Lijst met afkortingen
Geschiedenis Europa
Plaatselijke geschiedenis Nederland
Plaatselijke geschiedenis: Gelderland
Plaatselijke geschiedenis: Zeeland

Algemeen

1. SEIBERT,Ilse: Woman in ancient near East.
Lpg, 1974, 4to Cloth dj 112 plates many in colours 66pp  €30
xo59
2. ALBRECHT, Joh: Beiträge z. Geschichte der portugiesischen Historiographie des 16. Jahrh.
Halle, 1915, OW 129pp  €24
Historische Studien VI
dsh12
3. ARON, Raym.: Le grand schisme
Paris Gallimard, 1948, OW, dam. 345p  €12
dsh9
4. ARON, Raym.: Les dèsillusions du progrés
Par, Calmann-Levy, 1969, OW  €24
dsh9
5. BARKER, F en A: Ontdekkingsreizen in de oudheid
Rdm, 1971, 4to Ppbd dj vele ills ged  €10
ds003
6. BIERENS DE HAAN, H W Ph E vd: Het vraagstuk van de vooruitgang in de geschiedenis
Baarn Holl, 1917,  €10
dsh3
7. BOUMAN, P J: In de ban der geschiedenis.
Prisma,  €8
dsh19
8. CARLYLE, Thom: Past en present-Heroes and heroship
Lndn Collins, 2 vols sm8vo Cl  €15
ds005/10
9. CASSIRER, Ernst: Der Mythus des Staates. Philosoph. Grundlagen politischen Verhaltens.
Fischer T., 1885, OW 410pp  €20
d0025
10. COMERCHERO, V ed: Values in conflict. Christianity, Mar-xism, Psychoanalysis, Existentialism.
NY Meredith, 1970, OW 909pp  €25
43 essays
d0011
11. DUSSEN, W J Van der: Filosofie van de geschiedenis, Een inleiding.
Muiderberg Coutinho, 1986, OW 191pp  €15
dsh13
12. ELIAS, Norb.: Het civilisatieproces I
AULA, 376pp  €12
d0033
13. ELIAS, Norb.: Wandlunger der Gesellschaft/ Entwurf zu einer Theorie d. Zivilisation
Basel, 1939, OW 490pp  €45
Über den Prozess der Zivilisation II
dsh10
14. FABER, Karl-Georg: Theorie der Geschichtswissenschaft.
München Beck, 1974, OW 263pp 3 (Vermehrt  €16
dsh18
15. FREI, Daniel (ed. ): Theorien der internationalen Beziehungen.
München Piper OW 272pp, 1973, OW 272pp  €10
dsh24
16. GARDNER, M: Fads and fallacies in the name of science
NY Dover, 1957,  €25
Cl 363pp
dsh10 (w dsh9)
17. HARTMANN. Johannes: Das Geschichtsbuch von den Anfängen bis zur Gegenwart
Fischer Bucherei, 1966, OW 327pp  €8
xo47
18. Hegel= HESSING, J.: Philosopheren in de geest van Hegel en universitair onderwijs,
AD, 1933, OW 20pp  €10
d0035
19. Hegel= VOGEL, P: Hegels Gesellschaftsbegriff und seine geschichtliche Fortbildung durch Lorenz, Marx, Engels und Lassalle.
Lpg Pan-V, 1925, cl. 384pp  €8
pp336/372 INTENS UND . . . ; (= Kant- Studien Ergänzungshefte Nr. 59), Gekrönte Preisschrift
d0036
20. HELLENBACH, L B: De vooroordelen der mensch-heid op staathuishoudkundig, staatsk en maatschappelijk gebied. Vrij n. h Hoogduitsch E Hartogh Heys van Zouteveen.
Hlm vBrederode, 1883, OW (front) 387pp  €35
d0027
21. HOEKSTRA, D J (ED): Partijvernieuwing in politiek Nederland.
Alphen Samson, 1968, OW 218pp  €
xo53
22. HUIZINGA, J: 10 Studiën.
Hlm TjW, 1926, Cl 358pp  €25
dsh20
23. HUIZINGA, J: De mensch en de beschaving
Adm Veen, 1946, Ppbd dj 52pp  €8
Lux et Humanitas
dsh19/dsh5
24. HUIZINGA, J: De wetenschap der geschiedenis
Hlm TjW, 1937, Cl 139pp  €20
949.2 dsh13
25. HUIZINGA, J: Geschonden wereld.
Hlm TjW, 1945, hln 1) 242pp  €25
BIS: Tweede druk 1945 hcl 205pp
dsh9
26. HUIZINGA, J: Hoe bepaalt de geschiedenis het heden. Een niet-gehouden rede
Hlm TjW, 1946, OW 41pp  €15
dsh19
27. HUIZINGA, J: In de schaduwen van morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden van onze tijd
Hlm Tj. Willink, 1935, Cl 225pp  €15
dsh5 sl ex
28. HUIZINGA, J: In de schaduwen van morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden van onze tijd.
Hlm TjW, 1936, Cl 230 UND  €8
dsh9 verkm e ???
29. HUIZINGA, J: In de schaduwen van morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden van onze tijd.
Hlm TjW, 1935, Cl dj (besch) 230pp 4) OW  €12
dsh18
30. HUIZINGA, J: Mijn weg tot de historie.
Hlm TjW, 1947, ppbd (Ruggepl. ) 54pp  €10
dsh19
31. HUIZINGA, J: Natur und Geschichte im 18, Jahrh. 26pp IN: CORONA 5tes Jahr, nr 5
Zurich, 1935, OW dj 120pp  €28
Andere bijdragen: CROCE: Verteidigung d Poesie/ HvHofmannstahl: Defoe/
dsh19
32. HUIZINGA, J: Patriottisme en nationalisme in de Europeesche geschiedenis…
Hlm TjW, 1940, OW 111pp  €24
dsh19
33. Huizinga, Johan= VOLLGRAFF. C W: Herdenking van --.
Hlm, 1945, Portr 40pp  €25
dsh19
34. Huizinga= STEINHAUSEN, H: De toekomst der vrijheid.
Hlm TjW, 1938, Cl 264pp  €22
Inleidend woord J Huizinga
dsh20
35. KAEGI, Werner: als universeel historicus, 7 opstellen van en 2 over --
 €12
ills Inleiding Herman Noordegraaf
dsh18
36. KAUTSKY, Karl: Der Ursprung des Christen-tums. Eine historische Untersuchung.
Stuttg Dietz Intern Biblothek, 1919, Hcl 508pp  €30
Intern Bibliothek
d0030
37. KOSSMANN, E H: Politieke theorie en geschiedenis. Verspreide opstellen en voordrachten
Adm Bert Bakker Portr, 1987, Cl dj 507pp  €35
xo44
38. KÜPPERS, Waltraut: Zur Psychologie des Geschichtsunterrichts.
Bern, 1966, cl dj 150pp  €15
dsh19
39. MACAULEY, (Lord/Thomas Babington): Critical and historical essays A New edition
Lndn Longman…., 1870, Cloth (rug beschad ) 855pp  €20
dsh16
40. MANGER, J B: De Triple-Entente De internationale verhoudingen van 1902 tot 1909
Utr, 1934, OW 248pp  €15
Ned Comite Onderzoek oorzaken wereldoorlog
ds006
41. MOSKVICHOV, L N: The end of Ideology Theory: Illusions and reality.
Moscow, 1974, cloth dj 191pp  €15
Critical notes on a fashionable bourgeois conception.
dsh17
42. PIRENNE, H.: Geschiedenis van Europa.
Adm Veen nd, pocket 445pp  €8
ds005
43. ROMEIN, Jan: Gegist bestek. Aspecten van drie jaar wereldbestel.
Utr dHaan, 1939, Hcl fotogr op plaat 272pp  €16
dsh 16
44. ROMEIN, Jan: Het onvoltooid verleden.
Adm Querido, 1937, Cloth 283pp  €18
14 essays i. a. Gedachtrenover de vooruitgang/ Vossius/ Bakh vd Brink/ Tenhaeff Geschiedschr, interbellum/ Multatuli's tekort.
dsh18
45. ROWSE, A L: The use of history.
Pelican, 172pp  €10
dsh18
46. SCHAEFFNER, Claude: Weltgeschichte in Bildern. Wilhelm der Eroberer. Die Staaten des Mittelalters. Der 100. jähr. Krieg
Gondrom Bayreuth, 1981, Ppbd dj ills 191p  €10
xo49
47. SIMON, Pierre-Henri: L'esprit et l'histoire. Essai sur la conscience historique dans la littérature du XXe siècle
Paris, 1954, gr8vo OW 241pp UND en MS annotations  €15
Cahiers de la Fondation Nation. des sciences politiques
xo51
48. SNETHLAGE, J L: De zekerheid der geschiedenis vergeleken met die der natuurwetenschap (Casirer, Huizinga, Romein)
1941, OW 16pp  €18
dsh25
49. SNETHLAGE. J L: De zin van het wereldgebeuren in het licht van het Duitse Idealisme.
Schagen vh W F K [?], 1941, OW 32pp  €35
Inliggend Uitspraak van de Ereraad van de De Dageraad (vd Brink, (Anton) Constandse, M A Romers) tevens kritiek op de uitspraak tot vervolging door een Nederl. tribunaal [2 pp doorslag getypte tekst 1946)
dsh25
50. Snethlage=: ZIN DER GESCHIEDENIS, De
Assen vGorcum, 1942, OW 70pp) Bierens de Haan, Dooyeweerd mBrugmans, Snethlage, van Senden)  €18
dsh25
51. STEIN, Ludwig: Die soziale frage im lichte der philosphie: vorlesungen über soziologie und ihre geschichte
Stuttg Enke, 1923, Cl 592pp  €95
c25pp INTENS UND 4) umgearbeitete Aufl.
d0018
52. TOYNBEE, A J: Oorlog en beschaving.
Bussum Kroonder, 1952, cl. 184pp  €12
dsh12
53. TREVOR-ROPER, H R: Religion, The Reformation & social change. And other essays 2)
Lndn MacMillan, 1977, Cloth dj 487pp  €32
d0023
54. VOLTAIRE: Mélanges historiques
Paris Baudouin Frères, 1827, 3 vols printed wr, unc  €65
Oeuvres compl. De Voltaire avec remarques et des notes historiques scientifiques et littéraires Vol xxv/xxvii
d0013
55. WELLS, H G: A short history of the world.
Pocketb NY,  €12
dsh18
56. WELLS, H G: A short history of the world.
Penguin, 1937, Ppbd 318pp  €12
dsh19
57. WHITE. Theodore H: In search of history. A personal adventure
Lndn Jon Cape, 1979, Cl. Dj 561pp  €22
xo41