Lijst met afkortingen
Arnhem
Het kwartier van Veluwe
Het kwartier van Nijmegen, Betuwe
Het kwartier van Zutphen

Gelderland

1. Barton, Rogier = SENTENTIEN gepronuntieert by den Generalen Krijghsraedt der Ver. Ned. Tegens Jean Barton de MONTBAS , commissaris Generael van de Ruyterye ende Jacob Rogier Capiteyn
NNp, 1672, 4to 8pp  €45
Knuttel 6416, Zijn post in de Betuwe '…verlaten buyten Eedt, Eere, Plight… , Generalen Krijghs raad der Ver Nederlanden
xo74d 2x
2. BEEKELAAR,G A M: Gelderland tussen 1840 en 1850. Rapporten verslagen en andere stukken .
Hilversum Ver loren, 1997, Cl.dj 250pp  €25
Omtrent de toestand in de prov.Gelderland opgemaakt door de gouverneur 1840-1849Werken Gelre 49
Werken Gelre 3
3. Beltjes= GELDERS MENGELWERK.: Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland, aangeboden aan mr P J W ---.
Zutphen, 1979, OW platen 170pp  €15
c20 essays over Gelderse geschiedenis.
Werken 2
4. BEREDENEERDE INDEX: BEREDENEERDE INDEX op de Bijdragen en mededelingen (van Gelre) I-XL.
Arnhem, 1938, OW 263pp [Gelre werken 20]  €15
Werken 2, 3
5. BIJDRAGEN voor Vaderlandsche Geschiedenis en oudheidkunde. Verzameld en uitgegeven door Is. An. Nijhoff. Vol-I-X
Arnhem Is An Nijhoff, 1837-1856 , Oorspronkelijk karton (Uitslaan-de) lithograph. Platen CCP II,p663  €250
Voornamelijk gewijd aan Gelderland, Voortreffelijke medewerkers als Janssen (Archeologie), Heldring, Sloet, Molhuysen, Groen vPrinsterer, en vele, vele bijdragen van Is. An. Nijhoff etc Voor I A Nijhoff 1795-1863 o. m. NNBW II p1109
Bovenste plank
6. BOEKHOLT, P Th F M: Het Lager Onderwijs in Gelderland 1795-1858
Zutphen, 1978, OW pltn 406pp  €26
Gelderse Historische Reeks XI Oorspr Dissertatie Groningen.
949.282/a
7. Brantsen=WARTENA, R: Het archief van de familie Brantsen.
Arnhem, 1966, OW (uitsl) pl en ills 212 (+10 suppl) pp  €8
Rijksarchief in Gelderland
949.282/a
8. Catal tentoonst Nijm: SCHERVEN en potten uit zand en klei Vondsten uit Achterhoek, Liemers en Veluwe.
Nijm, 1982, ow Ills 28pp  €10
^823.08-b
9. COCHIUS, J M: Gelders zilver. Tentoonstellling Gemeente- Museum Arnhem 1951
Arnhem Gouda Quint, 1955, 20platen 174pp  €20
Werken Gelre 28
Werken Gelre 1
10. DIEPERINK, FHJ , DTh ENKLAAR, WJ ALBERTS: Studiën betreffende de geschiedenis van Oost-Nederland van de 13e tot de 15e eeuw.
Gron, 1953, OW 217pp  €16
i. a. : W Jappe ALBERTS: Gelders-Keulse betrekkingen 1460/5; Geldrische Arrestations-protokolle 1465/71 Bijdr Instit Middeleeuwse Geschiedenis Utrecht XXVI
949.282/b
11. DROST, J (ED): Gelderse plakkatenlijst 1740-1815
Zutphen, 1982, OW 256pp  €15
949.282/b
12. Gelderland in vroeger tijd.
Adm, 1742, (= Zaltb1964) 2 vols Talrijke (uitsl) platen, kaarten etc  €35
Hedendaegsche Historie of Tegenwoordige Staat XIII = Gelderland (Holland in vroeger tijd VI en VII) bewerking J A B M de Jong
949.282/b 2X
13. GELDERLAND, De provincie --. Lekturama
1986, 4to ppbd dj Talrijke photogr etc 142pp  €10
949.282/b
14. Geldersche volksalmanak: 11e jrg 1845 OW uncut. 3 grav. XXVIII, 240, IIpp
 €45
Doornspijk; Mariken van Nijmegen; Gelderse anecdoten
GVA
15. Geldersche volksalmanak: 12e jrg 1846 OW uncut 3 grav, muziekblad XXIV, 186pp
 €45
Ganzenbord; Heldring: Herinneringen kindertijd; Aardappelennnood
GVA
16. Geldersche volksalmanak: 13e jrg 1847 OW Gravure XXVI, 203pp
 €35
Gesch Veluwe 1480/3; Vergenoegde Tabaksrooker; Pinksterfeest Berg en Dal; Meister Boardman;
GVA
17. Geldersche volksalmanak: 14e jrg 1848 OW 2 gravures XXXIV, 166pp
 €35
Elb. Leoninus; Overbetuwsche huifkar (pl) ; Zutphen, Schipluden-gilde Elburg
GVA
18. Geldersche volksalmanak: 15e jrg 1849 2 gravures Luchtballon, Oudejaar) XXVI, 194pp
 €35
Hendrik van Zutfen; Heidensche bijgelovigheid; De Griftdijk...
GVA
19. Geldersche volksalmanak: 16e jrg 1850 OW Portr en uitsl plaat XXIV, 222pp
 €35
Blauwe Steen Nijmegen; vSchevichaven: De arme daglooner en zijn vrouw; Bijsel (Doornspijk) ; Groevenmalen; Karel V in Nijmegen
GVA
20. Geldersche volksalmanak: 17e jrg 1851 Carton 6 Lith. (4 in kleur) 248pp
 €45
J B Schonck; Een jong Arnhemmer in Adm; Ermeloo (Met 4 cos tuumpr. in kleur, Lith: De Kerk; De Schipbrug te Westervoort; Römer: Geschiedk meded. Deil; Wat de Batavieren aten en dronken;
GVA
21. Geldersche volksalmanak: 19e jrg 1853 OW 3 gravures XXIV, 244pp
 €
Overkwartier; Grunsfoort (pl) ; Heidenen in Gelderland; Hofhoorigheid
GVA
22. Geldersche volksalmanak: 20e jrg 1854 OW FC gravure XXIV, 244pp
 €
Plooierij, inz Nijmegen; ...stoffelijken en zedelijken toestand der daglooners en hutbewoners...Oldebroek; Hulkestein;
GVA
23. Geldersche volksalmanak: 21e jrg 1855 OW 3 plaatjes
 €35
De oude Wessels (JJCremer) , pl) ; S J vd Bergh Te Oosterbeek (pl) Vestingwerken Arnhem (pl) ,
GVA
24. Geldersche volksalmanak: 22e jrg 1856 OW 3 plaatjes en en lith in kleur
 €35
Arnhem 2 pl; liberalen; Gewelddadige ontvoering eener non uit. . St Clara bij Wamel; Deine-Meu JJ Cremer (pl) Wandelingen Epe (pl)
GVA
25. Geldersche volksalmanak: 23e jrg 1857 OW 2 lith plaatjes
 €35
Vrije onderwijzers verkiezing (Betuwsche novelle) ; Römer: Het Hooge Huis te Beest; 't Kriekende kriekske Een Betuwsche novel le door J J CREMER [!!!!] Steenen kruis (PL) Kasteel Hattem (pl)
GVA
26. Geldersche volksalmanak: 24e jrg 1858 OW2 lith plaatjes
 €35
Arnh. gilden (pl) Arbeidersliedje in het Tielerweerds; Doorwerthsche Bosch; Aan Ruurlo (Pl) Wie was zij (Reinald II)
GVA
27. Geldersche volksalmanak: 25e jrg 1859 OW 2 lith plaatjes
 €35
Het Wilhelmus te Eede (Pl) Huissen; Driel (Pl) Oldebroek
GVA
28. Geldersche volksalmanak: 26e jrg 1860 OW 2 lith plaatjes
 €35
Rozendaal (pl) , Cannenburg; Mettray (pl) ; De armen van Tuil
GVA
29. Geldersche volksalmanak: 27e jrg 1861 OW
 €35
Maarten v Rossem ( Portret) Hekerens en Bronk horsten De Nijmeegsche Kornalijn (Plaatje) v Dam v Isselt (portret]
GVA
30. Geldersche volksalmanak: 29e jrg 1863 OW [Oud-Arnhemse weelde bij openbare feesten; Mooi Grietje (Nijmegen 1672) . N Boerenkarmasse op de Veluwe; Witte Juffer van Montferland; Barneveld 2 lith plaatjes
 €35
GVA
31. Geldersche volksalmanak: 2de Jrg 1836 OW 37, 9 , 16, 32, 172, 2pp 2 gegrav pltn (ipv 3­ : Driekoningenfeest ontbr) Uitslaand gegraveerd muziek blad
 €35
Schuttersfeest te Huissen/Grafsteen Dode waard/'sGravendaal/ Öskeskermis/ Gendringen/Het dorp Driel
GVA
32. Geldersche volksalmanak: 35e jrg 1869 OW Hoofdred J C W Quack e a, Ah Nijhoff 2 lith plaatjes
 €35
Het slot Loevestein (Quack) De pedel der Nijmeegsche Akademie, Het dorp Driel; Diederik van den Ooije en Dina van Gent
GVA
33. Geldersche volksalmanak: 37e Jrg 1871 Hoofdred J C W Quack, Ah Nijhoff 1871 Gecartonneerd Uitsl plaat (Heldring en zijn gestichten) 182pp
 €25
Heldring e. z. werkzaamheden; Jonckers: Uit eene gesch der Over-Betuwe; Pannekoek: Slot Keppel; Doornenburg; Kostscholen te Elburg
GVA
34. Geldersche volksalmanak: 43e jrg 1877 OW 2 lith. (Huis te Bemmel; Engelenburg Herwijnen)
 €
Dorenweert; De heerlijkheid Hernen; Geslachtsregister Tulleken; Het Huis te Bemmel Watervloeden etc *35.-
GVA
35. Geldersche volksalmanak: 4de jrg 1838 OW 3 gegrav. platen (Eikenboom Doornenburg, Boerenhuysing Beekbergen, Huis Wildenborch) XXII, 235, Iipp
 €45
Woerd (onder Zetten) ; Nevelhorst (Didam) ; Veluweschans
GVA
36. Geldersche volksalmanak: 52e jrg 1886 OW Portret Zimmers en Neerbosch 206pp
 €35
Aan 't Uddelermeer; Verhuell: Wolter Zimmers; Aarssen: Veluwse kinderliedjes; SMITS De Weesinrichting Neerbosch; Dorpsfeest
GVA
37. Geldersche volksalmanak: 58e jaargang Met 3 plaatjes en uitsl tabel (VORDEN) OW 178pp
 €25
WERNER: Het kasteel Vorden= Predikantenlijsten Kerk en Kapel Avenzaath= M Schenk-Gevecht te Niftrik= Gikberg: Meikersen= Het feest der rozenmaagden (Roziers) te Tiel….
GVA
38. Geldersche volksalmanak: 5de Jrg 1839 OW 4, V, 15, 213pp 3 gegrav pltn; Uitsl gegrav muziekblad
 €45
Batenburg (grav) , Dodenwaard-Hien, Herveld, Betuws Meikersenlied...
GVA
39. Geldersche volksalmanak: 62e Jrg 1896 Hoofdred J C W Quack, Ah Gouda Quint 1896 OW 2 plaatjes (De Marsch 2x)
 €35
HOEFER: Grachten Hattem; Werner: Kasteel De Marsch; Klooster Nazareth; Grafkelder Buren. Quack: Klaas Klaassens
GVA
40. Geldersche volksalmanak: 64e Jrg 1898 Hoofdred J C W Quack, Ah Gouda Quint 1898 OW gekleurd plaatje (Doodenomroeper Nijmegen) Uitsl kaart in kleur
 €35
Hoog: Gelderland in het Frankische tijdvak; Berend van Hackfort; Doodenroepers te Nijmegen; De Geld. onlusten; Godert Pannekoeck
GVA
41. Geldersche volksalmanak: 65e jaargang Met 2 plaatjes (Hackfort) = OW 205pp
 €25
Berend van Hackfort= Het steedje Ter-Borg…Eene Bommelerwaardse vertelling= Zwaarddansers te Nijmegen, = Wolfraet van Marienthym (OB)
GVA
43. Geldersche volksalmanak: 9de Jrg 1843 OW (Rug ontbr) . 24. 200 , 2pp 3 gegrav pltn
 €45
NederBetuwe in 1538/Elburg/ Hemmensch kerkhof/Heumen, Malden, Groesbeek/ Holle Deuren (Berg-en-Dal
GVA
44. Geldersche volksalmanak: Eerste Jrg 1835 OW (Rug mist een stukje) . 37, 1 3, 16, 111pp 3 gegrav pltn (i. a. : Kleef (Couwenbergh)
 €55
Mei-Boom, Paaschvuur, Slichtenhorst over de Geldersche taal...
GVA
45. GELDERSCHE VOLKSALMANAK: GELDERSCHE VOLKSALMANAK 1835-1904 Arnhem Gouda Quint Oorspronkelijk omslag (1 jrg gebonden, enkele in oorspr carton)
Anhem, Gouda Quint, 1835, RUIM 200 meest lithographische platen  €875
COMPLETE SET Met 3 registerdeeltjes Enkele omslagen beschad [ruggen gebr of ontbr, Naam van de voorm eigenaar (Van Nispen) op enige jaargangen). Verder onberispelijk exemplaar
Algemeen
46. GELRE-GELDERN-GELDERLAND: Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre. 2 vols
2001, 4to Ppbd Talrijke ills meest in kleur 527+252pp  €180
De gouden eeuw van Gelre. Geldern, Histor Verein. Vol I met 50 essays, vol II is een catalogus.
949.282/c
47. HASSELT, G van: Oorsprong van het Hof van Gelderland.
Arnhem, Troost, 1793, Blauw carton; plaat; 157pp Onafgesneden  €75
949.282/b
48. HERWIJNEN, TPJ ea: Archieven Pr. Geld. Boerenbond 1896-1917
1917, 92pp  €12
Aartsdiocesane RK Boeren- en Tuindersbond c. s. 1917-1970// Geld Mij van Landbouw 1845-1870 en haar afdel. 1846-1991. Arnhem 1994 2 + 1 vols fol OW 55, Gelderse inventarissen 1, 32/33 LC Bijgevoegd inventaris 1976
822-1-c
49. HULSHOF, A: Oorkonden aangaande de betrekkingen der Geldersche vorsten tot Frankrijk.
Arnhem, 1912, OW 201pp (Werken Gelre 9)  €18
werken 1, 3x
50. JANSEN, K (foto) /C IPPEL: Gelderland monumenteel. Gelre' s verleden in foto's van nu.
Ede, 1976, OW fotogr 152pp  €15
28a hetzelfde 1981 3)
949.282/c 2x
51. JOOSTING, JGC: Historia Gelriae, auctore anonymo.
Arnhem (Gelre), 1902, OW (Werken Gelre nr2)  €30
werken?
52. KAREL v GELRE en zijn tijd. Tentoonstelling Arnhem: KAREL v GELRE en zijn tijd. Tentoonstelling Arnhem
1949, OW Front in kl. 46pp (Gelre)  €12
werken?
53. KAREL VAN GELDER: 1467-1538 en zijn tijd. Catalogus van de tentonstelling in hetgebouw van "Kunstoeening" te Arnhem 1949
Arnhem Gouda Quint, 1949, 43p  €12
Gelre
Werken Gelre 1
54. KUIJPER Gemeentekaartjes
in map  €
vv003
55. LEEMANS, W F: De grote Gelderse tollen en de tollenaars in de 18e...19e eeuw.
Zutphen., 1981, OW plts 127pp  €16
Gelderse Historische reeks XIV
949.282/c
56. LIMBURG STIRUM,: LIMBURG STIRUM, Geschiedenis der Graven van…
1961/3, 8 (ipv 9) delen Linnen  €275
I, 2 GEWIN, JPJ: Die herkunft... (Lothar, Berg) bis z Anfang 13. J. II, 1-3HULSHOFF, A L: Die geschichte...1200-1550 II, 4 Vogteigüterbesitz 1220-1335-1806//Bürgen Rheinland und Westphalen 1200-1550//Limburger Münzen 1212-1488. fold, ma ps, partly in cols. III, 1-3 SCHILFGAARDE, A P van: De Graven van Limburg Stirum in Gelderland en de geschiedenis hunner bezittingen. Deel I, 1 is later verschenen en bevat overzichten. Buck 300
Culemborg
57. MARTENS VAN SEVENHOVEN, Jhr A H: Een keuze uit zijn geschriften.
Arnhem, Gelre, 1977, OW Portr en ills 275pp  €22
O. A: Een adellijk gezelschap te BEESD in 1640/ Het Hof van Gelre/ Geschiedenis burgerlijke gemeenten in Gelderland… 1851/ De rechtspraak in… het Rijk v. Nijmegen/…
Werken 2, 2X
58. MEESTER, G A de: De Staten van Gelderland.
Adm, 1846, Oorspr carton ca 200pp  €30
Ex-Libris F C J Ketelaer. Overdrukken 'Tijdschrift van Van Hall" Schaars.
949.282/c
59. MEIHUIZEN,L S: De rekening betreffende het graafschap Gelre 1294-1295
Arnhem Gouda Quint, 1953, 174,131pp  €34
Werken Gelre 26
Werken Gelre 1
60. Neyborn= SENTENTIE van de Hove van Holland ten laste van Anastasia NEYBORN 25 Nov 1729… gestraft met worgpaal (doodstraf)
dH Scheltus, 1729 4to 18pp,  €90
Kn16782, Het verhaal van haar leven begint in Doesburg waar Anastasia 'moedernaakt' wordt aangetroffen en vervolgd; met avonturen rond de grens van Nederland en Duitsland (Ahaus-Roermond-Diemen zo ongeveer) Uitvoerig verslag van het onderzoek. , doodstraf voor een vrouw zelden, 10 rechters!
xo74d
61. OPPERMANN,O.: Kölnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunders.
Arnhem Gouda Quint, 1952, 140pp  €32
Werken Gelre 25
Werken Gelre 1
62. ORANJE-NASSAU: DE -- tentonstelling te Arnhem 1926
Arnhem Gouda Quint, 1926, 63pp  €8
Gelre
Werken Gelre 1
63. PROP, G: De historie van het oude Gelre onder eigen vorsten. (tot 1543)
Zutphen, 1963, Linnen dj ills 264pp  €15
949.282/c
64. Redactiecommissie: Honderd jaar Gelre, Vereniging tot Beoefening van Gelderse geschiedenis oudheidkunde n recht 1897-1997
Hilversum Verloren, 1997, Cl. Dj 304pp  €25
Werken Gelre 50 Jubileumbundel o red v EWJF Scholten,WTM Frijthoff PKA van F Iddekinge; F Keverlig Buisman
Werken Gelre 3
65. ROTTERDAMMER; 'tSAMENSPRAECK -Vervolgh- tusschen een Rotterdammer en een Geldersman over d'Hollandsche gepretendeerde vryheyt. Verdicht door H. V. V. . - Tweede deel Verhandelende de schrickelijcke geschiedenissen van den beginne de Arminiaensche beroerten…
'sHertogenbosch, in de Stadt Wesel, voor Hardebol , 1663, 4to 48pp  €60
(Joh Naeranus? Van Doorninck) 247)
xo74h
66. SCHILFGAARDE,A P van: Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre,graven van Zutphen/
Arnhem Gouda Quint, 1967, 223pp 143 ills on plates  €25
Werken Gelre 33
Werken Gelre 1
67. SCHRASSERT, J: Codex Gelra Zutphenanicus ofte handboek vervattende het summier van vele saecken de politie ende justitie in den Furstendom Gelre ende Graaffschap Zutphen betreffende.
Harderwijk Brinkink, 1740, 2 vols in 1 4to Perkament (rug be schad. ) LVI, 520pp , X IV , 558, XXIIpp Licht watervlekkig  €200
Voortreffelijk overzicht van het Gelders recht en rechtspraak. Het eerste deel alfabetisch geordend, het tweede deel bestaat uit jurisprudentie, charters, juridische documenten etc etc
949.282/c
68. SLICHTENHORST, Arend van: XIV boeken van de Gelderse geschiedenissen van't begin af tot aen de afzwering des Konings van Spanien, ...lands-beschrijving.
Arnhem Iacob van Biesen, 1654, Perk, 2 dubbelbl gravures, XIV, 115, (iv) , 596, (xx) pp  €420
Perkament met op beide platten een centraal ornament, met daaromheen fraaie vlakverdeling Met gegraveerde titel en 2 gegraveerde kaarten [Schenken schans (St Andries/De Voorn) en TIEL Plattegrond met rivieraanzicht daarboven] (Overige platen ontbreken) en talrijke heraldieke houtsneden in de tekst (Door N van Geelkerken) Nijhoff-vHattum 281 Haitsma Mulier-vdLem 444
folio
69. Slichtenhorst=BEERNINK,G:: De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Arend Slichtenhorst en zijn zoon Brant van Slichtenhorst stichter van ALBANY N Y
Arnhem Goude Quint, 1916, 280pp m pltn  €50
Werken Gelre 12
werken Gelre 1
70. SLOET, LAJW: Oorkondenboek der Graafschappen Gelre en Zutfen tot 1288
. dH, 1872/6 , Vol I Half perkament. Vol II ontbr Vol III Oorspr omslag (los) Index 2 vols  €100
949.282/d 2x
71. STAATS EVERS, W: Eenige conclusiën in belangrijke zaken, voor het Provinciaal Gerechtshof van Gelderland genomen.
Zutphen Willem Thieme, 1857, 2 vols in 1 Linnen (mod, front OW gebruikt)  €115
Is het domeinbestuur beregtigd tot het invorderen der pagten van de vicariegoederen in de Nederbetuwe?//en andere (63) Voor het merendeel " actuele rechtshistorische vragen" 'meerendeels tiendregten, erfpachten, grondrenten, markenverenigen en vis scherijen betreffende'. NNBW V 176. W Staats Evers Arnhem 1785-1864 verdienstelijk rechts geleerde. 1838-1855 procureur bij het prov gerechtshof.
949.282/d
72. STRUICK, J E A L: Gelre en Habsburg 1492-1528.
Utr, 1960, OW TH364pp  €28
Werken 2
73. TANGELDER, F B M: Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivelege in de 2de helft der 16de eeuw.
Arnhem Gouda Quint, 1955, 344pp, frontisp.  €35
Werken Gelre 27
Werken Gelre 1
74. TOT MEESTEN NUT ENDE DIENST VAN DE JEUGD.: Een onderzoek naar 17 Gelderse Latijnse scholen. 1580-1815
Zutphen, 1985, OW 360pp  €25
Geld Histor. Reeks XVI. Nijmegen, Tiel, Zaltbommel, Culemborg; Zutphen, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Groenlo, Borculo, Zevenaar; Arnhem, Harderwijk, Wageningen, Hattem, Elburg, Nijkerk.
949.282/d
75. TROSÉE,J A G C: Het eerste tjdvak van het verraad van Graaf Willem van den Bergh
Arnhem Gouda Quint, 1929, 336pp portret  €22
WerkenGelre 18BIS Omslag verkleurd 12.-
werken Gelre 1
76. UYL, W, F. J. den: De Lopikerwaard
Utr, 1963, 2 vols sm-4to OW ills maps 1 fol ded map XII, 488, 672pp  €185
I: Dorp en kerspel tot 1814. II: De Waterschappen.
Culemborg
77. VEN, DJ van der: Ons mooie Gelderland.
Adm, 1915, k18vo 2 vols Ppbd 62, 80 foto's op platen  €45
I: In en om Arnhem/Arnhem-Dieren/Arnhem-Wageningen/Nijmegen/ Gelre's Bongerd tusschen Rijn en Waal. II: De Achterhoek.
823.1-b
78. WESSELINK, J (red): Zoo is Gelderland. Het landschap, de steden en de dorpen.
Adm, 1941, 4to Half linnen talr platen en ills 296pp  €45
folio
79. WESTERMANN, JC: De rekeningen van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland 1394/1395
Arnhem, 1939, OW XXII , 268pp [Werken Gelre 21]  €25
Werken 2
80. Willem van Ber-chen=MOOY,A J de: De Gelderse kroniek van Willem van Berchen naar het Hamburgse Handschrift uigegeven over de jaren 1343-1481
Arnhem Gouda Quint, 1950, 203pp  €25
Werken Gelre 24
Werken Gelre 1
81. ZIJP, A: De strijd tusschen de Staten van Gelderland en het Hof 1543-1566.
Arnhem, 1913, OW TH XVI, 228, IV ( stell) pp [Oorspr uitg van het proefschrift]  €22
Werken 2, Werken1, 2x
82. ALBERTS, W Jappe: De Anti-Bourgondische politiek van hertog Arnold van Gelre in…1452-1456
E (G), 1950, 22pp  €15
E (G), 1950
83. ALBERTS, W Jappe: Nog een Gelderse kroniek te München.
E (G), 1954, 20pp  €22
E (G), 1954
84. ALBERTS, W. Jappe: De staten van Gelre en Zutphen tot 1459
Gron, 1950/6, 2 vols 4 platen  €48
949.282/a
85. Album Amicorum-STEPRAEDT, Walraven van,
E (G), 1913, 56pp  €35
Medegedeeld door E H van Doorninck
E (G), 1913
86. Barlaeus-BECKERING VINCKERS, H: Geuzenliederen
E (G), 1932, 32pp  €22
van Caspar Barlaeus Sr en een en ander over de Van Baerles.
E (G), 1932
87. BASTIAANSE, R en M EVERS: Ontwikkelingen binnen
E (G), 1986, 24pp  €18
het onderwijs aan de Gelderse Latijnse scholen in de 17de en 18de eeuw.
E (G), 1986
88. BEEKELAAR, G A M Van Staatkundig Dagblad tot
E (G), 1981, 34pp  €22
Mensen en achtergronden.
E (G), 1981
89. BEELAERTS van BLOKLAND, W A: De oudste lijst van Hollandsche leenmannen in Gelderland
E (G), 1926, 7pp  €5
E (G), 1926
90. BEELAERTS van BLOKLAND: Het wapenboek "Gelre"
E (G), 1910, 10pp  €10
Kritiek op de editie BOUTON
E (G), 1910
91. BELTJES, P J W: Het wapen van de souvereine provincie Gelderland en zijn voorgeschiedenis.
E (G), 1972, 53pp  €18
Vele ills
E (G), 1972
92. BOEKHOLT, P Th F M: De Gelderse Katholieken en de eerste fase van de schoolstrijd.
E (G), 1979, 20pp  €12
E (G), 1979
93. Bondam-MENTINK, G J: Rumoer rond de benoeming van mr A C Bondam tot Rijksarchivaris in Gelderland in 1905
E (G), 1972, 8pp  €5
E (G), 1972
94. BOOM, H ten: Een horoscoop van Adolf van Egmond,
E (G), 1979, 9pp  €5
Hertog van Gelre
E (G), 1979
95. BOSCH, ridder van ROSENTHAL, E J: De eerste geslaagde poging tot centralisatie
E (G), 1931, 14pp  €12
… in het Gelders Dijkrecht
E (G), 1931
96. CAPPELLEN tot de MARSCH, Robert Jasper en JANUS
E (G), 1995, 42pp  €20
Een patriotse messias op de Culliopoejemaipoejepoeki-eilanden.
E (G), 1995
97. Cappellen, Alex.van der- POELHEKKE, J J : Een paar kanttekeningen bij de 'Gedenkschriften' van -.
E (G), 1972, 50pp  €18
E (G), 1972
98. CHABOT, Juliette: Een geschil tusschen Anton van Bourgondië, hertog van Brabant en Reinald IV, hertog van Gulik en Gelre, in 1412 en 1413
E (G), 1943, 77pp  €22
E (G), 1943
99. CRAMER, H G D: Papiermakerij in vroegeren tijd.
E (G), 1911, 11pp  €10
E (G), 1911
100. DALEN, A G van: Van Bourgondië tot Oostenrijk, Gelre van 1477 tot 1483, naar de briefwisseling van OSWALD, Heer van Bergh.
E (G), 1960, 90pp  €15
E (G), 1960
101. De provincie Gelderland.
Lecturama, 1984, Folo ills Ppbd 132pp  €10
folio
102. DELAHAYE, A: Een nog onbekende Keulse kroniek van
E (G), 1953, 7pp  €5
Willem van Berchem [met Naschrift]
E (G), 1953
103. DRIESSEN, H L en A.Joh. MARIS: De instructiën voor de Gedeputeerden van Gelderland ter Generaliteit
E (G), 1954, 16pp  €15
E (G), 1954
104. DUNK, Thomas H von der: De financiering van de Rooms-Katholieke kerkbouw in Gelderland.
E (G), 1990, 24pp  €12
E (G), 1990
105. DUNK, Thomas H von der: Rijkswaterstaat en de Rooms-Katholieke kerkbouw in Gelderland.
E (G), 1990, 26pp  €12
E (G), 1990
106. EEGHEN, I H van: De kersentol te Arnhem in het midden der 16de eeuw
E (G), 1946, 10pp  €8
E (G), 1946
107. FOCKEMA ANDREAE, S J: Duitsche en fransche cartografie van Gelderland.
E (G), 1934, 3pp  €5
E (G), 1934
108. GIFFEN, A E van: Tumuli-opgravingen in Gelderland 1935/6
E (G), 1937, 12pp  €15
E (G), 1937
109. GLAZEMA, P: Oudheidkundige onderzoekingen in de provincie Gelderland ….1946 tot en met 1950,
E (G), 1951, 120pp  €22
Met veel platen e d.
E (G), 1951
110. GOUDA QUINT, P: Bibliographie van Gelderland
Arnhem, G.Quint, 1910, 804pp  €25
Werken Gelre 8 Vervolgdeel 1910-1925 (Werken 17) 15
werken
111. GRASWINCKEL, DPM: De aanstelling van Graaf Willem vd Bergh als stadhouder van Gelderland
E (G), 1925, 8pp  €5
E (G), 1925
112. HAAGEN, F W van der: Joris van der Haagen, kunstschilder
E (G), 1915, 16pp  €12
E (G), 1915
113. HAAK, S P: De Geldersche rijksmunten tot het begin der 17de eeuw
E (G), 1910, 70pp  €40
E (G), 1910
114. HAAK, SP: De Rijksmunten in Gelderland tot het begin van de 18e eeuw
E (G), 1912, 156pp 50pp  €40
E (G), 1912
115. HAAK, SP: Het oudste Geldersche wapen
E (G), 1917, 27pp  €20
E (G), 1917
116. HARDENBERG, H: De Rijnverdeling in den Romeinschen tijden in de vroege middeleeuwen
E (G), 1935, 20pp  €15
E (G), 1935
117. HARDONK, R: Wolter Hegeman (ca 1548-1582) Een Gelderse krijgsoverste uit het begin van de 80-jarige oorlog
E (G), 1975, 36pp  €18
E (G), 1975
118. HARTOG, M W: Prins Willem III en de hertogshoed van Gelderland 1673/5
E (G), 1978, 30pp  €15
E (G), 1978
119. HOEFER, F A /J S v VEEN: De commanderieën der Orde van St Jan … in Gelderland.
E (G), 1910, 56pp  €25
E (G), 1910
120. HOEFER, F A: De groote keurvorst als jongeling in Gelderland.
E (G), 1908, 20pp  €12
E (G), 1908
121. HOEFER, F A: Gelderse toestanden op het einde der 16de eeuw
E (G), 1908, 16pp  €10
E (G), 1908
122. HOEFER, F A: Oorlogsberichten uit Gelderland van oct 1794 tot jan 1795
E (G), 1913, 100pp  €20
E (G), 1913
123. HOGERLINDEN, J G A van: Dagboek van A W C de Keyser over de gebeurtenissen 1794/5 in Gelderland
E (G), 1915, 52pp  €24
E (G), 1915
124. HULSHOF, A: Oorkonden aangaande de betrekkingen dd 1912
Arnhem,G Quint, 1912, 200pp  €25
werken ?
125. Itinerarium Antonini-GALEN, J van: De betrouwbaarheid van het Itinerarium Antonini
E (G), 1956, 20pp  €18
E (G), 1956
126. KEPPEL, J R van: De bannerheeren van Keppel,
E (G), 1917, 40pp  €25
E (G), 1917
127. KOSTER, Simon: Vreemde speelders in Gelderland rond 1600
E (G), 1982, 26pp  €18
10 ills
E (G), 1982
128. KRUYSDIJK, Annemarie: Heksen in Gelderland.
E (G), 1981, 21pp  €15
Enige notities over het geloof in heksen en ….heksenprocessen in het algemeen en in Gelderland in het bijzonder
E (G), 1981
129. KUILE, G J ter: Criminaliteit en onveiligheid in Gelre … en het Sticht
E (G), 1949, 5pp  €5
E (G), 1949
130. LEENDERTZ., P: 4 Gelderse geschiedschrijvers met teekenstift en penseel [Rademaker, Pronk, De Beyer, Spilman]
E (G), 1926, 8pp  €10
E (G), 1926
131. LEIJDEN, F: Landwegen en wachtplaatsen in Gelderland
E (G), 1942, 20pp  €15
E (G), 1942
132. LENNEP, M F van: Dagboek van een reis in Gelderland door Jacob van Lennep
E (G), 1921, 18pp  €10
E (G), 1921
133. LEYDEN, F.: Plaatsnamen op -ingen en -hem in Gelderland/
E (G), 1944, 16pp  €12
E (G), 1944
134. Linge-LAMPING, W A: De Lingequaestie.
Rdm, 1889, OW Folding map TH191pp  €45
826.3
135. Lubbert Adolf Torck, een 18de eeuws Gelders Staatsman in zijn verhouding tot Willem Bentinck 1741-1756
E (G), 1980, 27pp  €12
E (G), 1980
136. LUDGER(Sint) BERKUM, A van: Sint Ludger en zijn betrekkingen met Gelderland
E (G), 1967, 19p8 pl  €12
E (G), 1967
137. LUTTERVELT, R van: Het portret van Hertog Karel v. Gelre in het gemeentemuseum te Arnhem
E (G), 1960, 12pp,14 ills 10  €12
E (G), 1960
138. Maarten van Rossem= LUTTERVELT, R van: De Portretten van Marten van Rossem
E (G), 1959, 14pp,13 ills op pl.  €12
E (G), 1959
139. MARIS, A Joh: Bezigde Graaf Reinald I in 1299 den Fransen Hofstijl of Paasstijl?
E (G), 1969, 7pp  €4
E (G), 1969
140. MARIS, A Joh: De raadkamers of hoven van Karel den Stoute in Gelre en Zutphen 1473-1477
E (G), 1957, 56pp  €30
E (G), 1957
141. MARIS, A Joh: Prins Willem III en het provisionele regeringsbestel in Gelre en Zutphen van 1674
E (G), 1981, 36pp  €15
E (G), 1981
142. MARS, K: Het geslacht 'Van APELDOREN"
E (G), 1958, 60pp  €15
E (G), 1958
143. MARTENS van SEVENHOVEN, A H: Een betalingsordonnantieboek van Hertog Eduard (1370/1)
E (G), 1927, 22pp  €18
E (G), 1927
144. MARTENS van SEVENHOVEN, A H: Eenige opmerkingen over de vorming van het graafschap Gelre.
E (G), 1933, 22pp  €20
E (G), 1933
145. MARTENS van SEVENHOVEN, A H: Schets van de geschiedenis der burgerlijken gemeenten in Gelderland voor… 1851
E (G), 1921, 50pp  €20
E (G), 1921
146. Martens van Sevenhoven: 's Landschaps vermogen tijdens de Republiek
E (G), 1917, 18pp  €12
E (G), 1917
147. METSELAARS, HJAHG: De totstandkoming van het Rijksarchief in Gelderland. [1876 / 1877]
E (G), 1978, 20pp  €15
E (G), 1978
148. MEYER, G M de/E W F vd ELZEN: Wel en wee van Gelres geld.
E (G), 1980, 30pp  €18
Munten en muntkoersen in de 14de en 15de eeuw.
E (G), 1980
149. MIJLAND, H J M: Inventaris archief Gelderse Mij van Landbouw 1845-1941
Arnhem Rijksarchief, 1976, OW Stencil 99pp  €12
folio
150. MOORMAN VAN KAPPEN, O: De Bataafse omwenteling in Gelderland.
E (G), 1996, 14pp  €10
E (G), 1996
151. Oldenbarnevelt, mr Johan van- ZWEERS, J H F e.a: Gelderse rechters in het proces tegen mr Johan van Oldenbarnevelt
E (G), 1981, 19pp  €15
E (G), 1981
152. PELZERS, E: De Stichting 'Het Gelders Landschap' Haar oprichting en eerste levensjaren.
E (G), 1994, 15pp  €10
E (G), 1994
153. Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. INDEX Uitg "Gelre"
Arnhem G Quint, 1937, 48pp  €24
Werken 2
154. ROSENFELD, Paul: De briefwisseling van Philippe de Montmorency… Stadhouder van Gelderland met Philippe II….en Marg. van Parma (1555-1560)
E (G), 1953, 62pp  €32
E (G), 1953
155. SCHEVICHAVEN, H D J: Eer Gelre was. (Van de 8ste tot de 11de eeuw)
E (G), 1912, 89pp  €25
E (G), 1912
156. SCHEVICHAVEN, H D J van: De wording der Historia Gelrica. Merula, Luntius, Pontanus 1597-1638,
E (G), 1909, 76pp  €35
E (G), 1909
157. SCHEVICHAVEN, H D J: Bijdrage tot de geschiedenis Van den handel van Gelre voor 1400 en zijn betrekking tot de Hanze.
E (G), 1910, 148pp  €40
E (G), 1910
158. SCHEVICHAVEN, H D J: Kerkgebouwen op het latere Gelderse grondgebied vóór 1300.
E (G), 1915, 18pp  €12
E (G), 1915
159. SCHILFGAARDE, A P van: De onderwerping van de Geldersche bannerheeren aan den Roomsch-koning
E (G), 1929, 12pp  €10
E (G), 1929
160. SCHILFGAARDE, A P van: Het testament van hertog Karel en zijn afstammelingen.
E(G), 1950, 30pp  €18
E (G) 1950
161. SCHMIDT, Ferd: Architektonische Reiseberichte über das Gelderland vor 200 Jahren
E (G), 1924, 12pp  €15
E (G), 1924
162. SLOET, JJS: Regeling van enige punten betr. den werkkring en de bevoegdheid van het Hof 11 maart en 4 juni 1544
E (G), 1909, 12pp  €10
E (G), 1909
163. SLOET, JJS: Toestand der domeinen, landsheerlijke inkomsten en gerechtigheden in het land van Gelre in 1543
E (G), 1908, 35pp  €28
E (G), 1908
164. SLOET, L A J W: Bijdagen tot de kennis van Gelderland,
Arnhem IsAn, Nijhoff & Zn, 1852-1855, Mod. Hcalf 512pp  €125
825sup3
165. STARING van den Wildenborch- STARING, A: De portretten van den dichter ----
E (G), 1940, 10pp  €15
Veel ills Bij de herdenking van zijn overlijden 18 augustus 1840
E (G), 1940
166. Staring-SLOTHOUWER, G M: Staring als foederalist
E (G), 1912, 4pp  €5
E (G), 1912
167. STORM BUYSING, B D: Een reis te paard door GELDERLAND (1801)
E (G), 1936, 11pp  €10
E (G), 1936
168. THYSSE, J P: De IJsel.
Zaandam, 1916, 4to Hcl Map, ills and 144 mounted plts in cols by Wenkebach, Voerman, Edz Koning  €35
^824-a
169. TROSÉE, J A G C: Eene aanvulling (W vd Bergh)
E (G), 1935, 22pp  €18
E (G), 1935
170. TROSÉE, J A G C: Was Georg Oeglein Westfaler of Sakser?//Weer iets over George Oeglein[1934,3pp] Ee
E (G), 1930, 3,6pp  €8
E (G), 1930
171. VEEN, J S van: Hertog Adolfs Eerste regeeringsjaar
E (G), 1924, 42pp  €18
E (G), 1924
172. VEEN, J S van en A P van SCHILFGAARDE: De raden of Hoven van Karel den Stoute in Gelderland.
E (G), 1933, 16pp  €12
E (G), 1933
173. VEEN, J S van: "Informatie" betr de gebeurtenissen uit de jaren 1477 en 1478
E (G), 1934, 21pp  €15
E (G), 1934
174. VEEN, J Svan: Bijdragen tot de geschiedenis der jaren/1466/ 1467 en 1468 1929
E (G), 1929, 59/82pp  €28
1466 is 1928
E (G), 1929
175. VEEN, J Svan: De laatste regeeringsjaren van Hertog Arnold 1450-1465
Arnhem G.Quint, 1929, 160pp  €20
Werken Gelre 14
Werken 2, 2x
176. Veen, JS van: MARGARETHA VAN PARMA, Briefwisseling met Charles DE BRIMEU 1560-1567
Arnhem G.Quint, 1914, 630pp  €45
Charles de Brimeu, Graaf van Megen, Stadhouder van Gelderland en i.a.van Luxemburg, In het licht gegeven JSS van VEEN. Werken Gelre 11
Werken 2
177. Verhuell, Maurits [1787--1860]- TURKSMA, L: Uit --- Gelderse herinneringen
E (G), 1993, 20pp  €12
E (G), 1993
178. VEUGELERS, M H en J M NIJSTEN: De samenkomst van hertog Arnold en zijn zoon in 1459.
E (G), 1990, 10pp nb5  €
Een nieuwe lezing van een Gelderse tekst.
E (G), 1990
179. Voeth, Gerrard-TROSÉE. JAG C: --voorbereider, verdediger en propagandist der Unie van Utrecht
E (G), 1934, 14pp  €12
E (G), 1934
180. VOLLGRAF, C W: De waterwerken van Drusus in Nederland
E (G), 1939, 22pp  €15
E (G), 1939
181. VREDENBERG, J: Architect Hendrik Fels en de Prov. Gelderse Electriciteits Maatschappij
E (G), 1996, 20pp  €10
E (G), 1996
182. VRIES, W de: De oorsprong van het geslacht der Graven van Gelre
E (G), 1946, 27pp  €18
E (G), 1946
183. WAARDT,H de en W de BLÉCOURT: DE regels van het recht. Aantekeningen over de rol van het Gelderse Hof bij de procesvoering inzake tovenarij 1543-1620
E (G), 1989, 26pp  €15
E (G), 1989
184. Wijnbeek-Reinsma onderwijs in Gelderland
E (G), 1974, 36pp  €18
E (G), 1974
185. ZIJP, A: De rechterlijke organisatie van Gelderland in de 16de eeuw
E (G), 1913, 8pp  €5
E (G), 1913
186. ZIJP, A: Gelderland en de scheepvaart door de Sont in de 16e eeuw.
E (G), 1911, 5pp 5  €5
E (G), 1911
187. ZIMMERMANN, W Th C: Gelderse goud- en zilversmeden
E (G), 1953, 5pp  €5
E (G), 1953