Lijst met afkortingen

Over boeken

Schrijven | ( Bibliografie en bibliotheek | Schrift, Manuscripten | Massamedia: radio, tv, reclame | (Massa) communicatie | Reclame, (publiciteit) | onderzoek, | Boekgeschiedenis

Perswetenschap


Recht- en bestuurswetenschap

- Rechterlijke Organisatie; (publiek en burgerlijk recht)
- Rechtsgeschiedenis, rechtswetenschappen, wetgeving | Internationalisme, volkenrecht | publiek recht, algemeen
- Strafrecht (geschiedenis, sententies ...)
Arbeid
Banken, beurzen, geld
Belastingen, financieel bestuur, openbare geldcirculatie
Militaria, oorlog en vrede

Handel en vervoer

Telegrafie
Zeevaart en reizen
Cartografie

Sociologie

Sociologie
Economische geschiedenis
Staatswetenschappen, politiek, bestuur
Sexuele ethiek, sexualiteit, geschiedenis van het gezin
Vrouwen, vrouwengeschiedenis

Eten en drinken, gezondheid

Gastronomie
Geneeskunde / Gezondheid
Handelskennis, consumenten
Landbouw, tuinbouw, groenteteelt
Diergeneeskunde, veeteelt
Veehouderij, vlees en vlees producten
Jacht
Visserij
Bijen, insecten
Handel, markten
Voeding en maaltijden
Huishoudkunde en huishouding
Meubels
Textielkunde, mode, breien, borduren

Filosofie

Filosofie en theologie
Judaica
Natuurwetenschappen, Science
Taal- en letterkunde

Toegepaste kunst

Architectuur, ruimtelijke ordening, wonen
schilderkunst
monografieën

Muziek

Sport en spel

Geschiedenis

algemene geschiedenis (theorie, didaktiek, ... | (regionaal en plaatselijk, alfabetisch)
Genealogie, heraldiek, munten en penningen

Topografische ordening