Utr, 1987, Bep. opl. Ow portr 78pp (vertrek als voorZ HV) €6
d0035 (of d0038)
Tielrewaard- KEIJMEL, P D: Statistieke beschrijving van den ambte van Tielrewaard
E (G), 1971, 16pp €12
Stat beschr.//Gelderland Herdruk van 1808
E (G), 1971
TIELSE ALMANAK: TIELSE ALMANAK
Tiel, 1917, sm8vo Gec. 106pp €30
x ^823.11 Loevestein
UTRECHT ' 69 Gem Utrecht: UTRECHT ' 69
Gem Utrecht, c1969, OW talr ills 144pp €18
^83-35-u34
UTRECHT (31 Oost) topogr krt 1:50.000 1970 gebruikssporen: UTRECHT (31 Oost) topogr krt 1:50.000
1970, gebruikssporen €6
^83-7-u
UTRECHT 1:50.000: Blad 31 Oost Ink kl vlekkig
€5
*83-7-u65
UTRECHT 1945/6= PELKWIJK, GAW ter: Utrecht in de eerste jaren na de bevrijding.
Nd npl, , OW 37p €16
Interne uitgave van het gemeentebestuur
U-u3
UTRECHT 1946- 1955: 10 Jaar gemeentelijk leven
N pl nd Cloth ills 93pp €16
Interne uitgave van het gemeentebestuur..
u-93"204-u2
Utrecht 45- 70./: Utrecht gedurende een kwart eeuw na de bezetting.
Utr gem Utr, , OW ills 87pp €15
^83-35-u33
UTRECHT Abriss d Geschichte und die Entwicklung Informationsambt: UTRECHT Abriss d Geschichte und die Entwicklung Informationsambt
OW 34pp €10
-
^83-7-u41
UTRECHT en zijn bisschoppen.: Het geestelijk en wereldlijk gezag…tot 1525 en hun verhouding tot de stad utrecht. Tentoonstelling Rijksarchief en gemeentelijk Archief
1971 Ppbd 84pp €16
^83-25-u33
UTRECHT IN BEELD: 207 fotogr op platen/bijschr
€18
83.0 ^83-35-u33
UTRECHT IN BEELD: UTRECHT IN BEELD
96pp met fotoi's €18
^83-35-u33
UTRECHT IN BEELD: UTRECHT IN BEELD
214 fotogr op platen €18
^83-35-u33
UTRECHT IN BEELD: UTRECHT IN BEELD
207 fotogr op platen €18
Geen onderschriften.
^83-35-u33
UTRECHT IN BEELD: UTRECHT IN BEELD
207 fotogr op platen/bijschr €18
^83-35-u33
UTRECHT IN BEELD: UTRECHT IN BEELD
/71 64pp met fotoi's €18
^83-35-u33
UTRECHT IN LETTERS Utr: UTRECHT IN LETTERS Utr
OW 103pp * €15
Dirkje Kuik,Jean Brüll, Peter Hoefnagels,.. … ….
^83-8-u32/u52
UTRECHT IN't VERKEER 20 opgeplakte kranten- foto's: UTRECHT IN't VERKEER 20 opgeplakte kranten-foto's
€12
^83-656-u22
UTRECHT Jaarbeurswapen Tegel 95x195mm Sphinx M.: UTRECHT Jaarbeurswapen Tegel 95x195mm Sphinx M.
€25
^83-33-voorw
UTRECHT Middeleeuwse kerkenstad April- November Utr: UTRECHT Middeleeuwse kerkenstad April-November
Utr, , fol ppbd talr ills en platen *** €12
^83-25-ufol13
UTRECHT MONUMENTEEL Het Stichtse verleden in foto's van nu: UTRECHT MONUMENTEEL Het Stichtse verleden in foto's van nu
Wageningen, , OW talr ills (K.Janssen en C IPPEL) €10
^83.0-u08
UTRECHT Monumenten.: UTRECHT Monumenten.
Utr 2002 4to OW Vele ills in kleur MET BOUWPLAAT DE UTRECHT 32p €10
^83-7-ufol3
UTRECHT OP ZIJN SMALST: Kritiek op het Utrechts beleid in het monumentenjaar
Utr Werkgr herstel leefbaarheid, , 4to OW ills 57pp €16
^83-7-ufol3
UTRECHT over Morgen: Vloeiblad
€4
^83-35-u30
UTRECHT PSALTER, Ther= BOND, E A a m o:---: Reports addressed to the trustees of the British Museum on the age of the manuscript.
London, , 4to 3 facsim. 14pp Printed boards €35
^83-655-kast
UTRECHT Uitgeverij Westers: UTRECHT Uitgeverij Westers
4to Talrijke foto's ged in kleur €12
^83-7-ufol7
UTRECHT UNIVERSITY: UTRECHT UNIVERSITY has turned …
96pp vele ills OW 96pp €12
^83-378-u30
UTRECHT- West [Lombok]= MARIS, B van: Een hypotheek op de toekomst. Buitenl eigenaar-bewoners en de stadsvernieuwing in --.
Utr.St Welzijn, , obl sm4to ills 32pp €12
^83-7-u30
UTRECHT- Zo moet mijn stad wel zijnGemengde Domstadberichten toegelicht door Guus Sötemann litho's en schetsen van Jeroen HermkensUtrBijleveld: UTRECHT-Zo moet mijn stad wel zijnGemengde Domstadberichten toegelicht door Guus Sötemann litho's en schetsen van Jeroen Hermkens
Utr Bijleveld, , .OW ills ook op voor- en achterflap 24pp €16
^83-75hermkens-u11
UTRECHT(prov): kaart lith in kl 130x215
€5
^83p-91p-u22
UTRECHT, (Fotoboek inl tri- lingual): 30 fotogr op platen ged in kleur
Gem Ut, , 4to OW ** €12
^83-7-u50
UTRECHT, (prov): Unieke restaurants van Utrecht en hun lekkerste recepten.
Tilburg, Mo'Media, c2000, sm4to OW ills 166pp €12
607%83T131
UTRECHT, Hmm…: Culinaire gids met meer dan 200 adressen
Utr/, PP, 1995, OW 260pp €5
Fold. maps in cols
607%83B T135
UTRECHT, OVEREENKOMST: VEREENIGING der Stad Utrecht met de buitengemeenten…
E, BSB, 1823, 7pp €22
Abstede, Buiten Catharijne, Tolsteeg, Lauwenrecht.
n83=z9
UTRECHT, OVEREENKOMST: VEREENIGING der Stad Utrecht met de buitengemeenten…
E BSB, 1823, 7pp €22
Abstede, Buiten Catharijne, Tolsteeg, Lauwenrecht.
n83=z9
Utrecht: JE EIGEN GRACHT GRAVEN Studenten verknipt aan de lopende band Lustrum LXVI Utrecht
Utr Bijleveld, 1966, OW (Omslagteken.W D Kuik ) 160pp €15
^83-378-u57 JE
UTRECHT: M.v Overeem Accountant Rapport aan H.H. Com missarissen der NV Stichtsche Bankvereeniging over het boek jaar 1934
Utr.., 1935, Wax seal.12 loose pp.--Rapport aan H.H. Commissarissen vd NV Stichtsche Bankvereeniging te Utrecht inzake de Balans per 31 December 1937 en de Verlies- en Winstrekening over het boekjaar 1937.(3 Mei 1938).22 loose pp.--Rapport aan H.H.Commissarissen van de NV Stichtsche Bankvereeniging te Utrecht inzake de Balans per 30 Juni 1938 en de Verlies- en Winstrekening over het eerste halfjaar 1938.(28 October 1938). 11 loose pp.In all 3 vols. €35
^83-ufol2
UTRECHT: Onderzoek naar het slagersbedrijf te Utrecht I (All published)
dH, Econ Inst Middenstand, 1932, OW (Pasted over) 154pp €25
637.52 m19
UTRECHT: UTRECHT HOLLAND plattegr uitg VVV/Dienst OW c
Folder met uitgebreid vademecum €12
^83-7-u32
UTRECHT: UTRECHT Holland VVV
ca 1970, Folder 40pp €10
^83-7-u32
UTRECHT: UTRECHT kwartet in doosje
€12
^83-9-voorw
UTRECHT: UTRECHT VAN TOEN, KALENDER 2005
2005, (12 fotogr in kleur) in doos €12
^83-7-UFOL[]utrecht
Utrecht: Utrecht, Vonk van Lynden,
Zutphen, 1753, (= Zutphen 1978) Ppbd 5 gravures (repr) . XX, 1-716, xxv pp €190
Gedrukt in 500 exx
x 218.2 MARIENWEERD
Utrecht: UTRECHTS BIJNAMEN LEXICON, BEKNOPT,
Utr Vava, , OW sm8vo €18
^83-8v-u64
Utrecht: UTRECHTS BIJNAMEN LEXICON, Opnieuw verbeterd en aangevuld,
Utr Uitgeverij Westers - ex- Vava, , OW sm8vo 3)? €18
^83-8vv-u64
UTRECHT: UTRECHTS DAGBLAD 8 JUNI 1911
1911, 4PP €6
Kon bezoek Amsterdam=Utrechtse verenigingen e d=Grote advert Schróder&Brenninkmeijer=Advert S Lucas
^83-655-u22
UTRECHT: UTRECHTS KLOKKENSPEL VERENIGING Beiaard-concerten 1989 en 1987 2 vols ills
€5
789.5-78001x670
UTRECHT: UTRECHT'S KUNST in opkomst en bloei 650-1650.
OW 16 ills 112pp **** €20
Inleiding D.P.R.A. Bouvy en C H De Jonge 213 nrs,uitvoerig beschreven.
^83-75-u65
UTRECHT: UTRECHTS Montessori Lyceum Egroep
Stencil 18pp €8
^83-37-u33
UTRECHT: UTRECHTS MONUMENTENFONDS 1943-1973.
OW ills 39pp 8.- €8
^83-7-u53
UTRECHT: UTRECHTS ZILVER, Catalogus Cemtraal Museum
OW ills 8 platen [ 174 nrs, Inl El.Houtzager) €18
^83-74-u65
Utrecht: Utrechtsche broederschap O L Vr van – 1740-= 1938 Programma Utr. Processie…
12mo 20pp €22
Inliggend:Marialiederen 16pp Op het omslag treinregeling en prijzen;aanmerkingen "Het is verboden aan de stations te bidden of te zingen''verboden loten te verkopen';'een ieder onthoude zich ook van alle critiek en ondoordachte uitingen'
^83-25-u19
UTRECHT: UTRECHTSCHE COURANT Zaterdag 6 Januari 1945 tot 4 mei 1945
Folio gecartonneerd Licht watervlekkig €500
Vergelijking van deze bundel met Gemeente archief (G): 2 t/m 5 jan G= extra in G 8/2 pamfletachtig 19-2 pamfletachtig groot Niet in G 24/4 met de hand +Cyclost. 21-2 heel niet in G 2-5 dubbele pamfletgrootte N B 5 mei in geen van beide (Verschenen???) 28-2 Met de hand geschreven+cyclost niet in G 29/3 en 30/3 pamfletachtig niet G 4/4 pamfletachtig
^83-655-UFol[]
UTRECHT: UTRECHTSCHE HANDELSVEREENIGING Mededelingen febr 1910 nr 192
4to 42pp €15
Agenda ledenvergad.(Gebrek aan verkeersruimte Binnenstad), veel advertenties.
^83-33-u22
UTRECHT: UTRECHTSCHE KRANTEN
€60
a)HET CENTRUM 14 MEI 1940 4 pagina's: Regeering naar elders vertrokken Proclamtie H M de Koningin en Opperbevelhebber :Briefkaarten weer toegelaten"; Evacuatie voorzorg in Utrecht b) Utrechtsch Nieuwsblad 10 juni 1944 4to 4pp Nieuwer Aktie evrwacht tussen Duinkerken en Ostende Excursie Oud-Utrecht; Bestrijding hoofdonreinheid c) Utrechtsch Katholiek Dagblad Maandag 14 Mei 1ste jrg no 2(na de bevrijding) Eenblad 2-zijden Ën nu Japan… Aan onze vrouwen en meisjes…Tommies in de Domkerk idem 7 juni 1945 een blad 2-zijdig D-Day parade; Hitlers lijk gevonden? Japan dreigt… idem 8 febr 1946 4to 4pp De Indonesisdche kwestie in de Veiligheidsraad,Oekraíne…;Doodstraf praatzieken verrader…(Willem Sukel,de Bilt) Herscholing leerkrachten ìdem ZONDAG 4 febr 1951 Folio 6pp beschad CARNAVAL…. d) Maandag 7 juni 1926 Het Centrum (2 x) De Tijd, Utrechtsche Courant Het Centrum 8 juniblz Utr Cour.9 juni [ ??????] e) Zondag 25 mei 1902 Utrechtsch prov en sted dagblag 2e blad Advertenties Voksweerbaarheid Utrecht f) 1894 Utr Prov en Sted dagblad 12 januari|| Idem 29 Januari Utrechtsche Courant 23 maart 1894 [Utrecht's gezondheid]||Het Centrum 30 jan 1894||
^83-655-
UTRECHT: UTRECHTSCHE RASHONDEN VEREENIGING Statuten en huishoudelijk reglement
kl8vo 11pp €10
Bijgevoegd:DE hond in't Sticht URV 1979
^83-636.7-u29
UTRECHT: UTRECHTSE SINGELLOOP A V Hermes-Vitesse tegeltje sfinx xcm Sphinx Mastricht
€20
^83-79-voorw
UTRECHT: UTRECHTSE STUDENTEN FACULTEITEN ALMANAK
9e jrg OW 102+c200pp €22
^83-378-u57
Utrecht= ANWB: Utrecht Eigen land met open ogen
dH, , iOW lls talrike kaarten uitsl kaart in kleur 192pp €12
^83p-7-u33
Utrecht= MULLER, S: Sprokkelingen uit het archief van het kapittel van Utrecht
E (OVR), 1885, 33pp €15
Sint Pieter te Utrecht//// ID: Een merkwaardig Raadsvonnis van Utrecht betreffende de verhouding van de raad tot de schepenbank
xo54-2
Utrecht= MULLER, S: Twee Stichtsche leenrechten
E(OVR), 1882, 24pp €15
xo54-2
Utrecht= STRUICK, J E A L: Utrecht door de eeuwen heen.
Utrecht, , Linnen 4to talrijke ills en platen 400pp €35
De laatste historie van Utrecht met de visie van één deskundige.
^83-9-u30Ufol3
Utrecht= VERWAYEN, Saskia: Utrecht in de tijd van Bredero. Werkboek docenten
2 vols 4to OW ills stencil €22
^83-9-ufol7
Utrecht= WILMER, CCS: Utrecht getekend. 4 eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topogr.atlas vh gemeentearchief. dH<Nijhoff
oblong 4to Vele platen, grotendeels in kleur 132pp €35
^83-75-ufol6
Utrecht=: PLACCAET… wordt verboden een mes te trecken, met stocken… te slaen,
Utr vPaddenburg, 1671, 4to 8pp Wapen op tp €22
xo74a
UTRECHTS HART heeft nieuw gezicht.: Hoog Catharijne.
Bureau Voor-lichting Gemeente Utrecht, , Groot krantenformaat rood/zw vele foto's 8pp €15
*83-7-u65
UTRECHTS KLOKKENLUIDERSGILDE: Luid en duidelijk 10 nrs Verenigingsorgaan.ills
€25
11,14,16,17,20,21,22,24,25,27,28/1987/95
789.5-78001x669
Utrechtsch Studenten Tooneel.: 100 jaar Utrechtsch Studenten Tooneel. 1879-1979
Buren Frits Knuf c1979 Oblong Ppbd(rug ontbr) ills 193pp €20
^83-378-057
UTRECHTSCHE HYPOTHEEKBANK= WESTERWOUDT, Th J M A: UTRECHTSCHE HYPOTHEEKBANK
1918, 4to Z pl vele ills 18pp (Ned Welvaart) €20
^83-33-u48
UTRECHTSCHE KEUKEN-MEID: De nieuwe welervarene --- Confituurmaakster en huis-doctores
Utrecht, vdBrink, 1721, 2007 FOTOCOPY met inl en index €25
sm8vo 575pp Inclusief het "Vervolg "1775 zie BG 3170/4
%KR4
UTRECHTSE PIJL, een blik op je toekomst: UTRECHTSE PIJL, een blik op je toekomst
Ut Priv publ, , OW vele ills 68pp €15
^83-33-u46
UTRECHTSE SCHOOLVERENIGING 75 jaar 1919- 1994: UTRECHTSE SCHOOLVERENIGING 75 jaar 1919-1994
Utr, 1994, Ppbd vele ills 216pp €20
Teksten Arie Niemeijer e.a. ills J Claassen-Sleijfers, Ariane de Ranitz, Typografie Taco Cramer)
^83-37--u68
UTRECHTSE UNIVERSITEIT,: UTRECHTSE UNIVERSITEIT, De, tijdens de bezetting 1940-1945. Op30pp Uit:Jb 1952/3 [Verslag vd (geheime) commissie dubbel-zeven]
€22
^83-378-057
Vaassen: GIDS De Cannenburg Vaassen 1952
1952, OW 21pp €5
^822.121/9a
Vaassen-Martens van Sevenhoven: De hoge heerlijkheid Vaassen.
E (G), 1919, 8pp €10
E (G), 1919
Vaassen-VERSTEGEN, S W: De familie van Isendoorn à Blois
E (G), 1984, 11pp €10
… en de verpachting en aankoop van de watermolens te Vaassen en Emst.
E (G), 1984
Vaassen-VERSTEGEN, S W: Het grootgrondbezit bij de Cannenburg in de 19de eeuw
E (G), 1984, 14pp €10
1808-1865
E (G), 1984
Veenendaal- HOOTSEN, TC: HOOTSEN, TC: Uit de geschiedenis van Veenendaal
E (G), 1921, 16pp €12
E (G), 1921
VEENENDAAL, E J: Koffie, thee en kruidenierswaren. Leesboek voor onze volksscholen
Utrecht, Kemink, 1882, sm8vo clothbacked 106pp €25
Not in BG Pencil annotations on blanc pp/ i a Jeannette Petronella de Leeuw. Name on tp H Capel<?>Den Haag 1884 Stamp of bookshop
640.30=T23
Veenendaal= LAANSMA,S: Geschiedenis van de Sint Willibrordus-parochie te Renswoude-Veenendaal.
Priv publ, , OW ills 59pp * €12
^83.045-u015 Veenendaal=
VEENENDAAL= WITTEVEEN,M N: Inventaris van de archieven der Herv Gemeente UT Archief
4to 66pp €22
^83.045-u07
VEENENDAAL=Leven en Laten Leven: Concept-doelstellingennota van de gemeente Veenendaal
4to OW 55pp €15
^83.045-u07
Veenendaal-VELTENAAR, C: Een conventikel te Veenendaal in 1718
E (G), 1921, 6pp €5
E (G), 1921
Velp= SLEMPKES, J A: Delvend omhoog. Velp voorheen en thans. Historisch taferelen-spel.
Velp Openluchttheater, 1-9-1948, 4to OW 86pp (Sten cil door Schuyt'naast Cor so') €38
Veranderde tekst van 1934. Regeringsjubileum.
^822.10-a
Velp-CREMERS, Elis.: Het villapark Overbeek, het ontstaan van een villapark in de Veluwezoom
E (G), 1982, 30pp €18
E (G), 1982
Vianen= POLS, M S: Heerlijkheid en stad van Hagestein
E OVR), 1895, 38pp €18
bijgev: FRUIN: Nog enige bijzonderheden betr de heerlijkheden Hagestein en het Gooi (Houten) 91 1896
xo54-4
VINKE, P: De maatschappelijke plaats en herkomst der directeuren en commissarissen van de …. naamloze vennootschappen
1961, TH €15
Leiden 1961 OW TH
dsh16
Vleuten- De Meern= BRUIJN, Jac de: De Hervormde Gemeente De Meern Historisch geschetst van haar oorsprong tot aan heden.
Priv publ, , OW ills 408,xxxvpp €35
^83.012 Vleuten-De Meern=
Vleuten- De Meern= SPRONG, J J Th: … van verleden naar heden.
De Meern, de brug, , OW ills 63pp €18
^83.012-u012 Vleuten-De Meern=
VLEUTEN HAARZUILENS,: VLEUTEN HAARZUILENS, Vrijwillige brandweer 1927-1967
OW ills 20pp €12
^83-7-u22
VLEUTEN= , PUTMAN,J H M: Inventaris Archief Hervormde gemeente --.
Utr, , 4to 44pp €16
^83.012-u010
Voorst- BITTER, P: De Nijenbeek, een middeleeuwse woontoren bij Voorst
E (G), 1984, 28pp €15
E (G), 1984
Voorst- BITTER, P: De Nijenbeek, een middeleeuwse woontoren bij Voorst
E (G), 1984, 28pp €15
E (G), 1984
VOORST EN OMSTREKEN rond: VOORST EN OMSTREKEN rond 1900. Met afb van Bussloo, Gieteloo, Voorst en Empe.
Zutphen, 1978, 4to €25
Samengesteld door Voorster Belang en Omstreken.
^822.121/9a
VOORST EN OMSTREKEN rond: VOORST EN OMSTREKEN rond 1900. Met afb van Bussloo, Gieteloo, Voorst en Empe.
Zutphen, 1978, 4to €25
Samengesteld door Voorster Belang en Omstreken.
^822.121/9a
Voorst- GRAAF, J de: Een blik in de oudste samenstelling, en huishouding van het gemeentebestuur van Voorst
E (G), 1932, 103pp €22
E (G), 1932
Voorst- GRAAF, J de: Een blik in de oudste samenstelling, en huishouding van het gemeentebestuur van Voorst
E (G), 1932, 103pp €22
E (G), 1932
Voorst- HOEFER, F A: Aanteekeningen over Voorst.
E (G), 1910, 10pp €8
E (G), 1910
Voorst- HOEFER, F A: Aanteekeningen over Voorst.
E (G), 1910, 10pp €8
E (G), 1910
Voorst- MARTENS van SEVENHOVEN, A H: De Steenbergens en de Nyenbeek in de 14de eeuw.
E (G), 1939, 26pp €20
E (G), 1939
Voorst- MARTENS van SEVENHOVEN, A H: De Steenbergens en de Nyenbeek in de 14de eeuw.
E (G), 1939, 26pp €20
E (G), 1939
Voorst- VEEN, J S van: Het ambt Voorst onder het bestuur der jonkers.
E (G), 1910, 64pp €35
E (G), 1910
Voorst- VEEN, J S van: Het ambt Voorst onder het bestuur der jonkers.
E (G), 1910, 64pp €35
E (G), 1910
Voorst- WAGNER, J D: Eenige opmerkingen omtrent de erfgenamen van Nijenbeek
E (G), 1910, 6pp €8
E (G), 1910
Voorst- WAGNER, J D: Eenige opmerkingen omtrent de erfgenamen van Nijenbeek
E (G), 1910, 6pp €8
E (G), 1910
VOORST, De Stins - -: Lithografie in lijst achter glas. (Uit: Van Lennep)
1855, €18
Merkwaardige kastelen in Nederland 1855
x- 11Veluwezoom-W
VOORST, De Stins - -: Lithografie in lijst achter glas. (Uit: Van Lennep)
1855, €18
Merkwaardige kastelen in Nederland 1855
x- 11Veluwezoom-W
VOORST= LENNEP, M J van: De stins Voërst.
1855, Lithogr in cols E 23pp mod wr (Uit: Merkw kastelen in Ned) €12
Ook een ingelijste lithogr
^822-a
VOORST= LENNEP, M J van: De stins Voërst.
1855, Lithogr in cols E 23pp mod wr (Uit: Merkw kastelen in Ned) €12
Ook een ingelijste lithogr
^822-a
VOORST= SLOET, L A J W: De Hof te Voorst.
Adm KA, , Cont brds (loose) 4to 148pp €32
^822-a 2x
VOORST= SLOET, L A J W: De Hof te Voorst.
Adm KA, , Cont brds (loose) 4to 148pp €32
^822-a 2x
VOORSTEEGH, Is.: Willem van Oranje's godsdienstig leven
dH Korthuis c, 1930, OW platen 72pp €8
d0013 (of d0013)
VOORSTEEGH, Is.: Willem van Oranje's godsdienstig leven
dH Korthuis c, 1930, OW platen 72pp €8
d0013 (of d0013)
Wageningen- DRIESSEN, H L: 'Ten Heyligen Cruys bij Wageningen'
E (G), 1935, 5pp €5
E (G), 1935
Wageningen- DRIESSEN, H L: De buitenplaats "Belmonte" onder Wageningen.
E (G), 1952, 8pp €5
E (G), 1952
Wageningen- DRIESSEN, H L: De plooierijen te Wageningen
E (G), 1941, 12pp €10
E (G), 1941
Wageningen- DRIESSEN, H L: Een aanslag op Wageningen
E (G), 1936, 16pp €12
E (G), 1936
Wageningen- DRIESSEN, H L: Onlusten te Wageningen in 1674
E (G), 1921, 8pp €5
E (G), 1921
Wageningen- DRIESSEN, H L: Uit de kerkelijke geschiedenis van Wageningen.
E (G), 1937, 45pp €30
E (G), 1937
Wageningen- DRIESSEN, H L: Wageningen in 1672 en volgende jaren
E (G), 1934, 12pp €10
E (G), 1934
Wageningen- DRIESSEN, HL: De vesting en het kasteel van Wageningen.
E (G), 1939, 12pp €12
E (G), 1939
Wageningen- DRIESSEN, HL: Wageningen en de revolutie van 1795
E (G), 1935, 14pp €12
E (G), 1935
Wageningen- JOLLES, J A: De schuttersgilden van Wageningen
E (G), 1935, 12pp €10
E (G), 1935
Wageningen- MARIS, A J: Rijswijk-randwijk en het ontstaan van (nieuw) Wageningen.
E (G), 1936, 9pp €8
E (G), 1936
Wageningen- MUSCHART, T T: Grafzerken en memoriesteenen in de Grote of St Janskerk te Wageningen
E (G), 1938, 17pp €15
E (G), 1938
Wageningen- TERSTEEG, Jacq.: 50 jaar Renkumse kloostergeschiedenis In Wageningen c1596-1635
E (G), 1990, 24pp vele ills €15
E (G), 1990 ^822.10-b
Wageningen- VEEN, J S van: Wageningen en hertog [van Kleef] Willem II
E (G), 1919, 10pp €8
E (G), 1919
Wageningen/Wolfswaard- VRIES W de: Rechterlijk bestel. De hoog heerlijkheid Wolfswaard
E (G), 1949, 4pp €5
[Bijdr.Rechterlijk bestel II]
E (G), 1949
Wageningen: HAAK, S P: Een bijdrage tot de geschiedenis der plooierijen te Wageningen.
E (G), 1928, 4p €5
E (G), 1928
Wageningen= BOTMAM, W/ T.TUMMERS: Het schip van Blaauw. Bouwen voor de landbouwuniversiteit.
Wageningen. Land-bouwuniversiteit, 1990, Folio, cloth dj 104pp talrijke ills €30
VV003
Wageningen= BURINGH, P: De bodemkartering van Nederland, deel lX, Over de bodemgesteldheid rondom Wageningen.
dH, 1951, OW ills 131pp Map met (uitsl) krtn in kleur €35
^822-a
Wageningen= DRIESSEN, H L: Inventaris van het oud-archief der gemeente WAGENINGEN
Utr, 1938, OW 95pp €20
^822.10-b
Wageningen= Plooierijen: BYLAGE bevat 9 'Extracten' mbt --.
1707, €18
??Vergelijk G Quint p209 1) Quartier 1707; 2) Buitensporigheden burgemeesters 3) Detentie burgem 4) id 5) ontslag detentie 6) requesten 7) Presentatie van Issum 8) Verbond Qu v Arnhem 9) Het gebesoigneerde in 1703
^822.10-b
Wageningen-DRIESSEN, HL: Het huis "De Lawick"
E (G), 1952, 4pp
E (G), 1952
Zaltbommel /Grave- BECKERINGV: Een en ander over de stad
E (G), 1919, 40pp €22
Bommelen de stad Grave, n a v "De Goede Onderrichtinge" door Jan Roelofs, schout binnen Bommel omstreeks 1500
E (G), 1919
Zaltbommel 3 artt.E.EPKEMA: Franse School 1735//
E (G), 1910, 12pp €10
Markt of beurtschippers op Nijmegen/Tiel== Wolfabriek = Azijnfabriek 1774/1735
E (G), 1910
Zaltbommel- BECKERING V, H: De blokkade van Zaltbommel
E (G), 1927, 6pp €5
Wie was Gasparus de l'Arge, schrijver van het "dagboek"
E (G), 1927
Zaltbommel- BECKERING V, H: Stichting van twee vicariën op altaar in de St Martenskerk te Zaltbommel 1436
E (G), 1930, 8pp €5
E (G), 1930
Zaltbommel- BECKERING V: Het beleg van Bommel 1599
E (G), 1909, 21pp €15
E (G), 1909
Zaltbommel- BECKERING V: Huizen van Johan en Marten
1929, 6pp €15
x? E (G) 1929
Zaltbommel- BECKERING V: Rekening der stad Saltboemel 1543/1544
E (G), 1921, 40pp €22
E (G), 1921
Zaltbommel- BROUWER, D: De reductie van Bommel
Arnhem G.Quint, 1918, 96pp €18
1572-1602 Werken Gelre 13
Werken 2 / 823.1-b
Zaltbommel- BROUWER, D: Diederik VIJGH gouverneur van Bommel.
E (G), 1919, 7pp €5
E (G), 1919
Zaltbommel- Dam van Isselt, W.E. van: Had prins Maurits in 1599 vóór Zalt-Bommel één of twee schipbruggen over de Waal?
E (G), 1917, 10pp €8
E (G), 1917
Zaltbommel- DAM, D W van: Een rekening der St Maartenskerk te Zalt-Bommel
E (G), 1909, 52pp €22
E (G), 1909
Zaltbommel- en zijn waarden.: Een verkenning van de relatie tussen een kleine stad en het platteland begin 16de eeuw
E (G), 1978, 21pp €15
[werkcollege Radbouduniv)
E (G), 1978
Zaltbommel- HUYBERS, HFM en Jos KLEIJNTJENS: De blokkade van Zaltbommel in 1574. Dagverhaal van Gasaars de l'Agarge.
Arnhem,G.Quint, 1925, 113pp €24
Werken 2, 823.1-b
Zaltbommel- KEIJMEL, P D: Statistieke beschrijving van den ambte Boemelrewaard
E (G), 1971, 17pp €12
Stat beschr.//Gelderland Herdruk van 1808
E (G), 1971
Zaltbommel- LAMAN TRIP, H R A: Aanteekeningen Zaltbommel in de 17de en 18de eeuw.
E (G), 1914, 8pp €5
E (G), 1914
Zaltbommel- MUSCHART, R T: De grafzerken in de Sint Maartenskerk te Zaltbommel
E (G), 1943/44, 126pp €35
E (G), 1943/44
Zaltbommel- VEEN, J S van: Eene verdediging van de aan hertog Karel, door den magistraat van Zaltbommel, onthoudene rechten
E (G), 1913, 24pp €18
E (G), 1913
Zaltbommel- VOS, Aart: Johannes Willem Kanneman, boekdrukker en uitgever te Zaltbommel [1744]
E (G), 1994, 29pp €15
E (G), 1994
Zaltbommel-: Beoefenaars der genees- en heelkunde in Zaltbommel in de 17de en 18de eeuw.
E (G), 1909, 40pp €24
E (G), 1909
Zaltbommel= ACQUOY, JGR: Jan van Venray (Joh Ceporinus) en de wording en de vestiging der Hervormde Gemeente te Zaltbommel.
sH, 1873, OPW (rug gebr ) 318pp €35
823.1-b
Zaltbommel= AGARGE, Gasparus de l': De blokkade van ZaltBommel in 1574.
Arnhem, 1925, OW (beschad) some maps 114pp €25
Dagboek uitgeg HFM Huybers en J Kleijntjes. Werken Gelre 16
823.1-b
Zaltbommel= BECKERING VICKERS, H: Bommelsche studenten in Heidelberg.
(Gelre), 1930, E5pp (Gelre) €8
823.1-b
Zaltbommel= BECKERING VICKERS, H: Iets over de eerste Hervormde predikanten in Zalt-Bommel.
E (Gelre), 1929, E10pp (Gelre) €8
x 823.1 BOMMELERWAARD, ZALTBOMMEL, LOEVESTEIN
Zaltbommel= BECKERING VICKERS, H: Zaltbommel voor, tijdens en na de bezetting door de Fransen in 1672
(Gelre), 1935, E51pp (Gel re) €18
823.1-b
Zaltbommel= BECKERING VINC KERS, H: De historische schoonheid van Zalt bommel.
Adm, 1944, Hlinnen platen en ils Heemschutserie €8
Bibl. ex
823.1-b
Zaltbommel= Beckering Vinckers, H: Bommelse studenten in Heidelberg
E (G), 1930, 5pp €5
E (G), 1930 823.1-b
Zaltbommel= BECKERING VINCKERS, H: Rekening der Stadt Saltboemel 27 dec 1543/4. Uitgegeven en toegelicht.
E (Gelre), 1543, Double-page map 44pp, E44pp €16
x 823.1 BOMMELERWAARD, ZALTBOMMEL, LOEVESTEIN
Zaltbommel= BECKERING VINCKERS, H: Rekening der Stadt Saltboemel 27 dec 1543/4. Uitgegeven en toegelicht.
E (Gelre), 1543/4, Double-page map 44pp E44pp (Gelre) €16
x 823.1 BOMMELERWAARD, ZALTBOMMEL, LOEVESTEIN
Zaltbommel= BECKERING VINCKERS, H: Zaltbommel, voor , tijdens en na de bezetting door de Fransen in 1672.
E (G), 1935, 48pp €22
E (G), 1935
Zaltbommel= BROUWER, D: De reductie van Bommel 1572-1602
Arnhem, 1918, Mod wr. 96pp Half-titel pag ontbr, somm pp verkleurd Werken Gelre nr 13 €15
823.1-b
Zaltbommel= EPKEMA, E: Eenige instructies (en: Nog eenige...) van ZaltBommel in de 18e eeuw. 1903/6
(Gelre), 1903, /6 E12, 20pp (Gelre) €22
823.1-b
Zaltbommel= EPKEMA, E: Gilden en quartiersluiden contra den magistraat van ZaltBommel in 1703…
(Gelre), 1902, E37pp €15
Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierij.
823.1-b
Zaltbommel= EPKEMA, E: Historische bijzonderheden omtrent de St Maartenskerk en toren te Zaltbommel.
1907, E48pp (Gelre) €16
x 823.1 BOMMELERWAARD, ZALTBOMMEL, LOEVESTEIN
Zaltbommel= KESER, H: Er was eens… Streekverhalen rondom Bommel.
Zaltb, 1969, OW Ills Judith Stuip 16pp €10
823.1-b
Zaltbommel= KLOMP, RG: Tussen Station en stad. De gemeente tram 1910-1923
Zaltbommel, 1985, OW ills 100pp €20
823.1-b
Zaltbommel= LEEMANS, W F: Handel en migratie te Zaltbommel in de 16de en 17de eeuw.
E (G), 1979, 17pp €12
E (G), 1979 823.1-b
Zaltbommel= TEMIDDEN VAN DIE ROMMEL, ...en: Een bundel Bommelse liederen…
Europese Bibliotheek, 1968, OW ills 28pp €15
x 823.1 BOMMELERWAARD, ZALTBOMMEL, LOEVESTEIN
Zaltbommel= VEEN, JS van: Eene verdediging van de aan hertog Karel door den magistraat van Zalt-Bommel onthoudene regten.
1913, E26pp (Gelre) €12
823.1-b
Zaltbommel= VEEN, JS van: Zalt-Bommel in den zomer 1572.
1906, E24pp (Gelre) €12
x 823.1 BOMMELERWAARD, ZALTBOMMEL, LOEVESTEIN
Zaltbommel= VEN, AJ vd: Het oud-archief van de gemeente Zaltbommel.
Zaltb, 1935, OW 189pp €25
823.1-b
Zaltbommel= VOOGT, WJ de: Notice sur la monnaie de Zaltbommel et sur les coins…
Brux, 1862, OW Lith plate 12pp €18
823.1-b
Zaltbommel= WELVAARTS, Th Ign: Het kapittel van Zalt-Bommel naar de archieven van Postel's Abdij 1331-1594.
Utr, vRossum, 1891, OW (niet or) Op52pp €18
Archief vh Aartsbisdom Utrecht XIX, 2
823.1-b
Zaltbommel= ZOETMULDER, S H A M: Gids voor Zaltbommel.
Adm Alta, 1926, OW Talrijke Fotogr F A Keser 48pp €22
x verkocht
Zaltbommel=: BOMMEL, De Stad Panorama kopergravure door J C Philips 1740 naar A de Haan (Getekend 1736)
1740, In lijst €240
x 823.1 BOMMELERWAARD, ZALTBOMMEL, LOEVESTEIN
Zaltbommel=: LOGEMENT= Besluit 9 jan 1906 Prov Blad van Gelderland betr M de Graauw, wed A G van der AA Gamersche straat 17 Zaltbommel
Zaltbommel, 1906, 5pp €15
302 Manuscript= Zaltbommel, 14 nov. 1727 Folio 2pp *32 BENOEMING v Laurens van Spengler als Ontvanger van de Convoyen en Licentien in opvolging v JvHerwijnen. (Na keuze uit deze en Willem H van Borsselen te Geldermalsen)
823.1-b
Zaltbommel=: MARKTWIJZIGING Zaltbommel; Besluiten 12 en 23 dec
1906, Prov Blad van Gelderland nrs 178 en 185. €15
Wijziging jaarmarkt in Oktober van acht naar zes dagen.
823.1-b
Zaltbommel=: Verhaal van de verdediging van de Bommelerwaard…1794
E (G), 1932, 10pp €10
E (G), 1932
Zaltbommel=: ZALTBOMMEL Houtgravure c 1850
1850, c125x90mm €15
x 823.1 BOMMELERWAARD, ZALTBOMMEL, LOEVESTEIN
Zaltbommel-VEN, A J vd: Ds Johannes Ceporinus (Jan van Venray) en zijn nageslacht.
E (G), 1836, 30pp 18
E (G), 1836
Zutphen (door N van Geelkerken): uit Pontanus/ Slichtenhorst. Plattegrond met daarboven panorama
€250
x ^824.4 Winterswijk e. o
Zutphen- DOORNINK- HOOGENRAAD, M M: De zeemsmolens te Zutphen.
E (G), 1946, 8pp €5
E (G), 1946
Zutphen- DOORNINK- HOOGENRAAD, M M: De vesting Zutphen in de 16de eeuw
E (G), 1953, 12pp €8
E (G), 1953
Zutphen- GIMBERG, J: De opschriften der klokken in den Wijnhuistoren te Zutphen
E (G), 1917, 3pp €5
E (G), 1917
Zutphen- GIMBERG, J: Bijdrage tot de geschiedenis van het geestelijk leven te Zutphen in de middeleeuwen
E (G), 1927, 33pp €15
E (G), 1927
Zutphen- GIMBERG, J: De Ijsselbrug te Zutphen.
E (G), 1925, 6pp €5
E (G), 1925
Zutphen- GIMBERG, J: De zeepfbriek te Zutphen.
E (G), 1925, 4pp €5
E (G), 1925
Zutphen- GIMBERG, J: Een paar blaadjes….1813/1814
E (G), 1924, 20p €10
E (G), 1924
Zutphen- GIMBERG, J: Feesten en maaltijden te Zutphen in de middeleeuwen
E (G), 1909, 14pp €12
E (G), 1909
Zutphen- GIMBERG, J: Fragmenten van oude binnenhuizen te Zutphen
E (G), 1914, 8pp €5
E (G), 1914
Zutphen- GIMBERG, J: Handel en nijverheid te Zutphen
E (G), 1922, 34pp €18
E (G), 1922
Zutphen- GIMBERG, J: Het kapitaal en het beheer der geldmiddelen van Zutphen in de middeleeuwen
E (G), 1929, 36pp €22
E (G), 1929
Zutphen- GIMBERG, J: Het orgel der Walburgiskerk te Zutphen
E (G), 1926, 7pp €5
E (G), 1926
Zutphen- GIMBERG, J: Het stadhuis te Zutphen na 1500
E (G), 1911, 34pp €18
Met uitvouwbaar plattegrond.
E (G), 1911
Zutphen- GIMBERG, J: Het stadsbestuur van Zutphen in de middeleeuwen
E (G), 1912, 20pp €15
E (G), 1912
Zutphen- GIMBERG, J: Keuringsdienst van visch en vleesch
E (G), 1930, 4pp €5
E (G), 1930
Zutphen- GIMBERG, J: Overzicht van het recht te Zutphen in de middeleeuwen
E (G), 1931, 22pp €18
E (G), 1931
Zutphen- GIMBERG, J: Scheld- en vechtpartijen onder Zutphense patriciërs kort voor 1456
E (G), 1924, 5pp €5
E (G), 1924
Zutphen- Gimberg, J: Van duisternis tot licht (Straatverlichting te Zutphen.
E (G), 1917, 10pp €8
E (G), 1917
Zutphen- GIMBERG, J: Zutphen en zijn landsheer.
E (G), 1926, 20pp €12
E (G), 1926
Zutphen- GIMBERG: De toren der St Walburgskerk te Zutphen
E (G), 1908, 10pp €5
en ID: Eene eigenaardige kamer te Zutphen
E (G), 1908
Zutphen- GRAAF, J de: Armenzorg te Zutphen in de middeleeuwen
E (G), 1917, 39pp €18
E (G), 1917
Zutphen- GRAAF, J de: De Zutphense scherprechter en diens executies.
E (G), 1952, 26pp €18
E (G), 1952
Zutphen- GRAAF, J de: Feestelijkheden….vrijheidsboom, ……
E (G), 1946, 10pp €8
E (G), 1946
Zutphen- GRAAF, J de: Geschenken van en aan de stad Zutphen.
E (G), 1953, 34pp €15
E (G), 1953
Zutphen- GRAAF, J de: Verdeeing der Groote….Broederenkerk en Nieuwstadskerk….tusschen de Hervormde en de Katholieke Gemeente aldaar.
E (G), 1950, 12pp €10
E (G), 1950
Zutphen- GRAAF, J de: Zutphense varia
E (G), 1954, 20pp €12
E (G), 1954
Zutphen- JOLLES, J A: De St.Antoniusgilden van Zutphen
E (G), 1940, 50pp €22
E (G), 1940
Zutphen- KEPPEL, J R v: De stichtster van het klooster Isendoorn te Zutphen
E (G), 1928, 4pp €5
E (G), 1928
Zutphen- KUPPERS, W en R van Schaik: Levensstandaard en stedelijke economie te Zutphen in de 15de en 16de eeuw
E (G), 1981, 45pp €22
E (G), 1981
Zutphen- LEYS, Jolanda: Het Wijnhuis en de Wijnhuistoren
E (G), 1992, 38pp €18
Een nieuwe bijdrage tot de geschiedenis….
E (G), 1992
Zutphen- Martens van Sevenhoven: Wissel van hoorige lieden.
E (G), 1918, 12pp €10
E (G), 1918
Zutphen- MUSCHART, R T: Grafzerken… Broederenkerk te Zutphen
E (G), 1940, 19pp €15
E (G), 1940
Zutphen- MUSCHART, R T: Grafzerken…. In de Groote of Sint Walburgiskerk te Zutphen
E (G), 1937, 100pp €30
E (G), 1937
Zutphen- SCHIMMELPENNINCK vd OYE, C O A: Het optreden der gemeenslieden te Zutphen 1538-1543 naar de memorie van Johan van Voorthuysen
E (G), 1971, 44pp €18
E (G), 1971
Zutphen- STENVERT, R: Het stadhuiscomplex te Zutphen.
E (G), 1988, 30pp nb12 €12
Nieuwbouwplannen en restauratievisies.
E (G), 1988
Zutphen- VEEN, J S van: het Zutphense leprozengilde
E (G), 1915, 16pp €12
E (G), 1915
Zutphen- WARTENA, R: Enige wilde speculaties over stadsontwikkeling van Zutphen.
E (G), 1994, 9pp €5
E (G), 1994
Zutphen/Voorst, GRAAF, J de: Feestviering te Zutphen/ Voorst 1811/1812/3 ter eere van Keizer Napoleon
E (G), 1933, 8/6pp €15
E (G), 1933
Zutphen: Stafkaart 33 0ost 1: 50.000
1955, op linnen €12
^824.5b
Zutphen: De stad --, langs de IJssel
1744, Koper gravure (Uit Tegenw Staat, vouwen) c 200x75mm €35
x ^824.4 Winterswijk e. o
Zutphen: GEVELWANDEN in den Binnenstad van Zutphen 1
1985, Oblong Plakrug, 17pp plattegrond 39 platen €25
Samenst: G E Hartman, JCD Boeke, AW Kruiderink, FPJ Krijnen, R Stenvert.
^824.5b
Zutphen: Reclame van 3 onderdanen van staat Pruisische geweldadigheden. Manuscript 10 nov 1729
1729, Folio 4pp €42
Minuten Staten Generaal Geerlof Bruyninx (v Vriesland) ; Gerardus Solcast en Jan Roelofse van Zutfen (Cadets in het regiment van Crommelin) klagen over het feytelijk wegnemen en envolleren door de Officieren van sijn majesteit. van Pruisen... De voorgemelde onderdanen van de staat kunnen worden ontslagen met daartegen genoegsame ordre ...
x ^824.4 Winterswijk e. o
Zutphen: Zutphen Groote Markt en Wynhuis, Gravure JC Philips naar Corn Pronk (1729)
1740, Gravure c 1740 Handgekleurd in passe partout €50
x ^824.4 Winterswijk e. o
Zutphen: Zutphen in quadrant.
Zutphen, 1986, 4to Ppbd €25
Priv publ Ubbens. 4 x Zutphen in 4 technieken Jan Bos.
^824.5b
Zutphen: Zutphen, Grondteekening der stad --Kopergravure c
1740, 210x170mm (Uit Teg. Staat, vouwen, kort afgesn) €25
x ^824.4 Winterswijk e. o
Zutphen= BERG, HJvd: 400 jaar Burgerweeshuis
Zutphen, 1969, OW ills 168pp €18
x ^824.4 Winterswijk e. o
Zutphen= DOORNINK- HOOGENRAAD, M M: Het huis 's-Gravenhof 6 te Zutphen
E (G), 1958, 9pp, 3 pl €8
E (G), 1958
Zutphen= GRAAF, J de: Een ontvluchting uit de gevangenis ten stadhuize te Zutphen, Wat er aan voorafging en wat er op volgde.
E (G), 1952, 12pp €10
E (G), 1952
Zutphen= KUYS, Jan: De financiën van het schoutambt Zutphen nader beschouwd op basis van de rekeningen van Gysbert Lansyng (1466-1471)
E (G), 1989, 14pp €10
E (G), 1989
Zutphen= PATENT voor...: Zutphen= PATENT voor… Voormolen Schorsmolen, Moutmolen, Korenmolen. Boekweitte molen
1824, Folio Stempels handtekening etc €40
x ^824.4 Winterswijk e. o
Zutphen= SLOET, L A J W: Zutphen voor het veemgerigt. Medeged. 1839
1839, E28pp (Uit: Bijdragen Vaderlandse Gesch...) €18
x ^824.4 Winterswijk e. o
Zutphen= SLOET, S AJ W: De waarrechten der stadsweiden te Zutphen
E(OVR), 1882, 20pp €15
xo54-2
Zutphen=: Concept v e brief aan Burgemeesteren...van Zutphen. dd Zutphen 21 nov 1790
1790, . Fol 2pp €32
's Avonds even na negen tussen Zutphen en Warnsveld (Tolbrug) Marten Jacobs door 5 manspersonen ...beroofd van 25 gulden, 11 stuiver...
x ^824.4 Winterswijk e. o
Zutphen=: Uitnodiging voor dhr Hamer van het dept van de Maatschappij tot Nut van't Algemeen 2 nov. 1830
1830, €10
x ^824.4 Winterswijk e. o
Zutphen=VEN, A J vd: De Hof van Justitie te Zutphen.
E (G), 1943, 3pp
E (G), 1943
Zutphens LIED BOEK,: Zutphens LIEDBOEK, Het Ms Weimar oct 146
Zutphen, Uitgeg door H J Leloux, 1985, Ppbd Pltn en ills 208pp €24
Histor. Achtergrond F W J Scholten.
x ^824.4 Winterswijk e. o