1. AVENEL, G. d'
Paysans et ouvriers depuis 100 ans.
Paris, Colin, 1913 25
OW loose 390pp
63 T163
2. BENVENUTI, B
Farming in cultural change.
Wag., THESES, 1961 45
OW tabellen 464pp
Onderwerp is Winterswijk 630T156
3. Bibliotheek OVER LANDBOUW
ingerigt door het Staetsbestuer: Gebruik van Kalk.
Brussel, Stapl., 1849 15
11x17cm Ow gone
44. 3pp 63T162
4. BLOM , D van
Boerenerfrecht m. n. in Gelderland en Utrecht.
E, PP, 1915 6
OW 50pp
630T158
5. BOSCH, I G J van den
Handleiding tot het doelmatig boekhouden op het landelijk bedrijf/
Middelburg Auer,1843 115
Printed boards Numerous tables
Awarded Zeeuwsche Cie van Landbouw.ADDED Gebruik door onderwijzers (4pp) 630 vet16
6. BRINKGREVE, Suze
Twee vriendinnen op de boerderij (Meisjesboek)
Alkm, Kluitm., c1920 8
Cl. Band en ills Rie Reinderhoff
63 T155
7. CAENEGEM, K van
Onze boeren verheerlijkt 1798-1898
Ieper, 1903, 32
(Mod wr pltn, 437pp
630 T158
8. CROMBACH, Ch [ED]
In het laboratorium vd Ned. Landbouw.
Wag,,1984 10
OW num fotografies by Rein Heij. 110pp
Uitgave bij gelegenheid van de 1000e promotie landbouwhoogeschool. 630= vet4
9. DIFFLOTH. P
Agriculture générale Labours et Assolements
Paris, Baillère, 1922 22
OW (Jugendstil)
151 ills (foto) 360pp 630.T157
10. DIJK, N H
Over pacht en pachtstelsels.
Adm, Mooij, 1859 35
OW TH59pp
63 vet16
11. ELSEN, G van den
De boerenstand of sociologie der boeren,
Helm., dReijdt, 1918 85
2 vols in 1 Hcl.
…. Een leerboek voor sociale cursussen en voordrachten. Het1e deel in 1e druk (1918, het 2de deel in eerste en enige druk 1912 630 T154
12. ENKLAAR, E C
Verhandeling over de wetenschappelijke beoefening van den landbouw.
Zwolle Tijl,1842 32
Printed wrapper AD 31pp uncut
630 vet16
13. FÈL, Eit/ TamàsHOFER
Proper peasants. Traditional life in a Hungarian village.
Chicago, Univ., 1969 45
OW 440pp 65 fotg
630T160
14. FREDERIKSOORD,
Jaarboekje Vereen. v. oud-leden G A van Swieten tuinbouwschool
PP, PP, 1920/1931 22
2 vols cloth
630 T154
15. GEDENKBOEK
der Nederl. Heidemaatschappij 1888-1913
Ah, PP, 1913 45
gr4to OW 232pp
Vele pl etc 14 essays i. a. Gesch der Ned HeideMij// Duinbebossing// Exoten/ ontginning// veencultuur/Zoetwatervisserij// Jachtrecht 630T164
16. GELDOF, W
Boerenwijsheid. Rijmen raadsels enz
Prisma, 6
630 T155
17. HAMMING, G
Een bedrijfsvergelijkend onderzoek op de zandgronden
Wag., L E I, 10
OW 106pp
Achtkarspelen/ Rijsbergen. Rapport 384 630 T158
18. HARTMAN, A J
40 jaren boerenleenbank 1896-1936 bank
Naaldw, PP, 1936 24
Cloth 142pp
"De Voorschotbank"Naaldwijk 630 T158
19. Haver=DILLEWIJN, Cvan
Die Lichtwachstumsreaktionen von Avena.
Adm,1927 20
OW plates and ills TH(Ut)275pp
630 vetG11
20. HELDER, J G M
De houding vd boeren in Bergeyk tgo landbouwvoorlichting.
Wag,1964 12
OW 56pp [Bulletin afd Sociologie)
630= vet7
21. HENDERSON, G
The farming ladder.
Lndn,1944 12
Cloth plates 181pp
63 vet14
22. HOFSTEE, E W
Rural life and rural welfare in the Netherlands.
dH, Staatsdr, 1957 30
Folio Cloth 364pp
Veel fotografiën en diagrammen Classic in sociologie 630 T157
23. JOODE, Ton de
Landleven. Het boerenbestaan van toen.
Adm, Elsev, 1981 30
Folio Cl, dj 239pp
Vele platen en ills in kleur en zw/w 630T177
24. KAINS, M G
Five acres & Independence. A practical guide to the selection, and management of the small farm
NY,1973 12
OW 401pp
630 vetG17
25. KLIJNHOUT, C C
Moderne landbouwpolitiek
Adm, Elsev, 1965 6
OW 163pp
630 T155
26. KNAPP, W H C
World dislocation and world recovery.
Lndn, King, 1935 35
Clotrh dj
Awarded by Int. Agricul. Inst. Agriculture as the touchstone of the economic world events. 630 T157
27. L E I
De Nederlandse landbouw in een groeiende economie
dH, LEI, 1965 20
4to cloth 138pp
630T160
28. LANDBOUW en Bankwezen.
Opstellen tgv 60-j. bestaan Coop. Centrale Boerenleenbank.
Eindh., CCB, 1959 10
Cloth 281pp
11 essays on raffeisen-banking Delhougne, vCampen, Claassens, Kriellaars, Bosman, Zijlmans, e. a. 630 T157
29. LANDONTGINING
Een middel ter wering der armoede.
Ldn, Mortier, 1850 65
OW 110pp
Nieuwe Werken der Maatschappij tot Nut van't Algemeen. Backstrip and a blanc corner f front pr. wr missing 630T164
30. LAVERLEYE, Em, de
De landbouwkunst in de Nederlanden: Noord-Nederland
Gent, Rogghé, 1867 25
H cloth
630T177
31. LEROY, Louis
Prix-courant pour l'automne 1898/ printemps 1899
Angers, PP, 1898 60
OW 40pp
"spécialement destiné aux horticulteurs-marchands des arbres fruitiers [ no 41] 630T164
32. LIMITS TO RURAL LAND USE.
Proceedings of an international conference Amsterdam 1989
Wageningen,1981 15
cloth 216pp
GMRA van Oort ,L M van den Berg, J G Groenendijk, AH H M Kempers editors IGU 630 vetG13
33. LOUWES, H D 
Redevoeringen 1930-1941
Groningen,1947 20
Cloth Portr 580pp Traces of use (GRONINGEN)
630 vetG6
34. MALAGUTI, F
Lecons de chimie agricole, professé en 1847
Paris, Dezobry, 1855 65
Dem veau 452pp
6 fold. letterpress tables 630t163
35. MARIS, A/R Rijneveld
Landbouw en platteland in een stroomversnelling
Hlm, ohn, 1963 10
OW 194pp
630T173
36. MINDERHOUD, G
Inleiding tot de landhuishoudkunde.
Hlm,1954 10
cl dj 252pp
630 vetG16
37. NEUMANN, J
Der allgemeine Hausarzt oder Belehrung….
Aachen, Roschüh, 1837 75
Hlr Backstrip gone 304pp
für Jedermann wie er seine Gesundheit erhalten und in Krankheit und Unfällen sich benehmen solle. 630 T155
38. PITSCH, Otto
Landbouwonderwijs in Nederland.
Gron, Wolters, 1871 22
OW 48pp
63T134
39. PLATENBURG, Th
Kleine boeren.in Nederland.
H’sum,1942 22
OW 139pp
630= vet7
40. POLDERS, L (ED)
De genoegens van het landleven. De mooiste verhalen
Utr/, Spect, 1999 9
OW 233pp
630 T155
41. SCHERMERHORN, W
De boeren in onze volksgemeenschap.
Ah,1934 20
119pp
sl foxed. Premier after the war. Readings V.P.R.O. 630= vet7
42. SILLEVIS, H A
De boer in zijn wereld.
Assen vGorcum, vGorcum, 1959 20
OW 230ppTHESES
De boerenbevolking van de N W Veluwe sociaal-typologisch beschouwd. 630 T155
43. TOISON d'OR, LA
KERVYN DE LETTENHOVE: Notes sur l'institution et l'histoire
Brux., vanOest, 1907 40
4to Plates 124pp
Backstrip sl dam. 630 T123
44. TOISON d'OR, LA
KERVYN DE LETTENHOVE CATALOGUE de l' exhibition de la --- à Bruges
Brux, vanOest, 1907 24
OW 281pp
630 T123:
45. VEENMAN’S AGRARISCHE WINKLER PRINS.
Wageningen/Adm Veeman/Elsevier, c1954 85
3 vols Cloth dj Numer ills
630= vetG2