AANMERKINGEN: op de voorgestelde wetten. Schutters Societeit van wapenhandel : Tot Nut en Stant van 't Vaderland te Leyden
NNp, 1785, 8vo 23pp €18
xo77e
ADVIS: Schriftelijk, vande Heeren van de Ridderschap nopens de voorgeslagen argumentatie van de militie, gegeven …18 aug 1758
Arnhem, Nijhoff enz, 1758, 8vo 23pp €35
Knuttel 18680
xo76b
ALBERTS, A: De huzaren van Castricum. Een geschiedenis van de Nederlandse republiek van 1780 tot 1800.
Adm Querido, 1973, cl dj €15
dsh15
Arnhem- IDDEKINGE, P R A van: Arnhem 1944 Een halve eeuw herdenken.
E (G), 1995, 9pp €5
E (G), 1995
Arnhem- JOLLES, J A: "De schutterye van de Olde Craen" te Arnhem
E (G), 1937, 16pp €15
E (G), 1937
Arnhem- JOLLES, J A: De schutterij van de St Jansbeek te Arnhem
E (G), 1936, 8pp €5
E (G), 1936
Arnhem- JOLLES, J A: De schutterij van den Klingelbeek
E (G), 1933, 6pp €8
E (G), 1933
Arnhem- JOLLES, JA: De schutterye van St Antony's Broederschap en Munnichuyser beeck" onder Arnhem.
E (G), 1934, 15pp €12
E (G), 1934
Arnhem- TIEMENS, W H: Het Ehrenfriedhof Zypendaal bij Arnhem. De geschiedenis van een Duitse soldatenbegraafplaats.
E (G), 1988, 20pp €15
E (G), 1988
Arnhem- VEEN, J S van: Eene bladzij uit de geschiedenis van Arnhem (1487)
E (G), 1930, 8pp €5
E (G), 1930
Arnhem- VOLLMER, B: Die Belagerung Arnheims und seine Verpfandung an Kleve 1467-1483
E (G), 1924, 26pp €18
E (G), 1924
Arnhem/Elden- TIEMENS, W H: Tragedie in het Eldense Veld.
E (G), 1992, 17pp €12
E (G), 1992
BAUMHAUER, E H von: Scheikundig onderzoek van het ijzer van het aan boord der Pro Patria gesprongen kanon
E KA, c1860, 14pp €15
xo87
Besançon=: Vera relatione …della citta, e cittadelle di BISANZONE, fut prise par les Français en 1674, Louis XIV… capitale de Fr.-Comté
Roma, Angelo Bernabo, 1674, 4to 8pp €25
xo76c
Besluit organisatie medebrengende der Compagniën van Kanonniers-kust-Bewaerders
7 oktober 1806, 5pp €20
1806/1807 2e Pruisisch-Franse oorlog
xo92- 283
BESLUIT ORGANISATIE vervattende der Artillerie troepen van de marine,
23 meert 1810, 2/18pp blad1 ontbr €15
xo92- 282
Besluit vervattende het reglement nopens de revuën der troepen van de republiek.
21 germinal AN XI, 35pp €30
xo92- 19
BESLUYT dat militairen die wapenen van eere hebben, onder de 16 cohorten van het legioen van eere verdeeld zullen worden
27 messidor AN X, 2pp €15
xo92- 207
BESLUYT het welk beveelt de instellinge van een centraal directorium der militaire hospitalen, by den minister v oorlog
11 april 1806, 247pp €42
xo92- 16
BESLUYT Reglement vervattende nopens de artillerie
18 Pluviose AN VIII, 107pp €32
Tableau des départemens et des arrondissemens communaux de la République Francaise.
xo92- 265
BIJ, T S van der: Ontstaan en eerste ontwikkeling van den oorlog
Gron Wolters, 1929, Cloth 283pp €25
some und.
xo42
BRUNSWIJK, Hertog van: GOSSE, Pierre Frederik: Welkomst-groet aan … LOUIS, ---Veldmaarschalk van deese te grond gaande Nederlandse Staat. Met Graatsie geschreven,
den Haag, 1782, 8vo 16pp €55
P F Gosse boekverkoper der Heere Erfstadhouder. Gecorrigeerd door den advocaat Lullus, Gedrukt op de Haagsche Couranten drukkery; onder de zinspreuk mal gebooren, gaat nooit over.
xo89
BRUNSWYK, Hertog van: Verklaring van zyne …, comanderende een corps troupes van de koning van Pruissen, aan de inwoonders van de provincie van HOLAND[!!]
Gronngen[!, 1787, Folo 4pp €55
U h Frans
xo89
CHEURSACHSISCHE RIDDERSCHAP: l. l. in de vergaderinghe te Meissen ….. Aangaande Krijghs-expeditie…
Leyden Iacob Marcusz, 1620, 4to 8pp €25
xo75b
CLERCQ, Le: Beschouwinge over de Wet op Defensie.
dH vStockum, 1870, OW 12pp €8
dsh16
CONCEPT: of voorslagh ten regarde van de militie van syn Hoogheyt
Delf, SimJansz, 1650, 4to 8pp €20
Knuttel 6669
xo74b
CONSCRIPTION, Tableau des conscriptions de l'AN XIV
20 prairial AN XIII, 67/111pp €30
xo92- 54 + 55
COPYE: van brieven, memorialen, resolutien … wegens de werving van 16.000 man… .
NNp, 1684, 4to pp1-96 €40
xo76a
Culemborg-JONG, J D de: Culemborg in oorlogstijd. 1794-1795
E (G), 1953, 16pp €10
E (G), 1953
DECLARATIE: ende artiickelen vanden koninck van Vranckrijck tot het ophouden vande beroerte ende oorloge voorgevallen, ende het herstellen van de vrede in sijn koninckrijck
Rdm, Pieter van Waesberge…op't Steyger inde swarte, 1649, 4to 11pp €32
xo82-f
DECREET…militaire eerbewijzen in de havens en arsenalen der marine
42pp71 pp €10
xo92- 22
DEUTSCHLANDS HEERFÜHRER 1870: Fotografie op karton; 28+ 1(Wilhelm) !! Portretten. 62x100mm buitenmaat; 550x750mm binnenmaat.
Berlin Gari Krause, 1870, €40
Achterzijde, namen van de portrtetten. In MS: dr H Honnuft[?] Sept 1870
xo89
Elburg- HOEFER, F A: De vesting Elburg.
E (G), 1922, 22pp €18
E (G), 1922
ERASMUS: Oorlog
Adm WB, 1969, OW 56pp €6
d0027 (w dsh9)
FORBES WELS, P: De Nederlandse cavalerie
Buss vDishoeck, 1967, Ppbd ils 120pp €10
xo51
Groenlo- VEEN, J S van: Brief over het Beleg van Groenlo in Nov 1606
E (G), 1919, 5pp €5
E (G), 1919
H. van V: Den Vlaamsen Boer. Den Brugsen stedeling en den Hollandschen vrager… 'tZamenspraak raakende den Fransen oorlog tegen Vlaanderen en Brabant… .
Adm Jacob van Vinckel, 1667, 4to 24pp €60
xo74h
Hannover surrender=: RAGGUAGLIO… per la resa dello Stato de Hannover tra il … Richelieu… Cumberland Commandante delle Truppe Hannoveresi…
Roma, Nella stamperia del Chracas, preso S Marco a, 1757, 4to 4pp €20
xo76b
Harskamp-LIEFTING, H: Oproer in het leger te Harskamp
E (G), 1987, 28PP €15
oktober 1918.
E (G), 1987
HARTOGH,K de: De KON. MILITAIRE ACADEMIE
E Boon, 1900, 16pp 12 ills €10
xo69g
Hattem- HOEFER, F A: Een stukje krijgsgeschiedenis van Hattem
E (G), 1914, 30pp €18
E (G), 1914
HEMMEN, F M van: De Hoeven een omstreden boerderij in het Overbetuws inundatiefront van febr 1945
E (G), 1982, 22pp €18
EN: Nogmaals de Hoeven ….1984
E (G), 1982
HEMMEN, FM van: Huzarenstukje in het verdronken Niemandsland. Een Engelse militaire operatie aan het front van het Nijmegen Island febr 1945
E (G), 1990, 16pp €12
E (G), 1990
HOCH-KIRCHEN=: RELATION de la Bataille à HOCH-KIRCHEN en Lusace… sous les ordres du Feld-Maréchal Comte de DAUN…
Paris, Gallerie du Louvre etc, 1758, mod.brds 4to 8pp €25
Hoch-kirchen, Lausitz (Görlitz)
xo82-945g
HUGENHOLTZ, F W N: Ridderkrijg en burgervrede. West-Europa aan de vooravond van den 100-jarige oorlog
Hlm, 1952, Cl dj 182pp €12
dsh14
Jolles, J A: De schutterij van de Klingelbeek onder Arnhem, en toevoegsel (1934, 3pp)
E (G), 1933, 6 pp=9pp €8
E (G), 1933
JOLLES, J A: Eenige mededelingen over schutterijen.
E (G), 1937, 12pp €15
Bredevoort, Doorwerth, Gendt en Westervoort.
E (G), 1937
KADE, G: Generale fur den Frieden, Interviews
€10
ds001
KAN, J van: De vredesgedachte der middeleeuwen
AD OW, 1925, €18
d0038 (w de002)
KLEYNTJES, J: Mislukt plan van een inval in de Betuwe in 1606
E (G), 1934, 12pp €10
E (G), 1934
KRIJGHS-CAERTSPEL, Het groot -,: opgestelt door een Franschman met alle natien van Europa, [ A h eind: Eynde des eersten deels. ????]
Gedruckt in t jaer ons Heeren, 1667, 4to 28pp €35
xo74g
Kyz.Decreet…Organisatie van de raeden der marine, en aengaene het effenen van policie en regt aan boord vd schepen
22 july 1806, 33/39pp €38
xo92- 110
Kyzerlyk Decreet aengaende de ligtinge der Conscrits van het jaer XIII
2 germinal AN XI, 35,77pppp €25
xo92- 26
Kyzerlyk decreet betreklyk tot de ligtingen en organisatie van agt-en-tagentig cohorten van de borgerlyke wagten.
15 floréal AN XI, 80/109 €65
xo92- 424
Kyzerlyk decreet medebrengende de oprichtinge van Compagniën van de reserve.
7 floréal AN VIII, 35pp €39
xo92- 50
Kyzerlyk decreet: Reglement vervattende nopens de Revuën, de soldij, en de massen.
1 Floréal AN VIII, 19/39pp €30
Instellingen van minerale waters…. 8/39pp
xo92- 46
LEGER-PRAETJE: tusschen …Jan Soet, Klaes Swaerhooft en Jan Goet-hart, zynde drie Boeren met Keesje Maet en Broer Jochem, varende luyden met een bode, over den toestant van ons ruyters en soldaten
NNP, 1671, 4to 24pp €45
Knuttel 10603
xo76c
LIGT Bart de: De antimilitaristen en hun strijdwijzen.
dH Brochurendepot I A M V. , 1921, cloth 98pp €60
d0017 (of dsh17)
LIGTING van 1835: 1001 man, omslag van het contingent, tabel verdeling over de gemeenten
GS Limburg, 1835, 20pp €25
xo88d
LIJST: (Nominatieve) der leden van gemeenteraden, belast met militie en burgerwacht.
E BSB, 1835, 13pp €20
xo88c
Lyste: Lyste van d'Aentocht der Franse volckeren na Duynkerken (Geschreven uyt Ryssel na Utrecht)
Utrecht Ribbius, 1671, 4to tp+2pp €25
xo82-g
Magistraat Zutphen: betreffende oplichten van 2 burgers kinderen door pruysische soldaten
Stgener, 1729, Folio 6pp €45
Tas11
MARINE, ARTILLERIE de la: Arrête contenant organisation des troupes --.pp14-97
Paris,imprimerie de la République., 15 Floréal AN XI (1792), 8vp109pp €40
Bulletin des Lois 282 Tweetalig Frans en Nederl.
xo90
MISSIVE: MISSIVE van een Hollandsch Heer aan een zyner vrienden over de TWISTSCHRIFTEN van deezen tyd … … augmentatie der krygsmacht van den staat
Arnhem, Nijhoff enz, 1758, 8vo 31pp €40
xo77a
MISSIVE: MISSIVE van syne Hoogheyt… Geschreven in't Hooft-quartier tot Quaringnan[?] den 18 augusti 1674… Geadresseert aen de Heeren haer Ho:Mo: Gedeputeerde tot de secrete saecken
dH Scheltus, 1674, 4to 7pp €35
Knuttel 11074
xo74d
MISSIVE: van een edelman aen een van sijn vrienden op de gedane campagne in Vlaenderen en Duytslandt U hFr
NNp, 1677, 4to 11pp €35
Knuttel 11492
xo78d
Nederasselt-REMMERS, B WAM: Schadelijst van Nederasselt uit den oorlog van 1794
E (G), 1929, 36pp €22
E (G), 1929
NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE.: Panorama Krayenhoff. (Voor)ontwerp, reacties etc.
Utrecht Projectbureau, 2002/3, 4 vols OW Kaarten in kleur etc €25
Voorontwerp Linieperspectief, Ruimtelijk perspectief; Ontwerp; Commentaar stuurgroep op de ontvangen reacties, Ontwerp Linieperspectief: Aangepaste teksten en kaarten; Voorontwerp Ruimtelijk perspectief Nwe Holl Waterlinie.
Folio
Nijmegen- SCHEVICHAVEN, H D J van: Het dagverhaal van den ing. H J LOTICHIUS over het beleg van Nijmegen in 1794
E (G), 1919, 16pp €12
E (G), 1919
Nijmegen= SCHEVICHAVEN, H D J van: De Nymeegsche Landweer.
E (G), 1921, 22pp €18
E (G), 1921
PATRIOTS PRAETJEN,: 't Oprechte PATRIOTS PRAETJEN over het versterken van Utrecht. Tusschen Willem Stadman, Woute-troulander en Simon- sorger op den trant Raed trouwsaam en oprecht, ten dienste van 't gemeen…. . maer lieff voor yder een
Tot Uytrecht voor d'Uytrecht-lievende Uitrechtenae, 1672, 4to 8pp €25
Kn10221
vvv2n
POLITIQUEN MANTEL, Den,: opgeligt in't Princen leger door een Hollander, Zeeuw, Utregts-man en Fries.
Utrecht Cyprianus vander Gracht, nd, BIS Onafgesneden marge beschad. 12pp €25
xo83c
PROTEST van: Vrieslant tegens de wervinge, alsmede Middelburg,
NNp, 1684, 4to 4pp €12
xo76b
Reductie krijgsvolk=: Staten van Holland… aan …bysondere goede vrienden… [overige provincies] betr reductie krijgsvolk
NNp, 1650-[28 july], 4to 8pp €32
Knuttel 6680
xo82a
REGLEMENT nopens de organisatie der marine.
5 germinal AN XI, 57pp €15
xo92- 23
Renkum-JOLLES, JA: Twee schuttersgilden aan de rand der Veluwe
E (G), 1932, 12pp €10
(Renkum en Epe)
E (G), 1932
RESOLUTIEN-: Register, Extract u h - , St Gen Ver Ned, Reductie krijghsvolck
1650, 4to 6pp €40
Knuttel 6635
xo74b
RINGOIR, H: De Nederlandse infanterie
Buss vDishoeck, 1967, Ppbd ils 120pp €10
xo51
RÖLING, B V A: Over oorlog en vrede. Problemen van het atoomtijdperk.
Adm Bbij, 1963, OW 253pp €10
d0028 (w d0030)
Salm,van=: MEMORIE voorden Rhijngrave Van Salm met een inleyding van den uitgever
Uyt het Fransch vertaald, 1788, 8vo vi,39pp €90
Kn21809
xo85b
Schutters=: Het tweede en derde capittel der oude chronyken der schutteryen om de stad
Meppel Alexander Voogt, 1783, 8vo 16pp €18
Knuttel 20632
xo77a
's-Heerenberg-JOLLES, J A: De St Janscompagnie te 's-Heerenberg
1935, 6pp €5
x?
STEINMETZ, R: Oorlog of Eeuwige vrede
E De Gids, 1899, 24pp €12
xo68
Tiel- DRIESSEN, H L: De overgave van Tiel aan de Franschen op 7 januari 1795
E (G), 1926, 3pp €5
E (G), 1926
TOYNBEE, A J: Oorlog en beschaving.
Bussum Kroonder, 1952, cl. 184pp €12
dsh12
TROSÉE, J A G C: Eene aanvulling (W vd Bergh)
E (G), 1935, 22pp €18
E (G), 1935
TURENNE, de: Missive aen de …Ceurvorsten …aan de Rijn. …tot bescherminge van de Landen en steden van de Vereenighde Nederlanden …
NNp, 1675?, plano 17x28cm €40
xo78d
VEEN, J S van: De gevangenneming van Marten Schenck.
E (G), 1935, 14pp €10
E (G), 1935
VEN, A J van der: Oorlogsleed te Harderwijk, Elburg en Hattem in Januari 1795
E (G), 1933, 18pp €15
E (G), 1933
Venlo-MÜLLER, P: De oudste vestingwerken van Venlo.
E (G), 1959, 4pp €5
E (G) 1959
VOLLEDIG VERHAAL: wegens de roemruchte zeegepraal van UTRECHTS BRAAVE BURGERY in haaren Uyttocht naar de Vaart op een aanval Stichtsche militairen uyt het Regiment vd Grave van Efferen 9 may 1787
Boekhandelaren, 1787, 8vo 14pp €42
NotinKn
xo85b
VRYE GEDACHTEN: wegens de vermeerdering van 'slands krijgsmacht , beslooten met een aanspraak aan de Nederlanders, om hen te bewegen tot eene vreedzame onderwerpinge aan de besluiten van 's lands staten
NNp, 1800?, 8vo 40pp €32
xo77d
Wachtendonk-TROSÉE, J A G C: Een moeilijk begin.
E (G), 1934, 34pp €18
E (G), 1934
Wageningen- JOLLES, J A: De schuttersgilden van Wageningen
E (G), 1935, 12pp €10
E (G), 1935
Werving 16.000 man: REDENEN en motiven om aan te wijsen dat de bewuste --- niet kan gesustineert worden…Vrankrijk en Spanje.
1684, 4to 16pp front edge frayed €24
xo83a
YPEREN, R van: De Nederlandse militaire muziek
Buss vDishoeck, 1967, Ppbd ils 120pp €10
xo51
Zaltbommel- BECKERING V, H: De blokkade van Zaltbommel
E (G), 1927, 6pp €5
Wie was Gasparus de l'Arge, schrijver van het "dagboek"
E (G), 1927
Zaltbommel- BECKERING V: Het beleg van Bommel 1599
E (G), 1909, 21pp €15
E (G), 1909
Zaltbommel- HUYBERS, HFM en Jos KLEIJNTJENS: De blokkade van Zaltbommel in 1574. Dagverhaal van Gasaars de l'Agarge.
Arnhem,G.Quint, 1925, 113pp €24
Werken 2, 823.1-b
Zaltbommel= BECKERING VINCKERS, H: Zaltbommel, voor , tijdens en na de bezetting door de Fransen in 1672.
E (G), 1935, 48pp €22
E (G), 1935
Zaltbommel=: Verhaal van de verdediging van de Bommelerwaard…1794
E (G), 1932, 10pp €10
E (G), 1932
Zee-macht= Decreet betrekk.tot het naerzoeken en straffen der desertie van de zee, agtemagt
11 maart 1812, 36pp €35
xo92- 434
Zutphen- DOORNINK- HOOGENRAAD, M M: De vesting Zutphen in de 16de eeuw
E (G), 1953, 12pp €8
E (G), 1953
Zutphen- JOLLES, J A: De St.Antoniusgilden van Zutphen
E (G), 1940, 50pp €22
E (G), 1940