Limburg en Duitse grensplaatsen
Nijmegen
Rijk van Nijmegen
Land van Maas en Waal
Betuwe
Culemborg, [Graafschap] Buren, Beesd en Rhenoy, Marienwaerdt
Bommelerwaard
Overkwartier/N. Limburg, Roermond en hoger
Kleve, Zyflich, Elten, Emmerich
Duitse grensplaatsen, Wesel, Geldern, Julich etc

Gelderland - algemeen
Arnhem
Het kwartier van Veluwe
Graafschap - Liemers

kwartier Nijmegen - Limburg en Duitse grensplaatsen

1. BECKERING V, H: De verheffing tot erfstadhouder van -- in de 3 grote steden van het kwartier van Nijmegen; Nijmegen Tiel en Salt-Bommel
E (G), 1927, 30pp  €22
E (G), 1927
2. BERG, Riem vd: Bètuwsche brókskes.
Zetten, 1991, OW ills 96pp  €15
^823.08-a
3. BUURMAN, D J G: Schets van de opeenvolgende bestuursindelingen in Gelderland voor de invoering van de provinciale wet van 1850: Inleiding en verantwoording
E (G), 1958, 28pp  €12
E (G), 1958
4. CAPELLEN (van der [POLL]: De Capella.
Adm, 1788, 126pp  €22
Uitvoerige genealogie etc pp148-180 betreft J D Capellen vd Poll. Artikel uit Jac. Kok's Vaderlandsch Woordenboek
^823.3
5. CAPELLEN= Schilfgaarde, AP van: Inventaris der archieven van de Familie Van der --.
Arnhem, Priv publ, 1976, Folio 232pp  €16
Gelderse inventarissen 6
^823.4-a
7. CREMER, J J: Distels in het weiland. Over-Betuwsche vertellingen Ingeleid H J Eijsens.
dH, 1865, (= 1980) sm4to Ppbd Talrijke ills en platen 44, 242pp  €25
Facsimile uitgave met uitvoerige inleiding.
^823.08-a
8. CREMER, J J: Gedichtjes.
Adm Funke, 1874, Linnen, titel en ornament in goud en zwart 92pp  €36
J J Cremer Arnhem 1827 [Driel] -dH 1880 NNBW 4, p473/5 Eerste druk. Enkele onvolkomenheden.
^823.08-a
9. CREMER, J J: tPauweveerke- 'tKriekende kriekske-Kruuze muntje.
Ldn zj, , OW 78pp  €5
^823.08-a
10. De schaapherder-- Met ong. 400 ill (vaak hele pag) naar Jan de JONG.
Bussum, , 4to 4 vols in 1 Linnen  €25
Kantteekeningen en beschouwingen J. A. L. Lancee X, 634pp
^823.08-c
11. De schaapherder.--- Verlucht door Bob BUYS.
Adm Bigot & Van Rossum, 1940, 4to Ppbd dj 730pp  €25
Verzorg. Halbo C Kool, spelling, stijl, bekort vlgs Jonckblo et. 92a IDEM slordig ex *15
^823.08-c 2x
12. DELAHAYE, A: De werken van Willem van Berchem.
E (G), 1956, 20pp  €15
E (G), 1956
13. GIJSWIJT-HOFSTRA, M: Wijkplaatsen voor vervolgden. Asiel verlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en Ijsselstein …. 16e/18e eeuw.
Dieren, 1984, linnen dj ills TH246+1pp  €25
^823.4-a
14. H. van A: Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte over de tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw.
Tiel, 1882, cont. brds 287pp --OW 258pp 2 vols  €65
De Kempenaer col. 215; tBrink: NNederland IIIp440/1; NNBW IV 566/8 H. van A = A. W. Engelen (Hendrik v Appeltern) 1843-1877 kanton rechter in Tiel, 1849 lid 2de Kamer. (fractie Thorbecke)
^823.5 2x
15. H. van A: Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte over de tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw. Herinneringen van vroeger en later leeftijd en aan gedenkwaar dige land- en tijdgenooten. Ten vervolge …
Tiel, 1882, cont. brds 287pp  €35
^823.5
16. HEEL, Caspar van: Drie notariële protocollen uit Zaltbommel, Zutphen en 'sHeerenberg.
Arnhem, 1982, kl folio 5 platen 86pp  €15
823.1-b
17. MALSEN, Adriaan van -- en Hillegonda van HEYNINGEN;: Huwelijkszangen ter bruilofte van, gevierd den laatsten van Grasmaand 1713
1713, 4to Rijk verguld schildpadleer met linten, 28pp  €320
Stempel en inscriptie Familie-archief van Oordt (Johanna van Oordt was een afstammeling) Zie Navorser :
^823.08-a
18. MARIKEN VAN NIEUMEGEN.: MARIKEN VAN NIEUMEGEN. [Programma?]
4pp repr houtsnede en tekening Chris Geijsberts (Uitg Dekker& van deVegt]  €5
^823.5-f
19. MEIJ, P J: Over de lotgevallen van de Gelderse landsheerlijke privilegebrieven.
E (G), 1959, 15pp  €8
E (G), 1959
20. MEURS, B van: De vroolijkheid en het lachen.
's-Bosch, 1897, OW 157pp 3)  €15
3) vermeerderd Omslag beschadigd
^823.08-a 2x
21. MEURS, B van: Kriekende kriekske.
Adm Langenhuyzen, 1952, linnen 128pp  €15
Inleiding B van Meurs (Achterneef) BIJGEVOEGD Idem" Letterkundige termen en begrippen
^823.08-b
22. MEURS, B van: Kriekende kriekske. Betuwsche gedichten.
'sHert Kath Ills, 1900, Half linnen 128pp  €10
slordig ex
^823.08-b
23. MEURS, B van: Kriekende kriekske. Betuwsche verzen
Adm RK Boekcentrale, 1917, linnen Portret 167pp  €15
Inleiding W de Veer 5)
^823.08-b
24. MEURS, B van: Lezingen. De vroolijkheid en het lachen. De neus beschouwd op het gebied der physiologie… Het niezen.
Utr vRossum, 1875, Omslag ontbr. 152pp Nieuwe uitgave  €18
^823.08-a, ^823.08-b
25. MEURS, B van: Lezingen. Slaap, droom, nachtmerrie, droomuitlegging, slaapwandelen.
Adm de Haas, 1905, OW (Rug ver sterkt 247pp  €22
^823.08-b
26. MEURS, B van: Rijm en zang. Vijftig vroolijke stukjes
. Utr, 1873, klein8vo OW (Alleen front, beschad) 10 charmante litho's van B van Meurs 182pp 4) vermeerderd  €30
^823.08-b
27. MEURS, B van: Verhandelingen. Kuilenburg, Blom en Olivierse Neus, niezen, bliksem, anagram, slaapwandelen.
1890, OW 248ppNieuwe uitgave  €18
Iets vlekkig
^823.08-b
28. MODDERMAN, P J R: Het probleem van de Romeinse wegen in het rivierkleigebied
E (G), 1952, 14pp  €10
uitvouwb kaart …
E (G), 1952
29. NIEBOER, AT: Het witte huuske.
Adm Meul, 1918, Ppbd ( rug ontbr) ills 269pp  €8
^823.08-b
30. NIJHOFF, I A: Mededelingen betr het voormalig ambtsman-. rigter- en dijkgraafschap.
Arnhem, 1846, 43pp  €22
Overgenomen uit de Bijdragen... Eigenaarsnaam: E A Jordens.
^823.5
31. Nijmegen= GORISSEN,F: Stede-atlasvan Nijmegen
Arnhem Gouda Quint, 1956, 4to vele ills e.d. 164pp  €75
Werken Gelre 29
Werken Gelre 3
32. Nijmegen-SCHEVICHAVEN, HDJ van: Uit het huishouden van een Nijmeegsche kanunnik in troebele tijden. (1563-1592)
E (G), 1914, 64pp  €25
E (G), 1914
33. Nijmegen-SCHEVICHAVEN: Een goedkoop reisje Deutz-Arnhem-Deutz 1003
E (G), 1915, 10pp  €8
E (G), 1915
34. POESIE. Album: POESIE. Album Fraai gedecoreerde relief-stempelband (Zilver en groen) met slot.
c1885/9, Titelpag in kleuren, snede verguld. Gedichten IN HANDSCHRIFT gedateerd Nijmegen ... (Lieve Clarie...Nolet) met decoratie in kleur *45.  €45
^823.5-a
35. Rijswijk(G)-HOLWERDA, J H: Een woerd te Rijswijk
E (G), 1917, 26pp  €18
E (G), 1917
36. SCHUTTE,O: De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen..
Zutph, 1975, OW 23 ills op pltn 272pp*  €20
Gelderse Historische Reeks VI
^822.11-a 2x
37. toeristenkaart ca 1950 1: 200.000
Nivea, 1950,  €5
^823.5-f
38. Verwaayen-JANSSEN, G B: Verwaayen een naam in steen. Een vergeten steenbakkers-geslacht in herinnering teruggebracht
E (G), 1979, 28pp  €12
E (G), 1979 ^823.4-b
39. VRIES, W de: Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland
E (G), 1952, 40pp  €25
XI-XVII De rechtsgebieden in het land tusen Maas en Waal
E (G), 1952
40. VRIES, W de: Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland
E (G), 1953, 4pp  €
XIII-XIV De hoge of bannerheerlijkheid Batenburg (Batenburg, Horssen, Leur)
E (G), 1953
41. VRIES, W de: Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland
E (G), 1953, 18pp  €25
XII De hoge heerlijkheid Balgoy (Balgoy en Keent)
E (G), 1953
42. VRIES, W de: Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland
E (G), 1953, 4pp  €
XIII Stad en heerlijkheid Batenburg
E (G), 1953
43. VRIES, W de: Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland IV-X
E (G), 1950, 30pp  €25
lV:Hemmen/ V:Indoornik/ VI:Homoet/ VII:Loenen en Wolferen/ VIII: Ressen en Doornik/ IX:Gent/Xmeinerswijk
E (G), 1950
44. VRIES, W de: De hoge Heerlijkheid Lienden, Leede en Oudewaard.
E (G), 1960, 10pp  €8
Bijdr.tot de geschied. Van het rechterlijk bestel in Gelderland xxii
E (G), 1960
45. OP DE TOEKOMST GEBOUWD Uitgeg t g v het 65-jarig bestaan Aannemersbedrijf vh G Tiemstra en Zn te Nijmegen
Nijmegen PP , 1968, 4to cl vele ills  €15
vvv2

Nijmegen

46. ADRIAENS, FHMC: De magistraat van Nijmegen en de armenzorg, 1750-1800
1956, 84pp  €12
^823.5-c, ^823.5-f
47. Arnold, Hertog= ALBERTS, W Jappe: Stukken betr. de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458/9) uitgegeven.
Utr, 1952, Linnen 63pp  €18
Werken Historisch Genootschap III, 79 (OW 15)
^823.5-e, ^823.5-f
48. BASSO I: Baspartij, Liebe und Gnade - Fr Otto
1861, OW 70pp  €15
Omslag met getekend vignet 'Nijmegen' (Stempel liedertafel Utrecht) Gelithogr.
^823.5-f
49. BORKENSTEIN, JF (Lt. ) en JHC STUMPEL (Lt): Sententie van de krijgsraad van 15 juni 1753.
1753, . E46pp cont wr  €40
(= pp699-744) vd Nederlandse Jaarboeken Aug 1753. Koster F A Veltkamp-mishandeld en bedreigd (in de Karregas) -wordt beschuldigd van SODOMITERY, en 'wat in die zaek tusschen de dominees (refer Merkes) en de Vrye Metselaers was voorgevallen'.
^823.5-c
50. Brugghen, Mr JJLvd= VRIES Jzn, Jeronimo de: Ter nagedachtenis van Mr JJLvd Brugghen
1867, OW Gegraveerd portret (DJ Sluiter) 22pp  €18
NNBW 1, 484/6 (Savornin Lohman) " Dr Matthias de Vries vdS" Op (Jaarb Magdalena) " Schoolstrijd" Nijmegenaar o. a. Klokkenberg
^823.5-c
51. BUEREN, A Lammerts van: Het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen.
Nijm, 1967, Ppbd ills 74pp  €12
^823.5-f
52. Canisius-HOECK, F van: Peter Kanis van Nijmegen.
E (G), 1927, 3pp  €5
E (G), 1927
53. Criminaliteit van Stad en Land. Nijmegen en omstreken. .
Utr/Nijm, 1949, Omslag ontbr Diagr en krtn 460pp  €45
^823.5-b
54. ELEMANS, Jan: De oude keizerstad Nijmegen.
Nijm, 1960, OW 12pp 5 foto's van Wim Steffen  €12
^823.5-f
55. EVELEIN, M A: Gids van het Rijksmuseum GM Kam
dH, 1930, OW 2, 14plts 106pp  €12
^823.5-b
56. Gendt= WOLTERS, J: Gendt aan de Waal.
Npl nd (Tiel, priv publ, 1945, ) Cloth ills 144pp  €30
^823.4-b 2x
57. GENT, L F van: De glasschilders "Van Gendt" te Nijmegen.
E (G), 1943, 12pp  €10
E (G), 1943
58. HEMMEN, FM van: Huzarenstukje in het verdronken Niemandsland. Een Engelse militaire operatie aan het front van het Nijmegen Island febr 1945
E (G), 1990, 16pp  €12
E (G), 1990
59. HENDRIKS, HJJ e. a.: Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer, en souvereine vorst Inl L J Rogier.
Zutphen, 1971, OW platen 118pp [Geld Hist Reeks 2]  €15
^823.5-f
60. HOECK, F van: De Jezuïeten te Nijmegen.... i.v.m. de godsdienstige en staatkundige geschiedenis der stad.
'sHert, 1921, OW platen 215pp  €30
^823.5-c
61. HOET, C ten: Het Geldersch lustoord of beschrijving van de stad Nijmegen.
Nijmegen, Vieweg, 1826, Cartonnage uit de tijd (Rug ontbr, scharnier gebr) Gegrav. titel. (licht watersp) XVI, 15 8 ( II) pp 2)  €75
Tweede druk, blijkbaar Nijmegen EN Gorcum. INLIGGEND: Aan mijn geboorteplekje, Lied uit het Geldersch Lustoord ... in muzijk gebragt met accomp, voor het piano door Mevr C H geb. B Nijmegen Vieweg zd Lithographie Burggraaff Brux.
^823.5-b
62. HOET, C ten: Het Geldersch lustoord of beschrijving van de stad Nijmegen.
Nijmegen, Vieweg, 1825, Later omslag Gegraveerde titel. [Door Velijn naar Wiertz) (watersp) Vig nette ot XV­ I, 15 8 (II) pp 1) Brede marges  €36
^823.5-b, ^823.5-f
63. HOPPE, EJ ea: Het stadhuis.
Nijmegen, Priv publ., 1965, OW II, 44pp m 4 pltn  €10
^823.5-a, ^823.5-f
64. HOPPE, EJ ea: Nijmegen,
Nijmegen, Priv publ., 1969, OW II, 48pp m 8 pltn 2)  €12
^823.5-a
65. IETS over Oud Nijmegen: IETS over Oud Nijmegen vóór de verpanding aan Gelderland…
Nijmegen, C A Vieweg, 1840, OW 58pp Erratablad  €36
Door L Ph C van Bergh NNBW 4, 118, Gouda Quint pag 168, Met chronl. lijst [1145-1787] v burggraven en richters.
^823.5-c
66. In de Betouw, J en G C [?] =: De sarda seu carneola crucem et pisciculos referente ad quartum laspidis jactum infra Neomagum non procul a VArnhemalis ripa inventa.
Nijm. Arnhem. van Goor, 1785,  €
^823.5-c
67. In de Betouw, J en G C: ROMEINSCHE OVERBLIJFSELEN opgedolven in den omtrek van Nijmegen door Italiaansche en Fransche deskundigen beoordeeld.
Nijmegen C J van Goor, 1819, Gemarmerd omslag uit de tijd, 28, IIIpp [onafgesneden]  €35
^823.5-c
68. In de Betouw, Joh=: LOTGEVALLEN en eindelijke ondergang van den ... burgt binnen Nijmegen .
Nijm, vanGoor, 1804, H. linn, Rugtitel in goud 78, IIpp  €35
Frontmarge en platten water besch. St o t ( Semin. Culemborg); Haitsma Repertorium 56n
^823.5-a, ^823.5-c
69. In de Betouw, Joh-J. Smetius=: Joh-J. Smetius= Chronijk van de stad der Batavieren, waarin, nevens de beschrijving van Nijmegen, de eerste oorsprong van deeze landen. Uit de eigenhandige aan­ tekeningen verbeterd en vermeerder, voort vervolgd tot 1784
Nijmegen A van Goor, 1785, Half leer, rug met titel en rijke ornamenten (verguld) , gemarmerde snede II, XV, i, 296, XXIVpp  €340
Bijgebonden: BIJVOEGZEL tot de Annales en Chronijk van Nijmegen uit de rekenboeken en Guedesdagboeken. Nijmegen, Geen uitgever, 1792 EN VERVOLG der Kronijk van Nijmegen tot den jare 1818 43, Vpp Platten en enkele pagina's licht water besch. = = HANDVESTEN en onuitgegeevene charters behoorende tot de beschrijving en Chronijk van Nijmegen … Nijmegen A van Goor Later Hcl II, XII, 368, VIIIpp 2 volls (not uniform) Haitsma Repertorium 446c en 56, l 47pp Nijhoff-vHattum 285; Begheyn/Peters
^823.5-c
70. In de Betouw=: ANNALES NOVIOMAGI, oppidiolim Batavorum, hodie primariae Gelrorum civitatis.
Nijmegen, 1790, Perkament, rood gestippelde snede VI, 244, IVpp st o t  €85
Door Johan Inde Betouw [1732-1820] De laatste 4 pagina's zijn een opgave van de door I. gepubliceerde titels. NNBW 6, 110 Haitsma Mulier/vdLem 56 (De moeder van I was een achterkleindochter van Smetius) . Licht watervlek kig Mooi ex Begheyn/Peters 45. 1 (m. afb)
^823.5-a
71. JANSSEN, Flip: De stadspoorten.
Nijmegen, 1966, Ppbd num ills 96pp  €15
Historisch Nijmegen in pen en penseel
^823.5-c
72. JONG NIJMEGEN: Bijdragen tot de geschiedenis van Nijmegen tgv totstandkoming van de uitbreiding van het oude stadhuis aangeboden...
1942, ) OW talrijke phot. il ls en platen 100pp  €22
^823.5-a
73. JONG, JABM de:: Nijmegen , monumenten uit een rijk verleden. Npl nd
Nijmegen, 1959, OW Numer ills partly in cols 96pp  €15
Met beg brief en kaart van Anton Pieck, Castella
^823.5-e,^823.5-f
74. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN: KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN 1923-1973. Een documentenboek o red v A F Manning
LJ Rogier, Bilth, 1974, Linnen frontispiece en platen etc 512pp  €30
idem Oorspr omslag *25
^823.5-b 2x
75. KOLMAN, R J: De reductie van Nijmegen (1591) Voor- en naspel.
Gron, 1952, OW TH XII, 194, 4 (Stell) pp  €32
^823.5-a
76. KROM, CCN en MS POLS: Stadrechten van Nijmegen uitgegeven.
dH Nijhoff, 1894, Gecart. met or omslag LVI I, 532pp  €75
Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen I, 11
^823.5-a
77. KUIJPER, Th: Het Valkhof en Oud-Nijmegen. Beknopte beschrijving.
Nijmegen, 1920, talr ills Uitsl plat tegr in kl 96pp  €25
^823.5-a,^823.5-f
78. KUIJPER, Th: Naar Nijmegen. Geïll. Gids met plattegr en 2 wandelkaarten in kleur
Nijmegen Geurts c, 1920, talr ills Uitsl plat tegr in kl 76pp  €35
^823.5-a
79. LEEMANS, C: Overblijfsels van Romeinsche gebouwen nabij Berg en Dal aan de Ouden Weg van Nijmegen naar Kleef.
1844, 3pp  €8
^823.5-c
80. LEEMANS, C: Overblijfsels van Romeinse gebouwen nabij Berg en Dal aan den ouden weg van Nijmegen op Kleef.
1844, E3pp  €18
b035
^823.5-c
81. MEIJER, GA: Katholiek Nijmegen.
Nijm., 1904, OW 118pp  €22
^823.5-b
82. MOERKERK, J M en J BRINKHOFF: Carolina. Het leven ad RK Universiteit te Nijmegen.
Bilth., 1955, 4to HCl dj Tal rijke fotogr van JM Moerkerk 128pp  €16
^823.5-d
83. Muntgeregtigheid= GUYOT, P C G: ... Nijmegen in 1567 muntlid werd vd Westfaalse en Nederrijnse kreits… tweeerlei muntgeregtigheid....
c1840, E9pp (Bijdr Vad Gesch c1840)  €10
^823.5-f
84. Nijmegen- DELAHAYE, A: Het opschrift aan de voormalige Hezelpoort te Nijmegen
E (G), 1954, 12pp  €15
E (G), 1954
85. Nijmegen,: CB Voorlichting gem Nijmegen
1986/92, 4to ills  €10
Stadhuis- Augustus tot Barbarossa-Stad ad Rivier-Stevenskerk
^823.5-f
86. NIJMEGEN,: NIJMEGEN, [Plattegrond in kleur] Smulders Kompas
1960, 1: 10. 000 Versleten op vouwen sellotape-verkleuringen  €8
^823.5-f
87. Nijmegen/Lent-SCHEVICHAVEN, H D J van: Lent.
E (G), 1918, 42pp  €22
E (G), 1918
88. Nijmegen: Arbeid en levensstandaard in Nijmegen 1550-1600.
Zutphen, 1972, OW pltn en tab 239pp  €28
^823.5-f
89. Nijmegen: DONUM LUSTRALE. Bundel tgv 25-jarig bestaan, 26 essays
Nijm, 1949, Cl ills 518pp  €35
[Theologie, Letteren, Rechtsgeleerdheid) i. a. Groot: Kern vh conflict met de Reformatie/ WEIJNEN: Katholicisme weerspiegeld in de Brabantse volkstaal/ Pollman geestelijk lied… antithese… Boeren: Franse Messianisme/Moonen Verval Angelsaksische kerk id 8e eeuw/
^823.5-c
90. Nijmegen: KANUNNIKENHUISJES, Herstel,
Nijmegen, 1971, . OW 4to Talrijke platen transparan-ten en ills [24pp]  €15
^823.5-e
91. NIJMEGEN: NIJMEGEN in de spiegel.
Nijm, 1960, OW ills 165pp  €12
Rogier, Pikkemaat, vDuinkerken, Bomans (Nijm. herinneringen) ea
^823.5-f
92. Nijmegen: STAD AAN DE WAAL. Nijmegen van Romeinse tot moderne stad.
Nijmegen, Dwarsstap, 1984, Klein4to OW Talrijke foto-ills 144pp  €16
Red: Abma, Boersema, Buylinckx, Hoeks, KleinLankhorstr mmv de Heiden, F Eliens, Verheijen.
^823.5-c
93. Nijmegen= WAGNER, J D: Het leengoed de Duckenburg, in het schependom van Nijmegen.
E (G), 1912, 7pp  €5
E (G), 1912
94. Nijmegen=SCHEVICHAVEN, H D J van : De Nymeegsche Landweer.
E (G), 1921, 22pp  €18
E (G), 1921
95. Nijmegen-DAM HAM, WJ ten: Iets over de oudste Jodenkerkhoven te Nijmegen.
E (G), 1926, 6pp  €5
E (G), 1926
96. Nijmegen-HOEFER, FA: De artillerie in de rekeningen der stad Nijmegen.
E (G), 1921, 23p  €30
E (G), 1921
97. Nijmegen-HOMBERGH, F A H vd: Brugman en de brief,
E (G), 1985, 12pp  €10
Een onbekend stukje Gelderse geschiedschrijving. [Verheffing St Stevenskerk c1475]
E (G), 1985
98. Nijmegen-KEIJMEL, P D: Statistische beschrijving 1808
E (G), 1954, 30pp  €10
I Schependom van Nijmegen
E (G), 1954
99. Nijmegen-KLEIJNTJENS, J: Bijdrage tot de geschiedenis der St Stephenskerk te Nymegen.
E (G), 1911, 18pp  €
E (G), 1911
100. Nijmegen-MARIS A Joh: Prins Willem III en het provis. regeringsbestel in Gelre en Zutphen van 1674:
E (G), 1984, 8pp  €5
De benoemingen in de hoofdstad Nijmegen
E (G), 1984
101. Nijmegen-MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, J C: De Remonstranten in Nijmegen
E (G), 1946, 10pp  €8
E (G), 1946
102. Nijmegen-MARIS, A J: De kerkelijke goederen in het Schependom van Nymegen
E (G), 1943, 18pp  €22
E (G), 1943
103. Nijmegen-MARIS, A Joh.: De geestelijk fundatiën in de St Nicolaaskapel op het Valkhof
E (G), 1952, 15pp  €12
E (G), 1952
104. Nijmegen-MARIS, A Joh: Het Regulierenkloostr van Sint Catharina te Nijmegen en het ontstaan van het Oud Burgeren Gasthuis
E (G), 1970, 15pp  €10
E (G), 1970
105. Nijmegen-MUSCHART, R T: Grafzerken….St Stevenskerk te Nijmegen.
E (G), 1936, 106pp  €30
E (G), 1936
106. Nijmegen-MUSCHART, R T: Is Hendrick Heuck wel de uitvinder van de gierpont?
E (G), 1931, 6pp  €8
E (G), 1931
107. Nijmegen-NEYBOER, C A: De postkantoren der stad Nijmegen
E (G), 1926, 6pp  €5
E (G), 1926
108. Nijmegen-PRINGLE, K: De afstrooming door de Teerse Sluis. [1487 wijziging 1919]
E (G), 1924, 11pp  €10
E (G), 1924
109. Nijmegen-PRINSEN, J: Een verzameling oude Nijmeegsche woorden
E (G), 1909, 13pp  €15
E (G), 1909
110. Nijmegen-SCHAIK, Rvan: De bevolking van Nijmegen in het eerste kwart van de 15de eeuw.
E (G), 1978, 26pp  €18
Een kritisch onderzoek naar de waarde van fiscale bronnen.
E (G), 1978
111. Nijmegen-SCHEVICHAVEN De stad Nijmegen en de eerste ketterij-plakkaten
E (G), 1908, 20pp  €18
E (G), 1908
112. Nijmegen-SCHEVICHAVEN, H D J: Afval en reductie van Nijmegen 1585=1591
E (G), 1911, 52pp  €30
E (G), 1911
113. Nijmegen-SCHEVICHAVEN, H D J: Het huishouden der St Stephens kerk... het laatst der 16de eeuw
E (G), 1911, 8pp  €5
E (G), 1911
114. Nijmegen-SCHEVICHAVEN, H DJ van: Een beschuldiging van ritueelen moord te Nymegen [1716]
E (G), 1914, 14pp  €12
E (G), 1914
115. Nijmegen-SCHEVICHAVEN, HDJ van: Het dagverhaal van den ing. H J LOTICHIUS over het beleg van Nijmegen in 1794
E (G), 1919, 16pp  €12
E (G), 1919
116. Nijmegen-TROSÉE, J A G C: Hees en Henrick Hanssen
E (G), 1934, 36pp  €15
E (G), 1934
117. Nijmegen-TUTEIN NOLTHENIUS, A: Schipmolens.
E (G), 1958, 12pp,5 pl.  €12
NB Aanvulling 1964 2pp NB
E (G), 1958
118. Nijmegen-VEEN, J S van: Krijgsbedrijven in de omstreken van Nijmegen 1584
E (G), 1927, 10pp  €8
E (G), 1927
119. Nijmegen-VERKERK, C L: Nijmegen en de Dominicanen
E (G), 1978, 44pp  €18
E (G), 1978
120. Nijmegen-WERTHEIM, W F en A H Wertheim…: Nieuw licht op de geweldige opschudding te Nijmegen [c1705]
E (G), 1982, 16pp  €10
E (G), 1982
121. Nijmegen-Willemskwartier: RENOVATIE, bljven of vertrekken.
R M O Nijmegen, 1978, Spiraalband, tabellen, 93pp stencil  €15
Folio
122. NUMAGA (XIII, 4: Themanummer Romeins Nijmegen.
Nijm., 1966, OW talr ills 102pp  €12
^823.5-a
123. NUMAGA XVIII, 3/4: Themanummer Brinkhoff 1906-1971
Nijm., 1966, OW talr ills 98pp  €12
^823.5-a
124. NUMAGA, Tijdschrift: Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving.
Nijmegen Vereniging " Numaga", 1954-1968 , Jaargang 1-15 7 delen Linnen uitgeversbanden Talrijke afbeeldingen Enige ruggen verschoten.  €135
^823.5-e
125. Nymegen-SCHEVICAVEN: Stukken betreffende Nymegen EN, H D
E (G), 1917, 48pp  €24
Nijmegen in de jaren 1672-1674
E (G), 1917
126. OFFERMANS, PHMG: Arbeid en levensstandaard in Nijmegen 1550-1600.
Zutphen, 1972, OW pltn en tab 239pp  €28
Gelderse Historische Reeks III
^823.5-a
127. PIKKEMAAT, A G: Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795
Nijm., 1963, OW TH194, 4 (stell) pp  €28
^823.5-a
128. ROOY, H van: Criminologische contrasten tussen Stad en Land. Nijmegen en omstreken.
Utr/Ni jm, 1947, OW AD19pp Criminologische ontwikkelingen IX.  €12
^823.5-b
129. SEVEKE, Jod (red): Nijmegen, levensbeelden van Nederl. Keizerstad.
Nijm., 1955, Ppbd 102pp Talrjke foto's  €15
^823.5-f
130. Smetius= SMITH, Joh: Oppidum Batavorum seu Novioma gus.
Adm Ioh Blaeu, 1645, 4to Perkament Uitsl gravure XX, 166 , VI [index] pp  €165
Joh Smith of Joh SMETIUS Aachen 1590-Nijmegen 1651 NNBW V, 756 De belangrijkste verzamelaar van Romeinse oudheden van zijn tijd, het " museum" is verkocht aan de Elect van de Paltz. Zijn beroemd " Oppidum..." wijst Nijmegen aan als het Oppidum Batavorum van Tacitus. Inscriptie op Eerste schutblad: Liber rarus... (verwijzingen. )
^823.5-c
131. STAATS EVERS, JW: Een merkwaardig boek over de Nijmeegse pest van 1636
Nijm Vieweg, 1879, Gedr omslag 9pp  €10
Enige beschadigingen. Over DIEMERBROEK De Peste L. IV 1646
^823.5-b
132. TERMEER, H: Nijmegen frontstad. September 1944-mei 1945 politiek en vakbeweging.
Zutphen, 1979, pltn 228pp  €22
Gelderse Historische Reeks XIII
^823.5-e
133. TERPSTRA, J L A: Nijmegen in de middeleeuwen.
Adm Kruyt, 1917, OW TH XVI, 1`26, 4 (stell) pp  €35
^823.5-c
134. THURING, (J W G M): Van DUIVELSBERG tot Groot-Linden. Rijk van Nijmegen 17 sept 1944. (Groesbeek/Rijkvan Nijmegen)
1983, 4to Spiraal band ills Losse bijlage  €30
MET: (^93) THURING, JWGM: Vleespotten en kippekotten. Spectaculaire bevrijding van Oss en Heesch Sept 1944. Groesbeek/Rijk van Nijmegen 1991 4to 85pp Taler photogr, krtn, facsim. 2x
^823.5-d
135. TIMMERMANS, J: Kroniek van Nijmegen.
Nijm, 1946, Hcl dj Talrijke platen 288pp  €25
^823.5-b 2x
136. VEEN, J S van: Het vermogen van Nijmegen en het Rijk, Over- en Nederbetuwe in 1474.
E (G), 1926, 6pp  €5
E (G), 1926
137. VERSLAG der Commissie: ... ter verzekering eener goede bewaring van gedenkstukken van geschiedenis en kunst te Nijmegen 1880-1906
1880-1906, 26 delen in een band, gecartonn. Met gedrukte omslagen (Front) en vele (dubbelpag) lithografiën (in kleur)  €260
CCP pag 4429, b [1879-1932 Slechts 3 exx] Onmisbaar bij de studie van bodemvondsten in Nijmegen.
^823.5-b
138. PLOOIERIJEN IN NIJMEGEN.: a) JUSTIFICATIE van het recht dat de magistraat neffens de Gildens, en de Gemeensluyden der Stadt Nijmegen...om hare Magistraat, ende vrye keure van dien bij haar selfs te doen vlgs hare privilegien... [Nijmegen
Nijm., 1702, ] 4to Onafgesneden71, 1, 55 [By-laagen] , (bl) pp  €80
Gouda Quint p176, Knuttel 14844
^823.5-c

Rijk van Nijmegen

139. Balgoy-RENAUD, J G N: Het Huis te Balgoy.
E (G), 1944,  €
E (G), 1944
140. Batenburg/Nijmegen-Schev: Geschillen tusschen de heeren van Batenburg en de stad Nijmegen.
E (G), 1913, 54pp  €25
E (G), 1913
141. Batenburg-CHARLÉ, B: Een praatje aangaande de kerk van Batenburg
EG, 1924, 5pp  €5
E (G) 1924
142. Batenburg-HIEBENDAAL, C A: Eenige bijzonderheden betreffende het slot te Batenburg.
E (G), 1923, 20pp  €15
E (G), 1923
143. Batenburg-KEIJMEL, P D: Statistieke beschrijving vd ambtmanie Batenburg
E (G), 1971, 3pp  €4
E (G), 1971
144. Beuningen-BEELAERTS van BLOKLAND, D: De bezitters van het slot te Beuningen in de 14dew en 15de eeuw
E (G), 1930, 6pp  €5
E (G), 1930
145. GUFFENS, Th M G: Gemeenten in het spanningsveld van een stad. Een sociologische beschouwing van natuurlijke ontwik kelingen en gemeentelijk beleid in het achterland van Nijmegen
Nijm, 1968, 4to 3 vols OW Talrijke kaarten en diagrammen TH X, 319, 10, 27pp  €45
^823.5-d 2x 3delen
146. Heumen-RENAUD, J GN: Om en bij het voorm. Kasteel Heumen aan de Maas
E (G), 1941, 8pp  €10
E (G), 1941
147. Huissen-DRIESSEN, H L: De geschiedenis van de Ned. Hervormde Gemeente te Huissen.
E (G), 1949, 8pp  €5
E (G), 1949
148. Leur-Martens van Sevenhoven: Leur.
E (G), 1922, 7pp  €5
E (G), 1922
149. Malden-DRIESSEN, H L: De Maldenburcht.
E (G), 1943, 8pp  €8
E (G), 1943
150. MILLINGEN ad Rijn: … in oude ansichten
Zaltb., 1971,  €10
^823.4-b
151. Neerbosch= DETH, G A van en A J van HOUTEN: De weesvader Van't Lindenhout ontmaskerd. Onthullingen over de Weesinrichting Neerbosch
Adm, 1893, OW (tears) 128pp  €35
^823.5-b
152. NIJMEGEN, Rijk van= WILLEMS, J (tekst): een excursie langs 11 natuurgebieden…
Nijm. Rabo, 1977, obl OW talr afb 96pp  €12
^823.4-b
153. Njmegen, Rijk van, en Nederrijkse Walt=KEIJMEL, P D Statist. Beschr. -
E (G), 1960, 26pp  €10
; Herdruk van 1808
E (G), 1960
154. SCHEVICHAVEN, J van: Geschiedkundige plaatsbeschrijving van het RIJK VAN NIJMEGEN.
Nijmegen J F Thieme, 1846, Oorspronkelijk bedrukt carton, rug hersteld, onafgesneden. Met een gravure (Lange naar Christ) , Kaart v h Rijk van Nijmegen en uitslaande plattegrond van Nijmegen (H F Staal)  €135
Scheurtje in plattegrond
^823.5b
155. SCHULTE, A G: Het Rijk van Nijmegen, Westelijk gedeelte.
dH, 1982, 4to Cl dj Num ills 405pp  €85
De Monumenten van Geschiedenis en Kunst [IV, I, III ? Or ed. ] Gemeentes Beuningen, Heumen, Wijchen
^823.5-d
156. SPAEN, W A van: Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland.
Utrecht (Wild en) Altheer, 1801/5, 3 (van 4) delen) Oorspr carton  €150
Deel II ontbreekt. Onafgesneden NNBW V, 781/3; W A van Spaen 1750-1817 "in 1795 extraordinaris raad in Gelderland; Schultus en dykgraaf binnen buiten Hattem, Hoogschout van Maastricht. " burgemeester van Elburg, president vh kanton Kleef. vSpaen was een belangrijk genealoog. Het eerste deel betreft een inleiding, vnl middeleeuwen, de delen II en III bevatten een historische beschrijving van het Quartier van Nijmegen.
^823.4-a
157. Ubbergen=GENT, L F van: De Graaf van Saint Germain
E (G), 1941, 30pp  €18
Heer van Ubbergen
E (G), 1941
158. WAALHEUVEL,: WAALHEUVEL, Op de hoogte van ,
Ubbergen, 1978, Oblong OW talrijke ills Terwindt em Arntz NV. Door W Broos  €12
^823.5-f

Land van Maas en Waal

159. ALPHEN: Dorpspolder-Geërfdendagsbesluit benoeming P G de Leeuw,
Prov Blad van Gelderland, 1906, 11pp  €18
Brouwerij De Leeuw eindigt ca 1906, P de Leeuw wordt benoemd als burgemeester als eerste van vele burgemeesters de Leeuw
^823.7-a
160. BOOM, H ten: Een onderzoek naar de lotgevallen van de vicarieën in het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen
E (G), 1975, 25pp  €15
E (G), 1975
161. HEININGEN, H. van: De historie van het Land van Maas en Waal.
Zaltb., 1965, 4to Cl dj Talrijke pltn en afb. 299pp  €40
^823.7-a 2x
162. Hurwenen-SCHILFGAARDE,A P van: Johan Carel van van Dieden, heer van Hurwenen en generaal in Russische dienst [c1730]
E (G), 1974, 8pp  €5
E (G), 1974
163. HUYBERS, HFM: Het onderhoud der wegen in het ambt van Maas enWaal in 1779 en 1807
E (G), 1923, 14pp  €10
E (G), 1923
164. Maasbommel-VRIES, W de: Het rechterlijk bestel van
E (G), 1949, 10pp  €12
de stad en vrijheid Maasbommel [Bijdr.Rechterlijk bestel I]
E (G), 1949
165. MANDERS, Henk: Het Land van tussen Maas en Waal.
Nijm. De Koepel, 1970, linnen platen 201pp SCHAARS  €55
^823.7-a
166. OS, Johan van: Maas en Waals woordenboek. en 22 verhalen in de streektaal.
Zutphen, 1981, OW 141pp  €16
Tweestromenlandreeks I
^823.7-a
167. Wamel-BOOM, H ten: Clarecamp te Wamel. Een Gelders klooster van de 2de orde van S.Franciscus (Clarissen)
E (G), 1978, 6pp  €4
c1445-1574
E (G), 1978

Betuwe

168. DOORNE, M J H van: Achter den Waaldijk. Humor van het platteland.
Naarden, 1947, cl 267pp3) verm  €35
^823.08-a
169. Gorssel-GRAAF, J de: Een en ander uit de kerkelijke registers der gemeente Gorssel
E (G), 1915, 30pp  €18
E (G), 1915
170. HEMMEN, F M van: De Hoeven een omstreden boerderij in het Overbetuws inundatiefront van febr 1945
E (G), 1982, 22pp  €18
EN: Nogmaals de Hoeven ….1984
E (G), 1982
171. HOL, R C: 650 jaar Neder-Betuwe.
Adm, 1977, Oblong OW 98pp Talrijke ills  €15
^823.4-a
172. KATTENHOF, M R tot den: Tussen Lek en Waal.
Adm De Poort c, 1945, OW (randen besch) 38, 2pp  €42
Gedrukt in 100 exx, dit is nr 100 " Avant-Garde reeks" . Aant op titel: Michel Renders. Meegeb gedicht gedrukt op oranje: Oranje Welkom (Op pr. Juliana's verjaardag, tot steun vh binnenl verzet. Ingeplakte getypte slip: Dit ex wordt U als vriend van… H H van den Brink aangeboden…MR tot den Kattenhof is Michel Renders (Hazeu pagina 252)
^823.08-b
173. KLEYNTJES, J: Mislukt plan van een inval in de Betuwe in 1606
E (G), 1934, 12pp  €10
E (G), 1934
174. KRAAIKAMP, E C van: Verhalen uit de Betuwe. ||Verhoale ut de Bètoewe.
Utr, 2006, OW 127, 113pp ills [Tweetalig MET CD]  €18
^823.08-a
175. KUYS, J: Dagelijksche heerlijkheden in de Bommeler- en Tielerwaard tot omstreeks het midden vd 17de eeuw
E (G), 1979, 35pp  €22
E (G), 1979
176. LAND-REGT van Thielre en Bommelre-Weerden mitsgaders Herwaarden, voorts de heerlykheden en gerigten, , als t AMPT van BEEST en RHENOY. Arn hem, W Heggers: LAND-REGT van Thielre en Bommelre-Weerden mitsgaders Herwaarden, voorts de heerlykheden en gerigten… als t AMPT van BEEST en RHENOY.
Arnhem, W Heggers, 1721, 4to Perkament IV, 200 pp  €185
^823.4-a
177. MACLAINE PONT, M W M: Uit de Overbetuwe.
Utrecht JL Beijers-Nijmegen HtenHoet, 1895, Half linnen (met teken v Joan Berg (mist een hoekje)) Met vele photogr. 57pp  €120
Uitgegeven ten voordeele van de Heldringgestichten. Gedrukt in Manchester (G. Falkner & Zonen)
^823.3-a 2x
178. MENTINK, G J/Jv OS: Over-Betuwe. Geschiedenis van een polderland 1327-1977
Zutphen, 1985, OW 232pp  €22
^823.4-a 3x
179. MOLHUYSEN, PC: De Anglen aan den Neder-Rijn.
Arnhem, 1841, 50pp  €22
Lithogr Arnhemie. Aanmerk. : de Lex Angliorum et Werinorum hoc est Thuringorum, IN: Bijdr Vad gesch en oudheidkunde verz I A Nijhoff III, 2
^823.5
180. NIEBOER, AT: Boerentypen en humor uit de Betuwe.
Ochten, 1982, OW Portr en ills L Raemaekers 237, 3pp  €12
^823.08-b
181. NIEBOER, AT: De romans van Hanje. Boerentypen en boerenhumor uit de Betuwe.
Amf, 1950, Cl dj ills L Raemae kers ea 6, 236, 3pp 3)  €12
^823.08-a
182. WELCKER, J W: De Noorder-Lekdijk Bovendams en de doorsteking van den Zuider-Lekdijk 1803-1813.
dH Nijhoff, 1880, OW (rug ontbr) 320pp  €50
BIJGEVOEGD: J. ROëLL: Bespreking. Overdruk u. d. Gids 19pp . Eene bijdrage tot de geschiedenis van den Nederlandschen Waterstaat geschetst en met onuitgegeven stukken toegelicht.
^823.3- cul
183. WILLEMS, Jaap: Mooie plekjes in de Midden-Betuwe.
Amersfoort Betuwse Boekerij, 1984, OW ills 83pp  €12
^823.4-a
184. WOERKOM, Th van: Bètuws buukske. Over-Betuws woordenboek en 43 dierenfabels van Jean de la Fontaine in deze streek taal.
Priv (Oosterhout, 2000, ) 4t0 OW talr ills 151pp  €18
^823.08-a
185. DALEN, AG van: Doys-van Bylandt te Millingen en Pannerden. Heemstudie 9
1980, 4to Ringb. Wapenkaart in kleur, platen 79pp  €22
^823.4-b 2x
186. DODEWAARD: DODEWAARD gaat dicht '81. Een fotoverslag.
Nijmegen Onderstroom, 1982, 4to OW (licht beschad)  €15
^823.4-a
187. Doornenburg= WERUMEUS BUNING, JWF: Ik zie ik zie wat gij niet ziet.
Adm, 1937, 4to OW (besch) platen 124pp  €10
Een Geldersche ruïne (Doornenburg)
^823.4-b
188. Elst-MARIS, A Joh.: Het OB riddermatige geslacht
E (G), 1958, 79pp 6 uitsl tab.  €15
INGEN NULANDT. Over de Sint Werenfriedskerk te Elst ….
E (G), 1958
189. Hemmen= LYNDEN, Jasper van: Stukken betr gevangenschap, Brieven aan van Karel v Gelder en Willem van Gulik; CONVENTIE beraamd 1769 met memorie. e. a.
1769, E40pp  €22
(Meded. Hist Genootschap c1870] Medeged. … Fr. Baron van Lynden van Hemmen.
^823.5
190. Huissen= BARTEN, J: De affaire Griffinus.
Op19pp  €12
Archief Gesch Kath Kerk in N-Nederland. Opdracht van de Schr.
^823.4-b
191. Huissen= OEDIN, S: De gemeente Huissen. Proeve eener sociaal-geographische analyse.
1946, Gecart. Tabellen, kaarten, etc. 3 Grote uitsl kaarten, wv een in kleur. TH320pp  €20
^823.4-a
192. Huissen-KEIJMEL, Statist. beschrijving v Huissen.
E (G), 1959, 6pp  €5
Herdruk van 1808
E (G), 1959
193. Hulhuizen-GRASWINCKEL, D PM: Hulhuizen
E (G), 1927, 34pp  €22
E (G), 1927
194. KEHL, PAM: Historische schetsen van eenige dorpen en kasteelen in de Over-Betuwe.
Nijm nd (reprint, 1975, ) OW pltn 129pp  €12
^823.4
195. Zetten: HELDRING, O G Staalgrav c1850 door Ch van Kesteren.
1850, c110x130mm  €22
^823.4-b
196. Zetten= PIERSON, H: Vluchtheuvelzangen.
Adm, ten Have, 1904, linnen (verkleurd, beschad. ) muzieknoten 256pp  €25
Pierson was ontevreden met de liederen die hij aantrof bij zijn aantreden. Hij heeft eigen liederen ingevoerd, evenals liederen van Bach, als aanvulling op Sankey. Niet geheel fris ex, maar schaars.
^823.3-a
197. Zetten-GEDENKBOEK: Zetten-GEDENKBOEK 1864-1924 van het Christelijk Gymnasium-Lyceum Zetten-Arnhem uitg bgg 60-jarig bestaan
Arnhem, 1925, 4to Linnen Portr talr afb 167pp  €35
^823.3-a
198. Asperen= MAIOLI, W, D RAAIJMAKERS, H RICKELS: Fort Asperen, labyrint van klank.
Acquoy, 1993, OW ills  €12
^823.2-a
199. CAMBIER VAN NOOTEN, N F: Uit de geschiedenis van het veer Tiel-Wamel.
Tiel, 1950, ) OW ills 12pp  €15
^823.5
200. Deil=BELONJE, J: Bulckesteyn.
E (G), 1939, 18pp  €15
E (G), 1939
201. Echteld= DATEMA, A e. a.: Echteld een dijk van een gemeente.
Kesteren A Datema Instituut, 2001, Ppbd Vele ills en platen 468pp  €25
Joh vd Hatert, Corina van den Hoofdakker, Henk Zomerdijk.
^823.4
202. EST, De geschiedenis: Van Carosseriefabriek Hartog (Est)
Zaltb. PP, 2005, Ppbd vele ills 88pp  €15
636.1-A
203. FLIPJE BETUWE TIEL=: Rood en blauw verzamelalbum, 2 grote oblong spiraalbanden
series: 22, 14, 21, 28 \\33 (mist nr 1) 37, 38, 39  €215
^823.5 naast..
204. IJzendoorn-VRIES, W de: Het rechterlijk bestel van Yzendoorn
E (G), 1949, 9pp  €8
[Bijdr.Rechterlijk bestel III]
E (G), 1949
205. Ingen-L E: DE Geldersweert te Ingen, een vergeten "Heerlijkheid.
E (G), 1929, 5pp  €5
E (G), 1929
206. KEIJMEL, P D: Statistieke beschrijving van het ambt Nederbetuwe
E (G), 1970, 12pp  €8
. Statistieke beschr… Gelderland XII Herdruk van 1808
E (G), 1970
207. Kesteren (Opheusden) = ROODBEEN-HEENCK, R e a: Bûmkes aon 't spoor. Sporen uit de geschiedenis van de gemeente Kesteren.
Kesteren, 2002, Ppbd ills 543pp  €25
^823.4
208. Kesteren-HOLWERDA, G J: De opgravingen te Kesteren in 1909 en 1910
E (G), 1912, 22pp  €18
E (G), 1912
209. Lienden - EBBENHORST TENGBERGEN, E J van
E (G), 1972, 20pp  €10
Uit de geschied. van de windkorenmolen De Zwaan te Lienden ils
E (G), 1972
210. Lobith= MARIS, AJ: Inventaris van het Oud-Archief van de Kerkeraad der Ned Herv Gemeente te Lobith.
Arnhem priv publ, 1974, Folio 48pp LC  €15
Geld Inventarissenreeks 7, en in 1801-1803. PrivPubl 1968 Folio OW pltn, krtn, geneal. tabellen *30.-
^824.2-a
211. Maurik=HEUFF, J A: Een duur proces. [Maurik]
E (G), 1908, 33pp  €18
E (G), 1908
212. Nederbetuwe-VRIES, W.de : Het richterambt Neder-Betuwe (De Nederbetuwse klaring)
E (G), 1959, 12pp  €10
(Bijdragen geschiedenis Rechterlijk bestel XXI
E (G), 1959
213. Ophemert-MARIS, A Joh: De 2 middeleeuwse kerspelkerken in de heerlijkheid Ophemert
E (G), 1971, 8pp  €5
E (G), 1971
214. OPHEUSDEN, Jager uit --.: OPHEUSDEN, Jager uit --. Genealogisch overzicht van het in oorsprong Betuwse geslacht JEGER, later Jager en de tak Hartog-Jager van ca 1560-1987
Priv, c1988, 4to talr ills 190pp  €32
^823.4
215. Oye-GENT, LF van: Walraven Baron van G(H)EN(D)T van Oyen (1572-1644)
E (G), 1940, 36pp  €12
E (G), 1940
216. Rumpt-BEELAERTS van BLOKLAND: Bijdrage voor de geschiedenis van het adellijk huis De Leegpoel te Rumpt
E (G), 1915, 3pp  €5
E (G), 1915
217. Rumpt-BEELAERTS van BLOKLAND: Het in 1553 gebouwde huis te Rumpt.
E (G), 1932, 10pp  €15
E (G), 1932
218. Rumpt-MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, J C: Het Huis de Leegpoel, n.a.v. een overdracht in 1728
E (G), 1941, 14pp  €12
E (G), 1941
219. TADAMA, R W: Iets over een onuitgeg. brief van Prins Willem I aan de stad Tiel.
Op7pp [Bijdragen...]  €12
^823.5
220. Tiel en Zandwijk-KEIJMEL, P D: Statist.beschrijving 1808
E (G), 1956, 12pp  €10
E (G), 1956
221. Tiel- LENNEP, M J van: De economische ontwikkeling
E (G), 1970, 15pp  €10
van Tiel gedur. de late middeleeuwen en de 16de eeuw.
E (G), 1970
222. TIEL, (A. Rademaker) Kabinet van Ned en Kleefse oudheden: De stad Thiel.
1803, mod wr 19pp  €12
De tekst bij de bekende gravures
^823.5
223. TIEL: TIEL De Stad -- van de Waalkant te zien. Panorama gravure door J C Philips
1740, naar A de Haan (Getekend 1736) Handgekleurd in passepartout  €200
^823.5
224. Tiel=LAUWERIER, R C G M & P VILLARI: Vee en vlees in de stad Tiel (9de-18de eeuw) Dierlijk bot onderzocht
E (G), 1995, 16pp  €12
E (G), 1995
225. Tiel-DRIESSEN, H L: De overgave van Tiel aan de Franschen op 7 januari 1795
E (G), 1926, 3pp  €5
E (G), 1926
226. Tiel-HUYBERS, HFM: Tiel in de eerste jaren van de 19de eeuw 1805-1816
E (G), 1919, 16pp  €12
E (G), 1919
227. Tiel-LENNEP, M J van: Schets der Economische ontwikkeling van Tiel gedurende de 17de en 18de eeuw
E (G), 1978, 31pp  €15
E (G), 1978
228. Tiel-MOORMAN VAN KAPPEN, O: Hoe Tiel in 1339 van Brabants Gelders werd
E (G), 1990, 5pp  €4
E (G), 1990
230. Tielrewaard-KEIJMEL, P D: Statistieke beschrijving van den ambte van Tielrewaard
E (G), 1971, 16pp  €12
Stat beschr.//Gelderland Herdruk van 1808
E (G), 1971
231. Tiel-SCHILFGAARDE, A P van: Dirck Vijgh de koning van
E (G), 1933, 12pp  €10
E (G), 1933
232. Tiel-UDEN, J D H van: Johan Richard van Lidt de Jeude/ …….patriottentijd te Tiel
E (G), 1931, 14pp  €12
E (G), 1931
233. Tiel-VEEN, J S v: Een voorval uit het leven van
E (G), 1911, 9pp  €5
E (G), 1911
234. Tiel-VEEN, JS van: Tiel in de 2de helft des jaars 1787
E (G), 1917, 26pp  €18
E (G), 1917
235. Tiel-VURTHEIM, J J: : Latenstein.
E (G), 1937, 8pp  €10
E (G), 1937
236. VEEN, JS van: Rechtsbronnen der stad Tiel.
dH, Nijhoff, 1901, OW 158pp  €38
Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen I, 11
^823.5
237. Waardenburg- HOOFT, B H van 't: Doctor Faust en Gelderland.
E (G), 1930, 78pp  €35
E (G), 1930
238. Waardenburg-GOELST MEIJER, A F v: De belegering van kasteel Waardenburg in 1573 en 1574.
E (G), 1964, 10p1 facs10  €
E (G), 1964
239. Zoelen= RAPPARD, LRJ Ridder van: Hoe was het ook al weer?
Meppel, 1979, 2 vols cl dj ills  €35
Memoires 1906-1975 Burgemeester Gorinchem 1939-1971 /Zoelen 1932/9.
^823.4-b
240. Zoelen-WAGNER, J D: Zoelen en den Aldenhaag.
E (G), 1925, 10pp  €10
E (G), 1925
241. Bemmel= VERBURG, J: DE geschiedenis van de Ned Herv Kerk te Bemmel.
Bemmel, Priv. uitg., 1991, OW ills 119pp  €10
41
^823.5-f
242. Bylandt-SCHILFGAARDE, A P van: De Bylandt.
E (G), 1934, 3pp  €
E (G), 1934
243. FOCKEMA ANFREAE, SJ: Uit de Overbetuwe.
E (G), 1936, 22pp  €18
E (G), 1936

Culemborg, [Graafschap] Buren, Beesd en Rhenoy, Marienwaerdt

244. Asch-SCHILFGAARDE, A P van: Asch en de Laak.
E (G), 1926, 11pp  €8
Met plaat van De Laak
E (G), 1926
245. Asch-STARING, A: Vroeg Gelders Stucwerk. De kerk te Asch
E (G), 1949, 9pp  €8
E (G), 1949
246. BEESD, korte geschiedenis van kerk en dorp
1987,  €6
2
^823.2-a
247. Beesd-MARTENS van SEVENHOVEN, AH: Een adellijk gezelschap te Beesd in 1640
E (G), 1937, 18pp  €15
E (G), 1937
248. BELTJES. P J W: Vrouwe Elisabeth en haar betekenis voor Culemborg. Rede 1955
1955, 12pp  €15
^823.5
249. Beusichem-BELONJE, J: De Groe en de Kleine Tijns te Beusichem
E (G), 1971, 10pp  €8
E (G), 1971
250. Beusichem-MARIS, A Joh.: De vereniging van Beusichem met Buren
E (G), 1950, 3pp  €
E (G), 1950
251. Beusichem-VERMAST, P G F: De heeren van Bosinchem vóór het jaar 1300
E (G), 1953, 25pp  €18
E (G), 1953
252. Buren= HEUFF, J A: Het Graafschap Buren en het Burensche weeshuis.
Buren, 1897, OW 6 pltn 34, Ipp 3)  €16
5
^823.2-a
253. Buren-GRAAF, J de: De stichtingskosten van het Weeshuis te Buren.
E (G), 1919, 25pp  €22
5
E (G), 1919
254. Buren-KEIJMEL, P D: Statistieke beschrijving v. Buren
E (G), 1958, 20pp  €8
(Herdruk v.1808)
E (G), 1958
255. Buren-KOCH, A C F en A Joh.MARIS: Meentgenootschappen in het land van Buren.
E (G), 1949, 40pp  €22
5
E (G), 1949
256. Buren-MEIJ, P J: Het beheer van den Gelderschen hertogelijken rentmeester Claes Liefger
E (G), 1949, 18pp  €12
E (G), 1949
257. Buren-SCHILFGAARDE, A P van: De commanderij te Buren.
E (G), 1929, 3pp  €5
5
E (G), 1929
258. Buren-SCHILFGAARDE, A P van: De ondergang van het kasteel te Buren
E (G), 1928, 5pp  €8
E (G), 1928
259. Buren-SCHILFGAARDE, A P van: De wallen en poorten van Buren
E (G), 1927, 19pp  €10
E (G), 1927
260. Buren-SCHILFGAARDE, A P van: Het klooster te Buren.
E (G), 1925, 4pp  €5
E (G), 1925
261. Buren-SCHILFGAARDE, A P van: Het stadhuis te Buren.
E (G), 1924, 6pp  €8
E (G), 1924
262. Buren-SCHILFGAARDE, AP van: De kerken te Buren.
E (G), 1930, 26pp  €20
5
E (G), 1930
263. Buren-SCHIPPERUS, P J: Buren en Oranje.
Buren, 1962, ppbd plten 75pp  €20
^823.3- cul
264. Buren-vSch.: Verbouwing van den toren der kerk te Buren
E (G), 1922, 4pp  €5
E (G), 1922
266. Culemborg/Paveie-BELTJES, P J W: Het kerkhof van Paveie.
E (G), 1951, 4pp  €
E (G), 1951
267. Culemborg=JONG, J D de: Culemborg onder Spaanse bezetting 1567-1577
E (G), 1958, 10pp  €8
E (G), 1958
268. Culemborg=LOOS-HAAXMAN, J de: Een vroeg-17de eeuws aantekenboekje. I a de Culemborgse familie Huybertsz.
E (G), 1967, 20pp  €10
E (G), 1967
269. Culemborg=VEN, A J vd: De incorporatie van Culemborg bij Gelderland.
E (G), 1936, 32pp  €22
E (G), 1936
270. Culemborg-BELTJES, P J W: Geschiedkundige aantekeningen van Gerard VREMDT, notabel burger der stad Culemborg,
E (G), 1941, 22pp  €18
2de helft 16de eeuw
E (G), 1941
271. Culemborg-JONG, J D de: Culemborg in oorlogstijd.
E (G), 1953, 16pp  €10
1794-1795
E (G), 1953
272. Culemborg-KORT, J C: Het oudste leenregister van
E (G), 1984, 8pp  €5
Culemborg 2 facsim.
E (G), 1984
273. Culemborg-MUSCHART, R T [BELTJES, PJW]: Grafzerken, … Barbarakerk en op het Oude Kerkhof te Culemborg
E (G), 1942, 40pp  €25
E (G), 1942
274. Culemborg-SCHILFGAARDE, A P van: Floris van Culemborg in Ballingschap
E (G), 1942, 10pp  €8
E (G), 1942
275. Culemborg-SLEE, J C van: De inventaris van het Klooster Jeruzalem of van't Heilig Graf der Kruisbroeders te Culemborg
E (G), 1926, 8pp  €10
E (G), 1926
276. Culemborg-VEEN, JSv: De omwenteling te Culemborg in 1795.
E (G), 1921, 12pp  €10
E (G), 1921
277. Culemborg-VEN, A J van der: De rechtspraak in het Graafschap Culemborg 1795/99
E (G), 1938, 5pp  €4
E (G), 1938
278. DOESER, Marjon: Bouwhistorie en restauratie van de Nederlands-hervormde Kerk te Beesd
Beesd, 2004, talr ills in kleur 72pp  €12
^823.2-a
279. Elisabeth van Culemborg= BELTJES, PJ:: 1475-1555 Vrouwe Elisabeth
1955, BELTJES, PJ: Vrouwe Elisabeth Op 1955 12pp  €8
JD de JONG: Levensschets. Culemborg 1955 Fotocopie 16 bladen
^823.5
280. FREMERY, J de: De abten van Marienweerd. De 'Nomina Abbatum' enz. uitgegeven.
dH, Nijhoff, 1888, gr8vo OW 3 Lith pltn (zegels) , uitsl tabellen 54, 5pp Aanvullingen 4 losse pag  €70
^823.2-a
281. Gellicum-WERNER, H M: Het kasteel Gellicum.
E G, 1924, 12pp  €10
E (G) 1924
282. HEIJDEN, L J van der: De parochie van Heilig Kruisverheffing te Beesd.
Beesd, 1948, OW ills 76pp  €18
Naar de gegevens van -- bewerkt en vermeerderd door pastoor J A Vernooij
^823.2-a
283. HOED, J den en PJW BELTJES: Uit de gesch van molens in het Graafschap Buren en…Tiel en Culemborg.
Zutphen 1971, 1971, OW talr ills 35pp  €18
^823.2-a
284. JACOBS, H: Een Culemborger in India, die de Hollanders voor was: Lambert Ruysch 1549-1611
E (G), 1979, 10pp  €8
E (G), 1979 ^823.2-a
286. OPPERMANN, O: Bijdrage tot de kritiek der oudste oorkonden voor de abdij Marienweerd.
E21pp  €15
^823.2-a
287. VERBEEK en G DUBBE: Culemborgse kerkschatten. Catalogus
OW ills 46pp  €8
^823.3- cul
288. VOET VAN OUDHEUSDEN, A W K: Historische beschrijvinge van Culemborg; behelzende een naemlyst der Heeren van Bosichem… Mitsgaders een Beschryvinge van de Stad Culemborg, der zelver regeeringswijze, gebouwen…
Utrecht, Vonk van Lynden, 1753, Leder vergulde rug met etiket (beschadigd, scharnier wijkend) , 5 gravures. XX, 1-716, xxv pp (pp 419/420 = titelpag 2de deel )  €450
Nijhoff-vHattum 309/310. (Voortitel ontbr) Front (Gravure van/naar JC Philips Jr) Uitslaande wapenkaart Vonk v Lynden naar Bakker (scheurtje) , Gravure v Philips vd gedenkpenning; Uitslaande gravure [Panorama van Culemborg; Philips naar vd Burg] , grav vh zegel.
^823.3- cul 2x

Bommelerwaard

289. Ammerzoden- Veen, J S van: Koopbrief van het Huis en de Heerlijkheid Ammrzoden (1424)
E (G), 1909, 10pp  €15
E (G), 1909
290. ANROOY, A. van: Impromptu.
dH, Boucher, 1947, Cl dj Facsim ills 95pp  €5
Bezoek v Manet aan Zaltbommel, Beschadiging door kleurpotlood.
823.1-b
291. ARUM, R. J. v= R J v A-: Het slot Loevestein. Houtgravure 195x123 mm [randen afbeelding] Met beschrijv. tekst
1836,  €45
Rembertus Julianus van Arum 1812-1883 o. a. verdienstelijk houtgraveur, directeur houtgraveurschool NNBW, 2 (Swillens, Scheen etc a . v. ) Niet in Makken (1981)
^823.11-a
292. Balleur= THOOFT, Th: Het verhaal van de balling in den patriotten tijd Dominicus Namna LeBalleur,
te Zalt-bommel (Gelre), 1906, E38pp  €14
823.1-b
293. Balleur= VEEN, JSvan: De zaak LeBalleur.
(Gelre), 1906, E36pp  €14
823.1-b
294. Beckering Vinckers, H: Zaltbommel Beck; Bommelse studenten in Heidelberg
E (G), 1930, 5pp  €5
E (G), 1930 823.1-b
295. BOMMELERWAARD, Hist Kring: Monumenten tussen De Voorn en Loevestein
Zaltb, 1989, OW ills 96pp  €8
823.1-b
296. Bommelerwaard-KEIJMEL, P D: Statistieke beschrijv. van den ambte Boemelrewaard
E (G), 1971, 17pp  €12
Stat beschr.//Gelderland Herdruk van 1808
E (G), 1971
297. EPKEMA, E: Bijdrage tot de geschiedenis der Latijnse School te Zaltbommel in de 17de en 18de eeuw
E (G), 1908, 24pp  €15
E (G), 1908
298. Gameren-BERENDS, G en R S HULST: Het slot te Gameren
E (G), 1971, 11pp  €8
. Ills
E (G), 1971
299. Grotius-Loevestein= FRUIN, R: Verhooren en andere bescheiden betreffende het regtsgeding van Hugo de Groot.
Utr Kemink, 1871, Later cl. 368pp  €40
Schaars. Werken Histor. Genootschap Nw 14
^823.11-a
300. HERWEYER, S, A. MARIS en L OEDIN: Rapport...welvaartsonderzoek in de Bommelerwaard.
Npl. c, 1941, OWV maps 122pp  €30
Olv L van VUUREN (Zijn ex. ) Stichting tot Bev vd Welvaart id Bommelerwaard.
823.1-b
301. Herwijnen-HOEFER, F A en JS v VEEN: Het huis Wadestein of Wayestein.
E (G), 1910, 8pp  €5
E (G), 1910
302. LEEMANS, W F: Handel en migratie te Zaltbommel in de 16de en 17de eeuw.
E (G), 1979, 17pp  €12
E (G), 1979 823.1-b
303. Loevestein= ANDEL, P van: 6 eeuwen Loevestein.
Gorinchem, 1969, OW# ills 213pp  €15
^823.11-a 2x
304. Loevestein= BREKELMANS, M: Slot Loevestein.
Zutphen Walburgh, 1987, sm4to OW 24pp  €12
Een korte bouw- en bewoonersgeschiedenis.
^823.11-a
305. Loevestein-BEELAERTS van BLOKLAND: Een Gelders edelman in
E (G), 1912, 10pp  €5
Hollandsche dienst en het beleg van Loevestein in 1397
E (G), 1912
306. Loevestein-HARDENBERG, H: De stichting van het slot
E (G), 1934, 25pp  €18
Loevestein.
E (G), 1934
307. Munnikenland-BECKERING V: Verdeeling der heerlijkheid Monnikenland in 1667
E (G), 1913, 8PP  €10
E (G), 1913
308. OLTMANS, J F: Volledige werken.
Nijm/Arnh Cohen, 1890, 2 vols 4to gecartonneerd (plat los) Talrijke platen naar H de Leeuw Jr.  €35
Met inleiding en verklarende aantekeningen van Taco H de Beer. Schaapherder, Loevestein, Zeewijf, div novellen.
^823.2-a
309. Oltmans. J F= HAGE, J van den: De schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog 1481-1483
Amsterdam Meijer, 1838, 4 vols 4 gegraveerde titelpagina's met vignet Half linnen u d tijd. 417 442 406 495pp EERSTE UITGAVE onder pseudoniem.  €180
Roestvlekken. De eerste Hollandsche historische roman, werd met veel waardering ontvangen
^823.08-b
310. Oltmans= HAGE, J van den: Het slot Loevestein in 1570. Een historisch verhaal uit den tachtigjarige oorlog.
Adm J M E Meijer, 1834, 2 vols Gegraveerde titel (2 x) Met afb Paul Tetar van Elven naar J Stein Rood linnen uit de tijd, titels in goud [Scharnier wijkt]  €185
Fraai exemplaar van de eerste-onder synoniem verschenen-druk van deze belangrijke roman door J F OLTMANS, een van onze eerste historische romans (geprezen om zijn historiciteit) , onder invloed van de romantiek (Walter Scott) TenBrink (Noord-Ned Lett) I, p200-241 TeWinkel VI p544-548, NNBW 3, 930 Oltmans 1806-Steenderen 1847,
^823.11-a
311. Poederoyen-VEEN, J Svan: Poederoye en Marten van Rossem
E (G), 1931, 4pp  €5
E (G), 1931
312. ROSSUM,: Intrekking van een drankvergunning (L van Latestein) Prov Blad van Gelderland
1906, nr 111  €
^823.7-a
313. Rossum: HOOFT, Th/'t: De stichtingsbrief van het Manhuis te Rossum
E (G), 1921, 5pp  €5
E (G), 1921
314. Rossum-ELZINGA, G: Gehalveerde Romeinse munten.
E (G), 1959, 16pp  €10
en enkele andere vondsten… Rossum
E (G), 1959
315. SCHIMMELPENNINCK vd OYE, C O A: De Bommelerwaard in Januari 1861
E (G), 1970, 13pp  €10
Naar een ooggetuige verslag. [watersnood]
E (G), 1970
316. Zaltbommel /Grave-BECKERINGV: Een en ander over de stad
E (G), 1919, 40pp  €22
Bommelen de stad Grave, n a v "De Goede Onderrichtinge" door Jan Roelofs, schout binnen Bommel omstreeks 1500
E (G), 1919
317. Zaltbommel 3 artt.E.EPKEMA: Franse School 1735//
E (G), 1910, 12pp  €10
Markt of beurtschippers op Nijmegen/Tiel== Wolfabriek = Azijnfabriek 1774/1735
E (G), 1910
318. Zaltbommel= ACQUOY, JGR: Jan van Venray (Joh Ceporinus) en de wording en de vestiging der Hervormde Gemeente te Zaltbommel.
sH, 1873, OPW (rug gebr ) 318pp  €35
823.1-b
319. Zaltbommel= AGARGE, Gasparus de l': De blokkade van ZaltBommel in 1574.
Arnhem, 1925, OW (beschad) some maps 114pp  €25
Dagboek uitgeg HFM Huybers en J Kleijntjes. Werken Gelre 16
823.1-b
321. Zaltbommel= BECKERING VICKERS, H: Zaltbommel voor, tijdens en na de bezetting door de Fransen in 1672
(Gelre), 1935, E51pp (Gel re)  €18
823.1-b
323. Zaltbommel= BROUWER, D: De reductie van Bommel 1572-1602
Arnhem, 1918, Mod wr. 96pp Half-titel pag ontbr, somm pp verkleurd Werken Gelre nr 13  €15
823.1-b
324. Zaltbommel= EPKEMA, E: Eenige instructies (en: Nog eenige...) van ZaltBommel in de 18e eeuw. 1903/6
(Gelre), 1903, /6 E12, 20pp (Gelre)  €22
823.1-b
325. Zaltbommel= EPKEMA, E: Gilden en quartiersluiden contra den magistraat van ZaltBommel in 1703…
(Gelre), 1902, E37pp  €15
Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierij.
823.1-b
327. Zaltbommel= KLOMP, RG: Tussen Station en stad. De gemeente tram 1910-1923
Zaltbommel, 1985, OW ills 100pp  €20
823.1-b
328. Zaltbommel= VEN, AJ vd: Het oud-archief van de gemeente Zaltbommel.
Zaltb, 1935, OW 189pp  €25
823.1-b
329. Zaltbommel= VOOGT, WJ de: Notice sur la monnaie de Zaltbommel et sur les coins…
Brux, 1862, OW Lith plate 12pp  €18
823.1-b
330. Zaltbommel= WELVAARTS, Th Ign: Het kapittel van Zalt-Bommel naar de archieven van Postel's Abdij 1331-1594.
Utr, vRossum, 1891, OW (niet or) Op52pp  €18
Archief vh Aartsbisdom Utrecht XIX, 2
823.1-b
331. Zaltbommel=: LOGEMENT= Besluit 9 jan 1906 Prov Blad van Gelderland betr M de Graauw, wed A G van der AA Gamersche straat 17 Zaltbommel
Zaltbommel, 1906, 5pp  €15
302 Manuscript= Zaltbommel, 14 nov. 1727 Folio 2pp *32 BENOEMING v Laurens van Spengler als Ontvanger van de Convoyen en Licentien in opvolging v JvHerwijnen. (Na keuze uit deze en Willem H van Borsselen te Geldermalsen)
823.1-b
332. Zaltbommel=: MARKTWIJZIGING Zaltbommel; Besluiten 12 en 23 dec
1906, Prov Blad van Gelderland nrs 178 en 185.  €15
Wijziging jaarmarkt in Oktober van acht naar zes dagen.
823.1-b
334. Zaltbommel=VEEN, JS van: Eene verdediging van de aan hertog Karel door den magistraat van Zalt-Bommel onthoudene regten.
1913, E26pp (Gelre)  €12
823.1-b
335. Zaltbommel=Verhaal van de verdediging van de Bommelerwaard…1794
E (G), 1932, 10pp  €10
E (G), 1932
340. Zaltbommel-BROUWER, D De reductie van Bommel
Arnhem G.Quint, 1918, 96pp  €18
1572-1602 Werken Gelre 13
Werken 2 / 823.1-b
341. Zaltbommel-BROUWER, D: Diederik VIJGH gouverneur van Bommel.
E (G), 1919, 7pp  €5
E (G), 1919
342. Zaltbommel-DAM, D W van: Een rekening der St Maartenskerk te Zalt-Bommel
E (G), 1909, 52pp  €22
E (G), 1909
343. Zaltbommel-DAMv: Had prins Maurits in 1599 één of
E (G), 1917, 10pp  €8
E (G), 1917
344. Zaltbommel-en zijn waarden. Een verkenning van de relatie tussen een kleine stad en het platteland begin 16de eeuw
E (G), 1978, 21pp  €15
[werkcollege Radbouduniv)
E (G), 1978
345. Zaltbommel-HUYBERS, HFM en Jos KLEIJNTJENS: De blokkade van Zaltbommel in 1574.
Arnhem,G.Quint, 1925, 113pp  €24
Dagverhaal van Gasaars de l'Agarge.
Werken 2, 823.1-b
346. Zaltbommel-LAMAN TRIP, H R A: Aanteekeningen Zaltbommel in de 17de en 18de eeuw.
E (G), 1914, 8pp  €5
E (G), 1914
348. Zaltbommel-VEEN, J S van: Eene verdediging van de aan hertog Karel, door den magistraat van Zaltbommel, onthoudene rechten
E (G), 1913, 24pp  €18
E (G), 1913
349. Zaltbommel-VEN, A J vd: Ds Johannes Ceporinus (Jan van Venray) en zijn nageslacht.
E (G), 1836, 30pp 18  €
E (G), 1836

Overkwartier/N. Limburg, Roermond en hoger

351. GORISSEN, Friedrich: Jan Maelwael und die Brüder Limburg.
E (G), 1954, 70pp  €40
Eine Nimweger Künstlerfamilie um die Wende des 14. Jahrh. Met platen (2 in kleur)tabellen e d
E (G), 1954
352. GORISSSEN, Friedrich: Jan Maelwael, die Brüder Limburg und der Herold Gelre.
E (G), 1957, 12pp  €15
Nachträge und Beichtungen.
E (G), 1957
353. Grave/Cuyck-KUYS, Jan: De ambtsman van Grave en het Land van Cuyck Johan van der Donc 1443-1479
E (G), 1985, 14pp  €10
E (G), 1985
354. Grave-SCHILFGAARDE, A P van: Het grafmonument voor Hertog Arnold van Gelre te Grave.
E (G), 1936, 7pp  €5
E (G), 1936

Kleve, Zyflich, Elten, Emmerich

355. Emmerik-VEN, AJ van de: De observanten-kloosters Briemen bij Emmerik, en te ELTEN
E (G), 1931, 18pp  €20
E (G), 1931

Duitse grensplaatsen, Wesel, Geldern, Julich etc

356. JAPPE ALBERTs, W: Een Gelderse Kroniek te München.
E (G), 1952, 25pp NB15  €18
E (G), 1952
357. Nederasselt-REMMERS, B WAM : Een schadelijst van
E (G), 1929, 36pp  €22
E (G), 1929
358. Ressen-UDEN, JDHv en G J van Olst: Het kasteel ende kerk te Ressen
E (G), 1936, 14pp  €12
E (G), 1936
359. Zyfflich-FEITH, W G: Het kapittel van Sint Martinus te Zyfflich
E (G), 1925, 3pp  €5
E (G), 1925
360. CAPPELLEN, Fam vander=SCHILFGAARDE, A P van Inventaris der archieven
Arnhem Rijksarchief, 1974, OWE Stencil 232pp  €25
folio
361. Aalst Poederoyen=4 Heerlijkheden in den Bommelerwaard Schetsen, vraaggesprekken ,
Huis Brakel, 1987, OW ills 60pp  €10
825sup2
362. Bemmel=WOLTERS, J DE gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe, .
Comite Geschiedenis, 1954, Cl ills 199pp  €22
825sup1
363. Betuwe=BEAUFORT, R F P de, en H M van den BERG: de Betuwe.
dH Staatsuitgeverij, 1968, 4to Cl ills 300 fotogr op platen 445pp  €125
De Nedelandse monumenten van Geschieenis en kunst III Gelderland…Betuwe, graafschappen Buren en Culemborg
folio
364. BETUWEROUTE, De, Document van een historisch Nederlands bouwwerk
Pro Rail, 2007, 4to ppbd Vele ills in kleur etc  €25
Bijvoegsel: De Betuweroute een sterk staaltje Nederlands ontwerp
Folio
365. BLOK, 25-7-2021 Teisterbant.
Adm KA, 1963, OW 27p  €18
825sup2
366. BRUSSE, Paul: Leven en werken in de Lingestreek
Utr. Matrijs, 2002, PPbd ils etc 256pp  €30
De ontwikkeling van het platteland in een verstedelijkt land.
Folio
367. CREMER, J J: (Eerste)Betuwsche novellen/ Een reisgezelschap
Leiden vSanten, 1877, Cl 312pp  €10
825sup1
368. CREMER, J J: Overbetuwsche novellen
Leiden Sijthoff, c1870, Cl. Lithogr. , (reliefband, goud op snee, rug bchad. _) Te Winkel pag  €20
Te Winkel pp282 (Reliefband, verguld op snee, rugeinden beschadigd)
825sup1
369. Culemborg=BROEKE, D ten e a : 1863-1988 125 jaar christelijk onderwijs in Culemborg
Culemborg PP, 1988, OW ills 164pp  €18
825sup2
370. DAHN De Bataven histor. roman
Adm Cohen, , hcl  €5
825sup3
371. EDELMAN, C H: Over de perceelsnamen vh Nederlandse kleigebied BETUWE en BOMMELERWAARD
KA, 1949, OW kaarten 56pp  €18
825sup2
372. Haaften-Versterking etc Waalbandijk
Polderdistrict Tielerwaard, 1978, 3 mappen  €18
Een onderzoek naar de motieven van bewoners om wel of niet terug te keren naar de gerenoveerde woning.
Folio
373. HASSELT, J van en De KONING: Rapport omtrent eene reis tot bezichtiging van irrigatie-inrichtigen, ingevolge opdracht van den Dijkstoel van het Polderdistrict Over-Betuwe
Nijmegen Thieme, 1888, Folio Or. Ppbd 16 uitsl. Lithogr (in kleur) 111pp  €160
Hoofdstuk IV: Toepassing…. Over-Betuwe. Bruchhausen, Hoya, Celle, Müden, Bokerheide, Sie, …. gen, de Acher(Baden) …. .
folio
374. Herwijnen, Gemeente. notaris Kolff Map met papier (nota's ed)
1880-1950,  €
vvv2
375. Herwijnen=Weg-Wijzer Informatieblad I, 1-3
Gem. Herwijnen, 1981, 3 parts OW ills stencil  €18
BIJGEVOEGD Herovina: Kontakt klubblad 1986
folio
376. HOL, A H: De Betuwe.
Leiden Stafleu, 1963, OW ills 341pp platen 25  €
825sup1
377. Hooibergen=DIJS, A M: Hooibergen en vloedschuren in de Nederbetuwe. Een inventarisatie
Utr RUU Geograf. Instit. , 1996, Spiraalband ills 173pp 25  €
folio
378. Hooibergen-JURGENS, S M: Hooibergen en vloedschuren in het Gelderse rivierengebied.
Utr RUU Geografisch Instit. , 1990, Spiraalband ills 164pp 25  €18
folio
379. KAM, Jan van de : Rivierenland.
Adm Ploegsma, 1975, Folio ills Ppbd 128p  €10
Plant dier en mens in het gebied van Rijn Maas en Ijssel
folio
380. KRONENBURG, Marcel: 5 minuten vertraging. De Betuwe in beeld vanuit de trein.
Prov. Gelderland, 2008, Oblong OW met CD  €25
663.70
381. Liemers=DALEN, A G van: Rondom het Tolhuys aan Rijn en Waal. U d geschied. van Lobith, Tolkamer, Spijk Herwen en Aerdt.
Zutph Walburg, 1972, OW 214pp  €20
825sup2
382. MARTENS VAN SEVENHOVEN, A H: Het dagelijks landrecht der Bommeler- en Tielerwaarden
E OVR), 1921, 8pp  €5
825sup2
383. Nederhemert=VEEN, J S van: Nederhemertsche bier- en broodkeuren.
E(OVR), 1921, 2pp  €
825sup2
384. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE. Panorama Krayenhoff. (Voor)ontwerp, reacties etc.
Utrecht Projectbureau, 2002/3, 4 vols OW Kaarten in kleur etc  €25
Voorontwerp Linieperspectief, Ruimtelijk perspectief; Ontwerp; Commentaar stuurgroep op de ontvangen reacties, Ontwerp Linieperspectief: Aangepaste teksten en kaarten; Voorontwerp Ruimtelijk perspectief Nwe Holl Waterlinie.
Folio
385. Nijmeegse Centrale voor dialect- en naamkunde. Jrg XII t/m XV en 73 satellietbeelden index
Kath Universiteit, 1973/6, 4 parts  €20
825sup3
386. Overlijden Jan van Herwijnen, ontvanger te Bommel, voorracht Laurens Spengler en Wilem Hendrikva Borsselen te Geldermalsen
St. Generaal, 1727, Folio2pp  €25
Tas11
387. PLATTEL-BERBEN, Cissie: Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en terugkeer
Feder. Stichting, 1997, OW weel ils 468pp  €25
Betuwenaren vertellen hun verhaal. Herinneringen, brieven, dagboeken, omlijst met authentieke verhalen van Geallieerde bevrijders en algemeen historische gegevens
825sup2
388. RAPPORT en bijlagen a [etc. ]van de Commissie van deskundigen inzake de verhooging van den waterspiegel op de Waal door de afsluiting van de HEEREWAARDENSCHE OVERLATEN.
Deventer PP, 1896, Folio H Calf  €125
A: 4 bladen (4: 90x42) lith in kleur (Bommelerwaard, Land van Maas en Waal, Tielerwaard)B/C Dijkhoogten Met 3 uitsl Bladen en vele uitsl bladen etc. Voorzitter van de commissie is Leemans
826.4
389. RIVIERENLAND op eigen kracht, Stuurgroep, Rivierenland in 2929. Startdocument Rivierenland ….
Culemborg, 2002!, Oblong OW ills 80pp  €22
825sup2
390. ROMEINSE BEZETTING, 400 jaar , Noviomagus Batavorum' Tentoonstellingscatalogus LEIDEN
rijksmuseum v. oudheden, 1961, OW 42 ills op pl, 42pp  €10
825sup3
391. Rumpt= PKN --
Kerkepad 1967, 1967, folio ills 8pp  €
folio
392. Tiel=Avezaath-=HUFVAN BUREN, J: Jonker van Duinenstein.
Kesteren, Arend Datema Instituut, 2004, Ppbd portr.  €20
Huf van Buren is J A Heuff 1843-1910
825sup2
393. TIELERWAARD, De, Geïllustreerde beschrijving.
dHaag Alg Landsdrukkerij, 1975=1946, 4to Cl ills 147 fotogr 200pp  €42
idem, idem 1946
folio
394. Valburg=: VAD'JE VAN VALBURG vertelt…Korte Bêtuwse verhaoltjes
Zetten B O S, c1988, OW ills 104pp  €8
Door W F Van Eck 1903-1980
825Sup1
395. WAAR ligt de grens? Kunstenaars uit Buren Geldermalsen, Lingewaal, Neerijnen en Tiel.
Culemborg, 1996, OW vele ills 147pp  €
825sup2
396. Waardenburg=DELL'AIRA, R en F HOEKSTRA: Faustius een geschiedenis van Faust in Nederland
Zaltb. Eur. Bibl/, 2002, Ppbd ills 152pp  €20
825sup3
397. WARNINK, Roelof: De Betuwe, land tussen rivieren.
vAnSpijk/R A R, 2002, Folio illls 100pp  €20
West-Betuwse monografiën XIII
folio
398. Huissen= VEEN, J S van: Rechten der stad Huissen.
E (OVR), 1914, 48pp  €18
xo54
399. Tiel/Sandwijk= VEEN, J S van: Keuren en buurspraken van --
E (OVR), 1905, 34pp  €15
xo54-6