^83-25-u74 STORM,W=Gedachtenis opgedragen aan de Gemeente van Utrecht. Het viertal leerredenen voor haar….Leeraar --. Utrecht, Bielevelt 1845 Karton(voorpl ontbr) XII,132pp *35.-
'Ïn naam dere bedroefde weduwe"Storm werd 9 febr bevestigd in de Domkerk, en overleed 29 maart 1845.

^83.o-u73 WELSCH, A G: Oud-Utrecht. Voorn bladzijden uit degeschiedenis van de Stad en provincie Utrecht, Utr De Liefde 1893 Linnen stempelband ( Los i.d.band) 234,2pp
Met 6 lithogr. (Duurstede,Montfoort,Plompetoren,Ruïne Huis ter Haar;Huis ter Meer; Vrijheidsplein(Neude) **40.-
De eenvoud der verhalen evenaart de intimiteit van de litho's.

^83-9-u73 BROERS,H J: Utrecht. Historische wandelingen. Utrecht J L Beijers 1875 OW(beschad) xii,184pp *45.-

^83-9-u73 BROERS,H J: Utrecht. Historische wandelingen. Nieuwe geíll uitgave door C W Wagenaar. Utrecht Molijn/van Huffel 1909 Half linnen met rug schild vele platen en ills 300pp *65.-
1815-1876 'de blinde Putter'Utr Biogr 4 pp37-40 NNBW VI 212 Voorloper mod hygiene en bejaardenzorg, Lid plaatselijke Gezondheidscommissie.

^83-78-ukrant UTRECHTSE ORCHEST= Nieuw prijs-raadsel van Radio Schuurman ten bate van het …. --.1938 Eenzijdig 17 x 50cm *15.-

^83-7-krant SIC SEMPER 2 lithogr (Bouwk Tijds) Gevel ad Trans/Gevel ad Runnebaan(Nwe Gr) *15.-

^83-8-u73 Crone=CRONE,Frans: Het Utrecht van C C S Crone.Vijf wandelingen. Utr 2001 OW Talr ills 167pp *15.-

^83-655- UTRECHTSCHE KRANTEN *60.- a)HET CENTRUM 14 MEI 1940 4 pagina's: Regeering naar elders vertrokken Proclamtie H M de Koningin en Opperbevelhebber :Briefkaarten weer toegelaten"; Evacuatie voorzorg in Utrecht
b) Utrechtsch Nieuwsblad 10 juni 1944 4to 4pp Nieuwer Aktie evrwacht tussen Duinkerken en Ostende Excursie Oud-Utrecht; Bestrijding hoofdonreinheid
c) Utrechtsch Katholiek Dagblad Maandag 14 Mei 1ste jrg no 2(na de bevrijding) Eenblad 2-zijden Ën nu Japan… Aan onze vrouwen en meisjes…Tommies in de Domkerk
idem 7 juni 1945 een blad 2-zijdig D-Day parade; Hitlers lijk gevonden? Japan dreigt…
idem 8 febr 1946 4to 4pp De Indonesisdche kwestie in de Veiligheidsraad,Oekraíne…;Doodstraf praatzieken verrader…(Willem Sukel,de Bilt) Herscholing leerkrachten
ìdem ZONDAG 4 febr 1951 Folio 6pp beschad CARNAVAL….
d) Maandag 7 juni 1926 Het Centrum (2 x) De Tijd, Utrechtsche Courant Het Centrum 8 juniblz Utr Cour.9 juni [ ??????]
e) Zondag 25 mei 1902 Utrechtsch prov en sted dagblag 2e blad Advertenties Voksweerbaarheid Utrecht
f) 1894 Utr Prov en Sted dagblad 12 januari|| Idem 29 Januari Utrechtsche Courant 23 maart 1894 [Utrecht's gezondheid]||Het Centrum 30 jan 1894||

^83-7-u75 BLIJSTRA,R: 2000 jaar Utrecht. Stedebouwkundige ontwikkeling van castrum tot centrum. Utr,Bruna 1969 4to Linnen Talrijke foto's grafieken schetsen etc 427pp *58.-
T g v 100-jarig bestaan Bruna. Onmisbaar standaardwerk.
IDEM Met stofomslag (Ontwerp J H Moesman) beschadigd **65.-

^83.0-Ufol[] ATLAS- Foto-atlas van Utrecht (Landsmeer) Robas/Topografische dienst ( c2000) met afzond.plaatsnamenregister *25.-\

^83.656-u75 Telefoongids 1994 Het 'foute'telefoonboek *10.-

^83-378-Ufol[] RIDDERHOFSPELEN 24 en 26 Juni 1896 Utrecht. B Brugsma Azn Utrecht.(tekst op linnen box/portfolio Grootfolio oblong (44 x 37cm)
Inhoud 12 fotografiën 273x238mm(foto 1) door G JOCHMANN met potlood in hoek genummerd 1-7;12,14,15,17,18 *1.100.-
Auctie Beijers jdec 2006/uni 201`0 slechts 5 fotogr. /vgl GA cat.nr 30007 (Alleen foto 1); De doos behoeft lichte restauratie (sluitlinten ontbr).

^83-33-UFol[] BUSINESSGAME UTRECHT. Wie wordt de beste ondernemer van de stad? Een spannend strategisch spel voor 2-4 speletrs vanaf 8 jaar. Doos 1996
Speelbord met plattegrond,dobbelstenen pionnen en 20 afbeeldingeninkleur e..d *22.-

^83-7-UFOL[]utrecht VAN TOEN KALENDER Broese 2005 (12 fotogr in kleur) in doos *12.-

^83-655-Ufol[] SOMEREN,J F van:De Utrechtsche universiteitsbibliotheek haar geschiedenis- en kunstschatten voor 1880. Utrecht 1909 4to Half linnen talrijke platen (gemonteerd) vele in kleur. *115.-

^83.0-Ufol[] Atlas-ROY,Bern ard de:,Nieuwe kaart van den Lande van Utrecht. ( 1696 ) Alphen a.d.Rijn 1973 Groot folio Ppbd Inleiding W H Sijmonds *55.-
^83.0-Ufol[] Atlas-ROY,Bern ard de:,Nieuwe kaart van den Lande van Utrecht. ( 1696 ) Alphen a.d.Rijn 1973 Groot folio PLANO in box Inleiding W H Sijmonds *45.-

^83-75-Ufol[] Saenredam, Pieter=HOFSTEDE DE GROOT,C: Utrechtsche kerken. Teekeningen en schilderijen van--. Haarlem, Emrik en Binger, 1899 Olifants-folio Linnen Portfolio met titels in goud Tekst IV,18,IIpp en 31 reproducties, gemonteerd *210.-
Provinciaal Utrechtsch Genootschap, met dankbetuigingaan S Muller Fzn.

^83-25-fUol[] Jacobskerk= PLEYTE,W: La construction de l' église paroissale de Saint Jacques à Utrecht.:Leyde 1876 Olifants-folio Tekst 5pp/ dubbele platen 1 t/m 6(wv3 in kleur) X t/m XIII (waarvan 3 in kleur) *50.-
^83.0-Ufol[] Atlas-MULLER, (Hzn),S: Kaart van hetBisdom Utrecht in 1560 Uitgave van de Ver, tot Uitgaaf der Bronnen van het OVR. dHNijhoff 1919 Portfolio halflinnen Litogr kaart in 12 blden (Blad Zeeland onbr) *35.-

^83-655-UFol[] UTRECHTSCHE COURANT Zaterdag 6 Januari 1945 tot 4 mei 1945 Folio gecartonneerd Licht watervlekki *500.- Vergelijking van deze bundel met Gemeente archief (G):
2 t/m 5 jan G= extra in G 8/2 pamfletachtig
19-2 pamfletachtig groot Niet in G 24/4 met de hand +Cyclost.
21-2 heel niet in G 2-5 dubbele pamfletgrootte N B 5 mei in geen van beide (Verschenen???)
28-2 Met de hand geschreven+cyclost niet in G
29/3 en 30/3 pamfletachtig niet G
4/4 pamfletachtig

ki*83.0-UFol[] ATLAS,Historische, Utrecht. Chromotopographische kaart de Rijks 1:25.000. Landsmeer Robas 1989 Groot folio Linnen 16pp en 42 bladenin kleur *55.-
Met losse intekenlijst. Bonnebladen c1870/80 bijgewerkt c1900-1921

^83.0-020 LINDEN,H van der: De cope.Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte. Assen l956 Linnen XV,400pp Met 2 kaarten [in fotocopie] in afz map *55.-
Bijdragen Instituut voor Rechtsgeschiedenis I

^83,0-020 ^83.0-020 LINDEN,H van der: De cope.Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte. Assen l956 OW THXV,400pp Met 2 (or) kaarten in afz map [met kennisgeving) 3 dln *65.-
Xx=^83,0-020 ^83.0-020 LINDEN,H van der: De cope 4 x fotocopioe kaarten bijlage *45.-
^83.021-043-045 VLIET,Martina van: Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek n\aar de beginselen van het Dijkrecht in het Hoogheemraadschap voornamelijk in de periode 1537-1795. Assen l961 Ppbd Kaart 670pp
**55.-
Bijdragen Instituut voor Rechtsgeschiedenis III

^83-25-u70 STADSZENDING der Ned.Hervormde Gemeente te Utrecht.Centraal Bureau voor Evangelisatie.Jaarverslagen 1948-1975 div formaten gedrukt/stencil
Aanwezig zijn 1948/9; l951/4; 1956

^83-929-ufol2 Duitse orde=ABLAING VAN GIESSENBURG,W J d': Wapenboek der ridders van de Duitsche Orde Balije van Utrecht sedert 1581, opgeluisterd door hunne vier opgezworen adelijke kwartieren ,en 8 stamdeelen, huwelijken en kinderen. dH vDoorn 1871 4to Half linnen met rugtitel in goud (rug vernieuwd) 688 wapen afbeelidingen op 43 lithogr platen, XXVI,198pp *185.-

^83-75-ufol2 Wichman,Erich= VOGELSANG,W: Erich Wichman tot 1920. Afbeeldingen en geschriften met een inleiding. Adm P M Broekmans 1920 4to OW 201pp 64 platen incl orig litho's , 3 houtsnedes 'van de blokken' taltijke bijz kleurendukjes van Van Leer Rug bescg, mist enkele kleine stukjes
Exemplaar uit het bezit van Gerard Wijdeveld., met diens handtekening'.

^83-33-ufol2 VUUREN, L van: Rapport betreffenfde een onderzoek naar de sociaal-economische structuur van een gebied in de prov incie Utrecht, omvattende Utrecht als Centrum .Utredht Kemink 1939 4to en folio OW/Ppbd XXVIII,272pp 11 kaarten in kleur,zw/w 37 platen(tabellen,kaartschetsen e d) *135.-

*83.0-u021 PUG 1862/5;1873/4,'76,'79,'86,1893-/903;1904,'13,'35/'41,'1946,1948 etc *30.-
^83.042-u021 BRONNEN VOOR DE GESCHIEDENIS VAN ZEIST= HINSBERGEN,Oh J C G van: --- bijeengebracht i.o.m. de archief - ern studiecommissie van de (Van de Pollstichting) Assen 1957-1964 2 delen, (in aflev. Met losse banden)linnen platen *35.-
-- Afl I,1 (a\fz)

^83-8-u69 Zuylen, Belle van=DUBOIS,Pierre H:-- en haar betekenis. C.a.PUG 1995 OW 21pp *8.-

^83-378-070 VERITAS Annuarium 1954-1961 /Adreslijst 1961 tesamen 9 delen(7 linnen, 1960 oblong, 2 x OW)
*55.-
^83-378-070 VERITAS GEDENKBOEK tgv het 75-jarig bestaan. Utr 1964 Ppbd vele ills 183pp **22.-

^83-378-u69 STRUICK, J E A L: Goede buur of verre vriend.1636-1986 De relatie tussen de Universiteit en de stad Utrecht, Broese Kemink 1986 oblong OW talr ills 141pp 16.-

^83.0-u020 BIJDRAGEN tot het bronnenonderzoek naar de ontwikkeling van Ned Histor tuinen,parken en buitenplaatsen. Rijksd vd Monumentenzorg Zeist 1980 1-7 4to 7delen OW Vele plattegr,pl en ills *65
Middachten/ten Donck/De Bilt,Vollenhove,H oudringe en Beerschoten/Sandwijck/Freylemabborg/ Groeneveld Baarn/Broekhuizen Leersum.

^83-8-u69 MAN,Herman de: Scheepswerf de Kroonprinces. Adm 1936 Linnen 317pp 30 *6.-

^83.0-u020 MAN,H de: Levensbericht./ In de binnenlanden van Holland IN: DE ROEP DER VELDEN Zwerftochten naar de bronnen van vreugde en schoonheid. Laren 1927 Linnen Gekl platen vele ills 332pp *15.-
[=pp77-102] Medew o.a.: Bernink,Drijver,Stopelaar,Strijbos Thijsse …

.
^83-378-u68 MIRAKELS Lustrumboek 1984 C S V.OW ills 114pp *10.-

^83-378-u68 WIE BEEFT IS SCHULDIG.Lustrumstuk 1976 USC OW ills 136pp *16.-

^83-9-u68 BERKELBACH vd SPRENKEL,J W:Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1302=1340. Utr, Kemink 1937 OW XLII,629pp [Werken Historisch Genootschap III,66] *25.-

^83-378-u68 LUSTRUM UTRECHT 1946 Offic.feestwijzer Listrum Propaganda commissie U S C OW ills 79pp *22.-

^83-37--u68 UTRECHTSE SCHOOLVERENIGING 75 jaar 1919-1994 Utr 1994 Ppbd vele ills 216pp *20.-
Teksten Arie Niemeijer e.a. ills J Claassen-Sleijfers, Ariane de Ranitz, Typografie Taco Cramer)

^83-75-u68 CATALOGUS der schilderijen Centraal Museum 1933 gec 333pp en 100 afb op platen *15.-

^83-8-u69 LUMMEL,H J van:
[1815-1877] onderwijzer ,onderwijsvernieuwer en schrijver. 1840 onderwijzer in HOUTEN, sept 1848 -voor de rest van zijn leven-benoemd in Utrecht op de school aan de Springweg 91. De 'School van Van Lummel'
Veel van zijn trilogie over de kerkhervorming speelt rond de Geertekerk. Utrechtse Biografiën 3
a) De Smidsgezel-De bijlhouwer-De hopmansvrouw van Utrecht Utrecht Joh de Liefde ca 1870 3 delen in 1 Groen linnen stempelband; 3 x 6 platen in kleur **30-
b) idem gecartonneerd *25.-
c) dezelfde uitgave, in oorspronkelijk omslag , per deel *12.-
d) --- met adres Rotterdam D Bolle Linnen Jugendstilband *15.-
e) De smidsgezel 4e druk afwijkende band "Met 4[!!]platen] Rdm Bolle
f( De bijlhouwer Groen linnen De Liefde Utrecht tp ontbr los id b.

^83.0-u69 CHRISTENMEIJER.J.B: Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe en elders in het Sticht van Utrecht.Schoonho ven van Nooten 1837 2 vols ==
Landelijk schoon in het Sticht van Utrecht en in des zelfs omstreken.Utr,Terveen 1836 Samen 3 deeltjes 1836 sm=8vo Oorspr carton (ruggetjes ontbr) 3 staalgravures (Soestdijk,Rhenen,Vree land) XVI I;141, 202,147pp *125.-
^83.0-u69 IDEM Herdruk Alphen 1986 (Vermeerderd met register *45.-

^83.0-u69 ALMANAK Utrechtsche, voor het jaar 1941 (261e jrg) Stadseditie Utr Kemink 1940 OW(besch) 476+c30pp 16mo *25.-

83.0-u69 ALMANAK Utrechtsche,voor den landbouwer Utrechtsche Courant 1935 OW 104pp *15.-

^83,0-u69 DOKKUM,J D C van:Utrecht Adm Meulenhof editie 1918 sm8vo Ppbd (rug ontbr) 70 afbeeldingen naar photogr.opnamen 226pp **20.-

^83.021-u021 UYL, W F J den: De Lopikerwaard. Utrecht Kemink 1963 2 delen 4to
OW Front in kleuren, kaart en platen **225.-
Idem deel 1 heel linnen
I: Dorp en Kerspel tot 1814 488pp II: Waterschappen 2 uitsl krtn 670pp

^83.0-u68 BOUWS,T:Kijk op Utrecht Adm l980 4to Ppbd vele foto's *12.-

^83.022 Linschoten=Gem KOMITTEE LINSCHOTEN: Monumenten te Linschoten. 1975 4to OW krt talr ills 39pp *16.-

^3.021-udoos2 VINK,T: De Lekstreek. Een ardrijkskundige verkenning van een bewoond deltageboed. Amsterdfam 1926 4to Half linnen Met losse uitsl schets en grote kaart i(Van Kralingen tot Maurik) n 2 kleuren. En losse woordenlijst TH435pp *75.-
Schets en woordenlijst copiéren!!

^83-378-u68 WINGELAAR,K:Studeren in Utrecht in de 19e eeuw. Utr 1989 OW 125pp [Utr Historische Cahiers 10,1/2) *15.-

^83-378-u68 STUDENTENSTAD 360 jaar 1636-1996 sm4to OW vele foto's *16.-

^83-7-u68 REININK,A W [ED]: Bouwen voor Utrechts Universiteit. Utrecht Matrijs 1985 sm4to OW vele ills 132pp *18.-

83-7-u66 Lunetten=VERSTEGEN,Ton en Paul PANHUYSEN: -- Kunst in een nieuwe woonwijk. dH Praktijkbureau beeldende vormgeving 1982 4to OW Vele pla\ttegronden, foto's eetc 112pp *22.-

^83.033-u019 Mijdrecht=CAUTEREN,JMA v en PJ te POEL: Kerkelijke kunsy uit de parochie Mijdrecht-Wilnis. Miojdrecht 1985 4to OW ills 36pp *12.-

^^83.033-u019 MIJDRECHT 900 JAAR MYDRECHT VAN TOEN TOT NU IN VOGELVLUCHT. Mijdrecht 1985 4to OW ills en pl kleur zw/w 112pp *20.-

^83-ufol2 UTRECHT: M.v Overeem Accountant Rapport aan H.H. Com missarissen der NV Stichtsche Bankvereeniging over het boek jaar 1934.Utr.1935.Wax seal.12 loose pp.--Rapport aan H.H. Commissarissen vd NV Stichtsche Bankvereeniging te Utrecht inzake de Balans per 31 December 1937 en de Verlies- en Winstrekening over het boekjaar 1937.(3 Mei 1938).22 loose pp.--Rapport aan H.H.Commissarissen van de NV Stichtsche Bankvereeniging te Utrecht inzake de Balans per 30 Juni 1938 en de Verlies- en Winstrekening over het eerste halfjaar 1938.(28 October 1938). 11 loose pp.In all 3 vols. 35.-

^83.041+37 BOT,W.e.a(ed):Het Nieuwe Lyceum Biltho ven.Bilth Priv pr 1985 Ppbd ills 175pp *25.-
Een beeld van een school 1935-1985.Lus trumcommissie.

^83.041 DIKLAND,EH & JA.vd HOEVE: Monumen ten inven tarisatie gem.De Bilt Priv.pr. 1983 OW ills 504pp *45.-
Inventarisatie,onderzoek,teksten,fotografie...TH Delft Afde ling der Bouwkunde, werkgroep restauratie

^83.041-u019 HOFKER,WG: De Bilt in beeld.Tekenin gen (in kleur en zw/w) W.G.Hof ker.T ekst P.H.Damsté.Uitg.Gemeente De Bilt.Bilt hoven. 1973. OW ills.19 leaves. **** 20.-

^83.041-u019 KERAMUZE.Catalogus Stichting Kunst & Cultuur De Bilt/Bilthoven.Eindred.H.vd.Berg.De Bilt/Bilthoven 1993. OW il ls in cols 48pp *18.-
^83.041-u019 DE BILTSE GRIFT: Tijdschrift van Histori sche Kring d'Oude School Nr.1-9;11. Bilth 1992-1995 4to 10 parts OW talrijke ills *45.-

^83-378-u66 UNIVERSITAIRE FLITSEN. Van illustre school tot rijksuniversiteit. Utr Wristers 1986 OW 229pp *18.-
Informele geschiedenis.

^83-378 RUIF VOOR TWEEVOETERS.(Gedichten)Priv publ Utr 1956 OW *20.-
R D Schuiling;Kees Roos;Fr Anders;Paul Panhuysen;Ilonka Spoor;Hans Edinga; Marijke Spies; Th Sontrop … Inl J C Brandt Corstius

^083.041-u016 BOER OP IN DE BILT,De, Open monumentendag 1993 OW ills 38pp *15.-

^083041-u016 DAMSTÉ,P H: Bevolking en bebouwing van De Bilt en Bilthoven in 1795. De \Bilt Patist 1965 OW ills 62pp **22.-

^083041-u017 GEWIN,E E: De Bilt, een Utrechtsch dorp in vroeger eeuw. Utrecht H de Vroede 1916 OW *84,iipp erratumblad *40.-

^83.041-U017 Falkplan De BILT-(Bilthoven) met register c1970 *8.-

^83.041-u017 VERBEECK, Stijn: Oostbroek. Abdij, buitenplaats-natuurge-bied, het landschap als geschiedenbisboek…Utr Prov Bibl 1990 OW ills 64pp ****12.-
Adviezen en redactie Marijke Donkersloot-De Vrij.

^83.03-u017 TROUW,A: De West-Nederlandse veenplassen. Historisch/ planologisch. Adm 1948 Linnen dj Platen,kaarten,ills 220pp *30.-

^83.03-u017 VECHTSTROOM, De, RADEMAKER,A: De -- van Utrecht tot Muiden.verheerlykt door 100 gezichten van steden,dopren,vestingen, adelyke gestigten, lustplaatsen en waranden. Adm 1791(=Gron c1960) Oblong OW **20.-

^83.03-u017 LUTTERVELT, R van: Schoonheid a.d. Vech Adsm Heemschut 1944 hlinn pl;tn uitsl krt 88pp *12.-

^83.03-u017 RINDMA,E J en Gerrit NOORDEWIER (Fotografie) Vecht en veen op de valreep Alphen 1080 oblong 4to Ppbd *20.-

^83.03-u017 ZIJDEBALEN -Lusthof aan de Vecht. Tentoonstelling Centraal Museum 1981 4to oblong OW 94pp *20.-
Teksten P J M vcan Gorp, Erik de Jong en D P Snoep.

^83.03-u017 VECHTSTREEK,De Utrechtse biografi84,iipp erratumbladën. Levens-beschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de Vechtstreek. Utrecht 1997 OW ills 207pp ***20.-

^83.03-u017 GUNTERSTEIN, een ridderhofstad aan de Vecht.Priv publ c1965 OW talr ills 110pp [door L A Quarles van Ufford] *20.-

^83,03 u017 VECHT c.a.=VERSLAG van de STICHTING voor DE -- 158/60 OW 31pp *8.-

^83.03-u017 Stapelkamp=VEEN,T van: Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek. Archgiedf Chr -- bewerkt en uitgegeven Zitph 1989 Linnen ills 188pp *22.-

^83.03-u018 LUTTERVELT,R van: De buitenplaatsen aan de Vecht./ Lochem 1948 4to Linnen 103 afb op platen, 263pp Áangevuld'met krantefoto's e.d. *35.-

^83.03-u018 VECHTSTREEK,De,=UDEN MASMAN,H: ---- van Utrecht tot Muiden Handboekje en gids.Breukelen/Loenen, Het Keizerrijk, 1945 90 foto's en 4 kaarten
2) **25.-
^83.03-u018 VECHTSTREEK,De, van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse plassengebied. Samengesteld … VVVV Adm 1968 OW Talrijke foto's en kaartjes 132pp 7) **25.-

^83.03-u018 SIERKSMA,K: Met wapen en vlag land Floris'Vecht (i) 24pp *8.-

^83.03-u018 Nederhorst den Berg: KROL,J: De geschiedenis van --. Nederh.1949(= Arnhem c1980) Linnen dj Vele foro's kaartjes etc Uitsl kaart 261pp *40.-

^83.03-u018 BAKKER,P A e.a.: Der Noordelijke Vechtplassen. Stiochting Cie voor de Vecht 1976 Linnen dj Taleijke foto's etc 393pp *32.-

^83.0-u018 ELSENDOORN,H: Utrecht een uniek stukje Nederland. Leeuwarden c1980 4to Ppbd dj 57 pp en c150 kleurfoto's op platen *25.-
^083041-u016 ROHLING,B P H: Leven om Laurens. Bouw en opbouw van een kerk in Bilthoven. Aantekeningen uit het dagboek van een dorpspastoor 1961-1979.
Priv Publ 1991 OW ills 143pp **16.-

^83-378-u66 Descartes= VERBEEK,Th: Une université pas encore corrompue. -- en de eerste jaren van de Utrechtse universiteit.Utr 1993 sm4to OW ills 54pp bi lingual Francais/hollandais) *16.-

^83.043-u014 SUIR,A: Waterschappen Wijk bij Duurstede.Utr 1976 4to OW 52pp *15.-

^83.042-u014 ZEIST in 1832 Grondgebruik en eigendom. Utr Werkgroep Kadastr. Atlas Prov Utr/vd Pollstichting 1996 2 delen, deel is atlas 26 krtn OW *28.-

^83.043-u014 Wijk bj Duurstede= ROUPPE VAN DER VOORT, L C J : Inventaris van het archief der gemeente -- 181-1851 1972 OW 2 gemonteerde foto's indices uitsl tabel 89pp * 16.-

^83.043-u014 Wijk bj Duurstede= KLEIN,Franka:Nabij.(Gedichten) WijkbD.1979 OW 40pp 2) *12.-

^83.043-u014 Wijk bj Duurstede=MONUMENT in de schijnwerpers. VVV 1993 OW Vele foto's in kleur 36pp *10.-

^83.043-u014 Bunnik=REINDERS,Henk: Met het oog op den Heer.1`50 jaar Manix-stichting 1841-1991 Ow vele ills 64pp ***15.-

^83.043-U014 Werkhoven=VERMEER,G: De Oude of Sint-Stevenskerk te --.Zutph. 1985 OW ils 32pp **12.-

^83.043-u014 KOOPS, A: 40 jarwn diender lkangs Kromme Rijn en Leidse Rijn. Bunnik 1988 Vele ills 135pp *18.-

^83.045-u014 Doorn=LUNSINGH SCHEURLEER,Th H: Huis Doorm. Bekn geïll gids. Doorn 1981 OW ills uitsl geneal tabel *12.-

^83.043-u014 Wijk bj Duurstede=JONGH,J W de:De NOORMANNEN VOOR DORESTAD. Tekst bij schoolplaat OW 49pp *15.-

^83.043-u015 Wijk bj Duurstede=HOLWERDA,J H: Dorestad en onze vroegste middeleeuwen. Leiden zj Linnen vele ills Stempelband van …. **15.-
^83.043-u016 Idem OW (besch)//idem half linnen

^83.045-u016 Doorn=JONGE, J A De: Doorn, parel van't Sticht. Adm 1990 4to Ppbd ca 250 foto's 18pp *20.-

^83.045-u016 Doorn=RUITENBEEK's nieuwste wandelkaart voor -- e.omg.(Rijsenburg tot Amerongen) *22.-

^83.043-u016 DELAHAYE,Alb.: Van Dorestadium tot Waderlo. Zundert 1977 OW 112pp *36.-

^83.043-u016 Wijk bij Duurstede= BUTTERMAN,R: Het stadsbestuur van -- in de 2e helft 17e eeuw. Bunnik 1993 OW 80pp (Hist Reeks Kr Rijn 1) *12.-

^83.03-u016 ALBERS,Lucia: Langs de Utrechtse Vecht. Zutph 1984 4to OW Ppbd dj vele foto's van Ger Dekkers 160pp *24.-

^83.045-u016 Amerongen=EDEN,Fanny:Gerechte straf.Doet. c1880 linn. *35.-
En 2 andere vertalingen van H KARSSEN te Amerongen, met zijn voorbericht.
Nl: Idem Moederloos; Idem: Meer dan goud.

^83.042-u014 BUNT, A W van der\: Het Slot van Zeist. Zeisy c1969 OW 4(2 uitsl) platen 41pp *****6.-

^83.042-u014 Plattegrond van Zeist c 1980 *5.-

^83.042-u014 MEERDINK,J: Johannes de Bosch en zijn tekeningen van Zeist ih midden der 18e eeuw.Zeist vdPollst 1979 OW vele ills 37pp+22 platen *20.-

^83.042-u014 VISSER,L: De straatnamen van Zeist.Ook straatnamen zijn monumenten. Zeist vdPollst 1978 OW talr ills 125pp *30.-

^83.042-u015 Broederschap= ERFGOED VAN HERRNHUT. De Zeister broegergemeente tentoon gesteld.Utr Rijksarchief 1974 4to OW ills 102pp *16.-

^83.042-u015 BUNT,A W van de: Oud Zeist. Baarn 1968 Linnen dj platen 100pp ***16.-

^83.043-u015 TROMP,Heimerick: Kastelen langs de Wetering. Zeist bKerckebos 1968/72 3 vols OW Vele platen, met naam en wapen in kleuren op transparant Met veel gedichten van G Achterberg *48.-
== Alleen deel 1 of ** 2 *15.-


^83.046 -u015 Amerongen=BRAASEM,W A: Sulcken hecht werk het is……Het Huis te Amerongen. dH Esso 1981 4to :innen vele ills kleur en zw/w 61pp **20.-


^83-8-u64 GRAFT,Guillaume van der: Over dichters.Utrecht/Bunnik Sjaalman Pers l985/6 OW Calligrafie Coen Hofmann 26pp Gedr in 200 exx *40.-
Nieuwjaarswens H v Sraten/Sjaalman pers Met uitvoerige brief aan Ward (Messer)
Utrecht,22 dec 1984 over a.s. VUT, succes Sjaalman Pers en veel meer.

^83-8-u64 STRATEN, Hans van: Stem uit het graf. Aformismen. (Utr/Bunnik), Sjaalmanpers 1983 OW 32pp Gedr in 100 exx

^83-8-u64 RODENKO,Paul: Over vrouwen en andere futiliteiten., Utr/Bunnik Sjkaalmanpers l984/5 Nieuwjaarsuitg in 250 exx *22.-

^83-8-u64 MAN Hde; Rijshout en rozen Rdm l941 Ppbd 289pp 8) *6.-

^83-75-u65 MOESMAN, J H==
a) HER DE VRIES, JAK Vandermeulen, Laurens VANCREVEL: Moesman. Utrecht Jan Moesman en B H J van Rossum 1971 OW
Portret en 40 reprod, waarvan 11 in kleur Catalogus tentoonstelling 48pp/ BRONS, L en Bavo van ROSSUM:Moesman Kompleet overzicht in beeld van alle olieverfschilderijen en het klavecimbel. Adm Odijk 1999 2 dln *35.-
b) LAPOUTRE, Frans (Verteld aan Hansa van Straten):De deur van Moesman. Utr Puletra Pers 1989 OW Repr in kl (gemonteerd) 20p *35.-
Oplage 250 exx dit is nr 189 en voor Jan Teeuwisse.. Inliggende briefkaart: Beste Jan Hierbij de Deur….Puletra is Lapoutre 2 drukfouten …maar ik ben ze vergeten Grietje (Snethlage) Jan T. is directeur vh Museum Beelden aan zee.
c) OP ENGEL VOETEN à pas de loup. Botaz,Hendr.Cramer, Moesman, Vancrevel,W Wagenaar. Beste letterwensen voor 1975. Utr Ed Surréalistes "Brunes Blondes" 1975 OW 16pp Gedrukt 1 3 kleuren J H Moesman over de Petronius letter
*25.-
d) MOESMAN,J H: Over wat in musea niet te zien is./Centraal Mueum meded. Nummer twee (1972) oblong OW ills 15+16pp *60.-
Ondertekend :J H Moes, Heer van 'De Uithoek'; drager van het vierdaagse lruis, Grootmeester in de orde der platneuzen.
e) HET GERUCHT nr 4 1986 pp31-46= 16pp ills *15.-
Voor de donateurs der Moesmanstichting.
I.a.: Tekening voor lied van Marijke Boon(Foto) Fr KEERS Geen stappie opzij/
Moesman en het portret van Giesberger, zijn chef. (8pp) 2 gedichten Theo van Baaren
f) HANEKAMDINER op Zaterdag 21 Oktober des Avonds om 7 uur bij Kortenbach op het Janskerkhof 2 ills ingekleurd Uitnodiging met antwoordkaart, voorgedrukt adres J H MOESMAN *22.-
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm


^83.05-u08 AMERSFOORT Het Weeshuis A Rademaker Kopergrav 75x105
EN De Kamp-poort idem *25.-

^83-8sa-u65 AVONDRETOUR UTRECHT 20 April 1975.Utrecht Reflex/ Salix Alba 1978 OW nr 188/250 *24.-
Gedichten van Arie vd Berg, Chr \J van Geel, Nol Gregoor, Maarten't Hart, Wiuter Kotte. J W Oerlemans.

^83-8-u65 BERICHT UYT HET RYK DER DOODEN, toegezonden aan de OLIEKOEK-BAKKER der 7 dorpen in brand….bevattende een zamenspraak tusschen mr H A VVTTEWAAL, heer van Stoetwegen en mr Barth de Gruyter….[Burgemeesters en raaden in Utrecht] en mr J F Roëll…. Om te dienen tot een byvoegsel van de Biographua Trajectina of Gulde Legende van de Stichtsche Sinterklaas c s 1782 ii,65,vpp *45.-
Patriot. Dode regenten over de politieke situatie in Utrecht ||Knuttel 20286

^83-25-u65 PLAN VAN EENE NEGOTIATIE tbv de Nederduitsche gereformeerde diaconie der stad Utrecht. 6 April 1797 14pp *32.-
Ondertekend C S van Schuppen, scriba.

^83-25-u65 PLAN VAN EENE NEGOTIATIE wegens eene stedelyke belasting der stad Utrecht….Utrecht 1805 4to Gedrukt omslag 12pp|||Stadsnegotie 11 oct 1805 4to 4pp *24.-

^83-35-u65 GESLACHTSNAMEN=….het zij dat zij Joden of anderen zijn, welke geen vaste geslachts- of voornamen hebben…te doen inschrijven.. Utrecht 1811 4to 4pp *20.-
Geen andere voorna men dan uit Almanakken/Oude Geschiedenis||Geen namne van steden, etc

^83-35-u65 Publicatie tegen het plegen van baldadigheden, op de publieke straaten em het attaqueeren van militaire scvhildwagten…Utr 1805 4to 4pp *12.-

^83-35-u65 GENERAALE OPSCHRIJVING der borgeren en inwoonderen der Stad Utrecht en vryheid van die….Utr Lieftinck 1793 4to 7pp *10.-

^83-642-u65 HUNNE KEIZERLIJKEN EN KONINKLYKEN MAJESTEITEN deze stad…nog voor het einde der maand zullen vereeren….luisterryke wijze…in buitenplaatsen inkwartieren…niet schieten geen voetzoekers werpen… 23 sep 1811 4to 4pp||IDEM IDEM Komen morgen, 4 october een feest…illuminatie Utr 3 oct 1811 4to 4pp *18,-

^63-35-u65 Bekendmaking verdeeling der vrede-Gerechten van het canton Utrecht. Utr 1811 4to 4pp *10.-
Scheiding tussen 2 gerechten Wittevrouwenpoort/Waterpoortje

^83-33-u65 …FORTIFICATIEN aan Den Helder, waartoe eel menschen zullen nodig zijn….Utr 1811 4to 4pp *12.-

^83-642-u65 FESTIVITEITEN…9 juni a.s….Feest der viering van de geboorte en doop …Koning van Rome… Vlaggen vd Domtooren…101 salvo's….klokken… Utr 1811 4to 4pp *15.-

^83-35-u65 Bij het onderzoek naar deserteurs…militaire patrouille met steenen te werpen en onbehoorlijk te bejegenen.. Utr 1811 3pp *10.-

^83-7-u65 LAAGE-WEIDE,, Opneming der landerijen..Utr 1809 4to 4pp *24.-

^83-33-u65 UITGIFTE der patenten, voortzetten van ieders bedrijf, of voor het dragen van hairpoeder…Utr 1809 4to 3pp *10.-

^83-35-u65 TOEZIGT der Politie op alle vreemdelingen of buitenlanders… Utr 1808 4to 8pp *24.-

^83-662-u65 INSLAGH van de voor hun huisgezinnen of ook ter verkoop benodigde harde of zachte TURF…..Utr 1808 4to 4pp *15.-

^83-25-u65 …vervaartyd van Mei .. handhaving Zondagsrust Utr 1808 4to 3pp *12.-

^83-378-u65 NAADJE VAN DE BLAUWKOUS,Het.Over een eeuw vrouwen in de wetenschap a/d RUU.Tent Universiteitsmuseum 1986 OW ills 59pp 8.-

^83-75-u65 GROENENTOONEEL 1954 en l955 2 vols OW ills 40,40pp *35.-
Bijgevoegd Corpsrevue 1955 4pp

^83-74-u65 UTRECHTS ZILVER, Catalogus Cemtraal Museum 1952 OW ills 8 platen [ 174 nrs, Inl El.Houtzager) *18.-

^83-75-u65 START HEDENDAAGSE KUNST UTRECHT 1970 ills 48 ongen.pp
Inleid tekst W Kotte:Figuratie in fusie.Met inlegvel : Inleiding Wouter Kotte. *20.-

^83-75-u65 Moreelse,Paukus , 1571-1638 Centr Museum 1938 OW 1 plaat 8pp
62 schilderijen ; 13 teekeningn e.d. *15.-

^83-75-u65 CATALOGUS SCHILDERIJEN Aartsbusschoppelijk museum 1948
OW platen 176pp *30.-

^83-75-u65 AARTSBISSCHOPPELIJK Museum Verskag 1973/6 OW 36pl 67pp
*10.-

^83-75-u65 UTRECHT'S KUNST in opkomst en bloei 650-1650. OW 16 ills 112pp *****20.-
Inleiding D.P.R.A. Bouvy en C H De Jonge 213 nrs,uitvoerig beschreven.

^83.020-u010 Vreeswijk= BOON,J G M: Vreeswijk voorheen. Nieuwegein 1972 OW Talrijke ills 144pp *24.-

^83.020-u010 Vreeswijk=BOON,J G M: Vreeswijk voorheen. Nieuwegein 1972 OW Talrijke ills 144pp LUXE EX Gebonden MET begeleidende briefkaart burgemeester Vrees aan de Comm. Der Koningin *32.-

^83.020-u010 WANDELEN TUSSEN STEEN EN GROEN in Nieuwegein .Gem Nieuwegein 1980 OW Uitsl krt ills 40pp [Kr Ijssel/Oudegein] *8.-

^83.020-u010 Vreeswijk=ZUTPHEN,Fvan: Vreeswijk aan de Lek. Monumenten uit de dorpsgeschiedenis. Priv publ 1964 OW talr ills 118pp 1) ORIG EDITIE **30.-

^83.020-u010 Vreeswijk=ZUTPHEN,Fvan: Vreeswijk aan de Lek. Monumenten uit de dorpsgeschiedenis. Nieuwegein 1981 OW talr ills 104pp 1) ORIG EDITIE **30.-

^83.020-u010 VREESWIJK-199 jaar Koninginnensluis. Apr 1992 OW ills 40p *6.-

^83.021-u010 IJSSELSTEIN=ABBINK SPAINK,J J: -- verleden en heden.Gem Bestuur Ijsselstein 1962 OW platen en ills 170pp 1) *28.-

^83.021-u010 IJSSELSTEIN=ABBINK SPAINK,J J: -- verleden en heden.Gem Bestuur Ijsselstein 1963 OW platen en ills 170pp 3) ***28.-

^83.021-u010 Montfoort= LINDEN,M P van der: De Buurggraven van Montfoort in de geschiedenis van het Sticht Utrecht en het Graafschap Holland 1260-1490. Assen 1957 OW (Adm)197,4pp uitsl kaart *32.-

^83.022 Oudewater=BOER, A W den en H. SCHOUTEN: Oud-Oudewater. Oudewater Priv publ c1970 Ppbd ills 231pp *22.-

^83.012-u010 VLEUTEN=,PUTMAN,J H M: Inventaris Archief Hervormde gemeente --. Utr 1976 4to 44pp *16.-

^83.022-u011 Woerden= LAARSE,Rob van der: Bevoogding en bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad Woerden 1780-1930 dH 1989 Linnen ills 454pp Stichts-Hollandse Hist Reeks XXI (Handelsuitg TH Adm) *35.-

^83.022-u011 Woerden=JANSEN,Joh: Van achter dr Oude Schandpaal.Priv publ c1969 OW talrijke ills. 168pp Opdracht-ex. Äan mijn …vrouw en kinderen *30.-

^83.022-u011 DOORN, Z van: Het Woerdense en Zegveldse geslacht Van Doorn|| ID:Het schoutenambt van Zegveld en Zegvelderbroek 2 Op28,1012pp *35.-
Talrijke HS aantekeningen

^83.021-u011/12 Lopikerwaard=BLIJDENSTEIN,Rob:Cultuurhistorische route ---.Adm 1992 OW talr ills 64pp uitsl kaart **16.-

^83-8-u66 ZUYLEN, Belle van: Rebels en beminnelijk. Brieven. Uitgezocht, ingeleid en bertaald door Simone DUBOIS.Adm Prive Domein 1971 OW 171pp *20.-

^^83.022-u012 Harmelen=BOON,, J M G:Harmelen op weg van oud naar nieuw
Priv pub 1970 OW talr ills 140pp *30.-

^83.020-u012 JUTPHAAS, verleden tijd Priv publ 1983 Ppbd vele ills 184pp *24.-
Werkgroep Publiciteit J Schut,A Pijpker,e.a.

^83.021-u012 IJSSELSTEIN= BOON, J G M: -- uw woonstede. In historische en hedendaagse beelden. Priv publ 1977 sm4to OW vele ills 127pp **24.-

^83.023-u012 KOCKENGEN, Groeten uit ……… Adm Priv publ 1980 linnen dj vele ills c150pp **32.-

^83.03-u012 MAAR SSEN Installatie Romnde T\afel 1984 OW 23pp *6.-

^83.03-u012 SYPESTEIN, Kastelenst OW ills 40pp *8.-

^83.033 RONDE VENEN= HEIJDEN, L J vd: Kerkgeschiedenis van De Ronde Venen. Utrecht 1940 OW 52pp *15.-

^83-7-u012 ROMIJN,Jaap: Hier is Utrecht. Zwart Beertje 153/4 Vele foto's **15.-

^83.05-u013 UYL,WFJ den: Amersfoorts luisterrijk stadsherstel. Priv publ Amf 1953 OW vele ills 40pp *12.-

^83.05-u013 Tentoonst. Friesland in het centrum, Amersfoort 1953 OW ills 56pp *12.-

^83.05-u013 ITERSON,W van: De historische ontwikkeling van het college op de Malen op het Hoogland. Leid 1932 OW Op vi,64pp *35.-
Uit De Historische ontwikk…Met nieuwe tp en voorbericht. Opdracht exemplaar van van Iterson(Met zijn exlibris) aan Monte verLoren 1966 Gedrukte presentielijst 1971 met de aantek in inkt: 19 aanwezigen; uitkering+presentiegeld 71.50

^83.042-u013 Broedergemeente-RENES BOLDINGH, M A M: Zinzendorf en de Broedergemeente te Zeist. Zeist, Broedergemeente z.j. OW ills 48pp *18.-

^83.042-u013 EDINGA,Hans: De lustwarande. Jeugdherinneringen 1918-1936 aan Zeist en omgeving. Priv publ 1979 OW vele ills 151pp *18.-

^83.03-u013 BOOMSMA,Hans en J B MANGE: De Vechtstreek zoals het was. Dordrecht 1992 4to Linnen dj c400 foto's op platen *25.-

^83.03-u013 NYENRODE=GEER, J J de: Proewve eener geschiedenis van het |geslacht Nyenrode uit oorspr stukken. 1851 Op 124pp met uitsl geslachtstabel
*65.-
Uit: Berigten vanhet Historich Genootschap IV 1

^83-9-013 RAMMELMAN ELSEVIER, W J C: De strijd tusschen de Hoekschen en Kabeljauwschen twisten 1479-83 1851 Op 110pp **40.-
I:Inneming Leiden door Jan Egmond in 1479….1481|| II: Oorlog tusschen Holland en Utrecht 1481/3. Uit Berigten vanhet Historich Genootschap IV 1

^83.03-u013 VLEESCHOUWER, J J : Onderzoek naar den toestand van de Vecht envan de openbare wateren in de gemeente Utrecht. Utr 1932 OW Uitsl kaarten en tabellen TH124pp *24.-

^83.03-u013 BASTERT:Verzameling van officiële stukken, betrekkelijk dem toestand van De Vecht als Boesem Bijeengebracht…1861-1864 Utrecht 1889
OW(besch) 95pp *40.-

^83.043-u013 Wijk bij Duurstede= CROOCKEWIT, J F: Korte kroniek vh kasteel Duurstede. WbDuurstede Vonk 1929 OW 6) 16pp *15.-

^83.043-u013 Odijk=VERMEER,G: De Sint- Heribert of het witte kerkje te Odijk. Zutph 1987 OW ills 48pp *10.-

*83.05-u013 EVERDINGEN,E van: 60 jaar Internat School voor Wijsbegeerte Amersfoort. Assen 1976 OW ills 218pp *18.-

^83..051-u013 KAMPHUIS,J: Een kerk voor kinderen. 100 jaren Noorderkerk Spakenburg 1878-1978. 4to oblong OW ills 53pp *12.-

^83.042-u014 ZEIST,stad in het Bos Gem Bestuur c1970 sm4to Ppbd talr fotogr etc ***12.-

^83.042-u013 Broedergemeente= LINDE,J M van der: Hernhutters in Nederland. Zeist 1968 Ppbd platen en ills 94pp *15.-

^83.045-u013 REESKAMP,J: De Utrechtse heuvelrug.Haren 1971 Ppbd ills 116pp *15.-

^83.042-u013 RHOEN,RPM: De Zeister wandschilderingen van Charles Eyck en zijn verblijf in Zeist.Zeist 1991 OW ills 56pp *16.-

^83.053-u013 HEUPERS,E: Soest in grootvaders tijd. dH 1975 Linnen platen 158pp *18.-

^83.03 -u013 NAAR EEN NATIONAAL LANDSCHAPSPARK DE VECHTSTREEK. Uitg van de Commissie 1977 OW krtn,ills etc Maarssen -IJsselmeer *22.-

^83.03-u013 MUIDEN Tussen Vecht en Eem;[ nr V,2] VriendenvAn het Gooi. 1987 OW tarijke ills 96pp *12.--

^83.03-u013 LANGS DE VECHT met het stoomjacht OLGA der Rederij Van der Schuyt. Leporello 6pp *6.-

^83.03-u013 NYENRODE in''tHart van Nederland., samengesteld door kunsthandel Goudstikker.OW c1938 platen 32pp *16.-

^83.03-u013 TERLOUW,P: De Vecht, een stroom van verhalen. Haren 1972 Ppbd
Krtn foto's etc 120pp *20.-

^83.03-u013 BASTERT,^83.0-u011 FUCHS,J M:Musea in Utrecht Adm l969 OW ills 64pp *5.-

^83.03-u011 Tienhoven=PASMAN A H:Kaatje uit --…..1860-1900 Utr 1970 OW talr ills 157pp ***15.-

^83.03-u011 Maarssen- BUDDINGH,C: Een plek om te wortelen. Maarssense mijmeringen. Adm CFO 1976 Ppbd talr ills PETER V STRATEN. 48pp *18.-


^83-8-u66 Zuilen=CHARRIÉRE,Isabelle de-Belle de Zuylen A la recherche d'un art de vivre.|The quest for a philosophy of life. N pl nd oblong talrijke ills 48pp *20.-

^83-8-u66 Zuilen=ZUYLEN,Belle van- Isabelle de CHARRIéRE 1740-1805 =Exposi-tion Chateau de Zuylen, Maarssen l974 OW talrijke ills 88pp *24.-
Losse Appendix Vertaling Franse citaten. 18pp

^83.012 Vleuten-De Meern= BRUIJN,Jac de: De Hervormde Gemeente De Meern Historisch geschetst van haar oorsprong tot aan heden. Priv publ 1977 OW ills 408,xxxvpp *35.-

*83-8-uO11 Zuilen=ZUYLEN,Belle van: Mijnheer Saint Anne. Adm Querido 1985 OW 102pp Vertaling: Johanna Stouten *10.-

^83.012-u011 Haarzuilen=CHATEAU DE HAAR = LUYTEN,Frans: -- á Haarzuylens. Resumé de l'histoire du Chareau et ses seigneurs successifs et apercu des décora-tions .. 1907 OW 59pp talrijke ills ***25.-

^83.012-u011 HAARZUYLENS en omstreken. GIDS voor het kasteel…Haarlem Kleinman 1898 OW ontworpen door ||J L M Lauweriks(Besch)Tgv het bezoek door Architectura et Amicitia, Bouwkunst en Vriendschap e.a. Fraaie fotogr. Op platen minder mooi ex *25.-


^83.03-u011/016 HAARZUILEN= Kasteel De Haar||Slot Zuylen … Handwijzer.4to Ow ele ills zw/w en kleur 12,iv,12pp ||Kasteel De Haar OW 16pp ills in kleur *18.-

^83.03-u011 MAARSSEN,Orgaan hist kring 2,2 OW ills 36pp *5.-

^83.012-u012 Vleuten-De Meern= SPRONG,J J Th :-- -- van verleden naar heden. De Meern De Brug 1975 OW ills 63pp *18.-

^83.012-u012 Montfoort= HELLEMA,A C: De Grote of St Janskerk te --. Alphen l975 Ppbd dj talr ills 154pp * 24.-

^83.03-u012 Maarssen=VELDHUIZEN,J van: EEN EEUW H Hart parochie 1885-1985 Priv publ OW Ills 96pp *22.-

^83.021-uo12 Lopikerwaard=OOSTEROM,Ernst van: Boerenbruiloft Baarn zj 230pp
*15.-

^83-8sa-u59 SOUREN,Marlies: Iglo. Utrecht Salix Alba 1982 OW *35.-
Nr 110/140 Artel papier Eigenzinnige typogr Eric Wittenberns. Gedr in blauw en zwart

^83-8sa-u64 ANNA K: Tranen zijn de inkt. Gedichten 1985 Nr 15/120 *42.-
Bijzondere typografie Papier Fennia vergé

^83-8-u64 KÖSTER,E P 5 anderen: Zeven teksten.Utr Het Jerusalemklooster 1983 OW ills Jenny Kohsiek 32pp *28.-
F J A van Eyndhoven,Arie Niemeyer,Jenny Kohsiek,Necrosi,Lei Winters.

^83-8-u64 CRONE, C CS: Stephan en Lizette. 1933(= Adm l981 Met nawoord van Frans Crone, OW ills (Paul Brouns) gedrukt in Blauw/zwart ****22.-

^83-75-u60 Eyzenbach,Tom=SMIT,Gabr: Utrechts drieluik. Utrecht VAVA 1975 OW
3 platen naar tek van -- *22.-

^83-8-u64 KNAACK,Edith C en Ferdy M de LEY: Je ontroert me….. Priv Publ 2000 OW ills 40pp *15.-

^83-8-u64 WIJDEVELD,Gerard: Het voorschot. Bilthoven, De Gemeenschap 1935 4to OW 95pp *35.-

^83-8-u64 HEESEN,Hans: Logan Pearsall SMITH:Trivia. Eerste vertaling in Nederlands Utr Doctor Syntax 1998 sm8vo 28pp Nr 70/100 *18.-
Idem OW in stippel-sits nr 30/100

^83-8v-u64 NAGTGLAS,C J: Utrecht tussen Pruis en Fransoos 1780-1800 Utr Vava 1975 sm8vo OW 144pp Opl 900 exx ***24.-

^83-8v-u64 NOORDEWIER,Wouter: Utrechtse treurtoneeltjes. Utr Vava 1977 OW 42pp sm8vo **15.-

^83-8v-u64 STRAALEN Gerrit van"Tollestich. Herinneringen aan het oude Tolsteeg.
Utr VAVA l975 sm8vo OW 46pp ills van de Schrijver *25.-

^83-8vv-u64 DOORNEKAMP, Rinke: Een Dom boekje. Getekend en verteld. Utr Broese Kemink 1985 ills OW 76x114mm 2) [De eerste druk Vava) *15.-

^83-8-u64 GEDICHTEN bij de geboorte van Fleur.,De Meern, MUC de Rijnstroom 1974 Oblong 100x140mm OW ills en calligrafie Bert Bouwman vr 10/50 *25.-

^83-8v-u64 UTRECHTS BIJNAMEN LEXICON, BEKNOPT, Utr Vava 1975 OW sm8vo *18.-

^83-8vv-u64 UTRECHTS BIJNAMEN LEXICON, Opnieuw verbeterd en aangevuld, Utr Uitgeverij Westers (ex-Vava 1984 OW sm8vo 3)? *18.-

^83-8v-u64 NIEMEIJER,Arie\: Beest onder de Dom. Utr Vava 1978 OW sm8vo 45pp **15.-

^83-8v-u64 OP DE NEU DAAR STAAT EEN TENT. Utrechtse straat en gelegenheidspoëzie. Utrecht VAVA 1978 Oblong 1978 Oblong OW 2)aangevuld *22.-

^83-8v-u64 STICHTSE LOF Een kleine bloemlezing uit de minder bekende Utrecht-poëzie. Utr Vava/vdGalie 1976 OW sm8vo Gedr in 600 gen exx ***20.-

^83-8v-u64 NIEMEIJER,Arie: Joanna. Een niet al te Stichtse vertelling. Utr Vava 1976 oblong sm8vo OW FOTO's van Dorien KRANSBERG opl 600 *18.-

^83-8v-u64 HOOFT,P C: Claech-leidt. Utr Vava 1976 Oblong sm8vo OW Gecalligrafeerd Nr 12/250 *24.-

^83-8-u65 SJAALMAN PERS: KLEIN LITERAIR MUSEUM Gedrukt in 100 exx., waarvan 15 niet in de handel. Bunnik/Utrecht 1984-1987 24 delen + 2 stencils en Hsmemo *550.-
De Sjaalman Pers was een een bijzonder werkdoel voor Hans van Straten, die erg
Veel tijd, en kennis investeerde in deze reeks. Bij verschijnen al ruim overtekend.
Complete reeks 1-24 , wordt zelden aangeboden
De deeltjes zijn als volgt genummerd: 1 nr 27, 2 nr 36, 3 t/8 nr 75; vanaf het 9e deel genummerd 95.
-Gregoor:een zak voor Nescio||HvStraten:Willink over DuPerron||Praas:Praten met Belcampo||DADA komt naar Utrecht||-Focquenbroch:Afrikaanse brieven||Marja:Herrinn Werkman||Vermeulen:Tuiltje Bloem||Elburg dBrabander||vDelden…Marja|||Voeten…A Roland Holst|||Vroman…Max de Jong||| HvStraten…Cola Debrot..Domplein||Klinkenberg: Marsman|||Engelman: Saar de Swarth||Vinkenoog:Parijse legende||Mansarde…Borrel||| Voeten: Mijn buurman J C Vloem||HdeMan:..porno en Vestdijk||Cornelissen J K van Eerbeek||Tromp…Nijhoff||Coenen…||Oudheusden….Arends||Batten…ter Braak|||Mansarde….kalk|||^83-8vv-u65 NIEMEIJER,Arie: 3 Refereinen. Utrecht, De Utrechtse 1979 Folio OW Tekeningen Margreet Jongerius in blauw en zwart 20pp nr 56/300 *45.-
Eerste uitgave van "De Utrechtse "

^83-8-u65 KUIPERS, Bert: Utrecht hersticht. Utrecht/Breukelen De Utrechtse 1981 OW Folio 5 fullpage tekeningen in repr met teksten 500 exx in de handel *40.-

^83-8-u65 ONROEREND GOED VEILING 18e Augustus 1860 Achter St Pieter, in het gebouw der notarissen 4pp 15 kopen, kop 7 'gemijnd'' en ' afgemaakt ' *25.-
Winkelhuis Pauwsteeg, Winkelhuis Korte Smeestraat, Lijnmarkt Hoogelande etc

^83-7-u65 GEBOUW der ambachtsschool te Utrecht Litho uit Bouwk Weekblad 1894 240x344 klein blanco koekje ontbreekt *8.-

*83-33-u65 R K Werklieden Vereeniging…Antwoordbriefkaart c1910 ***4.-

*83-7-u65 UTRECHT 1:50.000 = Blad 31 Oost Ink kl vlekkig *5.-

*83-7-u65 UTRECHTS HART heeft nieuw gezicht. Hoog Catharijne.Bureau Voor-lichting Gemeente Utrecht Groot krantenformaat rood/zw vele foto's 8pp *15.-

*83-9-u65 FEESTNOMMER beh.bij het Utrechtsch Prov en Sted. Dagblad. 15 okt 1883 Groot krantenformaat Rood/Wit/B ter ere van Jan van Nassau Redevoeringen, Cantate etc *12.-^83-8-u64 JANSEN,Servaas De landschapsval. Ut Priv publ 2001 OW 50pp 18.-
Nr 35/100 Gesigneerd

^83-8v-u60 WAT ZOU IK HIER DICHTEN. Gedichten op reis … geschreven Utr R Alberelli 1994 OW Platen naar houtskoolschetsen Honorée van Loeveren. 24pp *20.-
Alberelli,Fr Dujardin,Sandra v Maanen,Judith Schut, Trudy vd Toorn, Rion Verberne…

^83-8-u60 UYLDERT,M: Het park der poëzie. Causeriën over het schrijven, voor-dragen en lezen van gedichten. Bussum 1947 Half linnen 156pp *18.-
Prijs Mevr E J Diemel-van Eyck Vrije Academie Utrecht afd Literatuur 1951

^83-61-u60 LITH, J P T van der: Geschiedenis van het krankzinnigen-gesticht te Utrecht. Utr 1863 OW 231pp Uitsl plaat en uitsl tabel *32.-

^83-8-u60 LENNART,Cl : De wijde wereld.Een verhaal voor oudere meisjes. Utr 1953 Linnen dj 199pp *15.-

^83-51-u60 LEUN, C van der: NG 200. Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777 - 1977. Priv publ 1977 OW ills 143pp *20.-
R Hooykaas, J G v Cittert-Eymers,HAM Snelders, N G van Kampen, P H Kylstra.

^83-61-u60 DANKERS, JJ en AAM van der LINDEN: 'Naar vrijheid en verantwoordelijkheid' 40 jaar Dr Henri van der Hoeven Kliniek 1955-1995.Priv publ 1995 OW ills 163pp *20.-

^83-51-u60 Cittert= MULLER, J M: Bibliografie van dr P H van Cittert en J G van Cittert- Eymers.Utrecht Universiteitsmuseum 1985 OW ||||J G van CITTERT-EYMERS : Enkele herinneringen. Ter viering van 2 dec 1935 OW 31 en 41pp *15.-

^83-61-u60 MOULIN, D de [ED] : 's-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht (1822-1865) Verslag van een symposium te Nijmegen Sep 1987 Met een lijst van kwekelingen samengesteld door M J van Lieburg. Priv publ OW ills 192,viiipp *25.-
Nieuwe Nederl Bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde en der natuurwetenschappen 26.

^83-378-u60 USF ALMANAK 1976 OW 169pp *10.-

^83-25-u60 Voetius=DUKER, A C : Gisbertus Voetius I,1 Jeugd en academiejaren 1589 - 1611. Leiden Brill 1893 Gecart. 124,LIIpp *15.-

^83-75-u60 Kunstliefde=HAAR,Henk vd w.a.: 190 jaar Kunstliefde. Kerende tijden. Utr 1997 ills 94pp *18.-

^83-8-u61 GEMEENSCHAP,De= HATERD,Lexvan de: -- uitgeverij van boeken en tijdschriften 1925-1941/Antiquiaats catalogus 297 nrs Rdm c1996 2 vols OW ****16.-

^83-5-u61 JOODSCH LEVEN,2 eeuwen …Tentoonst Universiteitsmus 1990 OW ills 31pp *15.-

^83-8-u61 NACHT vd poézie.Vredenburg 1991 ow *12.-

^83-378-u61 RANITZ, C J A de: De rechtspositie van de Rijksuniversiteit en van haar elementen. Alphen 1938 OW TH228pp *35.-

^83-7-u61 BEKKERS, W M J enb A A H M GOMMERS, A F van HOOGSTRATEN(ED):
Hamburgerstraat 28. Dev Kluwer 2000 sm4to Ppbd ills 287pp 25.-

^83-7-u61 JANSEN,Gerrit H:Beeld van een buurt/ Foto's van de Zeven Steegjes. Utrecht 1991 4to Ppbd Foto's Nol van Dingen *25.-

^83-8-u61 TEISTER, Alain: De kosmonaut was een bisschop. Roman Adm Bbij 1970 OW 212,ivpp 1) LRP Gebruikssporen *15.-

^83-6-u61 ROMIJN,Jaap: Punt van uitgang, 4 vertellingen Schild padreeks xxxiii. Ills TOON VAN HAM 78pp *18.-

^83-8-u62 AGTERBERG,Ries: Het verborgen optimisme. Utr Uitgeverij De Adelaar 1986 OW 40pp *22.-

^83-8-u62 KETTLITZ,Harold en Francois MONOD DE FROIDEVILLE : Gedichten. OW 50pp *22.-

^83-25-u60 Voetius,Gisb: Wat -- zegt over Geestelijke Verlatingen. Rdm 1940 OW 62pp *6.-

^83-7-u53 DRIFT 25 Onderzoek naar de bouwgeschiedenis van het Kunsthistorisch Instituut….tgv heropening 1970 Oblong OW ills 80pp *18.-
Annlies Becker-Jordens,Frans Kipp,Lideke Vos,C L Temminck Groll mmv va

^83-7-u53 UTRECHTS MONUMENTENFONDS 1943-1973. OW ills 39pp 8.-

^83.041-u08 WERKPROGRAMMA…Utr Lycem De Bilt OW 26pp Uitsl tabel *6.-

^83-8-u53 ENGELMAN,Jan: Parnassus en Empyreum. Maastricht, Leiter-Nypels 1931 OW 183,Ipp *24.-

^83-8-053 CRONE,C C S: Gymnasium en liefde. Rdm, Vox Romana zj Ppbd ills Mies Crone, voorw Fr Oldenburg Ermke 1) *70.-

^83-8-u53 SUSTER BERTKEN, twee bij Jan Severz in Leiden verschenen boekjes in fascimile uitgegeven. Inleiding A M J van Buuren Utr 1989 OW ills 37pp en 65 pp in fascim. *30.-


^83-8-u53 CHAPEL,Frank: Utrecht Centraal. Utrecht Broese Kemink 1986 OW ills van FRANS ERENS (Kerst/Nieuwjaar geschenk Broese/K) *25.-

^83-4-u54 MARTENS VAN VLIET,B J: De vollekstaol van de stad Uterech. Woordenlijst met gezegdes, uitdrukkingen en zinsneden, opgeschreven in de Stad- Utrechtse uitspraak. Utr SPOU 1996 OW ills 132pp 1) **12.-

^83-8-U54 VOS,Peter=Chapkis,R: De reizen van pater Key. Adm Querido 1967 OW 74pp 3) *5.-

^83-8-U54 MAN,H de: Het wassende water. Rdm Nijgh en vDitnar 1927 Linnen 239,Ipp 2) *15.-

^83-61-U54 ROMBACH,K A: 100 jaren Utrechtse Geneeskundige Kring . Priv Publ c1949 sm4to linnen portretten 118pp 32.-

^83-378-u54 Geuns,Matthias van= LEVER,J:-- 1735-1817 Priv publ 1993 ==ID: Matthias van Geutz, een veelzijdig mens…AD Utr 1993 Ppbd ills 36pp *15.-

^83-61-u54 Young,E= BRONSWIJK, J E M H en R F E de WIT: Young en de Utrechtse allergie.Liber amicorum aangeboden bij zijn afscheid(1990) Utr 1990 Ppbd ills 160pp *22.-

^83-8-u54 SMIT,Gabriel Requiem in memoriam matris. Priv publ 1932 OW 22pp Frontispiece en titel-ill *25.-

^83-8-u54 STALBORCH,Els van: Ik heb de stilte afgezet. Gedichten Utrecht Kwasraat 1989 OW 56pp Met gesign opdracht aan Wim Hekking *18.-

^83-8-u54/62 WICHMANN,E: Lenin stinkt en andere satirische geschriften. Adm l971 OW 117pp **20.-

^83-8-u54 Vos-Peter=JONG-KEESING,E de:DE zalenman. CPNB 1960 linnen 75pp
Illustraties en bandontwerp Peter Vos; typografie Aldert Witte ***10.-

^83-08-u54 BOUDIER-BAKKER,Ina:Saraï.Adm zj OW 54pp 15.-
^83-08-u54 BOUDIER-BAKKER,Ina: Armoede Adm zj linn (rug ontbr) 6) *5.-

^83-8-u55 MAN,H de:Marie of Hoor ook de wederpartij. Rdm 1937 Hln 306pp1) *15.-

^83-8-054 SMIT,Gabriël: Zeven Maria legenden. Utrecht Spectrum zj Hlinn 110pp Ills Cuno van der Steene **15.-
a) enkele ills ingekleurd b)bibl ex

^83-8-u54 CRONE, C C S: De schuiftrompet. Verzameld proza. Tekeningen C Icke en Karel Thole Inl P H Ritter Adm 1947 Linnen 221pp Gebruiksporen *12.-

^83-8-u58 CRONE, C C S: De schuiftrompet. Verzameld proza.Salamander 1980 Omslag Peter van Poppel 158pp *10.-

^83-8-u58 CRONE, C C S: Het feestelijke leven. Utrecht Bruna c1936 Ppbd Bandontw en ills Jozef Cantré 91pp 1) Gebruikssporen *15.-
Idem gecartonneerd Bibl ex *8.-


^83-8-u58/61 Crone, C C S= MIELEN,Eddy: -- Kroniek van een Utrechtse schrijver. Adm De Engelbewaarder 1978 OW vele ills 104pp **25.-

^83.o43-u08 WALBURG,Hellen: Mare somnii. (Gedichten) WijkbDuurstede 1982 OW 72ppGedr ik 100exx *18.-

^83-8-u55 BOUDIER-BAKKER,Ina^: Finale. Adm zj ppbd *5.-

^83-8-u55 HOMOET,J C: Willem Ditcksz ' De roye cuyper' Kampen, Kok c1924 Linnen front isp. (Catharijnepoort) 224pp *18.-

^83-25-u55 SCHULLER TOT PEURSUM, L C: Weggevlotene jaren. Adm temn Have c1917 Linnen stempelband 168,ivpp *35.-

^83-8-u55 PAAP,W: Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen. Utr Gem Bestuur 1979 sm4to OW Talrijke ills etc 79pp Met gesigneerde opdracht van Wouter Paap *35.-

^83-7-u55 RÖHMER,G J en C F M J Schimmelpenninck van der Oye-Van Dam van Isselt: Grepen uit de Nijestraat. Priv publ 1976 OW vele ills 60pp *15.-

^83-7-u55 KNOESTER, H J H: Utrecht rond de eeuwwisseling. Delft Elmar c1960 oblong ppbd 95 platen *28.-

^83-7-u55 REESKAMP,Jan: Utrecht in oude ansichten. Zaltb 1979 oblong OW 160 pl 9) *18.-

^83-25-u55 GRAAFHUIS,A & J KRONENBURG: In en om de Domkerk. Utr 1988 oblong OW ills 96pp **16.-
Bij de opening van de gerestaureerde Domkerk 17 juni l988.

^83-6-u55 Zuylen, Belle van=CONSTANT,Benj.: Adolphe.Een anecdote aangetroffen in de paperassen van een onbekende. Utr 1978 hln 108pp *15.-
U h Frans G Pape en C van der Zalm. Bibl ex

^83-6-u55 Zuylen, Belle van=CONSTANT,Benj.: Adolphe. Adm Contact Linnen dj 142pp U h Frans L J Plemp van Duiveland *20.-

^83-8-u56 BOUDIER-BAKKER,Ina: De klop op de deur. Amsterdamsche familieroman. Adm vKampen 1931 Linnen 9) *12.-

^83-8-u58 BOUDIER-BAKKER,Ina: De klop op de deur. Amsterdamsche familieroman. Adm vKampen 1931 Ppbd dj plateb 24) *12
^83-8-U56 HELMAN,A:Het vergeten gezicht. Rdm Nijgh en vD 1939 Linnen 323pp 1) *18.-

^83.045-U56 Woudenberg=GENT,A van: De Sint Anna broederschap van Woudenberg, Gesch van een middeleeuwse zielbroederschap. Priv publ 1987 Linnen
Talrijke ills 115pp Met opdracht *30.-

^83.042-u56 DIJK,H van: Karakter. Zeist c1916 sm8vo OW 64pp 3) *5.-
Van Dijk was predikant-directeur vh Lyceum internaat te Zeist.

^83-7-u56 TOLSTEEGPLANTSOEN,Flatbouw -- Utrecht. Prospectus Oblong OW Plattegrond, maquettefoto 8pp *12.-

^83-75-u56 Reigercahiers =Kunstzaal De Reiger/Kwadraat Omslag (zeefdruk) door A K & H van der Haar 1986/8 Gedrukt in 200/280 exx
0 SCHWITTERS,Kurt: Op de bank. Nr 150/200 Met handtekening van Hans Sleutelaar (Vertaler) *42.-
1 COUPERUS,L: Waarde Van Oss, een onbekende brief van -- (uitg door) F L Bastet. Nr 30/200 Met handtek van F L Bastet *32.-
3 WICHMANN,Erich: Stijl onder vuur. De heer Theo van Doesburg en zijn stijl. [Nov 1919, inleiding H vd Haar?]Nr101/200 *32.-
4 SEBASTIAN.Ana:Onschuld. Nr 110/300 *45.-
Spaanse/Argentijnse tekst naast Nederlandse met uitvoerige Spaanse HS opdracht.
6 ELSEN,Marianne van der: Pierre Kemp en de schilderkunst. 1 afb in kleuren(montage)Nr 241/280 *32.-

^83-75-u56 KUIK,William D: Andersen verbeeld. De geïllustreerde Andersenuitgaven in Nederland. dH Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum 1975 OW 22pp+24 ills *28.-

^83-75-u56 AZU kunstwijzer, Utr 1989 OW Plattegr en ills 52pp *18.-
Beeldende kunst bij het Academisch Ziekenhuis Utrecht

^83-61-u56 HORN,G H M M:Het toveroog in de zorg AD32pp oblong *5.-
Bijz hoogleraar vanwege s'Heerenloo c.s. Bijz vormgeving

^83-61-u56 GEZONDE UTRECHTERS IN EEN GEZOND UTRECHT? De GG en GD… Priv publ oblong OW ills 57pp *12.-

^83.0-u56 NEDERLAND IN VROEGER TIJD. (Tegenwoordioge Staat….) Herdruk Zaltbommel OW ills per deel 18.-
VIII Utrecht, historisch overzicht van het gewest,beschrijv.regeeringscolleges
X Amersfoort,Rhenen,Wijk bij Duurstede, Montfoort en het Nederkwartier (u57)
XI Land van Montfoort, Eemland en het Overkwartier

^83-35-u57/u66 UTRECHT AGENDA 1996 Utr Fotodienst/kwadraat/BrKem Ppbd ills *18.-
Tgv 25-jarig bestaan Fotodienst Gemeente Utrecht

^83.0-u08 MEINERS, N S L e.a.: Waterschappen Rijn en dijk/ Vechter en oudwulkverbroek/lee- en rietsloot.Utr Archief 1976 4to OW 69pp *15.-

…………..

^83-378-u57 UTRECHTSE STUDENTEN FACUKTEITEN ALMANAK 1955 9e jrg OW 102+c200pp *22.-

^83-378-u57 LESPINASSE,A F H de: Academisch legaat door een oud-student. Utrecht van der Post 1842 Titelgrav (Bendorp naar Bilderdijk) Gedrukt omslag, rug overplakt 74,Iipp *85.-
- A F H de Lespinasse 1819-Iowa 1881 De Kempenaer kol 354 NNBW 8 kol 1036/7;medicus.Promoveerde in (ook in) 1842, gemeentearts in Hasselt(Ov) emigreerde in 1870 naar Iowa bestuurde een boerderij en legde de grondslag voor een geneeskundige school. Publiceerde ook onder de naam Joost Bromminck.

^83-378-057 PLECHTIGE HEROPENING der RU na den oorlog in de Domkerk 24 sep 1945 Priv publ l945 OW 42pp (Generaal Daubenton,Prof Boeke… ..) *15.-
Opdracht aan mevr M A Tellegen

^83-378-057 UTRECHTSE UNIVERSITEIT, De, tijdens de bezetting 1940-1945. Op30pp
Uit:Jb l952/3 [Verslag vd (geheime) commissie dubbel-zeven] *22.-

^83-378-057 100 jaar Utrechtsch Studenten Tooneel. 21879-1979 Buren Frits Knuf c1979 Oblong Ppbd(rug ontbr) ills 193pp *20.-

^83-378-u57 GELENS,Ad: Wanneer studeer je bou eens af…..? utr 1979 Mosz 10 OW 28pp *8.-

^83-378-u57 U.V.S.V. Lustrum almanak 1934 Linnen ills 301pp

^83-35-u58 BEKKERS,VM J en G M F SNIJDERS [ED]: Recht te Utrecht. Uytr Tijdstroom 1994 linnen dj 136pp *22.-

^83-378-u58 QUO VADIS? Lustrunspel 1946 62e RUU Op te voeren in het Wilherlminapark. Utr Hoonte 1946 OW 48pp platen(1 in kleur) Regie Carel Briels *25.-

^83-7-u58 MULLER,S: De universiteitsgebouwen te Utrecht. Herziene vermeerderde druk J W Smit Utr 1899(= Groningen 1956) Linn Vele ills 123pp *25.-

^83-8-u58 HELMAN,A:Orkaan bij Nacht .Salamander omslag T Kurpershoek *3.-

^83-8-u58 HELMAN,A:Orkaan bij Nacht .Salamander omslag B Bounan *3.-

^83-8-u58 RITTTER,P H: Het Gobelijn der dagelijiksche vreugden Adm vKampen sm8vo Ppbd 78pp *5.-

^83-8-u58 Boudier-Bakker= GUCHTENARE, Rosa de: Over Ina Boudier Bakker's De Moderne Vrouw en haar tekort.Gent,Plantijn Korte Koestr. 1922 OW 48pp *20.-
^83-8-u58/63 I B(=Ina Boudier Bakker)Van Amsterdam naar Londen. Utr Bruna c1900
OW 48pp {Voor den coupé! Prijs 10 cts Spoorwegliteratuur) **5.-

^83-8-u58 BOUDIER-BAKKER.I:Verleden Drama Adm WB 1926 Linn 72pp 2) *5.-

83-8-u58 BOUDIER-BAKKER.I: Grenzen Adm vKampen zj Linn 72pp 2)* 5.-
^83-378-057 VOX STUDIOSORUM Lustrumnummer U.V.S.V. 1899-1924 Utr dBoer 1924 OW 98.vipp ills *25.-

^83-378-u57 DSJENGIS KHAN Lustrumspel 1951 OW 72pp *20.-
Tekst c.a. door A E Mvan der Does de Willebois. R egie Louis Saalborn.

^83-378-u57/u66 HOFSTEE,N F: Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penningen. Academia Rheno-Trajectina in nummis. Priv publ 1985 OW talr ills 96pp **25.-

^83-378-u57 Voetius=DUKER,A C:Gijsb -- [Deel II,iii] 261-395 CI-CVL)

^83-378-u57 JE EIGEN GRACHT GRAVEN. Studenten verknipt aan de lopende band.
Lustrum LXVI Utrecht Utr Bijleveld l966 OW (Omslagteken.W D Kuik ) 160pp `*15.-

^83-378-u57 WESTERMANN,W B e.a.: ….die Oude Bisschopsstad.Lustrumcommissie U S C Lustrum 1956 OW ills 158,ipp Nr 56/1000 Ills etc William D Kuik *25.-

^83-378-u57/60 HILWIG,Fr en Toine van BENTHEM: Als Oranje zwijgt…. Utrechts Studententoneel presenteert… Utr c1980 Talrijke fotogr Dick Laarman. **25.-

^83-8-u58 LENNART,Cl: Twee negerpopjes. CPNB 1949 OW 80pp *8.-

^83-8-u58 MAN Herman de=POVÉE,Henk: -- Brugge 1972 OW 53pp *8.-

^83-8-U58 HELMAN,A: Serenitas. Rdm OW 72pp *5.-

^83-8-U62 HELMAN,A: Serenitas. Utr De Gemeenschap zj Linn(rug los) 1) *15.-

^83-8-U62 HELMAN,A: Mijn aap schreit Roman Adm 1953 Lnn 270pp *10.-
^83-378-u58` WET van het Utrechtsch Studentencorps Blauw linnen 44pp 9*8.-

^83-8-u58 MAN,Herman de: | Zonen vd Paardekop ABC *3.-

^83-8-u59 WOUDE,Johanna van: Tom en ik. Hlm Loosjes c1898 Linnen stempelband (Bovenkant rug besch) Ets van Jan Veth 248pp 4) *20.-
= Mevr van Wermeskerken-Junius De Kempenaer 492 Tiel 1853-Utrecht 1904 NNBW 4,1444

^83-8-u59 WOUDE,Johanna van: Zijn ideaal. Adm vKampen zj Linnen 268pp *15.-

^63-8-u59/66 ENGELMAN,Jan: Torso. Utrecht De Gemeenschap c1939 4to Hlinn 64 platen 132pp [Rietveld, Otto van Rees,Henk Wiegersma S van Ravestein…) **20.-
Gebruiksporen

^63-8-u59 ENGELMAN,Jan: Een naald vol droomen. Beschouwingen over de wandkleden van Ernee 'tHooft Adm De Eik Platen 18pp *15.-

^83-8-u59 VEEN,Herman van: "gebonden" Bussum 1978 OW ils 96pp *18.-

^83-35-u60 RECHT EN SLECHT een registratie van misdaad en straf in de stad Utrecht 1550-1575 Tentoonstelling Utr Archief 1976 Oblong vele ills 124pp *15.-

^83-8-u62 HULST,Willem G van de:Feestgebouw in de regen. Adm Arbeiderspers 1963 Ppbd dj 237pp *15.-
--:De pruikenmaker en de prins. Adm l956 Ppbd ills 3 0 *8.-
--Rozemarijntje naar School. Nijkerk zj ills Sierk Schroeder *8.-
^83-8-0u53….Ha lezen IIB 1951 incpl *4.-
--: Maarten Luther vertelling voor kinderen Jeugdcomm.Besch. *8.--
U67 -:Grote voorleesboek Wgeningen 4to Ppbd ills 320pp Gebruikssp*8.-
U67 -:Waarom de tram stil stond… OW ills 48pp *4.-

^83-u66 LENNART,Cl: De bla\uwe horizon.dH Stols 1950 :innen dj 298pp *16.-

^83-9-u67 ZEEUW,P de: Wouter Harmsen, de geuzenjongen III: In Utrecht. Gron c1950 ppbd ils 112pp NAAAR E GERDES *18.-

683-6-u67 Helman=VERRE,Tone van ..ontmoet Albert Helman Uit het leven van een dwarsliggende Indiaan. Bussum c1980 talr ills waterbesch ----

^83-655-u62 BUCH,Boudewijn: Eerstejaars. Utrecht Broese Kemink 1986 OW 16pp
Op verzoek van Broese geschreven voor eerstejaars. *25.-

^83-75-u62 KUIK, William D: Utrechtse notities. Tekst en tekeningen --. Utrecht Boekhandel Broese 1968 tgv 125-jarig bestaan OW 84pp 1) Met begeleid.brief *25.-

^83-75-u62 KUIK, William D: Utrechtse notities. Tekst en tekeningen --. Utrecht Boekhandel Broese 1968 tgv 125-jarig bestaan OW 84pp 1) *35.-
Gesigneerd ex, inliggend Utrecht (Gedicht Marsman A4 stencil) Geen stijl maar deste meer karakter…

^83-8-u62 KUYLE,Alb: Alarm. Schiedam Vox Romana c1933 OW (Opmerk. Omslag tekening Lambert Simon 1933) 179,iipp *40.-
Inleiding Anton v Duinkerken. De gebruikte pamfletten zijn zonder wijziging herdrukt.

^83-8-u62 GOOIER, Rijk de: Gereformeerd en andere verhalen. Adm l981 OW 168pp *12.-

^83-8-u63 BOUDIER-BAKKER,Ina: Dans. Arnhem vLoghum Slaterus1926 H linnen 22pp *36.-
Stem-serie nr 2 Beperkte opl. o red van en met enige houtsneden etc van Fokko Mees.,

^83-8-u63 VROMAN,Leo: Tineke. Adm/Gron l966 OW 32pp 2) Inl Kees Fens *8.-

^83.0-u09 TUSSEN RIJN EN LEK, Tijdschrift voor de geschiedenis van het gebied tussen Kromme Rijn en Lek Jrg 1-28 1967-1994 in ong. 112 (=ong.92) afleveringen Talrijke afbeeldingen platen, etc etc *250.-
ONTBR 20 aflev t.w.; 2,1 /4,4 /7.1/ 8.3/ 10,2,3/ 11,1/ 12,3,4/ 17,4/ 19,2 /20,2/ 21.3/ 23,2,4 /25,4 /26,4/ 27,3/ 28/4.

^83-8-u63 BOSWELL,James: Ik voel me welgemoed. -- in Utrecht. Keuze,vertaling en commentaar Ed van Eeden. Utr Boekh van der Galie 1990 OW ills 24pp *12.-

^83-8-u63 HELMAN,A: Het vlas en de beuk. [Een ware fabel] Zutph. Bührman/Ubbens 1986 OW Vele ills DICK DOOYES 46pp Bep oplage *25.-

^83-8-u63 BOUDIER-BAKKER, Ina: Kinderen. Adm vKampen Linnen 180pp 2) Voor't eerst-Vader-Jetje-inkt-dirk- wraak. Bijz uitg Rood tekstkader *12.-

^83-8-u63 BOUDIER-BAKKER, Ina:Het spiegeltje.Adm vKampen…7) *5.-

^83-8-u63 BOUDIER-BAKKER, Ina: Het beloofde land Adm vKampen 3) *5.-

^83-8-u63 BOUDIER-BAKKER, Ina: Blijde geboorte Een bundel kerstvertellingen
Adm vKampen Linnen ` *15.-

^83-8-u63 LENNART,Clare: Dierbare poes. Utr 1961-2 Werkstuk vd School voor Grafische Vakken tgv jaarwisseling Linuleumsneden Dick van LUYN *40.-

^83-8-u63 ROORDA,Maarten: Gedichten. Utr Uig De Adelaar 1984 OW 20pp **15.-

^83-8-u63 HOORE,Cees van: De broodkruimels steken je. Utr Kwadraat 1988 OW 24pp Gepubl in 400 exx *22.-

^83-8-u63 LENNART,Clare: Rouska. dH Stols 1953 Hlinn Dj Omslag en tekeningen LUCEBERT Uitgebreide herdruk *35.-

^83-8-u63 LENNART,Clare: De wijde wereld. Een verhaal voot oudere meisjes. Rdm De Erven De Wed. J. van Nelle 1936 OW(beschad) 192pp Geïll :L.E.T.E.S. *25.-

^83-8-u63 LENNART,Clare: Avontuur. Adm vH en W zj Linnen 229pp *16.-

^83-8-u63 LENNART,Clare: Stad met rose huizen. dH Stols 1954 Linnn 265pp *10.-

^83-8-u63 TEISTER,Alain:Kinderen van een dode keeper. Bbij 1972 OW 125pp *16.-

^83.0-4-u08 VEEN,T van en B van den BERG: Utrechts. Adm KA Dialectencommissie 1966 OW met ep 32pp *18.-
EP met samples van Overlangbroek, Lopikerkapel,Hoevelaken,Achterberg,Kockengen, Lopik Schalkwijk.

^83-78-u53 COLLEGIUM MUSICYM TRAJECTUM Stichtingsbrief 1946 id.1954;Jaarverslag l054/5 *5.-

^83-75-u53 CENTRAAL MUSEUM: 20 eeuwen Utrecht. Tentoonst 1943 OW 16ppVoorwoord C H de Jonge *12.-

^83-75-u53 CENTRAAL MUSEUM:Catalogus van schildereijen van de Utrechtse School. Utrecht 1941 OW 72pp 30 pltn *18.-
Met toegangskaartje. Tgv LXIe lustrum der Rijksuniversiteit.

^63-25-u53 BANK, M A van der: La prière du Roi. Sermon sur I rois III,9 Utr Kemink 1849 Zwart zijden band, met blinddruk (voorplat los) 30pp *35.-
Aan de vooravond van de kroning van Willem III

^83.0-u08 TOLMAN,Rinke:Wij trekken door Utrecht. Ah 1934 OW ills 117pp *18.-
Op tp in inkt:In eerbiedige opdracht aan de A.P.C. Laat dit boekje Uw lijdsman zijn in het zoeken van poepjes op uwe petten.De geestelijk lijdenan der APC…29 April 1957 met A11648 Citroën.

^83-8-u53 LENNART,Clare: Utrecht verleden en heden.Priv publ 1960 OW 24pp en uitnodiging Omslag en ontwerp Toon van Ham *35.-
Gedrukt in 150 (nr 48) exx voor het echtpaar dr J Wouda (Gesigneerd) 1935=1960.

^83-78-u53 OUDE MUZIEK in de Janskerk. Muzikale manifestatie n a v COMU….Utr c1981 OW talr ills 52pp *10.-

^83-7-u53 RONDJE SINGEL. Een estafette in Utrechtse singelgeschiedenis. Utr 1998 OW ills [Roelin Nood,vdHoek,Burgering,vdVijver,Slegh,Knaapen] **10.--

^83-37-u53 GEDENKBOEK van hety Christelijk Gymnasiumte Utrecht 1897-1937. Ut 1937 OW Talrijke platen 132pp *45.-

^83-8-u53 NIMWEGEN,Arjaan van Rich van den DOOL [ED]: Utrecht in tekst & Beeld. Vianen 1984 sm4to OW talrijke afbeeldingen **15.-

^83-7-u53 VAN EN VOOR DE STAD UTRECHT die oud of nieuw altijd verrassend is. Utr Rabo l987 OW talrijke afbeeldingen inkleur en zw/w 22pp ****10.-

^83-25-u53 MOERKERKEN,P H van: Jan van den Dom. Adm 12mo Ppbd 50pp *18.-
Boekversiering R N Roland Holst, a.d.nagedachtenis A J Derkinderen. Zilveren verpoosingen.

^83-8-u53 BOUDIER-BAKKER,Ina:Machten Adm c1901 linnen 204pp *5.-

^83-71-u52 JONGERE BOUWKUNST in Utrecht. Monumentale panden in de stad Utrecht 1850--1940. Utr c1985 OW Talr ills 139pp *25.-

^83-8-u53 DONDERDAGAVOND-GEZELSCHAP Utrecht. 1895-1945 OW 22pp IDEM 1895-1955 2 vols OW *22.-

^83-33-u52 FESTEN, AP N: De Utrechtse notarissen en hun notarishuis Utr 1986 linnen talrijke ills 161pp *30.-
Gedenkschrift tgv het 175-jarig bestaan van de Vereniging van Notarissen te Utrecht.

^83-9-u47 RÜCKERT,Henny:Utrecht in de jaren '50.Fragm uit een samenleving. 4to Fotocopiën *5.-

^83-7-u47 OOSTERBUURT Randvoorwaarden bewonersplan. Utr 1981 4to spiraalband 25pp *15.-

^83-7-u47 VOORJAARSNOTA STADSVERNIEUWING. Utr 1980 4to OW krtn en ills , 4 afz bijlagen **18.-
Beschrijv vd problemen ih bijz op het gebied vd huisvesting.

^83-7-U47 STAD WAARD OM IN TE LEVEN,De: a)Brochure over de Utrechtse stadsvernieuwing 1981 4to ills OW 34pp|||NATIONAAL COMITÉ Europese stadsvernieuwingscampagne.1980 4to ow ills 27pp *20.-

^83-7-u47 SPRINGWEG WEST Informatieblad gemeente 1978 4to ills 20pp *8.-

^83-7-u47 VENDRIK,A J: Een groen hart in de Binnenstad.1972 4to OW ills krtn 18pp (Nota ….Mariaplaats ..centrumpark) *16.-

^83-7-u47 ZUIDELIJKE OUDE STAD,Toekomstige ontwikkeling… Ontwerp…34pp
a)Informatie bladen ca Aug 1979, b) Inspraakverslag bestemmingsplannen Zuidelijke Oude Stad Nov 1979 OW 77pp *25.-

^83-656-U47 CAMPEN, P v: 75 JAAR N.B.M.(…N V Nederl. Buurtvervoer Maatschappij te Zeist) Priv publ 1954 4to OW(besch) 64pp en talrijke platen *28.-

^83-25-u47 STRUICK, J E A L: De Utrechtse Domtoren. Utr 1982 sm4to OW 92pp 15.-

^83-75-u47 SLUY,Koos van der: Hedendaagse kunst Utrecht.Tentoonstelling Centraal Museum 1978 4to OW talr gekl en zw/w ills 16pp *22-
i.a. Le livre de Jade.Met essay van William D Kuik

^83-7-u47 MUSEUMKWARTIER, Projekt --. Masterplan=ZWAN M van der: -----. 1994 4to oblong OW Talrijke ills 35pp *25.-

^83-7-u48 WIJKBUREAU BINNENSTAD, 10 jaar 1998 oblong OW 46pp *5.-

^83-7-u48 VREEBURG EN LUNETTEN=RULER, D A van: Twee voorbeelden ---. 4tyo OW 14pp *10.-

^83-33-u48 JAARBEURS, De, offic,orgaan…Jrg 3 nr 9 Maart 1931 4to OW *8.-
De 'plaatsing'in het vaste gevouw=De malaise

^83-33-u48 UTRECHTSCHE HYPOTHEEKBANK= WESTERWOUDT, Th J M A: --- 4to Z pl l9l8 vele ills 18pp (Ned Welvaart) *20.-

^83-7-u UTRECHT (31 Oost) topogr krt 1:50.000 1970 gebruikssporen *6.-
^83-75- KUIPERS,Bert: Utrecht hersticht. Utrecht (Den Daas/ De Utrechtse) 1981 groot folio 6 tekeningen [fullpage) Gedr in 750 exx *20.-

^83-7-u48 Bewoners Overleg City Projekt=STANDPUNTENNNOTA BOCP. Utr 1992 4to vele ills 56pp *15.-

^83-78-u48 MEULEN,J N van der: Inventaris van het archief van de N V Tivoli te Utrecht 1880-1981. Utr Archief 1982 4to OW ils 52pp *15.-

^83-7-u48 WILMER,CCS en JEAL STRUICK; AFE KIPP: Buitens buiten Utrecht. Tentoonst Archief 1981/2 4to (OW front ontbr) ills 97pp *18.-

^83-75-u48 CENTRAAL MUSEIM Mededelingen nummer 13 Mei 1976 4to OW vele ills 39pp [Ch Donker|Collectie van Baaren|Aanwinst P C Wonder| Aanwinsten W van Leusden| Tiengebodenbord| Muntschat Domplein) **10.-

^83-75-u48 Aartsbisschopp.Museum Verslag 1930 OW 4to 22 ills 16pp *8.-

^83-75-u48 Scorel,Jan van=J A L de MEYERE: De aanbidding door de kiningen uit het atelier van ---- Centraal Museum 1983 4to OW 26 ills 14pp *10.-

^83-9-u43 OVERSTEGEN,George: Het jochie van de illegale x-brigade. Fragmenten uit het anti-fascisitische verzet in Utrecht. Utr Priv Publ c1965 4to OW 75pp *22.-

^83-75-u48 WEST-BRAAMS,Anet: Een schilderij centraal: P J van LIENDER: De Gaardbrug. Centr Mus 1980 4to 53 ills 25pp ***12.-

^83-655-u48 MEYERE, J A L de: Met de beste wensen voor het nieuwe jaar…. Utrechtse nieuwjaarsprenten uit vroeger eeuwen. Baarn Ambo 1981 4to OW vele ills 63pp *22.-

^83-655-u48 MEYERE, J A L de: Met de beste wensen voor het nieuwe jaar….Tentoonst Centraal Museum 1982 4to ills 8pp Met prent "toorn-wachters" *12.-

^83-74-u48 KOTTE,Wouter: Bovenlicht. Tentoonst 1979/80 4to OW vele ills 28pp *20.-

^83-25-u48 HAAKMA WAGENAAR,TH: Memorandum Domtoren de restauratie van1901-1931.Utr Priv publ 1975 4to OW 50pp *15.-

^83-75-u48 POLITIEK OP PENNINGEN. De kogel door de kerk, herdenkingstentoonstelling Unie van Utrecht 1579-1979 4to OW ills 43pp *18.-Tekst F A M Pietersen

^83-75-u48 MIDDELEEUWSE KUNST UIT ZWEDEN Aartsbissch.museum Utr 1970 35 ills 24pp *15.-

^83-75-u48 EINDEXAMEN EXPOSITIE Vredenburg Akad voor Beeldende Kunsten 1983 4to OW vele ills 20pp *10.-

^83-75-u48 START HEDENDAAGSE KUNST UTRECHT. 1970 OW ills Talrijke platen en ills Cum annexis *12.-

^83-72-u48 BILTSTRAAT, 'Gat in de --: Neogothiek in Nederland Hilv l973 4to OW ills 60pp= FORUM XXIV 1 Bi-lingual Dutch English *15.-

^83-7-u48 OOSTELIJK STADSDEEEL, Over de toekomstvan hety ---. Preadvies 1975 4to Spiraalband Ow met kaart 61pp *15.-

^83-78-u48 DAAR ZIT MUZIEK IN! Muziek van de gelijknamige Utrechtse Padvind(st)ers-Show October 1946 4to 4pp EN Programma OW 16pp *20.-
^83.-78-udoo2 (pak) IDEM Alleen muziekblad 4pp 8.-

^83.021-udoos2 SCHUT,C.J.T.H:Hedendaagsche tekeningen van Z.W.Utrecht. Utr 1975 Folio portfolio *48.-
Prov.Comité Utrecht Monumenten jaar 1975 20 tekenin gen(repr) met korte beschrijving.
Bunnik,Cothen, Houten,Langbroek en WijkbD.

^83.021-udoos2 21SCHUT,CJTH:Hedendaagse tekeningen van Z,W.Utrec ht. 19 75 8 pl
(ipv 20)=1,5,7/10,15,20.Bijgev 4 lithogr. in kleur(Harmelen) *20.-


^83,043-udoos2 SCHUT,C.J.T.H:Hedendaagsche tekeningen van Kromme Rijn en Langbroekerwetering-gebied. Utr 1975 Folio portfolio *48.-
Prov.Comité Utrecht Monumenten jaar 1975 20 tekenin gen(repr) met korte beschrijving.
^83,03-udoos2 SCHUT,C.J.T.H:Hedendaagsche tekeningen van Vecht- en Plassengebied e o. Utr 1975 Folio portfolio *48.-
Prov.Comité Utrecht Monumenten jaar 1975 20 tekenin gen(repr) met korte beschrijving

.
^83,045-udoos2 SCHUT,C.J.T.H:Hedendaagsche tekeningen van Utrechtse Heuvelrug e o. Utr 1975 Folio portfolio *48.-
Prov.Comité Utrecht Monumenten jaar 1975 20 tekenin gen(repr) met korte beschrijving^83-7-u48 HELDEN VAN HOOGRAVEN.Over de meisjes en de jongens van de Honky Tonk, Utrecht PrivPubl 1980 ow talrijke ills 96pp *15.-

^83.05-u83 ,0-8 FLEHITE, Tijdschrift voor verleden en heden van Oost Utrecht de 3e t/m 24e jrg 1969-1995 24 aflev.8vo en 40 afleveringen 4toOW talrijke ills *210.-
Ontbreken: 6 nrs te weten: jrg 4 nr 3; jrg 5 nr 4;; 9 nr 3; 14(nr 1); 15 (nr2) 16 (nr 2).

^83.05-u83 ,0-8 FLEHITE, Tijdschrift voor verleden en heden van Oost Utrecht Jaargang 1-ste t.m. 26e jrg nr 2 1967-1997 Jrg 1/8 8vo stencil, jrg 9-26 4to leveringen OW talrijke ills *265.-

^83-7-u49 Zuylen= 't Hhuijs te Zuijlen. Uitvoerige documentatie 4to ills *38.-
Info blad (Uitg Sllot Zuylen)Rondleiding (Stencil 9 bladen) Restauratieplan(Vele critische aantekeningen 6bl.) De schilderingen( idem 6 bl)Museum -- (Nouveau 1988)=Wielinga:De afkomst der Zuilen's en hun optreden in het Sticht(Castellogie, 15pp)Slangemuren,Icon Bureau Schilderij,bleekveld,topografische afbeeldingen, Mueum aanwinsten slot Zuylen, en andere documentatie, kennelijk bedoeld voor gids.

^83-7-u49/50 TUSSEN DE GRACHTEN 12+9nrs 1980/5 4to OW ills *18.-

^83-7-u49 Bevolking Utrechtse Stadsvernieuwingsgebieden 1 jan 1981 4to OW *8.-

^83-25-u49 KUNST UIT OUD-KATHOLIEKE KWEKEN. Tentoonstelling Rijksmuseum het Catharijneconvent Utrecht 1989 Talrijke platen en ills enkele in kleur 124ppSamenstelling en redactie Paul Dirkse *20.-

^83-7-u49 ABSTEDE, Woningverbetering Verbetermodellen Piet Heinstraat SSWU 1977 4to Spiraalband Vele (uitslaande)plattegronden *25.-

^83-7-u49 ABSTEDE, I, Ontwerp-bestemmingsplan --, ROVU 1978 4to OW 62pp *20.-

^83-37-u49 KEIZERSHOF,De, Serviceflat Beneluxlaan Prospectus 4to oblong Plattegronden in kleur en zw/w 20pp *12.-

^83-7-u49 RÖHNER,G J: Inventaris van de doop- trouw- en begraafregisters van de gemeente Utrecht 1583-1811(1860) en van de voorm gem Zuilen 1652-1811(1843) Archief c1990 4to OW 48pp *12.-

^83-25-u49 RIJSENBURG=GLOPPER-ZUIDERLAND,CC de, en L P W DE GRAAFF: Inv entaris van de Collectie Rijsenburg, verzameling van archivalia en documentalia toebehorend aan het aartsbisdom --.Archief 1983 4to OW ills 262.4pp *18.-

^83.045-u07 SCHIE,H A J van: Familie van Lynden van Sandenburg-van Persijn. Utr 1976 4to OW 116pp *18.-

^83.022-u07 DEKKER,C: Inventaris Heerlijkgheid Harmelen. Archief 1975 4to OW 28pp *10.-

^83.0-639-u07 LISMAN-SCHAAP,T M: Jachtgerecht in de prov Utrecht. Utr Archief 1975
4to OW 18pp *8.-

^83-33-u49 ARCHIEVENVAN BEDRUVEN, Gebundelde inventarissen 4 Utr 1980 4to OW 153pp *25.-
Vlaer & Kol; Zoutziederij C M en ACJ van Eelde 1750-1924; Korenschoof1779-1970; Brouwerij De Aker

^83-78-u50 PROGRAMMA OUDE MUZIEK 1990 4to OW ills 236pp *10.-

^83.045-u07 VEENENDAAL=Leven en Laten Leven. Convept-doelstellingennota van de gemeenteVeenendaaj. 1976 4to OW 55pp *15.-

^83.022-u07 WILLESKOP EN BLOKLAND= BOON,J G M (ED): Wiksktacht en koppigheid in beloken land. Historische verhandelingen in woord en beeld over -------.
Wileskop 1984 Folio OW talrike ills *25.-

^83-25-u50 Belijdenis-formulier Ned Herv Kerk 1903 8pp *6.-
Afgegeven aan Petronella Jacoba Recourt, P Veen predikant

^83-33-u50 HART,P D 't : Stakers en onruststokers in de Domstad. Uit de beginjaren van arbeidersbeweging en socialisme in Utrecht tussen 1870-1895. Utr 1996 OW ills 120pp *20.-

^83-37-u50 BRANDT, C D J: Uit de geschiedenis van het Stedelijk gymnasium. Rede en feestprogramma . Utr 1932 Priv publ ills 47pp *22.-

^83-25-U50 KOK,HJ:Proevevaneenonderzoek van de patrocinia in het middeleeuwse Bisdom Utrecht. Assen l958 OW TH241,4pp 4 uitsl krtn *22.-

^83.045-u50 DOORN,Wandel-en fietskaart Ruitenbeek Driebergen…Amerongen 1:25.000 5) *8.-

^83-7-U50 ANWB wandelgids Utrecht 1986 25 wandelingen OW krtn *10.-

^83-37-U50 ROTARY leven in Utrecht….1922-1955 Ut 1955 OW pltn 76pp *18.-

^83-78-U51 PETRI,W:Oefeningen voor eerst-beginnenden in het pianospel. Adm c1915 4to OW 3) *8.-

^83.0-u07 DAMSTE, P H: Bevolking en bebouwing van De Bilt rn Bilthoven in 1795. De Bilt 1965 OW ills 61pp *15.-

^83-75-u50 PER KWARTAAL 1994 1/2 Centr Museum (bijz vormgeving) 8.-

^83.05-u07 HOVY,J: De vroegste bestuursgeschiedenis van Amersfoort en de stadrechtverlening van 1259)4to OW ils Uitsl krt 48pp *20.-
,(= Spiegel der Historie 4,1 1969 ) Reprod [plattegr van Bleau

^83.05-u07 STREEKPLAN Utrechtse Vallei en Eemland. Utr c 1970 Folio *45.-
Fotografie Wim K Steffen; Talrijke krtn in kleur,2 uitsl krtn in kleur bijgevoegd.

^83.041-u07 HEIJBROEK,Jean: 1915 Prijscourant De Bilt-Station 4to 80pp talr ills *65.-

^83-37-u51 REINSMA,R: O B S - Maatschappelijk werk in Utrecht . ..ervaringen bij S U K projekten. Utr 1976 4to Spiraalband 29,4pp *20.-
Rapport. Opheffing St Volkswoningen OBS_Opbouwwerk in bijz.situaties

^83-7-u51 Maliebaan=BRANDT CORSTIUS,J G: Haarlemmerhout, Pall Mall en Maliebaan, Adm KA 1860 OW 16pp (Akademiedagen XII) *12.-

^83-37-u51 VLERKEN,Sjaak van: De droom voorbij. 25 jaar buitenlanders in Utrecht.
Utr 1990 OW ills 115pp *18.-

^83-25-u51 Kerken kijken 1991 :PIETERSKERK,Rondleiding door de c.a. *6.-

^83-61-u51 SAMENKOMST Nov 1936 Nicolaikerk tgv 92e jaarfeest vh Diaconessenhuis….. dubbelzijdig (een vlekje) *6.-

^83-37-u51 BONIFACIUS LYCEUM 1922-1947 OW ills 36pp *18.-
C a: Jaarverslag 1973 en 1974 Progr '74/'75

^83-61-u51/54 LIEBURG, M J van: De geschiedenis vanhet Academisch Ziekenhuis Utrecht 1817-1992. Rdm 1992 AD 48pp ills Tgv 175-jarig bestaan…. **18.-

^83-7-u51 JACOBS,Ko en Ludger SMIT [ED] : De ideale stad 1664-1988. Ideaalplannen voor de stad Utrecht. Centraal Museum 1988 Talrijke ills 170pp *35.-

^83-25-51 ALBERDINGH THIJM, J A: Palet en harp. Romantisch dichtwerk in vaerzen en proza. Adm van Langenhuysen 1849Oorspr carton[ rug beschad,, gebruikssporen) Lithogr titel met afb(Hertog Jan zingend) XII,226,Ipp 1) *55.-
tBrink II 133ff Hierin: DE ORGANIST VAN DEN DOM. De eerste van zijn Verspreide Verhalen, waarin zoals al uit de titel blijkt zowel zijn muzikale als literaire belangstelling tot uiting kwam.

^83-8-u51 WITH,Julian S: DE onvermijdelijke splijting. Priv publ OW 16pp *24.-
c1975 . Bundel van Surinaamse dichter ,studerend in Utrecht.

^83-63-u51 VERPACHTING bij inschrijving van het grasgewas, de jacht en de visserij
…. In een gedeelte van de rivier de Vecht, De Gaasp en het Gein 1936-1938 OW 32pp *24.-

^83-7-u51 STATISTISCH ZAKBOEK 1997 Bestuursinform. sm8vo spiraalband *8.-

^83-25-u52 Adebold=AA,P J B K S van der:Adelbold, bisschop van Utrecht. Gron 1862 OW TH135pp *45.-

^83-378-u52 BERGH, L Ph C van den: Gedenkboek van het tweede eeuwfeest der Utrechtse Hoogeschool. Utr Altheer 1837 Oorspr half linnen 28,319,Ipp 1 grav *55.-
Met naamlijsten, o.a. studenten,

^83-378-u52 DORSMAN,L J [ED] : Beroep op de wetenschap. Utrechtse geleerden tussen universiteit en samenleving 1850-1940. Ut 1999 Ppbd vele ills 176pp *20.-
Kernkamp,Brill,Harting,Donders,Kruyt,d'Aulnis Bourouil. Hamaker,Esveld, BuysBallot.

^83.05-u07 Plattegrond VVV Versluys c1918 Lith.in kleur c490x366mm *18.-

^83.05-u07 Plattegrond VVV Versluys c1918 Lith.in kleur c490x366mm *18.-
Marges afgesneden, aantekeningen in inkt

^83.05-u07 TOERISTENKAART 1:50.000 Uitg Streek VVV 460x580mm Lith in kleur
VVV Amersfoort, Baarn, Soest, Spakenburg c1960 *12.-

^83.05-u07 PLATTE GROND van Amersfoort VVV 1926 gedrukt in rood en zwart
"Bewerkt in 1923 en herzien en aangevuld door G Adriaans" Vademecum *18.-

^83.05 -u07 Kaart van Amersfoort e. O. 1:12500 Litho in kleuren,Binnenstad van Amersfoort bij-kaart 1937 **18.-

^83.05-u07 NUTSSPAARBANK,De, AMERSFOORT wijst U de weg. Plattegrond liht in kleuren 495x440mm ,recto:bijkaart en index ***15.-

^83,0-35-u08 STATEN VAN UTRECHT, 600 jaar, Vouwblad *4.-

^83.05-u07 NEDERLAND 1:50.000 blad 32 west AMERSFOORT 1963 **8.-

^83.05-u07 RENAUD, J G N en G van der MARK: Middeleeuws Amersfoort. Enige notities over zijn versterkingen en woonhuizen.Op44pp ills platen [Bulletin KNOB 1959] *18.-

^83-7-u52 BEUMER,L naar W A G PERKS: Geschiedenis vd Utrechtse Maliebaan en het Maliehuis. Utr Spaarbank C V 1970 sm4to OW Vele ills 46pp *18.-

^83.045-u07 VEENENDAAL= WITTEVEEN,M N: Inventaris van de archieven der Herv Gemeente UT Archief 1970 4to 66pp *22.-

^83-37-u52 VROUWEN LEERLINGEN BOUWPLAATS 1988 OW ills 36pp

^83.0-u07 KOMPAS VAN Nederland(Centrum) 1:160.000 c1950 *8.-

^83.0-u07 ANWB Atlas bl.18:Utrecht 195x230mm 1937 *5.-

^83-37-u51 WIT, Mieke de: De gedeelde werkelijkheid,Utrechts emancipatiebeleid in toerkomstperspectief. Priv publ ill 107pp *15.-

^83-25-u51 MULLER Fzn,S.: Het archief der bisschoppen van Utrecht.dH 1892 OW
30pp *26.-

^83-7-u51 DIEHL,P J(Uitgever):Nieuwe platte grond van Utrecht met volledige nauwkeurig samengestelde tijden. 8) Met uitgebreid Vademecum en index Lithoi in kleuren gesleten op vouwen. Drukvan de firma L E Bosch en Zoon *110.-
Deze titel niet bij Donkersloot, bovendien andere drukker
Vergelijk Donkersloot-Vrij nr 46ff en 134

-^83-75-U51 KUNSTLIEFDE- Leven en werken van een 175-jarige. Archivalia, tekeningen, affiches, foto's van het Genoootschap ---. Tentoonst Archief 1982 oblong OW ills 52pp *15.-

^83-378-u51 KRAAY,F J: Lustrumfeesten 1936. Een halve eeuw 1528-1577 uit de gesch. der stad Utrecht en de historie van het kasteel Vredenburg. OW talr ills 80pp *35.-

^83-35-u51 EEUWFEEST IN EEN NIEUW PAK. 1876-1976 Gemeente reiniging Utrecht. Mei 1976 Oblong OW vele ills 96pp **25.-
Uitegeven tgv 100-jar bestaan van de gemeentelijke reinigingsdienst en het in gebrui nemen vande nieuwe hoofdpost van de Reinigings-, Markt- en Havendienst.

^83-655-u51 GROSHEIDE,D e.a. : Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht I De eerste drie eeuwen. Utrecht 1986 Linnen talrijke ills 303pp

^83-7-u50 UTRECHT,(Fotoboek inl tri-lingual) 30 fotogr op platen ged in kleur Gem Ut 1956 4to OW ***12.-

^83.021-u07 Lopik=IETS over de oorlog 1940-1945geschreven voor de schooljeugd van Lopik 1970, Priv Publ 1970 OE ills 48pp *12.-

^83.0-7--u07 MOLENBOEK provincie Utrecht. Utr Kemink 1972 sm4to Ppbd Talrijke platen en ills 121pp *18.-
B Belon je, J den Besten, K M Dolman, J D H van der Neut, W A G Perks.Stichting Ütrechtsche Molens"

^83-33-u50 BEDRIJVENGIDS.Kollektief en kleinschalig… Utr KOM 1983 oblong OW ills 72pp *15.-

^83-655-u50 TELEGRAFISCH BERIGT Bosch en Zoon 1863 broadside 98x178mm
12 November Feestelijke legging van de eerste steen voor het monument van 1815….

^83-7-u50 STAD OM IN TE WONEN,Een, Artt. en lezingen sector stedelijk beleid
1994/5 OW 1995 104pp *22.-
M Kolnaar, R Löhr, AA van Schaik, J Vermaas voor wethouder J H Zwart

^83-61-u50 TIMMERS,Chris: Het AZU gezien.Een foto-imoressie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht a.d. Catharijnesingel. Utr,Wetensch Uitg Bunge 1989 4to Linnen dj 156pp foto's *22.-

^83-7/58-u47 WERKGROEP TOEKOMST HORTUS BOTANICUS/Buurtcomité Tudden de Gravhten: D e oude hortus botanicus te Utrecht. Utr 1985 4to OW ills 54,5pp

*18.-
Met de losse bijlage 3: Naamlijst …gewassen

^83-7-u47 GRIFTPARK,Woningbouw in het --. Okt 1978 4to ills 18pp *10.-

^83-7-u47 CITYSCHIL een visie op Leidseveergevbied, Wijk C, Bemuurde Weerd en Lauwerecht. Werkgr Herstel leefbaarheid…. Utr 1977 4to ills 64pp *18.-

^83-39u42/52/59 FIGEE,H e,a, Het verdwenen lijk; en andere stadssagen. Utr 1992 Ppbd ills 96pp [Nederl Centrum voor Volkscultuur] ***25.-

^83-9-u52 STRUICK,JEAL: Wandelgids van Utrecht. ZwBeertje 1977 OW ills 168pp *15.-

^83-8-u52 /62,lieve stad… Utrecht in de poëzie van vroeger eeuwen. OW 30pp Kerst/Nieuwjaarsgeschenk 1989 Broese/Kemink Vormgev R Doornekamp **10.-

^83.0-u08 UTRECHT MONUMENTEEL. Het Stichtse verleden in foto's van nu. Wageningen 1978 OW talr ills (K.Janssen en C IPPEL) *10.-

^83-3-u52 JANSEN,Gerrit H: De straat, een portret. Muiderberg 1978 OW ills 148pp
*25.-

^83-3-u59 Alphen,Hieronymus van= SCHREGEL-ONSTEIN,Francine: De Ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter. Zaltbommel 1964 linnen ills 164pp **20.-

^83-78-u52 ARBEIDERS-ZANGKOOR "DE STEM"Jubileum 1905-1930 Concert N V Huis OW ills 32pp advertenties *18.-

^83-378-u52 KERK EN UNIVERSITEIT. Bilthoven 1965 Ppbd dj 148pp *10.-
Bijdragen van: AvBasten; F vdBlij;M.Hensen,J Kamphuis, J Snijders,CJ Trimbos….

^83.042-u08 SAESTUM.=FERNHOUT,J en P MINDERAA:-- openluchtspel Zeist 1923 OW 44pp *15.-

^83-75-u52 KUIK,Dirkje : Klein Arkadie. Een herinnering aan de Kromme Rijn. Utrecht Prov Bibliotheekcentrale 1987 oblong OW Talrijke ills 64pp 1) *20.-

^83-9-u52 BEZET EN BEVRIJD De stad Utrecht in 194--1945. Tentoonstelling Gem Archiefdienst 1985 sm4to OW Talrijke ils 108pp 18.-

^83.052-u08 STEVENS,H:De Lage Vuursche. Baarn 1982 OW ills talr ills 92pp *15.-

^83.045-u08 FIETS- en wandelkaart vd Utrechtse Heuvelrug, Kromme Rijn en Lek. VVV ANWB in kleuren Vademecum Vouwblad 1978 *8.-

^83.012-u08 Beknopte geschiedenis vn de Ridderhofstad Den Ham te Vleuten. Vleuten 1975 OW 27pp *12.-

^83-8-u52 MONOD [de Froideville],Francois G.: Prajapati. Utr 1975 OW 1975 44pp en errata-blad Gerdr in 300 exx (Stencil) *20.-


^83-75-u42 TOSSERAM,Max: Utrechtse kunstenaars geportretteerd. Utr 1990 OW ills 96pp *20.-
Tosseram is portretfotograaf P D'Hondt,Dolf Zwerver,Nico RijpkemaHenk vd Haar…..

^83-75-u42 BOONEN,Christiane: Een steenhard bestaan. Zeldzam muurbegroeiing langs Utrechts grachten. Linnen dj ills ged in kleur 48pp *15.-

^83-33-u42 JAARBEURS opening 2de gebouw.Kalender 1930 64x100mm *10.-

^83-75-u42 OFFERMANS,Cyriel:Toevluchtsoord. Bij de huizen,torens en kastelen van Harrie GERRITZ Rdm 1991 [88x88mm]OW 9 pl in kleur *12.-

^83-655 LYSTE van het loon of port der brieven met de post .schippers, of voerluyden van de nabeschreven steden op UTRECHT [75x125mm] (Eenbladdruk?)

^83-91-u42 Van Stockums Automobiel en fietskaart van ZuidHolland en Utrecht. Op linnen 340x420mm c 1900 18.-

^83-25-u42 STOKMAN,S [ED]: Het verzey van de Nederlandsche bisschoppen tegen Nationaal- Socialisme en Duitsche Tyrannie. Utr Spectrum 1945 Half linnen 320pp *20.-
Herderlijke brieven, instructies en andere documenten.

^82-8-u42 BURGERS,J en L DEBEN: De luister van het gewone. Verhalen van Utrechters. Utr 1994 OW talr platen 189pp *15.-
Gerrit Jansen,Henk Westbroek,JanW van Ede, Paul Hogervorst en vele anderen.

^82-75-u42 SCHILP, C A: Beelden in de stad Utrecht. Utr c1980 sm6vo ills OW 80pp
Met lijst:Kunstenaars en hun beelden in de stad. *10.-

^83-33-u42 NIJHOF,E,P SCHRAGE, M STURKENBOOM: "De geesel van onzen tijd" Een onderzoek naar werklozenbeleid en werkloosheidsbeleving in de jaren dertig te Utrecht. Ldn 1983 OW ills 140pp *25.-

^83-7-u43 LEIDSCHE RIJN,Cultuurhistorische effectrapportage, 1995 ROVU 1995 OW talrijke ills en kaarten ged in kleur 60pp *22.-

^83-655-u43 HART,P D 't: Een machtig middel tot volksontwikkeling. 100 jaar openbare bibliotheken in de stad Utrecht 1892-1992.sm4to Ppbd dj ills 167pp *30.-

^083-7-u43 VISSER,Kees: Pindanootjes aan je oren. 40 wandelingen en gesprekken in de Binnenstad van Utrecht.Priv publ ca 2000 sm4to OW vele ills, 3 wandelkaarten [Tarq \Hoekstra] bijgevoegd 90pp *20.-
……Dick Fransen,Kees Eijrond,Jetta Ernst,Marijke Brunt,Al.Feije,AartOosting,JanJuffermans,M Slavenburg…..

^83-7-u43 HOEKSTRA,Tarq:3 wandelingen door de Binnenstad van Utrecht *6.-

^83-655-u43 HANDSCHRIFTEN en Oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht tgv 400-jar.bestaan Universiteit Utrecht UB 1984 OW talrijke pl **22.-
210 belangwekkende titels met uitvoerige en deskundige beschrijving/toelichting door Koen van der Horst,L C Kuiper-Brussen,P N G Pesch, e.a.

^83-8-U43 JURRIAAN ZOETMULDER,A: Storm over het Sticht. dH zj :inn 301pp ***8.-

683-75-U44 EENHEID EN VERSCHEIDENHEID. Catalogus eindexamens 1990 van de faculteit Beeldende kunst en vormgeving van de Hoge School voor de Kunsten te Utrecht 5 vols OW in Cassette talrijke ills en platen *55.-
Autonome vormgeving/grafishe -- /mode ---/Theater --/ fotografische --/ en 1 graads leraarbevoegdheden.

^83-9-u44 VIJLBRIEF, I: Van anti-aristocratie democra tie.Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht.Adm.1950.dj.333pp *22.-

^83p-93-u44 ARCHEOLOGISCHE KRONIEK provincie Utrecht 1970-1999 (1990/1 ontbr) Priv publ (Prov Utrecht) vele ills 8 vols *110.-

^83p-93-u44 Archeologische kroniek prov…. **1970/9, **1994/5, 1988/9.1996/7 1998/9 (u52) pro vol *15.-

^83-929-u44 ABLAIN van GIESSENBURG,W J d': De Duitsche orde of beknopte geschiedenis, indeling en statuten der Broeders van het Duitsche Huis, Huis van Ste Marie van Jerusalem.dH Nijhoff 1857 Half linnen,or front OW Lith.fropntispiece 352pp *55.-

^83-93-u45 Archeologische en bouwkundige kroniek vande gemeente Utrecht 1926-1972. Gem Utr/Spou OW Vele ills 267pp *24.-

^83-93-u45 Archeologische en bouwkundige kroniek vande gemeente Utrecht 1990 Gem Utr/BrKemink/Spou OW Vele ills 170pp *24.-

^83-25-u45 RESTAURATIE VIJF Hervormde kerken in de Binnenstad van Utrecht.
Jaarverslagen 1971-1981 2 t/m 6 4 vols OW ills * 35.-
Dubbel 1973/4 nr 3 *15.-|||l975/6 nr 4 *15.-|||1979/1981 nr 6 **28.-

^83-75-u45 Saenredam,Pieter= CATALOGUE RAISONNÉ OF THE Works of Pieter Jansz SAENREDAM, publ on the occasion of the exhibition Utrecht Centraal Museum 1961 OW ills, 2 240 reprod on plates 309pp *78.-
Most complete catalogue; with excellent descvriptions an d annotations by T SWILLENS.

^83-9-u45 BUCHELIUS,Aernout: Notae quotidianae van -- uitgegeven door J W C van Campen. Utr 1940 OW XV 163pp **25.-
Werken… Historisch Genootschap III,70.

^83-9-u45 BUCHELIUS,Aernout(Arend) Diarium uitgeg G Brom en L A van Langeraad. Adm Muller 1907 OW CIV,574pp Rugg gebr,onafgesn ex *42.-

^83.00-626-u45 RAPPORT DER COMMISSIE uit de Staten van Utrecht belast met het onderzoek of de opricgting van een hoogheemraadschap van De VECHT mogelijk en wenselijk is te beschouwen. Zonder plaats en jaar (Utrecht 1863)OW **40.-

^83.00-u45 PROVINCIEKAART ten Brink 1:100.000 Meppel ca 1950 *15.-

^83-656-u45 Dienstregeling GVU 1994 OW 184pp *10.-

^83.00-33-u46 VERSLAGEN van het onderzoek naar den toestand van den handeldrijvenden en industrieelen middenstand in de provincie Utrecht. Adm de Bussy 1912 OW (voorplat los) [ca 600pp] *165.-
Commissie voor de Middenstandsenquête ingesteld 15 september 1908.

^83-33-u46 UTRECHTSE PIJL, een blik op je toekomst. Ut. Priv publ 1991 OW vele ills 68pp *15.-

^83-378-u46 VERLICHTING. Fotoboek ter herinn. 17e lustrum U.V.S.V.=N.V.V.S.U. 1985 Priv publ 4to Ppbd Foto's Madelein Eschauzier e.a. (Gedr in 500exx) *25.-

^83.00-u46 LANDSCHAP in Utrecht. Tentoonstelling tgv 75-jarig bestaan van staatsbosbeheer.1974 4to talrijke ills,krtn etc 48pp *22.-

^83-25-046 ANTONIUS PAROCHIE=MULDER,B M: Een parochie onderweg. Beelden uit het 75-jarig bestaan van de -- . Priv publ 1977 4to talr platen,ills etc 76pp *18.-

^83-75-046 KUNST & UTRECHT jaarrg 1 nrs 1-10(in 9) Sep 1967/Jul;i 1968 4to Bilth. Stichting C P 9 parts ills [All published??? Not in CPP) *25.-
Carla Wolff J P Bommeljé Wim vd Sanden, Bernardine Rensen.Johan A Jongerbloed….

^83-35-046 VOS(van Gortel)LIBER AMICORUM voor Lien Vos. Gementepolitie Utrecht 1992 4to OW talr ills 135pp *16.-
Redactie Ruud Hessing/Cees van Dalenl.

^83-25-046 HAAKMAN,J H B MM e.a.:Het gebruik van de Hervormde kerken in Utrecht:. Rapport van een onderzoek inzake het huidige gebruik van de oude Utrechtse kerken,als mede van de recent gebouwde hervormde kerken. Groningen Instituut voor Liturgiewetenschap 1979 4to OW ills 124pp *22.-

^83-7-046 WONINGCORPORATIES, De geschiedenis van drie Utrechtse -- 1907-1992. 'Van eenvoudige volkswoning tot Stadsvilla' Priv Uitg folio OW talr ills 72pp ***18.-

^83-61-u47 ROMBACH,K A:100 jaren Utrechtse Geneeskundige Kring. Priv publ 4to OW ils 117pp *22.-

^83-61-u47 TANDHEELKUNDIG Instituut der RUU,Rondgang door de onderwijsverzameling. Pr Pu 2 vols 4to stencil ills 15,13pp *15.-


^83-61-u47 TANDHEELKUNDIG MUSEUM UTRECHT,Nederlands, OW 8pp *6.-

^83-378-u47 FEESTNUMMER…VOX STUDIOSORUM 65e lustrum Universiteit 1951 4to OW 32pp ills Met bijlage betr Kalmukken *15.-

^83-7-u47 ABSTEDE Informatieblad Dec 1980 4to OW talr plattegr ills etc 26pp *12.-

^83-37-u47 MEULEN,J N van der|: INVENTARIS van het archief der Veren.Godshuizen te Utrecht 1817-1925 Archief 1977 4to OW 55pp *10.-

*83-25-u41 WERF,J van der:Meevieren in de Dom.Utr 1979 OW 176pp *18.-

^83-25-u41 BUITENEN,M P van en J E A L Struick: UTRECHT en zijn bisschoppen…..tot 1528 Tentoonstelling …archief `1971 OW ills 84pp *18.-

^83-25/8-u41 Gewin, E E 1843-1909 Utr Ruys 1909 Linn. Portr 118pp *22.-
Uitvoerige inleiding H C Briët; Bloemlezing van zijn gedichten.

^83-25-u41 Haar Romenij, A B ter: In memoriam. 6 nagelaten leerredenen met inleidende woorden.Utr Ruys 1905 Linnen portr 101pp *16.-

^83-25-u41 JONKER,G J A: Hoog en laag. Een viertal preken, uitgeg ten bate van het orgel in de |Nieuwe Kerk te Utrecht. Nijmegen,tHoet 1911 OW 90p *16.-

^83-25-u41 DIXON,Ch: Eerstelingen van de oogst. Schetsen uit het begin der Reformatie te Utrecht. Nijkerk Callenbach c1910 gecartonn.152pp *16.-

^83-7-u41 HULZEN,A van: Het Domplein Utrecht. Utr c1960 OW ills 52pp[Trajectum-reeks nr 1] *15.-

^83-25-u41 MEIJER, A K de: Vaquez e la Chiesa di Utrecht,Documenti inediti. Roma Op46pp 1986 OW [Analecta Augustiniana] *15.-

^83-25-u41 DOM,600 jaar Dom. Spec nr Oud Utrecht 1982 OW ills 48pp *5.-

^83-25-u41 KATECHISMUS kleine voor d eerste H kommunie. 16pp Versleten *3.-

^83-25-u41 BUYS,P: Rome en Utrecht, of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenw staat hunner drie hoofdgeschillen. Adm Ten Oever 1864 Mod wr 192pp 2)herzien **35.-
Buijs was president van het R K Seminarie te Amersfoort

^83-25-u41 VISSER,W G:U bent van mij [Afscheidpreken]Adm l979 portr OW 104pp *6.-

^83-25-u42 PRINS-SCHIMMEL, Meta A en G E van LEERSUM: Langs de oude Utrechtse kerken. Baarn 1975 OW ills 159pp **15.-

^83-25-u42 KERKKLOKKEN van St, Willibrord. 1983-6 OW ills 96pp *8.-

^83-25-u42 STATUTA …archidioecesis Ultrajectinensis. Publicata fuerunr 1853…1860 Tilburgi Typis Orphanotrphii 1860 Gecart. M oorspr front, 175pp *35.-

^83-25-u42 FERNHOUT,K:Aanteken.op het begrip tgv Catechetisch onderwijs/. Utr c1930 ow 32pp *12.-

^83-25-u41 VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE te Utrecht, Gedenkschrift 25-jarig bestaan 1933-1958. OW ills platen 55pp *15.-

^83-7-u41 UTRECHT Abriss d Geschichte und die Entwicklung . Informationsambt c1984 OW 34pp *10,-

^83-25-u41 STADSZENDING= SIEBERT,G en J ZEILSTRA: 80 jaar --- te Utrecht. Kampen Kok 1989 OW 108pp **12.-

^83-25-/78-u41 SWCHOUTEN,L: "Dr Bronsveld in toorn" Nalezing op het Geref.Weekblad…1896…over het zingen van gezangen in de kerk. Utrecht Breijer 1896 OW 24pp *25.-
Voorvechter van de introductie van gezangen in de gereformeerde kerk.

^83-25-u39 JAARBOEKJE voor de Ned.Herv.Gemeente te Utrecht. 34 delen 1897-1941 kl8vo Uitgebreid (kerkelijk vademecum) en veel advertenties *325.-
Centr Cat,Periodieken deel vi p1995 nr ps.06.220.11 1 ex KB (mist 1897,1927,1933-1941
AANWEZIG a) 18 97,18 99,1902-1905,1907-1909,1911,1913-1919,1922-1926; 1929,1931-1 941 OW
U40 b)1909,1911,1914-1916; 19 22/3,1925-1937;20 delen,wv 4 in linnen *190.-
c 1929;(linn)1934,1935,1936(linn) *45.-

^83-25-u19? GODS KERK EN HAAR OPPERHOOFD VERDEDIGD...tegen de Historische Eeuwrede...Adm F J van Tetroode 1801 32pp+ Idem verded. tegen de schrijver van 'Iets tot Antwoord 1801/1802 tog 5 vols in 1. Later brds. Eu 135.-
1)Tegen Andreas Kok:Neer lands lotgevallen in kerk en burger staat ged.de 18e eeuwe,ge schetst en herdacht op 31 dec 1800 in de Domkerk te Utrecht,.... Zie NNBW II 696 'Dit werkje lok te... ge schrift jes uit,door ... J Both Hzn of JJ Le Sage ten Broek.'
2)BOUND UP WITH: Gods kerk en haar opperhoofd verdedigd tegen de schrijver van Iets tot antwoord aan,enz Tegen de histori sche Eeuwrede... Adm van Tetroode,1801/2 4 vols (door DEZELFDE zie voorbericht)
II,XIV,60,58,II,132, II,IV,449,IIIpp
Zie:Iets tot antwoord...(door J Both Hendriksen,raadsheer in't Hof van Utrecht...) vDoorninck nr 1845.
i.a.:Aanval op het gebruik van de Domkerk door Protestanten.
Zeldzaam. Belangrijke fase id katholieke emancipatie.

^83-655-u35 Kemink,Herman Hendrik:= GEER VAN JUTPHAAS, B J L de: Le-vensschets van ---. Leiden E J Brill 1862 Half linnen uit de tijd.titel in goud op de rug Op19pp[Handelingen \Mij Ned Letterk] *25.-
Meegebonden: H H Kemink:Schets van de Israelitische staatsgeschiedenis van Moses tot de Babylonische ballingschap. Op87pp [Jaarb voor Wetensch Theologie XIII,5]

^83-25-u35 Waalse gem=CORNU,Fr Le:Discours dans le temple de Sr Pierre pour le 350e anniv. …1583-1933 Utr Van Druten 1933 OW 20pp *15.-

^83-9-u35/41/67 BERENTS,D:Kerken & karossen. Fransen in Utrecht 800-1900. Utr 1994 OW ills 95pp ****15.-

^83-25/663-u35 KRUISVERBOND; Statuten en huishoudelijk reglement --- in het aartsbisdom…Sobriëtas…c1925 OW 32pp *18,-

^83-25-u35 KUILE,E H ter:De Dom van Utrecht.Maastr Leiter-Nypels c1943 sm8vo Ppbd platen 69pp (Erasmus-Librije]

^83-25-u35 KUILE,E H ter:De Dom van Utrecht.Bilthoven AD Donkjer l944 sm8vo Ppbd platen 69pp (Erasmus-Librije]

^83-25-u35 JACOBIKERK Utr 'Bij gereedkomen restauratie' 1977 OW 34pp ***/*5.-

^83-25-u35 ALOYSIUSPAROCHIE; 1907-1987 -- Utrecht, 80 jaar pastoraal werk van de paters \Jezuïeten. 1987 OW Ills 100pp *12.-

^83-25-u35 Doorn, pastoor H Th M van=Liber amicorum zilveren priesterfeest 1963-1988 OW portret 24pp *12.-

^83-25-u35 Wisse, Prof G= HAM,H van der: Professor Wisse. Kampen, De Groot Goudriaan 1993 OW ills 216p p cum annecis (Singelkerk) *20.-

^83-25-u35 OIKOUMENE; De kerken van Utrecht-Zuid 1978 OW 40pp *15.-

^83-25-u35 RULLMANN,J C:Altoos dezelfde. Utr A Fisscher 1928 OW AD24pp Afscheidspreek Oosterkerk *8.-

^83-25-u35 AKERLAKEN,A M van:De Pieterskerk. De bestbewaarde vroeg-romaanse zuilenbasiliek in Nederland.Utr priv publ c1960 OW talr ills 80pp 4)
***18.-
^83-25-u35 AKERLAKEN,A M van:De Pieterskerk. De bestbewaarde vroeg-romaanse zuilenbasiliek in Nederland.Utr priv publ c1948 OW talr ills 53pp 3)
Herzien en aanmerkelijk vermeerderd *18.-
Uitgave thv het 900-jarig bestaan 1048-1948

^83-25-u35 TOREMOMGANG Verhalen,gedichten en tekeningen rondom de Dom. Utr. Stichting De Mare 1982 OW 72pp *20.-
K Eykman,Roel Houwink,Ton Naaykens,Kees Tukker,W Kotte,Fr Erens,….

^83-25-u35 KLAVEREN,G van:De Dom van Utrecht.Utr 1926 OW ills 15pp **15.-

^83-78-u35 PROGRAMMA vd jubileumfeestavond vh Utrechts gemengd koo "DE KUNSTKRING"en de kunstkring "DE STEM" inhet noodgebouw Tivoli…12pp *8.-
Datum ?? Uitvoering De schipbreuk De Schoolmeester/Joh Wagenaar Na de pauze Cees de Lange….

^83-37-u35 GREGORIUS-M U L O SCHOOL,Sint, Gedenkboek 1873-1913-1938. OW ills 88pp *25.-

^83-37-u35 VEER, J A G van de:De geschiedenis van het Utrechts Stedelijk Gymnasium van 1474 tot 1974. Op63pp ills *12.-

^83-7-u35 TEMMINCK GROL, C L: Middeleeuwse stenen huizen te Utrecht en hun relatie met die van andere Noordwesteuropese steden.dH Nijhoff 1963 OW platen en ills TH(Delft)171+6pp *65.-

^83-37-u35 VERSLOOT,A M: Ouders en vriojheid van onderwijs. Schoolkeuze in de prov Utrecht.Priv publ 1990 TH360pp Cum annexis krantenknipsels ed *30.-

^83-78-u35 VERBEECK,Stijn: Hoor ik de Dom? De bewogen geschiedenis van 13 luidklokken uit de Utrechtse Domtoren Utr 1982 OW ills 38pp *18.-

^83-25-u35 VLIET,Jan van: Ketters rond de Dom. De Reformatie te Utrecht 1520-1580. Utr Matrijs 1987 ills 64pp *18.-

^83-25-u35 KEVELAER,Programma processie Utrechtsche Broederschap

^83-25-u35 GRAAFHUIS, en A KOOL:Wijk C en de Jacobskerk.Utr c1980 oblong OW Talr ills *18.-

^83-25-u35 Willibrord=MOORSEL,PPVv:Over -- gesproken.Utr 1989 OW ills 80pp *15.-

^83-25-u35 KOK, W A J: Rond Utrechtsch Dom en Kloostergang.Utr c1930 OW 2 ingeplakte pl 11pp Stencil *18.-

^83-25-u35 Alfrink,Bernard kardinaal --;JUBILEUMNUMMER tgv 50-jarig priesterfeest -- 1974 OW 2 Portr in kl,ills 78pp *18.-
Analecta Aaartsbisdom Utrecht 17e jrg nr 5

^83-25-u35 Ludger=QUISPEL,G: Ludger en het evangelie van Thomas. Op PUG 1994 OW ills 34pp *12.-

^83-25-u35 JONGE,C H de: De Dom te Utrecht. Wenen c1900 Maoje met 10 gemonteerde foto's en inleiding 18pp *18.-

^83-25-u35 HEUKELOM, G W van: Geschiedenis en herstellingswerkzaamheden van den Domtoren te Utrecht tot 1929 Priv publ Bilth.1929 OW ills X,53pp **28.-
M VOORWOORD VAN j p Fockema Andrae:De Domtoren in welstand.

^83-25-u35 Wilhelminakerk=Inwijdingsdienst -- der Ned Hern Gemeente te Utrecht. 19 Juni 1931 kl4to OW 4 platen 16pp *22.-
Door JLA Martens van Sevenhoven en G W Oberman. Met gesigneerde HS opdracht

^83-25-u35 MEYERE,J de: De Dom omlaag.Tentoonstelling Utrecht VVAA 1982 OW 4to ills 12pp *15.-

^83-25-u35 DROOMBOEK bij de restauratie van de Domkerk in Utrecht. Utr 1985 OW ills krtn 55pp Stencil *22.-
Een uitgave van de werkgroep Dom'55 van het Citypastoraat.

^83-25-u35 MEIJER,A K de: Augustinus in de Domstad. 350 jaar zielzorg van den Augustijnen 1636-1986 Utr Priv publ OW ills 64pp **18.-

*83-25-u35 JANSEN,Daan: De restauratie van de Domtoren.Op16pp pltn *8.-

*83-25-u35 JANSEN,Daan:Oud-Utrecht. Stadsschoon en monumenten. Adm 1926 4to talr ills 49pp Voorrede W Vogelsang *22.-

^83-25-ufol14 Steenoven,Corn=GEDENKBOEK 1723-1923.2de Eeuwfeest der
Verkiezing van --ttot aartsbisschop van Utrecht. Priv publ 1923 4to linnen platen 94pp *28.-

^83p-ufol14 KUYPER,J:Gemeenteatlas prov Utrecht 1868(=1986) oblong 4to
Ppbd c80 kaarten **22.-

^83-626-ufol14 VAREND DOOR UTRECHT.=BOSMA,Yme Jan: -- Een onderzoek naar het belang van de pleziervaart door Utrecht. ROVU 1988 4to OW illls 49pp en bijlagen *24.-

^83-37-ufol14 THEOBALSUS,Fr.M: Fraters van Utrecht, Utr priv publ nd 4to Spiraalband vele fotogr. 52pp *25.-
Gedenkschrift 1973? Bijz.vormgeving .

^83-7-ufol14 MENS EN RUIMTE. Eenige aspecten van leefbaarheid. RUU 1970 4to
OW ills c100pp *20.-

^83-37-ufol14 BRANDT,C D J: De Hieronymusschool te Utrecht.3e ged:1849-1924 Utr 1924 4to OW ills 136pp *25.-

^83-75-ufol14/udoos2 SALON VAN UTRECHTSE KUNSTENAARS., 1ste,1ste keus …Centraal Museum en subK 1992; folio spiraalband vele ills,platen enz ged in kleur 110pp ****22.-

^83.+7-udoos2 GETZENY,H: Der mittelrheinische Altar im Erzbischöf lichen Diözesanmuseum zu Utrecht.Wiedergabe in 8 Farbtafeln und 4 Lichtdrucktafeln mit Begleittext.Stuttg 1928 4to hcl 16pp 8 bladen met gemonteerde reproducties in kl,4 Bl m repr ***15.-

^83-72-u66 PENNINGEN MET V.LIJT VERGAERT.Centraal Museum Utrecht 1977 4to OW 39pp *15.-

^83-9-udoos 38 OORKONDENBOEK van het Sticht Utrecht tot 1301. Utr Oosthoek 1920-1959 4to Vol I,III-V 575.-
I : uitgegeven door S MULLER en A C BOUMAN Utr 1920 XVI,296pp Gecartonneerd
III 1249-1267 Uitgegeven door F Ketner dH 1949 XXVI,512pp OW
IV 2 delen1267-1290 idem dH 1954 XXVII, 693pp OW
V(Laatste deel)2 delen 1291-1301 idem dH 1959 XXXIX,637pp OW

^83-udoos 38 OORKONDENBOEK van het Sticht Utrecht tot 1301 Utrecht Oosthoek 1949/1954 4to OW *250.-
III 1249-1267 Uitgegeven door F Ketner dH 1949 XXVI,512pp OW
IV 2 delen1267-1290 idem dH 1954 XXVII, 693pp OW

^83-9-ufol12 ACH LIEVE TIJD. 13 eeuwen Utrecht, de Utrechters en hun rijke verleden.Utr/Zw ca 1985 4to linnen talrijke ills en platen gedeeltelijk in kleur 15 afleveringen inver zamelband. *35.-

^83-655-ufol12 DONKERSLOOT-DE VRIJ,Marijke: Kaarten van Utrecht. Topografische en thematische kartographie van de stad uit 5 eeuwen. Utr 1989 4to Linnen Talrijke platen en ills,ged in kleur 142pp ***35.-

^83p-ufol13 BOER, Jaap de(Fotografie, ED): 2 x 24 uur in de provincie Utrecht. Wijk en Aalburg 1987 4to linnen 167 foto's zw/w en in kleur *35.-
2x 24 fotografen uit de provincie + de CdK

^83-25-ufol13 UTRECHT Middeleeuwse kerkenstad. April-November Utr 1988 fol ppbd talr ills en platen ****12.-

^83-656-ufol13 AMELISWEERD, De wegvan de meeste weerstand. Rdm 1983 4to Talrijke ills 144pp *20.-
Samenstelling Cees Grimbergen, Rob Huibers, Dick vd Peij(Journalistencollectief Utrecht) 12 jaar milieu-activisme- Het failliet van de insopraak-Industrie- Rijkswaterstaat als bulldozermacht.

^83-7-ufol13 BESTEMMINGSPLAN "OUDE STAD" Toekomstige ontwuikkelingen behorende bij de deelplannen zuidelijke "oude srtad" ROVU 19804to OW Uitsl kaarten 95pp en bijlagen *22.-

^83-25-ufol13/14 VAN WILLIBRORD TOT WERELDRAAD.Enige aspecten van het geestelijk leven dopor de eeuwen heen Aartsbissch.Museum l972 OW ills 98pp ****15.-

^83-25-ufol13 HASLINGHUIS,WJ en CJAC PEETERS:De Dom van Utrecht.dH 1951 4to linnen talrijke bouwk schetsen en fotogr 500pp **35.-
Monumenten van Geschied. En Kunst II,1,2

^83-25-ufol14 HASLINGHUIS,FJ: Monumenten van geschiedenis en kunst II,1: De gemeente Utrecht 1ste afl. dH 1956 4to OW vele platen en ills 144pp **16.-

^83-79-ufol12 KAMPONG 1902-1952.==BIEGELAAR, J PB e.a.:---- Utr 1962 4to ills 119pp *55.-

^83-37-ufol12 KABU 1975-1987 Kath Bejaardenhuisvesting Utrecht Utr priv publ 1987 Oblong Linnen talr ills en platen 76pp **15.-

^83-33-ufol10 GOEY, Em M de: PUEM 75 jaar ' Bron van Licht en Welvaart' ….. 1916 = 1991 Utr Priv publ 1991 4to Ppbd Talrijke ills en platen,ged.in kleur 373pp *28.-

^83-656-ufol10 Bond Administratieve ambtenaren N S= HERINNERINGS-NUMMER B.A.N.S. 1917-1941 Utr 1941 4to OW 67pp ****18.-
De BANS werd op genomen in de concentratie van 3 spoorwegvakbonden.

^83-75-ufol10 EYZENBACH,Tom: Decorum demasqué. Tekeningen.Adm 1982 4to Ppbd dj 38 bladen *105.-
70 tekeningen en teksten. Met prospectus. Met Overzicht Centraal Museum 8pp
Gesigneerd exemplaar h.c.

^83-75-ufol12 EYZENBACH,Tom: Decorum demasqué. Tekeningen.Adm 1982 4to OW 38 bladen *35.-

^83p-ufol10 BUSSINK-ALBUM Mijn Land. G J NIJLAND: Utrecht. Dec 1937 4to half linnen krt,tekeningen en 9 (moet zijn 100+2) gekl pl. *00000

^83-378-ufol10 MICHELANGELO Lustrum-fotoboek Michelangelo 1986 Utrecht USC Folio in box *20.-

^83-35-ufol11 STADSBESTUURDERS,Onze, op weg naar de begrootingsberaadsla-gingen. Herinnering….. Overdruk van foto's Utrechtse Courant Utrecht 1930 Omslag(besch) 12 bladen waarvan 9 met wandelende raadsleden *25.-

^83-75-ufol11 NACHTREGELS/Night lines. Words without thoughts nder to heaven go. Centraal Museum 1991 4to oblong Clothb. Talrijke ills en platen in kleur **32.-
Luxe catalogus van een belangwekkende expositie van licht-constellaties in combinatie met gebouwen, die zijn spooren heeft nagelaten.

^83.03-36 ZEGEPRALENDE VECHT [22]Afzonderlijke gravures in passepartout p st. *45.-
Loenen (vleugels) Loenen(Buitenplaats Hr v Persijn) Loenen Stalling, Loenen van het dorp te zien, Nieuwerhoeks (Rijweg)Oostervecht(het Huis)Hofwerk(Wwe Pieter van Veen) Middelhoek(Naer 't Vecht te zien) Middelhoek (Rijweg) Middelhoek(Anthonij Bierens) Groenevecht van binnenGroenevecht( van Adr Rutgers)Petersburg (van Agteren) Petersburg(Gezigt van het Grooten Cabinet) Petersburg(Bergje)(Idem latere staat) Vechtvliet, Wallestein, Buitenplaats van Andries Pels, Ouderhoeks speelhuis, Ouderhoeks landhuis (A van Heek), De Sint-Baalen van binnen…….
Maarsen (Groter passepartout) [elders] XXXXXX ^83.0-u08
Ridderhofstad NIJENRODE te Breukelen.Lithogr in passeoartout P A Schipperus
-- -- GUNTERSTEIN bij Breukelen. 2 op een blad Passep. H Spilman naar Jan de Beijer
-- -- OUDAAN Breukelen-St Pieters Litho in passep. Lauters naar Christ

^83-78-ufo11 RENNES,C van: Kleengedichtjes van Guido Gezelle Utr Jacq van Rennes 1904 4to OW 36pp *16.-

^83-61-ufol11 ACADEMISCH ZIEKENHUIS, Problematiek van de Huisvesting van het --- Utrecht aan de Catharijnesingel. Werkgroep AZU Utr Projektorganisatie Gemeente/ Universiteit Mei 1976 4to OW Uitsl tabellen en plattegr 74pp *24.-

^83-75-ufol11 ZWERVER,Dolf: Verjaardagskalender 1999 Groot Folio Spiraal aan bovenzijde 12 bladen en beschermblad 12+1 reproducties in kleur **35.-

^83.045-ufol10 DOORN- BOER, O T: (Archief-inventaris) ex-keizer Wilhelm II
Utr 1977 4to OW 98pp *15.-

^83p -343-ufol10 NOTARIËLE ARCHIEVEN,Archief-invent. II Utr 1982 654p *10.-
Utrecht[ 2e stuk pp-333-477]Veenendaal,Vinkeveen,Vleuten,Vreeland,Vreeswijk, Werkhoven,Westbroek, Wilnis, Woudenberg,WijkbD,IJsselstein,Zeist,Zevender. Indices ( i. a Lijst notarissen)

83-9-ufol7 GEBUNDELDE INVENTARISSEN Utr.Gem Archief 1968\1973 3 vols
4to OW 35.-
I:Scherpschutterverenigingen, weerbaarheidscorpsen, burgerwacht en economische instellingen

^83-37-UFOL8 HAZEWINKEL,HC ea: Inventaris van het archief van het Gereformeerd Burgerweeshuis,Utr Gem Archief 1967 4to OW Portret 152pp *15.-
Sedert 1964 Evert Zoudenbalch huis IDEM in linnen *20.-

^83-25-ufol8 RIPHAAGEN,J G: Inventaris can de archieven van de Diaconie der Hervormde gemeente te Utrecht 1349-1969. Utr Gem Archief 1991 4to OW ills 168pp *20.-

^83-7-u36 MULDER,,H: Geschiedenis van de Molenstraat e.o. Utr Priv publ 1986(=1996) 4to Spiraalband 12 ills 10pp (21 exx) *5.-

^83-25-Ufol8 CROO DE VRIES,A B R: Inventaris van de archieven van de Nederl Israelitische Gemeentete Utrecht 1789-1965. Utr Gem Archief 1993 4to 84pp *15.-

^83-7uFOL8/13 BESCHERMD STADSGEZICHT VAN UTRECHT, Naar een uitbreiding van het --: Rapport vd werkgroep ingesteld door de adviesraad voor de Binnenstad en de Gem. Monumentencommissie April 1978 4to Spiraalband ills Uitsl kaart) 67pp **18.-


^83-7-ufol8 LEEUWEN,B van: Houtzaagmolen DE STER. Opkomst, ondergang en wederopbouw……Utr 1996 4to oblong Ppbd ills 64pp *12.-

^83-35-ufol8 BEELDEN. Terugblik op politiewerk in Utrecht. Utr Gem Politie 1993 4to oblong Ppbd talr ills 120pp *16.-


^83-25-u35 VRIES,F C de: Vredes-pogingen tusschen de oud-bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome. Assen 1930 Ow platen 223pp *25.-
Omslag iets vlekkig

^83p- 63-ufol6 SIEMES,Hans: Anderhalve eeuw aanwakkeren. Utr priv publ 1997 Folio Ppbd dj Talrijke platen en ills ged inkleur 174pp *25.-
Utrechts Landbouw Genootschap en Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie Zuid Midden Oost.

^83-25-ufol6 CONSULTATIE enz over het proces rakende het Collegie genaamt den Hogenheuvel staande binnen Loven, ongedecideert hangende voor de Souvereinen Rade van Braband tusschende leden van het Vicariaat ofte Catholyk Capittel van Utrecht supplianten. Contra de zich noemende president en proviseurs van't zelfde collegie..Anno 1755 ….Folio IV,56pp **45.-

^83-37-ufol6 BOLLERMAN, JBJ en JNJ BROENINK: Het begrafenisfonds "Let op Uw einde"1847-1893 Leiden, Nijhoff 1983 4to Linnne talr afb. 113pp *18.-

^83-75-ufol6 BLAUWE WISSEL Kunstmanifestatie LvPuntenburg 1986 4to OW talrijke afbeeldingen *18.-

^83-93-ufol6 GALEN,J van: Eiszeitliche Befunden aus Utrecht (Nederland) Utr 1943 Folio OW ills op platen 39pp *16.Geographische en Geologische Mededlingen ….17

^83-75-ufol6 WILMER,CCS: Utrecht getekend. 4 eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topogr.atlas vh gemeentearchief. dH<Nijhoff 1980 oblong 4to Vele platen, grotendeels in kleur 132pp *35.-

^83-7-ufol6 STADSBEELD.Nota over de kwaliteit van de openbare ruimten in Utrecht. ROVU 1989 gr4to OW Talrijke kaarten ed 48pp *22.-

^83-7-ufol6 CATHARIJNESINGEL-Noord, Masterplan Gem Utrecht 1993 4to OW
Platen in kleur kaarten afb etc 30pp *18.-

^83-33-ufol6 BLOEMBERGEN,E: 75 jaar Superfosfaat. Gedenkboek tgv 75-jarig bestaan vh superfosfaatbedrijf in Nederland. Utrecht Albatros 1953 Linnen Uitvouwbare plaat ills 174pp *42.-
Bijgevoegd Brochure 4 sept 1953 Wij herdachten 75 jaar Superfosfaat…

^83-7-ufol6 HOOFDWEGENNET,Ontwerpnota, April 1991 4to OW Talrijke kaarten 64pp *18.-

^83p-33-ufol6 UNIQUE UTRECHT=MERKELEYN,A,D DOESBURG,G BRAND:--. Priv publ 1989 4to Linnen talrijke afb. 186pp *32.-

^83-25-uFol6 Willibrord= VLIERDEN,Marieke van: Wilibrord en het begin van Nederland. Tentoonstelling…Catharijne Convent 1995/6 smfolio ills ged in kleur 142pp *24.-

^83-75-ufol6 GLASWERK UIT DRIE UTRECHTSE KASTELEN, LIEFKES,Reino: ---; Slot Zuylen,Kasteel Amerongen, Kasteel Sypestein. Priv publ 1989 4to OW Talrijke ills, gedeeltelijk in kleur 91pp *30.-

^83p-ufol7 GERRITSEN,J D en H ELSENDOORN: Bekijk Noord-Holland en Utrecht eens anders. Leeuw c1980 4to Ppbd dj 151 kleurenfoto's op platen, 90pp *25.-

^83p-626-ufol7/13 DONKERSLOOT-DE VRIJ,Marijke e.a.: De Stichtse Rijnlanden.
Geschiedenis van de Zuidelijke Utrechtse waterschappen. Utr Matrijs 1993 folio Ppbd dj talrijke platen, kaarten ills …… 176pp **35.-

^83-25-uFol7 AUGUSTINESSEN VAN S MONICA,Zusters;Want hiertoe zijn we tesamengekomen… Utr priv publ 1974 4to OW Taleijke platen, gedeeltelijk in kleur Teken Harry Sterk 96pp *15.-
Pater van Nuenen(Wijk C) , oprichter==40-jarig bestaan

^83-9-ufol7 VERWAYEN,Saskia:Utrecht in detijd van Bredero. Werkboek docenten 1985 2 vols 4to OW ills stencil *22.-

^83p-ufol7 KIJK OP HET GROENE UTRECHT Adm 1984 4to Ppbd dj Vele ills in kleur 125pp *15.-

^83-7(25)-ufol7/u48 HUYSER,Henk J:Met armen vol…. Een bloemlezing geplukt en gebundeld na 12,5 jaar…Tuindorpkerk Utr 1984 4to OW talr ills 100pp **16.-

^83-7-ufol7 UTRECHT Uitgeverij Westers c1995 4to Talrijke foto's ged in kleur *12.-

^83-9-ufol7 GEBUNDELDE INVENTARISSEN Utr.Gem Archief 1968\1987 3 vols
4to OW pro vol *15.-
I:Scherpschutterverenigingen, weerbaarheidscorpsen, burgerwacht en economische instellingen **
II Sociale,Medische en Wetenschappelijke instellingen
III Doopsgezinden,Ev-Luthersen,Remonstrants-Gereformeerde gemeenten.
VI Rooms Catholieke Aalmoesenierskamer en de Oude --- Parociaal armbestuur en Brouwerij De Boog

^83-378-ufol9 ALBUM AMICORUM 1961. Uitgeg. Door het Utrechts studentencorps thv 325 jaar RUU. Utr Pric Publ 1961 4to linnen Geheel geclicheerd **22.-
Deze bundel biedt een gemaltraiteerde generatie de kans zich voor de eigen existentie in te zetten …

^83p-7-ufol9/11/u66 LENNART,Cl. [Tekst] en Wim K STEFFEN: [fotografie] Utrecht, stad en provincie. Adm ca 1975 4to linnen 96 platen 248pp ***25.-(Een met box,1 z dj)

^83.043-ufol9 DEKKER,C: Inventaris archief kerk van S.Jan Baptist te WijkbD 1358-1961 Utr 1977 4to OW 90pp *15.-

^83.03-ufol10 GLOPPER-ZUIJDERLAND, C C de:Inventaris (archief) hervormde gemeenten Oud- en Nieuw Loosdrecht. Utr 1980 4to OW 72pp *18.-

^83-7-ufol11 KAMERLING-van HAERSMA BUMA,A A S:Utrecht in prent.Een geïll overzicht van 20 eeuwen Utrechtse historie. Zaltbommel 1973 4to Linnen dj 80pp
*25.-
Tgv opening V&D in Hoog-Catharijne 1973

^83p-7-ufol11 ROMIJN,Jaap (ED): Hart van Nederland. Een boek over de stad en de provincie Utrecht Utr 1952 4to Linnen veel ills en platen 504pp Bibl ex *15.-

^83-7-ufol11 VRIES, J de= Een vinger in de wind. 21 opstellen aangeboden aan -- Utr Priv publ (Bredero) 1977 4to Linnen dj 320pp **35.-
vMelsen/vTrier/P J VerdamVonhoff/Hedriks/Dendermonde/Cas Oorthuys,,,,

^83-655-ufol11 MONDE,N van der: Plattegrond vanUtrecht 1839. Een heruit-gave op ware grootte en in kleur toegelicht Mar.Donkersloot-De Vrij Utrecht 1983 portfolio paper talrijke platen 40pp *35.-
Tgv 130 jarig bestaan Boekverkoopers College Eendracht/60 jaar Oud-Utrecht^83-25-ufol7 QUAEDAM MARRACIO DE GRONINGHE,THRENTE, COVORDIAE…over allerlei gebeurtenissen onder verschillende Utrechtse bisschoppen. Adm 1977 Folio OW kaartschetsen XXXIV,190,Ivpp *36.-
Bronnenuitgave Univ Amsterdam. Am Braaksma, M van Brussel-Eylander A M Clasing R C Hol….

^83-75-ufol8 Vos,Peter=JONG,Eelke de en Hans SLEUTELAAR: Sprookjes van de Lage Landen. Adm Bbij c 1972 Linnen folio Talrijke ills van --.176pp 1) *18.-
Gebruikssporen

^83-75-uFOL8 Malsen= JONG,Eelke de en Hans SLEUTELAAR: Honderd en een Sprookjes van de Lage Landen. Verzameld, bewerkt en van aantekeningen voorzien.Adm Bbij c 1979 Linnen folio Talrijke platen in kleur van --.156pp 1)(proefdruk?) *18.-

^83-37-ufol8 Nut vant Algemeen=CROO DE VRIES,ABR: Inventaris van het archief van het dept Utrecht van de Mij tot ---- 1786-1961 Utr 1980 4to OW 36pp *12.-

^83-7-ufol8 Zuilen= MATHIJSEN, J A C: Inventaris van de archieven van het gerecht Zuilen en Swesereng (1611-1813) Het gerecht Oostwaard (1779-1811) De Gemeente Zuilen (1913-1953) Gemeenschapsraad voor Zuilen l954-l964. Utrecht Gem Archiefdienst 1986 4to OW 199pp *22.-
0
0^83-7-UFOL3 STADSDVERNIEUWING,Kadernota -- Utr 2005 OW talr ills , krtn in k0l0eur 44pp *8.-

^83-7-UFOL3 STADSVIERNIEUWING, Voorjaarsnota Gedr stukken 4775 V H Fp; Fol 14pp in krt in kleur *8.-

*83-7-UFOL3 HUFFEL,N J van: Stadvernieuwing. Land artikel Utr Nieuwsblad met veel bijgeschreven commentaar c1930/50 *6.-

^83-929-Ufol3 WEEDE,Van; Inventaris van het archief vd familie van WEEDE.Rijksarchief in Utrecht 1973 4to OW 91pp *12;-

^83-7-UFOL3/u47 STRUCTUURNOTA UTRECHT, Ontw.van het struktuurplan voor de binnenstad. 1971 OW Folio 8 kaarten 32pp Bijgevoegd 5 kaarten in kleur **18.-
Ontwikkeling vh struktuurplan voor de binnenstad 1: Inleiding,werkmethode,1e resultaat

^83-37-uFOL3 BUITER,H en R GRÜNFELD: Eigenwijs maar zeer in trek. 25 jaar JEAO in Utrecht Utr 1995 4to Ppbd dj ills 112pp *18.-

^83-8-uFOL4 Crone,C C S= Fr CRONE,Tommie Hendriks, Arjaan van Nimwegen: Crones Utrecht Utr VaVa 1979 4to OW vele foto's 1) opl 900 exx *25.-
2)……. 800 exx *18.- 3) *16.-

^83--75-uFOL4 DONKER,Ch.:Dagboek Rhjnauwen. Baarn Th.Rap 1977 Folio Linnen dj 61 reprod van etsen 63pp *45.-
Nr 63 van de 100 gesugneerde exx, ets ontbr.

^83-656-uFOL4 FIETSNOTA. ROVU 1992 4to OW ills 12 kaarten 66pp *18.-

^83-77-uFOL4 GAAL,R van: Een bolwerk voor de muzen. 50 jaarSta dtsschouwburg Utrecht 1941-1991 Utr 1991 4to Linnen Taltrijke fotogr.ills 148pp **18.-

^83-663.9-uFOL4 KAUFMANN,Pim en Hans VERBRAECK: Marokkaan en verslaafd. Een studie naar randgroepvorming, heroínegebruik en criminalisering. Utr ROVU 1886 4to OW ills 106pp 2) *18.-

^83-7-uFOL4 Dekkers, Jan=SCHILP,CA en A GRAAFHUIS: ook dit is Utrecht. Tekeningen Jan Dekkers Utr UN 1962 4to OW ills 111pp ***22.-
Fraaie topografische full-page tekeningen

^83-35-uFOL4 DOELBEWUST naar de toekomst. Een eerste beleidsschets. Gem bestuur 1971 4to OW talrijke ills 109pp *+18.-
2de ex ontbr pp 16-32

^83-64-uFOL5 KINDEREN IN NOOD 1944-1945 UTRECHT.Kindervoeding in de stad Utrecht in de noodwinter l944-l945 Utr 1946 4to oblong Half linnen 72pp *40.-
Medew. O.a. H W JULIUS, HG Overbosch, MH Tromp, HtenBokkelHuinink, ills A van der Linde

^83-25-uFol5 BREIJ,Mieke: Sint Maarten schutspatroon van Utrecht. Utr St Discodom 1988 4to OW ills 92pp *24.-

^83-39-uFol5 ORANJE BOVEN. Het bezoek van H M Kon Beatrix aan Houten en Utrecht. Utr UN c1999 4to OW vele ills in kleur 80pp *15.-

^83-33-uFOL5 HOLLAND's Annual Industries Fair Utrecht Utrecht 1919 4to Linnen Met 20 platen (eén uitslaand) - captions in red on transparant's- van het te bouwen jaarbeursgebouw 25pp *75.-
Dedicated to Woodrow Welson on the occasion of his visit to Europe. With lists of the members of the committees. Very fine printed in black and red by van Boekhoven (vKrimpen?)

^83-7-uFOL5 HOOG-CATHARIJNE; plan; Bijdrage tot Utrechts centrumfunktie. "EMPEO "okt 1962 4to spiraalband (versleten) Uitsl plaat ca 40 platen, kaarten enz, ged in kleur. 56pp *40.-

^83-7-uFOL5 HOOG-CATHARIJNE, een nieuw stukje Utrecht. Zonder jaar. Spiraalband (versleten)Voorwoord K Wiekart. Met uitslaande tekeningen, fotografiën enz **40.-

^83-75-uFOL5 VVtewael= LINDEMAN, G M A A: Joachim Anthonisz Wtewael. Utrecht, Oosthoek 1929 4to Linnen vele ills op 72 platen 278pp *65.-

^83-75-uFOL3 TERLINGEN,Jul es: Oud-Utrecht. Teekeningen op 9 bladen voorw W A F Bannier Uitg Utr Nieuwsblad c 1935 4to Omslag(besch) *18.-

^83-7-uFOL3 UTRECHT OP ZIJN SMALST. Kritiek op het Utrevhts beleid in het monumentenjaar. Utr Werkgr herstel leefbaarheid 1975 4to OW ills 57pp *16.-

^83-7-uFOL3 UTRECHT Monumenten. Utr 2002 4to OW Vele ills in kleur MET BOUWPLAAT DE UTRECHT 32pp *10.-

^83-75-uFOL3 OTT _ Onvoltooid Tegenwoordige Tijd. Utr Gem/Centr Museum 1990 4to OW 127pp Vele ills,foto's en platen meest in kleur *25.-
Jaap Drupsteen,Ted Hofman,Marius Boender,Eric Colpaert, Luc Deleu,Mali,Nien, Körmeling………

^83-7-uFOL3 BIJBEL Huwelijksinzegening Evert de Jongh en Helema C Bloemendaal 29 April 1921 Kerkeraad Zuylen (W ten Boom,pred. En F L L van Tuyll ouderling Statenbijbel gr8vo 1916 linnen(iets vlekk) gemarm.snede *22.-

^83-75-uFOL3 MAL IS NIET GEK Jan/Feb 66 Nr 1 (Alles wat verscheen?) OW 4to talr ills *22.-
Hans Fritze;Arne Zuidhoek,Koos vDuinen,Latooy,Reg ten Zuithof,Jaap Klomp……..

*83-8-u59 Boudier-Bakker,Ina= EDINGA, Hans:-- 10.huizen, 1000 levens. Het leven van ---. Utrecht 1969 linnen dj pltn *25.-


^83-7-u60 Veeartsenijschool=MEESTERS, Toon en Wim CREMER: Herinnering aan de Biltstraat -- 1821-1988 DSK BrKem 1988 oblongOW 115 platen 2) *18.-

^83-626-ufol3 BAARS,K E: Van Amsterdam tot de Rijn, 100 jaar Merwedekanaal. Utr 1991 Folio Ppbd talrijke foto's krtn etc151pp *25.-

^83-7-u35 MUZIEKCENTRUM VREDENBURG. Leporello 1978[!] Gem fotodienst
Voorlopige informatiefolder *15.-

^83-9-uFol2/8 KETNER,F: Stichtse studiën, Utrecht, Stadsarchief 1974 4to OW 118pp **24,-
Eerste ontw notariaat in Utrecht, Het officialaat; Tolnaers; …….

^83-7-ufol2 ROVU-GEBOUWEN. Een overzicht van de bouw en verbouw van panden met een openbare bestemming in Utrecht vanaf 1975 Utr, ROVU c1980 Oblong folio 109 plattegro9nden; ills … 56pp *18.-

^83-7-ufol2 HOOG CATHARIJNE ,Plan; Aanvulling "Empeo" Augustus 1963 PW fol 24pp Talrike ills etc 2 in kleur *18.-

^83-626-ufol2 STUVEL,H J:Grendel van Holland. Hoe Nederland … Rdm Co-Op Nederland 1961 4to Half linnen talr ills in kleur *15.-

^83-7-ufol2 BOVEN,Gert e.a.: Springlevens. De Springwegbuurt in Utrecht. Utrecht Stichting Buurtfeest Springhaver 2000 OW 88pp talr ills **18.-

^83-7-ufol2 RIJNSWOUDE, Rapport Voorburg 1978 Folio oblong Spiraalband Talrijke plattegronden, bouwtekeningen etc *25.-

^83.020-ufol2/10 BAAIJ,Hans\: Nieuwegein. Van groeikern tot stad. Utrecht 1991 4tp OW talrijke fotogr. etc ***25.-

^83p-7-ufol2/14 KIJK OP UTRECHT

^83-7-ufol2 KOEKEBAKKER,Olaf: Charrettes voor Leidse Rijn Utrecht.Schetsen aan stedebouw. Rdm 1996 4to OW talr ills meest in kleur 88pp *25.-

^83-75-ufol2 Vermeulen,Piet= KOTTE,W en Hans LUTZ: -- schilder.Goede oogst Zwolle 1993 folio OW 78 full-page reprod. In kleur,talr ills *25.-

^83-61/378-ufol10 TANDHEELKUNDE Dossier G . DEKKER *65.-
a) (Schematische geschiedenis der faculteit )52 folio-bladen machineschrift
b) 8 foto-briefkaarten (interieur) en 6 foto's 125x175 (exterieur)Museum Jutfaseweg
c)DEKKER,G:Wat de lectoren en de hoogleraren ervan vonden.. Op Tds voor Tandheelkunde 1988 4to OW ills 12pp Met kleine HS-aantekening op afz papier
d) idem type-script met verbeteringen in copie 18 bladen A4
e)DE GESCHIEDENIS van de tandheelkundige opleiding aan de utrechtse universiteit.
Stencil A4 12pp eindigend: Hiermede is het eerste tastbare bewijs van de nieuwbouw een feit geworden …..17 okt 1966

^83-7/378-u33 MULLER,S: De universiteitsgbouwen te Utrecht Groningen (1899)
1956 Linnen platen 123pp 22.-
Lustrum Herziene en sterk vermeerderde uitgave door J W Smit.

^83-75-u33 Kuik,Dirkje=JONG,Trude de:Aram en de bende van de boomstam.
Met ills van --.Sjaloom 1984 oblong Ppbd 72pp 2) *18.-

^83-626-u33 BESCHOUWINGEN omtrent de toestanden en den loop van het water om en door Utrecht, meer bepaaldelijk voor het jaar 1892. Utr Bosch c1893 OW 2 UITSLAANDE KAARTEN IN KLEUR 123pp *65.-
Door F J Nieuwenhuis,dir gem.werken//mmv Geer van Oudegein,Muller e.v.a.

^83-93-u33 GROOT,H L de: Terugblik op Traiectum.Een archeologische schets. Utr Priv publ c1993 ills 31pp *****8.-
Tgv 70-jarig bestaan Oud-Utrecht Traces ad Trajectum

^83-7-u33 BALCI,Erdal e.a.: Een frisse wind Verhalen uit het Westen. Utr Priv publ 1996 OW ills 48pp *12.-

^83-7-Ufol2 ABRAHAM DOLESTEEG, pakket brieven, tekeningen,en ander materiaal betreffende bouw in --, en enig algemeen materiaal over stadsvernieuwing.
*45.-

^83p-72-u34 KASTELENBOEK prov Utrecht.Utrecht 1948 Linnen dj ills 283pp
*25.-
Samengesteld door de Prov Utr Bond voor Vreemdelingenverkeer 3)

^83-93-u34 1900 jaar Utrecht.Tentoonstelling Romeins Nederland Centraal Museum 1948 OW Platen en 88pp ****12.-

^83-25-u34 HENDRIKSEN, Mgr Th G A: Aan de vergetelheid ontrukt. Leuke belevenissen in lief en leed langs Rijn en Lek. Utrecht priv publ c1975 OW ills 434pp
*25.-
Hendriksen was hulpbisschop van Utrecht

^83-61-u34 AUSEMS, A W:Het groote verbond. Een boek voor verloofden en jonggehuwden. Utr/Bruss 1947 Half linnen dj ills 234pp *12.-

^83-61-u34 AUSEMS, A W: 10.000 baby's Kortrijk Zonnewende c1938 OW 260pp
1) *25.-
Herinneringen en overpeinzingen van een bekende Utrechtse gynaecoloog .

^83-61-u34 AUSEMS, A W: 10.000 baby's Kortrijk Zonnewende c1944 Half linnen dj 260pp 5) *10.-
Herinneringen en overpeinzingen van een bekende Utrechtse gynaecoloog .

^83-61-u34 BOSSCHAERT, D: De stad Utrecht als medisch ontwikkelingsgebied. Rdm (UTR)1969 OW TH 444,4pp *32.-
^83-61-u67 Idem Ppbd Stelingen en beeldbijlage(21 pl)

^83-77-u34 SCHILP,C AL Toneel in Utrecht in de twintiger en dertiger jaren.Utr Spectrum 1975 sm4to OW ills 192pp 18.-

^83-8-u34 PAAP,W: Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen . Utr Bruna 1970 sm4to OW ills 80pp *18.-

^83-61-u67 VELTHEER,W: Heelkunde te Utrecht op het breukvlak van rwee eeuwen.Onderz naar de lotgevallen van de univ kliniek 1890-1910 Linnen dj Vele ills
285pp *24.-

^83-378-u67 XERXES Openluchtspel 1956 OW ills (JFW Nuboer) 44,24pp *18.-
Tekst W P Gerrisen, Muziek Hans Kox.

^83-50-u67 LEUN,C van der: 200 jaar natuurkundig gezelschap.Utr 1977 OW ills 32pp **12.-

^83-378-u67 QUO VADIS?? Openluchtspel 1946 OW ills en platen 48pp *22.-
Tekst ?? Planten, muziek Rob de Roos Regie Karel Briels Op advies vd regering niet over Nederlands-Indië…gettracht dat uiyt te bheelden wat in onma aller harten- en inzonderheid in de harten de opkomende jonge intellectueleen leeft…

^83-378-u67 HONORAIREN-TRAVESTIE= USTooneel presenteert:Die Fledermaus van Johan Strauss 1976 4to 36pp *18.-

^83-378-u67 BANKL,O: De Utr universiteit in de hongaarse beschavingsgeschie-denis, 1940 OP Oud-Utrecht 25pp *8.-

^83-75-u34 MONUMENTAAL klassieke erfenis in Utrecht. Architectuur, muziek, beeldende kunst l,iteratuur en beeldhouwkunst Utr Open Monumentendag 1997 OW i ills 80pp *8.-

^83-61-u34 DOESSCHATE,G ten: De Utrechtse universiteit en de geneeskunde 1636-1`900

^83-35-u33 UTRECHT IN BEELD 1980 96pp met fotoi's *18.-


^83-35-u33 UTRECHT IN BEELD 1970/71 64pp met fotoi's *18.-

^83-35-u33 UTRECHT IN BEELD 1973 207 fotogr op platen/bijschr *18.-

^83-35-u33 UTRECHT IN BEELD 1974 207 fotogr op platen *18.-
Geen onderschriften.

^83-35-u33 UTRECHT IN BEELD 1978 214 fotogr op platen *18.-

^83-35-u34 UTRECHT '69 Gem Utrecht 1970 OW talr ills 144pp *18.-

^83-35-u33 Utrecht 45-70./Utrecht gedurende een kwart eeuw na de bezetting. Utr gem Utr 1970 OW ills 87pp *15.-

^83-25-u33 MEEEGEREN,P J A van: Katholiek Utrecht in de 2e helft van de 19e eeuw. Inst voor Gesch RUU 1987 OW 154pp *16.-
Utrechtse Historische | Cahiers nr 8,3/4

^83-626-u33 BALS,Ton: Een eeuw waterwonen.Utr, Stedelijk Utrechts Woonschepen Overleg 1988 OW ills 50pp **22.-

^83-25-u33 UTRECHT en zijn bisschoppen.Het geestelijk en wereldlijk gezag…tot 1525 en hun verhouding tot de stad utrecht. Tentoonstelling Rijksarchief en gemeentelijk Archief 1971 Ppbd 84pp 16.-

^83-7-u33 HOOGENDOORN,Harm: Wijk C en de pomp, een levendige herinnering. Utr Priv publ 1987 OW ills 30pp **7.-

^83-7-u33/66 AGENDA,Utrecht 1996/7 Utrecht Prestige 1996 Ppbd vele ills pro vol *12.-

^83p-7-u33 ANWB Utrecht Eigen land met open ogen.dH l966 iOW lls talrike kaarten uitsl kaart in kleur 192pp *12.-

^83-7-u33 TOEGANG TOT UTRECHT.Hoe toehankelijk zijn Utrechtse gebouwen voor lichamelijk gehandicaten?Utr SOLGU 1996 OW 111pp *10.-

^83-9-u33 GRAAFHUIS,A: Utrecht in de 18e eeuw. Met 40 tekeningen van Jan de Beyer en zijn tijdgenoten.Utr ca 1970 Linnen dj ills 84pp *25.-

^83-7-u33 SCHAIK,J W C van: Boothstraat 6 Utr RUU 1979 OW ills 33pp 2) *12.-

^83-37-U33 JONKERGOUW,Theo: Jong zijn in Utrecht. Een ongewoon boek met beschouwingen, verhalen en adressen…St Jongeren Utrecht OW lls Fred Gubbels 110pp *15.-

^83p-U33 ANWB Fietsgids Utrecht OW 1997 vele krtn in kl,ills c40pp *8.-

^83.043-U33 KROMME RIJNgebied (Cultuurhistorische routes) VVV 1989 OW ills Uitsl lrt in kleur 96pp *12.-

^83-37-u33 UTRECHTS Montessori Lyceum Egroep 1951 Stencil 18pp *8.-

^83p-u33 MUSEUM(Fiets)routes VVV 1988 OW krtn 48pp *6.-

^83p-u33 GIDS voor de prov Utrecht P.U.B.V. ills 59pp *8.-

^83-655-U33 BOSCH Utrecht Holland Info brochure Foto's Hans de Boer OW 64pp
Drukkerij Europalaan *10.-

^83.045 VALKENHEIDE. Wij op de hei. 50 jaar wel en wee.Maarsbergen 1963
OW ills en foto's op platen 80pp + Tot opstaan geroepen 1965 20pp *12.-

^83-37-u33 HAUTVAST,Suz: Werken ernst en jool. De Agatha Snellenschool 1898-1998 Utr Priv publ 1993 OW ills 96pp *15.-

^83p-u33 MUSEUM ALS MUZE. Kunstenaars laten zich inspireren door Utrechtse musea. Museumgids prov Utrecht 1989 sm4to OW ills 84pp *16.-

^83-75-u33 LANGENBACH,M: Onbekend talent. Leerlingen van de Utrechtse Fundatie van Renswoude. 1761-1795. Utr 1991 sm4to OW talrijke ills 111pp
*16.-

^83-35-u31 Begrotingsbrochure 1993 OW 48pp *4.-

^83-35-u31 REGLEMENT van orde voor de vergaderingen van de heeren Burgemeester en Wethouderen mitsgaders van de Commissiën uit de Stedelijke Regering van Utrecht….1827…gewijzigd… Utr Wed. Muntendam 1837 OW (or blauw karton) 16pp *24.-

^83-78-u32 VENTE, M A: Orgels en organisten van de Dom te Utrecht van de 14e eeuw tot heden. Priv publ [Citypastoraat Domkerk] 1975 Linnen dj Talrijke ills 88pp **18.-

^83-7-U31 SCHAIK, J W C : KROMME NIEUWE GRACHT 29 en zijn bewoners.Utr Priv publ 1977 OW ills 39pp *12.-

^83-35-U32 DEMOCRATISERING in de jaren negentig.B&W 1991 oblong OW
Talr ills 28pp "Vandaar deze brochure, geen nota maar een intentieverklaring… **12.-

^83-7-U32 WALKING through the renovated city.Plan with explanation
ROVU c 1980 OW *15.-

^83-7-u32 Hoograven=KOOTEN,R C van: Historise Hoograven. Van een polder in Juphaas. Priv publ c1993 OW ills 68pp *18.-

^83-7-u32 UTRECHT HOLLAND plattegr uitg VVV/Dienst OW c 1980
Folder met uitgebreid vademecum *12.-

^83-7-y32 ANWB toeristenkaart Utrecht. 1970 630x760 *15.-

^83.045-7 DEMOED,E J: In een lieflijk landschap. Wandelingen door de historie van Maarn,Doorn,Langbroek,Cothen,Leersum en Amerongen.
Zaltbommel Eur Bibl 1974 Linnen dj talrijke ills 308pp *55.-

^83-7-u32 Plattegrond Utrcht prijs Fl.1.00 c1980 zw/w Advert. *8.-

^83p-7-u32 JANSSEN,K en C IPPEL: Utrecht monumenteel. Het Stichtse verleden in foto's van nu. Wagen 1978 OW 144p *12.-

^83-7-u32 WEES,Marja van der(ed):Wijk C het verleden verteld. 20 interviews van het volksbuurtmuseum Wijk C.Utr Plantage 1998 OW ills 160pp *15.-

^83-93-u32 HOORN,G van: Gids door de verzameling Nederl en Romeinsche oudheden vh P U G te Utrecht Utr 1936 OW ills 58pp 'vdS
*15.-

^83-93-u32 DIK,R ao:Classical antiquities in Utrecht. (The University collection) Utr 1978 OW ills 23 plates 115pp *12.-
Archeologica Traiectini XIII

^83-34-u32 BEKKERS,W M J & G M F SNIJDERS(ED):Recht te Utrecht.Utr 1994 linnen 136pp *12.-

^83-25-u32 Ludgerus=BÖRSTING H,-H BORGER,V H ELBERN: Sankt Liudger. 809-1959 Gedenkschrift zum 1150. Todestage des Heiligen.Essen-Werden 1959 OW 32 platen 130pp *25.-
Geboren in Oud-Zuylen

^83-35-u32 BEKKER,H A: Herdenkingsrede tgv 1900 jarig bestaan van Utrecht. Utr 1948 OW(Iets vlekkig) 16pp *15.-
Buitengewone vergadering vd gemeenteraad. Gezet en gedrukt soor de leerlingen vd School voor Grafische Vakken. Hoofdletters in rood.

^83-35-u32 BEKKER,H A: Herdenkingsrede tgv 1900 jarig bestaan van Utrecht. Utr 1948 OW(Iets vlekkig) 16pp *25.-
Nr 12 van de 75 exx gedruklt op Pannekoek papier.
Buitengewone vergadering vd gemeenteraad. Gezet en gedrukt soor de leerlingen vd School voor Grafische Vakken. Hoofdletters in rood.

^83-378-u32 VOORDRACHTEN tgv opening academisch jaar…1977 Priv publ OW 24pp c.ann (Uitnodiging,programma etc] *12.-
Redes A Verhoeff en A W Sieuwertsz van Reesema.

^83-7-u32 JONGENBURGER,W:Talen en culturen in de Utrechtse wijk Lombok en Transvaal.pp27-32 in Respons 4 Meertens Inst *8.-

^83-9-u32 BEVRIJDING VAN UTRECHT,De. Utrecht c1946 Linnen Met vele platen 105pp *25.-
De toestand voor de bevrijding=Het verzet.Voorbereidende maatregelen=
Verslag van het gebeurde in 1945… … grotendeel geschreven ad hand van eigen aantek…Voorbericht van T.Pelkwijk

^83-7-u32 UTRECHT Holland VVV ca 1970 Folder 40pp *10.-

^83-75-u32 EYZENBACH,Tom Perpetuum mobile. Utr(Houten) 1993 OW
Met Nieuwjaarskaart Boekh Broese K *45.-

^83-8-u32 PRAAG,Max van: Van een koning die niet lachen kon. Sprookjes-spel door en voor kinderen 6-15 Adm c1960 OW 10pp *18.-

^83-25-u32 AS, H H J van:De Hervorming in Utrecht 1577-1590. Berkel c1970 OW ills 36pp [Archief-reeks 2] *12.-

^83-7-u31 ALFABETISCHE STRATENGIDS Uitg Elinkwijk c1980 sm8vo OW uitsl krt 96pp p1-20 vademecum incl buslijnen *7.-

^83-37-u31 ONDERWIJS IN UTRECHT Utrecht Gem informatiecentrum 1981/2 en 1987 OW 185227pp *15.-

^83p-639.2-u32 ONCK,Avan en P J STEEGERS: Utrecht hart van hengelend Nederland.Hengelwater….Adm c1970 OW platen 80pp ***12.-

^83-7-u32 HULZEN,A van: Utrecht Adm Heemschut 1948 Ppbd platen 130pp **15.-
De geschiedenis en de oude bouwwerken. 3) Verb

^83-7-u35 HULZEN,A van: Utrecht Adm Heemschut 1944 OW platen 109pp **15.-
De geschiedenis en de oude bouwwerken. 1)

83.0
^83-35-u33 UTRECHT IN BEELD 1973 207 fotogr op platen/bijschr *18.-

^83-7-u32 KAPPERS,Fr I:De Ijseren Hoet Gesch…. O.gracht 293 Utr UMF nr 48 2009 OW Talr ills 51pp

^83-7-u32 ZWANIKKEN,Wim Gesch…. Springweg 154 Utr UMF nr 49 2009 OW Talr ills 47pp *12.-

^83-25-u32 KROMSTAF,100 jaar -- 1953 Programma eeuwfeest OW ills 20pp *10.-

^83-25-u42 KUYLE, Albert: De gouden Joseph aan de Draaiweg…Utrecht 1951 OW 96pp *15.-

^83-25-u42 RENGERS HORA SICCAMA. D G: De samenhang in het recht bij den strijd over de Utrechtsche kapittelen. Utr 1906 OW AD 67pp *15.-

^83.021-7 VLUCHTELINGENWERK IJSSELSTEIN,10 jaar, mensen aan het woord.Ijsselstein 1998 OW ills 96pp *8.-

^83.000-7 TENTOONSTELLING Utrechtse kastelen Zeist 1970 OW ills oblong 24pp *10.-

^83p-655-u31 Roy,Bernard du=VERMEULEN,P J:Over de nieuwe kaart van den Lande van Utrecht …… door -- ………E5pp (vdMonde) c.a. *16.-
i.a. Staat van geborenen etc 1841/Geschiedk werk Em v Meteren (verv)

^83-7-u31 HOOFDBUREAU v POLITIE Juni l985 OW 10pp ills *4.-

^83-75-u31 SCHAIK,A H Mvan:100 jaar Utrecht, de Utrechters en hun kunst en kultuur. Utr 1990 4to OW vele ills. 20pp *7.-
Als de dag van gisteren….. 8

^83-62-u31 BAKE,H A, W H de HEUS, G J MULDER, R van REES: Het onderwijs te geven aan de Technische school te Utrecht. Z plaats en jaar 1850 36pp Uitslaande tabel *35.-

^83-7-u31 HOFFMAN,W: Jan van de Dom van Utrecht Adm WB Ppbd ills sm8vo 106pp [ Jeugdreeks WB=Prijs Mia Helder,Utr 1954] *12.-

^83-61-bibl/u34 DOESSCHATE,G ten:De Utrechtse universiteit en de geneeskunde 1636-1900. Nieuwkoop 1963 OW platen 180pp **22.-

^83-9-u31 GRAAFHUIS,A: Utrecht stad, mensen en momenten. Uit het verleden van een oude stad.Utr U N 1963 OW ills 173pp *12.-
Herdenking Vrede van Utrecht

^83-655-u31 ARCHIEVEN,Tentoonstelling Utrechtse archieven. Centr Museum 1953 OW ills 56pp met stencil:Het Rijksarchief in U. *12.-
Lo S Meihuizen, A J vd Ven, J W C van Campen,

^83-25-u31 BIJBEL,Trouwbijbel Keller-Boonstra Janskerk 180952 *18.-

^83-25-u31 RICHARDSON,Ch:Tractaet vande bekeeringhe des apostels Petri… in het Nederduytsch overgestelt door T W. Leyden David Iansz van Ilpendam 1627 4to OW(Mooi sitspapier) 80pp *38.-
Opgedragen aan Nic Dammius en Dirck Jac.Velthuysen, schepen der stadt Utrecht.

^83-378-u31 BALANS EN PERSPECTIEF, over aard en functie van kennis van het verleden.Programmaboek Congresboek over geschiedbeoefening in Nederland. 1986 OW 165pp *22.-

^83-7-bov CITOPLAN 7) 54 krtn in kleur register/vademecum Spiraal-band Met |Maarssen,De Meern,Nieuwegein,Vleuten,Ijsselstein] *4.-

^83-7-u31 Falkplan stadsplatt.Utrecht/Zeist *6.-

^83-7-u31 MALIEBAAN,De Op uit krant 10pp *12.-

^83-75-u31 Kunstreisboek voor (III)Overijsel,Utrecht,Gelderland. Adm l949 OW ills 152pp(tKuile,M D Ozinga) *8.-

^83-37-u31 ROC UTRECHT jaarverslag 2000: Een historische kijk op de toekomst.Oblong OQ 68pp 10.-

^83-7-u30 BOOT,B en Joop ten DAM:Tegen de papierklippen op. 10 jaar samenwerking van Utrechtse wijk- en actiekomitees. Utr Priv publ 1986 OW ills 77pp *18.-

^83-62-u30 AMSTERDAM-RIJNKANAAL.Aquamarijn.Waterfantasie bij de internationale manifestatie 'De Rijn in de RAI'Adm l952 OW talr ills 20pp *22.-
Bijgevoegd 2 prentbriefkaarten [perforaties] vd manifestatie. Programmaboekje in kleuren gedrukt.

083-75-u30 TILBORGH,L van en A HOOGENBOOM:Tekenen destijds.Utrechts tekenonderwijs in de 18e en 19e eeuw.Utr 1982 OW sm4to talr ills 80pp *18.-

^83-9-u30 Castellani=PIJNACKER HORDIJK,C: De -- van Utrecht, hoofdzakelijk in de 12de eeuw.Op25pp c1880 kl beschad. *15.-

^83-9-U30u31 VERDAM,P J: Terug naar de Landbrief.(1375) Priv publ 1975 AD 16pp *12.-

^83-75-u30 VERMEULEN, Piet: Utrecht/Emmen tentoonstelling 1986 OW ills en pl 8 in kleur *18.-

^83-7-U30 Sterrenburg=SIX,A J :Het bastion --.Utr Plantage 2000 OW ills en platen ged in kleur 31pp *12.-

^83-2-U30 Leeuwenbergh 1986=REIJENDAM-BEEK,L v:Wie zegt hij dat wij zijn.(Kerstboekje)Utr De Ploef 1986 OW 16pp *4.-

^83-72-u30 BOUWPLANNEN EN BUURTBEWONERS. Een rapportage over de mogelijkheden voor buurtbewoners en andere belanghebbenden om bouwplannnen in hun omgeving te beïnvloeden. (Gemeente Utrecht) Sectie Inspraak April 1982 2 vols Folio OW *36.-
I: Bestaande procedures II Toekomstmogelikheden.

^83-33-u30 KALVEREN,C A van:Bijdrage tot de geschiedenis van de Gildenbewegingen te Utrecht mei-augustus 1525.Op32pp (Oud-Utrecht 1979) vdS *12.-

^83-656-u30 VERHAAR [- LOKHORST / SMALING],G J Formulieren *38.-
a)Geboortebewijzen Antonia(Tiel 1865) Susanna (Ut 1874)Wilhelmina(Ut 1878) Vader W C Verhaar Moeder Neeltje Lokhorst
b) Huwelijk Gerrit Verhaar en Maria Petronella Smaling(+ geb.bewijs Ut 1869) Kwitanties overlijden Gerrit Verhaar 1919(61 jaar)
c)Aanstellings brieven G.Verhaar NS (Schrijver FL.1.- per dag) Bevordering en verhoging/Aanst.als bureauambtenaar1911 (1650.- p j)

^83-75-u30 WAGENAAR,W Surr.universum 2e ex

^83-35-u30 UTRECHT over Morgen. Vloeiblad *4.-

^83-7-u30 UTRECHT-West [Lombok]=MARIS,B van:Een hypotheek op de toekomst. Buitenl eigenaar-bewoners en de stadsvernieuwing in --. Utr.St Welzijn c1987 obl sm4to ills 32pp *12.-

^83-7-u30 Vogelenbuurt=AGERBEEK,M e.a.:Dank je de Koeckoeck.De gesch vd --.Utr 1991 oblong sm4to OW ills48pp *18.-

^83-33-u30 DECORA Boekje met vademecum/kalender 14 foto-Advertentiesc 1970 *12.-

^83-93-u30 CASTRICUM TRAJECTUM vergroot kaart lithographie c1870 145r x 180mm (vd Monde?) *15.-

^83-71-u30 JACOBIKERK rondleiding Stencil 4pp+plattegr *4.-

^83-71-u30 Oudegracht(richting Stadhuis) en Domtoren 2 photogr in afdruk [Uit Wprins?) *8.-

^83-71-u30 OUDEGRACHT b d Smeebrug M Esselink's vleeschwarenhandel N V Nota dd 194…… Blanco *4.-

^83-7-u31 VISSER,Kees: De Twijnstraat, 1000 jaar winkelstraat.Utr Gusto 2005 sm4to vele ills 108pp *20.-

^83-8-u31 ZUYLEN.Belle de/Isabelle de CHARRIÈRE:Agnès aan d'Hermen-ches. Brief van 3 oct 1768 [Vertaling Greetje vd Bergh) Woubrugge Avalon Pers 1990 OW portr 16ppen 12pp facsim. *30.-
Agnès à d'Hermen-ches. Letre de 3 oct 1768. Gedrukt in 500 exx

^83-8-u31 HELMAN,Alb: Mijn aap schreit.Een korte roman Utr Spectrum
[1927] OW 70pp EERSTE DRUK *80.-
(backstrip licht besch,topje ontbr; enkele roestvl} Gedrukte opdracht aan Hadj Sid-Omon. …… mes amis ne l'aíment pas,il y en a même qui le détestent……

^83-378-u31 Regius,Henricus=VRIJER,M J A de:-- een 'Cartesiaaans '[ hoogleraar aan de Utrechtsche hoogeschool. dHNijhoff 1917 OW portr 221,XXIIpp Omslag licht beschg **35.-

^83-7-u31 Domtoren Nadruk ets? gemonteerd *4.-

^83-9-u30Ufol3 STRUICK,J E A L:Utrecht door de eeuwen heen.Utrecht 1968 Linnen 4to talrijke ills en platen 400pp *35.-
De laatste historie van Utrecht met de visie van één deskundige.

^83-25-u30 RULLMANN,J C: Discipel en prediker. Utr Schotanus en Jens 1928 OW portret 19pp *12.-
Gedachtenisrede 25-jarige ambtsbediening.

^83-655-u30 LETTERPROEF clichefabriek Rommerts en Van Santen.ca 1970 20pp spiraalband *18.-

^83-75-u30 TOSSERAM,Max: Beeldende kunstenaars in beeld.Utrechtse kunstenaars geportretteerd. Utr 1990 OW 1991 portretten 96pp *22.-
Meria Bakker;Dick Bruna;C Buursen;Pieter d'Hont;Ch Donker,Rinke Doornkamp,Tom Eyzenbach;Antoinette Gispen;Anco/Henk vdHaar;Joop Hekman;………Dolf Zwerver.Ca 50 portrtetten

^83.05-7 AMERSFOORT ALS WOONPLAATS. Uitgegeven door de Reclamecommissie der Gemeente. c1925 oblong 4to OW(Beschad)
Talrijke foto's 139pp *30.-

^83.05-7 HENGEL,Cor van den:Bijdragen tot de geschiedenis van Leusden tot 1811. Priv publ Apeldoorn? C1974 folio 176,16pp kaart
Eenzijdig bedrukt. Stencil *40.-

^83.045-7/u60/u013u66 F,Bert en Wim K STEFFEN:DE Utrechtse Heuvelrug . dH c1970 OW taleijke foto's 160pp ***15.-

^83.05-7 KAUWER,Mon. En Fr.SNIEDER: Nering en vermaak. De opgraving van een 14de eeuwse markt in Amersfoort.Amf 1994 4to talr ills gedeeltelijk in kleur 174pp *35.-
10 jaar gemeentelijk archeologisch onderzoek.

^83.020-7 NIEUWEGEIN (Gem.bestuur)c1987 OW talr ills 64pp *15.-

^83.020-7 NIEUWEGEIN-- c1975 OW ills geen paginering *15.-

^83.045-7 WAL,Reina van der: Utrechtse Heuvelrug, ballei en Eemland.Huizen c1990 OW talr ills 100pp *15.-
Toeristisch Utrecht in woord en beeld 1.

^83-8-u60 Burman= KERNKAMP,G W: Pieter Burman van 1696 tot 1715 hoogleraar te Utrecht. Utr PUG l933 OW Op70pp *15.-

^83-8-u60 WILDERBEKE,Albert van: Herfstspleen. Nagelaten gedichten. Utr 1994 OW 40pp ***18.-
(- H Ijsselstein Mulder) Gedrukt door Jan Pisa, Tsjechië, met de Rossia

^83.043-7 HIJMANS,H: Wijk bij Duurstede, dH 1951 OW uitsl krt talrijke platen 130pp *22.-

^83.045-7 STEENWIJCK, Dick: Voorbij de Driebergse Brug. Over Driebergen-Rijsenburg en hun bewoners. Bunnik, Henk Reinders 1992 OW talrijke ills *22.-

^83.021-7 LINDEN,M P van der:De burggraven van Montfoort….1260-1490. Assen 1957 Linnen dj uitsl kaart *22.-

^83.043 KROMME-RIJNLANDSCHAP,Het, een ecologische visie. Adm 1974 2 vols oblong OW 3 grote kaarten in kleur ills,pltn en krtn ged in kleur 104pp *35.-
Natuur en Milieu 4 KRP rapport 30 UFOL2 -BIS zonder kaart 15.-

^83-75-u30 AFRONT-COMPLEX epiloog: Ballads voor een huis.[Nobeldwars-straat 22bis] 1995 Oblong

^83-75-u30 INTERKOM,Stichting,:Nummer nul.(eerste? Nummer)Vianen 1979 OW ills 65pp (i.a.:Het Utrechtse Systeem) *20.-

^83-378-u30 UTRECHT UNIVERSITY has turned... … 1994 96pp vele ills OW 96pp *12.-

^83-9-u30 TRIJN VAN LEEMPUT=RIPHAGEN,J G:Een standbeeld voor -- Op 28pp ills geneal tabel OW(Gevlekt) Oud-Utrecht 1977 *8.-

^83-8-u30 BROCK, J W: Moedwil en hoogmoed.Culemborg 1976 OW 32pp stencil (Gedichten 'vervaardigd op … … Insituut DE VOOYS in 25 exx') *20.-

^83-72-U30 WONINGGIDS van het Vaste Goederenbureau… … G Priem & Co (Roodvoets) april/mei 1930 folio 8pp + suppl. *12.-

^83-378-u30 WELKOM bij Rijksuniversiteit Utrecht.1964 oblong ills 72pp "Aan onze nieuwe medewerkers" *8.-

^83-33-u30 PAUWELS,R en H de VOS:Wunkelen in Utrecht 42 leuke winkeltjes.A[el;doorn c 1975 12mo OW ills 96pp *8.-

^83-7-u29 REESKAMP,J:Utrecht in oude ansichten.Zaltb 1976 vochtvl

^83-7-u29 Zuilen= ROTTERDAM,Arnoldus: De Godzaligheid en voortreffelijkheid van Jabez boven zijn broeders=De groote leider Israels, in zijn ontfermende leiding van de blinde heidenen…Uitgezochte leerredenen.Utr c1880 Gecart.154pp *16.-

^83-75-u29 AARTSBISSCHOPPELIJK MUSEUM Utrecht Catalogus der schilderijen 1933. OW 22 platen 84pp *18.-

^83-75-u29 KUNSTLIEFDE 1807/1957.OW pl.en ills 54pp *22.-
EMMENS:Het ontstaan van --/SWILLENS -- ad Oudegracht/Marius van Beek:Er is weinig -- in Utrecht/CA Schilp: Hoe ik -- zie

^83-75-u29 HULZEN,A van: Utrecht. Een beknopte geschiedenis van de oude bisschopsstad. Utr 1994 ills 176pp *18.-

^83-75-u29 HULZEN,A van: Utrechters.Het dagelijks leven in de Domstad tijdens de laatste 2 eeuwen. Utr 1994 ills 190pp *18.-

^83-7-u29 REININK,A W:De Uithof.Ontstaan en ontwukkeling van een universitaire ontwikkeling.Utr 1984 OW ills 88pp *18.-
Historische reeks Utrecht nr 4.

^83-72-u29 KASTELENBOEK PROVINCIE UTRECHT.Samengest door den Prov.Utrechtschen Bond v Vreemdelingenverkeer. Utr c1960 Ppbd ills 248pp *35.-

^83-7-u30 WONINGGIDS
^83-37-u29 DIACONALE BEJAARDENZORG,2 eeuwen --. Gedenkschrift Oudemannen en -vrouwenhuis dewr Hervormde Gemeente te Utrecht.Priv publ 1959 OW ills 90pp *18.-

^83-655-u29 Universiteitsbibliotheek,architect Wiel Arets Utr 1999 OW,vele photogr *12.-
Bijdr Tanja Notten,B Lootsma

^83-655-u29 Universiteitsbibliotheek,architect Wiel / & Ass Utr 2004 OW,vele photogr ged.in kleur, *12.-
Editor Jutta Seeling,Phot.Jan Bitter. Fraaie maquette.

^83-9-u29 WILLIBRORD-Herdenking 739-1939.Tentoonstelling vroeg-middeleeuwse kunst [in de kloostergang] Voorwoord C H de Jonge. Utr 1939 OW 16 platen 73pp **15.-

^83-75-u29 ARTIBUS, Stichting Academie -- Utrecht Onderwijsinstituut voor vrije en gebonden kunst en esthetische vormgeving. Mapje met 9 mapjes 1956 *12.-

^83-36-u29 LANG LEVEN IN UTRECHT,Een, Gesprekken over wonen,werken en ouder worden. SBU 1987 ills 48pp *10.-
Tgv 10-jarig bestaan.

^83p-366-u29 NAAMLIJST van ooficieren en leden der A:Loge Ültrajectina"werkende in het O:. Utrecht, 5898-5899
/idem 5916-5917/id.5917-5918/5920-5921/5921-5922/5922-5923/5925-5926 15pp c1900-1925 7 delen *68.-

^83-9-u29/68 STANDEN TOT STATEN,Van: 600 jaar Staten van Utrecht.1375-1975 Utrecht 1975 Linnen dj ills 264pp * *25.-
Stichtse Historische Reeks 1. 7 opstellen. Verdam:Stichtse landbrief/ Rutgers--/Jappe Alberts De landbrief van 1375/ denTex: Oldenbar-neveldts tijd/Roorda:Pr Willem III en het Utrechtse RR/vdBijl:Utrechts weerstand……1672-1708/J Schuttevaer:Op de vleugelen der Provinciewet.

^83-58-u29/44/56 HERK,Kok van:Flora onder de rook van Utrecht. Utr/dBilt/Zeist 1979 OW ills 180pp ***12.-

^83-75-u29 Bellefroid,Edmond=Catalogus (tentoonstelling)Museum van Nieuwe Religieuze Kunst Utrecht. 1951 OW 8pp ills potlood-aant *12.-

^83-7-u29 DENIG,Carl:Utrecht van ancien regime tot nieuwe tijd. De bewoning van de Utrechtse binnenstad in haar ruimtelijke structuur 1793-1891. Utrecht 1995 OW talr ills 218pp *30.-

^83-75-u29 Eloyengasthuis=JANSSEN,P:7 17e-e.schilderijen in het Sint -- te Utrecht. OW24pp ills *12.-

^83-8--u29 SCHRETLEN,Ignace: Tussen Sinas en Elias. [Gedichten] Priv publ [Utr 1976?] OW 28pp *16.-

^83-7-u29 PRUYS,Simon en Hanny: Taal zonder woorden.Utr 1970 OW talrijke ills 60pp *10.-
Bij het verlaten der Lagere school van B&W.

^83-655-u29 DE ROOS. Tien jaar -- 1945-1955 Utrecht Stichting De Roos 1945 4to OW ills 35pp *35.-
Beredeneerde catalogus door Chr LEEFLANG.Uiterste rand licht gerafeld.

^83-33-u29 LAMMERTS v BUREN:Outdoor catalogus 1994 OW ills 52pp *8.-

^83-35-u29 BURGERRECHT IS BURGERPLICHT.Ut priv publ ills 60pp 1957 *12.-
3 opst:Betek Ned Stat/Kiesrecht en democr/Gesch v Utrecht

^83-35-u29 BURGERRECHT IS BURGERPLICHT.Ut priv publ ills 50pp 1949 *12.-
vAken Ned vrijheid=Kernkamp Vrije burgers=vKampen/Akveld Utrecht door de eeuwen.

^83-378-u29 GERRETSON,Prof dr F C =In memoriam -- Herdenkingsredevoeringen…… Utr De Vroede l958 OW Portr 32pp *10.-

^83-39-u29 KLEURRIJK UTRECHT.Dagelijks leven en een multiculturele stad.Utr,Centrum Volkscultuur 1993 OW ills 128pp *12.-
Tekstredactie Fr Flippo

^83-910-u29 MASCOTTE fietskaart nr 2 Overijssel,Gelderland,Utrecht-Oost. *6.-

^83-8--u29 VERBEECK,Stijn: Utrecht P S 1994 OW 32pp *10.-

^83-636.7-u29 UTRECHTSCHE RASHONDEN VEREENIGING Statuten en huishoudelijk reglement 1928 kl8vo 11pp *10.-
Bijgevoegd:DE hond in't Sticht URV 1979

^83-7-u29 KROOK,H:Toeren door Utrecht Adm c1960 *8.-

^83-655-u29 HOOGERVORST,Paul= De plaats van de boekhandelaar.Priv publ c1996 OW ills 152pp *15.-
25-jarig jubileum met uitnodiging en programma.

^83.03-9-u29 GOTTSCHALK,M K E: De ontginning der Stichtsche venen ten o. vd Vecht E16pp pl en gr uitsl krt *
^83-642-u28 Zondagviering=ORDONNANTIE by de E.Heeren Burgemeesteren ende Vroetschap der Stadt Utrecht ghemaect op het vieren ende onderhouden vanden H Sondach/metten dependentien van dien.Utr Abr van Herwijck 1629 4to 11pp Gemarmerd omslag (later) *38.-
Fraaie batarde letter

^83-37-u28 VISSER,C Ch G:Bescherming aan de jeugd en rust aan d'ouderdom.1841-1981 140 jarig bestaan Ev-Luthers Wees-, Oude Mannen en vrouwenhuis te Utrecht(Wartburg) Priv publ. Ppbd dj ills 72pp *18.-

^83-7-u28 RUYTERS,L E J M :Op de schouders van reuzen.Het monumentenbeleidsplan van de gemeente Utrecht.Utr,Gem 1993 OW Grote uitsl kaart in kleuren talr ills 74pp *18.-

^83-9-u28 BRUIN,R E de: De samenstelling van hetUtrechtse stadsbestuur 1795-1813.E 32pp 1984 *12.-

^83-25-u28 Sion=YPMA,E: Het generaal kapittel van Sion. Zijn oorsprong, ontwikkeling en inrichting.Nijm/Utr 1949 OW TH 136pp *22.-
Tertiarissen van het Utrechtse Kapittel 1418

^83-9-u28 JESSURUN-ten DAM HAM: Utrecht in 1672 en 1673.
Utr Priv publ 1934 OW 168PP *22.-
^83-9-u29 idem Half cloth

^83-8--U28 KAUTZMANN VAN Oosterzee,Mevr S H:Rond en Dam.Adm vCampen c1900 OW 165pp *25.-
Verhalen gesitueerd in Utrecht

^83-93-u28 JOST,Ingrid: Drie stenen voor een bibliotheek. Klassieke kunst en de Utrechtse universiteit.
dH 1980 OW platen 112pp *16.-

^83-75-u28 GELDER, J G van= In memoriam -- 1903-1980. Utr 1982 talrijke ills 78pp **15.-

^83-655-u28 HUFFEL's Antiquariaat,A J van: Boekverkoopimh 5-17 april 1946.OW 144pp[c4000 nrs) *12.-
i.a. de bibliotheek van C W WAGENAAR Historicus

^83-655-u28 NIMWEGEN,Arjaan van: Een beeld van een boekhandel in Utrecht in beeld.Utrecht 1992 4to OW Talrijke foto's (meest in kleur) H H van Doorn en G Burggraaff *24.-
Beeldreportahe Broese's boekhandel, verder i.a. Gerrit Jansen: Ik zoek een boek.

^83-655-u28 UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT. Wiel Aretz architect.Fraaie 'folder' Editor Jutta Seeling 2004 *12.-

^83-655-u28 TIELE, P A : Catalogus codicum manu scriptorus bibliothecae Universitatits Rheno-Trajectina. Utr/dH 1887 klein-folio Later half linnen VI,412,Ipp *36.-

^83-655-u28 HENDRIKS,Jan: Het huwelijk van Pancratius Perpendiekel.Priv.publ. OW ills 27pp *25.-
Drie verhalen. De drukker is de schrijver.

^83-7/33-u28 Jaarbeurs=BOUWPLANNEN Kon.Ned Jaarbeurs Priv publ kl4to 20 ills 27pp (Omslag verkleurd) *25.-

^83p-kast PROVINCIAAL BLAD VAN UTRECHT.1834-1838;1841-1847;1849-1851;1853;1855-1859;1861;1864-1865;1869-1879;1882-1894;1895-1903;1906-1908;1913-1918;1921-1927;1930-1937;1948-1956.
Dubbele exemplaren:1870-1872;1875;1878-1879;1882-1886, 18 89-1892;1894-1897;1901; 1969;.

^83-78-u28 RENNES, Cath van:Het Angelus klept in de verte.(op5,nr 1)Adm Alsbach zj 4pp *12.-

^83-78-uf1 RENNES,Cath van: *32.-
a)Composities van -- c1890 8pp (Potlood str/annot)
b)Composities van -- alphabetisch gerangschikt naar de titels der bundels, der daarin voorkomende liederen en aanvangsteksten … … … 24pp rood gedrukt kader iedere pagina
c) HULDIGING van de nagedachtenis van -- 24 mei l941… …4to blad stencil 2pp BelCanto Brigittenstr 1
d) BELCANTO huisorgaan… … FEESTGAVE voor -- 1887-1927. Samenst.:J D G van DOKKUM.Wagen VADA 1927 4to OW 20pp
c) 1887-1927 40jarig jubileum…1927 4to 8pp

^83-78-uf1 Padvindershow: Daar zit muziek in! Tekst en Muziek H M ROZENDAAL. Priv publ 1946 4to 4pp titelp in kleur *8.-

^83-78-uf1 Padvindershow: 'Tis zo gek nog niet.Muziek Nel DOGTEROP.Priv publ 1947 4to 4pp titelp in kleur *15.-

^83-^83-78-uf1 OPENING VREDENBURG 26 jan 1979 USOmuziek programma 1978\1979/ 1/2 seizoen Tivoli 1/2 seizoen Vredenburg ills 18pp *12.-

^83-78-uf1 RENNES,Cath van: Miniatuurtjes. 6 liedekes voor meisjesstemmen naar gedichtjes van KATE GREENAWAY. Utr J van Rennes 1897 4to Lith.omslag in kleuren(geplakt) 13pp noten 13) *15.-

683-78-UF1 TUSSENBROEK,Hendrika van:De krekel en de mier. Le pot de terre et le pot de fer.Utr,Wagenaar,1913 4to 2 vols OW (randen gerafeld) 15.-
Fabels van LaFontaine; muzilaal bewerkt voor vrouwen en meisjesstemmen opus 34 nrs 1 en 4

683-78-UF1 TUSSENBROEK,Hendrika van: Goeien avond speelman.10 liedjes voor kleine kleuters met prentjes van Overhagen.op.40 Utr Wagenaar nd 4to OW 20pp *12.-

^83-78-uf1 SCHAAP,A J F:Utrechts volkslied.Utr Inst.voor Muziektheorie c1940 4to tp en 2 pag met muzieknoten *12.-
Opgedragen aan de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer Utrecht

^83-78-uf1 SCHAAP,A J F[??]:De tooverklokjes..Vrij bewerkt. Muziek Herman van Dijk.Utrecht vander Post c1900 4to OW 22pp *15.-

^83p-656-uf1 ZODRA HET KOPER BEGINT TE TETTEREN veranderen de mensen.5 jaar Utrechtse park- en straat-feesten.Utrecht RASA 1983 Oblong OW vele fotogr. (o.a. Nol van Dongen,Alicia Worst)68pp **18.-

^83-8-u24 BESTEN,Ad den: Lof van Utrecht.Utr, VaVa 1976 OW Printed in 500 copies. *25.-

^83p-25-u24 MULLER,S: Verslagen van kerkvisitatien in het bisdom Utrecht uit de 16e eeuw.Uitgegeven F A L ridder van Rappard en --.Adm Muller 1911 OW 520pp *35.-
Werken Historisch Genootschap III,29

^83-9-24 WAGENAAR,C W: Utrecht, Ruys, 1916 Mod. Half linnen Grote uitsl kaart in kleuren,vele fotogr platen
219pp *40.-

^83-35-u24 ROËLL,J: Het reglement op het onderhoud en gebruik der wegen in de provincie Utrecht. Utr Kemink 1872 OW 358,XLVII **35.-
Omslag en enk pp los; 2e ex mist laatste 7pp(in copie)

^83-25-u24 ZWARTS,J e.a.: Nederlandsch Israelitische Gemeente Utrecht 200 jaar. Utr Priv Publ 1989 OW ills 88pp *22.-
Zwarts:De synagogen te Utrecht-Orde van Dienst-MICHMAN(Melkman) e.a.:Geschiedenis Utrecht uit PINKAS Hakechillot

^83-9-u24/u30 Muller=Geschiedenis van de Vereenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht 1817-1917. Utrecht Priv publ 1921 OW 2 vols (1 rug gebroken) **55.-
I) C A PEKELHARING: Geschiedenis van het Algemeen Ziekenhuis van 1817 tot 1917. XIV,226,Vipp
II) S MULLER:Geschiedenis van het algemeen gasthuis en van de overige stichtingen. Van 1817 tot 1917.
**mist voorplat vol II

^83-9-u24 MULLER,S: Geschiedenis der fundatiën beheerd door het college van regenten der Vereenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht.Utr.,Kemink 1900 Brds with OW 298pp uitsl tabel

^83-71-u24 PRAKKEN,Jolande en Loes VERPLANKE:De Catharijnesingel, worsteling tussen leefbaarheid en bereikbaarheid.Utr; Ned Inst voor Zorg en Welzijn 1999 OW ills 114pp *15.-

^83-32-u24 MULLER,D:Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door Mr HUGO WSYINC, uitgegeven. dH Nijhoff 1895 OW LIX,328,Ipp Werken OVR 18 *50.-

^83-32--u24 MULLER,S:Recht en rechtspraak te Utrecht in de middeleeuwen. Inleiding tot de studie der Utrechtsche rechtsbronnen.dH Nijhoff 1885 OW(rug amat.vervangen) XII,426pp *45.-
=OVR IIIa (Inleiding bij Middeleeuwsche rechtsbronnen)

^83-656-u22 UTRECHT IN't VERKEER.20 opgeplakte kranten-foto's *12.-

^83-61-u22 NIEUW MALTHUSIAANSE BOND.Broadside Tivoli 14 april 1939 'ín het belang der democratie'o.a:J Hoving *5.-

^83-664-u22 KORENSCHOOF Spoedcommissie 7 febr. 1938 plano
*12.-

^83-78-u22 USO,Een jaar ZwBeertje OW(Dick B)Portr.50pp *8.-
Door A W Bruna.Ver.van Vrienden

^83-355-u22 BURGERWACHT,Huishoudelijk Reglement vd Vereen.Vrijwille -- te Utrecht.Utr 1920 6pp *10.-

^83-78-u22 RENNES,Cath van Liedjes uit het "Rooie Boekje" Van kinderen voor kinderen.Utrecht 1932 Oblong OW 48pp muziekschrift *18.-

^83-8-u22 ROELOFS,Ardi(red):De Wet van Kaf.(Utr 1992) OW ills 20pp (Vormingstoneel Podium 50+) *5.-

^83-33-u22 UTRECHTSCHE HANDELSVEREENIGING.Mededelingen 13 febr 1910 nr 192 4to 42pp *15.-
Agenda ledenvergad.(Gebrek aan verkeersruimte Binnenstad), veel advertenties.

^83-7-u22 SLOOP-HYMNE van Katrijn van Leemput.Stencil 2xA4
*8.-

^83p-91p-u22 UTRECHT(prov) kaart lith in kl 130x215 c1900 *5.-

^83-25-u22 BEDEVAART naar Heilo,27e Utrechtse 1941 Programma. 4pp *15.-

^83-655-u22 UTRECHTS DAGBLAD 8 JUNI 1911 4PP *6.-
Kon bezoek Amsterdam=Utrechtse verenigingen e d=Grote advert Schróder&Brenninkmeijer=Advert S Lucas

^83-78-u22 Kon Utr Mannenzangvereniging 1849-1909 SOIREE t.herinn. vh 60-jarig bestaan.16 mov 1909 De Grieken voor Troje. geschiedk zangspel…… prof Minturnae….
Priv publ Lith.omslag van Anton Abels,druk Francken 26pp *18.-

^83-78-u22 KOORMUZIEK in de Kathedraal,115 jaar; 10 jaar Kathedrale Koor UTRECHT Feestboek 1984.OW ills 78pp **15.-

^83-78-u22 USO Programma abonn.concert 21 mei 1931 Dirigent Evert Cornelis.16pp Veel advertenties *12.-
Solisten: Jo Vincent Suze Luger,:ouis van Tulder.Max Kloos.i.a. vBeethoven symf.nr IX

^83-655-u22 PSALTERIUM=ENGELBRECHT, J H A en Tilmann SEBASS: Kunst- en muziekhistotische bijdragen tot den bestudering van het Utrechts Psalterium.Utrecht 1973 OW 32+8 ills op platen 48pp **22.-

^83-78-u22 VENTE,M A:Ommegang door Utrechts muzikaal verleden. Priv publ Inaug.les 1965 OW 20pp *15.-

^83-78-u22 CAECILIA, Plechtige eucharistiviering bgv het 100-jarig bestaan cvan het zangkoor St.--.1887-1987 11pp muzieknoten 12ppINLIGGEND dubbele briefkaart --.*8.-

^83-8-u22 ENGELENZANG,[Societeit De] 1951-1976 Oblong num ills OW 24pp *12.-
Wim van Beusekom, Dick Bruna, Hans van Dokkum, Cor Schilp.

^83-8-u22 BOSWELL- EEDEN,Ed van: Ik voel me welgemoed. -- in Utrecht. Keuze, vertaling en kommentaar.Utr Boekh.vd Galie 1990 OW ills 24pp opl.1000 exx *15.-

^83-8-u22 VAALBERG,Fr: Utrecht, op reis. Prov.poëzie I.. Breda Priv publ 1982 OW 24pp opl. 500 exx *18.-

^83-78-u22 Jacobikerk=WERF,J vd: Het orgel vd -- te Utrecht. Utr nd OW 12pp **12.-

^83p-91-u22 ANWB kaart van de rywielpaden van Gooi en Eemland, Utrecht en omstr, West-Veluwe.in kleuren 1928 3)*16.-

^83-37-u22 Hieronymusschool=NIJLAND,A J:Lyst van portretten van vroegere docenren en leerlingen van de -- tentoongesteld…4e eeuwfeest. Utr.1874 OW 20pp *22.-

^83-9-u22 CAMPEN, J W C van": Een halve eeuw Oud-Utrecht.Op Utr 1973 OW ills 46pp *15.-

^83-33-u22 PROGRAMMA voor de provinciale tentoonst. Van Nijverheid te Utrecht …1858 4pp *15.-

^83-35-u22 SCHOUWEN… … gerechten van Wittevrouwen en Abstede wijzigen na de vereeniging met de gemeente |Utrecht… Utr Muntendam 1838 Bl.omslag 8pp *25.-

^83-636-u22 Mond- en klauwzeer m i v 5 mei 1911 het vervoeren van herkauwende dieren en varkens uit de prov Utrecht is verboden/Prov Blad van Limburg 1911 no 83 4pp *8.-

^83-78-u22 PAAP,W: Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen.Utrecht 1972 klein4to OW ills 112pp *18.-

^83-78-u22 USO Programm 21 mei 1931 dirigent Ev Coprneliz.

^83-78-u22 Kon Utr Mannenzangvereniging.Tekstboekje vh concert Woensdag 14 April 1913 OW 13pp *12.-

^83-78-u22 Pieterskerk=KLUYVER,P:5 eeuwen orgels Pieterskerk.Priv.publ(Groenekam 1967) ills,platen OW 16pp *15.-

^83-77-u22 HARLEKIJN Programma Cabaret chantant c1967 OW Fotogr Theo vdVathorst,Carla Wolff 4pp *8.-

^83-33-u22 ELF LIEDEREN voor verghaeringen.R.-Kath.Werklieden Vereeniging c1920 OW 12pp *12.-

^83p-07-u22 KOMPAS toeristenkaart[Utrecht prov] dH c1960 in kl.1:80.000 [95 cts] *8.-

^83p-07-u22 KOMPAS toeristenkaart[Utrecht prov] dH c1960 in kl.1:80.000 [1.25] *8.-

^83p-07-u22 ANWB toeristenkaart[Utrecht prov; Haarlem-Harderwijk] dH c1947 in kl.1:100.000 [95 cts] *8.-

^83-35-u22 BELL-TELEPHOON Maatschappij, Neude 117 UTRECHT. Utr Feb 1884(= c1970) OW 69pp *15.-

^83-7-u22 MODDERSTEEG (Abstede)SCHOUW-REGLEMENT voor de zogenoemde Moddersteeg(Achterdijk) gemeente Abstede. Utrecht 1838 8pp (Publicatie …onder de schouw der stad)) 22.-

^83-9-u22 HEERINGA,K: Utrechts oorlogslasten 1572-1577.E62pp *12.-

^83-78-u22 GRAAFHUIS,A(red):Utrecht als muziekcentrum.
Toelichting en catalogus bij de tentoonst.tgv opening muziekcentrum Vredenburg 1979 Oblong OW ills 112pp *18.-

^83-93-u22 Bunnik-WILTENBURG,Verhandeling over -- de leger- of wapenplaats der Romeinen bij Vechten, onder Bunnik en over de begonnen vergravingen… 1829 E48pp *30.-
Uit J Scheltema 1830

^83-7-u22 VLEUTEN HAARZUILENS, Vrijwillige brandweer 1927-1967 OW ills 20pp *12.-

^83-9-u21 Janvan Nassau=KETNER,F: De elect -- en zijn tijd.[1267-1290]OP25pp *15.-
Bijdr Gesch dNed XII,1 (1957)i.a.:E H WATERBOLK:17e eeuwers in de Republiek over de grondslag van het geschiedverhaal.18pp

^83-78-u21 SMIT,Kees:Kroniek van een koorschool.De kathedrale koorschool 1959-1984 Kath.Koorschool Priv.publ. 1985 OW ills 60pp **15.-

^83-378-u21 ASCH van WIJCK,A.M.C.B:Plegtige intrede van Keizer Karel den Vijfden in Utrecht in den jare 1540.Voornamelijk volgens den Triumphus Caroli V Caesaris van Cornelius Valerius.Utr L.E.Bosch Gedrukt carton XII;91;18pp *40.-
Facsim. Ontbreekt [vervangen door copie]

^83-71-u21 GRAAFHUIS,A/ C A BAART DE LA FAILLE: Stenen van Utrecht. Lantaarnconsoles langs de grachten.Utrecht Priv publ 1986 sm4to Linn.dj talr ills 108pp *18.-
Bio-Dijker Groep t.g.v.Opening nieuw kantoor[=Reliefs in blauw]

^83-35-u23 KAM.R.de:Een hart van warmte.75 jaar stadsver-war ming in Utrecht.mmv.Jan van Leeuwen.Utr 1998 OW ills part-ly cols 64pp ***12.-

^83-64-u23 BOERHAVE:Het dagboek van Betje Boerha ve.Utrecht Stichting Museum voor het Kruideniersbedrijf te Utrecht 1974-1977 OW ills 7 vols ****45.-
I:Voor jaar en zomer 1874 ills 96pp--Deel II Najaar en winter 1874 ills 96pp --Deel III Voorjaar en zomer 1875 ills 96pp--Deel IV Herfst en winter 1875 ills 96pp--Deel V 16 April tot 27 December 1879 ills 96pp--Deel VI 1880 tot 1885 ills 96pp--Deel VII 1885 tot 1891 ills 96pp
IDEM deel I alleen *10.-

^83-64-u23 BOERHAVE=VEENHOVEN,Jan: Dirkje, boerenmeid. 1852-1869 Utr nd 2 vols OW ills *15.-
… … … uitgeven geschriften Elizabeth Boerhave-Cramer.

^83-64-u223 Boerhave-VEENHOVEN,Jan Tekst en uitleg Utr nd OW ills Deel I alleen *8.-

^83-8-u23 STICHTENAAR(Ps.v.Dirk de Moor): Bloed aan het plafond en andere verhalen.Utr.,Utr.Nieuwsblad nd OW ills 63pp ****12.-

^83-8-u23 STICHTENAAR(Ps.v.Dirk de Moor): Bloed aan het pla fond en andere verhalen.Utr.nd.OW ills.63pp *12.-

^83-79-u21 KAMPONG dossier c1950. Bescheiden spelprogram-mering en financien en andere verenigingszaken.Afleveringen van Kampong en interne circulaires. *20.-

^83-37-u20 KUNST,A.J.M: Van Sint Elisabeths-gasthuis tot Gere formeerd Burgerweeshuis 1485-1814.Avec résumé en Francais. Utr.1954.cl.th.333pp. 40.-

^83-71-u20 STRAALEN,Gerrit van:Tollestich.Utr VAVA 1975 12mo OW ills 48pp *22.-
Gedrukt in 700 exx

^83-91-u20 PANORAMA VAN UTRECHT:Herdruk van een panorama uit 1859... van tekst voorzien door C.C.S.Wilmer.Adm 1987.OW dóórlopende gevouwen ill 32pp *30.-
=Uitg.tgv de opening vh Utrechtse filiaal vd Bijenkorf in 1987.Titelblad afzonderlijk
eveneens gevouwen katern.Origineel Gem.Archief Utrecht.

^83-37—u20 SCHOUTEN,F.G.W.e.a: Volventibus Annis.100 jaar christe lijk Gymnasium Utrecht 1897-1997.Utr.1997 OW ills 224pp

^83-71-u20 LOO,H.vd.,R.LOOZEN,J.OOSTERMAN: Buurt in balans. Levens-stijlen in nieuw Oudwijk.Utr.1988.OW ills.168pp **20.-
2 exempl.

u-3-u1 JANSEN,Gerit H,:Ballonnen en brood..Utrechtse portretten.Utr. Broese 1986 OW Portret-tekeningen van Sabine VESS. 136pp *20.-
14 biograph.schetsen: Corrie Huiding/Chr Leeflang/P.d'Hont/Hans Freudenthal/Gerard P Scheerder …

^83-75-u20 JORDENS,A :Museumboek voor Utrecht Baarn 1980 OW ills 125pp **12.-


^83-91-u20 RECHT,J.de:Utrecht nu en morgen.Utr.1967.OW ills 5 2pp.***10.-

^83-9-u20 BEURDEN,J.van: Oorlogsjaren in een buurt van stand. Herinneringen uit vier straten,twee lange en twee heel korte in Utrecht-Oost.Utr.,Priv.uitg 1997 Ppbd dj.Kaartje ills 80pp *15.-

^83-8-20 BEUSEKOM,W.van en J.van STAVEREN(ed):O Utrecht lieve stad. Utrecht in de poëzie van vroeger eeuwen. Utrecht1988/1989 OW 29pp *15.-
Gezonden aan relaties en vrienden van Broese Kemink Boekverkopers

^83-8-u20 BURGERS,J.en L.DEBEN(ed):De luister van het gewone.
Verhalen van Utrechters.Utr 1994 OW ills 189pp *18.-
Herinneringsboek voor prof dr Gerrit Jansen bij zijn afscheid als hoogleraar aan de rijksuniversiteit Utrecht.

^83-9-u19 HULZEN.A.v: Utrecht in de Patriotten tijd.Zaltb,1066.cl. ills. 314pp. ***20.-

^83-9-u19/u20 REESKAMP.J:Zo was Utrecht.Het dagelijkse leven in
Utrecht 1900-1920.Z'bommel 1966 cl ills 164pp **16.-

^83-37-u20 Tien jaar JAC Utrecht.Utr 1980 OW ills 120pp *12.-

^83-71-u19/u15 CULTUURHISTORISCHE effectrapportage "Leid-sche Rijn" .Utr 1995 OW ills partly in cols.maps in cols 60pp *25.-

^83-618-u19 SCHERMBEEK,Th Adr van: Praecipuis dynamismi in partu aberrationibus Utrecht vd Monde 1833 Ppbd TH200pp *45.-
Mooi gedrukt proefschrift van een lid v.e. bekende Utrechtse familie.

^83-25-u19 KEVELAER,Utrechtsche broederschap O L Vr van – 1740-=1938 Programma Utr. Processie…1938 12mo 20pp *22.-
Inliggend:Marialiederen 16pp Op het omslag treinregeling en prijzen;aanmerkingen "Het is verboden aan de stations te bidden of te zingen''verboden loten te verkopen';'een ieder onthoude zich ook van alle critiek en ondoordachte uitingen'

^83-636.-u19 KLAVEREN,G van: Utrechtsche veemarkten in vroeger eeuwen.Z.pl en jaar c 1920 OW 8pp mert wit doorschoten *28.-
Geschenk ex "v.d.S" Met wit doorschoiten met vele aantekeningen noten verwijzingen in handschrift Stempels en etiketten

^83-91-u19 ` ANWB (Kaart Midden-Nederland) gevouwen op linnen geplakt Herzien 1915 Gebruikssporen *22.-

^83-75-u19 BEELDWERK, Verzameling van oud – en andere oudheden, teekeningen en schilderijen meestal tot de stad Utrecht betrekking hebbende, behoorende tot het archief derzelver stad.Zonder plaats en jaar [Muntendam,, c1846]Blauw omslag 32pp *55.-
Welke te bezichtigen zijn ten Stadhuize… …

^83-78-u19 KAN FC UTRECHT BIJ U TERECHT? Beleidsnota Stichting FC Utrecht aangeboden aan de gemeente en het bedrijfsleven van de stad Utrecht door de Stichting FC Utrecht.1977 4to OW ills *22.-
Added 5 suppl plans of the new stadium "Galgewaard".

^83-34-u19 ^83 STRAFVERORDENINGEN der Gemeente Utrecht. Uitg. Gem. Be stuur.Utr.(1935-v1942)Op titelblad,loopt in feite door tot 1942). Cl.schroef-klemband. Verzameling verordeningen met algemen register, een enkele met een leges-zegel *45.-

^83-7—u19 HULZEN,A.van en J.COLLARD: Utrecht omstreeks 1900. Utr Utrechtse Bank 1940 Oblong OW ca 50 oude fotogr, meestal een pagina 109pp **28.-
-------bis beschad *18.-
^83-9-u19 GRAAFHUIS,A: De Utrechtse Heren Zeventien.Zeventien Utrechtse burgemeesters en hun stad 1813-1980.Utr.1984.OW ills. 158pp *20.-

^83-33-u18 VROOM,M:Bruisend Utrecht Utr. C1990 oblong OW 4 vols *25.-
De ondernemende stad.24pp.De werkende stad.De heilige stad. Tekst en eindred.Mieka Vroom. Vroom.27pp.De kleurrijke stad. Tekst Jaap vd.Veen.Eindred.Mieka Vroom.36pp.

^83-9-u18 BOON,J.G.M(ed):De Utrechtse gemeenten in 1815.In vraag en antwoord.Utr 1972 (1976) OW facs ills van Jan de Beijer 186pp **30.-

^83-9-u18 HOED,Bert vd:De plek. 21 Utrechtse stadsgezichten.Utr 1988 Foto's Jaap DE BOER OW 88pp *18.-
Gerard van Rooy-Jos Stelling-Tommie Hendriks-Frans LaPoutre-Ed Struick-Dirkje Kuik….

^83-3-u18 ONDERSCHEIDEN REGLEMENTEN; publicatën; instructiën; ordonnantiën der Stad Utrecht.c15 STUKKEN IN HANDSCHRIFT Titelpagina en register (ca 30 items)in handschrift.Hleer,rood marokk.titelstuk,gouden lijnen In HS genummerd 485pp(Sommige blank) *420.-
BRANDordonnantie der Stad Utrecht en derzelver vrijheid 1829=REGLEMENT VAN ORDE EN INSTRUCTIE voor den Marktmeester van den BAKKERSBRUG 1820 IN HANDSCHRIFT (11pp)=REG-LEMENT voor de stedelijke belasting 1825+INVORDERING 1827=PUBLICATIE Reglement op de heffing 1825 in handschrift 3PP =Publicatie idem 1825=REGLEMENT op de GROENMARKTEN 1827 in handschrift 12pp=ORDONNANTIE voor den HAVENMEESTER 1825 10pp=REGLEMENT voor den JAARMARKT 1833=Reglement wegens den KRAANKINDEREN 1822=PUBLICATIE …toezicht op de wijnen en het gedestilleerd 1832 IN HANDSCHRIFT =PUBLICATIE KRAANKINDEREN 1834 IN HS=
REGLEMENT VAN ORDE op de wekelijkschen markt op de Marieplaats… 1826= REGLEMENT Nacht- en brandwakers 1826=REGLEMENT VAN POLITIE 1826= Ampliatie –1836 IN HS=PUBLICATIE…tegen ongelukken met rijtuigen…1838 IN HS=… Schutterij bij gelegenheid van BRAND 1830 22pp=REGLEMENT voor de markt van vruchten en wild op de Ganzenmarkt 1832 =REGLEMENT voor de markten van levend vee 1827 =INSTRUCTIE voor den KEURMEESTER VAN VLEESCH 1829=Ordonnantie op het verkoopen en de keuring van VLEESCH 1829= PUBLICATIE …2den keuring ontwijken…1831 IN HANDSCHRIFT= Ampliatie 1832=Publicatie stads wandel wegen…1833

^83-25-u18 Kok,Andreas==GODS KERK en haar opperhoofd verdedigd tegen de Historische Eeuwrede…31 dec 1800 in de Domkerk der Stad Utrecht. Adm P J van Tetroode 1801 31pp kl=8vo ==GODS Kerk en … tegen de schrijver van IETS tot Antwoord[=J Both Hendriksen (vDoorninck nr 1845] aan… Adm id 1801/4 4 stukken in 1 band clothb.Onafgesneden *260.-
XIV,60;58,132,452pp
NNBW 2,kol 696 Twee van de tegenschriften tegen de Oudejaarsrede van Andreas Kok[Alkmaar-1739-Utrecht 1814].Vlgs NNBW door JJ Le Sage te Broek(NNBW 6,210/1)
J Both Hendriksen was raadsheer in het Hof van Utrecht. Onder meer over het gebruik van de Domkerk door Protestanten.

^83-7-u18 WIJBORN,A:De San Salvator.Een brokje kultuurgeschiede-nis uit onze gouden eeuw.Aarle-Rixtel c1930 OWills118pp *18.-
Aangeboden ...door NV Petit en Fritsen Aarle-Rixtel

^83-71-u4/U18 MULLER,S:Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht uitgegeven. dH Nijhoff 1903 OW 228pp [OVR II,5] *30.-
^83-9-u18 GEER VAN OUDEGEIN, J J de: Het oude Trecht als de oorsprong der stad Utrecht uit de oorspr bronnen beschreven. Utr Kemink 1875 OW (besch) 4 litogr in kleur, 2 lithogr. uitslaande kaarten in rood en zwart 185pp *60.-Schrijver was archivaris van de Duitse Orde.Lithogr door A Grolman

^83-618-u18 WEVE,H.J.M(ed):Driekwart eeuw Nederlandsch Gasthuis voor Behoeftige en Minvermogende ooglijders te Utrecht 1858-1933. Gedenkschrift t.g.v.het 75-jarig bestaan van het Gasthuis.Utr1933 cl ills 238pp *45.-

^83-9-u17 ^83 IETS voor Utrechts Burgeren,6 vols.of the series *160.-
--HET VIERDE...bevattende... aantekening van XXV leden uit de vroedschap tegen de aanteke ning van de Heer Wieling...(Utr c1784) 64pp
--Het vijfde iets voor Utrchts Burgeren bevattende hun...a dres...tegens de Heer Wieling...(Utr)1784 VIII;94pp
--Het zesde iets voor Utrchts Burgeren...nevens twee missives rakende de zaak vd Heer Wieling... (Utr c1784)VIII;97-173pp
--Het zevende iets voor Utrechts Burgeren bevattende alle het... is voorgevallen in de vroedschap der stad Utrecht ...(U tr)1784 II;175-253pp
--Het achtste iets voor Utrechts Burgeren...Den 11 Augustus 1884 (Utr) 1784 VI;255-358pp
--Bylagen behorende tot het derde en vierde iets voor Utrechts Burgeren.Alle het geene 'er is voorgevallen...zedert 29 Janua ry 1749 tot 33(sic!)September 1751.VI;58XIIpp
Vergelijk vDoorninck nr 1850/8.

^83-9-u17 OVERVOORDE,J.C.en J.G.C.JOOSTING:De Gilden van Utrecht tot 1528.Verzameling van rechtsbronnen uitgegeven dH 1896/97 2 delen OW *215.-
I:CCXXII;152pp,II:494pp =Werken OVR 1ste Reeks No.19

^83-25=u1 DOEDES,J I: Aan de stemgeregtigde leden van de Nederlandsche Hervormde Gemeenten.Utr Kemink 1867 OW 36pp *12.-
Een woord over de nieuwe wijze waarop predikanten,ouderlingen en diakenen beroepen of benoemd zullen worden.

U-04/15=u1 ENKLAAR,D Th:Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde van den IJssel gedurende de regering van Bisschop David van Bourgondië 1456-1496.Utr. P den Boer 1922 OW Met afz kaart TH206pp *42.-

u-04/15=u1 BERKELBACH van der SPRENKEL,J W: Geschiedenis van het bisdom Utrecht van 1281 tot 1305.. Utr P den Boer 1923 OW TH137,IIpp *42.-

U-910=u1 ACKET,M N:K: Ligging en grenzen van Utrecht.. 1950 OW 6 maps Op44pp *8.-

U-04/15=u1 Frederik v Blankenheym=SCHMEDDING,L C M:De regeering van -- , bisschop van Utrecht.Ldn,vLeeuwen 1899 OW(Rug overplakt) TH XIII,286p *45.-

U-04/15=u1 Willibrord=LAMPEN,W:De nationale betekenis van S Willibrord..Rede 21pp IN: Vereen.tot…Wetenschap onder Katholieken…Annalen XXXI, OW Priv Publ *10.-

U-75=u1 VOS, Peter A.:De 100 reigers…in het jaar 1962 met de hand getekend. Adm Thomas Rap 1962 cloth *35.-
"Goede vangst, en hou je eieren warm." Scarce!

U-5=u1 NG 200-Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1920.Jubileumuitgave Utrecht , priv publ 1977 OW ills 142pp *20.-
Hooykaas:Natuurkunde in "De eeuw der Genootschappen", Cittert-van Eymert:NG 1777-1977; Snelders:Beoefen.d.Natuurwetensch id 19e eeuw/vKampen:….20e e./Het Museum.

u-655=u1 GEHEIM VAN DE SCHRIJFMACHINE,Het Gratis premie… Utrecht in Woord en Beeld. OW 96pp *12.-

u-04/15=u1 IMMINK,P W A:De wording van staat en souverei-niteit in de middeleeuwen. Een rechtshistorische studie ihb mbt het Nedersticht.I (All publ) Utr 1942 OW 312pp *38.-

U-25=u1 DOEDES,J I: Aan de stemgeregtigde leden van de Nederlandsche Hervormde Gemeenten.Utr Kemink 1867 OW 36pp *12.-
Een woord over de nieuwe wijze waarop predikanten,ouderlingen en diakenen beroepen of benoemd zullen worden.

U-04/15=u1 ENKLAAR,D Th:Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde van den IJssel gedurende de regering van Bisschop David van Bourgondië 1456-1496.Utr. P den Boer 1922 OW Met afz kaart TH206pp *42.-

u-04/15=u1 BERKELBACH van der SPRENKEL,J W: Geschiedenis van het bisdom Utrecht van 1281 tot 1305.. Utr P den Boer 1923 OW TH137,IIpp *42.-

U-910=u1 ACKET,M N:K: Ligging en grenzen van Utrecht.. 1950 OW 6 maps Op44pp *8.-U-04/15=u1 Frederik v Blankenheym=SCHMEDDING,L C M:De regeering van -- , bisschop van Utrecht.Ldn,vLeeuwen 1899 OW(Rug overplakt) TH XIII,286p *45.-

U-04/15=u1 Willibrord=LAMPEN,W:De nationale betekenis van S Willibrord..Rede 21pp IN: Vereen.tot…Wetenschap onder Katholieken…Annalen XXXI, OW Priv Publ *10.-

U-75=u1 VOS, Peter A.:De 100 reigers…in het jaar 1962 met de hand getekend. Adm Thomas Rap 1962 cloth *35.-
"Goede vangst, en hou je eieren warm." Scarce!

^83-5=u1/u18 NG 200-Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1920.Jubileumuitgave Utrecht , priv publ 1977 OW ills 142pp *20.-
Hooykaas:Natuurkunde in "De eeuw der Genootschappen",Cittert-van Eymert: NG 1777-1977; Snelders:Beoefen.d.Natuurwetensch id 19e eeuw/vKampen:….20e e./Het Museum.

u-655=u1 GEHEIM VAN DE SCHRIJFMACHINE,Het Gratis premie…Utrecht in Woord en Beeld. OW 96pp *12.-

u-04/15=u1 IMMINK,P W A:De wording van staat en souverei-niteit in de middeleeuwen) Utr 1942 OW 312pp *38.-
Een rechtshistorische studie ihb mbt het Nedersticht.I (Al wat verschenen is] De bisschoppelijke raad=de bisschoppelijke jurisdictie

u-378=u2 VREDENBURCH, W C A van:Schets van eene geschiedenis van het Utrechtsche studentenleven. Utr Oosthoek 1914 OW 19 platen 316pp *25.-

u-04/15 RUTGERS,C A [ED]:De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen. dH Nijhoff 1978 OW 187pp *20.-
vBuytenen:Contra turrim Traiectensim/Levison:Willibrord/Beda Venerabilis/Gosses:De oude kern/Liudger/…

u-04/15=u1 Jan van Arkel=RUTGERS,C A:--, bisschop van Utrecht. Gron 1970 OW 2 maps 300pp *34.-
Bijdragen Instit.Middeleeuwse Gesch Rijksuniv Utrecht 34.

u-655-u1 BUIJTENEN,M P van:De bijbel van de Regulieren te Utrecht. Utr UB 1984 OW ills 95pp *15.-
15e eeuws schisma in het licht van 13e-eeuws Frans HS,Codicologische bijdrage G Gerritsen- Geywitz.

u-04/15-u1 GEER VAN JUTFAAS,B J L de:Een paar bladzijden uit de Utrechtsche geschiedenis..Mod wr Op64pp *15.-
Bijdr Vad Gesch en Oudheidkunde Utrecht 900-1100

u-04/15-u1 Zuijlen van Nijevelt,=ASCH VAN WIJCK,A M C van: Stoutmoedige daad en roemrijk sneven van Henric van – den 8.Mei 1433. Utr N vdMonde 1844 OW 24pp *22.-
OverdrukUtrecht Voorheen en thans I

u-2-u1 GALAMA,G:Vijf wonderen des Heeren. Utr, De Liefde, 1891 OW 20,Ipp *15.-

u-329 PSP=SOCIALISTISCHE STADSPOLITIEK.Verslag 2 jaar aktiepolitiek van de psp gemeenteraadsfraktie in Utrecht. Juni 1976 OW ills 56pp *12.-

u-04/15-u2 Guy van Avesnes=IMMINK,P W A en A Joh MARIS:Registrum Guidonis. Hety zgn registyer van Guy van Avesnes, vost-bisschop van Utrecht (1301-1317) Met aansluitende stukken tot 1320. Utr 1969 OW 320pp *32.-
Werken der Vereen.tot uitgaf der bronnen van het O.V.R. III,23

U-15/17-u2 JESSURUN,TEN DAM HAM,S C J:Utrecht in 1672 en 1673. Utr Priv publ 1934 168pp *18.-

u-04/15-u1 MARIS,A Joh.:Van voogdij tot maarschalksambt. Utr De Vroede 1954 OW 180pp (Onderstr.) *18.-

u-04/15-u1 MARIS,A Joh.:Van voogdij tot maarschalksambt. Utr De Vroede 1954 OW 180pp *22.-

u-655-u2+3exx Archiefdienst="DE STAD TEN BAAT"Zorg voor en beher van de archieven en verzamelingen van de Gem.—geïll….Tentoonstelling 1979 Oblong OW Talrijke ills 88pp *12.-

u-655-u2 Archiefdienst Utrecht,Gemeent.-- 1968-1977 Utr Priv publ 1977 OW ills 100pp *15.-

u-04/15-u2 EVERS,G A: Utrechtsche overleveringen uit de middeleeuwen, bijengebracht en toegelicht.Utr Bruna 1941 Linnen,platen 131pp *25.-
M opdracht "….Juli 1942 Lager St Michelsgestel aan zijn vriend van Tuyll…."2 bijvoegsels

u-93-u2 MULLER Fzn,S: Oud-Utrechtsche vertellingen. Utr,C H E Breijer 1904 OW (Backstrip dam) 10 plates 184pp *28.-
24 opstellen betreffende Utrechtse geschiedenis.

u-93"204-u2 UTRECHT 1946-1955 10 Jaar gemeentelijk leven.N pl nd Cloth ills 93pp *16.-
Interne uitgave van het gemeentebestuur..

U-u3 UTRECHT 1945/6-PELKWIJK,GAW ter::Utr.in de eerste jaren na de bevrijding. Nd npl OW 37pp *16.-
Interne uitgave van het gemeentebestuur

U-u4 PELKWIJK,GAW ter::Utrecht .in de eerste jaren van de bezetting. Utrecht c1950 Cloth platen 75pp *22.-
I
u-93"19-u2 NAGTGLAS,F:Wat het was en wat het werd. Een blik op het maatschappelijk leven in de laatste 60 jaren.Utrecht,v.d.Post 1894 OW (backstrip dam) 176pp *36.-
Eerste uitg met oorspr gelithografeerd omslag..Afgezien van beschadiging rug, zeer mooi ex

u-93"201-u2/2exx FOCKEMA ANDREAE.J P:De stad Utrecht, haar historie en haar toekomst Utr De Vroede 1926 OW 74pp *15.-
2 voordrachten voor de Utrechtsche Volksuniversiteit over de geschiedenis van Utrecht.
Burgemeester van Utrecht 1914-1933 [Utr.Biogr V]

u-71-u3/2 exx VERLAAN,A en P van VLIET:Van eenvoudige doch harmonische architectuur.15 jaar woonhuisrestauraties in Utrecht. Utr Spectrum 1979 OW Over 150 fotogr 128pp *18.-

up-u3 BLOK,P A [ED]:"Veel tact en de noodige geschiktheid"Gouverneurs en commissarissen in de prov.Utrtecht 1814-1997.Utr.,Spectrum 1997 Cloth dj ills 240pp *24.-

u-39-u3 JANSEN,G.H: De straat, een portret.Muiderberg 1978 OW ills 148pp *25.-
Schaars. Belangrijke sociologische ,en inmiddels historische,studie over de Kovelaarstraat

u-93-205/u3/2 exx Ranitz=VOS DE WAAL.N X M M :Portret van een periode, De Ranitz als burgemeester 1948-1970.Utr Westers 1972 OW talrijke ills 72pp *12.-

u-93-u3 HOEKSTRA,Tj e.a.:Äan het hoofd der gemeente staat een raad"800 jaar gemeenteraad van Utrecht 1196-1996. Utr.,SPOU 1996 OW Talr ills ged in kleur 64pp *12.-
Omslag en vele platen in kleur van TOM EYZENBACH.Uitg i.o.v.de Gemeenteraad

u-37-u3 GRAAF,G de:15 jaar in ons hum! 1973-1988 15 jaar kinderdagverblijf Hummeltje. Npl,nd [Utr 1988]OW talr ills 48pp *15.-

u-71-u3 WEL,Frits van: Gezinnen onder toezicht. De Stichjting Volkswoningen te Utrecht 1924-1975. Adm SUA 1988 OW Talr ills,kaarten etc 288pp *35.-
Ook als proefschrift UvA Naast diepgaand archiefonderzoek vele interviews.

u-7-urij Nieuwegracht=THOMASSON,Petra;De weg buigt om. Roman van jonge mensen voor jonge mensen. dH c 1950 Hcl. 296pp *20.-
Schaars Utr.1941/3

u-92-u3 STRUICK,J E A L:Archief gearchiveerd..Utrecht 1988 OW ills 45pp *12.-
Uitgave tgv het afscheid van Struickl als stadsarchivaris Utrecht.

u-93"201-u3 BELDERBOS,D A:Kuieren.. Herinneringen aan mijn jeugd in Utrecht.
Utr Priv publ 1992 OW ills 107pp *22.-
Gedrukt in 400 exx Redactie B Wegener Sleeswijk.

u-655-u3 LAMERIS,D: 1875-1915. Een woord ten afscheid.Utr.,Gedrukt ter drukkerij van een oud-leerling Op achterzijde omslag:Drukkerij J van Boekhoven OW 16pp sl foxed *18.-
'bij 't neerleggen mijner betrekking als Hoofd der Jongensschool (5de soort) aan 't Schoolplein

u-5-u3 CITTERT-EIJMERS,J G van:Het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1977.197 Op28pp ills (Jb Oud-Utrecht) *10.-

u-78-u3 Chopin=Bijz concert…100e sterrfdag van Fred – 19 oct 1949 in Tivoli. OW portr 8pp Collegium Musicum Ultrajectinum *15.-
Jo Vincent(m tekst der liederen);Carel v L Boomkamp,Ger.Hengeveld, Alex UNINSKY.
Inleiding Ed Reeser(4pp) Met Flyer Chopin-Herdenking 27 oct door St Askenase.

u-78-u3 VENTE,M A:Ommegang door Utrechts muzikaal verleden. AD RU Utrecht 1965 OW 20pp *15.-
Lector in de instrumentkunde, ihb de orgelkunde.

u-656u3 WEGWIJZER openbaar vervoer 1980/1 OW 48pp *10.-

u-71u3 Rode Poort=VLIERDEN,M van:Het Utrechtse huis de Rode Poort en zijn Piscina. Zutph 1989 OW ills 31pp St Publ;ic Middeleeuwse Kunst *12.-


u-7u3 Centrtaal.Museum Wegwijzer 1949.Plattegronden 48p *10.-

u9-u3 Oldenbarnevelt=WYNNE,J A:Leveren de bemoeiingen van – en De Groot met de aangelegenheden der prov.Utrechht voldoende stoffe op,om de sententién, tegen hen uitgesproken, te wettigen.? 1860 E54pp *18.-
Nieuwe bijdragenvoor Regtsgeleerdheid en Wetgeving vol 10 1860 J A Wynne Hooglewraar Utrecht NNBW IV 1492 Scarce.

U37-u3 HOOGRAVEN,De helden van --.Over de jongens en meisjes van Honky Tonk.Utr Jongerencentrum AoxomoxoA 1980 OW talr ills 96pp Vlekje op omslag *12.-

u-71u3 ARCHEOLOGISCHE EN BOUWHISTORISCHE KRONIEK…1982 IN:Mndbl Oud-Utrecht 56,3 1983 OW 192 ills 127pp *18.-

u-71u3 ARCHEOLOGISCHE EN BOUWHISTORISCHE KRONIEK…1983 IN:Mndbl Oud-Utrecht 57,8-9 1983 OW 128 ills 172pp *18.-


u-37u3 VOLMULLER, H W J:"De Van Wijckskade" 1880-1955 Utr Priv.gedrukt 1955 OW ills 20pp Uitg vd Veren van Oud-leerlingen *10.-

U7u3 RONDJE SINGEL.Een estafette in Utrechtse singelgeschiedenis..Utr. 1998 OW vele ills 64pp *12.-

U57u3 HARTING,P:Een woord over eenige diepe putboringen te Utrecht. E4pp KA 1972 *8.-

U378u3 Programma 66e lustrum RUU 1636-1966 OWE 48pp ills *8.-

U378u3 WELKOM bij de RUU Aan onze nieuwe medewerkers 1964 Oblong ills 72pp *8.-


^83-9-u4/3exx BUSSY,A le Cosquino de:Het ontstaan van de Satisfactie van Utrecht[1577] Adm de Bussy 1910 OW TH286pp *22.-
Utrecht,Katholiek en loyaal,begeerde den rebelschen en Calvinistische Prins van Oranje tot stadhouder.. Met tekstcritische uitgave van het verdrag.U7-u4/3exx

^83-655-u04?MULLER,S: Catalogus van het Museum van Oudheden. Utrecht Leijdenroth 1904 OW XXXII,408pp 2)verm. [3444 nrs] *30.-

^83-71-u4 MEERWIJK,Jeroen van:Lange Nieuwstraat 12..Een kleine geschiedenis. Utr 1996 Oblong OW platen 24pp [St.Matrijs tgv 15-jarig bestaan]

U51-u4 NATUURKUNDIG GEZELSCHAP=MULDER, (L of E): Verhandeling over den invloed der hartstochten op den mensch. MANUSCRIPT Utr 1833 sm-4to 40pp(+4 blanco) *45.-
Gehouden den 29,Nov,1833 in het Nat.Gezelschap

U25-u4 LIEBURG,F A van:De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius.Rdm Lindenberg 1989 ppbd ills 172pp *15.-


U25-u4 BILSEN,B van:Het Schisma van Utrecht.Utr 1949 Cl dj ills 189pp *15.-

U75-u5 Centraal Museum:Herwonnen kunstbezit.Zomertentoonstelling 1946
Uit Duitsland teruggevoerde Nederlandsche kunstschatten. OW 17 pl. 50pp *10.-3exx

U25-u5 WILLIBRORD HERDENKING 739-1939. Tentoonst.Middel-eeuwschen kunst Utr 1939 OW 16 platen 75 pag *12.-

U91-u5 PANORAMA VAN UTRECHT Herdruk van een leporello uit 1859. SPOU/Gusto 2003 Tekst en verantw. Tolien Wilmer. In kleur *25.-

U75-u5 OP ENGEL VOETEN à pas de loup. Editions Surrealistes 'Brumes Blondes"1975 OW 16 printed in red,green and black *32.-
Botas,Cramer,Jandn G Elburg.JH Moesman.Laurenms Vancrevel, Her de Vries Willem Wagenaar…

^83.03-(655)-u5 GUNTHERSTEIN,Château de Guntherstein Vente à Utrecht …Van Huffels Antiquariaat 1935/6 a)Bibliotheek 16 platen 112pp b)Gravures et dessins anciens OW 24 platen 54pp *28.-

^83.03-(655)-U5 Gunterstein: dessins et gravures only *15.-

U93-U5 DELAHAYE, Albert: Holle boomstammen. De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen. Tournehem/ Zundert Priv.pr. 1980 Ppbd ills 464pp+appenxix pp 464-475 *65.-
i.a. Het Renus-probleem=Het oude Dorestadium= Trajhectus versus Willibrord

U93-U5 DELAHAYE, Albert: De Bisschop van Nijmegen, oftewel Hoe de Keizer Karel Universiteit….. Noyon/Nijmegen t Priv.pr. 1982 OW ills 160pp *25.- 2exx
.. … … van Nijmegen, door het jeugdelftal haar roemruchte titel op het tournooi van Noyon haar eigen doel in liet knallen.

U0405-u5 ZILVERBERG,S B J:David van Bourgondië, bisschop van Terwaan en van Utrecht (c1427-1496) Groin 1951 OW Th(Utr)119pp *18.-

U0405-u5 ENKLAAR,D Th:De Stichtse Landbrief van 1372. Adm KA 1950 OW 46pp *8.-

U0405-u5 DOELMAN,Fr:De heerschappij van de Proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het Veen van Wilnis,Mijdrecht,Tamen, Kudelstaart en Zevemhoven….Achttienhoven.Zutph 1982 OW maps TH 208pp *24.-

U663-u5 AGTER,P P:Een nieuw geluid in het oude Sticht.100 jaar drankbestrijding in de stad Utrecht. Utr 1945 OW ills 68pp *15.-3 exx
Ned Veren tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, afd Utrecht

u6637.5-u5 STATUTEN Coöp.kaashandel van Producenten van Volvette Goudakaas Utrecht 1915 OW 24pp *15.-

u663-u5 STAFFHORST Utrecht Wijnen en gedistelleerd OW ills 16pp *15.-

u38-u5 BRIEFKAART Werkcommisie der Vereeniging Armenzorg biedt werkkrachten aan… ca 1900 Geen adres ingevuld … *12.-

u91-u5 KROOK,Hans:Toeren door Utrecht en het Gooi mwt kampeer- en andere toeristische informaties. Adm c 1960 OW photogr.op platen 112pp *10.-2 exx

091-u5 ORAKEL 1975 OW 256pp photogr.,ills,kaarten etc *15.-

0@-u6 TUKKER,Kees en Hans LABAN: Landerijen en landschappen. Gedichten en grafiek. Utr St De Mare 1981 oblong Hout- en Linosneden in kleuren *40.-
Gedr in 500 exx (nr 270) door Grafisch Atelier Utrecht

75-u6 KUIK,Dirkje: Klein Arkadië. Een herinnering aan de Kromme Rijn. Utrecht Provinciale Bibliotheek Centrale 1987 Oblong OW ills vdS, enkele gehele pagina 64pp *25.-
Eerste druk.

75-u6 KUIK, Willam D: Utrechtse notities. Utrecht Broese 1968 OW ills 84pp *45.-
Eerste druk, gepubliceerd bij het 125-jarig bestaan van Boekhandel Broese Rug verschoten.
75-u6 BIS

75-u6 KUIK, William D: De held van het potspel.of het geheime huwelijk. Adm,Arbeiderspers 1974 ills vdS 280pp *25.-
Eerste druk

75-u6 KUIK, Willam D: Utrechtse notities.Adm, Meulenhoff 1968 Linnen, stofomslag ills 84pp *45.-
Eerste handelseditie

75-u6 KUIK,William D:De twee snoeken. Een historisch verhaal. 's Hertogenbosch Architectennbureau Wijnen 1977 ills vdS Omslag 80pp *35.-
Oorspr editie in opdracht van Gerard Wijnen bij het in gebruik nemen van het pand "De Twee Snoeken". (2000 exx)

75-u6 KUIK, William D: De held van het potspel.of het geheime huwelijk. Adm,Arbeiderspers 1974 ills vdS 280pp *25.-
Eerste druk-BIS Titelpagina beschad, omslag iets verschoten *15.-

75-u6 KUIK. Dirkje: Het kindercircus.Een studie in zwart en mauve. Utrecht Veen 1985 OW oblong ills vdS 165pp *40.-
Eerste druk

75-u6 KUIK,Dirkje: De Nieuwegracht en omstreken. Een nachtwandeling. Utrecht Drukkerij Den Daas 1990 Oblong 4to Talrijke platen en ills 68pp *80.-
Jubileum-uitgave gedrukt in 700 exx, Gesigneerd ex.

75-u6 KUIK, William D: Elf gedichten, reisverhaal van --.(op omslagJ Reisverhaal voor Waldemar Andersen en de Groteteen van Kavanagh. Utrecht, october, Pers van den egel, 1971 klein4to
Met 1 uitslaande litho *220-
Typographische plaquette, gedrukt in wsl ca 35 exx met gebruikmaking van 10-tallen verschillende lettertypes in verschillende groottes. Lila omslag. Wsl de enige experimentele c.q. dadaístische publicatie.

75-u? KUIK,William D: Den egelhoeder. Grote litho. Gesigneerd: Egelhoeder Voor de Luis
10/25 (minder mooi ex) *60.-

91-u6 WAP, Dr : De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten. Utrecht Broese 1859-1860 25afleveringen in 11 25 lithogr. en titel-vignet In kleur *475.-
Onafgesneden exemplaar in oorspronkelijke omslagen

91-u6 WAP, Dr : De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten. Utrecht Broese 1859-1860 [Den Haag Kruseman 1971/Miedema Leeuwarden] Cloth 25 repr in kleur *55.-
Genummerde uitgave dit is nummer 395

75-u7 VOS,Peter:Scheppingsverhaal., getekend voor een meisje. Adm Contact c1968 OW *12.-

75-u7 VOS,Peter:==JONG,Eelke de en Hans SLEUTELAAR: De onbekende lotgevallen van Klein Duimpje en Hans & Grietje. Sprookjes uit de Nederlandse overlevering bijeengebracht en bewerkt….
Adm BBij 1973 Linnen Stofromslag beschad. 103pp Ils Peter Vos EERSTE DRUK *25.-

77-u7 Stenchlak, Marian=HEIJNINGEN,L A van:Dit is Utrecht.gefotografeerd… Utr., HEMA talre fotogr. Ppbd 64pp *10.-

^83 Jan van Nassau=RUITENSCHILD. A R: Redevoering bij den plechtigen inthulling van het standbeeld van --, Utrecht 1883. Utr,Bosch.1883 Blauwe stempelband, (kleine beschadigingen) Snede verguld , schutbladen*18.-

^83-0415.u7 MULLER,S: Het oudste cartularium van het Sticht Utrecht uitgegeven. dH Nijhoff 1892 OW Uitslaande plaat LXXXV, 277pp *40.-
Werken Historisch Genootschap III,3. Rug gebroken.
BIS Omslag provisorisch vervangen

25-u7 ROYAARDS, H J :Geschiedenis der hervorming in de stad Utrecht. Leiden Luchtmans 1847 Carton u.d.tijd 346pp *75.-
Ütrecht 1794-1854 Leerling Hieronymusschool, hoogleraar te Utrecht. "Met een bijdrage over den oorsprong en de vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utrecht (1583-1598) "
Eerst gepubliceerd in Archief voor Kerkelijke Geschiedenis.
NNBW V pagina 616/621 "Belangrijke studie op het gebied der lokale geschiedschrijving"de enige voor Utrecht genoemd door BUCK nr 7486 (Enige Utrechtse monografie) Rug gebr.

@-u7 RITTER Jr, P H= HERPEN,J J van en K van der HORST: Inventaris van het archief van dr Pierre Henri Ritter Jr (1862-1962) Utr UBU 1988 OW 191pp *18.-

25-u7 MOZZI,Louis: Histoire des révolutions de l'église d'Utrecht. Gand v Ryckegem 1828/9 3 vols Omslag (2 x front vervangen)Niet afgesneden. *115.-
Bergamo 1746 – Milaan 1815 Onvermoeibaar strijder tegen het jansenisme, onderscheiden door de paus.

656-u8 VERSLAG der Staatscommissie …K.B. 17 Mei 1902 om te onderzoeken op welke wijze de spoorwegen, de gewone wegen en de waterwegen in en rondom Utrecht zouden behooren te worden gewijzigd. Utrecht Juni 1906 2 vols 4to Half linnen Del I 95pp Deel II: Portfolio met 7 uitvouwbare lihtogr kaarten en diagrammen in kleur.(Topografische Dienst) *165.-:
Blijstra pag 162(p410) e.v. Niet in Donkers-Vrij
…we dit ontwerp mogen beschouwen als een van de best doordachte stedebouwkundige ontwerpen op en ogenblik waarop de stedebouw in zijn functiomnele facetten nog nauwelijks werd overdacht."(Blijstra p 165)
78-u8 NOSKE,W en W.PAAP: Geschiedenis Utrechts Symfonie Orkest.(ca 1800-1970) Utr c1970 Oblong spiraalband vele fotogr.,reproducties ed.v 68pp *12.-.
64.024-u8 DeRAT, Jubileumboek 10 jaar Circus Rens. Café DeRat 1987-1997 4to ills 40pp *12.-
34.09-u8 JOOSTING, J G C: Onuitgegeven oorkonden betreffende het zeventuigsrecht. Met een inleiding.. Nijm 1890 OW( Schroeiplekken,ook schutbladen)TH LXX,47pp *24.-
34-u8 REGLEMENTEN en verordeningen voor de prov.Utrecht Officieele uitgave April 1910 Linnen 290pp *45.-
Molenaars,vasthouden en leiden van stieren, wegen, waterschappenveenderijen,motorrijtuigen…
72DOM-u8 GEER VAN JUTPHAAS, B J L de: De Dom van Utrecht. Eene voorlezing met eenige aanteekeningen. Utrecht Kemink 1861 (Later)half linnen Met drie (gemonteerde) PHOTOGRAPHISCHE afbeeldingen. 171pp *120.-
91-u8 KUYPER,J: Gemeente-atlas van Nederland, naar officiëele bronnen bewerkt, VI: Utrecht. Leeuw, Suringar c1871(=Zaltbommel 1971) 4to oblong Hald groen 72 kaarten en uitslaande kaart in kleur *40.-
09-u9 BRUGGEMAN,J: Inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke kerk. dH Landsdr.1928 OW(rug geplakt) 502pp *40,-
91-u9 NIEUWENHUIJZEN,Kees,nawoord Sophie Hazemeijer: UTRECHT en omstreken in 19de- eeuwse foto's.. Adm va Gennep 1974 OW 231 fotogr 136pp *18.-
09-u9 TENHAEFF,N B: Diplomatische studien over Utrechtsche oorkonden der Xde tot XIIe eeuw. Utr 1913 OW(ac hterpl ontbr) X 339pp Proefschrift *35.-
75-u9 VOS,Peter: Leeuwen IN:Terzijde 2 1978 OW 160pp *12.-
72-u9 ROVU Bouwen en wonen.Ontwerpgroep VH 1975-1980 Utr Priv uitg 1981 kl=4to 144pp Talrrijke schetsen,plattegronden,fotogr. Etc
325-u9 SYMPOSIUM MIGRANTEN aan de slag[red K.Houtbeckers] 1986 Utr 1986 OW ills 33pp*12.- Verbetering van de arbeidspositie van migranten/Assoc.van Marokkaanse migranten in U.
^83-u10 BRAND, H en J:Het Utrechts landschap. Natuurlijk hart van Nederland, St Utrechts Landschap 1990 kl4to OW Talrijke fotogr ged in kleur 191pp *25,-
^83-u9 BUCHELIUS,Arnold: Descriptio Urbis Rheno-Trajectinae .,… aliaque, ad res praesertim Traiectinas spectantia, excerpta ex inedito MS . Zonder plaats en jaar (1801) Blauw karton ud tijd(Achterpl ontbr) 119pp onafgesneden (Een schaarse opmerking in potlood id marge) *115.- Vlgs het colofon(NB genoemd) is de toenmalige eigenaar de Heer van (Van der Capellen de) Schonauwen, Het colofon verwijst naar senator Corn Booth [Placitorum Trajectin.Tomus III [?]].Op het 1e schut-blad een 19e-eeuwse aantekening in inkt;De Heer P van Musschenbroek te Utrecht heeft in (stukje blanco)dit MS latebn drukkenHij was voornemens er een voorrede voor te geven over het leven… onder bijvoeging van een portret.Voor dien is hij gestorven zoodat dese oplaag nooit is verschenen. Het is gedrukt bij J Altheer uit de noot op p.16 zou moeten blijken, dat het boek gedrukt is na 1813 Het zou vergezeld worden van een portret.
^83-751-u9 KUNSTLIEFDE,Genootschap, Archivalia,tekeningen, affiches en foto's van het --.Tentoonstelling Gem Archiefdienst Utr 1982 oblong OW ills 52pp *12.-
U75-u9 KUNSTLIEFDE,Genootschap,Beitel en palet. Tentoonst Centraal Museum 1957 OW 26 platen 56pp *15.-
^83-75-u10 Siegmund,Hans=-Schilder en docent.Voorwoord Harrie Peters. Talrijke platen in kleur, en zwart/wit ills Priv uitg [1993] OW *22.-
U72-u9 DRIFT 25=BECKER-JORDENS,A, Fr KIPP,Lideke VOS,C L TEMMINCK GROLL: -- Onderzoek naar de bouwgeschiedenis vh Kunsthistorisch Instituut. Priv uitg c1965 Oblong talr ills 80pp (Cyclost) *22.-
U75-u9 KLEMANN,Paul: Droomtekeningen.Centraal Museum 1994/5 Priv uitg Oblong OW Platen in kleur en zwart/wit *18.-
U75-u9 WIJNBERG,Nicolaas: De hoge hoed van --. Memori inutile.Onbruikbare herinneringen van een Amsterdamse schilder.Utr.,Kunsthandel Juffermans 1993 OW ills 40pp Oplage 500 exx *15.-
U75-u9 MADONNA in de kunst.Kerst-tentoonstelling Centraal Museum 1954 OW 18 pl 16pp *10.-

U75-u9 HAAS,Aad de en A P STOKHOF-De JONG: Werken. .Museum voor Nieuwe Religieuze Kunst, Nieuwstr Utr 1948 Catalogus met 6 afb. Prijslijst *18.-

U33-u9 JAARBEURS,40 jaar Jaarbeurs in vogelvlucht.Priv uitg 1956 OW 6pp stencil *8.-

U75-u10 AARTSBISSCHOPPELIJK MUSEUM,Catalogus schilderijen1948 OW ills 176pp *15.-

U75-u10 AARTSBISSCHOPPELIJK MUSEUM Verslag 1960/4 OW 24 pl.50pp *12.-

U75-u10 KUNST ANTIEK UTRECHT.Gids met adressen Utr 1994 OW ills ged in kleur 120pp *15.-

U75-u9 KUNSTLIEFDE,Genootschap; Kunst op wielen.Catalogus Utr 1990 OW talrijke illls 64pp *15.-

u-378=u2 VREDENBURCH, W C A van:Schets van eene geschiedenis van het Utrechtsche studentenleven. Utr Oosthoek 1914 OW 19platen 316pp *25.-

u-04/15 RUTGERS,C A [ED]:De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen. dH Nijhoff 1978 OW 187pp *20.-
vBuytenen:Contra turrim Traiectensim/Levison:Willibrord/Beda Venerabilis/Gosses:De oude kern/Liudger/…

u-04/15=u1 Jan van Arkel=RUTGERS,C A:--, bisschop van Utrecht. Gron 1970 OW 2 maps 300pp *34.-
Bijdragen Instit.Middeleeuwse Gesch Rijksuniv Utrecht 34.

u-655-u1 BUIJTENEN,M P van:De bijbel van de Regulieren te Utrecht. Utr UB 1984 OW ills 95pp *15.-
15e eeuws schisma in het licht van 13e-eeuws Frans HS,Codicologische bijdrage G Gerritsen- Geywitz.

u-04/15-u1 GEER VAN JUTFAAS,B J L de:Een paar bladzijden uit de Utrechtsche geschiedenis..Mod wr Op64pp *15.-
Bijdr Vad Gesch en Oudheidkunde Utrecht 900-1100

u-04/15-u1 Zuijlen van Nijevelt,=ASCH VAN WIJCK,A M C van: Stoutmoedige daad en roemrijk sneven van Henric van – den 8.Mei 1433. Utr N vdMonde 1844 OW 24pp *22.-
OverdrukUtrecht Voorheen en thans I

u-2-u1 GALAMA,G:Vijf wonderen des Heeren. Utr, De Liefde, 1891 OW 20,Ipp *15.-

u-329 PSP=SOCIALISTISCHE STADSPOLITIEK.Verslag 2 jaar aktiepolitiek van de psp gemeenteraadsfraktie in Utrecht. Juni 1976 OW ills 56pp *12.-

u-04/15-u2 Guy van Avesnes=IMMINK,P W A en A Joh MARIS:Registrum Guidonis. Hety zgn registyer van Guy van Avesnes, vost-bisschop van Utrecht (1301-1317) Met aansluitende stukken tot 1320. Utr 1969 OW 320pp *32.-
Werken der Vereen.tot uitgaf der bronnen van het O.V.R. III,23

U-15/17-u2 JESSURUN,TEN DAM HAM,S C J:Utrecht in 1672 en 1673. Utr Priv publ 1934 168pp *18.-

u-04/15-u1 MARIS,A Joh.:Van voogdij tot maarschalksambt. Utr De Vroede 1954 OW 180pp (Onderstr.) *18.-

u-04/15-u1 MARIS,A Joh.:Van voogdij tot maarschalksambt. Utr De Vroede 1954 OW 180pp *22.-
Generaal Daubanton-Rector Magn J Boeke – Andre Wiltens(Stud.verzet),-Bosch Ridder van Rosenthal.

u-655-u2+3exx Archiefdienst="DE STAD TEN BAAT"Zorg voor en beher van de archieven en verzamelingen van de Gem.—geïll….Tentoonstelling 1979 Oblong OW Talrijke ills 88pp *12.-

u-655-u2 Archiefdienst Utrecht,Gemeent.-- 1968-1977 Utr Priv publ 1977 OW ills 100pp *15.-

u-04/15-u2 EVERS,G A: Utrechtsche overleveringen uit de middeleeuwen, bijengebracht en toegelicht.Utr Bruna 1941 Linnen,platen 131pp *25.-
M opdracht "….Juli 1942 Lager St Michelsgestel aan zijn vriend van Tuyll…."2 bijvoegsels

u-93-u2 MULLER Fzn,S: Oud-Utrechtsche vertellingen. Utr,C H E Breijer 1904 OW (Backstrip dam) 10 plates 184pp *28.-
24 opstellen betreffende Utrechtse geschiedenis.

u-93"204-u2 UTRECHT 1946-1955 10 Jaar gemeentelijk leven.N pl nd Cloth ills 93pp *16.-
Interne uitgave van het gemeentebestuur..

U-u3 UTRECHT 1945/6-PELKWIJK,GAW ter::Utr.in de eerste jaren na de bevrijding. Nd npl OW 37pp *16.-
Interne uitgave van het gemeentebestuur

U-u4 PELKWIJK,GAW ter::Utrecht .in de eerste jaren van de bezetting. Utrecht c1950 Cloth platen 75pp *22.-
I
u-93"19-u2 NAGTGLAS,F:Wat het was en wat het werd. Een blik op het maatschappelijk leven in de laatste 60 jaren.Utrecht,v.d.Post 1894 OW (backstrip dam) 176pp *36.-
Eerste uitg met oorspr gelithografeerd omslag..Afgezien van beschadiging rug, zeer mooi ex

u-93"201-u2/2exx FOCKEMA ANDREAE.J P:De stad Utrecht, haar historie en haar toekomst Utr De Vroede 1926 OW 74pp *15.-
2 voordrachten voor de Utrechtsche Volksuniversiteit over de geschiedenis van Utrecht.
Burgemeester van Utrecht 1914-1933 [Utr.Biogr V]

u-71-u3/2 exx VERLAAN,A en P van VLIET:Van eenvoudige doch harmonische architectuur.15 jaar woonhuisrestauraties in Utrecht. Utr Spectrum 1979 OW Over 150 fotogr 128pp *18.-

up-u3 BLOK,P A [ED]:"Veel tact en de noodige geschiktheid"Gouverneurs en commissarissen in de prov.Utrtecht 1814-1997.Utr.,Spectrum 1997 Cloth dj ills 240pp *24.-

u-39-u3 JANSEN,G.H: De straat, een portret.Muiderberg 1978 OW ills 148pp *25.-
Schaars. Belangrijke sociologische ,en inmiddels historische,studie over de Kovelaarstraat

u-93-205/u3/2 exx Ranitz=VOS DE WAAL.N X M M :Portret van een periode, De Ranitz als burgemeester 1948-1970.Utr Westers 1972 OW talrijke ills 72pp *12.-

u-93-u3 HOEKSTRA,Tj e.a.:Äan het hoofd der gemeente staat een raad"800 jaar gemeenteraad van Utrecht 1196-1996. Utr.,SPOU 1996 OW Talr ills ged in kleur 64pp *12.-
Omslag en vele platen in kleur van TOM EYZENBACH.Uitg i.o.v.de Gemeenteraad

u-37-u3 GRAAF,G de:15 jaar in ons hum! 1973-1988 15 jaar kinderdagverblijf Hummeltje. Npl,nd [Utr 1988]OW talr ills 48pp *15.-

u-71-u3 WEL,Frits van: Gezinnen onder toezicht. De Stichjting Volkswoningen te Utrecht 1924-1975. Adm SUA 1988 OW Talr ills,kaarten etc 288pp *35.-
Ook als proefschrift UvA Naast diepgaand archiefonderzoek vele interviews.

u-7-urij Nieuwegracht=THOMASSON,Petra;De weg buigt om. Roman van jonge mensen voor jonge mensen. dH c 1950 Hcl. 296pp *20.-
Schaars Utr.1941/3

u-92-u3 STRUICK,J E A L:Archief gearchiveerd..Utrecht 1988 OW ills 45pp *12.-
Uitgave tgv het afscheid van Struickl als stadsarchivaris Utrecht.

u-93"201-u3 BELDERBOS,D A:Kuieren.. Herinneringen aan mijn jeugd in Utrecht.
Utr Priv publ 1992 OW ills 107pp *22.-
Gedrukt in 400 exx Redactie B Wegener Sleeswijk.

u-655-u3 LAMERIS,D: 1875-1915. Een woord ten afscheid.Utr.,Gedrukt ter drukkerij van een oud-leerling Op achterzijde omslag:Drukkerij J van Boekhoven OW 16pp sl foxed *18.-
'bij 't neerleggen mijner betrekking als Hoofd der Jongensschool (5de soort) aan 't Schoolplein

u-5-u3 CITTERT-EIJMERS,J G van:Het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1977.197 Op28pp ills (Jb Oud-Utrecht) *10.-

u-78-u3 Chopin=Bijz concert…100e sterfdag van Fred – 19 oct 1949 in Tivoli. OW portr 8pp Collegium Musicum Ultrajectinum *15.-
Jo Vincent(m tekst der liederen);Carel v L Boomkamp,Ger.Hengeveld, Alex UNINSKY.
Inleiding Ed Reeser(4pp) Met Flyer Chopin-Herdenking 27 oct door St Askenase.

u-78-u3 VENTE,M A:Ommegang door Utrechts muzikaal verleden. AD RU Utrecht 1965 OW 20pp *15.-
Lector in de instrumentkunde, ihb de orgelkunde.

u-656u3 WEGWIJZER openbaar vervoer 1980/1 OW 48pp *10.-

u-71u3 Rode Poort=VLIERDEN,M van:Het Utrechtse huis de Rode Poort en zijn Piscina. Zutph 1989 OW ills 31pp St Publ;ic Middeleeuwse Kunst *12.-

u-7u3 Centrtaal.Museum Wegwijzer 1949.Plattegronden 48p *10.-

u9-u3 Oldenbarnevelt=WYNNE,J A:Leveren de bemoeiingen van – en De Groot met de aangelegenheden der prov.Utrechht voldoende stoffe op,om de sententién, tegen hen uitgesproken, te wettigen.? 1860 E54pp *18.-
Nieuwe bijdragenvoor Regtsgeleerdheid en Wetgeving vol 10 1860 J A Wynne Hooglewraar Utrecht NNBW IV 1492 Scarce.

U37-u3 HOOGRAVEN,De helden van --.Over de jongens en meisjes van Honky Tonk.Utr Jongerencentrum AoxomoxoA 1980 OW talr ills 96pp Vlekje op omslag *12.-

u-71u3 ARCHEOLOGISCHE EN BOUWHISTORISCHE KRONIEK…1982 IN:Mndbl Oud-Utrecht 56,3 1983 OW 192 ills 127pp *18.-

u-71u3 ARCHEOLOGISCHE EN BOUWHISTORISCHE KRONIEK…1983 IN:Mndbl Oud-Utrecht 57,8-9 1983 OW 128 ills 172pp *18.-


u-37u3 VOLMULLER, H W J:"De Van Wijckskade" 1880-1955 Utr Priv.gedrukt 1955 OW ills 20pp Uitg vd Veren van Oud-leerlingen *10.-

u91ù3 Holland II 1:50.000=UTRECHT 31Bearbeitet vd Kartogr Abt d Stellv Generalstabes d Armee 1915 Nr 31 Gevouwen ca800x700mm Geheim!!! *35.-
Duitse stafkaart 1e wereldoorlog Vechten-Waddinxveen;Utrecht-'sGraveland

U7u3 RONDJE SINGEL.Een estafette in Utrechtse singelgeschiedenis..Utr. 1998 OW vele ills 64pp *12.-

U57u3 HARTING,P:Een woord over eenige diepe putboringen te Utrecht. E4pp KA 1972 *8.-

U378u3 Programma 66e lustrum RUU 1636-1966 OWE 48pp ills *8.-

U378u3 WELKOM bij de RUU Aan onze nieuwe medewerkers 1964 Oblong ills 72pp *8.-

u-u3 HOED,Bert vd:De plek. 21 Utrechtse stadsgezichten.Utr 1988 Foto's Jaap DE BOER OW 88pp *18.-
Gerard van Rooy-Jos Stelling-Tommie Hendriks-Frans LaPoutre-Ed Struick-Dirkje Kuik….

U16-u4/3exx BUSSY,A le Cosquino de:Het ontstaan van de Satisfactie van Utrecht[1577] Adm de Bussy 1910 OW TH286pp *22.-
Utrecht,Katholiek en loyaal,begeerde den renelschen en Calvinistische Prins van Oranje tot stadhouder.. Met tekstcritische uitgave van het verdrag.
U7-u4/3exx MULLER,S: Catalogus van het Museum van Oudheden. Utrecht Leijdenroth 1904 OW XXXII,408pp 2)verm. [3444 nrs] *30.-

U71-u4 MEERWIJK,Jeroen van:Lange Nieuwstraat 12..Een kleine geschiedenis. Utr 1996 Oblong OW platen 24pp [St.Matrijs tgv 15-jarig bestaan]

U51-u4 NATUURKUNDIG GEZELSCHAP=MULDER, (L of E): Verhandeling over den invloed der hartstochten op den mensch. MANUSCRIPT Utr 1833 sm-4to 40pp(+4 blanco) *45.-
Gehouden den 29,Nov,1833 in het Nat.Gezelschap

U25-u4 LIEBURG,F A van:De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius.Rdm Lindenberg 1989 ppbd ills 172pp *15.-
Sporen in de gerformeerde kerkeraadsacta.

U25-u4 BILSEN,B van:Het Schisma van Utrecht.Utr 1949 Cl dj ills 189pp *15.-

U75-u5 Centraal Museum:Herwonnen kunstbezit. Zomerten-toonstelling 1946/Uit Duitsland teruggevoerde Nederland-sche kunstschatten. OW 17 pl. 50pp ***10.-

U25-u5 WILLIBRORD HERDENKING 739-1939. Tentoonst.Mid-deleeuwschen kunst Utr 1939 OW 16 platen 75 pag *12.-

U91-u5 PANORAMA VAN UTRECHT Herdruk van een leporello uit 1859. SPOU/Gusto 2003 Tekst en verantw. Tolien Wilmer. In kleur *25.-

^83-75-S-5 OP ENGEL VOETEN à pas de loup. Editions Surrealistes 'Brumes Blondes"1975 OW 16 printed in red,green and black … *32.-
Botas,Cramer,Jan G Elburg.JH Moesman.Laurens Vancrevel,Her de Vries Willem Wagenaar

U91-u5 GUNTHERSTEIN,Château de Guntherstein Vente à Utrecht …Van Huffels Antiquariaat 1935/6 a)Bibliotheek 16 platen 112pp b)Gravures et dessins anciens OW 24 platen 54pp *28.-

U91-U5 Gunterstein: dessins et gravures only *15.-

U93-U5 DELAHAYE, Albert: Holle boomstammen. De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen. Tournehem/ Zundert Priv.pr. 1980 Ppbd ills 464pp+appenxix pp 464-475 *65.-
i.a. Het Renus-probleem=Het oude Dorestadium= Trajhectus versus Willibrord

U93-U5 DELAHAYE, Albert: De Bisschop van Nijmegen, oftewel Hoe de Keizer Karel Universiteit….. Noyon/Nijmegen t Priv.pr. 1982 OW ills 160pp *25.- 2exx
.. … … van Nijmegen, door het jeugdelftal haar roemruchte titel op het tournooi van Noyon haar eigen doel in liet knallen.

U0405-u5 ZILVERBERG,S B J:David van Bourgondië, bisschop van Terwaan en van Utrecht (c1427-1496) Groin 1951 OW Th(Utr)119pp *18.-

U0405-u5 ENKLAAR,D Th:De Stichtse Landbrief van 1372. Adm KA 1950 OW 46pp *8.-

U0405-u5 DOELMAN,Fr:De heerschappij van de Proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het Veen van Wilnis,Mijdrecht,Tamen, Kudelstaart en Zevemhoven….Achttienhoven.Zutph 1982 OW maps TH 208pp *24.-

U663-u5 AGTER,P P:Een nieuw geluid in het oude Sticht.100 jaar drankbestrijding in de stad Utrecht. Utr 1945 OW ills 68pp *15.-3 exx
Ned Veren tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, afd Utrecht

u6637.5-u5 STATUTEN Coöp.kaashandel van Producenten van Volvette Goudakaas Utrecht 1915 OW 24pp *15.-

u663-u5 STAFFHORST Utrecht Wijnen en gedistelleerd OW ills 16pp *15.-

u38-u5 BRIEFKAART Werkcommisie der Vereeniging Armenzorg biedt werkkrachten aan…
ca 1900 Geen adres ingevuld … *12.-

u91-u5 KROOK,Hans:Toeren door Utrecht en het Gooi mwt kampeer- en andere toeristische informaties. Adm c 1960 OW photogr.op platen 112pp *10.-2 exx

091-u5 ORAKEL 1975 OW 256pp photogr.,ills,kaarten etc *15.-

0@-u6 TUKKER,Kees en Hans LABAN: Landerijen en landschappen. Gedichten en grafiek. Utr St De Mare 1981 oblong Hout- en Linosneden in kleuren *40.-
Gedr in 500 exx (nr 270) door Grafisch Atelier Utrecht


75-u6 KUIK,Dirkje: Klein Arkadië. Een herinnering aan de Kromme Rijn. Utrecht Provinciale Bibliotheek Centrale 1987 Oblong OW ills vdS, enkele gehele pagina 64pp *25.-
Eerste druk.

75-u6 KUIK, Willam D: Utrechtse notities. Utrecht Broese 1968 OW ills 84pp *45.-
Eerste druk, gepubliceerd bij het 125-jarig bestaan van Boekhandel Broese Rug verschoten.
75-u6 BIS

75-u6 KUIK, William D: De held van het potspel.of het geheime huwelijk. Adm,Arbeiderspers 1974 ills vdS 280pp *25.-
Eerste druk

75-u6 KUIK, Willam D: Utrechtse notities.Adm, Meulenhoff 1968 Linnen, stofomslag ills 84pp *45.-
Eerste handelseditie

75-u6 KUIK,William D:De twee snoeken. Een historisch verhaal. 's Hertogenbosch Architectennbureau Wijnen 1977 ills vdS Omslag 80pp *35.-
Oorspr editie in opdracht van Gerard Wijnen bij het in gebruik nemen van het pand "De Twee Snoeken". (2000 exx)

75-u6 KUIK, William D: De held van het potspel.of het geheime huwelijk. Adm,Arbeiderspers 1974 ills vdS 280pp *25.-
Eerste druk-BIS Titelpagina beschad, omslag iets verschoten *15.-

75-u6 KUIK. Dirkje: Het kindercircus.Een studie in zwart en mauve. Utrecht Veen 1985 OW oblong ills vdS 165pp *40.-
Eerste druk

75-u6 KUIK,Dirkje: De Nieuwegracht en omstreken. Een nachtwandeling. Utrecht Drukkerij Den Daas 1990 Oblong 4to Talrijke platen en ills 68pp *80.-
Jubileum-uitgave gedrukt in 700 exx, Gesigneerd ex.

75-u6 KUIK, William D: Elf gedichten, reisverhaal van --.(op omslagJ Reisverhaal voor Waldemar Andersen en de Groteteen van Kavanagh. Utrecht, october, Pers van den egel, 1971 klein4to
Met 1 uitslaande litho *220-
Typographische plaquette, gedrukt in wsl ca 35 exx met gebruikmaking van 10-tallen verschillende lettertypes in verschillende groottes. Lila omslag. Wsl de enige experimentele c.q. dadaístische publicatie.

75-u? KUIK,William D: Den egelhoeder. Grote litho. Gesigneerd: Egelhoeder Voor de Luis
10/25 (minder mooi ex) *60.-

91-u6 WAP, Dr : De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten. Utrecht Broese 1859-1860 25afleveringen in 11 25 lithogr. en titel-vignet In kleur *475.-
Onafgesneden exemplaar in oorspronkelijke omslagen

91-u6 WAP, Dr : De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten. Utrecht Broese 1859-1860 [Den Haag Kruseman 1971/Miedema Leeuwarden] Cloth 25 repr in kleur *55.-
Genummerde uitgave dit is nummer 395

75-u7 VOS,Peter:Scheppingsverhaal., getekend voor een meisje. Adm Contact c1968 OW *12.-

75-u7 VOS,Peter:==JONG,Eelke de en Hans SLEUTELAAR: De onbekende lotgevallen van Klein Duimpje en Hans & Grietje. Sprookjes uit de Nederlandse overlevering bijeengebracht en bewerkt….
Adm BBij 1973 Linnen Stofromslag beschad. 103pp Ils Peter Vos EERSTE DRUK *25.-

77-u7 Stenchlak, Marian=HEIJNINGEN,L A van:Dit is Utrecht.gefotografeerd… Utr., HEMA talre fotogr. Ppbd 64pp *10.-

^83 Jan van Nassau=RUITENSCHILD. A R: Redevoering bij den plechtigen inthulling van het standbeeld van --, Utrecht 1883. Utr,Bosch.1883 Blauwe stempelband, (kleine beschadigingen) Snede verguld , schutbladen*18.-

^83-0415.u7 MULLER,S: Het oudste cartularium van het Sticht Utrecht uitgegeven. dH Nijhoff 1892 OW Uitslaande plaat LXXXV, 277pp *40.-
Werken Historisch Genootschap III,3. Rug gebroken.
BIS Omslag provisorisch vervangen

25-u7 ROYAARDS, H J :Geschiedenis der hervorming in de stad Utrecht. Leiden Luchtmans 1847 Carton u.d.tijd 346pp *75.-
Ütrecht 1794-1854 Leerling Hieronymusschool, hoogleraar te Utrecht. "Met een bijdrage over den oorsprong en de vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utrecht (1583-1598) "
Eerst gepubliceerd in Archief voor Kerkelijke Geschiedenis.
NNBW V pagina 616/621 "Belangrijke studie op het gebied der lokale geschiedschrijving"de enige voor Utrecht genoemd door BUCK nr 7486 (Enige Utrechtse monografie) Rug gebr.

@-u7 RITTER Jr, P H= HERPEN,J J van en K van der HORST: Inventaris van het archief van dr Pierre Henri Ritter Jr (1862-1962) Utr UBU 1988 OW 191pp *18.-

25-u7 MOZZI,Louis: Histoire des révolutions de l'église d'Utrecht. Gand v Ryckegem 1828/9 3 vols Omslag (2 x front vervangen)Niet afgesneden. *115.-
Bergamo 1746 – Milaan 1815 Onvermoeibaar strijder tegen het jansenisme, onderscheiden door de paus.

656-u8 VERSLAG der Staatscommissie …K.B. 17 Mei 1902 om te onderzoeken op welke wijze de spoorwegen, de gewone wegen en de waterwegen in en rondom Utrecht zouden behooren te worden gewijzigd. Utrecht Juni 1906 2 vols 4to Half linnen Del I 95pp Deel II: Portfolio met 7 uitvouwbare lihtogr kaarten en diagrammen in kleur.(Topografische Dienst) *165.-:
Blijstra pag 162(p410) e.v. Niet in Donkers-Vrij
…we dit ontwerp mogen beschouwen als een van de best doordachte stedebouwkundige ontwerpen op en ogenblik waarop de stedebouw in zijn functiomnele facetten nog nauwelijks werd overdacht."(Blijstra p 165)
78-u8 NOSKE,W en W.PAAP: Geschiedenis Utrechts Symfonie Orkest.(ca 1800-1970) Utr c1970 Oblong spiraalband vele fotogr.,reproducties ed.v 68pp *12.-.
64.024-u8 DeRAT, Jubileumboek 10 jaar Circus Rens. Café DeRat 1987-1997 4to ills 40pp *12.-
34.09-u8 JOOSTING, J G C: Onuitgegeven oorkonden betreffende het zeventuigsrecht. Met een inleiding.. Nijm 1890 OW( Schroeiplekken,ook schutbladen)TH LXX,47pp *24.-
34-u8 REGLEMENTEN en verordeningen voor de prov.Utrecht Officieele uitgave April 1910 Linnen 290pp *45.-
Molenaars,vasthouden en leiden van stieren, wegen, waterschappenveenderijen,motorrijtuigen…
72DOM-u8 GEER VAN JUTPHAAS, B J L de: De Dom van Utrecht. Eene voorlezing met eenige aanteekeningen. Utrecht Kemink 1861 (Later)half linnen Met drie (gemonteerde) PHOTOGRAPHISCHE afbeeldingen. 171pp *120.-
94-ub GEER VAN OUDEGEIN, J J de: Het oude Trecht als de oorpsprong der stad Utrecht uit de oorspr bronnen beschreven. Utr Kemink 1875 (Later)half linnen 4 litogr in kleur, 2 litogr. uitslaande kaarten in rood en zwart.gelithografeerd door A Grolman 185pp *120.-Schrijver was archivaris van de Duitse Orde.
91-u8 KUYPER,J: Gemeente-atlas van Nederland, naar officiëele bronnen bewerkt, VI: Utrecht. Leeuw, Suringar c1871(=Zaltbommel 1971) 4to oblong Hald groen 72 kaarten en uitslaande kaart in kleur *40.-
09-u9 BRUGGEMAN,J: Inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke kerk. dH Landsdr.1928 OW(rug geplakt) 502pp *40,-
91-u9 NIEUWENHUIJZEN,Kees,nawoord Sophie Hazemeijer: UTRECHT en omstreken in 19de- eeuwse foto's.. Adm va Gennep 1974 OW 231 fotogr 136pp *18.-
09-u9 TENHAEFF,N B: Diplomatische studien over Utrechtsche oorkonden der Xde tot XIIe eeuw. Utr 1913 OW(ac hterpl ontbr) X 339pp Proefschrift *35.-
75-u9 VOS,Peter: Leeuwen IN:Terzijde 2 1978 OW 160pp *12.-
72-u9 ROVU Bouwen en wonen.Ontwerpgroep VH 1975-1980 Utr Priv uitg 1981 kl=4to 144pp Talrrijke schetsen,plattegronden,fotogr. Etc
325-u9 SYMPOSIUM MIGRANTEN aan de slag[red K.Houtbeckers] 1986 Utr 1986 OW ills 33pp*12.- Verbetering van de arbeidspositie van migranten/Assoc.van Marokkaanse migranten in U.
^83-u10 BRAND, H en J:Het Utrechts landschap. Natuurlijk hart van Nederland, St Utrechts Landschap 1990 kl4to OW Talrijke fotogr ged in kleur 191pp *25,-
^83-u9 BUCHELIUS,Arnold: Descriptio Urbis Rheno-Trajectinae .,… aliaque, ad res praesertim Traiectinas spectantia, excerpta ex inedito MS . Zonder plaats en jaar (1801) Blauw karton ud tijd(Achterpl ontbr) 119pp onafgesneden (Een schaarse opmerking in potlood id marge) *115.- Vlgs het colofon(NB genoemd) is de toenmalige eigenaar de Heer van (Van der Capellen de) Schonauwen, Het colofon verwijst naar senator Corn Booth [Placitorum Trajectin.Tomus III [?]].Op het 1e schut-blad een 19e-eeuwse aantekening in inkt;De Heer P van Musschenbroek te Utrecht heeft in (stukje blanco)dit MS latebn drukkenHij was voornemens er een voorrede voor te geven over het leven… onder bijvoeging van een portret.Voor dien is hij gestorven zoodat dese oplaag nooit is verschenen. Het is gedrukt bij J Altheer uit de noot op p.16 zou moeten blijken, dat het boek gedrukt is na 1813 Het zou vergezeld worden van een portret.
U75-u9 KUNSTLIEFDE,Genootschap, Archivalia,tekeningen,affiches en foto's van het --.Tentoonstelling Gem Archiefdienst Utr 1982 oblong OW ills 52pp *12.-
U75-u9 KUNSTLIEFDE,Genootschap,Beitel en palet. Tentoonst Centraal Museum 1957 OW 26 platen 56pp *15.-
U37-U10 BARTHOLOMEUS Gasthuis, Programma opening – 13 mei 1987 Priv uitg Oblong OW talrijke foto's *20.- Bijgevoegd uittreksel…opnemings- en verblijfsvoorwaarden.
U75-u10 Siegmund,Hans=-Schilder en docent.Voorwoord Harrie Peters. Talrijke platen in kleur, en zwart/wit ills Priv uitg [1993] OW *22.-
U72-u9 DRIFT 25=BECKER-JORDENS,A, Fr KIPP,Lideke VOS,C L TEMMINCK GROLL: -- Onderzoek naar de bouwgeschiedenis vh Kunsthistorisch Instituut. Priv uitg c1965 Oblong talr ills 80pp (Cyclost) *22.-
U75-u9 KLEMANN,Paul: Droomtekeningen.Centraal Museum 1994/5 Priv uitg Oblong OW Platen in kleur en zwart/wit *18.-
U75-u9 WIJNBERG,Nicolaas: De hoge hoed van --. Memori inutile.Onbruikbare herinneringen van een Amsterdamse schilder.Utr.,Kunsthandel Juffermans 1993 OW ills 40pp Oplage 500 exx *15.-
U75-u9 MADONNA in de kunst.Kerst-tentoonstelling Centraal Museum 1954 OW 18 pl 16pp *10.-

U75-u9 HAAS,Aad de en A P STOKHOF-De JONG: Werken. .Museum voor Nieuwe Religieuze Kunst, Nieuwstr Utr 1948 Catalogus met 6 afb. Prijslijst *18.-

U33-u9 JAARBEURS,40 jaar Jaarbeurs in vogelvlucht.Priv uitg 1956 OW 6pp stencil *8.-

U75-u10 AARTSBISSCHOPPELIJK MUSEUM,Catalogus schilderijen1948 OW ills 176pp *15.-

U75-u10 AARTSBISSCHOPPELIJK MUSEUM Verslag 1960/4 OW 24 pl.50pp *12.-

U75-u10 KUNST ANTIEK UTRECHT.Gids met adressen Utr 1994 OW ills ged in kleur 120pp *15.-

U75-u9 KUNSTLIEFDE,Genootschap; Kunst op wielen.Catalogus Utr 1990 OW talrijke illls 64pp *15.-

^83-9-u17 MULLER,S(ed):De Middeleeuwsche Rechtsbronnen van de stad Utrecht.dH (OVR)1883 2 vols OW(los) *60.-
407,451pp Inleiding--Glossarium.ontbr

^83-u17 STILMA,L: Kent u Utrecht ook zo?Zeist 1960 Ppbd ill s 155 pp ***15.-

^83-251-u17 WEGGEMAN GULDEMONT,E:Rome en Utrecht.Ro man.A'foort 1909 OW 183pp 65.-
Roman met de Utrechtsche Kerk(Aprilbeweging 1853) als onderwerp.

^83-251-u17 DUPAC DE BELLEGARDE,M.G: Histoire abrégée de l'église métropolitaine d'Utrecht principalement dépuis la révolution arrivée dans les sept provinces-unies des Pays-Bas sous Philippe II jusqu'a l'an 1784.Utr.1852 Ppbd VIII;515pp 3) *145.-
Vermeerderde derde(laatste) druk,o a met de geschiedenis 1763-1852. Nog steeds standaardwerk door een van de grondleggers der Utrechtsche Kerk. NNBW,4a.v.;vd AA/Schotel op Bellegarde. Onafgesneden.

^83-kast HILTEN,A.van:Stukken voor de geschiedenis des vaderlands uit het archief van Hilten. Utr.c1866 9 vols in 3 Half leer met hoeken. *275.-
SCHAARS!
I:389pp;II:460pp;III:310pp;IV:421pp;V:415pp;VI:67pp;VII:401pp; VIII:180pp;IX:248pp.
Anthonis van Hilten was secretaris van de Staten van Utrecht van af 1618 Hij beschikte over een grote hoeveelheid originele stukken, van groot belang voor Nederland(m.n. zeevaart en buitenlandse betrekkingen), in het bijzonder Utrecht.
Deze verzameling, uiteindelijk in het bezit van J C MARTENS VAN SEVENHOVEN (Zie hiervoor Utr Biogr 2,p100)is onder voorwaarden ah aan het Historisch Genootschap geschonken.Dit heeft de stukken in deze collectie(over redactie en uitgeven zwijgt men)gedrukt.1866 e.v..Mooi exemplaar in 3 mooie banden.
Met exlibris wapen en spreuk: Tueght Alinne Macket Wiere Adel.[???]

^83-91-u16 HULZEN,A.van:Utrecht.Gorinchem 1962 Ppbd ills 156pp *25.-

83 -72-u11 REININK,A.W.e.a(ed): Bouwen voor Utrechts Universiteit Architektuur en stedebouw binnen de stad.Utr.1985.OW.ills.132pp. *24.-

^83+75-u11 Moesman=BRONS,L.en B.van ROSSUM(ed):Een kompleet overzicht in beeld van alle olieverfschilderijen...van de surrealist J.H. Moesman.Waarin opgenomen zijn belangrijkste artikelen...Adm 1993 OW ills in cols 60pp *35.-
Typographische verzorging J H Moesman

^83-4-u11 VEEN,T.van: Utrecht tusschen oost en west.Studies over het dialect vd. prov. Utrecht. Assen 1964. OW Cl. ills 130pp **30.-
idem, idem Oorspr. Proefschrift R U U + stellingen *32.-
'De taal van Culemborg….Utrecht beïnvloed"….

^83-75hermkens-u11 UTRECHT-Zo moet mijn stad wel zijn.Gemengde Domstadberichten toegelicht door Guus Sötemann litho's en schetsen van Jeroen Hermkens.Utr.Bijleveld 1997.OW ills ook op voor- en achterflap 24pp *16.-

^83-74-u11 SCHILP,C.A: Beelden in Utrecht. Uitg. Bureau Culturele zaken. Utr.1972 OW ills 80pp *18.-

^83-75-u11 LUCASSEN: Dagboek fragmenten 1972 - 1974.[=Centraal Museum Utrecht mededelingen Nr.7.Utr.Aug.1974] 12mo OW ills 40pp *12.-

^83-9-u11/20 FELIX,Dina A: Het oproer te Utrecht in 1610.Utr.1919. OW TH63pp+Bijlagen LXXXVII,V pp *25.-

^83-72-u11 NOOIT UITGEWOOND: 50 jaar woonhuisres-tauraties door Het Utrechts Monumentenfonds.Met bijdra-gen van W.Thoomes C.L.Temminck- Groll e.a.Utr.1993.OW ills 74pp *15.-

^83-71-u11 DOORNEKAMP,R: Een spoor terug.De verdwenen Utrechtse stationswijk.Utr.1987.OW ills gedeeltelijk in kleur 40pp. *28.- 2 ex.

^83.01-u11 Oudaen=VALENTIJN,D:Het huis -- te Utrecht.Een middeleeuws woonhuis en zijn bewoners.Zutphen 1986 ow ills 32pp *15.-

^83-61-u11/68 HOPPENBROUWERS,R.W.J.N.(ed.): 125 jaar Ooglijdersgast huis.Gedenkboek tgv.het 125-jarig bestaan van het Kon. Ned. Gast huis voor Ooglijders.Utr.1983 OW ills 192pp **35.-

==========================================================
^83-Paulus,Pieter= SURINGAR, P H:Biographische aanteekeningen betreffende Mr -- Eerste gedeelte 1753-1784. Leiden 1879 OW TH98pp (All publ) *24.-

^83.05-7 ZANDBERGEN 1946 Brochure ills 16pp *15.-

^83-7-u32 Plattegrond in kleur 'Stadswandeling' *8.-

^83-75-u32 ADAM VAN VIANEN 1570-1627= Centraal Museum Tentoonstelling Utrechtschen zilversmid OW 19pp *18.-

^83-8-u32/u52 UTRECHT IN LETTERS. Utr 1982 OW 103pp **15.-
Dirkje Kuik,Jean Brüll, Peter Hoefnagels,.. … ….

^83-78-uf1 RENNES,Cath van: Miniatuurtjes. 6 liedekes voor meisjesstemmen naar gedichtjes van KATE GREENAWAY. Utr J van Rennes 1897 4to Lith.omslag in kleuren(geplakt) 13pp noten 13) *15.-

^83-78-UF1 TUSSENBROEK,Hendrika van:De krekel en de mier. Le pot de terre et le pot de fer.Utr,Wagenaar,1913 4to 2 vols OW (randen gerafeld) 15.-
Fabels van LaFontaine; muzilaal bewerkt voor vrouwen en meisjesstemmen opus 34 nrs 1 en 4

^83-78-uf1 SCHAAP,A J F:Utrechts volkslied.Utr Inst.voor Muziektheorie c1940 4to tp en 2 pag met muzieknoten *12.-
Opgedragen aan de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer Utrecht

^83p-656-uf1 ZODRA HET KOPER BEGINT TE TETTEREN veranderen de mensen.5 jaar Utrechtse park- en straat-feesten.Utrecht RASA 1983 Oblong OW vele fotogr. (o.a. Nol van Dongen,Alicia Worst)68pp **18.-

^83-8-u24 BESTEN,Ad den: Lof van Utrecht.Utr, VaVa 1976 OW Printed in 500 copies. *25.-

^83p-25-u24 MULLER,S: Verslagen van kerkvisitatien in het bisdom Utrecht uit de 16e eeuw.Uitgegeven F A L ridder van Rappard en --.Adm Muller 1911 OW 520pp *35.-
Werken Historisch Genootschap III,29

^83-9-24 WAGENAAR,C W: Utrecht, Ruys, 1916 Mod. Half linnen Grote uitsl kaart in kleuren,vele fotogr platen
219pp *40.-

^83-35-u24 ROËLL,J: Het reglement op het onderhoud en gebruik der wegen in de provincie Utrecht. Utr Kemink 1872 OW 358,XLVII **35.-
Omslag en enk pp los; 2e ex mist laatste 7pp(in copie)

^83-25-u24 ZWARTS,J e.a.: Nederlandsch Israelitische Gemeente Utrecht 200 jaar. Utr Priv Publ 1989 OW ills 88pp *22.-
Zwarts:De synagogen te Utrecht-Orde van Dienst-MICHMAN(Melkman) e.a.:Geschiedenis Utrecht uit PINKAS Hakechillot

^83-9-u24 Muller=Geschiedenis van de Vereenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht 1817-1917. Utrecht Priv publ 1921 OW 2 vols (1 rug gebroken) *55.-
I) C A PEKELHARING: Geschiedenis van het Algemeen Ziekenhuis van 1817 tot 1917. XIV,226,Vipp
II) S MULLER:Geschiedenis van het algemeen gasthuis en van de overige stichtingen. Van 1817 tot 1917.

^83-9-u24 MULLER,S: Geschiedenis der fundatiën beheerd door het college van regenten der Vereenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht.Utr.,Kemink 1900 Brds with OW 298pp uitsl tabel

^83-71-u24 PRAKKEN,Jolande en Loes VERPLANKE:De Catharijnesingel, worsteling tussen leefbaarheid en bereikbaarheid.Utr; Ned Inst voor Zorg en Welzijn 1999 OW ills 114pp *15.-

^83-32-u24 MULLER,D:Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door Mr HUGO WSYINC, uitgegeven. dH Nijhoff 1895 OW LIX,328,Ipp Werken OVR 18 *50.-

^83-32--u24 MULLER,S:Recht en rechtspraak te Utrecht in de middeleeuwen. Inleiding tot de studie der Utrechtsche rechtsbronnen.dH Nijhoff 1885 OW(rug amat.vervangen) XII,426pp *45.-
=OVR IIIa (Inleiding bij Middeleeuwsche rechtsbronnen)

^83-656-u22 UTRECHT IN't VERKEER.20 opgeplakte kranten-foto's *12.-

^83-61-u22 NIEUW MALTHUSIAANSE BOND.Broadside Tivoli 14 april 1939 'ín het belang der democratie'o.a:J Hoving *5.-

^83-664-u22 KORENSCHOOF Spoedcommissie 7 febr. 1938 plano
*12.-

^83-78-u22 USO,Een jaar ZwBeertje OW(Dick B)Portr.50pp *8.-
Door A W Bruna.Ver.van Vrienden

^83-355-u22 BURGERWACHT,Huishoudelijk Reglement vd Vereen.Vrijwille -- te Utrecht.Utr 1920 6pp *10.-

^83-78-u22 RENNES,Cath van Liedjes uit het "Rooie Boekje" Van kinderen voor kinderen.Utrecht 1932 Oblong OW 48pp muziekschrift *18.-

^83-8-u22 ROELOFS,Ardi(red):De Wet van Kaf.(Utr 1992) OW ills 20pp (Vormingstoneel Podium 50+) *5.-

^83-33-u22 UTRECHTSCHE HANDELSVEREENIGING.Mededelingen 13 febr 1910 nr 192 4to 42pp *15.-
Agenda ledenvergad.(Gebrek aan verkeersruimte Binnenstad), veel advertenties.

^83-7-u22 SLOOP-HYMNE van Katrijn van Leemput.Stencil 2xA4
*8.-

^83p-91p-u22 UTRECHT(prov) kaart lith in kl 130x215 c1900 *5.-

^83-25-u22 BEDEVAART naar Heilo,27e Utrechtse 1941 Programma. 4pp *15.-

^83-655-u22 UTRECHTS DAGBLAD 8 JUNI 1911 4PP *6.-
Kon bezoek Amsterdam=Utrechtse verenigingen e d=Grote advert Schróder&Brenninkmeijer=Advert S Lucas

^83-78-u22 Kon Utr Mannenzangvereniging 1849-1909 SOIREE t.herinn. vh 60-jarig bestaan.16 mov 1909 De Grieken voor Troje. geschiedk zangspel…… prof Minturnae….
Priv publ Lith.omslag van Anton Abels,druk Francken 26pp *18.-

^83-78-u22 KOORMUZIEK in de Kathedraal,115 jaar; 10 jaar Kathedrale Koor UTRECHT Feestboek 1984.OW ills 78pp **15.-

^83-78-u22 USO Programma abonn.concert 21 mei 1931 Dirigent Evert Cornelis.16pp Veel advertenties *12.-
Solisten: Jo Vincent Suze Luger,:ouis van Tulder.Max Kloos.i.a. vBeethoven symf.nr IX

^83-655-u22 PSALTERIUM=ENGELBRECHT, J H A en Tilmann SEBASS: Kunst- en muziekhistotische bijdragen tot den bestudering van het Utrechts Psalterium.Utrecht 1973 OW 32+8 ills op platen 48pp **22.-

^83-78-u22 VENTE,M A:Ommegang door Utrechts muzikaal verleden. Priv publ Inaug.les 1965 OW 20pp *15.-

^83-78-u22 CAECILIA, Plechtige eucharistiviering bgv het 100-jarig bestaan cvan het zangkoor St.--.1887-1987 11pp muzieknoten 12ppINLIGGEND dubbele briefkaart --.*8.-

^83-8-u22 ENGELENZANG,[Societeit De] 1951-1976 Oblong num ills OW 24pp *12.-
Wim van Beusekom, Dick Bruna, Hans van Dokkum, Cor Schilp.

^83-8-u22 BOSWELL- EEDEN,Ed van: Ik voel me welgemoed. -- in Utrecht. Keuze, vertaling en kommentaar.Utr Boekh.vd Galie 1990 OW ills 24pp opl.1000 exx *15.-

^83-8-u22 VAALBERG,Fr: Utrecht, op reis. Prov.poëzie I.. Breda Priv publ 1982 OW 24pp opl. 500 exx *18.-

^83-78-u22 Jacobikerk=WERF,J vd: Het orgel vd -- te Utrecht. Utr nd OW 12pp **12.-

^83p-91-u22 ANWB kaart van de rywielpaden van Gooi en Eemland, Utrecht en omstr, West-Veluwe.in kleuren 1928 3)*16.-

^83-37-u22 Hieronymusschool=NIJLAND,A J:Lyst van portretten van vroegere docenren en leerlingen van de -- tentoongesteld…4e eeuwfeest. Utr.1874 OW 20pp *22.-

^83-9-u22 CAMPEN, J W C van": Een halve eeuw Oud-Utrecht.Op Utr 1973 OW ills 46pp *15.-

^83-33-u22 PROGRAMMA voor de provinciale tentoonst. Van Nijverheid te Utrecht …1858 4pp *15.-

^83-35-u22 SCHOUWEN… … gerechten van Wittevrouwen en Abstede wijzigen na de vereeniging met de gemeente |Utrecht… Utr Muntendam 1838 Bl.omslag 8pp *25.-

^83-636-u22 Mond- en klauwzeer m i v 5 mei 1911 het vervoeren van herkauwende dieren en varkens uit de prov Utrecht is verboden/Prov Blad van Limburg 1911 no 83 4pp *8.-

^83-78-u22 PAAP,W: Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen.Utrecht 1972 klein4to OW ills 112pp *18.-

^83-78-u22 USO Programm 21 mei 1931 dirigent Ev Coprneliz.

^83-78-u22 Kon Utr Mannenzangvereniging.Tekstboekje vh concert Woensdag 14 April 1913 OW 13pp *12.-

^83-78-u22 Pieterskerk=KLUYVER,P:5 eeuwen orgels Pieterskerk.Priv.publ(Groenekam 1967) ills,platen OW 16pp *15.-

^83-77-u22 HARLEKIJN Programma Cabaret chantant c1967 OW Fotogr Theo vdVathorst,Carla Wolff 4pp *8.-

^83-33-u22 ELF LIEDEREN voor verghaeringen.R.-Kath.Werklieden Vereeniging c1920 OW 12pp *12.-

^83p-07-u22 KOMPAS toeristenkaart[Utrecht prov] dH c1960 in kl.1:80.000 [95 cts] *8.-

^83p-07-u22 KOMPAS toeristenkaart[Utrecht prov] dH c1960 in kl.1:80.000 [1.25] *8.-

^83p-07-u22 ANWB toeristenkaart[Utrecht prov; Haarlem-Harderwijk] dH c1947 in kl.1:100.000 [95 cts] *8.-

^83-35-u22 BELL-TELEPHOON Maatschappij, Neude 117 UTRECHT. Utr Feb 1884(= c1970) OW 69pp *15.-

^83-7-u22 MODDERSTEEG (Abstede)SCHOUW-REGLEMENT voor de zogenoemde Moddersteeg(Achterdijk) gemeente Abstede. Utrecht 1838 8pp (Publicatie …onder de schouw der stad)) 22.-

^83-9-u22 HEERINGA,K: Utrechts oorlogslasten 1572-1577.E62pp *12.-

^83-78-u22 GRAAFHUIS,A(red):Utrecht als muziekcentrum.
Toelichting en catalogus bij de tentoonst.tgv opening muziekcentrum Vredenburg 1979 Oblong OW ills 112pp *18.-

^83-93-u22 Bunnik-WILTENBURG,Verhandeling over -- de leger- of wapenplaats der Romeinen bij Vechten, onder Bunnik en over de begonnen vergravingen… 1829 E48pp *30.-
Uit J Scheltema 1830

^83-7-u22 VLEUTEN HAARZUILENS, Vrijwillige brandweer 1927-1967 OW ills 20pp *12.-

^83-9-u21 Janvan Nassau=KETNER,F: De elect -- en zijn tijd.[1267-1290]OP25pp *15.-
Bijdr Gesch dNed XII,1 (1957)i.a.:E H WATERBOLK:17e eeuwers in de Republiek over de grondslag van het geschiedverhaal.18pp

^83-78-u21 SMIT,Kees:Kroniek van een koorschool.De kathedrale koorschool 1959-1984 Kath.Koorschool Priv.publ. 1985 OW ills 60pp **15.-

^83-378-u21 ASCH van WIJCK,A.M.C.B:Plegtige intrede van Keizer Karel den Vijfden in Utrecht in den jare 1540.Voornamelijk volgens den Triumphus Caroli V Caesaris van Cornelius Valerius.Utr L.E.Bosch Gedrukt carton XII;91;18pp *40.-
Facsim. Ontbreekt [vervangen door copie]

^83-71-u21 GRAAFHUIS,A/ C A BAART DE LA FAILLE: Stenen van Utrecht. Lantaarnconsoles langs de grachten.Utrecht Priv publ 1986 sm4to Linn.dj talr ills 108pp *18.-
Bio-Dijker Groep t.g.v.Opening nieuw kantoor[=Reliefs in blauw]

^83-35-u23 KAM.R.de:Een hart van warmte.75 jaar stadsver-war ming in Utrecht.mmv.Jan van Leeuwen.Utr 1998 OW ills part-ly cols 64pp ***12.-

^83-64-u23 BOERHAVE:Het dagboek van Betje Boerha ve.Utrecht Stichting Museum voor het Kruideniersbedrijf te Utrecht 1974-1977 OW ills 7 vols ****45.-
I:Voor jaar en zomer 1874 ills 96pp--Deel II Najaar en winter 1874 ills 96pp --Deel III Voorjaar en zomer 1875 ills 96pp--Deel IV Herfst en winter 1875 ills 96pp--Deel V 16 April tot 27 December 1879 ills 96pp--Deel VI 1880 tot 1885 ills 96pp--Deel VII 1885 tot 1891 ills 96pp
IDEM deel I alleen *10.-

^83-64-u23 BOERHAVE=VEENHOVEN,Jan: Dirkje, boerenmeid. 1852-1869 Utr nd 2 vols OW ills *15.-
… … … uitgeven geschriften Elizabeth Boerhave-Cramer.

^83-64-u223 Boerhave-VEENHOVEN,Jan Tekst en uitleg Utr nd OW ills Deel I alleen *8.-

^83-8-u23 STICHTENAAR(Ps.v.Dirk de Moor): Bloed aan het plafond en andere verhalen.Utr.,Utr.Nieuwsblad nd OW ills 63pp ****12.-

^83-8-u23 STICHTENAAR(Ps.v.Dirk de Moor): Bloed aan het pla fond en andere verhalen.Utr.nd.OW ills.63pp *12.-

^83-79-u21 KAMPONG dossier c1950. Bescheiden spelprogram-mering en financien en andere verenigingszaken.Afleveringen van Kampong en interne circulaires. *20.-

^83-37-u20 KUNST,A.J.M: Van Sint Elisabeths-gasthuis tot Gere formeerd Burgerweeshuis 1485-1814.Avec résumé en Francais. Utr.1954.cl.th.333pp. 40.-

^83-71-u20 STRAALEN,Gerrit van:Tollestich.Utr VAVA 1975 12mo OW ills 48pp *22.-
Gedrukt in 700 exx

^83-91-u20 PANORAMA VAN UTRECHT:Herdruk van een panorama uit 1859... van tekst voorzien door C.C.S.Wilmer.Adm 1987.OW dóórlopende gevouwen ill 32pp *30.-
=Uitg.tgv de opening vh Utrechtse filiaal vd Bijenkorf in 1987.Titelblad afzonderlijk
eveneens gevouwen katern.Origineel Gem.Archief Utrecht.

^83-37—u20 SCHOUTEN,F.G.W.e.a: Volventibus Annis.100 jaar christe lijk Gymnasium Utrecht 1897-1997.Utr.1997 OW ills 224pp

^83-71-u20 LOO,H.vd.,R.LOOZEN,J.OOSTERMAN: Buurt in balans. Levens-stijlen in nieuw Oudwijk.Utr.1988.OW ills.168pp **20.-
2 exempl.

u-3-u1 JANSEN,Gerit H,:Ballonnen en brood..Utrechtse portretten.Utr. Broese 1986 OW Portret-tekeningen van Sabine VESS. 136pp *20.-
14 biograph.schetsen: Corrie Huiding/Chr Leeflang/P.d'Hont/Hans Freudenthal/Gerard P Scheerder …

^83-75-u20 JORDENS,A :Museumboek voor Utrecht Baarn 1980 OW ills 125pp **12.-


^83-91-u20 RECHT,J.de:Utrecht nu en morgen.Utr.1967.OW ills 5 2pp.***10.-

^83-9-u20 BEURDEN,J.van: Oorlogsjaren in een buurt van stand. Herinneringen uit vier straten,twee lange en twee heel korte in Utrecht-Oost.Utr.,Priv.uitg 1997 Ppbd dj.Kaartje ills 80pp *15.-

^83-8-20 BEUSEKOM,W.van en J.van STAVEREN(ed):O Utrecht lieve stad. Utrecht in de poëzie van vroeger eeuwen. Utrecht1988/1989 OW 29pp *15.-
Gezonden aan relaties en vrienden van Broese Kemink Boekverkopers

^83-8-u20 BURGERS,J.en L.DEBEN(ed):De luister van het gewone.
Verhalen van Utrechters.Utr 1994 OW ills 189pp *18.-
Herinneringsboek voor prof dr Gerrit Jansen bij zijn afscheid als hoogleraar aan de rijksuniversiteit Utrecht.

^83-9-u19 HULZEN.A.v: Utrecht in de Patriotten tijd.Zaltb,1066.cl. ills. 314pp. ***20.-

^83-9-u19/u20 REESKAMP.J:Zo was Utrecht.Het dagelijkse leven in
Utrecht 1900-1920.Z'bommel 1966 cl ills 164pp **16.-

^83-37-u20 Tien jaar JAC Utrecht.Utr 1980 OW ills 120pp *12.-

^83-71-u19/u15 CULTUURHISTORISCHE effectrapportage "Leid-sche Rijn" .Utr 1995 OW ills partly in cols.maps in cols 60pp *25.-

^83-618-u19 SCHERMBEEK,Th Adr van: Praecipuis dynamismi in partu aberrationibus Utrecht vd Monde 1833 Ppbd TH200pp *45.-
Mooi gedrukt proefschrift van een lid v.e. bekende Utrechtse familie.

^83-25-u19 KEVELAER,Utrechtsche broederschap O L Vr van – 1740-=1938 Programma Utr. Processie…1938 12mo 20pp *22.-
Inliggend:Marialiederen 16pp Op het omslag treinregeling en prijzen;aanmerkingen "Het is verboden aan de stations te bidden of te zingen''verboden loten te verkopen';'een ieder onthoude zich ook van alle critiek en ondoordachte uitingen'

^83-636.-u19 KLAVEREN,G van: Utrechtsche veemarkten in vroeger eeuwen.Z.pl en jaar c 1920 OW 8pp mert wit doorschoten *28.-
Geschenk ex "v.d.S" Met wit doorschoiten met vele aantekeningen noten verwijzingen in handschrift Stempels en etiketten

^83-91-u19 ANWB (Kaart Midden-Nederland) gevouwen op linnen geplakt Herzien 1915 Gebruikssporen *22.-

^83-75-u19 BEELDWERK, Verzameling van oud – en andere oudheden, teekeningen en schilderijen meestal tot de stad Utrecht betrekking hebbende, behoorende tot het archief derzelver stad.Zonder plaats en jaar [Muntendam,, c1846]Blauw omslag 32pp *55.-
Welke te bezichtigen zijn ten Stadhuize… …

^83-78-u19 KAN FC UTRECHT BIJ U TERECHT? Beleidsnota Stichting FC Utrecht aangeboden aan de gemeente en het bedrijfsleven van de stad Utrecht door de Stichting FC Utrecht.1977 4to OW ills *22.-
Added 5 suppl plans of the new stadium "Galgewaard".

^83-34-u19 ^83 STRAFVERORDENINGEN der Gemeente Utrecht. Uitg. Gem. Be stuur.Utr.(1935-v1942)Op titelblad,loopt in feite door tot 1942). Cl.schroef-klemband. Verzameling verordeningen met algemen register, een enkele met een leges-zegel *45.-

^83-7—u19 HULZEN,A.van en J.COLLARD: Utrecht omstreeks 1900. Utr Utrechtse Bank 1940 Oblong OW ca 50 oude fotogr, meestal een pagina 109pp **28.-
-------bis beschad *18.-
^83-9-u19 GRAAFHUIS,A: De Utrechtse Heren Zeventien.Zeventien Utrechtse burgemeesters en hun stad 1813-1980.Utr.1984.OW ills. 158pp *20.-

^83-33-u18 VROOM,M:Bruisend Utrecht Utr. C1990 oblong OW 4 vols *25.-
De ondernemende stad.24pp.De werkende stad.De heilige stad. Tekst en eindred.Mieka Vroom. Vroom.27pp.De kleurrijke stad. Tekst Jaap vd.Veen.Eindred.Mieka Vroom.36pp.

^83-9-u18 BOON,J.G.M(ed):De Utrechtse gemeenten in 1815.In vraag en antwoord.Utr 1972 (1976) OW facs ills van Jan de Beijer 186pp **30.-

^83-9-u18 HOED,Bert vd:De plek. 21 Utrechtse stadsgezichten.Utr 1988 Foto's Jaap DE BOER OW 88pp *18.-
Gerard van Rooy-Jos Stelling-Tommie Hendriks-Frans LaPoutre-Ed Struick-Dirkje Kuik….

^83-3-u18 ONDERSCHEIDEN REGLEMENTEN; publicatën; instructiën; ordonnantiën der Stad Utrecht.c15 STUKKEN IN HANDSCHRIFT Titelpagina en register (ca 30 items)in handschrift.Hleer,rood marokk.titelstuk,gouden lijnen In HS genummerd 485pp(Sommige blank) *420.-
BRANDordonnantie der Stad Utrecht en derzelver vrijheid 1829=REGLEMENT VAN ORDE EN INSTRUCTIE voor den Marktmeester van den BAKKERSBRUG 1820 IN HANDSCHRIFT (11pp)=REG-LEMENT voor de stedelijke belasting 1825+INVORDERING 1827=PUBLICATIE Reglement op de heffing 1825 in handschrift 3PP =Publicatie idem 1825=REGLEMENT op de GROENMARKTEN 1827 in handschrift 12pp=ORDONNANTIE voor den HAVENMEESTER 1825 10pp=REGLEMENT voor den JAARMARKT 1833=Reglement wegens den KRAANKINDEREN 1822=PUBLICATIE …toezicht op de wijnen en het gedestilleerd 1832 IN HANDSCHRIFT =PUBLICATIE KRAANKINDEREN 1834 IN HS=
REGLEMENT VAN ORDE op de wekelijkschen markt op de Marieplaats… 1826= REGLEMENT Nacht- en brandwakers 1826=REGLEMENT VAN POLITIE 1826= Ampliatie –1836 IN HS=PUBLICATIE…tegen ongelukken met rijtuigen…1838 IN HS=… Schutterij bij gelegenheid van BRAND 1830 22pp=REGLEMENT voor de markt van vruchten en wild op de Ganzenmarkt 1832 =REGLEMENT voor de markten van levend vee 1827 =INSTRUCTIE voor den KEURMEESTER VAN VLEESCH 1829=Ordonnantie op het verkoopen en de keuring van VLEESCH 1829= PUBLICATIE …2den keuring ontwijken…1831 IN HANDSCHRIFT= Ampliatie 1832=Publicatie stads wandel wegen…1833

^83-25-u18 Kok,Andreas==GODS KERK en haar opperhoofd verdedigd tegen de Historische Eeuwrede…31 dec 1800 in de Domkerk der Stad Utrecht. Adm P J van Tetroode 1801 31pp kl=8vo ==GODS Kerk en … tegen de schrijver van IETS tot Antwoord[=J Both Hendriksen (vDoorninck nr 1845] aan… Adm id 1801/4 4 stukken in 1 band clothb.Onafgesneden *260.-
XIV,60;58,132,452pp
NNBW 2,kol 696 Twee van de tegenschriften tegen de Oudejaarsrede van Andreas Kok[Alkmaar-1739-Utrecht 1814].Vlgs NNBW door JJ Le Sage te Broek(NNBW 6,210/1)
J Both Hendriksen was raadsheer in het Hof van Utrecht. Onder meer over het gebruik van de Domkerk door Protestanten.

^83-7-u18 WIJBORN,A:De San Salvator.Een brokje kultuurgeschiede-nis uit onze gouden eeuw.Aarle-Rixtel c1930 OWills118pp *18.-
Aangeboden ...door NV Petit en Fritsen Aarle-Rixtel

^83-71-u4/U18 MULLER,S:Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht uitgegeven. dH Nijhoff 1903 OW 228pp [OVR II,5] *30.-
^83-9-u18/u35 GEER VAN OUDEGEIN, J J de: Het oude Trecht als de oorsprong der stad Utrecht uit de oorspr bronnen beschreven. Utr Kemink 1875 OW (besch) 4 litogr in kleur, door A Grolman; 2 lithogr. uitslaande kaarten in rood en zwart 185p *60,-Schrijver was archivaris van de Duitse Orde.

^83-618-u18 WEVE,H.J.M(ed):Driekwart eeuw Hederlandsch Gasthuis voor Behoeftige en Minvermogende ooglijders te Utrecht 1858-1933. *45.-
Gedenkschrift t.g.v.het 75-jarig bestaan van het Gasthuis.Utr
1933 cl ills 238pp

^83-9-u17 ^83 IETS voor Utrechts Burgeren,6 vols.of the series 160.-
--HET VIERDE...bevattende... aantekening van XXV leden uit de vroedschap tegen de aanteke ning van de Heer Wieling...(Utr c1784) 64pp
--Het vijfde iets voor Utrchts Burgeren bevattende hun...a dres...tegens de Heer Wieling...(Utr)1784 VIII;94pp
--Het zesde iets voor Utrchts Burgeren...nevens twee missives rakende de zaak vd Heer Wieling... (Utr c1784)VIII;97-173pp
--Het zevende iets voor Utrechts Burgeren bevattende alle het... is voorgevallen in de vroedschap der stad Utrecht ...(U tr)1784 II;175-253pp
--Het achtste iets voor Utrechts Burgeren...Den 11 Augustus 1884 (Utr) 1784 VI;255-358pp
--Bylagen behorende tot het derde en vierde iets voor Utrechts Burgeren.Alle het geene 'er is voorgevallen...zedert 29 Janua ry 1749 tot 33(sic!)September 1751.VI;58XIIpp
Vergelijk vDoorninck nr 1850/8.

^83-9-u17 OVERVOORDE,J.C.en J.G.C.JOOSTING:De Gilden van Utrecht tot 1528.Verzameling van rechtsbronnen uitgegeven dH 1896/97 2 delen OW *215.-
I:CCXXII;152pp,II:494pp =Werken OVR 1ste Reeks No.19

^83-25=u1 DOEDES,J I: Aan de stemgeregtigde leden van de Nederlandsche Hervormde Gemeenten.Utr Kemink 1867 OW 36pp *12.-
Een woord over de nieuwe wijze waarop predikanten,ouderlingen en diakenen beroepen of benoemd zullen worden.

U-04/15=u1 ENKLAAR,D Th:Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde van den IJssel gedurende de regering van Bisschop David van Bourgondië 1456-1496.Utr. P den Boer 1922 OW Met afz kaart TH206pp *42.-

u-04/15=u1 BERKELBACH van der SPRENKEL,J W: Geschiedenis van het bisdom Utrecht van 1281 tot 1305.. Utr P den Boer 1923 OW TH137,IIpp *42.-

U-910=u1 ACKET,M N:K: Ligging en grenzen van Utrecht.. 1950 OW 6 maps Op44pp *8.-

U-04/15=u1 Frederik v Blankenheym=SCHMEDDING,L C M:De regeering van -- , bisschop van Utrecht.Ldn,vLeeuwen 1899 OW(Rug overplakt) TH XIII,286p *45.-

U-04/15=u1 Willibrord=LAMPEN,W:De nationale betekenis van S Willibrord..Rede 21pp IN: Vereen.tot…Wetenschap onder Katholieken…Annalen XXXI, OW Priv Publ *10.-

U-75=u1 VOS, Peter A.:De 100 reigers…in het jaar 1962 met de hand getekend. Adm Thomas Rap 1962 cloth *35.-
"Goede vangst, en hou je eieren warm." Scarce!

U-5=u1 NG 200-Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1920.Jubileumuitgave Utrecht , priv publ 1977 OW ills 142pp *20.-
Hooykaas:Natuurkunde in "De eeuw der Genootschappen", Cittert-van Eymert:NG 1777-1977; Snelders:Beoefen.d.Natuurwetensch id 19e eeuw/vKampen:….20e e./Het Museum.

u-655=u1 GEHEIM VAN DE SCHRIJFMACHINE,Het Gratis premie… Utrecht in Woord en Beeld. OW 96pp *12.-

u-04/15=u1 IMMINK,P W A:De wording van staat en souverei-niteit in de middeleeuwen. Een rechtshistorische studie ihb mbt het Nedersticht.I (All publ) Utr 1942 OW 312pp *38.-

U-25=u1 DOEDES,J I: Aan de stemgeregtigde leden van de Nederlandsche Hervormde Gemeenten.Utr Kemink 1867 OW 36pp *12.-
Een woord over de nieuwe wijze waarop predikanten,ouderlingen en diakenen beroepen of benoemd zullen worden.

U-04/15=u1 ENKLAAR,D Th:Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde van den IJssel gedurende de regering van Bisschop David van Bourgondië 1456-1496.Utr. P den Boer 1922 OW Met afz kaart TH206pp *42.-

u-04/15=u1 BERKELBACH van der SPRENKEL,J W: Geschiedenis van het bisdom Utrecht van 1281 tot 1305.. Utr P den Boer 1923 OW TH137,IIpp *42.-

U-910=u1 ACKET,M N:K: Ligging en grenzen van Utrecht.. 1950 OW 6 maps Op44pp *8.-U-04/15=u1 Frederik v Blankenheym=SCHMEDDING,L C M:De regeering van -- , bisschop van Utrecht.Ldn,vLeeuwen 1899 OW(Rug overplakt) TH XIII,286p *45.-

U-04/15=u1 Willibrord=LAMPEN,W:De nationale betekenis van S Willibrord..Rede 21pp IN: Vereen.tot…Wetenschap onder Katholieken…Annalen XXXI, OW Priv Publ *10.-

U-75=u1 VOS, Peter A.:De 100 reigers…in het jaar 1962 met de hand getekend. Adm Thomas Rap 1962 cloth *35.-
"Goede vangst, en hou je eieren warm." Scarce!

^83-5=u1/u18 NG 200-Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1920.Jubileumuitgave Utrecht , priv publ 1977 OW ills 142pp *20.-
Hooykaas:Natuurkunde in "De eeuw der Genootschappen",Cittert-van Eymert: NG 1777-1977; Snelders:Beoefen.d.Natuurwetensch id 19e eeuw/vKampen:….20e e./Het Museum.

u-655=u1 GEHEIM VAN DE SCHRIJFMACHINE,Het Gratis premie…Utrecht in Woord en Beeld. OW 96pp *12.-

u-04/15=u1 IMMINK,P W A:De wording van staat en souverei-niteit in de middeleeuwen) Utr 1942 OW 312pp *38.-
Een rechtshistorische studie ihb mbt het Nedersticht.I (Al wat verschenen is]De bisschoppelijke raad=de bisschoppelijke jurisdictie

u-378=u2 VREDENBURCH, W C A van:Schets van eene geschiedenis van het Utrechtsche studentenleven. Utr Oosthoek 1914 OW 19 platen 316pp *25.-

u-04/15 RUTGERS,C A [ED]:De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen. dH Nijhoff 1978 OW 187pp *20.-
vBuytenen:Contra turrim Traiectensim/Levison:Willibrord/Beda Venerabilis/Gosses:De oude kern/Liudger/…

u-04/15=u1 Jan van Arkel=RUTGERS,C A:--, bisschop van Utrecht. Gron 1970 OW 2 maps 300pp *34.-
Bijdragen Instit.Middeleeuwse Gesch Rijksuniv Utrecht 34.

u-655-u1 BUIJTENEN,M P van:De bijbel van de Regulieren te Utrecht. Utr UB 1984 OW ills 95pp *15.-
15e eeuws schisma in het licht van 13e-eeuws Frans HS,Codicologische bijdrage G Gerritsen- Geywitz.

u-04/15-u1 GEER VAN JUTFAAS,B J L de:Een paar bladzijden uit de Utrechtsche geschiedenis..Mod wr Op64pp *15.-
Bijdr Vad Gesch en Oudheidkunde Utrecht 900-1100

u-04/15-u1 Zuijlen van Nijevelt,=ASCH VAN WIJCK,A M C van: Stoutmoedige daad en roemrijk sneven van Henric van – den 8.Mei 1433. Utr N vdMonde 1844 OW 24pp *22.-
OverdrukUtrecht Voorheen en thans I

u-2-u1 GALAMA,G:Vijf wonderen des Heeren. Utr, De Liefde, 1891 OW 20,Ipp *15.-

u-329 PSP=SOCIALISTISCHE STADSPOLITIEK.Verslag 2 jaar aktiepolitiek van de psp gemeenteraadsfraktie in Utrecht. Juni 1976 OW ills 56pp *12.-

u-04/15-u2 Guy van Avesnes=IMMINK,P W A en A Joh MARIS:Registrum Guidonis. Hety zgn registyer van Guy van Avesnes, vost-bisschop van Utrecht (1301-1317) Met aansluitende stukken tot 1320. Utr 1969 OW 320pp *32.-
Werken der Vereen.tot uitgaf der bronnen van het O.V.R. III,23

U-15/17-u2 JESSURUN,TEN DAM HAM,S C J:Utrecht in 1672 en 1673. Utr Priv publ 1934 168pp *18.-

u-04/15-u1 MARIS,A Joh.:Van voogdij tot maarschalksambt. Utr De Vroede 1954 OW 180pp (Onderstr.) *18.-

u-04/15-u1 MARIS,A Joh.:Van voogdij tot maarschalksambt. Utr De Vroede 1954 OW 180pp *22.-

u-378-u2 PLECHTIGE HEROPENING der Rijksuniversiteit na den oorlog in den Domkerk 24 september 1945 npnd OW 42pp *15.-
Generaal Daubanton-Rector Magn J Boeke – Andre Wiltens(Stud.verzet),-Bosch Ridder van Rosenthal.

u-655-u2+3exx Archiefdienst="DE STAD TEN BAAT"Zorg voor en beher van de archieven en verzamelingen van de Gem.—geïll….Tentoonstelling 1979 Oblong OW Talrijke ills 88pp *12.-

u-655-u2 Archiefdienst Utrecht,Gemeent.-- 1968-1977 Utr Priv publ 1977 OW ills 100pp *15.-

u-04/15-u2 EVERS,G A: Utrechtsche overleveringen uit de middeleeuwen, bijengebracht en toegelicht.Utr Bruna 1941 Linnen,platen 131pp *25.-
M opdracht "….Juli 1942 Lager St Michelsgestel aan zijn vriend van Tuyll…."2 bijvoegsels

u-93-u2 MULLER Fzn,S: Oud-Utrechtsche vertellingen. Utr,C H E Breijer 1904 OW (Backstrip dam) 10 plates 184pp *28.-
24 opstellen betreffende Utrechtse geschiedenis.

u-93"204-u2 UTRECHT 1946-1955 10 Jaar gemeentelijk leven.N pl nd Cloth ills 93pp *16.-
Interne uitgave van het gemeentebestuur..

U-u3 UTRECHT 1945/6-PELKWIJK,GAW ter::Utr.in de eerste jaren na de bevrijding. Nd npl OW 37pp *16.-
Interne uitgave van het gemeentebestuur

U-u4 PELKWIJK,GAW ter::Utrecht .in de eerste jaren van de bezetting. Utrecht c1950 Cloth platen 75pp *22.-
I
u-93"19-u2 NAGTGLAS,F:Wat het was en wat het werd. Een blik op het maatschappelijk leven in de laatste 60 jaren.Utrecht,v.d.Post 1894 OW (backstrip dam) 176pp *36.-
Eerste uitg met oorspr gelithografeerd omslag..Afgezien van beschadiging rug, zeer mooi ex

u-93"201-u2/2exx FOCKEMA ANDREAE.J P:De stad Utrecht, haar historie en haar toekomst Utr De Vroede 1926 OW 74pp *15.-
2 voordrachten voor de Utrechtsche Volksuniversiteit over de geschiedenis van Utrecht.
Burgemeester van Utrecht 1914-1933 [Utr.Biogr V]

u-o4/15-u2 HUISMAN,J:Utrecht in Merigarto.1965 1 facsim. Op11pp *6.-
Beiträge z Gesch d.Deutschen Sprache und Lit.

u-71-u3/2 exx VERLAAN,A en P van VLIET:Van eenvoudige doch harmonische architectuur.15 jaar woonhuisrestauraties in Utrecht. Utr Spectrum 1979 OW Over 150 fotogr 128pp *18.-

up-u3 BLOK,P A [ED]:"Veel tact en de noodige geschiktheid"Gouverneurs en commissarissen in de prov.Utrtecht 1814-1997.Utr.,Spectrum 1997 Cloth dj ills 240pp *24.-

u-39-u3 JANSEN,G.H: De straat, een portret.Muiderberg 1978 OW ills 148pp *25.-
Schaars. Belangrijke sociologische ,en inmiddels historische,studie over de Kovelaarstraat

u-93-205/u3/2 exx Ranitz=VOS DE WAAL.N X M M :Portret van een periode, De Ranitz als burgemeester 1948-1970.Utr Westers 1972 OW talrijke ills 72pp *12.-

u-93-u3 HOEKSTRA,Tj e.a.:Äan het hoofd der gemeente staat een raad"800 jaar gemeenteraad van Utrecht 1196-1996. Utr.,SPOU 1996 OW Talr ills ged in kleur 64pp *12.-
Omslag en vele platen in kleur van TOM EYZENBACH.Uitg i.o.v.de Gemeenteraad

u-37-u3 GRAAF,G de:15 jaar in ons hum! 1973-1988 15 jaar kinderdagverblijf Hummeltje. Npl,nd [Utr 1988]OW talr ills 48pp *15.-

u-71-u3 WEL,Frits van: Gezinnen onder toezicht. De Stichjting Volkswoningen te Utrecht 1924-1975. Adm SUA 1988 OW Talr ills,kaarten etc 288pp *35.-
Ook als proefschrift UvA Naast diepgaand archiefonderzoek vele interviews.

u-7-urij Nieuwegracht=THOMASSON,Petra;De weg buigt om. Roman van jonge mensen voor jonge mensen. dH c 1950 Hcl. 296pp *20.-
Schaars Utr.1941/3

u-92-u3 STRUICK,J E A L:Archief gearchiveerd..Utrecht 1988 OW ills 45pp *12.-
Uitgave tgv het afscheid van Struickl als stadsarchivaris Utrecht.

u-93"201-u3 BELDERBOS,D A:Kuieren.. Herinneringen aan mijn jeugd in Utrecht.
Utr Priv publ 1992 OW ills 107pp *22.-
Gedrukt in 400 exx Redactie B Wegener Sleeswijk.

u-655-u3 LAMERIS,D: 1875-1915. Een woord ten afscheid.Utr.,Gedrukt ter drukkerij van een oud-leerling Op achterzijde omslag:Drukkerij J van Boekhoven OW 16pp sl foxed *18.-
'bij 't neerleggen mijner betrekking als Hoofd der Jongensschool (5de soort) aan 't Schoolplein

u-5-u3 CITTERT-EIJMERS,J G van:Het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1977.197 Op28pp ills (Jb Oud-Utrecht) *10.-

u-78-u3 Chopin=Bijz concert…100e sterrfdag van Fred – 19 oct 1949 in Tivoli. OW portr 8pp Collegium Musicum Ultrajectinum *15.-
Jo Vincent(m tekst der liederen);Carel v L Boomkamp,Ger.Hengeveld, Alex UNINSKY.
Inleiding Ed Reeser(4pp) Met Flyer Chopin-Herdenking 27 oct door St Askenase.

u-78-u3 VENTE,M A:Ommegang door Utrechts muzikaal verleden. AD RU Utrecht 1965 OW 20pp *15.-
Lector in de instrumentkunde, ihb de orgelkunde.

u-656u3 WEGWIJZER openbaar vervoer 1980/1 OW 48pp *10.-

u-71u3 Rode Poort=VLIERDEN,M van:Het Utrechtse huis de Rode Poort en zijn Piscina. Zutph 1989 OW ills 31pp St Publ;ic Middeleeuwse Kunst *12.-


u-7u3 Centrtaal.Museum Wegwijzer 1949.Plattegronden 48p *10.-

u9-u3 Oldenbarnevelt=WYNNE,J A:Leveren de bemoeiingen van – en De Groot met de aangelegenheden der prov.Utrechht voldoende stoffe op,om de sententién, tegen hen uitgesproken, te wettigen.? 1860 E54pp *18.-
Nieuwe bijdragenvoor Regtsgeleerdheid en Wetgeving vol 10 1860 J A Wynne Hooglewraar Utrecht NNBW IV 1492 Scarce.

U37-u3 HOOGRAVEN,De helden van --.Over de jongens en meisjes van Honky Tonk.Utr Jongerencentrum AoxomoxoA 1980 OW talr ills 96pp Vlekje op omslag *12.-

u-71u3 ARCHEOLOGISCHE EN BOUWHISTORISCHE KRONIEK…1982 IN:Mndbl Oud-Utrecht 56,3 1983 OW 192 ills 127pp *18.-

u-71u3 ARCHEOLOGISCHE EN BOUWHISTORISCHE KRONIEK…1983 IN:Mndbl Oud-Utrecht 57,8-9 1983 OW 128 ills 172pp *18.-


u-37u3 VOLMULLER, H W J:"De Van Wijckskade" 1880-1955 Utr Priv.gedrukt 1955 OW ills 20pp Uitg vd Veren van Oud-leerlingen *10.-

u91ù3 Holland II 1:50.000=UTRECHT 31Bearbeitet vd Kartogr Abt d Stellv Generalstabes d Armee 1915 Nr 31 Gevouwen ca800x700mm Geheim!!! *35.-
Duitse stafkaart 1e wereldoorlog Vechten-Waddinxveen;Utrecht-'sGraveland

U7u3 RONDJE SINGEL.Een estafette in Utrechtse singelgeschiedenis..Utr. 1998 OW vele ills 64pp *12.-

U57u3 HARTING,P:Een woord over eenige diepe putboringen te Utrecht. E4pp KA 1972 *8.-

U378u3 Programma 66e lustrum RUU 1636-1966 OWE 48pp ills *8.-

U378u3 WELKOM bij de RUU Aan onze nieuwe medewerkers 1964 Oblong ills 72pp *8.-


U16-u4/3exx BUSSY,A le Cosquino de:Het ontstaan van de Satisfactie van Utrecht[1577] Adm de Bussy 1910 OW TH286pp *22.-
Utrecht,Katholiek en loyaal,begeerde den rebelschen en Calvinistische Prins van Oranje tot stadhouder.. Met tekstcritische uitgave van het verdrag.U7-u4/3exx MULLER,S: Catalogus van het Museum van Oudheden. Utrecht Leijdenroth 1904 OW XXXII,408pp 2)verm. [3444 nrs] *30.-

U71-u4 MEERWIJK,Jeroen van:Lange Nieuwstraat 12..Een kleine geschiedenis. Utr 1996 Oblong OW platen 24pp [St.Matrijs tgv 15-jarig bestaan]

U51-u4 NATUURKUNDIG GEZELSCHAP=MULDER, (L of E): Verhandeling over den invloed der hartstochten op den mensch. MANUSCRIPT Utr 1833 sm-4to 40pp(+4 blanco) *45.-
Gehouden den 29,Nov,1833 in het Nat.Gezelschap

U25-u4 LIEBURG,F A van:De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius.Rdm Lindenberg 1989 ppbd ills 172pp *15.-


U25-u4 BILSEN,B van:Het Schisma van Utrecht.Utr 1949 Cl dj ills 189pp *15.-

U75-u5 Centraal Museum:Herwonnen kunstbezit.Zomertentoonstelling 1946
Uit Duitsland teruggevoerde Nederlandsche kunstschatten. OW 17 pl. 50pp *10.-3exx

U25-u5 WILLIBRORD HERDENKING 739-1939. Tentoonst.Middel-eeuwschen kunst Utr 1939 OW 16 platen 75 pag *12.-

U91-u5 PANORAMA VAN UTRECHT Herdruk van een leporello uit 1859. SPOU/Gusto 2003 Tekst en verantw. Tolien Wilmer. In kleur *25.-

U75-u5 OP ENGEL VOETEN à pas de loup. Editions Surrealistes 'Brumes Blondes"1975 OW 16 printed in red,green and black *32.-
Botas,Cramer,Jandn G Elburg.JH Moesman.Laurenms Vancrevel, Her de Vries Willem Wagenaar…

U91-u5 SYPESTEIN,Dessins et gravures en couleurs et noirs….Collection de la « Fondation » (Châ-teau)de Sypesteyn à Loosdrecht Utrecht Van Huffel's Antiquariaat…1937 OW 16pl 43pp *15.-

U91-u5 GUNTHERSTEIN,Château de Guntherstein Vente à Utrecht …Van Huffels Antiquariaat 1935/6 a)Bibliotheek 16 platen 112pp b)Gravures et dessins anciens OW 24 platen 54pp *28.-

U93-U5 DELAHAYE, Albert: Holle boomstammen. De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen. Tournehem/ Zundert Priv.pr. 1980 Ppbd ills 464pp+appenxix pp 464-475 *65.-
i.a. Het Renus-probleem=Het oude Dorestadium= Trajhectus versus Willibrord

U93-U5 DELAHAYE, Albert: De Bisschop van Nijmegen, oftewel Hoe de Keizer Karel Universiteit….. Noyon/Nijmegen t Priv.pr. 1982 OW ills 160pp *25.- 2exx
.. … … van Nijmegen, door het jeugdelftal haar roemruchte titel op het tournooi van Noyon haar eigen doel in liet knallen.

U0405-u5 ZILVERBERG,S B J:David van Bourgondië, bisschop van Terwaan en van Utrecht (c1427-1496) Groin 1951 OW Th(Utr)119pp *18.-

U0405-u5 ENKLAAR,D Th:De Stichtse Landbrief van 1372. Adm KA 1950 OW 46pp *8.-

U0405-u5 DOELMAN,Fr:De heerschappij van de Proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het Veen van Wilnis,Mijdrecht,Tamen, Kudelstaart en Zevemhoven….Achttienhoven.Zutph 1982 OW maps TH 208pp *24.-

U663-u5 AGTER,P P:Een nieuw geluid in het oude Sticht.100 jaar drankbestrijding in de stad Utrecht. Utr 1945 OW ills 68pp *15.-3 exx
Ned Veren tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, afd Utrecht

u6637.5-u5 STATUTEN Coöp.kaashandel van Producenten van Volvette Goudakaas Utrecht 1915 OW 24pp *15.-

u663-u5 STAFFHORST Utrecht Wijnen en gedistelleerd OW ills 16pp *15.-

u38-u5 BRIEFKAART Werkcommisie der Vereeniging Armenzorg biedt werkkrachten aan…
ca 1900 Geen adres ingevuld … *12.-

u91-u5 KROOK,Hans:Toeren door Utrecht en het Gooi mwt kampeer- en andere toeristische informaties. Adm c 1960 OW photogr.op platen 112pp *10.-2 exx

091-u5 ORAKEL 1975 OW 256pp photogr.,ills,kaarten etc *15.-

0@-u6 TUKKER,Kees en Hans LABAN: Landerijen en landschappen. Gedichten en grafiek. Utr St De Mare 1981 oblong Hout- en Linosneden in kleuren *40.-
Gedr in 500 exx (nr 270) door Grafisch Atelier Utrecht


75-u6 KUIK,Dirkje: Klein Arkadië. Een herinnering aan de Kromme Rijn. Utrecht Provinciale Bibliotheek Centrale 1987 Oblong OW ills vdS, enkele gehele pagina 64pp *25.-
Eerste druk.

75-u6 KUIK, Willam D: Utrechtse notities. Utrecht Broese 1968 OW ills 84pp *45.-
Eerste druk, gepubliceerd bij het 125-jarig bestaan van Boekhandel Broese Rug verschoten.
75-u6 BIS

75-u6 KUIK, William D: De held van het potspel.of het geheime huwelijk. Adm,Arbeiderspers 1974 ills vdS 280pp *25.-
Eerste druk

75-u6 KUIK, Willam D: Utrechtse notities.Adm, Meulenhoff 1968 Linnen, stofomslag ills 84pp *45.-
Eerste handelseditie

75-u6 KUIK,William D:De twee snoeken. Een historisch verhaal. 's Hertogenbosch Architectennbureau Wijnen 1977 ills vdS Omslag 80pp *35.-
Oorspr editie in opdracht van Gerard Wijnen bij het in gebruik nemen van het pand "De Twee Snoeken". (2000 exx)

75-u6 KUIK, William D: De held van het potspel.of het geheime huwelijk. Adm,Arbeiderspers 1974 ills vdS 280pp *25.-
Eerste druk-BIS Titelpagina beschad, omslag iets verschoten *15.-

75-u6 KUIK. Dirkje: Het kindercircus.Een studie in zwart en mauve. Utrecht Veen 1985 OW oblong ills vdS 165pp *40.-
Eerste druk

75-u6 KUIK,Dirkje: De Nieuwegracht en omstreken. Een nachtwandeling. Utrecht Drukkerij Den Daas 1990 Oblong 4to Talrijke platen en ills 68pp *80.-
Jubileum-uitgave gedrukt in 700 exx, Gesigneerd ex.

75-u6 KUIK, William D: Elf gedichten, reisverhaal van --.(op omslagJ Reisverhaal voor Waldemar Andersen en de Groteteen van Kavanagh. Utrecht, october, Pers van den egel, 1971 klein4to
Met 1 uitslaande litho *220-
Typographische plaquette, gedrukt in wsl ca 35 exx met gebruikmaking van 10-tallen verschillende lettertypes in verschillende groottes. Lila omslag. Wsl de enige experimentele c.q. dadaístische publicatie.

75-u? KUIK,William D: Den egelhoeder. Grote litho. Gesigneerd: Egelhoeder Voor de Luis
10/25 (minder mooi ex) *60.-

91-u6 WAP, Dr : De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten. Utrecht Broese 1859-1860 25afleveringen in 11 25 lithogr. en titel-vignet In kleur *475.-
Onafgesneden exemplaar in oorspronkelijke omslagen

91-u6 WAP, Dr : De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten. Utrecht Broese 1859-1860 [Den Haag Kruseman 1971/Miedema Leeuwarden] Cloth 25 repr in kleur *55.-
Genummerde uitgave dit is nummer 395

75-u7 VOS,Peter:Scheppingsverhaal., getekend voor een meisje. Adm Contact c1968 OW *12.-

75-u7 VOS,Peter:==JONG,Eelke de en Hans SLEUTELAAR: De onbekende lotgevallen van Klein Duimpje en Hans & Grietje. Sprookjes uit de Nederlandse overlevering bijeengebracht en bewerkt….
Adm BBij 1973 Linnen Stofromslag beschad. 103pp Ils Peter Vos EERSTE DRUK *25.-

77-u7 Stenchlak, Marian=HEIJNINGEN,L A van:Dit is Utrecht.gefotografeerd… Utr., HEMA talre fotogr. Ppbd 64pp *10.-

^83 Jan van Nassau=RUITENSCHILD. A R: Redevoering bij den plechtigen inthulling van het standbeeld van --, Utrecht 1883. Utr,Bosch.1883 Blauwe stempelband, (kleine beschadigingen) Snede verguld , schutbladen*18.-

^83-0415.u7 MULLER,S: Het oudste cartularium van het Sticht Utrecht uitgegeven. dH Nijhoff 1892 OW Uitslaande plaat LXXXV, 277pp *40.-
Werken Historisch Genootschap III,3. Rug gebroken.
BIS Omslag provisorisch vervangen

25-u7 ROYAARDS, H J :Geschiedenis der hervorming in de stad Utrecht. Leiden Luchtmans 1847 Carton u.d.tijd 346pp *75.-
Ütrecht 1794-1854 Leerling Hieronymusschool, hoogleraar te Utrecht. "Met een bijdrage over den oorsprong en de vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utrecht (1583-1598) "
Eerst gepubliceerd in Archief voor Kerkelijke Geschiedenis.
NNBW V pagina 616/621 "Belangrijke studie op het gebied der lokale geschiedschrijving"de enige voor Utrecht genoemd door BUCK nr 7486 (Enige Utrechtse monografie) Rug gebr.

@-u7 RITTER Jr, P H= HERPEN,J J van en K van der HORST: Inventaris van het archief van dr Pierre Henri Ritter Jr (1862-1962) Utr UBU 1988 OW 191pp *18.-

25-u7 MOZZI,Louis: Histoire des révolutions de l'église d'Utrecht. Gand v Ryckegem 1828/9 3 vols Omslag (2 x front vervangen)Niet afgesneden. *115.-
Bergamo 1746 – Milaan 1815 Onvermoeibaar strijder tegen het jansenisme, onderscheiden door de paus.

656-u8 VERSLAG der Staatscommissie …K.B. 17 Mei 1902 om te onderzoeken op welke wijze de spoorwegen, de gewone wegen en de waterwegen in en rondom Utrecht zouden behooren te worden gewijzigd. Utrecht Juni 1906 2 vols 4to Half linnen Del I 95pp Deel II: Portfolio met 7 uitvouwbare lihtogr kaarten en diagrammen in kleur.(Topografische Dienst) *165.-:
Blijstra pag 162(p410) e.v. Niet in Donkers-Vrij
…we dit ontwerp mogen beschouwen als een van de best doordachte stedebouwkundige ontwerpen op en ogenblik waarop de stedebouw in zijn functiomnele facetten nog nauwelijks werd overdacht."(Blijstra p 165)
78-u8 NOSKE,W en W.PAAP: Geschiedenis Utrechts Symfonie Orkest.(ca 1800-1970) Utr c1970 Oblong spiraalband vele fotogr.,reproducties ed.v 68pp *12.-.
64.024-u8 DeRAT, Jubileumboek 10 jaar Circus Rens. Café DeRat 1987-1997 4to ills 40pp *12.-
34.09-u8 JOOSTING, J G C: Onuitgegeven oorkonden betreffende het zeventuigsrecht. Met een inleiding.. Nijm 1890 OW( Schroeiplekken,ook schutbladen)TH LXX,47pp *24.-
91-u8 GLEICHEN RUSSWURM,Alexander von: Das närrische Utrecht u.a. Histor.Novellen. Krefeld 1943 Half linnen Vignetten 154pp *24.-Afbeelding van Utrecht in kleuren op voorplat.Met essay over Gl.Russworm
34-u8 REGLEMENTEN en verordeningen voor de prov.Utrecht Officieele uitgave April 1910 Linnen 290pp *45.-
Molenaars,vasthouden en leiden van stieren, wegen, waterschappenveenderijen,motorrijtuigen…
72DOM-u8 GEER VAN JUTPHAAS, B J L de: De Dom van Utrecht. Eene voorlezing met eenige aanteekeningen. Utrecht Kemink 1861 (Later)half linnen Met drie (gemonteerde) PHOTOGRAPHISCHE afbeeldingen. 171pp *120.-
91-u8 KUYPER,J: Gemeente-atlas van Nederland, naar officiëele bronnen bewerkt, VI: Utrecht. Leeuw, Suringar c1871(=Zaltbommel 1971) 4to oblong Hald groen 72 kaarten en uitslaande kaart in kleur *40.-
09-u9 BRUGGEMAN,J: Inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke kerk. dH Landsdr.1928 OW(rug geplakt) 502pp *40,-
91-u9 NIEUWENHUIJZEN,Kees,nawoord Sophie Hazemeijer: UTRECHT en omstreken in 19de- eeuwse foto's.. Adm va Gennep 1974 OW 231 fotogr 136pp *18.-
09-u9 TENHAEFF,N B: Diplomatische studien over Utrechtsche oorkonden der Xde tot XIIe eeuw. Utr 1913 OW(ac hterpl ontbr) X 339pp Proefschrift *35.-
75-u9 VOS,Peter: Leeuwen IN:Terzijde 2 1978 OW 160pp *12.-
72-u9 ROVU Bouwen en wonen.Ontwerpgroep VH 1975-1980 Utr Priv uitg 1981 kl=4to 144pp Talrrijke schetsen,plattegronden,fotogr. Etc
325-u9 SYMPOSIUM MIGRANTEN aan de slag[red K.Houtbeckers] 1986 Utr 1986 OW ills 33pp*12.- Verbetering van de arbeidspositie van migranten/Assoc.van Marokkaanse migranten in U.
^83-u10 BRAND, H en J:Het Utrechts landschap. Natuurlijk hart van Nederland, St Utrechts Landschap 1990 kl4to OW Talrijke fotogr ged in kleur 191pp *25,-
^83-9-u9 BUCHELIUS,Arnold: Descriptio Urbis Rheno-Trajectinae .,… aliaque, ad res praesertim Traiectinas spectantia,excerpta ex inedito MS.Z.pl.en jaar (1801). Blauw karton ud tijd(Achterpl ontbr) 119pp onafgesneden (Een schaarse opmerking in potlood id marge) *115.- Vlgs het colofon(NB genoemd) is de toenmalige eigenaar [vh HS] de Heer van (Van der Capellen de) Schonauwen, Het colofon verwijst naar senator Corn Booth [Placitorum Trajectin. Tomus III [?]].Op het 1e schut-blad een 19e-eeuwse aantekening in inkt;De Heer P van Musschenbroek te Utrecht heeft in (stukje blanco) dit MS laten drukken. Hij was voornemens er een voorrede voor te geven over het leven… onder bijvoeging van een portret. Voor dien is hij gestorven zoodat dese oplaag nooit is verschenen. Het is gedrukt bij J Altheer uit de noot op p.16 zou moeten blijken, dat het boek gedrukt is na 1813 Het zou vergezeld worden van een portret.
^83-75-u9 KUNSTLIEFDE,Genootschap, Archivalia,tekeningen, affiches en foto's van het --.Tentoonstelling Gem Archiefdienst Utr 1982 oblong OW ills 52pp *12.-
^83-75-u9 KUNSTLIEFDE,Genootschap,Beitel en palet. Ten-toonst Centraal Museum 1957 OW 26 platen 56pp *15.-
^83-37-U10 BARTHOLOMEUS Gasthuis, Programma opening – 13 mei 1987 Priv uitg Oblong OW talrijke foto's *20.- Bijgevoegd uittreksel…opnemings- en verblijfsvoorwaarden.
U75-u10 Siegmund,Hans=-Schilder en docent.Voorwoord Harrie Peters. Talrijke platen in kleur, en zwart/wit ills Priv uitg [1993] OW *22.-
U72-u9 DRIFT 25=BECKER-JORDENS,A, Fr KIPP,Lideke VOS,C L TEMMINCK GROLL: -- Onderzoek naar de bouwgeschiedenis vh Kunsthistorisch Instituut. Priv uitg c1965 Oblong talr ills 80pp (Cyclost) *22.-
U75-u9 KLEMANN,Paul: Droomtekeningen.Centraal Museum 1994/5 Priv uitg Oblong OW Platen in kleur en zwart/wit *18.-
U75-u9 WIJNBERG,Nicolaas: De hoge hoed van --. Memori inutile.Onbruikbare herinneringen van een Amsterdamse schilder.Utr.,Kunsthandel Juffermans 1993 OW ills 40pp Oplage 500 exx *15.-
U75-u9 MADONNA in de kunst.Kerst-tentoonstelling Centraal Museum 1954 OW 18 pl 16pp *10.-

U75-u9 HAAS,Aad de en A P STOKHOF-De JONG: Werken. .Museum voor Nieuwe Religieuze Kunst, Nieuwstr Utr 1948 Catalogus met 6 afb. Prijslijst *18.-

U33-u9 JAARBEURS,40 jaar Jaarbeurs in vogelvlucht.Priv uitg 1956 OW 6pp stencil *8.-

U75-u10 AARTSBISSCHOPPELIJK MUSEUM,Catalogus schilderijen1948 OW ills 176pp *15.-

U75-u10 AARTSBISSCHOPPELIJK MUSEUM Verslag 1960/4 OW 24 pl.50pp *12.-

U75-u10 KUNST ANTIEK UTRECHT.Gids met adressen Utr 1994 OW ills ged in kleur 120pp *15.-

U75-u9 KUNSTLIEFDE,Genootschap; Kunst op wielen.Catalogus Utr 1990 OW talrijke illls 64pp *15.


De bisschoppelijke raad=de bisschoppelijke jurisdictie

u-378=u2/74 VREDENBURCH, W C A van:Schets van eene geschiedenis van het Utrechtsche studentenleven. Utr Oosthoek 1914 OW 19platen 316pp ****25.-

u-04/15 RUTGERS,C A [ED]:De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen. dH Nijhoff 1978 OW 187pp *20.-
vBuytenen:Contra turrim Traiectensim/Levison:Willibrord/Beda Venerabilis/Gosses:De oude kern/Liudger/…

u-04/15=u1 Jan van Arkel=RUTGERS,C A:--, bisschop van Utrecht. Gron 1970 OW 2 maps 300pp *34.-
Bijdragen Instit.Middeleeuwse Gesch Rijksuniv Utrecht 34.

u-655-u1 BUIJTENEN,M P van:De bijbel van de Regulieren te Utrecht. Utr UB 1984 OW ills 95pp *15.-
15e eeuws schisma in het licht van 13e-eeuws Frans HS,Codicologische bijdrage G Gerritsen- Geywitz.

u-04/15-u1 GEER VAN JUTFAAS,B J L de:Een paar bladzijden uit de Utrechtsche geschiedenis..Mod wr Op64pp *15.-
Bijdr Vad Gesch en Oudheidkunde Utrecht 900-1100

u-04/15-u1 Zuijlen van Nijevelt,=ASCH VAN WIJCK,A M C van: Stoutmoedige daad en roemrijk sneven van Henric van – den 8.Mei 1433. Utr N vdMonde 1844 OW 24pp *22.-
OverdrukUtrecht Voorheen en thans I

u-2-u1 GALAMA,G:Vijf wonderen des Heeren. Utr, De Liefde, 1891 OW 20,Ipp *15.-

u-329 PSP=SOCIALISTISCHE STADSPOLITIEK.Verslag 2 jaar aktiepolitiek van de psp gemeenteraadsfraktie in Utrecht. Juni 1976 OW ills 56pp *12.-

u-04/15-u2 Guy van Avesnes=IMMINK,P W A en A Joh MARIS:Registrum Guidonis. Hety zgn registyer van Guy van Avesnes, vost-bisschop van Utrecht (1301-1317) Met aansluitende stukken tot 1320. Utr 1969 OW 320pp *32.-
Werken der Vereen.tot uitgaf der bronnen van het O.V.R. III,23

U-15/17-u2 JESSURUN,TEN DAM HAM,S C J:Utrecht in 1672 en 1673. Utr Priv publ 1934 168pp *18.-

u-04/15-u1 MARIS,A Joh.:Van voogdij tot maarschalksambt. Utr De Vroede 1954 OW 180pp (Onderstr.) *18.-

u-04/15-u1 MARIS,A Joh.:Van voogdij tot maarschalksambt. Utr De Vroede 1954 OW 180pp *22.-

u-378-u2 PLECHTIGE HEROPENING der Rijksuniversiteit na den oorlog in den Domkerk 24 september 1945 npnd OW 42pp *15.-
Generaal Daubanton-Rector Magn J Boeke – Andre Wiltens(Stud.verzet),-Bosch Ridder van Rosenthal.

u-655-u2+3exx Archiefdienst="DE STAD TEN BAAT"Zorg voor en beher van de archieven en verzamelingen van de Gem.—geïll….Tentoonstelling 1979 Oblong OW Talrijke ills 88pp *12.-

u-655-u2 Archiefdienst Utrecht,Gemeent.-- 1968-1977 Utr Priv publ 1977 OW ills 100pp *15.-

u-04/15-u2 EVERS,G A: Utrechtsche overleveringen uit de middeleeuwen, bijengebracht en toegelicht.Utr Bruna 1941 Linnen,platen 131pp *25.-
M opdracht "….Juli 1942 Lager St Michelsgestel aan zijn vriend van Tuyll…."2 bijvoegsels

u-93-u2 MULLER Fzn,S: Oud-Utrechtsche vertellingen. Utr,C H E Breijer 1904 OW (Backstrip dam) 10 plates 184pp *28.-
24 opstellen betreffende Utrechtse geschiedenis.

u-93"204-u2 UTRECHT 1946-1955 10 Jaar gemeentelijk leven.N pl nd Cloth ills 93pp *16.-
Interne uitgave van het gemeentebestuur..

U-u3 UTRECHT 1945/6-PELKWIJK,GAW ter::Utr.in de eerste jaren na de bevrijding. Nd npl OW 37pp *16.-
Interne uitgave van het gemeentebestuur

U-u4 PELKWIJK,GAW ter::Utrecht .in de eerste jaren van de bezetting. Utrecht c1950 Cloth platen 75pp *22.-
I
u-93"19-u2 NAGTGLAS,F:Wat het was en wat het werd. Een blik op het maatschappelijk leven in de laatste 60 jaren.Utrecht,v.d.Post 1894 OW (backstrip dam) 176pp *36.-
Eerste uitg met oorspr gelithografeerd omslag..Afgezien van beschadiging rug, zeer mooi ex

u-93"201-u2/2exx FOCKEMA ANDREAE.J P:De stad Utrecht, haar historie en haar toekomst Utr De Vroede 1926 OW 74pp *15.-
2 voordrachten voor de Utrechtsche Volksuniversiteit over de geschiedenis van Utrecht.
Burgemeester van Utrecht 1914-1933 [Utr.Biogr V]

u-o4/15-u2 HUISMAN,J:Utrecht in Merigarto.1965 1 facsim. Op11pp *6.-
Beiträge z Gesch d.Deutschen Sprache und Lit.

^83-71-u3/2 exx VERLAAN,A en P van VLIET:Van eenvoudige doch harmonische architectuur.15 jaar woonhuisrestauraties in Utrecht. Utr Spectrum 1979 OW Over 150 fotogr 128pp *18.-

up-u3 BLOK,P A [ED]:"Veel tact en de noodige geschiktheid"Gouverneurs en commissarissen in de prov.Utrtecht 1814-1997.Utr.,Spectrum 1997 Cloth dj ills 240pp *24.-

u-39-u3 JANSEN,G.H: De straat, een portret.Muiderberg 1978 OW ills 148pp *25.-
Schaars. Belangrijke sociologische ,en inmiddels historische,studie over de Kovelaarstraat

u-93-205/u3/2 exx Ranitz=VOS DE WAAL.N X M M :Portret van een periode, De Ranitz als burgemeester 1948-1970.Utr Westers 1972 OW talrijke ills 72pp *12.-

u-93-u3 HOEKSTRA,Tj e.a.:Äan het hoofd der gemeente staat een raad"800 jaar gemeenteraad van Utrecht 1196-1996. Utr.,SPOU 1996 OW Talr ills ged in kleur 64pp *12.-
Omslag en vele platen in kleur van TOM EYZENBACH.Uitg i.o.v.de Gemeenteraad

u-37-u3 GRAAF,G de:15 jaar in ons hum! 1973-1988 15 jaar kinderdagverblijf Hummeltje. Npl,nd [Utr 1988]OW talr ills 48pp *15.-

u-71-u3 WEL,Frits van: Gezinnen onder toezicht. De Stichjting Volkswoningen te Utrecht 1924-1975. Adm SUA 1988 OW Talr ills,kaarten etc 288pp *35.-
Ook als proefschrift UvA Naast diepgaand archiefonderzoek vele interviews.

u-7-urij Nieuwegracht=THOMASSON,Petra;De weg buigt om. Roman van jonge mensen voor jonge mensen. dH c 1950 Hcl. 296pp *20.-
Schaars Utr.1941/3

u-92-u3 STRUICK,J E A L:Archief gearchiveerd..Utrecht 1988 OW ills 45pp *12.-
Uitgave tgv het afscheid van Struick als stadsarchivaris Utrecht.

u-93"201-u3 BELDERBOS,D A:Kuieren.. Herinneringen aan mijn jeugd in Utrecht.
Utr Priv publ 1992 OW ills 107pp *22.-
Gedrukt in 400 exx Redactie B Wegener Sleeswijk.

u-655-u3 LAMERIS,D: 1875-1915. Een woord ten afscheid.Utr.,Gedrukt ter drukkerij van een oud-leerling Op achterzijde omslag:Drukkerij J van Boekhoven OW 16pp sl foxed *18.-
'bij 't neerleggen mijner betrekking als Hoofd der Jongensschool (5de soort) aan 't Schoolplein

u-5-u3 CITTERT-EIJMERS,J G van:Het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1977.197 Op28pp ills (Jb Oud-Utrecht) *10.-

u-78-u3 Chopin=Bijz concert…100e sterrfdag van Fred – 19 oct 1949 in Tivoli. OW portr 8pp Collegium Musicum Ultrajectinum *15.-
Jo Vincent(m tekst der liederen);Carel v L Boomkamp,Ger.Hengeveld, Alex UNINSKY.
Inleiding Ed Reeser(4pp) Met Flyer Chopin-Herdenking 27 oct door St Askenase.

u-78-u3 VENTE,M A:Ommegang door Utrechts muzikaal verleden. AD RU Utrecht 1965 OW 20pp *15.-
Lector in de instrumentkunde, ihb de orgelkunde.

u-656u3 WEGWIJZER openbaar vervoer 1980/1 OW 48pp *10.-

u-71u3 Rode Poort=VLIERDEN,M van:Het Utrechtse huis de Rode Poort en zijn Piscina. Zutph 1989 OW ills 31pp St Publ;ic Middeleeuwse Kunst *12.-

u-7u3 Centrtaal.Museum Wegwijzer 1949.Plattegronden 48p *10.-

u9-u3 Oldenbarnevelt=WYNNE,J A:Leveren de bemoeiingen van – en De Groot met de aangelegenheden der prov.Utrechht voldoende stoffe op,om de sententién, tegen hen uitgesproken, te wettigen.? 1860 E54pp *18.-
Nieuwe bijdragenvoor Regtsgeleerdheid en Wetgeving vol 10 1860 J A Wynne Hooglewraar Utrecht NNBW IV 1492 Scarce.

U37-u3 HOOGRAVEN,De helden van --.Over de jongens en meisjes van Honky Tonk.Utr Jongerencentrum AoxomoxoA 1980 OW talr ills 96pp Vlekje op omslag *12.-

u-71u3 ARCHEOLOGISCHE EN BOUWHISTORISCHE KRONIEK…1982 IN:Mndbl Oud-Utrecht 56,3 1983 OW 192 ills 127pp *18.-

u-71u3 ARCHEOLOGISCHE EN BOUWHISTORISCHE KRONIEK…1983 IN:Mndbl Oud-Utrecht 57,8-9 1983 OW 128 ills 172pp *18.-


u-37u3 VOLMULLER, H W J:"De Van Wijckskade" 1880-1955 Utr Priv.gedrukt 1955 OW ills 20pp Uitg vd Veren van Oud-leerlingen *10.-

u91ù3 Holland II 1:50.000=UTRECHT 31Bearbeitet vd Kartogr Abt d Stellv Generalstabes d Armee 1915 Nr 31 Gevouwen ca800x700mm Geheim!!! *35.-
Duitse stafkaart 1e wereldoorlog Vechten-Waddinxveen;Utrecht-'sGraveland

U7u3 RONDJE SINGEL.Een estafette in Utrechtse singelgeschiedenis..Utr. 1998 OW vele ills 64pp *12.-

U57u3 HARTING,P:Een woord over eenige diepe putboringen te Utrecht. E4pp KA 1972 *8.-

U378u3 Programma 66e lustrum RUU 1636-1966 OWE 48pp ills *8.-

U378u3 WELKOM bij de RUU Aan onze nieuwe medewerkers 1964 Oblong ills 72pp *8.-

u-u3 HOED,Bert vd:De plek. 21 Utrechtse stadsgezichten.Utr 1988 Foto's Jaap DE BOER OW 88pp *18.-
Gerard van Rooy-Jos Stelling-Tommie Hendriks-Frans LaPoutre-Ed Struick-Dirkje Kuik….

U16-u4/3exx BUSSY,A le Cosquino de:Het ontstaan van de Satisfactie van Utrecht[1577] Adm de Bussy 1910 OW TH286pp *22.-
Utrecht,Katholiek en loyaal,begeerde den renelschen en Calvinistische Prins van Oranje tot stadhouder.. Met tekstcritische uitgave van het verdrag.
U7-u4/3exx MULLER,S: Catalogus van het Museum van Oudheden. Utrecht Leijdenroth 1904 OW XXXII,408pp 2)verm. [3444 nrs] *30.-


U71-u4 MEERWIJK,Jeroen van:Lange Nieuwstraat 12..Een kleine geschiedenis. Utr 1996 Oblong OW platen 24pp [St.Matrijs tgv 15-jarig bestaan]

U51-u4 NATUURKUNDIG GEZELSCHAP=MULDER, (L of E): Verhandeling over den invloed der hartstochten op den mensch. MANUSCRIPT Utr 1833 sm-4to 40pp(+4 blanco) *45.-
Gehouden den 29,Nov,1833 in het Nat.Gezelschap

U25-u4 LIEBURG,F A van:De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius.Rdm Lindenberg 1989 ppbd ills 172pp *15.-
Sporen in de gerformeerde kerkeraadsacta.

U25-u4 BILSEN,B van:Het Schisma van Utrecht.Utr 1949 Cl dj ills 189pp *15.-

U75-u5 Centraal Museum:Herwonnen kunstbezit. Zomerten-toonstelling 1946/Uit Duitsland teruggevoerde Nederland-sche kunstschatten. OW 17 pl. 50pp ***10.-

U25-u5 WILLIBRORD HERDENKING 739-1939. Tentoonst.Mid-deleeuwschen kunst Utr 1939 OW 16 platen 75 pag *12.-

U91-u5 PANORAMA VAN UTRECHT Herdruk van een leporello uit 1859. SPOU/Gusto 2003 Tekst en verantw. Tolien Wilmer. In kleur *25.-

^83-75-S-5 OP ENGEL VOETEN à pas de loup. Editions Surrealistes 'Brumes Blondes"1975 OW 16 printed in red,green and black … *32.-
Botas,Cramer,Jan G Elburg.JH Moesman.Laurens Vancrevel,Her de Vries Willem Wagenaar

U91-u5 SYPESTEIN,Dessins et gravures en couleurs et noirs….Collection de la « Fondation » (Châ-teau)de Sypesteyn à Loosdrecht Utrecht Van Huffel's Antiquariaat…1937 OW 16pl 43pp *15.-


U93-U5 DELAHAYE, Albert: Holle boomstammen. De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen. Tournehem/ Zundert Priv.pr. 1980 Ppbd ills 464pp+appenxix pp 464-475 *65.-
i.a. Het Renus-probleem=Het oude Dorestadium= Trajhectus versus Willibrord

U93-U5 DELAHAYE, Albert: De Bisschop van Nijmegen, oftewel Hoe de Keizer Karel Universiteit….. Noyon/Nijmegen t Priv.pr. 1982 OW ills 160pp *25.- 2exx
.. … … van Nijmegen, door het jeugdelftal haar roemruchte titel op het tournooi van Noyon haar eigen doel in liet knallen.

U0405-u5 ZILVERBERG,S B J:David van Bourgondië, bisschop van Terwaan en van Utrecht (c1427-1496) Gron 1951 OW Th(Utr)119pp *18.-

U0405-u5 ENKLAAR,D Th:De Stichtse Landbrief van 1372. Adm KA 1950 OW 46pp *8.-

U0405-u5 DOELMAN,Fr:De heerschappij van de Proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het Veen van Wilnis,Mijdrecht,Tamen, Kudelstaart en Zevemhoven….Achttienhoven.Zutph 1982 OW maps TH 208pp *24.-

U663-u5 AGTER,P P:Een nieuw geluid in het oude Sticht.100 jaar drankbestrijding in de stad Utrecht. Utr 1945 OW ills 68pp *15.-3 exx
Ned Veren tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, afd Utrecht

u6637.5-u5 STATUTEN Coöp.kaashandel van Producenten van Volvette Goudakaas Utrecht 1915 OW 24pp *15.-

u663-u5 STAFFHORST Utrecht Wijnen en gedistelleerd OW ills 16pp *15.-

u38-u5 BRIEFKAART Werkcommisie der Vereeniging Armenzorg biedt werkkrachten aan…
ca 1900 Geen adres ingevuld … *12.-

u91-u5 KROOK,Hans:Toeren door Utrecht en het Gooi mwt kampeer- en andere toeristische informaties. Adm c 1960 OW photogr.op platen 112pp *10.-2 exx

091-u5 ORAKEL 1975 OW 256pp photogr.,ills,kaarten etc *15.-

0@-u6 TUKKER,Kees en Hans LABAN: Landerijen en landschappen. Gedichten en grafiek. Utr St De Mare 1981 oblong Hout- en Linosneden in kleuren *40.-
Gedr in 500 exx (nr 270) door Grafisch Atelier Utrecht


75-u6 KUIK,Dirkje: Klein Arkadië. Een herinnering aan de Kromme Rijn. Utrecht Provinciale Bibliotheek Centrale 1987 Oblong OW ills vdS, enkele gehele pagina 64pp *25.-
Eerste druk.

75-u6 KUIK, Willam D: Utrechtse notities. Utrecht Broese 1968 OW ills 84pp *45.-
Eerste druk, gepubliceerd bij het 125-jarig bestaan van Boekhandel Broese Rug verschoten.
75-u6 BIS

75-u6 KUIK, William D: De held van het potspel.of het geheime huwelijk. Adm,Arbeiderspers 1974 ills vdS 280pp *25.-
Eerste druk

75-u6 KUIK, Willam D: Utrechtse notities.Adm, Meulenhoff 1968 Linnen, stofomslag ills 84pp *45.-
Eerste handelseditie

75-u6 KUIK,William D:De twee snoeken. Een historisch verhaal. 's Hertogenbosch Architectennbureau Wijnen 1977 ills vdS Omslag 80pp *35.-
Oorspr editie in opdracht van Gerard Wijnen bij het in gebruik nemen van het pand "De Twee Snoeken". (2000 exx)

75-u6 KUIK, William D: De held van het potspel.of het geheime huwelijk. Adm,Arbeiderspers 1974 ills vdS 280pp *25.-
Eerste druk-BIS Titelpagina beschad, omslag iets verschoten *15.-

75-u6 KUIK. Dirkje: Het kindercircus.Een studie in zwart en mauve. Utrecht Veen 1985 OW oblong ills vdS 165pp *40.-
Eerste druk

75-u6 KUIK,Dirkje: De Nieuwegracht en omstreken. Een nachtwandeling. Utrecht Drukkerij Den Daas 1990 Oblong 4to Talrijke platen en ills 68pp *80.-
Jubileum-uitgave gedrukt in 700 exx, Gesigneerd ex.

75-u6 KUIK, William D: Elf gedichten, reisverhaal van --.(op omslagJ Reisverhaal voor Waldemar Andersen en de Groteteen van Kavanagh. Utrecht, october, Pers van den egel, 1971 klein4to
Met 1 uitslaande litho *220-
Typographische plaquette, gedrukt in wsl ca 35 exx met gebruikmaking van 10-tallen verschillende lettertypes in verschillende groottes. Lila omslag. Wsl de enige experimentele c.q. dadaístische publicatie.

75-u? KUIK,William D: Den egelhoeder. Grote litho. Gesigneerd: Egelhoeder Voor de Luis
10/25 (minder mooi ex) *60.-

91-u6 WAP, Dr : De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten. Utrecht Broese 1859-1860 25afleveringen in 11 25 lithogr. en titel-vignet In kleur *475.-
Onafgesneden exemplaar in oorspronkelijke omslagen

91-u6 WAP, Dr : De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten. Utrecht Broese 1859-1860 [Den Haag Kruseman 1971/Miedema Leeuwarden] Cloth 25 repr in kleur *55.-
Genummerde uitgave dit is nummer 395

75-u7 VOS,Peter:Scheppingsverhaal., getekend voor een meisje. Adm Contact c1968 OW *12.-

75-u7 VOS,Peter:==JONG,Eelke de en Hans SLEUTELAAR: De onbekende lotgevallen van Klein Duimpje en Hans & Grietje. Sprookjes uit de Nederlandse overlevering bijeengebracht en bewerkt….
Adm BBij 1973 Linnen Stofromslag beschad. 103pp Ils Peter Vos EERSTE DRUK *25.-

77-u7 Stenchlak, Marian=HEIJNINGEN,L A van:Dit is Utrecht.gefotografeerd… Utr., HEMA talre fotogr. Ppbd 64pp *10.-

^83 Jan van Nassau=RUITENSCHILD. A R: Redevoering bij den plechtigen inthulling van het standbeeld van --, Utrecht 1883. Utr,Bosch.1883 Blauwe stempelband, (kleine beschadigingen) Snede verguld , schutbladen*18.-

^83-0415.u7 MULLER,S: Het oudste cartularium van het Sticht Utrecht uitgegeven. dH Nijhoff 1892 OW Uitslaande plaat LXXXV, 277pp *40.-
Werken Historisch Genootschap III,3. Rug gebroken.
BIS Omslag provisorisch vervangen

25-u7 ROYAARDS, H J :Geschiedenis der hervorming in de stad Utrecht. Leiden Luchtmans 1847 Carton u.d.tijd 346pp *75.-
Ütrecht 1794-1854 Leerling Hieronymusschool, hoogleraar te Utrecht. "Met een bijdrage over den oorsprong en de vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utrecht (1583-1598) "
Eerst gepubliceerd in Archief voor Kerkelijke Geschiedenis.
NNBW V pagina 616/621 "Belangrijke studie op het gebied der lokale geschiedschrijving"de enige voor Utrecht genoemd door BUCK nr 7486 (Enige Utrechtse monografie) Rug gebr.

@-u7 RITTER Jr, P H= HERPEN,J J van en K van der HORST: Inventaris van het archief van dr Pierre Henri Ritter Jr (1862-1962) Utr UBU 1988 OW 191pp *18.-

25-u7 MOZZI,Louis: Histoire des révolutions de l'église d'Utrecht. Gand v Ryckegem 1828/9 3 vols Omslag (2 x front vervangen)Niet afgesneden. *115.-
Bergamo 1746 – Milaan 1815 Onvermoeibaar strijder tegen het jansenisme, onderscheiden door de paus.

656-u8 VERSLAG der Staatscommissie …K.B. 17 Mei 1902 om te onderzoeken op welke wijze de spoorwegen, de gewone wegen en de waterwegen in en rondom Utrecht zouden behooren te worden gewijzigd. Utrecht Juni 1906 2 vols 4to Half linnen Del I 95pp Deel II: Portfolio met 7 uitvouwbare lihtogr kaarten en diagrammen in kleur.(Topografische Dienst) *165.-:
Blijstra pag 162(p410) e.v. Niet in Donkers-Vrij
…we dit ontwerp mogen beschouwen als een van de best doordachte stedebouwkundige ontwerpen op en ogenblik waarop de stedebouw in zijn functiomnele facetten nog nauwelijks werd overdacht."(Blijstra p 165)
78-u8 NOSKE,W en W.PAAP: Geschiedenis Utrechts Symfonie Orkest.(ca 1800-1970) Utr c1970 Oblong spiraalband vele fotogr.,reproducties ed.v 68pp *12.-.
64.024-u8 DeRAT, Jubileumboek 10 jaar Circus Rens. Café DeRat 1987-1997 4to ills 40pp *12.-
34.09-u8 JOOSTING, J G C: Onuitgegeven oorkonden betreffende het zeventuigsrecht. Met een inleiding.. Nijm 1890 OW( Schroeiplekken,ook schutbladen)TH LXX,47pp *24.-
91-u8 GLEICHEN RUSSWURM,Alexander von: Das närrische Utrecht u.a. Histor.Novellen. Krefeld 1943 Half linnen Vignetten 154pp *24.-Afbeelding van Utrecht in kleuren op voorplat.Met essay over Gl.Russworm
34-u8 REGLEMENTEN en verordeningen voor de prov.Utrecht Officieele uitgave April 1910 Linnen 290pp *45.-
Molenaars,vasthouden en leiden van stieren, wegen, waterschappenveenderijen,motorrijtuigen…
72DOM-u8 GEER VAN JUTPHAAS, B J L de: De Dom van Utrecht. Eene voorlezing met eenige aanteekeningen. Utrecht Kemink 1861 (Later)half linnen Met drie (gemonteerde) PHOTOGRAPHISCHE afbeeldingen. 171pp *120.-
94-ub GEER VAN OUDEGEIN, J J de: Het oude Trecht als de oorpsprong der stad Utrecht uit de oorspr bronnen beschreven. Utr Kemink 1875 (Later)half linnen 4 litogr in kleur, 2 litogr. uitslaande kaarten in rood en zwart.gelithografeerd door A Grolman 185pp *120.-Schrijver was archivaris van de Duitse Orde.
91-u8 KUYPER,J: Gemeente-atlas van Nederland, naar officiëele bronnen bewerkt, VI: Utrecht. Leeuw, Suringar c1871(=Zaltbommel 1971) 4to oblong Hald groen 72 kaarten en uitslaande kaart in kleur *40.-
09-u9 BRUGGEMAN,J: Inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke kerk. dH Landsdr.1928 OW(rug geplakt) 502pp *40,-
91-u9 NIEUWENHUIJZEN,Kees,nawoord Sophie Hazemeijer: UTRECHT en omstreken in 19de- eeuwse foto's.. Adm va Gennep 1974 OW 231 fotogr 136pp *18.-
09-u9 TENHAEFF,N B: Diplomatische studien over Utrechtsche oorkonden der Xde tot XIIe eeuw. Utr 1913 OW(ac hterpl ontbr) X 339pp Proefschrift *35.-
75-u9 VOS,Peter: Leeuwen IN:Terzijde 2 1978 OW 160pp *12.-
72-u9 ROVU Bouwen en wonen.Ontwerpgroep VH 1975-1980 Utr Priv uitg 1981 kl=4to 144pp Talrrijke schetsen,plattegronden,fotogr. Etc
325-u9 SYMPOSIUM MIGRANTEN aan de slag[red K.Houtbeckers] 1986 Utr 1986 OW ills 33pp*12.- Verbetering van de arbeidspositie van migranten/Assoc.van Marokkaanse migranten in U.
^83-u10 BRAND, H en J:Het Utrechts landschap. Natuurlijk hart van Nederland, St Utrechts Landschap 1990 kl4to OW Talrijke fotogr ged in kleur 191pp *25,-
^83-u9 BUCHELIUS,Arnold: Descriptio Urbis Rheno-Trajectinae .,… aliaque, ad res praesertim Traiectinas spectantia, excerpta ex inedito MS . Zonder plaats en jaar (1801) Blauw karton ud tijd(Achterpl ontbr) 119pp onafgesneden (Een schaarse opmerking in potlood id marge) *115.- Vlgs het colofon(NB genoemd) is de toenmalige eigenaar de Heer van (Van der Capellen de) Schonauwen, Het colofon verwijst naar senator Corn Booth [Placitorum Trajectin.Tomus III [?]].Op het 1e schut-blad een 19e-eeuwse aantekening in inkt;De Heer P van Musschenbroek te Utrecht heeft in (stukje blanco)dit MS latebn drukkenHij was voornemens er een voorrede voor te geven over het leven… onder bijvoeging van een portret.Voor dien is hij gestorven zoodat dese oplaag nooit is verschenen. Het is gedrukt bij J Altheer uit de noot op p.16 zou moeten blijken, dat het boek gedrukt is na 1813 Het zou vergezeld worden van een portret.
U75-u9 KUNSTLIEFDE,Genootschap, Archivalia,tekeningen,affiches en foto's van het --.Tentoonstelling Gem Archiefdienst Utr 1982 oblong OW ills 52pp *12.-
U75-u9 KUNSTLIEFDE,Genootschap,Beitel en palet. Tentoonst Centraal Museum 1957 OW 26 platen 56pp *15.-
U37-U10 BARTHOLOMEUS Gasthuis, Programma opening – 13 mei 1987 Priv uitg Oblong OW talrijke foto's *20.- Bijgevoegd uittreksel…opnemings- en verblijfsvoorwaarden.
U75-u10 Siegmund,Hans=-Schilder en docent.Voorwoord Harrie Peters. Talrijke platen in kleur, en zwart/wit ills Priv uitg [1993] OW *22.-
U72-u9 DRIFT 25=BECKER-JORDENS,A, Fr KIPP,Lideke VOS,C L TEMMINCK GROLL: -- Onderzoek naar de bouwgeschiedenis vh Kunsthistorisch Instituut. Priv uitg c1965 Oblong talr ills 80pp (Cyclost) *22.-
U75-u9 KLEMANN,Paul: Droomtekeningen.Centraal Museum 1994/5 Priv uitg Oblong OW Platen in kleur en zwart/wit *18.-
U75-u9 WIJNBERG,Nicolaas: De hoge hoed van --. Memori inutile.Onbruikbare herinneringen van een Amsterdamse schilder.Utr.,Kunsthandel Juffermans 1993 OW ills 40pp Oplage 500 exx *15.-
U75-u9 MADONNA in de kunst.Kerst-tentoonstelling Centraal Museum 1954 OW 18 pl 16pp *10.-

U75-u9 HAAS,Aad de en A P STOKHOF-De JONG: Werken. .Museum voor Nieuwe Religieuze Kunst, Nieuwstr Utr 1948 Catalogus met 6 afb. Prijslijst *18.-

U33-u9 JAARBEURS,40 jaar Jaarbeurs in vogelvlucht.Priv uitg 1956 OW 6pp stencil *8.-

U75-u10 AARTSBISSCHOPPELIJK MUSEUM,Catalogus schilderijen1948 OW ills 176pp *15.-

U75-u10 AARTSBISSCHOPPELIJK MUSEUM Verslag 1960/4 OW 24 pl.50pp *12.-

U75-u10 KUNST ANTIEK UTRECHT.Gids met adressen Utr 1994 OW ills ged in kleur 120pp *15.-

U75-u9 KUNSTLIEFDE,Genootschap; Kunst op wielen.Catalogus Utr 1990 OW talrijke illls 64pp *15.-

^83-9-u17 MULLER,S(ed):De Middeleeuwsche Rechtsbronnen van de stad Utrecht.dH (OVR)1883 2 vols OW(los) *60.-
407,451pp Inleiding--Glossarium.ontbr

^83-u17 STILMA,L: Kent u Utrecht ook zo? Zeist 1960 Ppbd ill s 155 pp ***15.-

^83-251-u17 WEGGEMAN GULDEMONT,E:Rome en Utrecht.Ro man.A'foort 1909 OW 183pp 65.-
Roman met de Utrechtsche Kerk(Aprilbeweging 1853) als onderwerp.

^83-251-u17 DUPAC DE BELLEGARDE,M.G: Histoire abrégée de l'église métropolitaine d'Utrecht principalement dépuis la révolution arrivée dans les sept provinces-unies des Pays-Bas sous Philippe II jusqu'a l'an 1784.Utr.1852 Ppbd VIII;515pp 3) *145.-
Vermeerderde derde(laatste) druk,o a met de geschiedenis 1763-1852. Nog steeds standaardwerk door een van de grondleggers der Utrechtsche Kerk. NNBW,4a.v.;vd AA/Schotel op Bellegarde. Onafgesneden.

^83-kast HILTEN,A.van:Stukken voor de geschiedenis des vaderlands uit het archief van Hilten. Utr.c1866 9 vols in 3 Half leer met hoeken. *275.-
SCHAARS!
I:389pp;II:460pp;III:310pp;IV:421pp;V:415pp;VI:67pp;VII:401pp; VIII:180pp;IX:248pp.
Anthonis van Hilten was secretaris van de Staten van Utrecht van af 1618 Hij beschikte over een grote hoeveelheid originele stukken, van groot belang voor Nederland(m.n. zeevaart en buitenlandse betrekkingen), in het bijzonder Utrecht.
Deze verzameling, uiteindelijk in het bezit van J C MARTENS VAN SEVENHOVEN (Zie hiervoor Utr Biogr 2,p100)is onder voorwaarden ah aan het Historisch Genootschap geschonken.Dit heeft de stukken in deze collectie(over redactie en uitgeven zwijgt men)gedrukt.1866 e.v..Mooi exemplaar in 3 mooie banden.
Met exlibris wapen en spreuk: Tueght Alinne Macket Wiere Adel.[???]

^83-91-u16 HULZEN,A.van:Utrecht.Gorinchem 1962 Ppbd ills 156pp *25.-

83 -72-u11 REININK,A.W.e.a(ed): Bouwen voor Utrechts Universiteit Architektuur en stedebouw binnen de stad. Utr. 1985. OW. ills. 132pp *24.-

^83+75-u11 Moesman=BRONS,L.en B.van ROSSUM(ed):Een kompleet overzicht in beeld van alle olieverfschilderijen...van de surrealist J.H. Moesman.Waarin opgenomen zijn belangrijkste artikelen...Adm 1993 OW ills in cols 60pp *35.-
Typographische verzorging J H Moesman

^83-4-u11 VEEN,T.van: Utrecht tusschen oost en west.Studies over het dialect vd. prov. Utrecht. Assen 1964. OW Cl. ills 130pp **30.-
idem, idem Oorspr. Proefschrift R U U + stellingen *32.-
'De taal van Culemborg….Utrecht beïnvloed"….

^83-75hermkens-u11 UTRECHT-Zo moet mijn stad wel zijn.Gemengde Domstadberichten toegelicht door Guus Sötemann litho's en schetsen van Jeroen Hermkens.Utr.Bijleveld 1997.OW ills ook op voor- en achterflap 24pp *16.-

^83-74-u11 SCHILP,C.A: Beelden in Utrecht. Uitg. Bureau Culturele zaken. Utr.1972 OW ills 80pp *18.-

^83-75-u11 LUCASSEN: Dagboek fragmenten 1972 - 1974.[=Centraal Museum Utrecht mededelingen Nr.7.Utr.Aug.1974] 12mo OW ills 40pp *12.-

^83-9-u11/20 FELIX,Dina A: Het oproer te Utrecht in 1610.Utr.1919. OW TH63pp+Bijlagen LXXXVII,V pp *25.-

^83-72-u11 NOOIT UITGEWOOND: 50 jaar woonhuisres-tauraties door Het Utrechts Monumentenfonds.Met bijdra-gen van W.Thoomes C.L.Temminck- Groll e.a.Utr.1993.OW ills 74pp *15.-

^83-71-u11 DOORNEKAMP,R: Een spoor terug.De verdwenen Utrechtse stationswijk.Utr.1987.OW ills gedeeltelijk in kleur 40pp. *28.- 2 ex.

^83.03-u11 Oudaen=VALENTIJN,D:Het huis -- te Utrecht.Een middeleeuws woonhuis en zijn bewoners.Zutphen 1986 ow ills 32pp *15.-

^83-378-kast AFBEELDING van den gecostumeeden optogt voorstellende de intogt van Philips II…in Utrecht…1549. … 17 Juni 1846 met een voorberigt 4to oblong 8pp en leporello op steen gebragt door C C A Last en gekleurd by A Arnz & Comp… Leyden 1847 Tekst II,8pp Leporello 122 groepen/personen op 22 bladen OOrspr.doos hgroen marokkijn,,gemarmerd karton uniform met omslag 'voorberigt' leporello met groen omslag, gelijk aan binnenkant doos.rug een scheurtje,doos mist een zijkant . *165.-
Bijgevoegd:ASCH VAN WIJCK,A M C van: Plegtige intrede van Philips II…. Utrecht N van der Monde 1846 Met een litho 56pp