924. 01   Algemeen
924. 06   Holocaust
924. 07   Zionisme
924. 08   Anti-semitisme
924. 56   Staat Israel
924. 57   Jeruzalem
924. 58   Palestina
924. 1   Opgravingen
924. 2   Bijbel
924. 22   Oud Testament
924. 23   Nieuw Testament
924. 3   Sociale Wetenschappen / Rechtswetenschappen
924. 4   Taalkunde
924. 6   Wetenschap / Geneeskunde
924. 7   Architectuur / Kunst
924. 8   Letterkunde
924. 83   Kinderboeken
924. 9   Geschiedkunde
     
641. 594   Jewish Cooking924. 01 Algemeen    
ABRAM, I B H: Joodse traditie als permanent leren. H'sum 1980 OW 338pp (St voor Talmudica) 20 ju18
Acosta, Uriel==BARJITZCHAK, Y: Uriël Da Costa dH 1962 OW plates 139pp 8 ju 40/2
Acosta, Uriel==KLAAR, A: -- Leben und Bekenntnis eines Freidenkers vor 300 Jahren Bln 1909 Cloth 169pp some underlinings 12 ju26
Acosta, Uriel=KASTEIN, J: Uriel Da Costa oder die Tragödie der Gesinnung. Wien Löwit 1935 Cl dj 12 pl. 362pp 1) 20 ju41
AMI, Ben: Tussen Hamer en sikkel. De positie van de joden in Rusland. Baarn 1967 OW 248pp Translated from Engl. 8 ju2
APTOWITZER, V. Das schriftwort in der rabbinischer literatur, Wien Isr-Theol Lehranstalt 1915 102pp 4 vols in 1 hcloth 65
ARVON, Henri: Les juifs et l'idéologie. Par 1978 OW 147pp LC Le Glas des illusions-Karl Marx, juif antisemite? Et 3 autres essays 12 ju4
BARTELS, W J B: Het Beloofde Land. Rol vd religies in het Midden-Oosten-Conflikt. Bilth 1976 OW 98pp 5 ju44
BEKKUM, W J: van: Joods leven. Gron 1987 OW ills 24pp(Synagoge Gron. ) 5 ju11
BERNSTEIN, F: Over joodsche problematiek. Arnhem 1935 OW 121pp 15 ju5
BINDING== Green morocco, richly gilt, edges gilt. (Small dam top and bottom of back, some corners bumped) Contents: Polak/vAMERINGEN Gebeden 2 e dag Nieuwjaarsfeest Adm Joachimsthal 1873 With sm. stamp De Jong Gorinchem(Binder?) 40 ju55
BOON, R: Antiquitas Graeco-Romana & dignitas Israelitica De controverse 'Athene', 'Rome'-'Jeruzalem'…. VU 1989 AD73pp 10 ju14
BREMMER, J: Profeten zieners en de macht in Griekenland, Israel en het vroegmoderne Europa. Gron 1991 OW AD32pp 8 ju11
BRUIN, Tom de(EDITOR): Adam waar ben je???Artikelen bijeengebracht en ingeleid. H'sum Folkertsma St v Talmudica 1983 OW 256pp Fromm-Heschel, Levinas, Rosenzweig, Frankl, Friedman, Buber, Dialoog Buber-C R Rogers 12 ju16
BUBER, M: Die Frage an den Einzelnen. Berlin Schocken 1930 Cloth 124pp 35 ju41
BUBER, M: Drei Reden über das Judentum. Frankfurt Rütten & Loening 1911 OW 102, vipp MINT COPY, partly unopened 75 ju21
BUBER, M: Stationen des Glaubens Aus der Schriften Insel B 639 Ppbd 84pp 1) FC 16 ju22
BUBER, Martin: Ik en gij. Met een epiloogUtr 1966 OW 143pp Vert I J van Houte 2) 8 ju17
Buber=BINGER, Juliette: Martin Buber. , zijn leven en zijn werk verzameld en bewerkt. 'sGraveland 1947 Hcl. Portr 248pp Joints broken 15 ju21
Buber=HAAS, E A H de: [Laeta]: Martin Bubers " Ïch und Du" met epiloog. Een studie van een filosofie over de mens en zijn relatie met God en de mensen. Tilburg [MO theologie]Bilth 1981 4to OW 177pp 25 ju5
BUITKAMP, J> Die Auferstehungsvorstellungen in den Qumrantexten und ihr alttestamentlicher, apokryphischen, pseudepigraphischer und rabbinischer Hinterrund. N publ Gron c1960 4to OW stencilled Thesis 119pp 25 ju5
CAPFIGUE, M : Histoire philosophique des juifs depuis la décadence de la race des Machabées. Brux 1939 OW(part. Orig. )253pp 32 ju5
COTTRELL, L: Het tweestromenland der Mesopotamiers. Adm 1965 Ppbd ills 5 ju53
DASHEFSKY, A and Howard SHAPIRO: Ethnic identification among American Jews Lexington 1974 Ppbd 167pp 25 ju3
DEUTSCHER, Isaac: De niet-joodse jood. Over het jood zijn in de moderne wereld. Baarn 1969 Cloth 15 ju24
DOMNITZ, Myer: Judaism. Lndn 1970 OW ills 63pp 5 ju25
DURANT, W: Our oriental heritage. The life of Greece . Caesar and Christ. NY 1938/1944 3 vols Cloth plates 35 ju55
FEINBERG, Nathan" On an Arab jurist's approach to Zionism and the State of Israel. Jerusalem Hebrew University 1973 OW 139pp 12 ju4
FLUSSER, David: De joodsche oorsprong van het Christendom; 2 essays. Adm l964 OW 116pp 8 ju41
FUKS, L: Das altjiddische Epos Melokim-Buk Herausgeben. I(only) Einleitung und Faksimile d Editio Princeps Augsburg 1543 Assen 1965 Cloth 51, 254pp 15 ju4
GAINER, B : The alien invasion. The origins of the Aliens Act 1905 London 1973 Cloth dj 395pp Jewish immigration in Britain 18 ju7
GRAS, J en A de VISSER: Beknopt handboek der Bijbelsche archeologie Gron l908 OW 271pp numer ills 12 ju19
GREENBERG, S: A modern treasury of jewish thoughts compiled and edited NY 1969 Cloth 15 ju30
HEMAN, F: Geschichte des jüdischen Volkes seit der Zerstörung Jeruzalems …gekürzter und … … …fortgeführter A. hersg v O von Harling. Stuttg 1927 Cloth gilt(discol. ) 25 ju8
HENDRIKS-METSCH, C E: Joods godsdienstig leven dH Raad voor de Catechese c1965 OW ills 28pp 5 ju41
HISTADRUTH, The, Reprint from The Jerusalem Post supplement 17 febr 1956 OW 88pp 12 ju22
HOOGDUITSCHE JOODSCHE GEMEENTE TE AMSTERDAM, De 1635-1935 Historische tentoonstelling. . Catalogus OW 66pp 20 ju39
HOROWITZ, M: Manuel d' hébreu…25 le, cons. . Paris c1970 OW 77pp 5 ju9
HUIGENS, Petrus: Gesprekken met Israel. Baarn c1961 talr pl LC 5 ju37
JACOBS, L: What does judaïsm say about…? Jerusalem Keter 1973 Cloth dj ills 346pp Over 100 essays from abortion to Zen 25 ju53
JEWISH QUARTERLY REVIEW Ed by I Abrahams and C G Montefiore. Nrs 1 & 2 Lndn Nutt 1888/9 OW frayed 184pp Was continued till 1908(Continuation starts 1910)) Important periodical, art by Graetz(Importance Judaïsm for future) Friedländer (Eccllestiastes Scheceter (Dogmas of Jadaïsm), Montefiore ( i. a. Mystic passages in the Psalms), 38 ju21
JONG, Th J de: Het gelaat en het onzichtbare bij Emmanuel Levinas. Nijmegen 1975 OW TH 267pp 18 ju16
JOODSE FEESTDAGEN: PASEN. Catalogus tentoonstelling Joods Historisch Museum 1962 sm4to OW 12 plates 12 ju1
JOSEPH, S M(EDITOR): The me nobody knows. Children voices from the ghetto. DiscusBooks 1972 OW 144pp 8 ju24
JOURNAL OFFICIEL du Royaume des Pays Bas tome 16 nr 27 bi-lingual(FR-Dutch) 1821 39pp [Contents admin. dispositians related to the organization of the Israelites, i. a. : free proceeding for the poor and unabled (and the' parnassijns' ); The organization in the Maastricht and Brussels regions, examenation of the circumcisers . INCLUDING regulations FR/DU 45 ju25
KAPPSTEIN, Th: Die Religionen der Menschheit. Bln 1920 H cloth 317, 3pp 18 ju24
KASTEIN, G W: Het rassenvraagstuk. Adm Pegasus 1938 Ppbd 121pp 12 ju6
KASTEIN, J: Joodsche problemen in het heden. Ah 1933 Cloth 158pp 18 ju26
KOOLW, J L: De joden in de verstrooiing. FranekerlWever c1939 Ppbd 133pp 15 ju5
KUIPER, F: Een klein drieluik van onze bevrijding. De gestalten van Barth, Rosenzweig Lenin , samen uitgebeeld. Adm l974 OW 141pp 5 ju16
KUSHNER, H S: (Rabbijn USA)Niets meer te wensen en toch niet gelukkig. . Op zoek naar de zin vh leven. Baarn l966 OW 142pp 8 ju20
KUSHNER, H S: Als kinderen over God vragen Een joodse benadering. Baarn 1987 OW 157pp 8 ju26
KUSHNER, H S: Niets meer te wensen en toch niet gelukkig. Op zoek naar de zin vh leven . Baarn 1986 OW 157pp 8 ju26
KUSHNER, H S: Als't kwaad goede mensen treft. Baarn 1983 OW 139pp 8 ju26
LANGE, A: De autoritaire persoonlijkheid en zijn godsdienstige wereld, Voorafgegaan door een studie naar de motieven om kinderen naar joodsche scholen te sturen pagina op pag. 1-76 Assen 1971 OW TH 15 ju51
LEHREN DES JUDENTUMS, Die , nach den Quellen Hersg vom Verband der Deutschen Juden…. I: : BAECK, L, dr S Bernfeld, I Elbogen Bln 1922 Cloth (discol) 200pp 25 ju35
LEIST, Fr: Moses-Sokrates-Jesus. Um die Begegnung mit der biblischen und Antieken Welt. Frankf 1959 Cloth dj 448pp 12 ju45
LEWKOWITZ, A: Mechanismus und Idealismus II Seele und Wert. Breslau 1925 95pp(Jüd=theolog. Seminars Fraenkelscher St. 1924 30
LEWKOWITZ, A: : Religiösen Denker der Gegenwart. Vom Wandel der modernen Lebensanschauung. Berlin Philo V. 1923 104pp 30 ju51
LIEBMAN, Joshua Loth': Vrede des harten(Peace of mind) dH c1950 Cloth dj 191pp [radio-preken; rabbijn te Boston] 10 ju7
LIMBURG BROUWER, P A S: De Kabbala. E32pp lithogr. plate (De Gids c1870) 15 ju1
LINGUAPHONE INSTITUTE: Hebrew course book. Instructions explanatory notes Vocabularies Lnd 1980 3 vols 2 ppb/1 OW ills 25 ju9
LIPSCHITS, I: 100 jaar Nieuw Israelitisch Weekblad. 1865-1965 Adm 1966 OW 306pp 12 ju11
MAARSEN, i; mensch en moraal. EEN joodsche levensvisie. Zutphen 1935 Cloth 247pp 20 ju36
MAGNUSSON, Magnus: Graven in Bijbelse bodem . De archeologie van de landen van de bijbel. Baarn 1978 Ppbd dj Numerous ills and plates in colors 238pp 15 ju27
Maimonides=REISEL, M: Maimonides. dH 1963 OW 78pp 5 ju40
MARTIN, B: : : Prayer in Judaïsm NY B1968 Cloth dj 15 ju30
MASSADA and the finds from the Bar-Kokhba caves 4to num ils(Finkelstein, Liebermann, Yadin)The Jewish Museum 48pp 12 ju52
Massada. Herodes burcht en het laatste bolwerk der joden. Bussum Fibula 1966 4to cloth Numer plates and ills 272pp 20 ju52
Mechanicus, Philip==BROERSMA, Koert: " Buigen onder de storm' Levensschets van -- 1889-1944Adm 1993 Ow plates 253pp 15 ju26
MEINHOLD, J(Evangel. Prof): Studien zur Israelitischen Religionsgeschichte I Der heilige Rest I: Elias, Amos, Hosea, Jesaja. Bonn 1903 ju25
MICHAELIS, Johann David: Mosaïsch recht, of de ziel der wetten van Moses; haare betrekking te dier tyd, op de regeeringswyze, zeden, landstreek, godtsdienst, koophandel, aloude gewoonten, enz Uit het Hoogduitsch vertaald. . Haarlem J van Walré, 1781/9 6 vols Contemp. half calf, with gilt lines (sl dam) Bookplate mr R A Levisson Including i a Verhandeling over het offeren van menschen … … van Jac Bryant en : Eenige bijzonderheden. . . . . . . paarden en stoeterijen Michaelis = a german bible interpretor=interpretes the Bible as the work of a statesman, This is one of the earliest publications on comparetive jurisprudence. The preface = by "De Boekverkooper"= mentions the translation by a minister to prevent prejudices on the liberal ideas…. a discussion going on in vol II…. …In vol III The translator mentions his correspondance with Michaelis. Extensive indices. 375 ju55
MICHAELIS, J D: Mosaïsch recht of de ziel der wetten van Moses. Haar betrekking te die tyd op de regeeringswyze, zeden landstreek godtsdienst koophandel, aloude gewoonten enz uit het Hoogduitsch Haarlem J van Walré 1781/9 6 vols h. calf 450 ju45
MIKRAOT GEDOLOT Klassieke joodse commrntaren op het Oude Testament. Zgn "Rabbijnenbijbel" Berli Clothn Schocken 1937 Icloth (Top of back sl dam) India paper 165 ju54
MILNER, Chanah: Het Jiddische hart zingt. dH 1960 OW ills music scores 103pp 8 ju20
MISKOTTE, K H: Het wezen der joodsche religie. Bijdrage tot de kennis van het joodsche geestesleven in dezen tijd. Adm Paris 1933 OW 560, 1pp Thesis based on Kohlbrugge, introducing H Cohen Brod, Rosenzweig Bloch en Buber into the Netherlands 45 ju29
MISRAHI, R: : Marx et la question juive. Idées OW 252pp 8 ju11
NAT, J: Geschiedenis van het oude Oosten tot de 6de eeuw voor Christus. Adm 1935 H Cloth num ills 246pp 8 ju14
NAT, J: Oefeningen Hebreeuwschr grammatica…Leiden 1937 OW 75pp 5 ju35
NOBACK, J A: Kort begrip van bijbelsche geschiedenissen benevens eene schets der kerkelijke geschiedenis. Adm 1854 sm8vo Contemporary half cl. 71pp [Hersteld Evangelisch Luthers] Owner's stamp: Sem Presser Mei 1933 [ 15 ju7
PALACHE, J L: Het Heiligdom in de voorstelling der semietische volken. Leiden Brill 1920 Cloth(Some watersp) TH183pp 35 ju51
PALESTINA en het profetisch woord. Open brief aan de predikante n door de rediedbergen OW 16pp 12 ju51
PENTATEUCH, De. , en de Haphtaroth. Met Nederlanschr vertaling van J Vredenburg. Uitgave van het Nederlandsche Keren-Hattouro-Comité Adm Joachimsthal 5688(1928) Cloth 476, Ivpp India paper 225 ju42
PIETERSE, Wilh. C: Livro de Bet Haim do kahal kados de Bet Yahacob. Original text, introduction, notes, and index. Assen 1970 Cloth Frontispiece 208pp 35 ju4
PLOEG, J v d: Vondsten in de woestijn van Juda. De rollen der Dode Zee. Prisma 194pp 5 ju44 2x
POORTHUIS, M: Hamer op de rots. Artt. over teksten en hun uitleg in jodendom en christendom. Hilversum 1989 OW 152pp B Folkertsma Stichting voor Talmudica Woord vooraf Y Aschkenazy 15 ju51
POPPERS, M M: Onze hoge feestdagen. Een toelichting op de diensten. Adm N I Hoofdsynagoge OW 40pp 5 ju43
PRAAG, H van: De boodschap van Israel. Bussum 1952 Cloth plates 248pp 15 ju4
PRAAG, H van: De boodschap van Israel. Bussum 1952 Cloth plates 248ppFC 8 ju4
PRAAG, S E van: Grenzenzoekers. dH 1970 Cl dj 1)243pp 10 ju7
PRIÉRES D'UN COEUR ISRAÉLITE. Livre d'office et receuil de prières et de méditations pour toutes les circumstances de la vie. . La Société Consistoriale des Bons Livres de Paris Paris Kaufman c 1860. sm8vo Half green calf, back in 5 compartments, backtitle and fleurons. Edges gilt XVI, 710, 4. VI. 14pp Preface by Arnaud ARON(Grand-Rabbin du consistoire Bas-Rhin. ) Name on fly-leaf, sl browned. 125 ju53
RAHMANI, L Y: Roman thombs in ssschmuel ha-Navi Street, Jerusalem Op 3ills 3 plates 9pp 5 ju27
REISNER, E: Die Stunde Israels. Wien Im Selbstverlag d. Verfassers 1937 OW 32pp Schwedischen Gesellschaft für Israel 22 ju21
RIDDER, R R de: The dispersion of the people of God. The covenant basis of Mattew 28"18=20 against the background of jewish pre-christian proselyting and diaspora, ………Kampen Kok l973 OW TH239pp 15 ju51
ROBERTSON, Edw: Notes and extracts from the semitic manuscripts in the John Ryland's library I: Concerning the Abisha Scroll II: The Samaritans and the Sabbatic River. Manchester Univ Press l935/6 2 vols OP OW 15 ju34
Rosenstocj-Huessy=HASSELAAR, J M: Inleiding tot het denken van E ----. Adm 1973 OW 291pp 10 ju29
RUBINSTEIN, Aryeh: Hassidism NY 1974 Cloth Plates and ills in colours and bl/w 120pp(Popular history of jewish civilization) 10 ju31
RUTGERS VAN DE LOEFF, A: Bijdragen tot de kennis van semietische kosmogenieën. Tiel 1895 OW(backside mising) TH88pp 10 ju9
SCHNEID, Hayyam: Family. NY 1974 Cloth Plates and ills in colours and bl/w 120pp(Popular history of jewish civilization) 10 ju31
SCHOLEM, G G: Major trends in jewish mysticism. London 1955 Cloth 456pp 30 ju17
SCHOLEM, G: Zur Kabbala und ihrer symbolik. Suhrkamp 1977 OW 303pp 15 ju43
SCHWARTZMAN, S D: The story of reform judaism. NY American Hebrew Org. 1955 Cloth ills 190pp 20 ju52
SEPHAL EMET mit deutscher übersetzung. Rödelheim Lehrberger 1893 Cloth blindstamped and gilt edges gilt 496pp 55 ju55
Sinzheimer, Hugo==MOLTZER, M J A: -- en de Joodse invloed op de Duitse rechtswetenschap. 1955 27pp 5 ju26
SOETENDORP, J: De wereld van het optimisme. Het jodendom in wezen en verschijning. Bussum 1970 Cloth dj 224pp 12 ju26
SOETENDORP, J: Ontmoetingen in ballingschap [135-1700] dH l964/5 OW2 vols 25 ju7
SOETENDORP, J: Symboliek der Joodsche religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in het Joodse leven. Zeist 1958 Cl 231pp 15 ju46
STEGENGA, P: Oude landen en steden. Egypte, Palestina, Constantinopel. . Adm c1937 4to cloth dj plates262pp 10 ju49
TARBOET RESSORT: Hulpboekje bij de studie vh Hebreeuws OW 32pp N pl n d 5 ju25
Thora Berlin 1889 Cloth(backstrip missing) 25 ju54
TRACES Revue. trimestr. (5745) No 11: Dossier Juifs et Noirs. OW ills 194pp i. a. : J-F LYOTARD Sur le Différend|||Attal: Progrom de Constantine|||Haccoun: Lettres israellienne GLAZER: Noirs et juifs…le nouveau défi du pluralime…. . 18 ju7
VEIT, L A: Der "TALMUD "der erzstiftischen Mainzer Domkapittels Op18pp 5 ju26
VERDWIJNING, De, van Anneke Beekman em Rebecca Meljado. WITBOEK Priv Publ c1955 OW plates105pp 15 ju7
VOOLEN, Edw a. o. : Light. ;. Contemporary design in jewish historisch Museum. Adm Joods Histor. Museum 1988 4to OW num ills 39pp 10 ju49
VREEKAMP, H ; Zonder Israel niet volgroeid. Visie op de verhouding tusschen Kerk en Joodse volk…Kampen 1988 OW 125pp 5 ju32
WAAGENAAR, Sam: De joden van Rome. Bussum 1928 Ppbd dj num foto/s on plates 331pp 22 ju3
WEERKLANK van de SJOFAR. Een bundel actuele beschouwingen. Permanente Cie …Ned Isr Kerkgenootschap 1967/5727 OW 80pp 15 ju51
WHEELER, M: Muren van Jericho. Opgravingen in de oudst bekende stad. Zaandijk 1958 Cloth dj plates 160pp 10 ju51
WIJNBERG, S: De joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes. Assen 1967 Cl dj 175pp 25 ju17/39
WILDEBOER, G: De vóór-Thalmudische Joodsche Kanon. 1896 Op20pp 5 ju22
WILSON, Edm: De boekrollen van de Dode Zee. Adm 1956 Cloth dj plates 147pp 10 ju26
WOLF, H: Kleine historische Schriften. Wien 1892 Mod wr 260pp 11 essaysGesch Lemberger Universität/ Anstellung der Rabbiner/2 Prozesse/poetische und psychologische Moment in den Erzählungen des Pentateuch 40 ju23
WOLFF, Lion: AGENDE für den Gottesdienst in der Synagoge. Handbuch für vorkommende Casalfälle für alle Tage und Feste im Jahre. Stuhlweissenburg, Singer, 1883 4to Cloth gilt/blindst. IV, 36, 38pp 40 ju52
YEIVIN, Sh: Archaeological activities in Israel 1948-1955. Jerusalem 1955 OW 16 plates 31pp 15 ju1
KELLY, W: Verzoening, voordrachten over de grote verzoendag. Winschoten c1950 OW 157pp (Christian interpretation) 8 ju41
AUSCHWITZ. , Guide du Musee numerous ills etc 5 ju11

 

924. 06 Holocaust

   
AUSCHWITZ. , Guide du Musee numerous ills etc 5 ju11
AUSCHWITZ. , Hefte von Auschwitz 17 , Staatl. Musum 1985 OW ills 288pp 18 ju12
Auschwitz= OSWIECIM 1940-1945 Prewodnik po muzeum Krajowa 1985 OW num ills 120pp 10 ju40
Auschwitz=OISTRAKH, David Unique Récital de Gala…. . Bruxelles 1962 4to OW 20pp 15 ju52
AYALON, Ofra a. o. : The holocaust and its perseverance. Stress coping and disorder. Assen 1983 OW 8plates in colours 64pp [Sinai series] 12 ju1
BEIN, A: Het Zionistische kolonisatiewerk. Adm Joachimsthal (iov Joodsche Jeugdfederatie) 1940 OW i199pp 25 ju27
BERGH, S van den: Kroonprins van Mandelstein. Adm Athenaeum 1977 OW 284pp 8 ju14
BUSZKO, J: [ED} Auschwitz Nazi Extermination Camp/ Warsaw 1985 OW ills 204pp 6 essays 25 ju53
COHEN, E A: Het Duitse concentratiekamp. Een medische en psychologische studie. Adm 1954 Cloth 258pp 3) 25 ju46
ELKINS, M: Oog om oog. Verzet en wraak van de joden tijdens en na de 2e wereldoorlog wereldoorlog. Ommen 1983 OW 285pp 5 ju7
FRANK, Cobie: Alsof er niets gebeurd was. Terugblik van een joodse verzetsman. Hlm 1985 OW 256pp Non conformist ROTTERDAM Schaars 15 ju7
GOLLANCZ, Victor: "Let my people go" Some practical proposals for dealing with Hitler's massacre of the Jews and a appeal to the British Public Lndn Christmas Day 1942 OW 32pp 6) WITH ADDENDUM 16pp 25 ju1
Gollancz=CANTERBURY(Archbishop of) and Lord ROCHESTER: Nazi massacres of the jews & others. Some practical proposals for immediate rescue. Lndn c1943 OW 16pp 18 ju40
GROLLE, J H: Gesprek met Israel. dH 1969 Ow 144pp[Prediking der eenheid/Jodenzending/Pleroma/Mod Jodendom/Jaloersheid] 8 ju19
HECHT, Ben; Perfidy. 1961 Cloth dj(sl dam) 281pp 3) With a letter by S Diamant on Willem Stassen 20 ju17
HERZBERG, Abel j: Kroniek der Jodenvervolging(= Onderdrukking en verzet afl 23/26) Arnhem c1960 4to 4 parts Oorspronkelijke versie 22 ju23
ISRAEL IN SOVIET CARTOONS. [Jews in Eastern Europe]. The Anti-semitic stereotype Brought up-to-date. 1970 48pp 8 ju40
KAAS. A J W: Buchenwald. Conclusies na 20 jaar. Arnhem 1968 OW 152pp 15 ju40
MARK, B: : L''Extermination et la résistance des Juifs en Pologne dans les années 1939-1944. Varsovie 1955 OW ills 24pp 10 ju1
MÜLLER-HILL, B: Tödliche Wissenschaft. Die Aussonderung von Juden, Zigeunern und Geisteskranken 1933-1945. RoRoRo 1985-188pp 5 ju41
PANNEKOEK, Yvo: Memoires. Adm van Oorschot 1983 OW 137pp 15 ju41
PINKHOF, S: Bergen Belsen. Adm Bbij 1946 Hcl. 30pp sl foxed 15 ju6
POLIAKOW, L /J WULF: Het Derde Rijk en de Joden. Documenten en getuigenissen. Adm 1956 OW(dam)plates 194pp 12 ju51
PRESSER, J: De nacht der Girondijnen. Adm CPNB 1957 Ppbd 5 ju13
SIJES, B A: Berechting van oorlogsmisdadigers. 1969 OW 20pp. Address Bergen op Zoom ;Stichting Wiesenthalfonds 12 ju1
WIESEL, E: De joden der stilte. Een getuigenis. Hilversum 1966 OW 120pp 10 ju43
WIESENTHAL, S: Moordenaars onder ons. Parijs 1970 OW 370pp 8 ju30
ZAGLADA Zydostwa polskiego. //Extermination of Polish Jews. Album of pictures. Lodz 1945 oblong folio OW 252 ills on 104pp Introduction etc Gerszon Taffet 6-lingual includ hebrew and jiddisj. (mostly private german photography) Some marginal watersp. 35 ju54

 

924. 07 Zionisme

   
ABRAM, I B H: AO boekje 1890: Zionisme. enkele achtergronden. OW ills 20pp 5 ju23
ABRAM, I B H: Zionisme AO boekje 1981 ow 20pp 5 ju32
BERNSTEIN, F: Het zionisme, beteekenis en bedoeling. (Rotterdam)1933 OW 32pp 3rd revised edition 15 ju1
Gordon, A D=COHEN, Israel: -- et la condition humaine. Tel Aviv Histadrout 1956 OW ills 55pp 12 ju1
RUBINSTEIN, Aryeh: The return to Zion. NY 1974 Cloth Plates an ills in colours and bl/w 120pp(Popular history of jewish civilization) 10 ju31
RUPPIN, A: Die Juden der Gegenwart. Eine sozialwissenschaftlicher Studie Köln 1911 Hcl 39pp 2) 25 ju29
ZIONISTISCH STUDENTENJAARBOEK, 7de, 1924(5684)Delft Meinema 1924 OW (soiled) plates and ills 161pp 40 ju40

 

924. 08 Anti-semitisme

   
ABEL. E L: The roots of anti-semitism. . Cranbury NJ 1975 cloth 264pp 22 ju25
BOLLAND, G J P J: De teekenen des tijds. Academische les…. Leiden 1921 OW 36, Iipp 2) [Anti-semitic] 15 ju1
BROMET, M S: Muppim en Huppim of God heeft Zijn volk niet verstoten. Uh Engelsch bewerkt Adm M S Bromet c1860 OW Lithogr. in colors 96pp 25 ju43
BRUYNE, J P T de: Antisemitisme bij Pìo Baroja. Gron 1967 OW TH214pp 15 ju27
COUDENHOVE-KALERGI, H: Das Wesen des Anisemitismus. ( UND: Antisemitismus nach dem Weltkrieg) Wien Paneuropa Verlag 1929 Cloth 284pp 35 ju29
DOBSCHINER, J R: Te mogen leven!Een Nederlandse jodin vertelt haar geschiedenis. Franeker 1974 Ppbd 261pp 8 t Engl edition
Dreyfus=WEIL, Bruno: De zaak Dreyfus. Adm WB Cloth 360pp 10 ju44
ECKERT, W P & E L EHRLICH: De haat tegen de joden schuld der christenen? Hsum 1967 OW 255pp 10 ju10
ECKERT, W P en E L EHRLICH: De haat tegen de joden, schuld der christenen?H'sum 1967 255pp 12 ju19
FEHST, H: Bolschewismus und Judentum. Das jüdische Element in der Führerschaft des Bolschewismus. Bln 1934 OW (Back dam) Fotogr on plates 167pp (Inst …. Judenfrage/Gesamtverband antikommun. Vereinigungen…] 35 ju2
FRANK, Fr: De rituele moord, een onhoudbare beschuldiging. Venlo Mosmans 1902 OW(back broken, small pieces front missing) XVI, 161, 166pp 2), Preface by P J M Aalberse, political leader of the catholics in the Netherlands 45 ju1
GODS GROOTE DADEN AAN ISRAEL. Gedenkboek uitgeg bij de herdenking van het 50-jarig bestaan dr Nederlandse Vereniging voor Israel [[1852-1902??]] N pl n d 4to Hcl num foto's 312pp LC 35 ju50
HEER, Joh de Israels herstel en terugkeer naar Palestina Driebergen c1961 OW 40pp 3) 8 ju40
HEER, Joh de: De eenige oplossing van het Joodsche vraagstuk De komst van Christus op de troon van David. Rdm Zoeklicht c1935 98pp 10 ju25
HOEKENDIJK, C J: Mozes en Sam. Rdm c1910 Lithogr. Brds plates 56pp 15 ju27
JANSEN, Hans: Christelijke theologie na Auschwitz. (I=IIII) I: Theologische en kerkelijke wortels van het anti-semitisme II: Nieuwtestamentische wortels van het antisemitisme. Diagnose en therapie van het antisemitisme. dH 1981-1985 2 vols in 3 Half cloth dj 618, 1054pp 55 ju5
KUIPER, Frits: Israel en de gojiem. Hlm 1951 Hcl 184pp 8 ju41
LAZARE, B: L'antisemitisme. Son histoire et ses causes. Vol I Paris 1934 297pp 5 ju40
LEROY-BEAULIEU, Anatole: Israel chez les nations. Les Juifs ert L"antisemitisme. Paris, Calmann-Levy c1893 OW 411pp 15 ju43
LOEWENSTEIN, R M: Christenen en joden. Antisemitisme als neurotisch verschijnsel…Adm 1985 OW 180pp 10 ju32
LORNSEN, Jens: Hinterland des Weltjudentums. Berlin 1940 OW 25 ju26
MARX, K: Over godsdienst, staat en het joodse vraagstuk. Adm 1975[= Paris 1844] OW 114pp Inleiding Joop Wolff 12
MATTHIJSEN, J W: Anti-semitisme. In na-oorlogstijd. Ervaringen en beschouwingen…. Barendrecht c1945 OW 64pp 15 ju43
MUINOZ, (pater OESA)Simi de kleine Jodin van Gibraltar. 'sHert. Mosmans 1922 Cloth ills111pp 5 ju25
MULISCH, H: Het theater, de brief en de waarheid. Am CPNB 2000 Ppbd 88pp 10 ju27
NOS tekstenservice Denkbeeld over Anti-semitisme 1982 OW 91pp 5 ju15
PARKES, James: An anemy of the people. Antsemitism NY Penguin 1946 OW 153pp 8 ju43
PRAAG, H van en R J Zwi WERBLOWSKY: Antisemitisme antizionisme. Bussum 1969 OW 102pp 8 ju22.
Racisme;anti-semitisme=KOMMA, Tijds. voor politiek en sociaal onderzoek jrg 3, 2 OW 95pp Underlinings Leydesdorff: Aant v e geassimileerde jodin||Racisme in de rechtstaat…. 5 ju7
SANTEN, Willem van: Dr Oppenheim's medicinala baden. Adm Volksche Uitgeverij Westland 1953 OW 279pp 15 ju43
SMIENK, Aalt: Men vinde licht een stok om een jood te slaan. Adm 1991 Spiraalband 139pp Scriptie politicologie VU Adm 15 ju7
VERACHTETT, GEHETZT, VERSTOSSEN. Die Verfolgung des Menschen aus rassischen, politischen und religiösen Gründen. Baden-Baden 1968 Cloth dj Bumerous foto's on plates 234pp 12 ju48
VERSCHUER, O von: Leitfaden der Rassenhygiene. Lpg 1944 H cloth 144 ills 278pp 2)corrected 50 ju52
VRIES DE HEEKELINGEN, H de: De Joodsche hoogmoed. Adm c1940 Cloth (waterdam) 169pp 18 ju19
VRIES HEEKELINGEN, H de: De joden in de christelijke samenleving. Oisterwijk ca 1935 OW 288pp watersp 20 ju33

 

924. 1 Opgravingen

   
AGT, J F van: Synagogen in Amsterdam. dH 1974 4to 93 plates 96pp OW 15 ju52
ALBRIGHT, W F: The archaeology of Palestine. Pelican ills and pl. 271pp 10 ju24
BENZINGER, J: Hebräische Archäologie. Lpg Pfeiffer 1927 4to Cloth 431 ills 438pp 3) renewed 25 ju49
BIJBELSE opgravingen; aardewerk. [Joods Museum] 1969 OW num ills 48pp 8 ju34
BÖHL, M Th: Palestina in het licht der jongste opgraingen en onderzoekingen. Adm 1931 Cloth plates 122pp 5 ju34
COLLON, D: Near Eastern seals. Brit. Mus. 1990 OW plates 64pp 10 ju1
Essenen=MURPHY-O'CONNOR, J: The Essenes in Palestine==GRAF, D: The pagan witness to the Essenes =Biblical Archeologist Sep 1977 4to num ills etc 40pp (pp100-130) 5 ju23
FRIEDMANN, G: Het einde van het joodsche volk?Adm 1967 OW 319pp 10 ju28
HELLER, Otto: Der Untergang des Judentums. [ Die Judenfrage/Ihre Kritik/Ihre Lösung durch den Sozialismus] Wien/Bln 1933 OW 390pp 2) 25 ju4
JACOB, Edm: Ras Sjamra en het oude ttestament. . Nijkerk 1962 Cloth dj Plates and ills 144pp 8 ju34
KENYON, K M: Digging up Jerusalem. London 1974 OW Numerous plates 288pp 15 ju24
KENYON, Kathleen: : Jericho. Cultuurgeschiedenis van Palestina tot aan de komst van Jozua. Leiden 1959 Cloth plates 194pp 15 ju30
MASSADA en de grotten van Bar Kochba. Tentoonstelling Haags Gemeente Museum 1971 4to OW Num photogr ills, partle in colors 48pp 15 ju1
MEYERS, Leo: Oorlog en joden. Een kreet om recht……. . Adm Joachimsthal 1946 hcl 102pp 18 ju34
PARROT, A: De Zondvloed en de ark van Noach. Nijkerk 1955 Cloth ill maps 72pp 5 ju22
PARROT, A: De tempel van Jeruzalem. Nijkerk 1956 cl ills 102pp 8 ju14
PARROT, A: De toren van Babel Nijkerk 1955 ills Cl 60pp 5 ju14
PARROT, A: Opzoek naar een verzonken wereld Nijkerk 1955 Cloth ills maps 125pp 8 ju14
PARROT, Andre: Abraham en zijn tijd. Nijkerk 1964 Cloth num ills and plates 163pp 5 ju34
PARROT. A: Golgotha en het Heilig Graf. Zeist 1956 Cloth ills and plates 110pp 5 ju34
POWELL DAVIES, A: The meaning of tghe Dead Sea Rolls. Mentor pocket plates 144pp 5 ju43
VERDAM. P J: Toepassing en bestudering van het Mozaïsch recht in de loop der eeuwen. Assen 1956 OW 42pp 15 ju1

 

924. 2 Bijbel

   
BEEK, M A 2 voordrachten. Adm Priv publ 1975 OW 42pp Over Koolhaas: : Noach|||Tussen prekstoel en leerstoel. 8 ju6
BENTLEY, J: Het geheim van de berg Sinaï. De rijkdommen van het oudste klooster ter wereld. Weesp 1985 OW ills 202pp 15 ju51
BUBER, Martin gemeinsam mit Franz ROSENZWEIG: Die Schrift zu verdeutschen unternommen. Berlin Schneider 1930 (Buch 1-V) (Neubearbeitete Ausgabe) Buch VI-XIII Berlin Schocken n d together 3 vols cloth with red backlabels. Partly first edition 285 ju28
BURROWS, M: Les manuscrits de la Mer Noire (The Dead Sea scrolls)Paris 1957 OW Plates, maps ans ills 494pp 15 jU9
DEURSEN, A van: Glansen uit het Morgenland. . Licht uit het Oosten op Bijbelplaatsen. dH 1951 Cloth 134 ills 287pp 15 ju48
GROLLENBERG, L H: Kleine atlas van de bijbel. Adm 1962 Cloth num maps in colors and foto's 196pp 15 ju43
HEMPEL, J: Die israelitischen Anschauungen von Segen und Fluch im Lichte altorientalischer Parallelen. 1925 Op90pp Ztschr der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 15 ju15
KELLER, W: De bijbel heeft toch gelijk. De wetenschap bewijst de historische juistheid. Adm c 1960 Ppbd dj pl en ills 440pp 12 ju24
KEYES, N Beecher": : Van het Paradijs tot Golgotha. De wereld van de bijbel. 1966 sm, 4to Ppbd dj num ills and p-lates (Rembrandt) Annex Map in colors 240pp 15 ju27
MOSCHE, Gab. , Ch. Ben: De Bybel=vriend, behelzende verklaaringen en ophelderingen der duisterste en zwaarste schriftuurplaatsen Uit het Hoogduitsch Utrecht H van Otterloo 1781 6 vols h. calf with backlabels "Tweede druk, op nieuws nagezien en verbeterd 220 ju44
MUL, F: Van synagoge tot nieuwtestamentische eredienst. Enschede 1979 Ppbd ills103pp 12 ju8
RENCKENS{SJ}, H: Israels visie op het verleden. Over Genesis 1-3. Tieltc1963 OW 232pp 10 ju12
SNOEK, I: Atlasje bij de heilige geschiedenis dH 1947 OW ca 50 maps 64pp 12 ju4
STRACK, H L: Einleitung in den Talmud. Lpg 1900 OW(sl dam) 136pp 3) 15 ju5
STRÖTER, (Prof): Israels toekomst. Naar Romeinen 11. Doetinchem 1910 OW(Front miss) 218pp Founder Ammiel, voorw H M van Nes 10 ju9

 

924. 22 Oud Testament

   
BEEK, M A: Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten…. Mesopotamie in het Oud-Testamentische tijdvak Antw 1950 CL 50 plts 252pp 24 ju35+51
BEEK, M A: Wegen en voetsporen van het Oude Testament. Baarn 1969 OW 326pp 15 ju13
BEEK, M A: Aan Babylon's stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het Oud-Testamentische tijdvak. Adm 1955 Cloth dj num ills and plates 260pp 3)extended 15 ju46
BEEK, M A: Het boek Esther en het Poerimfeest. Van exegese tot verkondiging. Boxtel Karh Bijbelstichting 1974 OW 86pp 15 ju21
CHAGALL Marc: De 105 etsen bij het Oude Testament. Groningen H N Werkman c1970 OW Portret 105 ills 12 ju62
HEATON, F W: Het dagelijks leven in de tijd van het oude Testament. Baarn c1960 Cloth 30foto;s on plates 126 ills 223pp 12 ju4
KOOIJ. A vd: Abraham, vader van/voor een menigte volkeren. RU Leiden 1990 OW AD24pp 8 ju14
KROON, K H en Jan WIT: Sterk als de dood. Leven, liefde en vergankelijkheid in de poézie van Oud Israel. Adm 1957 OW 40pp 12 ju51
MATTHES, J C: De Israelitische wijzen. Met een aanhangsel over den Talmud. Adm 1911 Cloth 240pp 12 ju29
MEYER, F B: David. Shepherd, psalmist, king. Lndn Morgan Society v1890 Ppbd 188pp 8 ju43
NOOMEN, W: Etude sur les formes métriques du mystère du Vieil Testament. Adm KA 1962 OW 161pp 15 ju46
OORT, H (mmv A Kuenen en J Hooykaas) De laatste eeuwen van Israel's volksbestaan dH 1877/8 2 vols in 1 mod hcl 12 ju34
OSTBORN, Gunnar: TORA in the old testament. A semantic study. Lund 1945 OW(soiled) 212pp 20 ju39
ROUBOS, K: Feesten in Israel ttv het Oude Testament. Baarn 1960 OW 159pp 8 ju21
ROWLEY, H H : The re-discovery of the old testament. London n d (1945) cloth 224pp 10 ju28
STAERK, W: Studien…II 1: Prolegomena…Geschichte Israelische Vatersage/2…hebrïschen Volksnamen Bln 1899 OW 85pp 8 ju15
STERN, L: [ Edited by Baruch ==] Die biblische Geschichte für israelitischer Schulen erzählt. Frankfurt 1926 Cloth 296pp map in colours 22) 15 ju2
TRIGT [s. m. a. ], F van: Het epos van Israel. De verhalen over uittocht en woestijntocht. Tielt 1964 OW 250, ivpp 10 ju43
TROMP, N J: KTUU Een sprekend gebaar Psalm 116B(115) UTR 1991 OW AD30pp 5 ju25
VAUX, R de: Hoe het oude Israel leefde. De instellingen van het Oude Testament. I(All publ?)Roerm 1960 Cl dj 411pp 5 ju33
WHITLEY, Ch F: The exilic age. Lndn 1957 Cloth dj 160p [Jeremiah-Ezekiel-' Deutero-Isaja" 18 ju21

 

924. 23 Nieuw Testament

   
MULDER, H: De uitsluiting uit de synagoge. Adm 1972 OW 23pp 5 ju23
NEW TESTAMENT Hebrew-English. Lndn c1972 Cloth India paper 540pp 10 ju2
RHIJN, M van: Het Nieuwe Testament in het licht der opgravingen. Adm 1926 Hcl plates 122pl 8 ju53
YOUNG, J C de: Jerusalem in the new Testament. The significance of the city in the history of redemption and in eschatology. Kampen 1960 OW TH168pp 18 ju35

 

924. 3 Sociale Wetenschappen / Rechtswetenschappen

   
Ahasverus==HELDRING, O G: De nimmer rustende Israëliet tot rust gekomen. Eene christelijke legende. Adm Beijerinck 1839 XX, 145pp Printed boards Waterstained and dog-eared W. a large poem by his pupil J J L ten Kate 75 ju21
Ahasverus==VERMEYLEN, Aug: De Wandelende jood. Bussum 1927 OW (sl dam) 128pp 10 ju22
Ahasverus=SUE, Eug. : Le Juif Errant. IN: Les grands romans illustrées du Dimanche. Vol I /II nrs 1-97 4to Every week with a woodcut engraving 4to H. calf with filets and backlabel with title. [416+306pp , incl. other serial novels v1875/6 (1sr puvlication 1844] 125 ju49
Ahasverus=VERMEYLEN, Aug: De wandelende jood. Bussum c1960 Cloth 100pp 15 ju31+ju32
COLLINS, Edw: Oude Joodsche gelijkenissen. N h Engelsch Zutphen 1931 Cloth 62pp 12 ju32
GEIGER, Raymond: Histoires juives. Paris 1925 OW(Back dam) 25 ju20
GORION, Micha J. Bin: Die Sagen der Juden gesammelt und bearbeitet II: Jüdische Sagen und Mythen. 2e verm A. Frankf 1919 mod hcl 467pp 30 ju12
KANNER, Israel/ Zwi: Neue Jüdische Märchen. Fischer Yaschenbuch 240pp 10 10 ju43
KANNER, Israel Zwi: Nieuwe Joodse Volkssprookjes. Ryswyk c1985 OW 186pp 19 ju26
KREYSSIG, H: Verhalen uit het Oude Oosten. Hlm 1976 ppbd dj 120pp Jeugdboek 5 ju19
LANDMANN, Salcia: Joodsche humor. dH Bzztôh 1990 OW 286pp 15 ju24
NOY, Dov: Folktales of Israel University of Chicago Press 1963 OW 221pp(Transl. Gene Baharav) 15 ju40
SUE, E: Der ewige Jude Bln 1921 Übersetzung und Einleitung Philipp Wanderer. Half Cloth 620pp 10 ju33
TAILLEUR, Max: Geloof me Adm 1972 12m0 Cloth ills 255pp 8 ju39/2x

 

924. 4 Taalkunde

   
BUXTORF, Joh. : Lexicon hebraicum et chaldaecum. Accessere huic editione Radices Ebraiccum versione Belgica. Amsterdam Janssonius 1655 Calf (Top and botton bck damaged)Red backlabel Engraved title XIX, 976 LVIIIpp 250 ju32
CAIS, Judith and Paul ENOCH: Habet Ushma I Chicago 1971 ppbd 132pp bi-lingual (He=Engl. 8 ju50
FEYERABEND, K: Langenscheidts hebïsch-deutsches Taschenwörterbuch…Bln 1912? Cloth 306pp 9) Owners name: R vd Kley Berlin 10 april '43 8 u55
HARRISON, R K: Biblical Hebrew. . Lndn 1971 Ppbd 216pp(Teach Yourself books) 10 ju2
JONG, A de: Hebreeuwsch themaboek. Adm Joachimsthal 5708 pr brds 125pp 5 ju26/ju41
JONG, A de: Hebreeuwsch themaboek. Adm Joachimsthal 5708 pr brds 125pp//Leerrboek voor het hedendaagsch Hebreeuwsch deel I (loose)The same 2nd edition Adm Joachimsthal c1939 25 ju41/ju42
SCHAAP, S: Pract. oefeningen tot gebruik bij het onderwijs in de Hebreeuwsche taal. Leiden 1889 OW 80pp 15 ju22
STRACK, H L: Hebräische Grammatik. München 1917 Cl XII, 159, 128pp 12 ju24

 

924. 56 Staat Israël

   
ALMEKINDERS, , I P: : Israel, land vol belofte. Adm l949 OW Foto;s on plates 96pp 15 ju7
AMNESTY INTERNATIONAL: Rapport et recommandations au gouvernement d' Israel. Réponse eb commentaires 1980 OW 126pp 8 ju6
AVNERY, Uri: Israel zonder Zionisten. Een pleidooi voor vrede in het Midden-OostenAdm1970 OW 208pp 10 ju22
BANK of ISRAEL annual report 1980 OW 371pp 5 ju48
BEEK, M A: Israel Land volk cultuur. Baarn 1963 Cloth Fotogr. On plates 224pp** 12 ju16
BEN PORAT e a: Entebbe rescue DELL 1977 OW plates 346pp 5 ju11
BERNHARD, G: Palästina [ und i. a. ]Die Schutzarier, von einem berliner Juden IN: Die neue Welbühne 25 Mai 1939: Jrg 35 nr 21 40pp 15 ju41
BETTELHEIM, Bruno: The children of the dream. Lndn 1969 cloth 363pp Good Copy 15 ju21
BETTELHEIM, Bruno: The children of the dream. Lndn 1969 cloth 363pp Traces of use 10 ju21
BYFORD-JONES, W: Forbidden frontiers. Lndn 1938 cl plates 188pp LC 12 ju9
CATARIVAS, D: Israel Pictura pocket num ills 5 ju11
CATARIVAS, D: Israel Pictura 1960 num ills 192pp 8 ju23
CRETEN, J: Het Heilige Land. 30 plates in colors dH1959 62pp 5 ju9
Danny Kaye and Teddy Kollek. Jerusalem 1978 Oblong sm4to OW 110 plates in colourrs 15 ju47
DEURSEN, , A van: Palestina, het land van de bijbel. Baarn c1940 Cloth 56 ills 271pp 8 ju31ju44
DEURSEN, A van: Palestina, het land van de bijbel. Baarn c1940 Cloth 56 ills 271pp 8 ju44ju31
DREES, W: Israel. 3 radio-lezingen. Adm Arbeiderspers1960 OW ills 31pp 10 ju1
EBAN, Abba: Egypt's struggle against peace. Jerusalem 1956 16pp 8 ju8
ELLEMERS, J E: Van idee tot moderne staat. Een studie over het ontstaan van de Israëlische maatschappij en de veranderingen daarin. Meppel 1967 OW 404pp 8 ju6
ENDRES, F C: Die wirtschaftliche Bedeutung Palästinas als Teiles der Türkei. Berlin 1915 OW 28pp [PRO PALESTINA Schriften des Deutschen Komitees zur Förderung der Jüdische Palästina=Siedlung. IV 22 ju25
ERETZ ISRAEL images et chiffres 1934 Leporello 10pp numerous photogr. etc. Keren Hayesod WITH: LE SIONISME son idéologie-ses résultats- son organisation. Broadsheet c1934 printed on both sides 4to 22 ju1
FARAGO, L: Palestina op de tweesprong Adm 1938 Cloth plates 330pp Waterd. 10
FINBERT, E-J Israel Hachette World Guides Paris 1956 Cloth numer. folding maps 496pp 1)small tears (back) Fine copy 32 ju20
FOUZI El-ASMAR : Een Arabier uit Israel. Amstelveen 1965 OW 218pp 12 ju7
FRIEDMANN, G: Het einde van het joodse volk?? dH Moussault 1967 OW319pp 15 ju9
FRISTER, Roman: Israel, het nieuwe gezicht van het oude land. Wageningen 1973 4to Cloth Num plates and ills partly in colours 231pp 18 ju47+50
FYVELL, T R: Dit is Israel. Foto's B KOVADLO Contact-foto-pocket 96pp 8 ju43
GERSTER, G: Sinaï. Land der openbaring. Adm c1980 4to Cloth dj Numer ills 225pp 22 ju49+52
GRAAF, J P de en R KEEGEL: Israel in het geweer Adm Het Parool 1967 OW ills 256pp 8 ju44
GRAAF, J P de en R KEEGEL: Israel in het geweer. Adm Het Parool 1967 Numerous foto;s 256pp 8 ju12
HABE, H: Wie einst David. Entscheidung in Israel. Ein Erlaubnisbericht DTV 1972 OW 253pp 5 ju43
HABE, H: Gelijk eens david. Een reis door Israel. Baarn 1971 cl dj plates 237pp 8 ju3
HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM, The, : 1958 Folio numer. foto's 36pp[includ: 6pp from L'Architecture d'aujourd'hui 12 ju52
HEYDEN, A van der/Shlomo S GAFNI Kijk op het Heilige Land. Adm 1980 4to Ppbd dj 580. foto's in colours. 255pp 15 ju47+49
HOBMAN, J B: [ED]: Palestine's economic future. A review of progress and prospects. With a message from Field Marshall Smuts. Lndn 1945 4to Cloth numerous foto's etc 310, CXpp. Introduction by Chaim Weisznann 27 essays and descriptions, 40 ju47
HUIGENS, P: Gesprekken in Israel. Barb 1961 OW 168pp plates 10 ju11
HULSMAN, Kees: Het door Israel bezet gebied. AO-boekje 1982 ills 20pp 3 ju41
HUYGENS, R B C: De constructione castri Japhet, Construction et fonctions d'un chateau fort franc en Terre Saincte, Adm Kon Akad 1981 OW Map, 8 pl. 47pp 18 ju1
IN HET VOETSPOOR VAN DE BIJBEL. Atlas vh H. Land vroeger en nu. Adm Reader's Digest 1983 4to Ppbd dj Num plates, maps, illustrations etc 304pp 15 ju50
ISRAEL ARGOSY 3 Ed: Isaac HALEVY-LEVIN. Jerusalem 1954 OW 213pp 15 ju1
ISRAEL Feiten en cijfers. Jeruzalem c1974 Idem 1975 ills 202/232pp pro vol 8 ju42
ISRAEL in feiten en cijfers. (Mischa LOUVISJ) OW 112pp 3 ju40/6x
ISRAEL-JERUSALEM-Telaviv-Haifa. TelAviv Or-Israel c1960 Hcl num plates 3 lingual(Engl=Fr=He) 18 ju32
ISRAEL-nummer Podium 1949 (Jrg V, nr 4/5) OW ills 152pp Lamdan, Kahan, Herzberg, Bialik, 25 ju5
ISRAEL-nummer Wending 4e jrg nr 5/6 1949 OW pl. 108pp 15 ju22
ITINERARUM EGERIAE. Turnhout Brepols 1958 frontispiece OW 106pp. The pilgrimage of Etheriae. Edited Franceschini and R Weber 30 ju1
JEHOSHUA, A B: Naar een normaal joods bestaan N pl 1983 OW 152pp 10 ju22
JELLINEK, J: Een handvol olijven. Delft V. P. R. O. 1934 Cloth dj ills fold map 212pp 10 ju12
JERUSALEM pictorial map in colours 1972 86x62cm index;inset-maps 8 ju1
JISRAEL Volk und Land Jüdische Anthologie. Hers von Hechaluz, Berlin 1934 Cloth(soiled) 403pp 35 ju48
Judas Macabé=SMEETS, J R: La chevalerie de ---. Assen 1965 OW (discol) LXXXIV, 326pp 65 ju34
KOLLEK, T und Amos: Ein Leben für Jerusalem. Hamb 1980 Ppbd dj pl. 430pp 8 ju4
KRAMER, Ralph M: Community development in Israel and the Netherlands/a comparative analysis. Berkeley 1970 OW 155pp 22 ju51
KÜHNER, H und David HARRIS[ fotos]: Israel, ein Reiseführer durch 3000 Jahre. Freiburg imBr. 1978 Ppbd Numerous fotos on plates Maps 345pp 15 ju6
LANIA, L: Land van belofte. Adm Ned Keurboekerij 1936 Cloth 411pp 15 ju13
LAPIDE, {Pinchas E: Israel-kaleidoscoe. H'sum 1966 OW 182pp 10 ju18
LAPIDE, P. E: Israel-kaleidoscoop. Hilversum 1966 OW 162pp 12 ju34
LEFFELAAR, H L: Israel, de langste week 5-10 juni 1967. Een oorlogsreportage. dH 1967 OW 112pp plates 8 ju41
LEVISSON, R A Herboren land Israel. Adm Querido 1957 Ppbd maps and ills 137pp 8 ju34
LIEGLE, L: Gezin en gemeenschap in de kibboets. Aula 1974 OW 5 ju11
MANN, Sylvia: Dir is Israel. Geïll. reisgids en herinnering. Herzlia Palphot 1980 OW Plates maps etc in colours 168pp 15 ju53
MARX, Em: The social context of violent behaviour. A social anthropological study in an Israeli Immigrant town. Lndn 1976 OW 130pp 12 ju48
MEIR, Glda My life Dell pocket 1977 457pp 10 ju27
MEIR, Golda: Mijn leven. Bussum 1975 Ppbd 409pp BIS 8 ju33
MEIR, Golda: My life. Lndn 1976 Cloth dj(sm dam) 396pp 18 ju27
Meir, Golda= STOLL, Alb: ----. Aalten c1975 OW 147pp [Profielen") 8 ju12
MELKMAN, J: Israel Adm 1959 Cloth plates and ills 378pp 18 ju26+48
MIKES, G: Milk and honey. Israel explored. London 1950 Cloth Ill by Nic Bentley 160pp 1) 18 ju41
MIKES, G: Milk and honey. Israel explored. London 1959 OW ills 200pp 5 ju40
MISRAHI, R: La philosophie politique et l' état d' israel. . Paris/dH Archontes 1975 OW 389pp 28 ju10
NCRV Jubuleumreis 65 jaar NCRV-40 jaar Israel. 1988 OW Numerous ills 4to Annex: Menu dinner King Solomon Hotel 22 ju1
NEGENMAN, JL Een geografie van Palestina. Kampen 1982 OW maps 173pp 15 ju6
NIR, Dov: La valleé de Beth-Chéane. La mise en valeur d'une région à la lisière du désert. Paris 1968 [Jersusalem Univ Hebr] ppbd maps etc 182pp 18 ju5
NOAM, R Avi: Hebrew conversation manual. Tel Aviv(Palestine)Mizpah Publishing 1932 Oblong Cloth 170, 5pp 20 ju20
OBBINK, H Th: Op bijbelschen bodem. Egypte, Palestina, Syrië. Adm 1927 4to Cloth 310pp plates 12 ju49
PALESTINA en het profetisch woord. Open brief aan de predikanten van Nederland door . . . "Het Zoeklicht" Driebergen 1948 OW 16pp 12 ju1
PALESTINE MISCELLANY I Palestine Pioneer Library Tel Aviv; Lion the Printer For the Zionist Organisation YouthDepartment photo's on plates; 79pp 25 ju22
PEDERSEN, Johs: Israel, its life and culture Kopenhagen 1926 Cloth 2 vols in 1 578pp 28 ju35
PILOTI. Emmanuel (1420): Traité dÉmmanuel -- sur le Passage en Terre Sainte. Louvain 1958 OW 302pp: Editor P-H DOPP 35 ju50
PIXNER, B, G HINTLIAN, A vdHeyden: Kijk op Betleham. AlphenadRijn 1991 4to OW 158 foto's in colours 12 ju47
RIW KIN, BRICK, Anna(Foto's) and Dan. BRICK: Israel The land of yesterday and tomorrow. Stockholm 1958 Folio Hcl 22 ju49
RONHAAR, J H: Palestina. Gron 1930 OW(only front) Num photogr on plates 235pp Underlinings(pencil) Textbook headmaster certficate 16 ju17
ROSENFELD, H, Y. HANEGBI, M SEGAL: The Kibbutz. Tel Aviv Sdan 1973 oblong Cloth dj 147 foto's 150pp 18 ju53
ROTH, AnnL Het Jeruzalem borduurboek. Adm 1972 Oblong Half cloth 18 plates in colours, num ills and plates 64pp Preface Ruth Dayan. 18 gefenkw. plaatsen in kleur met beschrijving en nauwkeurige aanwijzubgen…kruissteken 18 ju4
RUBINSTEIN, Renate: Jood in Arabië- Goi in Israel1967, 1969. Adm 1970 OW 156pp 8 ju26
SANDERS, E M: The Holy Land I: The II The people Lndn 1936 2 vols in 1. 4to Cloth 32+35 ills 18 ju16
SCHENK, M G: Israel. Ao-boekje 1167 OW ills 15pp 5 ju40
SECURITY of the Middle East, The; Lndn Central office of information 1956 OW 22, 12pp 15 ju1
SELIER, F J M: Kiboets, gezin en gelijkheidsideaal. Assen 1976 OW 250pp 20 ju29
SIRHAN, Bassem: Die Generation der Befreiung. Palästinensische Kinder. Basel Ed Etcetera 1975 OW 84pp 10 ju7
SOETENDORP, J: Een staat herrijst. Adm 1948 Cloth(Sl soiled) plates 155pp 10 ju40
SOHLBERG, S C: Psychologische en sociale aspecten van intelligentie en schoolaanpassing bij orientaalse immigrantenkinderen in Israel. Assen(Gron) 1970 OW Thesis 194pp 12 ju5
STEIMATZKY"s pictorial map : Jerusalem. In colours, vademecum on recto 12 ju23
STERN, Friedel: In short: Israel (Tel Aviv)HOD 1958 PpbdTinted ills (An American tourist in caricature) 12 ju15
TISSANDIER, A: Le chemin de fer de Jaffa à Jérusalem. E [La Nature1893] 5 colommes. Gravure de Bois (Wall of Solomon)and a map 10 ju8
TOURING MAP of Israel…Bank Leumi c25x70cm in cols 8 ju23
UIT HET LAND VAN DE BIJBEL. Tentoonst Gemeente Museum Den Haag 1954 OW numer plates 12 ju50
ULLMANN, Arno: Israel. Het avontuur van een jonge staat. dH 1962 Cloth dj 196pp 15 ju26
VILNAY, Zev: Israel, een moderne gids door het land van de Bijbel…Een moderne gids door het land van de bijbel. Adm 1964 Cloth Numerous illls map in colours fold 569pp 2nd compl revised and enlarfed ed. 25 ju25
VILNAY, Z V: Israel guide. Jerusalem 1958 cloth 526 ills 560pp (General map missing) 8 ju33
VIRULY, A: Vliegen over het Heilige Land. Met 8 foto's 5pp IN: Panorama Kerstboek 1937 OW Folio 84pp Talr ills en platen ged in kleur 15 ju49
VIRULY, A: Vergezichten, en, Met Bernadotte naar Palestina. ABC 253pp 5
VON DAN BIS ELATH. . Wegweiser durch alle Siedlungen des Landes. (Tel Aviv) Ör"Verlag 1957 sm8vo Cloth 310pp Adresses on Fly-leaves 40 ju18
VRIEZEN, Th C: Palestina en Israel. Wageningen 1951 cloth Numerous photo's on plates 249pp 20 ju22
WAAGENAAR, Sam: Vrouwen van Israel. Fioto's en tekst Utrecht 1960 OW 109 plates 48pp 1) 15 ju40
WAAGENAAR, Sam: Women of Israel. Utr /Tel Aviv 1961 OW 110 foto'sW Hebrew title and captions 15 ju20
WEATHERHEAD, Leslie D: 'tGebeurde in Palestina. Utr 1937 Hcl dj 32 photogr on plates 228pp (Christian's pilgrimage) 15 ju21
WEGNER, A T: Jagd durch das 1000-jar Land. Berlin 1932 Cloth Numerous foto (by the author) 261pp 40 ju53
WERBLOWSKY, R J Zwi: The meaning of Jerusalem to Jews, Christians ans Muslims Jerusalem University 1978 OW 15pp 5 ju25
WORLD JEWISH CONGRESS: Evidence of the Arab war in peacetime against Israel ; presented ……. . United Nations NY/Jer. 1957 OW Fold map 72pp 12 ju4

 

924. 57 Jeruzalem

   
ROTHENBERG, Beno: Land of Israel Tel Aviv Schocken 1958 4t cloth 160 full-page foto's TEXT in Hebrew and English 25 ju49
ARNOLD, Paula: Birds of Israel. Haifa Shalit 1962 4to PPbd ca 10 plates, most in colours[by Walter Ferguson] in box bi-lingual 20 ju52
ARON, Rob et A GINSBOURG: Israël. Photogtaphies ARIELLI. Paris Deux-Mondes 1964 4to ppbd 138pp 40 ju62
AWWAD, Sami: Het Heilig Land. Jeruzalem Privately published c1970 4to Numerous foto's in colours 112pp 16 ju50
BERNARD, Bruno: Israel, Bernard's phographic impressions. Tel Aviv Steimatzky 1964 4to cloth dj (dam) Over 300 foto's 227pp 35 ju49
HEDIN, Sven (Introduction) Palestina in beeld. Utrecht W de Haan c1930 4to Cloth 45 ju50
ISRAEL que 'j'aime . Foto: Patrice MOLINARD, prés. : Joseph Kessel légende et racontée Noel Calef. Paris, Ed. Sun 1966 Cloth dj 132 plates, some in colours 32 ju52
Jerusalem=THUBRON, Colin: Jerusalem. Photographs Alistair Duncan. Lndn Heineman 1969 Ppbd dj 256pp 15 ju52
Jeruzalem=HEIJDEN, A van de /Shlomo S Gafni: Kijk op ----Alphen 1988 4to OW 357 foto's in colors 130pp 15 ju49
KRAYENBELT, J: Het Heilig Land. Reis door Egypte, Palestina en Syrie. Adm 1892 Cloth gilt Numerous foto. s on plates 344, XXIIpp 40 ju50
LEARSI, Rufus: Het joodse volk van de verwoesting van Jerusalem tot op onze dagen. Adm 1955 Cloth plates 462pp 22 ju51
MEROM, Peter: The Negev. TelAviv Maariv 1963 Large folio Cloth dj 131plates Hebrew text(contents in Engl) 35 ju52
PALESTINA vol2 4to modern cloth c1930 ca 230 full-page foto's 25 ju54
SCHAAP, Jan en Rense: Fotoboek Israel. Leiden Stafleu c1960 Oblong folio cloth dj 112pp 22 ju50
St JOHN , R. (And EDITORS TIME LIFE) Israel. . Adm 1969 4to Ppbd c150 plates partly in colours Engl edl. 15 ju50
St JOHN , R. (And EDITORS TIME LIFE) Israel. . Adm 1969 4to Ppbd c150 plates partly in colours Deutsche Edition 15 ju50
St JOHN , R. (And EDITORS TIME LIFE) Israel. . Adm 1969 4to Ppbd c150 plates partly in colours Nederlandse editie 15 ju50
VILLIERSmDouglas [ED] Next year in Jerusalem. Jews in the 20th century. Lndn Harrap 1976 4toCloth dj 15 ju52
WAAGENAAR, Sam: (Text und Foto's)Länder am Roten Meer. München 1957 4to hcloth 122pp 22 ju62

 

924. 58 Palestina

   
BLOEMENNDAL, H: De sjofar van Alexadrië e a Joodse verhalen voor de jeugd. Adm Joach. 1956 LC ills 160pp FC 5 ju16
BORMS, Kris: De kinderen van. Abraham. De Palestijnen en Israel Leuven Kritak 1981 OW maps 15 ju22
CHILDERS, Erskine B: De tweede exodus. N pl n d ïmprimé en Suisse "OW 48pp Kimche-Cairus-Atiyah-Khalidi 12 ju23
CHOMSKY, Noam: Peace in the Middle East?Reflections on Justiceand Neighbourhood. Vintage B. 1974 OW 198pp 5 ju18
COBBAN, Helena: The Palestinian Liberation Organisation. PeoplemPower and Politics. Cambridge 1984 OW 305pp 25 ju 17
CORDAN, Wolfgang: Israel und die Araber. Versuch einer Anschauung. Bln c1955 Cloth 44 photo's on plates map 155pp 25 ju39
DOCUMENTS from Israel 1967-1973 Readings for a critique on Zionism. Edited by Uri Davis and Norton Mezvinsky Lndn l975 OW sl soiled 228pp 8 ju2
GIBBON, E: Der Sieg des Islams. Wien l937 Cloth( soiled) 76 plates 640pp 10 ju39
JONES, David Pryce-: The face of defeat. Palestiniab refugees and guerillas. Lndn l972 Ppbd dj 179pp 15 ju16
KANAFANI, Ghassan: De werkelijke kibboets. Adm P: alestina Komittee OW ills 24pp 8 ju23
KANAFANI, Ghassani: Een schijn van vrede. Adm Palestina Komittee c1980 OW ills 88pp 15 ju25
MULDER, H: Hoe zit dat nu in Libanon?Baarn 1989 OW ills 96pp 8 ju2
PALESTINA -KOMITEE: De Palestijnse '' Intifada' De volksopstand in de door Israel bezette gebieden in perspektief. Adm 1988 OW ills 84pp 12 ju9
SHEHADEH, Raja: Palestijns dagboek. 'sHert. Missiepubliciteit 1985 OW 144pp 15 ju23

 

924. 75 Kunst

   
BELINFANTE, Judith: Joods Historisch Museum/Jewish Historical Museum. Haarlem Enschede 1978 4to num ills, partly in colors 96pp 22 ju8
HAGEN, R: Tora Wimpel Zeugnisse jüdischer Volkskunst Braunschweiger Landesmuseum. Braunschw 1978 4to OW num ills 66pp 15 ju8
MUSEUMNummer Nw Israelitisch Weekblad 1987 4to ills 24pp [Joods Historisch Museum] 15 ju1
STRAUSS, H: Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt. Das Judenproblem im Spiegel der Kunst. Tübingen 1972 Ppbd dj 60 plates and 56 ills 144pp 25 ju8

 

924. 8 Letterkunde

   
AAFJES, Bertus: …die te Amsterdam vaak zei: Jeruzalem. Adm Meulenhof 1968 OW 188pp Dedication copy "Voor Karin dit bijbelse boekje van Bertus (Aafjes) feb '69 20 ju22
AGUILAR, Grace: The days of Bruce. A story from Scottish History. Lndn 1871 Cloth gilt(sl discol. ) e g Wood-engraved plates by Briscoe. 591pp with appendix (publicity)Grace Aguilar works 8pp 35 ju20
AICHINGER, Ilse: Naar de andere oever. Adm WB 1981(Or: 1948)OW 180pp 8 ju6
AJAR, Emile: De luimen van koning Solomon. Adm 1979 270pp 12 ju18
APPELFELD, A: Tzili. Adm 1983 OW 144pp 8 ju24
ARIEL A review of arts and letters in Israel Jerusalem 1982(nr 52) and 1983 OW Plates in color and bl/w 10 ju22
ARNONI, M S: Fela J Novelle Weesp 1983 LC 5 ju21
ARNONI, M S: De laatste verhalen. . Adm 1985 OW 176pp 8 ju31
ARNONI, M S: De overlevenden tellen niet. Adm 1986 OW 176pp 12 ju31
ASCH, Scholem: De apostel. dH 1947 cloth 570pp 12 ju31
ASCH, Sholem: De Nazarener. dH c1970 cl dj(small corner miss) 862pp Indiapaper 8 ju10
ASSCHER-PINKHOF, Clara: De weg alleen. dH 1936 Cloth 204pp 2) 8 ju32
ASSCHER-PINKHOF, Clara: Grijze gesprekken. dH 52pp 5 ju44
BARASH, Asher: De brouwerij. Antw 1973 OW 198pp 5 ju34
BARTSCH, R H: Seine Jüdin. Lpg 1921 hcl. 256pp 5 ju7
Bergh, Herman van den=MEIJER, Jaap: '…. . …1897-1967 Een documentatie. Heemstede Priv publ 1976 4to OW one-sided stencil 70pp [Diaspora IV] 16 ju50
BERGH, Herman van den=MEIJER, Jaap: '…. . …Sabbath. Heemstede Priv publ 1977 4to OW one-sided stencil 70pp [Diaspora III 15 ju50
BORCHSENIUS, P: De pelgrimstocht van het joodse volk: En het werd morgen. Adm c1970 cl 273pp 5 ju18
BRET, H: O Jerusalem, als ik U ooit vergat…. Romantisch epos van een volk in ballinhgschap dH 1949 Cloth 326pp 8 ju28
BRINIG, M: Die Singermans. Roman Bln Jüd. Buch-Vereinigung 1938 Cl 280pp 12 ju12
BRUGGEN, Carry van: De verlatene. Adm WB ppbd389pp 13) LC 5 ju17
BRUGGEN, Carry van: Het huisje aan de sloot. Adm WB 1921 Cloth 228pp 8 ju43
BRUGGEN, Carry van: Het joodje. Adm Holkema en Warendorff nd Ppbd back dam 259pp 1) 20 ju43
BRUGGEN, Carry van: De verlatene. Roman uit het joodsche leven. Adm WB 1920 cloth (loose)324pp 8 ju43
BRUNNER, Const. : Die Herrschaft des Hochmuts. (Memscheleth sadon0 letztes Wort …. Stuttg1969 OW 169pp 12 ju19
CHESNOFF, R e. a: Als Israel de oorlog verloren had…Adm 1969 Cl dj 248pp 8 ju9
COHEN, Guéoula: Een stem voor strijdend Israël. Adm 1968 Cloth dj Ills van Kurt Löb. 223pp (Stern-groep) 10 ju43
COHEN, Alexander: Een andersdenkende Samengesteld en ingeleid door Max Nord 176pp OW 5 ju40
COHEN, Hyman and Ester: Aaron Traum. Adm Joachimsthal 1933 Cloth ils 304pp First fryleave missing a part Vert. Joseph Gompers 12 ju17
COHEN, Hyman: The tents of Jacob. NY 1926 Cloth 367pp 12 ju41
COHEN, Lester: Die Pardways. Stuttg 1930 Cloth 548pp 12 ju18
DA COSTA, Is. : Poëzy Deel II Haarlem 1847 Contemp. cloth Engraved portrait 184pp BOUND WITH: IDEM: Zangen van verscheidenen leeftijd. Haarlem 1847 228pp 12 ju26
DA COSTA, Isaac. Haarlem Kruseman 1865 OW(back missing, traces of use) 62pp by A Pierson[ Isaac Da Costa 1798-1860 22 ju1
Da Costa==MEIJER, Jaap: : Isaac da Costa's weg naar het christendom. Bijdrage tot de geschiedenis der Joodsche problematiek in Nederland. Adm Joachimsthal 1946 H cloth 196pp [Heruitgave Thesis 1941] 20 ju21
DAREL, Sylva: Een mus in de sneeuw. Een levensperiode…een joods meisje in Siberië…Baarn 1974 OW 200pp 5 ju14
DAVID, Kati: Een klein leven dH 1984 OW 85pp 8 ju14
DAVIDSON, Lionel: A long way to Shiloh. Lndn 1966 cloth 299pp 8 ju42
DEKKER, M: Zijn wereld. dH 1929 Cloth 242pp 1) 12 ju29
DEKKER, M: Jozef duikt. Leid 1946 H cloth 188pp (BIS Zwart Beertje Euro 5) 10 ju33
Dekker, Maurits= JONG, David de: -- zijn persoon en zijn werkLeid 1946 Cl dj 102pp Signed copy. Inl. V v Vriesland 15 ju34
DELMONT, J: Geketende joden. Adm Andries Blitz c1935 cloth 244pp 5 ju31
DIJK, A J [tekst[en Chaja POLAK[tekeningen]: Zonsopgangen. Adm 1979 OW Numerous ills 64pp Booledition of a NRCseries 18 ju4
DÖBLIN, Alfred: Pardon wird nicht gegeben. Roman Adm Querido 1935cloth(sl soiled) 454pp Inscription on fly-leave FIRST EDITON 25 ju26
DOCTOROW, E L: Het boek van Daniël. Adm 1978 OW 452pp 8 ju10
DOORN, Jacq. : Grote mensen dromen niet. Adm c1960 Ppbd dj 138pp 10 ju24
EDESSA= DRIJVERS, H J: The Book of the Laws of countries. Dialogue on Fare of Bardaisan Assen 1965 OW 67pp(Syriac and English text) 12 ju2
EISNER, Jack: Mijn getto. Warschau, Majdanek, Flossenburg. Baarn 1982OW 288pp 8 ju13
ELSENDOORN, Jo : De vermorzeling. Het verhaal van een overlevende Adm ps 8 ju3
EPSTEIN, Leslie: King of the Jews. Avon 1979 310pp LC 5 ju11
FERBER, Nat J: Een gelukkige Jood. (Roman)Adm c1930 cloth 190pp 10 ju2
FEUCHTWANGER, L Narrenweisheit oder Tod und Verklärung des Jean-Jacq. Rousseau. Frankf 1978 Cloth dj 466pp India-paper 12 ju14
FEUCHTWANGER, L: De zonen. Adm Querido 1935 c501pp [Flavius Josephus in Rome Vertaling Nico Rost] 12 ju7
FEUCHTWANGER, L: De Oppenheimers. Roman Adm Querido 1934 Cloth 369pp 12 ju30
FEUCHTWANGER, L: Macht. [ = Süss de Jood. ] Vertaling Victor E van Vriesland Adm Querido 1929 cloth 526pp 15 ju10
FEUCHTWANGER, L: De jodin van Toledo. dH c1960 Ppbd 401pp 12 ju14
FEUCHTWANGER, L: De jood van Rome. Adm Querido 1932 Cloth 448pp 10 ju30
FEUCHTWANGER, L: Der Jüdischer Krieg Roman Bln c1932 cl(soiled)477pp 5 ju9
FEUCHTWANGER, L: Jefta en xzijn dochter. Baarn 1958 Cloth 240pp 8 ju14
FEUCHTWANGER, L: Jood Süss Amstelpocket OW 411pp 5 ju10
FEUCHTWANGER, L: Jud Süss Vollst Ausgabe. Bln Knaur 1931 Cloth 510pp 101. -200 Tausend 12 ju14
FEUCHTWANGER, Lion: Jud Süsz Roman Bln Drei Masken V. 1929 cloth 578pp (68. -80. T) 10 ju32
FEUCHTWANGER, Lon: Goya oder der arge Weg der Erkenntnis. Roman Hamburg 1958 Cloth dj 8 plates in color's 461pp 1) 15 ju45
FEUCHTWANGER. L: Süss de jood. Adml939 Cloth 568pp 4) fair copy 5 ju14
FEUCHTWANGER. L: Süss de jood. Adml939 Cloth 568pp 4) Vert v Vriesland 8 ju14
FINK, Ida: Een klein ogenblik. Verhalen uit de holocaust. Adm 1985 OW 173pp 5 ju10
FLEG, Edm. : [Flegenheimer 1874-1963 ]Anthologie juïve. Paris 1939 2 vols (OW missing) 18 ju32
Frank , Anne : GOODRICH/HACKETT: Het dagboek van --Programma Ned uitvoering c1985 OW num ills 32pp 12 ju38
Frank Anne= BOUHUYS, Mies: -- Het dagboek, het huis, de stichting. Adm c1990 OW num photo's 36pp 4 ju38/2x
FRANK, Anne (2): Het Achterhuis Adm Contact dec 1947 Ppbd Portr, Pl and 2 facs IX, 253, Ipp TWEEDE DRUK (sm tear ) 200 ju38
FRANK, Anne (3): Het Achterhuis…Adm Contact Feb 1948 Ppbd Portr, pl and 2 facs. IX, 253, I pp 75 ju38
FRANK, Anne (4): Het Achterhuis…Adm Contact 1957 Ppbd Portr 2 , pl and 2 facs. IX, 253, I pp 13th ed 8 ju38
FRANK, Anne (5): Het Achterhuis 25th ed 8 ju38
FRANK, Anne (6): Het Achterhuis Adm B Bakker 1987 OW portr. 8 plates 273pp 25th ed. 1958 8 ju38
FRANK, Anne (7): (Het korte leven van): Het Dagboek 'Het Achterhuis'Verhalen, Haar laatste levensmaanden Adm Contact 1971 OW 304pp 12 ju38
FRANK, Anne (8): DAGBOEKEN, De, van Anne Frank. Ingeleid door H Paape, G vd Stroom en D Barnouw. Met samenvatting Rapport Gerechtelijk Laboratorium ………dH Staatsuitgeverij 1986 Cloth dj 714pp ang "Doorhalingen en toevoegingen"24pp 30 ju38
FRANK, Anne (9): Het Achterhuis 32nd ed. 1962 8 ju38
Frank, Anne: GIES, Miep en A L GOLD: Herinneringen aan Anne Frank Adm 1987 OW ills and plates 242pp 12 ju37
Frank, Anne: GIES, Miep en A L GOLD: Herinneringen aan Anne Frank Adm 1991 OW 242pp (Ooievaar) 8 ju37
FRANK, AnneLThe diary of a young girl. Pan=Books 1957 4 plates 224pp 8 ju38
Frank. Anne= STEENMEIJER, Anna G: Weerklank van ----. In samenwerking met Otto Frank en Henri van Praag. Adm Contact 1970 4to Ppbd dj 120pp num ills most in colors 12 ju38/2x
GEREFORMEERDE KERKEN, Alg diakonaal Bureau: De Palestijnen en de staat Israel 1981 OW maps 64pp Papercuts ju12
GOLD, M: Joden zonder geld. ABC 262pp 5 ju36
GOLD, Michael: Juden ohne Geld Bln Universum 1931 Cloth 303pp First German ed. 15 ju18
GOLDING, L: De glorie van Elsie Silver. Adm Joachimsthal 1947 Hcl 476pp Fair copy 5 ju22
GOUDSMIT, Sam: Ter bruiloft. Adm l932 Cloth dj(dam)232pp 12 ju41
GRONEMANN, Sammy: Schalet. Beiträge zur Philosophie des "Wenn schon " Bln Jüdischer Verlag 1927 Cloth 298pp Waterdamaged 15 ju23
GRYNBERG, H: De Joodse oorlog. Utr 1968 sm-8vo OW 112pp 8 ju23
HEIJERMANS, H: 'N Jodenstreek. ? Adm Becht 1904 Cloth 116pp 2) 10 ju32
HEIJERMANS, H: Sabbath eene studie Adm 1903 Cl 92pp 1) 18 ju8
HERSEY, J: De muur. Zwolle 1960 cloth dj 588pp 10 ju13
HERZBERG, Abel J: Amor Fati 7 opstellen over Bergen-Belsen. Adm 1947 h cloth 96pp 8 ju26
HERZBERG, Abel J: Brieven aan mijn kleinzoon. De geschiedenis van een joodse emigrantenfamilie. dH l965 OW 192pp 8 ju19
HERZBERG, Abel J: De memoires van koning Herodes. Adm Querido 1974 Cloth dj map 286pp 1) 15 ju20
HERZBERG, J: Het maken van gedichten en het praten daarover dH 1989 OW 54pp 8 ju23
HILLESUM, Etty: Het denkende hart van de barak. Brieven ingeleid door J G Gaarlandt Hlm 1982 OW plts120pp 1) 24 ju27
HORBACH, M: Nächstes Jahr in Jerusalem. . Der Kampf um das Gelobte Land. Roman einer Heimkehr. München 1973 CL dj 446pp 8 ju36
HORODISCH, Abr: De legende van Rabbi Elia den Eenvoudige. Adm WB 1950 OW ills 16pp [Nieuwjaarsgroet] ++ 8 ju1
HUSSEIN, M Kamel: Stad des verderfs. Een Vrijdag in Jeruzalem. Adm 1961 Cloth 208pp 5 ju48
IKOR, R: Les fils d'Avrom: Les eaux mélées précédé de La Greffe de printemps. Par1955 OW(front miss) 616pp 8 ju20
ISRAEL DE HAAN, Jacob: Het Joodsche lied. Adm WB 1921 PPbd 160pp 1) 18 ju42 3x
Israel de Haan, Jacob: Ondergangen. Adm Bakker 1984 OW 96pp 20 ju43
Israel de Haan=MEIJER, Jaap: Onze taal als een bare schat. Jacob -- en het Hebreeuws. . Adm Engelbewaarder 1981 OW 173pp 15 ju43
ISRAEL, Ch E: Rizpah. Lndn n d Ppbd 479pp 8 ju36
JACOB, J L Y: Comoedia Israel. Roman Paris 1978 OW 175pp 12 ju26
JACOBOWSKI, Ludwig: Werther, de Jood. Utrecht Honig 1902 OW(Front loose) 306pp 12 ju41
KADT, J de: Progrom Praag-Moskou Rusland De Joden en de vrede. Adm Van Oorschot 1953 OW 47pp 10 ju12
KAPPSTEIN, Th: Ahasver in der Weltpoesie. Bln Reimer 1906 Ppbd 157pp Anhang: Die Gestalt Jesu in der modernen Dichtung. 20 ju4
KEMELMAN, Harry: Die Vrijdag sliep de rabbi lang. . Hoorn n d 152pp 5 ju11
KINARTHY, Satty D: The virgin of No-Man's-Land. Printed in Israel 1957 Ppnd 259pp [Transl. From the Hebrew by the author with the kind assistance of Mr B Preiskel and mt R C Burbank. 15 ju7
KISCH, Egon Erwin: Geschichten aus sieben Ghetto's Adm Allert de Lange 1934 Hcloth some ills 216pp 1) 95 ju48
KISHON, E: Der seekranke Walfisch. dtv 1969 156pp 3 ju13
KISHON, E: De zeezieke walvis Adm Grote ABC 1967 OW 180pp 5 ju11
KISHON, E: Jericho. Jericho jericho(niet zo hard blazen. Adm Grote Abc1971 5 ju11
KISHON, E: Kijk maar om, mevrouw Lot. In Israel is alles mogelijk Adm Grote Idem ppbd 1962 191pp 5 ju11
KISHON, E: Kishon's beste Reisegeschichten. Frankf 1988 OW 320pp 8 ju32
KISHON, E: Lief zijn voor Goliath, of: 't is me het beloofde landje wel Adm 1970 OW 182pp 8 ju30
KISHON, Ephraim: De zeezieke walvis. Salamander 1973 OW 157pp 5 ju11
KISHON: E: Kijk maar 's achterom mevrouw Lot` !In Israel is alles mogelik. Adm 1968 OW 191pp 8 ju30
LAKHOVSKY, G. : Le racisme et l ' orchestre universel. Par 1934 OW Numer. foto's on plates 155pp 1) ju11
LAMPEL, R: Schuhe für Adina Roman … …aus Israel. Goldman Pocket 5 ju2
LANDMANN, S: Joods gelach. Adm l970 OW 127pp 5 ju11
LANZMANN, Jacq: Le têtard, roman. Par 1976 OW 280pp 8 ju12
LAPIDE, P. E: Het wonder van San Nicandro. Baarn 1986 OW 223pp 8 ju6
LAPIDE, P E: Sjaloom sjaloom Baarn 1966 Cloth dj 168pp 8 ju1
LEEUW, L de: Ben-Onie Taferelen uit het dagboek van een tot het christendom bekeerden israeliet. Adm Bremer c1865 Gecartonn. 253pp 32 ju20
LEVIN, Shmara: Kindheit im Exil. Berlin Rowohlt 1931 OW(dam) 15 ju24
LEVY, Sarah: Geliebtr! O mon Goye. Bln, Reissverlag 1929 Cl. A d Franz, GC 20 ju5
LEVY, William: De vliegende Jood. Een episch wonderverhaal of een avond met de auteur. Adm 1982 OW 144pp 12
Littner, J= KOEPPEN, W: Jakob Littners aantekeningen uit een aardhol. Adm 1992 OW 141pp 8 ju6
LOGHER, Karel: Krijgen zal ik je. Pijn en angst van een overlevende jood. Adm 1985 OW 192pp 8 ju6
MAATSTAF herdenkingsnr April 1966 (14e nr 1) Glik, Minco, Vroman baruch[De nationalisten verraden de natie] e. a. 5 ju32
MAATSTAF Maandblad voor Lettteren [12, 1] OW 96pp (Spec nr Jood 12 ju11
MANGER, Itzik: Het boek van het paradijs. Het wonderlijke levenbsverhaal van Sjmoel Abbe Aberwo. Uh Jiddisch L Fuks Adm l958 cl 223pp 12 ju19
MEIJER, Jaap: Waar wij ballingen zijn. Essays over joodse letterkundigen in Nederland dH c1970 OW 188pp (DaCosta, vCollem, Herman vdBergh, Carry v Bruggen, Heijermans, Anne Frank 12 ju18
MEIJER, Jaap: Voorvaderlijke vooroordelen. Het joodse type bij Jacob van Lennep. 1802-1868 Heemst 1979 4to OW 71pp DiasporadeVI 15 ju50
MELKMAN, J: Geliefde vijand. Het beeld van de jood in de naoorlogse nederlandse literatuur. Adm 1964 Ppbd 112pp 15 ju23/ju40
MEMMI, A. : Portret van een jood. Adm Bbij 1964 OW 255pp 10 ju25
MINCO, M: Moderne joodse verhalen. Samengesteld en ingeleid Adm 1969 OW 240pp 8 ju14
MINCO, M: Het bittere kruid. Verhalen. Een leeg huis. De Meern 1968 Cloth 304pp 8 ju22
MINCO, M: De glazen brug. . Adm 1986 OW 94pp 3 ju3
MINCO, M: Moderne Joodse verhalen . Samengesteld en ingeleid. . Adm l965OW 240pp 10 ju12
OLAFSON, Per: Mozes. Adm WB 1947 Hcl 359pp 8 ju42
OLAFSON, Per: Mozes. Adm WB 1947 Hcl dj 359pp 8 ju22
OZ, Amos : Black box. NY 1988 Hcl dj 259pp 1s 12 ju29/35
PALACHE, J L: De hebreeuwse literatur van den na-talmoedische tijd. Adm ca 1940 hcloth 438pp 45 ju31
PEYREFITTE, R Les juifs. LdPoche 1969 627pp 8 ju26
POLAK, Bea: De mensen zeggen. . … Joodse verhalen van Nederlandse auteurs samengesteld en ingeleid… Adm l965 OW 260pp 8 ju30
POLAK, Chaja: Zomaar een vrijdagmiddag Adm 1989 OW 108pp 8 ju24
POLLACK, S H: Jewish wit for all occasions. NY 1979 Cloth dj ills 192pp 12 ju6
POTOK, Chaim: Davita's harp. Fawcett OW 438pp 5 ju10
POTOK, Chaim: In the beginning. Penguin 1976 454pp 8 ju26
Potok, Chaim=BZZZLLTIN Spec. Number April 1996 OW 80pp ills i. a. Buning, v SitterenSoetendorp, M Möring, R Levy=Bibliografie 10 ju48
PRAAG, S E van: De arend en de mol. Autobiografische schetsen dH1973 OW 223pp 10 ju24
PRAAG, S E van: Jeruzalem van het Westen. dH 1961 Cl 467pp 1) LC 8 ju7
PRAAG, S E van: Sam Levita's levensdans. Salamander ppbd 5 ju42
PRAAG, S E van: Grenzenzoekers. dH 1970 Cloth dj 242pp 1) Short stories, 2 under subtittle "ISRAEL" Fine Copy 15 ju18
PRAAG, S E van: Julie de Lespinasse. dH 1950 Cloth dj 298pp 8 ju53
PRAAG, S van: De West-Joden en hun Letterkunde sinds 1860. Adm 1926 OW 143pp 20 ju24
PRESSER, J: Nacht der Girondijnen 8 ju26
Prins, Ralph=COUMANS, Paul e. a. : --portret van en kunstenaar. Tmersfoort 1987 folio OW Numerous ills 32pp 15 ju50
REENS, A M: Ghetto-gijntjes. Adm Boon c1900 OW(front only) illls Karel Verbrugge 48pp 3) 15 ju41
RICHLER, Mordecai: De leerjaren van Duddy Kravitz. Adm 1989 OW 373p 8 ju31
SACHER-MASOCH: Der Judenraphael. Lpg Morgenstern 1882 cloth gilt 157pp 1) loose 25 ju23
SARTRE, J P: Réflexions sur la question juive. Folio 1985 OW 185pp 8 ju11
SCHNEIDER, Wolfgang: Kunst hinter Stacheldraht. Ein beitrag zur geschichte des antifaschistischen Widerstandkampfes. Lpg Seemann 1976 sm4to Cloth dj 191pp num ills inscr on fly=leaf 35 ju26
SCHOUWENAARS, Clem: Dokter Simon Falbeck. Antw Monas 1968 OW 133pp onderstrepingen 5 ju25
SEGRE, D V: Herinneringen van een gelukkige jeugd. Hsum 1990 OW 223pp 8 ju6
SIEMER, H: Juda und die Andern, Geleiwort Max Brod Bln Paetel 1928 cloth 310pp 1) 12 ju18
SIERKSMA, F en J MELKMAN: Eeuwig Israel. Zijn huidige plaats in letterkunde cultuur en wereld. 'sGraveland 1949 Cloth ills 152pp 12 ju37
SIMONS, Ida: Een dwaze maagd. dH 1960 Ppbd 199pp 8 ju51
SIMONS, Ida: Als water in de woestijn. Fragmenten en verhalen, Inleiding Pierre H Dubois. dH Stols c1960 cloth portr 221pp 8 ju51
SINGER, I J: De gebroeders Aschkenazi Adm 1937 Hcl 611pp 15 ju10
SINGER, I B: Vroege Sabbat e. a. jiddische verhalen, Utr 1978 OW 240pp 8 ju22
SINGER, I B: De duizendkunmstenaar van Lublin. Adm 1966 Ppbd ills Kurt LÖB 247pp 12 ju6
SINGER, I B: Shosha. Roman Adm 1987 OW 316pp Vert Joop v Helmond 5 ju2
SJAMIR, Mosje: Het vijfde wiel. Adm ABC 1964 OW 137pp 5 ju40
SLUIJSER, M: Jacobus Fredericus De Brie. Een bedenksel Adm Arbeiderspers1933 Cloth 213pp foxings 19 ju12
SOLOMON, Ruth Freeman : Het beloofde land. ZwB1301 285pp 3 ju5
SPARK, Muriel: De Mandelbaumpoort. Asdm 1966 Cloth 383pp 5 ju36
SPARK, Muriel: The Mandelbaum gate. Penguin OW 298pp 5 ju12
SPERBER, Manès: …quúne larme dans l 'océan. Paris 1972 OW 183pp Preface André Malraux 10 ju26
SPINDLER, J: De Jood. Hist. roman uh begin der 15e eeuw. Rdm c1900 4to Cloth gilt plates 540pp 4) 18 ju49
SPINDLER, C: De Jood, een zedekundig tafereel uit het begin der 15e eeuw. Hlm Bohn 1829 3 vols contemp boards title-engraving(3x) Good copy with traces of use Karl Spindler 1796-1855 Translation/adaptation from the German 125 ju3
STEIN, J: Anatevka…een musical…Adm 1964 OW 143pp 8 ju23
STRAUSS, Ludwig: Jüdische Volkslieder Ausgewählt/ adJiddischen übersetzt und erlautert. Bln Schocken 1935 Ppbd 92pp 18 ju24
TARR, H: Rabbijn Cohen zoekt het hogerop. Utrecht nd Ppbd 275pp 4 ju34
TIJN, Maartje van: Ik leeef nog. Bloemendaal 1974 OW 160pp 8 ju16
URIS, L: Exodus. Cloth 5 5, 7, 9 30(1969) 5 ju35/36
Vriesland, Victor Evan=MEIJER, Jaap: … … als zionist. Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis is van het joods nationalisme in Nederland. Heemstede Priv publ 1976 4to OW one-sided stencil 78pp [Diaspora II] 15 ju50
VRIESLAND, V van: Onderzoek en vertoog. Verzameld critisch en essayistisch proza. Adm Querido 1958 2 vols Cloth India paper 25 ju40
WERTHEIM, M: De Soet Bazinne. Adm 1958 Cloth dj 310pp 10 ju43
WERTHEIM, M: Prenten aan de galg. Adm 1968 OW 159pp 3 ju35
WERTHEIM, M: Vorst van de ballingschap. Adm 1955 cl 320pp LC 5 ju19
WIESEL, Elie: Le mendiant de Jérusalem. Paris 1968 OW 1)188pp 15 ju13
WIESEL, Elie: entre deux soleils Textes/Célébration hassidique. Paris 1970/2 2 vols OW 1) 32 ju13
WITT, H: Der Fiedler vom Getto. Jiddische Gedichte aus Polen. Reclam 1978 OW 270pp 8 ju20
ZANGWIL, I: Kleinkinderen v het ghetto. Vert J de Jong Adm Becht 1907 Cloth (Fraaie stempelband) 287pp 2) 15 ju42
ZANGWILL, I : Kinderen van het ghetto Deel I . Adm Becht 1896 Cloth 264pp Vert J de Jong 8 ju42
ZANGWILL, Israel : Les rêveurs du Ghetto. Paris Grès 1920/2 3 vols OW (Trad. Mme Marcel Girette) 20 ju42
ZANGWILL, Israel: Droomers van het Ghetto vert B Canter. Deel I en III Adm 1900 2 vols Loose Fair copy 10 ju42

 

924. 83 Kinderboeken

   
GRAY, E A: Brittannicus in Palestina. Adm c1960 Ppbd ills 180pp 5 ju19
GROOT, Maria de: De rabbi en de lappenpop. Hlm l977 79pp Library copy 5 ju1
HERZBERG-PINAS, H Ruth. Alkmaar n d OW 160pp 3 ju20
MERTENS, H A: 1000 kinderen reizen naar JeruzalemLeesboekje hoogste klassen LO Assen 1960 OW ills 126pp 8 ju22
PINKHOF, Clara: Joodsche kinderliedjes. Adm l9l8(=Amstelveen 1980 OW ills mus 8 ju13
TINDALL, G: Twee Sabra's trekken door Israel. Adm c1960 Cl dj ills 96pp 5 ju11
VRIES, L de: Chaweriem, de jonge pioniers van Israel. Adm 1973 Ppbd 157pp ills 5 ju16

 

924. 9 Geschiedkunde

   
ABRAHAMS, Israel: Jewish life in the Middle Ages. NY 1981 OW 452pp sl watersp 20  
AGT, J F van e a : De tempel van Salomo, een terugblik tgv opening synagoge Prinsengracht Utrecht. dH Rijksmus Meermanno Westreenianum 5736 OW 100pp num ills 12  
AGT, J F van en E van VOOLEN: Nederlandse synagogen. Fotograaf: Willy Lindwer Weesp 1984 OW 110pp 20  
ANDRIESSE, Hans N: Aan een zijden draad. Herinneringen van een gedeporteerde. Adm 1978 OW plates 256p 12  
ASSCHER, E W: Jeugdherinneringen. Adm WB 1926 Cloth 147pp 2) 18  
BEEK, M A: Geschiedenis van Israel van Abraham tot Bar Kochba. Zeist 1954 Ppbd dj num plates and ills 184pp 8  
BENZINGER, J: Geschichte Israels … … Lpg Göschen 1908 Cl 156pp 5  
BERG, Hetty [ED] : De Gelykstaat der Joden. Inburgering van een minderheid. Zwolle Joods Hist. Mus. 1996 4to Ow ills 128pp 22  
Beschikking… …vaststellende het reglement, regelende het examen des Israelitische godsdienstonderwijzers…. 23 jan 1862 E6ppC. A 22  
BLEICH, A en Geke vd WAL: Grensgangers. Leven tussen twee culturen. Baarn/dH 1990 OW 136pp 8  
Bormann, Marrtin==BESYMENSKI, Lew: Fie letzten Notizen von --. Ein Dokument und sein Verfassr. Ppbd 344pp 18  
BORN IN BATTLE: (issue 4) Israels Armor in action!. 4to OW Numerous illustrations etc 80pp 1978 12  
BREGSTEIN, Philo & Salvador BLOEMGARTEN: Herinnering aan joods Amsterdam Adm Bbij 1978 Cl dj 25  
BREY, H: O Jerusalem, als ik U ooit vergat. Romantisch epos van een volk in ballingschap. dH 1949 Cloth 326pp 10  
BROWNE, Lewis: Wondere waarheid. De geschiedenis van de Joden ;;…met 50 verluchte landkaarten van de schrijver…. Adm 1926 Cloth dj 201pp 20  
CAHEN, J J en C J ROOSEN: ……. En er was nog over. Fotoboek tgv het 350 jarig bestaan vd joodse gemeente Amsterdam. Adm Ned-Israelitische Haafdsynagoge/Joods Historisch Museum 1985 folio Cloth dj 128pp 25  
CAHEN, J[ED]: DE Mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie. Adm Joods historisch Museum sm4to OW numer ills 60pp 10  
CITROEN, Sophie en Joop: Duet pathétique Inleiding Karel van het Reve. Pandora Pocket 1995 OW 352pp 8  
COHEN, Alexander: 5 brieven aan Domela Nieuwenhuis. P1-25 in Tirade 211 (20e jrg 1976) 10  
COHEN, Stuart: Germany NY 1974 Cloth Plates and ills in colours and bl/w 120pp(Popular history of jewish civilization) 10  
CREVELD, I B van: De verdwenen buurt. 3 eeuwen van joods den Haag. . Zutphen 1989 4to OW 45  
DAYAN, M: Diary of the Sinai Campaign. Lndn 1966 Cloth dj Plates and maps 236pp 18  
DAYAN, Yael: Israel vuurt Oorlogsdenkboek. Adm 1967 maps plates 167pp 5  
DAYAN, Yael: Israel vuurt, oorlogsdagboek. Adm l967 OW maps plates 116pp 5  
DAYAN, Yael: Wachtwoord DOOD Adm WB 1963 maps plates 133pp 8  
Dispositie…. 6 sep 1836…reglement op het beheer en inrigting van het Ned Israelitisch Seminarium …10pp 22  
DOUBNOV, Simon: Précis d'histoire juive des origines a 1934. Paris. Editions des cahiers juifs 1936 Ppbd(loose) ills 318pp 15  
Dreyfus-TEGEN, Eugene v: Alfred Dreyfus. De banneling op het Duivelseiland, Adm Heiermann & Co nd ca 1900 4 vols hcloth Feuilleton-roman 3120pp illustrations Fine copy 80  
Dreyfus= WEIL, Bruno: De zaak Dreyfus. Adm WB 1931 cl 360pp 15  
DUDA, Eugeniusz: Z dziejow i kultury zydow w krakowie. From the history and culture of Jews in Cracow. Guide to the permanent exhibition in the ols synagogue. (Cracov ca 1970) OW Num ills Bi-lingual Polish/English ca 100pp 15  
EBAN Abba: My People. The s, tory of the Jews. NY 1968 sm4to Cloth Numerous ills 534pp 35  
EISENBERG, Josy: Une histoire des juifs. Livre de poche 510pp 10  
EITJE, Carolina: De jeugdgeschiedenis van het Oude Volk. Adm WB 1922 cloth 4 maps 172pp 8  
EPSTEIN, Is: Judaism A historical presentation. Pelican OW 349pp tp missing 5  
EPSTEIN, Is. : Geschiedenis vh jodendom. Aula 1959 OW 380pp 8  
EX ORIENTE LUX===JAARBERICHT van Vooraziatisch-Egyptische Gezelschap. Vol= I(1933) - 15(1958) bound in 4 vols (2 vols in parts with binding) 4to Cloth gilt Numerous illustrations , plates etc iLeading periodical on art and history of Egypt and Asia Minor. 225  
FECKEN, W J: De joodse gemeenschap in 'sGraveland en Kortenhoef 1730-1945. Kortenhoef Priv publ 1995 Ppbd 25  
FELDSTEIN, Stanley: The land that I show you. 3 centuries of jewish life in America. NY 1978 Hcl dj plates 606pp 16  
FRIEDMANN, G: Fin du peuple juif? Nrf Idées 1965 OW sm 8v0 376pp 10  
GANS, M H: Het Nederlandse Jodendom, de sfeer waarin wij leefden. Baarn 1985 OW ills 152pp 10  
GERLACH, H: Der römischen Statthalter in Syrien und Judaea 62 vC bis 69nC Bln 1865 OW 92pp 15  
GILBERT, John R: Famous jewish lives. Feltham 1970 Cl dj [ 24 biographical essays) 10  
GRAETZ, H: Volkstümliche Geschichte der Juden. Lpg n d (c1930) Band I und III Cloth 10  
GREEN, G: Holocaust Adm 1978 Ppbd 406pp 5  
HEERTJE, H: De diamantbewerkers van Amsterdam. Adm 1936 OW TH317pp Tp sm tear and stamp 35  
HELLMAN, P: : Onvergetelijke helden. Ware verhalen van mensen die hun leven in de waagschaal stelden om joden van de vernietiging te redden. Adm 1990 OW 278pp "Bomen nummer c37;;C38;;E37;;G18;;D92 " 12  
HEMELRIJK, J: Mijn kinderleven. Arnhem 1969 OW 1969 169pp 12  
HILLESUM, Etty: Het verstoorde leven, dagboek 19411943. Hlm 1982 OW plates 196pp 11) 15  
HOME, Irving & K. LIBO: How we lived. 1880-1930. A documentary History of immigrant Jews in America. NY 1979 4to OW ills359pp 30  
HOUTEN, B A van: Rechtsgeleerd advies in de zaaken van mr Reinier Willem Tadama … tegen Heyman Salomon Levy en Heyman vervalscht hebben … van Over het misdaadig vervalscht hebben van drie recepissen …Adm H Gartman thans alhier gedetineerden. . . 1802 Or brds VIII, 277, 19pp With: '' Bygevoegde aanteekening'. Zie: Schotel van Houten a. v (1801); NNBW a. v. Tadama Ontlastend [?] advies, kritiek op strafprocedure (Advocaat Calkoen) 240  
HOUWAERT, Dick: Kehillo kedousjo den Haag. Een halve eeuw geschiedenis van jods Den Haag dH 1986 4to Ppbd dj num ills 344pp 18  
Jerusalem= LAPIERRE, D et L COLLINS: Ô Jérusalem…récit. Paris Laffont c1971 OW Num plates 10 maps 636pp 20  
JOODS HISTORISCH MUSEUM First catalogue + "Handleiding"4pp 4to plates OW 1967 15  
JOSEPHUS, Flavius: The Jewish war. Translated w. an introd. G A WILLIAMSON Penguim 1959 OW 411pp 2 plans 12  
JOSEPHUS, Flavius: The jewish war. Penguis classics 322pp maps 10  
KASTEIN, J: Een geschiedenis der Joden. Arnhem 1933 Cloth(sl soiled)594pp 15  
KB 1839 houdende Reglement op het verlenen van ondersteuning van jongelingen die verlangen tot godsdienstig onderwijzer…. leraar of den rabbinalen stand te worden opgevoed. 8 maart 1836 E4pp 22  
KLEIN, Esther M: A Guidebook to Jewish Philadephia. History, landmarks, donors of the jewish community…1703-1965. 1963 OW XIXpp 8  
KLEIN, W F en M KOPUIT: De Joden in Nederland. Een beeld van hun leven na 1945 Assen 1969 OW 143pp 15  
KNOOP, Hans: De zaak Menten met nieuwe onthullingen over de Velser-affaire. Adm 1977 OW 184pp Voorw S Wiesenthal 12  
KOOGER, Hans: Joods leven in Doesburg. Zutphen 1981 OW plates 96pp 18  
KUCHLER-SILBERMAN, Lena: Mijn 100 kinderen. Joodse kinderen uit Polen naar Israel leiddee Adm 1965 Cloth 300pp 8  
KUYPER, Abr: Om de oude wereldzee. Adm 1907/8 2 vols 4to numerous plates=het joodsche probleem= = het heilige land-= etc 25  
LEMMENS, J M: Joods leven in Maastricht. Geschiedenis sinds 1250. Maastr Priv pr 1990 sm-4tp OW numerous ills etc 128pp 22  
LEON, A: The jewish question, a Marxist interpretation. NY 1970 OW 270pp 18  
MARCU, Valeriu: De verdrijving der Joden uit Spanje. Adn WB 1936 Cloth 245pp 18  
Massada===GANN, E K: The antagonists. Pocket 1972 287pp 5  
MECHANICUS, Philip: In depot. Dagboek uit Westerbork ingeleid J Presser Adm 1964 OW 303pp 1) 20  
MEDIENE, De verdwenen Mediene Dordrecht. Dordr. Gem Dienst Kunsten 1995 4to OW Numerous ills and plates 112pp 3 eeuwen//Dasberg: Herinneringen aan mijn vader//Demografie//Kalb: Sociale Geschiedenis… … … 18  
MEIJER, Jaap: Hoge hoeden/ lage standaarden. De Nederlanse joden tussen 1033 en 1940. Baarn 1969 Cloth Foto's on plates 192pp 20  
MEINHOF, Ukrike M und I DEUTSCHER: Der israelisch-arabische Konflikt. Voltaire Flugschrift 21 OW 32pp 8  
MONASCH, M: Geschiedenis van het volk Israel. I Adm vCreveld 1891 Cloth gilt 19pp 15  
MÖRZER BRUIJNS, J A F: De verloren stammen Israels, teruggevonden in de volkeren van Europa. Een psychologisch=historische schets belichtende de taak van Nederland in den Volkenbond. Leiden 1920 OW 20  
NARKISS, Bezalel: Geschichte der Jüdischen Kultur in Bildern. Birsfelden=Basel 1973 4to num plates and ills partly in colors 241pp 30  
PARKES, James: Geschiedenis van het joodse volk. Ned bewerking Henr BOAS. dH 1964 Cloth dj 272pp 15  
PINES, J: Les médecins juifs en Roumanie…. en Yougoslavie/…en Grande Bretagne 3 Op. Lisboa 1984 15  
POTOK, Ch. : The gates of November. Chronicles of the Slepak family. NY 1996 Hcl dj ills 249pp Back br. (Soviet family in generations 18  
PRAAG, S E van: Wereldburgers Heine=Börne=Disraeli=Rathenau=Zangwill, G Hermann=Wasserman=Zweig=Brod=Werfel=Kafka=Querido=Sch Asch. 15  
PRAGUE SYNAGOGUES 16+2 picture postcards with text 20pp 5  
PRESSER, J: : Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945. dH 1965 2 vols cl nu photo's 25  
REGLEMENT voor het Nederlandsch Israëlitisch Seminarium te Amsterdam. 29 april 1836 ==CIRCULAIRE 30 April 1835 opzichtelijk afstervende Israel. militairen ==Dispositie betr rekeningen der ring- en by-synagogen…===Dispositie…legaten en giften E5pp 18  
SIDORSKY, David [ED]: The future of the jewish community in America. American Jewish Committee 1973 Cloth dj 324pp 11 essays by Sleeper, Liebman, Seymour Fox, D J Elazar, Lackerman… 20  
SIMONS, H: Voices of the American Jewish experience. Jewish Times. Boston 1988 Hcl dj 418pp 30  
SKLARE M The jewish community in America. Edited, with introduction ans notes. NY 1974 Cloth dj 383pp 18  
SLUYSER, Meyer: Hun lach klinkt van zo ver…. . Adm c1960 Ppbd dj plates 200pp 5  
SLUYSER, Meyer: Voordat hij het vergat. Bloemlezing M. van Amerongen. Adm 1974 OW ills 233pp 8  
SLUYSER, Meyer: Voordat ik het vergeet. Adm c1957 Ppbd dj num ills 94pp 5  
SLUYSER, Meyer: Voordat ik het vergeet/Als de dag…/Hun lach klinkt van zover Adm nd num ills 389pp 5  
SNOEK, J M en J VERKUYL: Intern beraad ivm de relatie tussen Kerk en Israel. Kampen 1988 OW 134pp 10  
STAATSMUSEUM, Das jüdische -- in Prag. Prag c2000 Num ills partly in colors 40pp Bi-lingual Engl/Sp 5  
STRAUSS, H: Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt. Das Judenproblem im Spiegel der Kunst. Tüb. 1972 4to Cl dj 49 pl 142pp 20  
TAS, Sal : Wat mij betreft. Baarn 1970 OW 232pp 12  
WATERLOOPLEIN, Vier eeuwen// 4 centuries Waterlooplein. Adm On the occasion of the opening of the Jrwish Historical Museum…1970 sm4to Cloth Numerous ills and plates 176pp 25  
WELLHAUSEN, J: Israelitische und jüdische Geschichte Bln Reimer 1897 H calf backlabel, title in gold 388pp Hauptvertreter der wissenschaftliche Bibelkritik 1844-1918 (Philolex) 25  

 

641. 594 Joodse keuken

   
ABRAHAMS, Israel: Jewish life in the Middle Ages. NY 1981 OW 452pp sl watersp 20 ju24
AGT, J F van e a : De tempel van Salomo, een terugblik tgv opening synagoge Prinsengracht Utrecht. dH Rijksmus Meermanno Westreenianum 5736 OW 100pp num ills 12 ju16
AGT, J F van en E van VOOLEN: Nederlandse synagogen. Fotograaf: Willy Lindwer Weesp 1984 OW 110pp 20 ju31
ANDRIESSE, Hans N: Aan een zijden draad. Herinneringen van een gedeporteerde. Adm 1978 OW plates 256p 12 ju36
ASSCHER, E W: Jeugdherinneringen. Adm WB 1926 Cloth 147pp 2) 18 ju29/ju40
BEEK, M A: Geschiedenis van Israel van Abraham tot Bar Kochba. Zeist 1954 Ppbd dj num plates and ills 184pp 8 ju34
BENZINGER, J: Geschichte Israels … … Lpg Göschen 1908 Cl 156pp 5 ju41
BERG, Hetty [ED] : De Gelykstaat der Joden. Inburgering van een minderheid. Zwolle Joods Hist. Mus. 1996 4to Ow ills 128pp 22 ju50
Beschikking… …vaststellende het reglement, regelende het examen des Israelitische godsdienstonderwijzers…. 23 jan 1862 E6ppC. A 22 ju25
BLEICH, A en Geke vd WAL: Grensgangers. Leven tussen twee culturen. Baarn/dH 1990 OW 136pp 8 ju24
Bormann, Marrtin==BESYMENSKI, Lew: Die letzten Notizen von --. Ein Dokument und sein Verfassr. Ppbd 344pp 18 ju34
BORN IN BATTLE: (issue 4) Israels Armor in action!. 4to OW Numerous illustrations etc 80pp 1978 12 ju52
BREGSTEIN, Philo & Salvador BLOEMGARTEN: Herinnering aan joods Amsterdam Adm Bbij 1978 Cl dj 25 ju31
BREY, H: O Jerusalem, als ik U ooit vergat. Romantisch epos van een volk in ballingschap. dH 1949 Cloth 326pp 10 ju11
BROWNE, Lewis: Wondere waarheid. De geschiedenis van de Joden ;;…met 50 verluchte landkaarten van de schrijver…. Adm 1926 Cloth dj 201pp 20 ju47
CAHEN, J J en C J ROOSEN: ……. En er was nog over. Fotoboek tgv het 350 jarig bestaan vd joodse gemeente Amsterdam. Adm Ned-Israelitische Haafdsynagoge/Joods Historisch Museum 1985 folio Cloth dj 128pp 25 ju52
CAHEN, J[ED]: DE Mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie. Adm Joods historisch Museum sm4to OW numer ills 60pp 10 ju46
CITROEN, Sophie en Joop: Duet pathétique Inleiding Karel van het Reve. Pandora Pocket 1995 OW 352pp 8 ju26
COHEN, Alexander: 5 brieven aan Domela Nieuwenhuis. P1-25 in Tirade 211 (20e jrg 1976) 10 ju17
COHEN, Stuart: Germany NY 1974 Cloth Plates and ills in colours and bl/w 120pp(Popular history of jewish civilization) 10 ju31
CREVELD, I B van: De verdwenen buurt. 3 eeuwen van joods den Haag. . Zutphen 1989 4to OW 45 ju52
DAYAN, M: Diary of the Sinai Campaign. Lndn 1966 Cloth dj Plates and maps 236pp 18 ju18
DAYAN, Yael: Israel vuurt Oorlogsdenkboek. Adm 1967 maps plates 167pp 5 ju31
DAYAN, Yael: Israel vuurt, oorlogsdagboek. Adm l967 OW maps plates 116pp 5 ju19
DAYAN, Yael: Wachtwoord DOOD Adm WB 1963 maps plates 133pp 8 ju36
Dispositie…. 6 sep 1836…reglement op het beheer en inrigting van het Ned Israelitisch Seminarium …10pp 22 ju25
DOUBNOV, Simon: Précis d'histoire juive des origines a 1934. Paris. Editions des cahiers juifs 1936 Ppbd(loose) ills 318pp 15 ju40
Dreyfus-TEGEN, Eugene v: Alfred Dreyfus. De banneling op het Duivelseiland, Adm Heiermann & Co nd ca 1900 4 vols hcloth Feuilleton-roman 3120pp illustrations Fine copy 80 ju55
Dreyfus= WEIL, Bruno: De zaak Dreyfus. Adm WB 1931 cl 360pp 15 ju6
DUDA, Eugeniusz: Z dziejow i kultury zydow w krakowie. From the history and culture of Jews in Cracow. Guide to the permanent exhibition in the ols synagogue. (Cracov ca 1970) OW Num ills Bi-lingual Polish/English ca 100pp 15 ju28
EBAN Abba: My People. The s, tory of the Jews. NY 1968 sm4to Cloth Numerous ills 534pp 35 ju46
EISENBERG, Josy: Une histoire des juifs. Livre de poche 510pp 10 ju11
EITJE, Carolina: De jeugdgeschiedenis van het Oude Volk. Adm WB 1922 cloth 4 maps 172pp 8 ju10
EPSTEIN, Is: Judaism A historical presentation. Pelican OW 349pp tp missing 5 ju10/2x
EPSTEIN, Is. : Geschiedenis vh jodendom. Aula 1959 OW 380pp 8 ju32
EX ORIENTE LUX===JAARBERICHT van Vooraziatisch-Egyptische Gezelschap. Vol= I(1933) - 15(1958) bound in 4 vols (2 vols in parts with binding) 4to Cloth gilt Numerous illustrations , plates etc iLeading periodical on art and history of Egypt and Asia Minor. 225 ju54
FECKEN, W J: De joodse gemeenschap in 'sGraveland en Kortenhoef 1730-1945. Kortenhoef Priv publ 1995 Ppbd 25 ju26
FELDSTEIN, Stanley: The land that I show you. 3 centuries of jewish life in America. NY 1978 Hcl dj plates 606pp 16 ju30
FRIEDMANN, G: Fin du peuple juif? Nrf Idées 1965 OW sm 8v0 376pp 10 ju18
GANS, M H: Het Nederlandse Jodendom, de sfeer waarin wij leefden. Baarn 1985 OW ills 152pp 10 ju27
GERLACH, H: Der römischen Statthalter in Syrien und Judaea 62 vC bis 69nC Bln 1865 OW 92pp 15 ju25
GILBERT, John R: Famous jewish lives. Feltham 1970 Cl dj [ 24 biographical essays) 10 ju33
GRAETZ, H: Volkstümliche Geschichte der Juden. Lpg n d (c1930) Band I und III Cloth 10 ju19
GREEN, G: Holocaust Adm 1978 Ppbd 406pp 5 ju34
HEERTJE, H: De diamantbewerkers van Amsterdam. Adm 1936 OW TH317pp Tp sm tear and stamp 35 ju29
HELLMAN, P: : Onvergetelijke helden. Ware verhalen van mensen die hun leven in de waagschaal stelden om joden van de vernietiging te redden. Adm 1990 OW 278pp "Bomen nummer c37;;C38;;E37;;G18;;D92 " 12 ju26
HEMELRIJK, J: Mijn kinderleven. Arnhem 1969 OW 1969 169pp 12 ju32
HILLESUM, Etty: Het verstoorde leven, dagboek 19411943. Hlm 1982 OW plates 196pp 11) 15 ju29
HOME, Irving & K. LIBO: How we lived. 1880-1930. A documentary History of immigrant Jews in America. NY 1979 4to OW ills359pp 30 ju49
HOUTEN, B A van: Rechtsgeleerd advies in de zaaken van mr Reinier Willem Tadama … tegen Heyman Salomon Levy en Heyman vervalscht hebben … van Over het misdaadig vervalscht hebben van drie recepissen …Adm H Gartman thans alhier gedetineerden. . . 1802 Or brds VIII, 277, 19pp With: '' Bygevoegde aanteekening'. Zie: Schotel van Houten a. v (1801); NNBW a. v. Tadama Ontlastend [?] advies, kritiek op strafprocedure (Advocaat Calkoen) 240 ju41
HOUWAERT, Dick: Kehillo kedousjo den Haag. Een halve eeuw geschiedenis van jods Den Haag dH 1986 4to Ppbd dj num ills 344pp 18 ju47
Jerusalem= LAPIERRE, D et L COLLINS: Ô Jérusalem…récit. Paris Laffont c1971 OW Num plates 10 maps 636pp 20 ju53
JOODS HISTORISCH MUSEUM First catalogue + "Handleiding"4pp 4to plates OW 1967 15 ju53
JOSEPHUS, Flavius: The Jewish war. Translated w. an introd. G A WILLIAMSON Penguim 1959 OW 411pp 2 plans 12 ju20
JOSEPHUS, Flavius: The jewish war. Penguis classics 322pp maps 10 ju43
KASTEIN, J: Een geschiedenis der Joden. Arnhem 1933 Cloth(sl soiled)594pp 15 ju16
KB 1839 houdende Reglement op het verlenen van ondersteuning van jongelingen die verlangen tot godsdienstig onderwijzer…. leraar of den rabbinalen stand te worden opgevoed. 8 maart 1836 E4pp 22 ju25
KLEIN, Esther M: A Guidebook to Jewish Philadephia. History, landmarks, donors of the jewish community…1703-1965. 1963 OW XIXpp 8 ju26
KLEIN, W F en M KOPUIT: De Joden in Nederland. Een beeld van hun leven na 1945 Assen 1969 OW 143pp 15 ju21
KNOOP, Hans: De zaak Menten met nieuwe onthullingen over de Velser-affaire. Adm 1977 OW 184pp Voorw S Wiesenthal 12 ju24
KOOGER, Hans: Joods leven in Doesburg. Zutphen 1981 OW plates 96pp 18 ju48
KUCHLER-SILBERMAN, Lena: Mijn 100 kinderen. Joodse kinderen uit Polen naar Israel leiddee Adm 1965 Cloth 300pp 8 ju26
KUYPER, Abr: Om de oude wereldzee. Adm 1907/8 2 vols 4to numerous plates=het joodsche probleem= = het heilige land-= etc 25 ju55
LEMMENS, J M: Joods leven in Maastricht. Geschiedenis sinds 1250. Maastr Priv pr 1990 sm-4tp OW numerous ills etc 128pp 22 ju23
LEON, A: The jewish question, a Marxist interpretation. NY 1970 OW 270pp 18 ju10
MARCU, Valeriu: De verdrijving der Joden uit Spanje. Adn WB 1936 Cloth 245pp 18 ju43
Massada===GANN, E K: The antagonists. Pocket 1972 287pp 5 ju40
MECHANICUS, Philip: In depot. Dagboek uit Westerbork ingeleid J Presser Adm 1964 OW 303pp 1) 20 ju30
MEDIENE, De verdwenen Mediene Dordrecht. Dordr. Gem Dienst Kunsten 1995 4to OW Numerous ills and plates 112pp 3 eeuwen//Dasberg: Herinneringen aan mijn vader//Demografie//Kalb: Sociale Geschiedenis… … … 18 ju49
MEIJER, Jaap: Van Israelieten tot Israeliërs Anderhalve eeuw Joodsche geschiedenis 1815-1965 Leiden 1965 OW plates 176pp 12 ju7
MEIJER, Jaap: Hoge hoeden/ lage standaarden. De Nederlanse joden tussen 1033 en 1940. Baarn 1969 Cloth Foto's on plates 192pp 20 ju21
MEIJER, Jaap: Problematiek per post. Brieven van en over Joden in Nederland verzameld en toegelicht. [1795-1865] Private Publ c1965 Cloth 94pp 15 ju8
MEINHOF, Ukrike M und I DEUTSCHER: Der israelisch-arabische Konflikt. Voltaire Flugschrift 21 OW 32pp 8 ju36
MONASCH, M: Geschiedenis van het volk Israel. I Adm vCreveld 1891 Cloth gilt 19pp 15 ju21
MÖRZER BRUIJNS, J A F: De verloren stammen Israels, teruggevonden in de volkeren van Europa. Een psychologisch=historische schets belichtende de taak van Nederland in den Volkenbond. Leiden 1920 OW 20 ju21
NARKISS, Bezalel: Geschichte der Jüdischen Kultur in Bildern. Birsfelden=Basel 1973 4to num plates and ills partly in colors 241pp 30 ju50
PARKES, James: Geschiedenis van het joodse volk. Ned bewerking Henr BOAS. dH 1964 Cloth dj 272pp 15 ju48
PINES, J: Les médecins juifs en Roumanie…. en Yougoslavie/…en Grande Bretagne 3 Op. Lisboa 1984 15 ju27
POTOK, Ch. : The gates of November. Chronicles of the Slepak family. NY 1996 Hcl dj ills 249pp Back br. (Soviet family in generations 18 ju46
PRAAG, S E van: Wereldburgers Heine=Börne=Disraeli=Rathenau=Zangwill, G Hermann=Wasserman=Zweig=Brod=Werfel=Kafka=Querido=Sch Asch. 15 ju16
PRAGUE SYNAGOGUES 16+2 picture postcards with text 20pp 5 ju41
PRESSER, J: : Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945. dH 1965 2 vols cl nu photo's 25 (ju37 4x)
REGLEMENT voor het Nederlandsch Israëlitisch Seminarium te Amsterdam. 29 april 1836 ==CIRCULAIRE 30 April 1835 opzichtelijk afstervende Israel. militairen ==Dispositie betr rekeningen der ring- en by-synagogen…===Dispositie…legaten en giften E5pp 28 ju25
SIDORSKY, David [ED]: The future of the jewish community in America. American Jewish Committee 1973 Cloth dj 324pp 11 essays by Sleeper, Liebman, Seymour Fox, D J Elazar, Lackerman… 20 ju45
SIMONS, H: Voices of the American Jewish experience. Jewish Times. Boston 1988 Hcl dj 418pp 30 ju53
SKLARE M The jewish community in America. Edited, with introduction ans notes. NY 1974 Cloth dj 383pp 18 ju26
SLUYSER, Meyer: Hun lach klinkt van zo ver…. . Adm c1960 Ppbd dj plates 200pp 5 ju39
SLUYSER, Meyer: Voordat hij het vergat. Bloemlezing M. van Amerongen. Adm 1974 OW ills 233pp 8 ju39
SLUYSER, Meyer: Voordat ik het vergeet. Adm c1957 Ppbd dj num ills 94pp 5 ju39/6x
SLUYSER, Meyer: Voordat ik het vergeet/Als de dag…/Hun lach klinkt van zover Adm nd num ills 389pp 5 ju39
SNOEK, J M en J VERKUYL: Intern beraad ivm de relatie tussen Kerk en Israel. Kampen 1988 OW 134pp 10 ju32
STAATSMUSEUM, Das jüdische -- in Prag. Prag c2000 Num ills partly in colors 40pp Bi-lingual Engl/Sp 5 ju25
STRAUSS, H: Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt. Das Judenproblem im Spiegel der Kunst. Tüb. 1972 4to Cl dj 49 pl 142pp 20 ju52
TAS, Sal : Wat mij betreft. Baarn 1970 OW 232pp 12 ju33
WATERLOOPLEIN, Vier eeuwen// 4 centuries Waterlooplein. Adm On the occasion of the opening of the Jrwish Historical Museum…1970 sm4to Cloth Numerous ills and plates 176pp 25 ju35
WELLHAUSEN, J: Israelitische und jüdische Geschichte Bln Reimer 1897 H calf backlabel, title in gold 388pp Hauptvertreter der wissenschaftliche Bibelkritik 1844-1918 (Philolex) 25 ju16
BINGHAM CHAPTER OF HADASSAH: In good taste. Bingham 1983 Spiral back 356, 8pp 35 25 cj-21
BOND, Jules J: The jewish cuisine I love. NY Amiel 1977 Cloth plates in colors 160pp 18 cj-04
BORN, Wina: Culinaire bijbel. Eten en drinken in de bijbel. Kampen 1999 OW ill 175pp 3) 24 cj-29
COCQUYT, Etienne: Ik kan koken De Joods-Noordafrikaanse keuken. Stroombeek-Bever 1992 Ppbd Ills in colors 92pp 10 cj-12
FEUERSTADT, Ivy and Melinda STRAUSS: New kosher cuisine for all seasons. Berkeley 1993 OW 342pp 32 cj-07
GEHEIMEN, De, der joodsche keuken. Handboek voor Israelitische vrouwen en meisjes. Rdm Haagens 1892(=Adm De Kan 1999)OW 100pp [Editor Johannes van Dam) 15 cj-14
GLÜCK, Malvine en E. BRAMSON-BREST: Geïllustreerd ritueel kookboek. Adm Centen 1932 4to cloth(1 joint cracked) 40 fotogr ills on plates 288pp (2 ex. ) 115 cj-16
GROSSMAN, Ruth and Bob: The Italian-Kosher cookbook (Authenticated by Rabbi Norman Siegel} NY 1964 cloth Dj ills 84pp 2) 22 cj-24
HAREUVENI, Nogah: Ecology in the Bible. Kyriat Ono 1974 OW Num ills 52pp 8 cj-34
HELM, Laurie [Cookbook Chairman]: Essen und Fressen. (Eating and feasting)Kosher recipes from the kitchens of the Montefiore Sisterhood, Appleton, Wisc. C1960 174, Ipp 25 cj-20
HELOU, Anissa: De Libanese keuken. De Haute cuisine van het Midden-Oosten. 2dH Bzztoh 2000 Cloth Dj Plates in colors 288pp 15 cj-40
HERTZ, Julienne: [ED]: Tradition de la cuisine juive. WIZA_STRASBOURG 1969 Ppbd 182pp (2 ex. ) 15 cj-26
JACKSON, Judy The home book of Jewish cookery. London Faber 1982 169pp 12 cj-=--1
JANS Hugh: Griekenland, Turkije, Israel, Libanon, Perzie Bruna Culinair num. ills in colors 128pp 12 cj-08
KANTER, Berta: Joodse recepten van toen en nu. Adm Becht 1962 Ppbd ills 120p18 15 cj-
KASJROETLJST No 6 Adm Opperrabbinaat 1962(Geldig tot Aug 1964 15pp 18 cj-11
KÜCHE, die Tradition der Jüdischen. Das staatl. jüdische Museum in Prag 1989 sm4to OW ils 24pp 10 cj-25
LADY, A: The Jewish manual or practical information in jewish and modern cookery…. recipes and hints relating to the toilette. A Facsimile of the first jewish cookbook in english(1846) Introduction Chaim Raphael 8 cj-06
LANDMANN, Salcia: Gepeperd en gezouten. Een gerecht over gerechten Adm 1966 PPbd 244pp(3A) 20 cj-27
LEVINE, Lois & Kathryn WINER: A jewish cook book. You don't have to be jewish to be a good …. . cook book Pocket ed. 270pp 15 cj-02
LONDON, Anne and Bertha KAHN BISHOV a. o. [ED]: The complete American- Jewish cookbook in accordance with the Jewish Dietary laws. Cleveland/NY 1952 Cloth ills Fotoplates in b l/w 623pp 9) 42 cj-17
LOWENSTEIN, Carole: A festival of Jewish cooking. Delicious holiday recipes tresured by generations of Jewish families, collected and designed, NY Herder 1971 Cloth Dj Charming handwritten incl hebrew recipebook, printed in colors 54pp 22 cj-18
LYONS BAR-DAVID, Molly: The Israeli cook book. What's cooking in Israel's melting pot. NY 1973 Cloth Dj 471pp 15 cj-19
O'BRIEN, Marian Maeve: Faith and food. The bible cookbook. St Louis (Miss. )Bethany Press 1958 Ppbd Dj ills Doris Hallas 350pp 25 cj-38
Polak, B E: Recepten uit de joodse keuken. Adm 1955 Ppbd ills 94pp 2) Adm l955 8 cj-44
Polak, B E: Recepten uit de joodse keuken. Adm 1955 Ppbd ills idem 4) Adm l961 96pp 12 cj-45
RADEL, Jutta: Zu Gast in Israel. Eine kulinarische Reise mit Bildern von Dan Rubinstein Kunstverlag Weingarten 1984Oblong 4to Cloth Dj ca 50 plates in colors198pp 8 cj-43
RAYESS Cloth Dj , George N: Rayess' Art of Lebanese cooking. Beiruth 1966 Priv publ Cloth Dj Plates in colors fold letterpr. table 244pp 45 cj-39
RODEN, Claudia: Tamarinde & Saffraan. Favoriete recepten uit het Midden-Oostn. dH Bzztoh 2000 Ppbd Dj Plates in colors 223pp 35 cj-32
RODEN, Claudia: De Joodse keuken. 800 authentieke recepten uit de diaspora. dH Bzztoh 2002 OW ills 687pp 4) 22 cj-33
RODEN, Claudia: Midden-Oost+C30en kookboek. Prisma 1979 OW 365pp 25 cj-23
ROSSANT, Colette: New Kosher cooking. NY Arbor 1986 Cloth(watersp)Dj ills 272pp 15 cj-09
SCHWARZ, Dora: Kochbuch. Anleitung und Rezepte zur Herstellung einer vollwertigen…Nahrung N place, no publ no date Sichron Jaacov 1960 OW 84pp (2 25 cj-15
SMOUHA, Patricia: Middle Eastern cooking. Lndn Deutsch c1959 cloth dj 133pp2) 35 cj-22
VOSa, Sara: Oorspronkelijk Israelitisch kookboek. Adm [Joachimsthal?] 1914 Printed boards (Back replaced) 180pp (434 rec) [=BG 6526} 42 cj-41
VOSb, Sara Oorspronkelijk Israelitisch kookboek Adm 1914=Baexem1978 facs. 5) (3 ex. ) 18 cj-13
WALD, Ann: Cooking the Jewish way. Lndn 1961 Cloth Dj 207pp 22 cj-
WALKER, W [text and ills] All the plants of the bible. Lndn 1964 Cloth Dj Front in colors numerous plates in bl/w 40 cj-10
WILLIAMSON, Edna C [ED]: The Vermont Rebekah Assembly cookbook. Springfield 1951 OW(traces of use )237pp 22 cj-30
WIRKOWSKI, Eugeniusz: Küche der Polnischen Juden Warszawa Interpress 1988 Ppbd plates in colors 119pp 40 cj-36
WOLF COHEN, Elis: Joods kookboek, de authentieke bereiding van moderneen traditionele recepten/ Hedel 1996 4to OW Num ills in colors 129pp 15 cj-31
WOLF COHEN, Elis: Joods kookboek…. sm-4to 2e druk 12 cj-31
WORCESTERCOUNTY(Mass)Jewish home cook book, acc. to the Jewish Dietary Laws Publ by Ladies Auxiliary…. . 1956 cloth Dj 221pp 18 cj-46