Lijst met afkortingen
Arnhem
Gelderland - algemeen
Het kwartier van Veluwe
Het kwartier van Nijmegen, Betuwe
Het kwartier van Zutphen, Graafschap - Liemers

Arnhem

1. ARNHEM in beeld.: SOUVENIR, aangeboden door Willem van Santen JacZn
dH, 1895, oblong 4to((==niet compleet)slechts 6 photogr met on derschrift  €30
5 photogr op de voorkant. Schipbrug, Velperplein, Middachten, In ter. Eusebius, Bronbeek, Sonsbeek. Publiciteit Delftse Roomboter Inrichting, dH. Voorkant kleine beschadiging.
949.282.1b
2. Arnhem- MUSCHART, R T: Grafzerken … St.Walburgis
E (G), 1940, 14pp  €10
Mariëndaal, Gem Museum en Waalsche Kerk
E (G), 1940
3. Arnhem PL-OLTMANS, Alb: Zondenregister van de
E (G), 1926, 7pp  €10
Arnhemse Nieuwe-plooiers.
E (G), 1926
4. Arnhem- SCHAAP, K: Arnhem, monumenten en parken
E )G), 1983, 16pp  €10
1933-1983 ills
E (G) 1983
5. Arnhem(Meinerswijk)-VRIES, W de: Claring Opghen Praest
E (G), 1944, 28pp  €22
E (G), 1944
6. Arnhem/Elden- TIEMENS, W H: Tragedie in het Eldense Veld.
E (G), 1992, 17pp  €12
E (G), 1992
7. Arnhem/Sonsbeek-KUYK, G A: De geschiedenis van het landgoed Sonsbeek bij Arnhem.
E (G), 1914, 34pp  €22
Met 9 uitsl.kaarten
E (G), 1914
8. Arnhem= EIJSINK, Th N: Restauratie en revolutie in Arnhem 1 Juli 1787-6 mei 1795.
Arnhem Gem Archief, 1967, OW pltn 116pp  €15
Bijdragen tot de gesch van Arnhem 2 (Gemeente Archief)
949.282/1a
9. Arnhem= GASTHUIZEN,: Eea uit de geschiedenis van de Drie Gasthuizen
Arnhem, 1952, OW ills 39pp  €8
949.282/1a
10. Arnhem= KERKHOFFS, Bert: Knipoog naar Arnhem van toen.
Arnhem, 1983, OW pltn 118pp  €15
949.282/1a
11. Arnhem= KESSELS, Jan W: Een jaar uit honderd. Arnhem in de wereld van 1868
Zutphen, Walburg pers, 1968, ppbd talrijke platen 169pp  €12
949.282/1a
12. Arnhem= SWIECICKI, Marek: Roode Duivels in Arnhem.
Adm, 1945, OW 112pp Talrijke foto's op platen  €22
949.282/1a
13. Arnhem= GRASWINKEL, D P M: De archieven der gasthuizen en fundatiën, gilden, schutterijen en vendels… Arnhem.
dH, 1930, OW (Front gone) 413pp  €15
949.282/1a
14. Arnhem= KNAP, W en GFC VERGOUWE: Arnhem 1233-1933 Gedenkboek
Arnhem, 1933, OW talr ills 374pp  €36
949.282/1a
15. Arnhem= MARIS. A J: Het oud-archief van de kerkvoogdij der Ned Herv Gem te Arnhem.
Arnhem, 1930, OW 47pp  €15
949.282/1a
16. Arnhem= MARKUS, A: Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met geschiedkundige aanteekeningen.
Arnhem Arnh. Courant, 1907, Linnen (Jugendstil-decoratie) 64 platen kaarten en portretten. Arnhem Arnh. Courant 504pp  €75
ORIGINELE EDITIE (Enk onvolkomenheden)
949.282/1a
17. Arnhem= NIJHOFF, I A: Wandelingen in een gedeelte van Gelderland of geschiedkundige en plaatsbeschrijving, beschouwing van de omstreken der stad Arnhem.
Arnhem, I A Nijhoff, 1836, Pr brds Koper gravure van J Bendorp naar A Schelfhout 158pp 5)  €52
Rug besch (platten los) Verder mooi onafgesneden ex.
1b
18. Arnhem= SIGAL, M C: Uit de geschiedenis der Waalse gemeente te Arnhem.
Op48pp met plaat [Gelre]  €15
949.282/1a
19. Arnhem=: ARNHEM en de Arnhemmers. 750 jaar Arnhem, de Arnhemmers en hun rijke verleden.
Arnhem/Zw, 1983, 13 aflev in linnen verzamel band. 4to index Talrijke platen, ills etc ged. in kleur  €45
folio 2x
20. Arnhem=: De oudste stadsrekeningen van Arnhem
Gron, 1955, Ow 67pp  €12
Fontes minores medii aevi III Uitg W Jappe Alberts 67pp
949.282/1a
21. Arnhem=: GIDS VOOR ARNHEM EN OMSTREKEN
Arnhem VVV, 1915, Plattegr in kleur vele platen en schetsen 102pp [WANDELKRTN ONTBR]  €18
949.282/1a
22. Arnhem=: GROOTE MARKT, Prinsenhof, Stad Huis en Hoofd Kerk te Arnhem. Kopergravure 195x165mm
1729, Philips naar Pronk. (Uit Tegenw Staat, Vouwen)  €25
1b
23. Arnhem-=GOSLINGS, F: Een en ander uit het verleden der Latijnsche School van Arnhem.
E (G), 1924, 48pp  €25
E (G), 1924
24. Arnhem=VEN, A J van der: Het Genootschap "Prodesse Conamur" te Arnhem opgericht 1792
E (G), 1938, 42pp  €18
E (G), 1938
25. Arnhem=VERBAEL EN WAERACHTIGH VERTOOGH… tegenw. Onlusten in de Stadt van Arnhem, … aenstellen van de … gemeens luyden…
dH Scheltus, 1703 4to 32, 32p, [32pp betreffende documenten]  €75
Knuttel 15026,
xo76a
26. Arnhem-BOER, E de: De kans op een beter bestaan, de groei van de bevolking van Arnhem sinds 1815.
E (G), 1983, 25pp NB15  €15
Met vele ills
E (G), 1983
27. Arnhem-DAS, G: Orgels en organisten te Arnhem.
E (G), 1925, 16pp  €15
E (G), 1925
28. Arnhem-DUFFHUES, Ton: Van liberaal bolwerk tot politiek meerstromenland.
E (G), 1986, 28pp  €18
De formatie van politieke partijen in Arnhem 1880-1920
E (G), 1986
29. Arnhem-ENNO VAN GELDER, H: Vondst van 12de eeuwse munten te Arnhem
E (G), 1951, 25pp  €15
Met veel pl en afb.
E (G), 1951
30. Arnhem-FOCKEMA ANDREAE, S J: De uitbreiding der stad Arnhem tusschen 1815 en 1878
E (G), 1925, 44pp  €25
E (G), 1925
31. Arnhem-GENSEL, Jan Willem: Beschryving der stad Arnhem
E (G), 1911, 74pp  €48
Behelzende haar begin, opkomst en lotgevallen alsmede de voornaamste gebouwen…. Medegedeeld door J J S Baron Sloet
E (G), 1911
32. Arnhem-GROOT, A de: De Arnhemse ambachtsgilden in 17de en 18de eeuw.
E (G), 1939, 40pp  €30
E (G), 1939
33. Arnhem-HAARST, J W G: Rekening van het Sinte Catharinagasthuis te Arnhem van 1396/97.
E (G), 1917, 20pp  €18
E (G), 1917
34. Arnhem-HOEFER, F A: Mededelingen omtrent bezittingen van
E (G), 1928, 16pp  €15
E (G), 1928
35. Arnhem-IDDEKINGE, P R A van: Arnhem 1944 Een halve eeuw herdenken.
E (G), 1995, 9pp  €5
E (G), 1995
36. Arnhem-JOLLES, J A de openbare bibliotheek te Arnhem
E (G), 1938, 125pp  €22
E (G), 1938
37. Arnhem-JOLLES, J A: "De schutterye van de Olde Craen" te Arnhem
E (G), 1937, 16pp  €15
E (G), 1937
38. Arnhem-JOLLES, J A: De schutterij van de St Jansbeek te Arnhem
E (G), 1936, 8pp  €5
E (G), 1936
39. Arnhem-JOLLES, J A: De schutterij van den Klingelbeek
E (G), 1933, 6pp  €8
E (G), 1933
40. Arnhem-JOLLES, JA: De schutterye van St Antony's Broederschap en Munnichuyser beeck" onder Arnhem.
E (G), 1934, 15pp  €12
E (G), 1934
41. Arnhem-JOOSSE, Kees: Kwam Willem Kloos verder dan het sanatorium "De Vogel en Plantentuin" te Arnhem?
E (G), 1995, 12pp  €8
Een onderzoek naar de lezers van de beweging van Tachtig in de streek Arnhem-Deventer
E (G), 1995
42. Arnhem-Kemperberg-HOGERLINDEN, J GA van:
E (G), 1926, 5pp  €5
met kaart
E (G), 1926
43. Arnhem-KEUSSEN, H: Die Stiftung Joh.von Hueven von Arnhm
E (G), 1932, 3pp  €5
E (G), 1932
44. Arnhem-KUYK, G A: Het "Gulden Spyker" op Sonsbeek bij Arnhem
E (G), 1915, 3pp  €5
E (G), 1915
45. Arnhem-LEEUW, L de: De vroegste stadsrekeningen 1353-1417.
E (G), 1983, 22pp  €15
Een bronnenkritische beschouwing op basis van stedelijke inkomsten.
E (G), 1983
46. Arnhem-MARIS , A J: Eenige bijzonderheden aangaande de St Walburgiskerk te Arnhem
E (G), 1937, 22pp  €18
E (G), 1937
47. Arnhem-MARIS A.Joh.: De Sint Jansbeek en de Prümer Hof en watermolen te ARNHEM
E (G), 1960,  €12
E (G), 1960
48. Arnhem-MARIS, A Joh: De vicarieën in de Grote of Oude Kerk te Arnhem
E (G), 1964, 39pp  €12
E (G), 1964
49. Arnhem-MARIS, A Joh: Een dubbele vicariestichting in de Sint Walburgiskerk te Arnhem
E (G), 1967, 30p1 pl 12  €12
E (G), 1967
50. Arnhem-MARIS, Joh.A: De pastoors der Oude of Grote Kerk
E (G), 1960, 28pp  €12
E (G), 1960
51. Arnhem-MIDDELBEEK, H W: Van woonstad tot werkstad.
E (G), 1983, 30pp  €15
Industrie in Arnhem 1800-1980
E (G), 1983
52. Arnhem-MUSCHART, R T: Grafzerken en grafmonumenten in de Groote of Sint Eusebiuskerk te Arnhem
E (G), 1939, 98pp  €25
E (G), 1939
53. Arnhem-OLTMANS, Alb. Het bezoek van prins Willem V aan Arnhem … na de patriottische woelingen 1788
E (G), 1929, 40pp  €25
E (G), 1929
54. Arnhem-OLTMANS, Alb. Het Nassausche Weduwenhuis te Arnhem
E (G), 1928, 24pp  €15
E (G), 1928
55. Arnhem-POLS, J F: Arnhemse regenten in de 18de eeuw
E (G), 1996, 30pp  €15
E (G), 1996
56. Arnhem-SCHEIDT, Adelheid: Der Anholter Rhein-und Isselzoll bei Arnhem. Ein Beitrag zur Zollgeschichte.
E (G), 1925, 50pp  €18
E (G), 1925
57. Arnhem-SIGAL, M C: De Vaderlandsche Societeit… voor Vrijheid, Gelijkheid en Broederchap te Arnhem.
E (G), 1918, 18pp  €12
E (G), 1918
58. Arnhem-SIGAL, M C: Hoe "Onderlangs" te Arnhem ontstaan is.
E (G), 1921, 5pp  €5
E (G), 1921
59. Arnhem-SNOECK, M W: Een uitstapje in de environs
E (G), 1933, 14pp  €15
E (G), 1933
60. Arnhem-VEEN, J S van: Arnhem in de tijd van overgang 1578-1590
E (G), 1912, 112pp  €15
E (G), 1912
61. Arnhem-VEEN, J S van: Eene bladzij uit de geschiedenis van Arnhem (1487)
E (G), 1930, 8pp  €5
E (G), 1930
62. Arnhem-VEN, A J van de: De ambtswoning van den commissaris
E (G), 1928, 22pp  €15
E (G), 1928
63. Arnhem-VERHALLEN, R E M: Beschavingsoffensief te Arnhem 1604-1671
E (G), 1990, 25pp  €15
E (G), 1990
64. Arnhem-VERKERK, C L: Arnhem van koningsgoed tot stad
E (G), 1983, 40pp  €18
Platen en ills
E (G), 1983
65. Arnhem-VOLLMER, B: Die Belagerung Arnheims und seine Verpfandung an Kleve 1467-1483
E (G), 1924, 26pp  €18
E (G), 1924
66. Arnhem-VREDENBERG, J P: Een gemeentebestuur in bezettingstijd.
E (G), 1995, 20pp  €15
E (G), 1995
67. COMITE Leniging nood in Duitsland.: Correspondentie van de secretaris, J Hogerlinde met Opperrabbinaat [J Vredenburgh] en referentiepersonen tbv een collecte.
1921, Lijsten in machine schrift en handschrift. Klein dossier  €42
949.282/1b
68. CROMBACH, Hans: Dagboekvertellingen september 1944-Mei 1945.
Priv., c1992, Geplakt linnen rug Talr afb 343pp 2)  €45
949.282/1b
69. HOGERLINDEN, JGA van: Stukken betreffende de stichting Van Nassau's Weduwenhuis te Arnhem.
E (G), 1923, 4pp  €5
E (G), 1923
70. HOLTHUIZEN-SEEGERS, G H J: Arnhem tussen 1665 en 1744.
E (G), 1987, 38pp  €18
Van gesloten samenleving naar ontluikende pluriformiteit en groei.
E (G), 1987
71. HOOFT, B H van't : De Arnhemse duivelsgeboorte.
E (G), 1964, 25p,1 pl  €15
NB Bijgev: idem: Dirrik docter Faustus (2pp)
E (G), 1964
72. Jolles, J A: De schutterij van de Klingelbeek onder Arnhem, en toevoegsel (1934, 3pp)
E (G), 1933, 6 pp=9pp  €8
E (G), 1933
73. MANEN E G van: Verboden en getolereerd. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Arnhem in de 17de en 18de eeuw.
E (G), 1992, 22pp  €15
E (G), 1992
74. Menthenberg= CHRISTIE's=: The property of the late M. Baroness v Harinxma thoe Slooten-Scheidius,
Arnhem. Sale ..., 1990, 4to OW num ills partly in cols 73, 7pp  €18
949.282/1a
75. MIDDLEBROOK, M Arnhem.
Adm Tirion, 1994, OW 504pp  €35
Ooggetuigenverslagen van de Slag om Arnhem. Herdenkingseditie, 60 jaar na dato, geheel herzien
825sup1
76. MONCHY, SJR de: Twee ambtsketens, Herinneringen uit mijn burgemeesters-tijd.
Arnhem, 1946, cl dj 288pp [Suriname, Arnhem, Den Haag. ]  €15
949.282/1a
77. NÜSSE, K: Die Entwickelung der Stände im Herzogtum Geldern bis zum Arnhemre 1418 nach der Stadtrechnungen von Arnheim.
Köln, 1958, OW TH 115pp maps and facsim.  €22
Veröff Hist Vereins Geldern 63
949.282/1b
78. Pontanus= Enkele notities uit de correspondentie van Joh Pontanus 1545-1615, prediant te Arnhem
E (G), 1980, 18pp  €12
E (G), 1980
79. Schaarsbergen-HOFMAN, J: Ontginning van heidevelden in de gemeente Arnhem in de 19de eeuw
E (G), 1983, 28pp NB15  €15
E (G), 1983
80. STAATS EVERS, JW: Kroniek van Arnhem 1233-1789. 1789-1868 (OW ontbr)
Arnhem, 1876/1868, 2 vols Mod brds 98, 111pp  €65
949.282/1b
81. TEN NOORDEN VAN DE HAND Verhalen en gedichten van Arnhemmers.
Arnhem Schouwburg, 1983, OW ills 96pp  €12
949.282/1a
82. Twee EEUWEN kunst in en om Arnhem: 1600-1800. Tentoonst Arnhem
1952, OW 16 platen 50pp  €15
949.282/1a/b
83. PEELEN, GJ: t Begon onder melkenstijd
dH, 1945, Half linnen Tekeningen H Berserik. 192pp EERSTE DRUK  €12
949.282/1a / ^822-a
84. PEELEN, GJ: t Begon onder melkenstijd
dH, nd, Ppbd Tekeningen H Berserik. 192pp 19)  €8
949.282/1a
85. WOUDE, Johan vd: Arnhem
Adm, 1945, hcl 77pp 1)  €15
949.282/1a 3x
86. Arnhem=: DEDUCTIE van de regten ende privilegien der vrye stad Arnhem, het collegie van de geswoore gemeente, gildens.... ofte Apologie van de wettige regering na den ouden gronden van de Vrye-Stadt Arnhem
Anthoni Smiths, 1703, 4to 72, 59, 1; XVIpp  €120
Gouda Quint p 95 van Bemmel p79
949.282/1b
87. Arnhem=: KORTE MEMORIE van't gene de Oude en Wettige Magistraet der Stadt Arnhem, tot haere ontlasting...
Arnhem, 1704, 4to 8pp (lijmresten op 2 pag)  €40
Gouda Quint p 96
949.282/1b
88. Arnhem=: OPREGT ENDE WAERACHTIG BERICHT ten dienste van de geswooren gemeente, borgery en gildens der stad Arnhem....
Arnhem, 1705, 4to 20pp  €50
Gouda Quint p96 Kn15404 Verdediging van Johan van Brienen NNBW, VII p210
949.282/1b
89. Arnhem=: REGLEMENT over de Regeeringe van de Stadt Arnhem.
Arnhem Anth Smiths, 1705, 4to 16pp Onafgesn  €45
vBemmel (Gelre 1983, pag 79/80) Vanaf 1703...is Anthonius Smith als stads drukker werkzaam...en pag 95: Het begin- en eindjaar worden gemarkeerd door twee uitgaven: Reglement over de Regeeringe... en de heruitgave in 1708
949.282/1b, 2 ex
90. Arnhem=: VERBAEL EN WAERACHTIG VERTOOGH, van't geene ter occasie van de tegenwoordige ontstane onlusten in de Stadt van Arnhem, tusschen de magistraet en de Gemeensluyden…
dH P Scheltus, 1703, 4to Drukkersmerk op titel 32, 32pp  €50
Watervl. 19e eeuws gemarmerd omslag. Gouda Quint p 95
949.282/1b
91. CADERIUS VAN VEEN, Dick (Teekeningen) en journalist Harry Van Der PLOEG: Verliefd op Arnhem.
Arnhem, 1993, ) Oblong 4to OW ills 64pp  €18
949.282/1b
92. WIENTJES, RCM: Een heerlijkheid in de bocht. Kaartboek van de polder Meinerswijk bij Arnhem.
Zwolle, Waanders, 1995, 4to OW 6 krtn in kleur, talrijke pltn en ills, kaarten. 63pp  €32
949.282/1b
93. Arnhem Folio aanteken cahier 231pp (meest blanco) Met aanzetten tot, aantekeningen over geschiedenis van Arnhem
Arnhem?, c1890, Folio 231pp  €100
Folio
94. Arnhem, De oudste bewoning van Arnhem
Tentoonstelling, 1983, OW 30 foto/s 30pp 30pp  €8
825sup3
95. ARNHEM, Oud -- begin deze eeuw.
Uitgave De nwe Krant, 1976, Ppbd 68 ills in kleur  €22
Reproducties van prentbriefkaarten Arnhem.
825sup3
96. Arnhem= WESSELS BOER J: Stadrecht van Arnhem
E (OVR), 1891, 33pp  €24
xo54-3
97. Arnhem-GIDS Ned Openluchtmuseum
PP, 1968, OW ills 56oo  €8
825sup3
98. WILLEMSEN, J Th W: DE volkshuisvesting in Arnhem 1829-1925
Gemeentearchief 1969 , PW ill 144pp  €24
825sup3